Kiểm toán đại cương - Chương 3

2,155 views
2,051 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kiểm toán đại cương - Chương 3

 1. 1. 30/03/2013 Chương 3: KẾ HOẠCH KiỂM TOÁN Mục tiêu Chương này nhằm giúp người đọc hiểu và nắm được các nội dung cơ bản trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm việc tìm hiểu mục đích, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng; các thủ tục phân tích, đánh giá rủi ro và mức trọng yếu liên quan đến việc lập kế hoạch và thiết kế các chương trình kiểm toán thích hợp và hiệu quả. 1MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 2. 2. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1 Trọng yếu và rủi ro: 3.1.1 Trọng yếu Thông tin đ i coi là tr ng y u có nghĩa là khi thi uượ ọ ế ế thông tin đó ho c thi u tính chính xác c a thông tinặ ế ủ s nh h ng đ n quy t đ nh c a ng i s d ngẽ ả ưở ế ế ị ủ ườ ử ụ BCTC MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán 2
 3. 3. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2. Rủi ro 3.1.2.1Các bộ phận của RR Kiểm toán RỦI RO TIỀM TÀNG (Inherent risks) “Là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả năng từng nghiệp vụ, khoản mục trong BCTC chứa đựng sai sót trọng yếu hay tính gộp mặc dù có hay không có hệ thống KSNB” VSA 400.04 RỦI RO KiỂM SOÁT (Control Risk) “Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, khoản mục trong BCTC mà hệ thống kế toán và KSNB không ngăn ngừa hết hoặc không phát hiện và sửa chữa kịp thời” VSA400.05 3MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 4. 4. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN RỦI RO PHÁT HIỆN (Detection risk) “Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, khoản mục trong BCTC khi tính riêng lẻ hoặc tính gộp trong quá trình kiểm toán KTV và công ty kiểm toán đã không phát hiện được” VSA400.06 4MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 5. 5. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KiỂM TOÁN 5MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 6. 6. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN Mối quan hệ giữa các rủi ro AR = IR * CR * DR >>> DR = AR : (IR * CR) Ban đầu, khi dự kiến các rủi ro ở mức độ khác nhau, AR được hình thành. Tuy vậy, quan trọng là phải tính toán lại đúng đắn DR dựa trên việc tính lại mức độ của IR và CR qua kết quả đạt được từ các thử nghiệm đã thực hiện Và từ đó thiết kế các thủ tục phù hợp và điều hành cuộc kiểm toán hiệu quả hơn. 6MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 7. 7. 30/03/2013 Ma trận rủi ro (VSA 400) Đánh giá của kiểm toán viên Về rủi ro kiểm soát CR Mức độ rủi ro Phát hiện DR Cao Trung bình Thấp Về rủi ro tiềm tàng IR Cao Tối thiểu Thấp Trung bình Trung bình Thấp Trung bình Cao Thấp Trung bình Cao Tối đa 7MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 8. 8. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2.2. Kiểm soát RRKT: GĐ chuẩn bị: KTV cần đánh giá IR và CR để xác định DR phù hợp, từ đó thiết kế các thử nghiệm cơ bản thích hợp để mức AR nằm trong giới hạn cho phép DR thấp >>> tăng thử nghiệm chi tiết, mở rộng mẫu DR cao >>> giảm thử nghiệm chi tiết, giảm cỡ mẫu GD thực hiện: Lưu ý bổ sung, điều chỉnh các đánh giá ban đầu về RR Chuẩn bị hoàn thành, rà soát lại AR đã giảm xuống mức độ chấp nhận chưa? 8MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 9. 9. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2.3. PP đánh giá rủi ro: Mức độ toàn bộ BCTC, tiến hành dựa trên: Thông tin về đặc điểm, tình hình hoạt động Kinh nghiệm kiểm toán Các nhân tố về IR (Hình IV2, trang 147) Nhân tố làm gia tăng sai phạm (Phục lục II-F, tr.59, II-G, tr.65) Quá trình đánh giá dựa trên Checklist (hình IV-3, tr152) Kết quả đánh giá là cơ sở để KTV xác định chiến lược tổng thể của cuộc kiểm toán và cân nhắc về DR chấp nhận được ở mức độ khoản mục. 9MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 10. 10. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.2.3. PP đánh giá rủi ro: Mức độ khoản mục, bộ phận báo cáo: Dựa vào đánh giá ở mức độ toàn bộ BCTC Đánh giá lại IR và CR cho từng khoản mục, dựa trên các cơ sở dẫn liệu tương ứng Kết quả đánh giá là cơ sở để KTV thiết kế các thử nghiệm cơ bản sao cho DR được duy trì ở mức độ phù hợp 10MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 11. 11. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.1.3 Mức trọng yếu và AR Mức trọng yếu tăng >>> AR giảm xuống KTV cần xác định về nội dung, thời gian và phạm vi của các thử nghiệm cơ bản sao cho khả năng BCTC còn sai lệch trọng yếu thấp xuống ở mức chấp nhận được. 11MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 12. 12. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 1. Tiếp nhận khách hàng “phải cân nhắc đến tính độc lập, năng lực phục vụ khách hàng của công ty kiểm toán và tính chính trực của bản quản lý của khách hàng” (VSA220.12 - Kiểm soát chất lượng hđkt) 12MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 13. 13. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 1.1. Tiếp nhận khách hàng mới KTV cần lưu ý các nội dung: - Lý do kiểm toán, các bên sử dụng thông tin - Trao đổi với các KTV tiền nhiệm - Nghiên cứu, phân tích sơ bộ về thực trạng tài chính, đánh giá sơ bộ về mức trọng yếu và rủi ro trong kinh doanh vv… - Không nên nhận dịch vụ nếu VSA220.12 không được thỏa mãn. 13MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 14. 14. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 1.2. Tiếp nhận khách hàng cũ KTV cần lưu ý các nội dung: - Xem xét lại nội dung cuộc kiểm toán trước - Tìm hiểu các vấn đề mới phát sinh, liên quan đến tính độc lập, năng lực phục vụ, … 14MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 15. 15. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 2. Phân công KTV “công việc kiểm toán phải được giao cho những cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo và có đầy đủ kỹ năng và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tế” (VSA220.12) - Để hiểu rõ doanh nghiệp: hạn chế thay người - Tránh sức Ỳ, thiếu khách quan: luân chuyển 15MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 16. 16. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 3. Thỏa thuận sơ bộ với khách hàng - Mục đích và phạm vi kiểm toán - Các dịch vụ khác: tư vấn quản lý, cải tiến … - Cung cấp tài liệu kế toán, phương tiện cho KTV - Sử dụng nhân viên doanh nghiệp - Kiểm tra số dư đầu kỳ với khách hàng mới - Phí kiểm toán 16MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 17. 17. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.2. Tiền kế hoạch 4. Hợp đồng kiểm toán VSA 210.4 (Xem phụ lục IV-A): - Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên tham gia ký kết (công ty kiểm toán, khách hàng) về các điều khoản và điều kiện thực hiện kiểm toán - Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán, quyền và trách nhiệm mỗi bên, hình thức báo cáo kiểm toán, thời gian thực hiện và các điều khoản về phí, xử lý tranh chấp hợp đồng 17MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 18. 18. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.3. Tìm hiểu khách hàng 1. Nội dung tìm hiểu: + Tìm hiểu về KSNB + Tìm hiểu về tình hình kinh doanh (VSA 310) - Hiểu biết chung về môi trường kinh doanh - Hiểu biết về ngành nghề hoạt động của KH - Hiểu biết về nội tại KH >>> đánh giá, phân tích các sự kiện, nghiệp vụ ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, việc kiểm tra của KTV … (Xem phụ lục IV-B, trang 175) 18MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 19. 19. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.3. Tìm hiểu khách hàng 2. Phương pháp tìm hiểu: 2.1. Thu thập, nghiên cứu tài liệu kinh doanh - Giấy phép kinh doanh, Điều lệ hoạt động - BCTC, báo cáo kiểm toán, kiểm tra, thanh tra của năm hiện hành và trước đó - Biên bản họp HĐQT, Đại hội cổ đông - Các hợp đồng, cam kết quan trọng - Nội quy, chính sách; - Các tài liệu liên quan 19MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 20. 20. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.3. Tìm hiểu khách hàng 3.3.1 Phương pháp tìm hiểu: 3.3.2. Tham quan đơn vị 3.3.3. Phỏng vấn 3.3.4. Phân tích sơ bộ BCTC 20MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 21. 21. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.4. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro KT 3.4.1. Xác định mức trọng yếu 1.1. Khái niệm: VSA 330.04 “trọng yếu là thuật ngữ để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong BCTC” - Sai lệch: định lượng, định tính - Sai phạm về bản chất 21MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 22. 22. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.4. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro KT 3.4.1. Xác định mức trọng yếu 1.2. Vận dụng khái niệm trọng yếu trong kiểm toán - KTV không thể phát hiện mọi sai phạm? - Nhưng, phải đảm bảo hợp lý: nếu còn sai lệch thì không ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC -> Xác lập mức trọng yếu chấp nhận được = số tiền sai lệch tối đa cho phép 22MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 23. 23. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.4. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro KT 3.4.1. Xác định mức trọng yếu 1.3. Phương pháp xác lập mức trọng yếu Ở mức độ tổng thể BCTC: Sai lệch cho phép trên tổng thê TS, DT hay LN? Ở mức độ khoản mục: Sai lệch cho phép được phân bổ từ tổng thể cho từng khoản mục - Dựa trên kinh nghiệm, xét đoán của KTV - Cân đối giữa chi phí và sự hữu hiệu 23MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 24. 24. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HoẠCH KiỂM TOÁN 3.4. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro KT 3.4.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán 2.1. Khái niệm: “do KTV và CTy KT đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi BCTC đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu” VAS 400.07 (Xem hình IV-1) 24MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 25. 25. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3.5. Xây dựng kế hoạch & chương trình kiểm toán VSA 300.02: “phải lập kế hoạch kiểm toán” 1. Kế hoạh chiến lược “là định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm và phương pháp tiếp cận chung của cuộc kiểm toán do cấp chỉ đạo vạch ra” VSA300.04 “phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn về quy mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán BCTC của nhiều năm” VSA300.13 25MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 26. 26. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3.5. Xây dựng kế hoạch & chương trình kiểm toán VSA 300.02: “phải lập kế hoạch kiểm toán” 2. Kế hoạch tổng thể “là việc cụ thể hóa chiến lược và PP tiếp cận chi tiết về nội dung, lịch trình và phạm vi dự kiến của các thủ tục kiểm toán. Mục tiêu … thực hiện việc kiểm toán một cách có hiệu quả và đúng thời gian dự kiến” VSA 300.05 26MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 27. 27. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3.5. Xây dựng kế hoạch & chương trình kiểm toán VSA 300.02: “phải lập kế hoạch kiểm toán” 2. Kế hoạch tổng thể 2.1. Hiểu biết về khách hàng 2.2. Hiểu biết về hệ thống KSNB 2.3. Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro 2.4. Nội dung, thời gian và phạm vi của các thủ tục (Xem hình IV-4: Kế hoạch sơ bộ, trang 155) 27MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 28. 28. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 2.5. Sự phối hợp, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra 2.6. Các vấn đề khác: - Giả định hoạt động liên tục được tôn trọng - Các bên liên quan - Điều khoản của hợp đồng kiểm toán - Lịch trình làm việc theo hợp đồng kiểm toán 28MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 29. 29. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 2.5. Sự phối hợp, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra 2.6. Các vấn đề khác: - Giả định hoạt động liên tục được tôn trọng - Các bên liên quan - Điều khoản của hợp đồng kiểm toán - Lịch trình làm việc theo hợp đồng kiểm toán 29MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 30. 30. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3.4. Xây dựng kế hoạch & chương trình kiểm toán VSA 300.02: “phải lập kế hoạch kiểm toán” 3. Chương trình kiểm toán 1. Khái niệm: “là toàn bộ chỉ dẫn cho KTV và trợ lý tham gia công việc kiểm toán và là phương tiện theo dõi, ghi chép, kiểm tra tình hình thực hiện” VSA 300.06 (Xem hình IV-5, IV-6: trang 157,158) 30MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 31. 31. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3. Chương trình kiểm toán 3.1. Khái niệm 3.2. Thử nghiệm cơ bản - Thủ tục phân tích >>> Số liệu hợp lý & Sai lệch trọng yếu ? - Thử nghiệm chi tiết Kiểm tra nghiệp vụ và kiểm tra số dư >>> Tăng thử nghiệm để tăng khả năng phát hiện sai lệch trọng yếu 31MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 32. 32. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3.2. Thử nghiệm cơ bản Kết quả thử nghiệm giúp ước tính sai lệch tổng thể qua sai lệch phát hiện được trong mẫu. 32MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 33. 33. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 3.3. Thiết kế các thử nghiệm cơ bản Đây là công việc nhằm Lựa chọn thủ tục phù hợp với mục tiêu kiểm toán Nội dung, phạm vi, thời gian 33MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 34. 34. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN a) Lựa chọn thủ tục phù hợp với mục tiêu kiểm toán Từ các cơ sở dẫn liệu (xem hình trang 164), có thể xây dựng các mục tiêu kiểm toán: Hiện hữu và phát sinh Quyền và nghĩa vụ Đầy đủ Đánh giá Ghi chép chính xác Trình bày và công bố (Xem hình IV-17, trang 167) 34MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 35. 35. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN b) Nội dung, thời gian, phạm vi của thủ tục kiểm toán Nội dung: Lựa chọn cách đánh giá khoản mục tùy thuộc vào tính trọng yếu của chúng, có thể sử dụng thủ tục phân tích hay phải thực hiện thử nghiệm chi tiết … Thời gian: một số thủ tục có thể được thực hiện sớm hơn ngày kết thúc niên độ nên cần có các thủ tục khác bổ sung phù hợp Về phạm vi: cần xác định rõ số cỡ mẫu phù hợp với tính trọng yếu và mức rủi ro chấp nhận được 35MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán
 36. 36. 30/03/2013 CHƯƠNG 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN b) Nội dung, thời gian, phạm vi của thủ tục kiểm toán KTV cần cân nhắc: Thận trọng hợp lý Cân đối lợi ích – chi phí Dựa trên mức trọng yếu thiết lập và mức rủi ro đánh giá 36MaMH 202001 Kế hoạch kiểm toán

×