WITTEC - Augmented Reality - Trendrapport

2,312 views
2,182 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

WITTEC - Augmented Reality - Trendrapport

 1. 1. RapportTrendonderzoek naar Augmented RealityPlaats, datum: Deventer, 27 april 2011Opgesteld door: Julia Meijvogel Marjolein van den Bosch 2422952@student.saxion.nl 102229@student.saxion.nlIn opdracht van: Kenniskring ‘Media, Technologie & Design’Bijgeleidende docent Luc de Krosse
 2. 2. Inhoudsopgave1. Inleiding ........................................................................................................................................... 32. Vraagstuk ......................................................................................................................................... 43. Context............................................................................................................................................. 54. Onderzoeksmethode ....................................................................................................................... 6 4.1 Literatuurstudie ....................................................................................................................... 6 4.2 Fieldresearch............................................................................................................................ 65. Resultaten ........................................................................................................................................ 7 5.1 Augmented Reality .................................................................................................................. 7 5.1.1 Definitie Augmented Reality ............................................................................................ 7 5.1.2 Geschiedenis .................................................................................................................... 8 5.1.3 WerkwijzeAugmented Reality ......................................................................................... 9 5.2 Trend vs. hype.............................................................................................................................. 10 5.3 Toepassingen ............................................................................................................................... 11 5.3.1 Apparatuur ............................................................................................................................ 11 5.3.1. Verschijningsvormen ..................................................................................................... 11 5.4 Toekomst Augmented Reality ..................................................................................................... 13 5.5 Werkgelegenheid ................................................................................................................... 16 5.5.1 Algemeen ....................................................................................................................... 16 5.5.2 Bedrijven ........................................................................................................................ 17 5.5.3 Vacatures ....................................................................................................................... 195.7 Conclusies ........................................................................................................................................ 215.8. Aanbevelingen ........................................................................................................................... 23Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 24 2
 3. 3. 1. InleidingIn dit document zijn de bevindingen beschreven van het trendonderzoek naar Augmented Reality.Een vrije Nederlandse vertaling hiervan is ‘Toegevoegde realiteit’. Met andere woorden: metAugmented Reality worden nieuwe lagen informatie gelegd over hetgeen dat te zien is. In opdrachtvan de kenniskring MTD (Media, Technologie & Design) is in kaart gebracht wat de trends op hetgebied van AR zijn en waar deze trend in de komende twee jaar toe zal leiden. 3
 4. 4. 2. VraagstukEr zijn een aantal nieuwe technologische ontwikkelingen gaande. De website Trendwatching, eenbedrijf dat wereldwijd opkomende consumententrends in de gaten houdt, heeft in 2009 een mooietop tien samengesteld als het om trends gaat voor 2010. Voorbeelden van deze trends zijn GoogleSearch, gebruik van GPS in smartphones, socialgaming, betalen via de mobiele telefoon enAugmented Reality.CNN, 2009 Deze laatste trend wordt in dit onderzoek behandeld.Aanleiding onderzoekDe kenniskring MTD (Media, Technologie & Design) zou graag de trends op het gebied van AR inkaart gebracht hebben en waar deze trend in de komende twee jaar zal toe leiden. Dit wil dekenniskring graag om te kunnen concluderen of de kenniskring MTD hier ook iets mee moet gaandoen.ProjectdoelstellingHet doel van het onderzoek is het in kaart brengen van een overzicht van trends die er op het gebiedvan Augmented Reality zijn, door onderzoek te doen naar deze trends. Dit wordt gedaan door tekijken naar welke trends volgens trendwatchers en de onderzoekers hoge ogen zullen gooien in dekomende twee jaar.ProbleemstellingWelke trends op het gebied van Augmented Reality zullen zich in de komende twee jaar ontwikkelen?Deelvragen - Wat is Augmented Reality? - Wanneer is een trend een trend? - Welke toepassingen van Augmented Reality bestaan er? - Welke ontwikkelingen op het gebied van Augmented Reality zijn er te zien? - Wat gaat deze trend betekenen voor de werkgelegenheid in Nederland? o Welke kerncompetenties van een werknemer zullen nodig zijn? o Wat betekent dit voor de inhoud van ICT-opleidingen? 4
 5. 5. 3. ContextHet onderzoek is ingebed in de kenniskring MTD (Media, Technologie & Design) en vindt plaats ondereindverantwoordelijkheid van de Lector, Theo Huibers.Theo Huibers (1966) promoveerde in 1996 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp InformationRetrieval. Vanaf 2002 is hij hoogleraar Information Retrieval aan Universiteit Twente. Startend vanuitzijn eigen adviesbureau in 1992 heeft Theo Huibers tien jaar als adviseur gewerkt voor de Big Fourconsultancy organisaties (1996-2006) om in 2006 zijn eigen adviesbedrijf Thaesis op te richten.Huibers adviseert Raden van Bestuur, directies, aandeelhouders en investeerders over strategie entransformatie.Theo Huibers is sinds 2008 verbonden aan Saxion als lector Media Technology Design. Theo Huibersonderzoekt en initieert nieuwe concepten in de wereld van zoektechnologie en nieuwe media. Rodedraad in zijn werk is zijn interesse voor nieuwe concepten, spelers en technologie en hun impact ophet huidige speelveld van markt en organisatie.Het lectoraat Media Technology Design richt zich op trends in nieuwe media technologieën. Dit zijnechter niet alle trends, maar vooral die ontwikkelingen die participatiedoelstellingen hebben, dat wilzeggen waarbij nieuwe technologie wordt ingezet om individuele personen of groepen actief te latenparticiperen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn participeren om hun gedrag te beïnvloeden (zoalsbij verkiezingen), participeren om hen te informeren (zoals bibliotheken) of participeren om deverbondenheid te bewerkstellingen (zoals bij kerkgenootschappen of bewonersgroepen). Deze focuszorgt ervoor dat het lectoraat Media Technology Design niet de gehele technologiemarkt volgt (ERP,Business Intelligence, RFID, etc.), maar alleen die technologie die als doel heeft om participatie tebewerkstelligen of te ondersteunen. Hierbij gaat het veelal om nieuwe en bestaande mediatechnologieën (zoals Twitter, Hyves, iPhones, Applicaties, e.d.). (Kenniskring MTD)Een tweede opdrachtgever van dit onderzoek is WITTEC. WITTEC is een expertisecentrum dat zichricht op het bevorderen van de werkgelegenheid in de innovatieve en vernieuwende NederlandseICT-sector. Het centrum volgt trends in technologie en werkgelegenheid en probeert deze opverschillende manieren met elkaar in lijn te brengen. Doelstelling is vooral de employability van deMBO-ICT’er te vergroten. 5
 6. 6. 4. Onderzoeksmethode 4.1 LiteratuurstudieEr is voor dit onderzoek een deskresearch, ook wel literatuurstudie genoemd, gedaan. Dit is hetverzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens die dienstbaar zijn aan deonderzoeksopdracht, maar die eerder door anderen zijn verzameld.Bij het onderdeel deskresearch is gekozen voor de volgende combinatie van zoekstrategieën:Systematische methode: raadplegen van de systematische catalogus in de bibliotheek, databases enhet internet.Sneeuwbalmethode: uitkiezen van een relevant artikel of boek over het onderzoeksthema en deliteratuurlijst bekijken voor mogelijk interessante andere artikelen. Deze methode wordt toegepastop de gevonden literatuur met behulp van de systematische methode.Er is bewust gekozen om deze twee zoekstrategieën te combineren omdat de beide methoden goedop elkaar aansluiten. Eerst wordt gebruik gemaakt van de systematische methode. Na deze methodete hebben gebruikt, wordt er overgegaan op de sneeuwbalmethode.Alle gevonden informatie is beoordeeld op betrouwbaarheid door middel van een checklist voorbetrouwbaarheid van bronnen(zie bijlage I). 4.2 FieldresearchNaast deskresearch wordt ook fieldresearch gedaan. Dit is het verzamelen, analyseren eninterpreteren van gegevens waarvoor men zelf onderzoek moet verrichten. Deze gegevens zijn nietdoor middel van deskresearch te achterhalen.Om erachter te komen welke ontwikkelingen er op het gebied van Augmented Reality zijn en welkevolgens experts in de komende twee jaar door zullen ontwikkelen, worden verschillende bedrijvenbenaderd om hun visie hierop te geven. Ook hebben wordt aan bedrijven gevraagd welkekerncompetenties medewerkers moeten hebben om expert in Augmented Reality te worden. 6
 7. 7. 5. Resultaten 5.1 Augmented Reality 5.1.1 Definitie Augmented RealityAugmented Reality betekent letterlijk vertaald: ‘toevoegen van realiteit’.Yolande Kolstee van het ARlab in Den Haag zegt het volgende over Augmented Reality:Augmented Reality (AR) is een toegevoegde laag aan de realiteit. Er wordt door middel van nieuwelagen meer informatie over de werkelijkheid gegeven’. (Kolstee, 2011)Een belangrijk begrip dat bij Augmented Reality hoort, is de Reality-Virtuality continuüm. De Reality-virtuality continuüm omvat alle mogelijke variaties en samenstellingen van reële en virtueleobjecten. Het concept werd voor het eerst geïntroduceerd door Paul Milgram in 1994.Het gebied tussen de twee uitersten, waar de echte- en de virtuele wereld zijn gemengd, heet MixedReality. Dit bestaat uit zowel Augmented Reality , waar virtuele content is toegevoegd aan de ‘echte’omgeving, als Augmented Virtuality, waar ‘echte’ content wordt toegevoegd aan de virtueleomgeving. 7
 8. 8. 5.1.2 GeschiedenisAugmented Reality is in principe geen nieuwe ontwikkeling. In 1968 ontwikkelde Ivan Sutherland aleen prototype dat als doel had om de gebruiker te omringen met driedimensionale informatie. Dezewerd zichtbaar wanneer de gebruiker in de juiste richting keek. Door de evolutie van de personalcomputer en het steeds beter en goedkoper worden van de technologie, heeft Augmented Realityzich in de laatste jaren sterk kunnen ontwikkelen.Hieronder staat een overzicht van de grote mijlpalen in de ontwikkeling van mobiele AugmentedReality (Christian Doppler Laboratoryfor Handheld AugmentedReality, 2009).1968 Ivan Sutherland ontwikkelt het eerste Augmented Reality systeem1982 Eerste laptop wordt uitgebracht: Grid Compass 11001992 Term ‘Augmented Reality’ genoemd door Tom Caudell en David Mizell. Introductie eerste smartphone door IBM en Bellsouth1993 Loomis et al. ontwerpen een prototype voor een buitenshuis navigatie systeem voor slechtzienden1994 Paul Milgram en FumioKishino schrijven ‘Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays’, waarin zij het Reality-Virtuality Continuüm beschrijven. Augmented Reality krijgt hiermee een duidelijke plaats in het ‘Mixed Reality’ universum.1995 NaviCam, een opstelling met camera welke in staat was om in een live camera beeld een gekleurde marker te herkennen.1996 2D matrix markers door Jun Rekimoto. “one of the first marker systems to allow camera tracking with six degrees of freedom.”1997 Ronald Azuma geeft een algemeen erkende definitie van Augmented Reality ‘Touring Machine’: het eerste mobiele AR-systeem. Uitvinding mobiele telefoon met camera door Philippe Kahn.1998 Bruce Thomas et. al presenteren een draagbare computer voor een rugzak, met GPS, een elektronisch kompas en een Head Mounted Display1999 ARToolKit (Hirokazu Kato en Mark Billinghurst): “a pose tracking library with six degrees of freedom, using square fiducials and a template-based approach for recognition.” Uitvinding eerste mobiele telefoon met GPS (belangrijk voor mobiele AR)2000 Bruce Thomas et. al. presenteren AR- Quake, een uitbreiding op het pc-spel Quake. Sharp presenteert de eerste commerciële camera telefoon voor het publiek.2001 Multi-user AR systeem door Reitmayer and Schmalstieg Mobile AR restaurant guide RWWW Browser: “First AR browser”2002 Michael Kalkusch et al. presenteren een mobile Augmented Reality systeem dat gebruikers door een onbekend gebouw begeleidt naar plaats van bestemming2003 AR-Game Human PacmanMosquito Hunt: eerste commerciële AR mobiele telefoon camera game.2004 3D maker tracking op mobiele telefoon door Mathias Möhring et al.2005 AR-Tennis: eerste mobiele coöperatieve AR-game2007 Systeem voor robuuste real-time tracking door Klein en Murray. Eerste mobiele AR advertentie applicatie Wellington Zoo2008 Metaio introduceert commerciële mobiele AR museum gids2009 Introductie Layar: AR-Browser, locatiegebaseerde AR ARhrrrr!: eerste mobiele AR game die hoge kwaliteit spelobjecten heeft 8
 9. 9. 5.1.3 Werkwijze Augmented RealityAugmented Reality werkt op twee manieren, namelijk: - Location Based AR - Marker Based ARLocation Based ARDeze vorm van AR voegt informatie toe aan een object. Deze vorm van Augmented Reality isgebaseerd op GPS gegevens en een kompas. Hiermee kan de gebruiker informatie zien op hetscherm van de mobiele telefoon op basis van de locatie en de richting die hij/zij op gaat. Degebruiker loopt bijvoorbeeld met de mobiele telefoon in een stad en d.m.v. een AR-applicatie kan degebruiker zien welke huizen er te koop staan in die omgeving.Marker Based ARDe vorm van Augmented Reality is gebaseerd op markers: zwart/wit illustraties (codes) die decomputer of mobiel herkent. Deze houd je voor een camera om een 3D animatie te zien. De meesteapplicaties hiervan gebruiken een internetverbinding voor interactiviteit en meer informatie. 9
 10. 10. 5.2 Trend vs. hypeOm te bepalen of Augmented Reality een trend of een hype is, is het van belang om te weten wat dedefinities van beide termen zijn.TrendHet woord trend is een breed begrip dat op verschillende manieren gedefinieerd kan worden. Ditheeft vooral te maken met de verschillende visies op het begrip ‘trend’. Er kan zowel met een korteals lange termijn visie naar het begrip gekeken worden.In het woordenboek ‘Van Dale online Nederlands’ wordt het begrip ‘trend’ als volgt omschreven:‘trend de; m -s 1 ontwikkelingslijn; neiging, richting 2 mode: de nieuwste ~s’Naast de definitie van het begrip ‘trend’ staat in het boek van H. Roothart ‘Van trends naar Brands’dat trends in drie niveaus onderverdeeld kunnen worden, namelijk: het micro-, maxi- en meganiveau. • Microtrend: kenmerkt zich binnen marktniveau als product of dienst. De levensduur is tussen de 0-5 jaar. Een voorbeeld hiervan is de iPhone. • Maxitrend: de consument staat centraal vanwege haar behoeftes met als levensduur 5-10 jaar. Een voorbeeld is de mobiliteitsbehoefte van de consumenten. • Megatrend: deze kenmerkt zich binnen de maatschappij met als levensduur 10-30 jaar. Een voorbeeld is de technologisering van de wereld.Google Trends is een dienst van Google dat via grafieken inzicht geeft in wanneer en hoe vaak op eenbepaald woord is gezocht met Google. Ook een vergelijking tussen steden, landen en talen inzoekgedrag is mogelijk. Vanaf 2005 wordt het trefwoord ‘Augmented Reality’ gebruikt waarbij hetvan 2008 ineens sterk toeneemt. De top 3 landen waar het trefwoord ‘Augmented Reality’ het meestwordt gebruikt zijn: Zuid Korea, Singapore en Nederland. (Google, 2011)HypeIn het woordenboek ‘Van Dale online Nederlands’ wordt het begrip ‘hype’ als volgt omschreven:‘hype [hajp] de; m -s iets nieuws dat tijdelijk sterk de aandacht trekt, maar weinig voorstelt’Hypes doorlopen volgens Gartner een traject vanaf het moment dat ze ontstaan. Dat traject wordtbeschreven in de Gartner Hype Cycle. Deze Cycle bestaat uit een aantal fasen. Na de ontdekking vaneen techniek volgt bij een hype veel media aandacht, waarbij de verwachtingen hoog wordenopgeschroefd in de media. Nadat deze inflated expectations een hoogtepunt hebben bereikt, volgteen periode van teleurstelling. De techniek bleek toch geen wondermiddel. Na die periode vandesillusie arriveert de hype via een periode van verlichting in een productieve periode. De hypewordt hiermee een trend. Dat laatste gebeurt lang niet altijd. (Gartner) 10
 11. 11. 5.3 Toepassingen5.3.1 ApparatuurEr bestaan verschillende apparaten waarmee een Augmented Reality toepassing kan wordenwaargenomen.Spatial displaySpatial displays worden gebruikt om groepen mensen te bereiken. Het heeft als voordeel dat degebruiker niets bij zich hoeft te dragen. Spatial Augmented Reality maakt gebruikt van digitaleprojectoren om grafische informatie weer te geven op fysieke objecten.Computer displayIn dit geval zorgt de display (computer, laptop, televisie) dat er virtueel grafische objecten op dedisplay voor de gebruiker worden getoond.Handheld DisplayHier gaat het om een apparaat dat in de hand gehouden kan worden. Voorbeelden hiervan zijn demobiele telefoon en de iPad2. Deze kunnen door middel van de cameratechnieken grafischeinformatie tonen in de fysieke wereld.Head Mounted DisplayEen Head Mounted Display (HMD) is een ‘beeldscherm’ dat op het hoofd wordt gedragen,bijvoorbeeld een helm of een bril. Deze zorgt ervoor dat er virtuele objecten in het zicht van degebruiker worden geprojecteerd.Bionic lensEen Bionic Lens is een lens die voor het oog wordt geplaats. Deze lens zorgt ervoor dat de virtueleinformatie aan de werkelijkheid worden toegevoegd. Deze lens is nog in ontwikkeling. 5.3.1. VerschijningsvormenEr zijn verschillende verschijningsvormen van Augmented Reality. Deze zijn verdeeld over driecategorieën, namelijk: gimmick, fun en functioneel.GimmickDeze toepassing heeft geen toegevoegde waarde en bestaat vooral voor het effect, gewoon omdathet kan en omdat het is leuk om een keer te doen. Een voorbeeld is de Augmented Reality ScaryMask van Hidden Creative waarmee de gebruiker met behulp van een computer, webcam en eenprogramma zichzelf kan zien met een Scary Mask.FunDe vorm Fun, is het gebruik van AR voor games. Het computerscherm om op te gamen wordtvervangen door de wereld om de gebruiker heen. Op de iPhone ziet de gebruiker bijvoorbeeld deruimte waarin hij/ zij zich bevindt en aan die ruimte worden game-elementen toegevoegd. Sommigegames zijn heel eenvoudig. Zo kan men met het Nederlandse Mosquitoes schieten op muggen in deeigen omgeving. Een ander voorbeeld is Nintendo, dat Augmented Reality heeft toegepast op deNintendo 3DS. 11
 12. 12. FunctioneelDe projectie wordt bij deze vorm van AR gebruikt om de gebruiker te ondersteunen. Wanneer degebruiker beelden van de camera op zijn/ haar mobiele telefoon bekijkt, worden er data weergeven.Deze data zijn Location Based en in lagen verdeeld, zodat de gebruiker zelf invloed heeft op wat hij/zij wil zien. Een applicatie hiervoor is Layar, een programma dat lagen aanbrengt over dewerkelijkheid. Deze applicatie laat bijvoorbeeld eenvoudig zien welke huizen te koop staan in hetblikveld, wat de openingstijden van winkels zijn of waar bushaltes of een pizzeria zich bevinden in deomgeving.De scheidingslijn tussen gimmick en fun is erg dun, hoewel er bij fun al snel een “return-moment”wordt gecreëerd. Hierbij zal de gebruiker de applicatie nogmaals gebruiken omdat het leuk is. 12
 13. 13. 5.4 Toekomst Augmented RealityGartner heeft in 2010 een Hype Cycle for emerging technologies 2010 ontwikkeld. In deze Cycle komtAugmented Reality ook voor. Augmented Reality is hier nog een Technology Trigger. Dit betekent datAR nog een hype is en zich als trend nog moet bewijzen in de toekomst. Wel word verwacht dat wordtdeze hype zich als trend gaat voor voortzetten en dat deze binnen 10 jaar geadopteerd is door het grotepubliek. (Gartner, 2010)Naast de Hype Cycle van Gartner heeft SPRXmobile d Augmented Reality Hype Cycle gemaakt om de ealityeen beeld te krijgen van de verschillende technieken en trends. De inspiratie komt van het artikel vanRobert Rice “Is it too early for Augmented Reality?”. Ook bouwt de Cycle op de AR llevels die Ricebeschrijft in het artikel “Augmented Visionand the Decade of Ubiquity”.Het betreft de volgende de levels: s: 0. Physical World Hyper Linking 1. Marker Based AR 2. Markerless AR 3. Augmented Vision 13
 14. 14. Niveau 0 - Physical World Hyper LinkingDit is de meest ontwikkelde, oudste en eenvoudigste vorm van Augmented Reality. Dit level gaatover de bekende barcodes op producten.QR-codes vallen ook onder dit niveau. Deze bevatten tegenwoordig ook 2D beeldherkenning.Niveau 1 - Marker Based ARAugmented Reality gebaseerd op markers: zwart/wit illustraties (codes) die de computer herkent.Deze markers worden uitgeprint en voor een webcam gehouden om een 3D animatie te zien. Demeeste applicaties gebruiken een internetverbinding voor interactiviteit en meer informatie. • 2D Marker AR PC en Web • 2D Marker AR Mobile • 3D Object RecognitionNiveau 2 - Markerless ARMarkerless Reality is erg krachtig. Deze werkt eenvoudig op een mobiele telefoon. Deze vorm vanAugmented Reality is gebaseerd op GPS gegevens en een kompas. Hiermee kan men informatie zienop het scherm van de mobiele telefoon op basis van de locatie en de richting die men op gaat.Niveau 3 – Augmented VisionBij Augmented Vision wordt een beeldscherm verwerkt in een contactlens of bril. Hierdoor zullen defysieke en virtuele wereld zo dicht bij elkaar komen dat het een geheel vormt. (Lens-FitzGerald, 2009) 14
 15. 15. ARlab, Den HaagYolande Kolstee, die sinds 2006 het ARlab1 in Den Haag leidt, ziet op dit moment vooral deontwikkeling van AR en Apps op mobile devices uitgroeien. Een van de toepassingen waar veel vanverwacht wordt, is het toevoegen van een virtuele ‘layer’ aan de fysieke omgeving op de mobieletelefoon. Voor veel bedrijven is het nog niet duidelijk waar deze trend toe gaat leiden. Dezeontwikkeling zal zich volgens Kolstee binnen nu en 1 tot 2 jaar verder ontwikkelen.Ze verwacht dat over 5 tot 10 jaar de headset is doorontwikkeld. Dit is waar het ARlab zich op ditmoment ook mee bezig houdt. (Kolstee, 2011)Bestedingen Augmented RealityHet Amerikaanse onderzoeksbureau Juniper Research heeft onderzoek gedaan naar MobileAugmented Reality. Momenteel wordt AR nog bescheiden ingezet, maar volgens Juniper zullen debestedingen hard groeien van naar schatting 1,5 miljoen dollar in 2010 naar 1,5 miljard dollar in2015. (Otto, 2011)1Het AR-lab is een laboratorium voor onderzoek naar AR. Dit gebeurt op projectbasis, gefinancierd door RAAK-Pro. Hierdoor kunnen de Technische Universiteit Delft,Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in DenHaag en Universiteit Leiden samenwerken. 15
 16. 16. 5.5 WerkgelegenheidDe grote groei van bestedingen aan Augmented Reality die in het bovenstaande hoofdstukbeschreven is, zal een grote invloed hebben op de werkgelegenheid in de ICT. Er zal meer vraagkomen naar mensen die kennis hebben van Augmented Reality. Bedrijven zullen zich bezighoudenmet het ontwikkelen en ontwerpen van Augmented Reality applicaties. Welke kennis daarvoor nodigis, is onderzocht door het bekijken van huidige vacatures. Daarnaast is aan bedrijven die zichbezighouden met AR gevraagd wat voor mensen zij nodig hebben.5.5.1 AlgemeenTijdens het zoeken naar vacatures kwam een artikel tevoorschijn waarin verteld werd hoe mencarrière kan maken in de wereld vanAR. Dit artikel is geschreven door Online Degree.Online Degree is een platform voor potentiële studenten om inzicht te krijgen in de onlineeducatieve mogelijkheden. Volgens Online Degree is een team van specialisten nodig om een ARtoepassing te ontwikkelen en in de markt te brengen. Hiervoor zijn mensen nodig met verschillendeachtergronden, namelijk: technische mensen, informatiespecialisten, grafici en mensen met zakelijkeachtergronden.Technisch specialistAR-technologie is gebaseerd op een synergie tussen hardware (een computer of telefoon, camera enprojector) en software (GPS, het ophalen van gegevens, andere toepassingen). Functies hierbij zijnonder andere computer hardware engineer, software ontwikkelaar en computer programmeur.InformatiespecialistInformatiespecialisten werken samen met ingenieurs om het beheer van de gegevens van de AR-apparatuur bruikbaar te maken. Hiervoor zijn database analisten en informatie-architecten nodig.Design specialistHet ontwerp voorziet in een cruciale schakel tussen technologie en de eindgebruiker. Ontwerpersvoorzien het apparaat van fysieke uitstraling en functie, de interface en digitale afbeeldingen.Voorbeeldfuncties zijn industrieel ontwerper, grafisch ontwerper, usability specialist en video gamedesigner.Business SpecialistEr is een team van deskundigen uit het bedrijfsleven nodig om het ontwerp- en productieproces,alsook de markt van het eindproduct te coördineren. Functies op dit gebied zijnproductontwikkelaar, marketingmanager, projectmanager en nieuwe media reclame specialist.(Online Degree, 2010) 16
 17. 17. 5.5.2 BedrijvenNaast dit artikel is met een aantal bedrijven contact opgenomen die actief zijn op het gebied van AR.Zij zeggen het volgende over de kennis van (potentiële) AR specialisten:Ivo van Barneveld,Manager Layar Partner Network:“Het ontwikkelen van AR concepten is vergelijkbaar met het ontwikkelen van een website. Voor eeneenvoudige website is het voldoende als je basiskennis hebt van HTML. Hiermee maak je binnen eendag een webpagina. Maar voor een uitgebreide, gelikte website heb je een heel team van mensennodig: concepters, designers, usability experts, programmeurs, project manager etc. En het kanweken zo niet maanden kosten om de website te bouwen.Zo gaat het ook met AR. In Layars terminologie, een leek kan in een paar uur een layer maken metbijvoorbeeld een thitd-party tool als Hoppala Augmentation. Maar een uitgebreide layer vraagt ommensen die een concept kunnen bedenken, een ontwerp kunnen maken, kunnen programmeren etc.Dus er komt zowel creativiteit bij kijken, als technische kennis. Voor het bouwen van een layer heefteen programmeur kennis nodig van PHP en MySQL. Dit geldt specifiek voor Layar. Voor andere ARtechnieken is wellicht andere kennis nodig.”Jaap Keijmel, Websites Nederland BV:“Een programmeur moet (in het geval dat je met Layar werkt) kennis hebben van PHP, XML en JSON.Verder qua concepting (uitdenken) en vormgeving moet je rekening houden met mobile devices, dusandere gestures dan met een desktop computer”.Erik Vos, GOTANIDEA:“Technisch, creatief en up to date moeten medewerkers zijn. De techniek is in ontwikkeling en erworden om de zoveel tijd wel nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan het pallet van mogelijkheden.Ik volg en verzamel ze op http://augmentedrealityoverview.blogspot.com”King Yiu Chu, AR Strategist Layar:“Om je vraag in het kort te beantwoorden, is eigenlijk moeilijk maar over het algemeen heeft eenontwikkelaar basiskennis nodig van website development. De rest is eigenlijk vrij eenvoudig.Tevens is het mogelijk om met het Content Management Systeem Hoppala eenvoudige Layars met 2Dof 3D objecten te creëren http://augmentation.hoppala.eu/login. Dit kun je doen zonder enige kennisvan programmeren.Zoals bij de ontwikkeling van een website komen er meerdere typen personen om de hoek kijken bijhet ontwikkelen van een Layer.Minstens heb je een designer, een developer en een marketeer nodi g. Een developer zou het alleenook kunnen maar dan wordt het concept waarschijnlijk niet zo goed, tenzij de developer ookconceptueel sterk is en een creatieve achtergrond heeft.Tevens vereist het om een goed begrip te hebben van Augmented Reality en wat voor toegevoegdewaarde het kan bieden. 17
 18. 18. Onthoud ook dat Layar zelf geen Layers ontwikkelt. Vergelijk ons maar met Firefox. Wij zijn debrowser maar niet de ontwikkelaar of owner van de layers.”Layer production overzicht: 18
 19. 19. 5.5.3 VacaturesTijdens het zoeken naar vacatures kwamen verschillende functienamen naar voren. Er is gekekennaar vacatures waarbij een technische achtergrond nodig is, omdat advies wordt gegeven aan eenICT opleiding.De volgende functienamen zijn genoemd: PHP developer, Senior Java Software Engineer, MobileLead Developer, Developer Support Engineer, Mobile User Interface Designer, Research andDevelopment Gaming, Research and development Augmented Reality en Researcher AugmentedReality.Bij deze functies horen de volgende vaardigheden/kennis: • Werkervaring • Werken in projecten • Communicatievaardigheden • Augmented Reality • Ervaring met het ontwikkelen van simpele mobille apps voor Android, iPhone of Blackberry • Besturingssysteem o Android o iOS o Bada o Blackberry OS • Computertalen o Objective C o C++ o Java o JEE o HTML o PHP o Javascript o JSON o XML o MySQL o CSS o ESB • Framework voor programmeertalen o Qt • Webbased Api • Geografische informatiesystemen • Enterprise content management • Grafische kennis o Open GL o 3D Modular tools o Blender o 3D studio MAX o Usabilty kennis 19
 20. 20. Opleidingen: • HBO/WO • Informatica • Technische informatica • Technische game ontwikkeling 20
 21. 21. 5.7 ConclusiesIn dit rapport is de ontwikkeling van de opkomende trend Augmented Reality beschreven.Augmented Reality bestaat al sinds 1968, maar is op dit moment haar opwachting aan het maken alsaankomende trend. Augmented Reality is het toevoegen van een laag met informatie aan dewerkelijkheid.Ontwikkeling ARWe kunnen concluderen dat de trend van Augmented Reality weleens een megatrend zou kunnenworden. Deze trend kan de maatschappij gaan veranderen en ook een functionele trend worden.Er zijn verschillende Hype Cycles te vinden. De Hype Cycle van Gartner, een internationaal bekend ICTbedrijf, laat zien dat AR binnen 5 tot 10 jaar geadopteerd is door het grote publiek. Uit Google Trendsblijkt, dat de laatste tijd steeds meer op Augmented Reality wordt gezocht. Volgensonderzoeksbureau Juniper Research zullen de bestedingen aan AR groeien van 1,5 miljoen dollar in2010 naar 1,5 miljard dollar in 2015. Dit is een enorme groei.Soorten ARTussen nu en twee jaar, blijkt uit verschillende bronnen, is Markerless AR (niveau 2 in AR), oftewelmobile Augmented Reality aan het opkomen. Hier is een handheld display voor nodig.Augmented Vision (niveau 3 in AR), Augmented Reality door middel van een contactlens, is binnenvijf tot tien jaar doorontwikkeld. Hiervoor is de ontwikkeling van de Bionic lens nodig.DoeleindenAugmented Reality kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Gamegigant Nintendo, heeftAugmented Reality ontdekt en het is te gebruiken op de nieuwe Nintendo 3DS. Dit is een voorbeeldwaarin AR voor fun wordt gebruikt. De ontwikkeling waarbij AR wordt gebruikt als functioneletechnologie, is ook te zien. Een voorbeeld is het gebruik van mobile AR waarmee je bijvoorbeeld opje telefoon kunt zien waar je bent of wat voor restaurants er in de buurt zitten.WerkgelegenheidEerder is gezegd dat de trend Augmented Reality een grote groei gaat doormaken binnen nu enenkele jaren. WITTEC wil de inzetbaarheid van werknemers in de ICT sector verbeteren, bijvoorbeelddoor informatie te verkrijgen over de trend Augmented Reality en de werkgelegenheid hierin. Er kangeconcludeerd worden dat voor het ontwikkelen van een AR applicatie verschillende specialistennaast ICT-ers nodig zijn, zoals designers, conceptontwerpers, usability experts, marketeer,projectmanager etc.Als WITTEC zelf wil inspringen op de ontwikkeling Augmented Reality, worden een aantal aspectenvan ICT-ers gevraagd. Er zijn programmeurs nodig met kennis van verschillende talen; PHP, MSQL,HTML, Javascript, Java, XML, CSS, JEE, JSON, C++, Objective C en ESB. Daarnaast is ook kennis vanbesturingssystemen vereist: Android, iOS, Bada, Blackbarry OS.Opleiding in HBO/WO is nodig, op het gebied van informatica, technische informatica of technischegameontwikkeling.Er wordt veel in projecten gewerkt en daarbij zijn communicatievaardigheden nodig en natuurlijk isaffiniteit met Augmented Reality een pré. 21
 22. 22. De hoofdvraag van het onderzoek was; Welke trends op het gebied van Augmented Reality zullen zichin de komende twee jaar ontwikkelen?. Naar aanleiding van dit onderzoek kan gezegd worden datmobile Augmented Reality, ook wel Markerless Augmented Reality genoemd, de komende twee jaarhard gaat groeien. Er wordt verwacht dat Augmented Reality echt een trend gaat worden. 22
 23. 23. 5.8. AanbevelingenWITTECIn vacatures komt veel naar voren dat mensen met HBO denk- en werkniveau worden gezocht.Advies is daarom om programmeurs naar het niveau van HBO/WO informatica, technischeinformatica of technische gameontwikkeling te brengen.Ga samenwerken met hogescholen die deze opleidingen aanbieden.Er zijn verschillende disciplines nodig om een Augmented Reality applicatie te maken. Ons advies isdaarom om een samenwerking te zoeken met de grafische wereld (kunstopleidingen), de businesswereld (management opleidingen) en de werelden van usability en concepten bedenken, want ookdeze disciplines zijn nodig bij het maken van AR applicaties. Laat studenten/ cursisten met elkaar aaneen applicatie werken.Kenniskring/ SaxionOmdat wij verwachten dat deze trend een grote trend gaat worden, is het advies om de trend vanAugmented Reality te blijven volgen, en de kennis op dit gebied bij te houden door bijvoorbeeldprojectmatige inzet van studenten.Speel zelf ook in op deze trend als hogeschool, omdat de trend groot wordt en word op deze maniereen van de voorlopers op dit gebied.TU Delft, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Universiteit Leiden hebben een mooiesamenwerking waarbij de verschillende kennisgebieden (kunst en techniek) elkaar aanvullen. Saxionheeft een aantal mooie kunstopleidingen en in combinatie met technische kennis van de UT, die albezig is met onderzoek naar Augmented Reality, kan dit een mooie resultaten opleveren in de vormvan onderzoeksresultaten of applicaties die ontwikkeld worden.Saxion heeft zelf ook technische opleidingen in huis, dus de kunstopleidingen kunnen ook incombinatie met de technische opleidingen binnen Saxion samenwerken.Omdat toepassing van AR in verschillende branches in dit onderzoek niet is meegenomen, is hetadvies om onderzoek te laten doen naar inzet van AR in verschillende sectoren/ branches.Omdat er geen diepgaand onderzoek is gedaan naar ontwikkelingen in het buitenland op dit gebied,is het advies om dit wel te laten doen en inspiratie opdoen met behulp van ontwikkelingen in hetbuitenland. 23
 24. 24. LiteratuurlijstBarneveld, I. v. (2011, maart 10). Manager Layer Partner Network. (M. v. Bosch, Interviewer)Chu, K. Y. (2011, maart 10). AR Strategist Layer. (M. v. Bosch, Interviewer)Gartner. (sd). Gartner Hype Cycle. Opgeroepen op februari 21, 2011, van Gartner:http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jspGartner. (2010). Hype Cycle for Human-Computer Interaction, 2010. Stamford: Gartner.Google. (2011, april 27). Trends. Opgeroepen op april 27, 2011, van Google:http://www.google.nl/trends?q=Augmented+RealityKeijmel, J. (2011, maart 11). Websites Nederlands BV. (M. v. Bosch, Interviewer)Kenniskring MTD. (sd). Opgeroepen op februari 1, 2011, van Kenniskring MTD:http://www.saxion.nl/designentechnologie/lectoraten/mediatechnologyKolstee, Y. (2011, januari 25). (J. Meijvogel, & M. v. Bosch, Interviewers)Lens-FitzGerald, M. (2009, april 28). De Augmented Reality Hype Cycle. Opgeroepen op februari 18,2011, van Marketingfacts:http://www.marketingfacts.nl/berichten/20090428_de_augmented_reality_hype_cycle/Online Degree. (2010, september 1). Career trends. Opgehaald van Online Degree:http://www.online-degrees-today.com/blog/2010/09/01/careers-in-augmented-reality/Otto, R. (2011, februari 7). Admanager. Opgehaald van Mobile:http://www.admanager.nl/nieuwsbericht/10506/onderzoek--augmented-reality-bestedingen-stijgen-binnen-4-jaar-naar--1-5-miljardRoothart, H. (2005). Van trends naar brands. Amsterdam: Kidsgids .Van Dale. (sd). Trend. Opgeroepen op januari 25, 2011, van Van dale :http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/Vos, E. (2011, maart 10). GOTANIDEA. (M. v. Bosch, Interviewer) 24
 25. 25. Bijlage I: 25

×