Persona
Jak i po co to się w ogóle robi?

Rafał Kołodziej

WUD WRO
2013
Biznes będzie
użyteczny wtedy,
gdy LUDZIE
będą w centrum
naszego
zainteresowania.
WUD WRO
2013
Prowadzone
badania ilościowe
nie pozwalają
zrozumieć potrzeb
człowieka.

WUD WRO
2013
Badania rynkowe

Poszukiwanie insight’ów

10 osób

100 osób

✔✔✔✔ ✔ ✔✔✔✔ ✔
10 prawd
o zachowaniu człowieka

WUD WRO
2013

...
Projektując
biznes jesteśmy
zainteresowani
potrzebami
człowieka, jego
zachowaniem
i motywacjami.
WUD WRO
2013
Większość organizacji
ciągle myśli i działa
„od wewnątrz
na zewnątrz”
projekty	
  
finanse	
  
procedury	
  

WUD WRO
2013
...
Pojawia się istotna różnica pomiędzy
ofertą usługodawcy a oczekiwaniami
klientów, którzy są coraz lepiej
poinformowani i b...
Myślenie projektowe
stawia człowieka
w centrum
zainteresowania.

WUD WRO
2013
Koncentracja
na użytkowniku pozwala
nam myśleć o organizacji
„od zewnątrz
do wewnątrz”.

WUD WRO
2013
Takie myślenie każe nam właśnie
zacząć do użytkownika…

WUD WRO
2013
WUD WRO
2013

PERSONA
- prosty sposób
na koncentrację
uwagi na
użytkowniku.
Twórzcie PERSONY

Posługujcie się
w tym celu
prostym
narzędziem.
…i post-it’ami.
Persony zmieniają jakość naszych rozmów wewnętrznych
Świat&jest&stworzony&
dla&mnie&;)&

Kinga&Walkowska&
ie&&
„Jestem&świ...
&
Świat&jest&stworzony
dla&mnie&;)&

Naturalne pytanie:

Kogo wybrać?

Kinga&Walkowska&
ie&&
„Jestem&świadoma&sieb
i”&
i&s...
Najbardziej	
  	
  
prawdopodobni	
  	
  
użytkownicy

Potencjalni	
  
użytkownicy

Zacznijcie od mapy

interesariuszy

Da...
Najbardziej	
  	
  
prawdopodobni	
  	
  
użytkownicy

Potencjalni	
  
użytkownicy
Otoczenie

Spójrzcie na problem

z kilk...
Przykład	
  
Przykład	
  

wybrani	
  
interesariusze	
  
Stworzymy persony
i już będzie nam
brakowało tylko
dwóch elementów…

WUD WRO
2013
1

2

PUNKTY INTERAKCJI
Człowiek doświadcza
usługi w różnych punktach
kontaktu i one zostawiają
określone wrażenie.

OSADZ...
Pytania,	
  wątpliwości?	
  
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

WUD WRO 2013 - Rafal Kolodziej - Persona

372
-1

Published on

Technika UX - Persona - mentor: Rafał Kołodziej, GreenHat. WUD WRO 2013

Published in: Design
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
372
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

WUD WRO 2013 - Rafal Kolodziej - Persona

 1. 1. Persona Jak i po co to się w ogóle robi? Rafał Kołodziej WUD WRO 2013
 2. 2. Biznes będzie użyteczny wtedy, gdy LUDZIE będą w centrum naszego zainteresowania. WUD WRO 2013
 3. 3. Prowadzone badania ilościowe nie pozwalają zrozumieć potrzeb człowieka. WUD WRO 2013
 4. 4. Badania rynkowe Poszukiwanie insight’ów 10 osób 100 osób ✔✔✔✔ ✔ ✔✔✔✔ ✔ 10 prawd o zachowaniu człowieka WUD WRO 2013 100 insight’ów
 5. 5. Projektując biznes jesteśmy zainteresowani potrzebami człowieka, jego zachowaniem i motywacjami. WUD WRO 2013
 6. 6. Większość organizacji ciągle myśli i działa „od wewnątrz na zewnątrz” projekty   finanse   procedury   WUD WRO 2013 przepisy   działy  
 7. 7. Pojawia się istotna różnica pomiędzy ofertą usługodawcy a oczekiwaniami klientów, którzy są coraz lepiej poinformowani i bardziej wymagający. WUD WRO 2013
 8. 8. Myślenie projektowe stawia człowieka w centrum zainteresowania. WUD WRO 2013
 9. 9. Koncentracja na użytkowniku pozwala nam myśleć o organizacji „od zewnątrz do wewnątrz”. WUD WRO 2013
 10. 10. Takie myślenie każe nam właśnie zacząć do użytkownika… WUD WRO 2013
 11. 11. WUD WRO 2013 PERSONA - prosty sposób na koncentrację uwagi na użytkowniku.
 12. 12. Twórzcie PERSONY Posługujcie się w tym celu prostym narzędziem.
 13. 13. …i post-it’ami.
 14. 14. Persony zmieniają jakość naszych rozmów wewnętrznych Świat&jest&stworzony& dla&mnie&;)& Kinga&Walkowska& ie&& „Jestem&świadoma&sieb ci”& i&swojej&własnej&wartoś &jest&work%life&balance.&& Najważniejsze&dla&Kingi J& &wszystkim&przynieść&JE Ta&postawa&ma&przede zadowolenie.&& &pełnymi&garściami&& astawiona&na&czerpanie Jest&n .&Ma&wielu&znajomych,&& z&życia.&Jest&towarzyska kać.& z&którymi&lubi&się&spoty morealizacja.&Jest&& cy&najważniejsza&jest&sa W&pra o,&& awsze&stara&się&mówić&t szczera&w&tym&co&robi.&Z flikty.&& asem&powoduje&to&kon co&myśli,&pomimo,&że&cz e,&ale&tylko&te,&& są&dla&niej&bardzo&ważn Autorytety& e.&Nie&lansuje&się.& które&ona&sobie&wybierz o&i&harmonię.&& Jest&wyczulona&na&piękn &Żywcu.& 27&lat,&marke?ngowiec&w Wykształcenie&wyższe.&& tka.&Bez&dzieci.&& Świeżo&upieczona&męża amy3się3do3 „Wszyscy3razem3zrzuc k3komuś3coś3 wspólnego3woraka,3ja iądze”3 nie,3to3on3bierze3te3pien się3sta i&wśród&znaj •  poszukiwanie&informacj równywarki& w&Internecie&X&głównie&po wnicy&TU& •  praco &stronę&TU& •  bezpośrednio&lub&przez inia&i&strona&TU)& •  obsługa&directowa&(infol iznesowe,& •  ograniczenie&formalnoXb inąć&skrzydeł& które&nie&pozwalają&rozw nalność&i&fakt,&& •  jej&zbytnia&emocjo &łatwo&ją&zranić& że&powoduje&to,&że ca&zabiera&jej& •  proza&życia&i&fakt,&że&pra ożna&by&było& zbyt&dużo&czasu,&który&m lepiej&wykorzystać& &ma&teraz,&w& •  niższa&jakość&życia,&którą ała&na&studiach& stosunku&do&tego,&co&mi ji,3jeden3drugiemu3 „Opinia3jest3o3likwidac łem3problemy,3 poleci,3w3tej3firmie3mia o3sądach,3idź3 musiałem3się3włóczyć3p tam3jest3dobrze.”3 tam,3 stosunek#do#ub ezpieczeń # „Jak&zaleje&mie szkanie,&to&kto&n ie&& ma&ubezpieczen ia&to&jest&załam a&jak&ma&=&to&tr any,&& udn ubezpieczyciela o,&wzywa&się& &i&tyle,&nie&ma& problemu.”& & chodzimy,3 „Sami3w3domu3sobie3w m3oferuje.”3 sprawdzamy3co3kto3na Marek&Plenzler& „Mam$to$co$chciałem.$Ter az$$ czas$na$odcinanie$kuponó w.”$ Marek$osiadł$z$rodziną$w$S opocie,$po$wcześniejszych doświadczeniach$międzyn $ arodowych.$Ma$dobrą$posa szefa$najlepszego$hotelu$w dę$$ $mieście$i$choć$wolałby$być w$Paryżu,$to$jest$zadowol $$ ony.$ Jego$praca$daje$mu$presS ż$i$kontakt$z$ciekawymi$lud źmi,$$ o$których$lubi$opowiadać$z najomym.$W$pracy$ludzie $$ okazują$mu$szacunek$i$cho ć$czasem$ma$wrażenie,$że$j on$wymuszony,$to$akceptuj est$$ e$go.$ Sam$też$okazuje$szacunek$ innym,$motywuje$innych$d działania,$stara$się$być$zaw o$ sze$uprzejmy.$Gdy$napotyk problem,$zawsze$stawia$mu a$na$ $czoła.$$ Największym$problemem$M arka$jest$brak$czasu,$który$ mógłby$przeznaczyć$na$wię $ kszy$luz.$ stosunek$do$ubezpieczeń $ kanały$zakupu$ubezpiec zeń$ „Brokerzy)są)różni)–)zac hęcają,)) •  poszukiwanie$inform acji$agent,$doradca$finanso bo)mają)prowizje)wyższ wy$ ą,)) •  zakup$agent$ ukryją)wady.”)) •  obsługa$może$być$direct$al ale)) e$bezpośrednia$$ też$jest$preferowana.$ „Ubezpieczenie)mniej)bo li.) Ubezpieczyciel)zwraca)s „Ja)chcę)ubezpieczyć)mie zkodę)) szkanie.)Nie)wiem)co)) tej)osobie,)której)my)wyrz ądzimy.)) chcę)ubezpieczyć)tak)naprawdę.)On)[a gent])mi) Z)naszej)kieszeni)mniej)w ychodzi.”) ubezpiecza)i)wychodzi.)Potem)mam)szybę) wybitą)=) nie)ubezpieczone.)Zalan ie)L)nie)ubezpieczone.)) On)mi)tego)nie)powiedz iał.)Dobry)agent)nie) bajeruje)tylko)doradza.”) $ kanały#zakupu#u bezpie czeń# •  poszukiwan ie#informacji# wśród#znajomyc w#Internecie#–#gł h,## ównie#porów nywarki# •  pracownicy#T U# •  bezpośrednio #lub#przez#stron ę#TU# •  bbsługa#dire ctowa#(infolin ia#i#strona#TU # )# „Agent&jest&ja k&wyszukiwark a,&wrzucamy& zapytanie,&a&on& ma& Musi&znać&wszys nam&znaleźć&najlepsze.& tkie&oferty.”& & Coś$w$życiu$już$ osiągnąłem$ i' 51$lat,$żonaty,$dwie$córki$E $studentki$ Resident$Manager$w$Hotelu $Sheraton$ Zamożny,$włada$3$językam i.$ Lubi$podróże$rodzinne,$do brze$ zorganizowany,$apodyktyc zny$i$trochę$ próżny,$zachowujący$dystan s$do$ludzi.$ Gra$w$tenisa,$lubi$wycieczk i$rodzinne$$ na$rower$i$na$basen.$ 38#lat,#przedsięb iorca#Dobrze#wyk żonaty.#Dziecko ształcony,# #5#lat.# Mieszka#i#w#Trój mieście#i#w#War Ciągle#podróżuje szawie.# #między#tymi#mi astami.# Pochłania#go#pra ca,#ale#ciągle#ma na#żagle,#kite’a, #czas## #narty#a#także#g otowanie.# Jest#otwarty,#rad osny,#pozytywn a#jednocześnie# y## uparty.# Pieniądze#ma,#al e#ni je#instrumentaln e#są#one#celem.#Traktuje# ie.# Bartek#jest#pewn y#siebie,#co#m ome przez#otoczenie# jako#arogancja.# ntami#jest#odbierane# racje.#Kręci#go# Jest#nastawiony sukc #na#swoje# swoim#fachu.#Ro es#i#uznanie#innych.#Stale#d oskonali zwój#osobisty#jes t#słowemSkluczem #się#w# Jest#trudny#dla#sw .## oich#współpracow ujmującą#osobo ników.#Ale#jego# woś funkcjonować#w# ć#i#inteligencja#pozwala#m u#dobrze# rzeczywistości.# # Na#co#dzień#prze bywa#w#otoczeni klasy#średniej.#Sp u#w otyka#ludzi#sukce ielkomiejskiej## obszary#frustra swoje#przekona su.#Głośno#m cji# nia.## anifestuje# •  lenistwo#i#b Autorytety#są#d ezmyślność#wsp la#niego#ważne,# ółpracownikó Jego#ulubione#po ale#t •  wszechobecny# w# wiedzenie:#Ge#n o#są#ludzie#sukcesu.## minimalizm# g&things&done!# •  chamstwo#i#p rostactwo#ludzi,# wynikające## z#braku#bazowe j#kindersztuby# obszary&frustracji& kluczowe&atrybuty& Bartek'Dajersk „Wszystko#co#m am,#osiągnęła m## swoją#własną #pracą”# ty.&& Uprawia&żeglarstwo,&nar a.& Jej&świat&to&zakupy,&mod Komunikatywna& Emocjonalna,&radosna.& ę&beztroska.& i&otwarta.&Przy&tym&troch &ale&potrzebuje& Pieniądze&ma&jako&takie, ie&więcej.& zdecydowan czeń& kanały&zakupu&ubezpie omych,&& ń& stosunek&do&ubezpiecze Ja#sam#tworzę## mój#świat!# Nie$mam$praw a$ narzekać$ Aneta&Wolna& „Wreszcie$czuj ę,$że$mogę$zrob ić$ coś$dla$innych$ ludzi”$ Aneta$lubi$swoją$p racę$i$swoich$ucz im$czas$po$lek niów.$Często$o cjach,$pomaga$w$ rganizuje$ nauce,$angażu zainteresowań.$$ je$się$w$kółka$ $ Ludzie$ją$lubią,$a$ ona$poczucie$wła odbiciu$w$oczach snej$wartości$bud $innych.$Dba$o uje$na$ $ogn siebie$–$zdrowie$ i$dobry$wygląd.$$ isko$domowe,$dba$tez$o$ Nie$ma$problemó w$finansowyc h.$Mąż$zarabia$do sobie$pozwolić$n brze.$Mogą$ a$urlop$w$Gre cji$czy$w$Hiszpani i.$$ obszary$frustracji$ •  brak$perspektyw$osobisty ch,$monotonia$ •  chaos$i$niekompetencja $otoczenia$ •  presja$czasu$i$wyników$ •  brak$czasu$dla$samego$si ebie$ kluczowe#atryb uty# „Przy&OC&wybie ram&najtańszą, &jak&& mnie&ktoś&stukn ął,&to&trafiłam&d dziadowskiej&fir o&tak& my,&że&ja&nie&b ędę żeby&komuś&był o&dobrze.&Jeśli&ch &płacić,& mnie&to&już&inn odzi&o& a&sprawa.”& 58$lat,$drugi$m ąż,$wykształce nie$wyższe.$ Dwójka$dzieci$–$ju ż$wykształconych dobrze$radzi$sob .$Syn$ ie$w$Warszawie. pracuje$na$Uc $Córka$ zelni.$ Nauczycielka$biol ogii$w$Bydgos zczy.$$ WiceUdyrektor$g imnazjum.$ Bardzo$zaangażow ana$w$szkołę.$Org kółka$pozalekcyj ne,$wyjazdy$eduka anizuje$ i$inne$atrakcje$dl cyjne$$ a$dzieci.$ obszary$frustrac ji$ •  ogólnie$pojęta$ niem i$brak$woli$działan oc,$narzekactwo$ ia,$ •  biurokracja$z awodu$nauczycie la,$ kluczowe$atrybuty$ „Konkretny)i)kompetentn y)agent,)potrafi) dostosować)się)do)klient a,)jest)cierpliwy.) Musi)wyczuć)co)ta)osoba )chce) ubezpieczyć.)Wzbudzają cy)zaufanie.”) stosunek$do$ube zpiecz eń$ „Spokój(osiąga(c złowiek.(Ma( gwarancję,(ze(ja k(się(coś(nie(daj ( boże(stanie,(roz biję dzisiaj(wyjąć(tyc (się,(nie(musze( h(pieniędzy.”( kanały$zakupu$u bezpie czeń$ •  poszukiwanie $informacji$agent ,$$ doradca$finansow y$ •  zakup$agent$ •  obsługa$moż e$być$direct$ale$be zpośrednia$$ też$jest$preferow ana.$ „Agent(powinie n(się(dostosować (ze(swoja( mową(do(wieku(k lienta,(inaczej(z rozmawiał,(inac (nami(będzie( zej(z(młokosem.” ( kluczowe$atrybu ty$ „Firma(wiarygo dna(a(agent( kontaktowy.”(
 15. 15. & Świat&jest&stworzony dla&mnie&;)& Naturalne pytanie: Kogo wybrać? Kinga&Walkowska& ie&& „Jestem&świadoma&sieb i”& i&swojej&własnej&wartośc t&work%life&balance.&& Najważniejsze&dla&Kingi&jeszystkim&przynieść&JEJ& Ta&postawa&ma&przede&ws zadowolenie.&& nie&pełnymi&garściami&& Jest&nastawiona&na&czerpa a&wielu&znajomych,&& z&życia.&Jest&towarzyska.&M .& z&którymi&lubi&się&spotykać t&samorealizacja.&Jest&& W&pracy&najważniejsza&jes sze&stara&się&mówić&to,&& szczera&w&tym&co&robi.&Zaw m&powoduje&to&konflikty.&& co&myśli,&pomimo,&że&czase zo&ważne,&ale&tylko&te,&& Autorytety&są&dla&niej&bard Nie&lansuje&się.& które&ona&sobie&wybierze.& &i&harmonię.&& Jest&wyczulona&na&piękno wcu.& 27&lat,&marke?ngowiec&w&Ży Wykształcenie&wyższe.&& .&Bez&dzieci.&& Świeżo&upieczona&mężatka pieczeń& kanały&zakupu&ubez mych,&& czeń& stosunek&do&ubezpie y3się3do3 „Wszyscy3razem3zrzucam omuś3coś3 wspólnego3woraka,3jak3k 3pieniądze”3 się3stanie,3to3on3bierze3te rmacji&wśród&znajo •  poszukiwanie&info nywarki& w&Internecie&X&głównie&porów •  pracownicy&TU& przez&stronę&TU& •  bezpośrednio&lub& U)& &(infolinia&i&strona&T •  obsługa&directowa obszary&frustracji& lnoXbiznesowe,& •  ograniczenie&forma ąć&skrzydeł& które&nie&pozwalają&rozwin nalność&i&fakt,&& •  jej&zbytnia&emocjo zranić& że&powoduje&to,&że&łatwo&ją& e&praca&zabiera&jej& •  proza&życia&i&fakt,&ż a&by&było& zbyt&dużo&czasu,&który&możn lepiej&wykorzystać& ,&którą&ma&teraz,&w& •  niższa&jakość&życia &na&studiach& stosunku&do&tego,&co&miała kluczowe&atrybuty& jeden3drugiemu3 „Opinia3jest3o3likwidacji,3 3problemy,3 poleci,3w3tej3firmie3miałem dach,3idź3 musiałem3się3włóczyć3po3są tam,3tam3jest3dobrze.”3 „Mam$to$co$chciałem.$Ter az$$ czas$na$odcinanie$kupon ów.”$ Marek$osiadł$z$rodziną$w$Sop ocie,$po$wcześniejszych$ doświadczeniach$międzynarod owych.$Ma$dobrą$posadę$$ szefa$najlepszego$ho telu$w$mie w$Paryżu,$to$jest$zadowolony ście$i$choć$wolałby$być$$ .$ Jego$praca$daje$mu$p resSż$i$ko o$których$lubi$opowiadać$znaj ntakt$z$ciekawymi$ludźmi,$$ okazują$mu$szacunek$i$choć$czomym.$W$pracy$ludzie$$ asem$ma$wrażenie,$że$jest$$ on$wymuszony,$to$akceptuje$g o.$ Sam$też$okazuje$szacunek$inn działania,$stara$się$być$zawsz ym,$motywuje$innych$do$ e$uprzejmy.$Gdy$nap problem,$zawsze$stawia$mu$cz otyka$na$ oła.$$ kanały$zakupu$ubezpi eczeń$ „Brokerzy)są)różni)–)zachę cają,)) •  poszukiwanie$inform acji$agent,$doradca$finansowy bo)mają)prowizje)wyższą,)) $ •  zakup$agent$ ukryją)wady.”)) •  obsługa$może$być$di ale)) rect$ale$bezpośrednia$$ też$jest$preferowana.$ „Ubezpieczenie)mniej)boli.) Ubezpieczyciel)zwraca)szko „Ja)chcę)ubezpieczyć)miesz dę)) kanie.)Nie)wiem)co)) tej)osobie,)której)my)wyrząd zimy.)) chcę)ubezpieczyć)tak)naprawdę.)On)[agent])m Z)naszej)kieszeni)mniej)wych i) odzi.”) ubezpiecza)i)wychodzi.)Potem)mam)szybę)wy bitą)=) nie)ubezpieczone.)Zalanie)L )nie)ubezpieczone.)) On)mi)tego)nie)powiedział.)D obry)agent)nie) bajeruje)tylko)doradza.”) $ i' stosunek#do#u bezpiecze ń# „Jak&zaleje&miesz kanie,&to&kto&nie& ma&ubezpieczen & ia&to&jest&załam a&jak&ma&=&to&tru any,&& dno,&wzywa&się& ubezpieczyciela&i& tyle,&nie&ma& problemu.”& & kanały#zakupu #ubezpie czeń# •  poszukiwan ie#informacji#wśró w#Internecie d#znajomych #–#głównie#po ,## równywarki# •  pracownicy #TU# •  bezpośredn io#lub#przez#stron ę#TU# •  bbsługa#dire ctowa#(infolinia#i#s # trona#TU)# „Agent&jest&jak&w yszukiwarka,&wr zapytanie,&a&on&m zucamy& Musi&znać&wszys a&nam&znaleźć&najlepsze.& tkie&oferty.”& 51$lat,$żonaty,$dwie$córki$E$stu dentki$ Resident$Manager$w$ Hotelu$Sheraton$ Zamożny,$włada$3$językami.$ Lubi$podróże$rodzinne,$dobrze zorganizowany,$apodyktyczny $ $i$trochę$ próżny,$zachowujący$dystans$ do$ludzi.$ Gra$w$tenisa,$lubi$wycieczki$ro dzinne$$ na$rower$i$na$basen.$ Nie$mam$prawa $ narzekać$ Aneta$lubi$sw oją$pracę$i$sw oich$uczniów im$czas$po$le .$Często$orga kcjach nizuje$ zainteresowań.$$$ ,$pomaga$w$nauce,$angażu je$się$w$kółka$ Ludzie$ją$lubią,$a$o na$poczucie$w odbiciu$w$oczach$in łasnej$wartości$bud uje$na$ siebie$–$zdrowie$i$d nych.$Dba$o$ognisko$dom owe,$dba$tez obry$wygląd. $o$ $$ Nie$ma$problemów sobie$pozwolić$na$u$finansowych.$Mąż$zarabi a$dobrze.$Mo rlop$w$Grecji gą$ $czy$w$Hiszpa nii.$$ obszary$frustracji$ kluczowe$atrybuty$ „Konkretny)i)kompetentny)a gent,)potrafi) dostosować)się)do)klienta,)j est)cierpliwy.) Musi)wyczuć)co)ta)osoba)ch ce) ubezpieczyć.)Wzbudzający )zaufanie.”) Aneta&Wolna& „Wreszcie$cz uję,$że$mogę $zrobić$ coś$dla$innych$lu dzi”$ •  brak$perspektyw$osobistych ,$monotonia$ •  chaos$i$niekompete ncja$otoczenia$ •  presja$czasu$i$wynik ów$ •  brak$czasu$dla$sam ego$siebie$ stosunek$do$ub 38#lat,#przed siębiorca#Do brze#wykszta żonaty.#Dzie łcony,# cko#5#lat.# Mieszka#i#w#Trójm ieście#i#w#Warszaw Ciągle #podróżuje#m ie.# iędzy#tymi#m iastami.# Bartek#jest#p Pochłania#go ewny#siebie,#co#m #praca,#ale#ciągle#m przez#otocze omentami#jest#od na#żagle,#kite a#czas## nie#jako#arog ’a,#narty#a#ta bierane# ancja.#Jest#n racje.#Kręci#g kże#gotowan astaw o#sukces#i#uz ie.# Jest#otwarty nanie#innych.#Sta iony#na#swoje# swoim#fachu ,#radosny,#pozytyw .#Rozwój#oso le#doskonali#się#w a#jednocześn ny## bisty#jest#sło # ie#uparty.# wemSkluczem.## Jest#trudny#dla#sw Pieniądze#m ujmującą#osobow oich#współpracowników.# a,#ale#nie#są#one#c Ale#jego# je#instrumen elem.#Traktuje# funkcjonować#w#r ość#i#inteligencja#pozwa talnie.# la#mu#dobrze# zeczywistośc i.## Na#co#dzień#przeb ywa#w#otocz klasy#średnie eniu#wielkom j.#Spot iejskiej## obszary#frustr swoje#przekonani yka#ludzi#sukcesu.#Głoś no#manifestuje# a.## acji# •  lenistwo#i#bez Autorytety#są#dla myślność#współpr #niego#ważne,#ale# Jego#ulubion acowników# to#są#ludzie#sukce •  wszechobec e#powiedzen ny#minimaliz su.## ie:#Ge#ng&things& m# done!# •  chamstwo#i# prostactwo#l udzi,#w z#braku#bazo wej#kindersztuby# ynikające## & Marek&Plenzler& stosunek$do$ubezpiecz eń$ Bartek'Dajersk „Wszystko#c o#mam,#osią gnęłam## swoją#własn ą#pracą”# dzimy,3 „Sami3w3domu3sobie3wcho feruje.”3 sprawdzamy3co3kto3nam3o Coś$w$życiu$już$ osiągnąłem$ Największym$problemem$Mar mógłby$przeznaczyć$na$większka$jest$brak$czasu,$który$$ y$luz.$ WUD WRO 2013 Ja#sam#tworzę ## mój#świat!# & Uprawia&żeglarstwo,&narty.& Jej&świat&to&zakupy,&moda.& unikatywna& Emocjonalna,&radosna.&Kom eztroska.& i&otwarta.&Przy&tym&trochę&b &potrzebuje& Pieniądze&ma&jako&takie,&ale ej.& zdecydowanie&więc ezpieczeń$ „Spokój(osiąga(czł owiek.(Ma( gwarancję,(ze(jak(s boże(stanie,(rozbi ię(coś(nie(daj( dzisiaj(wyjąć(tych ję(się,(nie(musze( (pieniędzy.”( kanały$zakupu $ubezpiec zeń$ •  poszukiwanie $inform doradca$finansowy acji$agent,$$ $ •  zakup$agent$ •  obsługa$moż e$być$direct$a le$bezpośredn też$jest$prefe ia$$ rowana.$ „Agent(powinien( się(dostosow ać(ze(swoja( mową(do(wieku(k rozmawiał,(inaczelienta,(inaczej(z(nami(będzie( j(z(młokosem .”( kluczowe#atr ybuty# „Przy&OC&wybiera m&najtańszą,&jak mnie&ktoś&stukną && dziadowskiej&fir ł,&to&trafiłam&do&tak& my,&że&ja&nie&będ żeby&komuś&było ę&płacić,& mnie&to&już&inna& &dobrze.&Jeśli&chodzi&o& sprawa.”& 58$lat,$drugi$mąż,$w ykształcenie$wyższ Dwójka$dziec e.$ i$–$już$wykształcon dobrze$radzi$ sobie$w$Warszawieych.$Syn$ pracuje$na$U .$Córka$ czelni.$ Nauczycielka $biologii$w$By dgoszczy.$$ WiceUdyrekto r$gimnazjum.$ Bardzo$zaang ażowana$w$s zkołę.$Organizuje$ kółka$pozalek cyjne,$ i$inne$atrakcje$dla$ wyjazdy$edukacyjne$$ dzieci.$ obszary$frustr acji$ •  ogólnie$poję ta$niemoc,$narzeka i$brak$woli$działan ctwo$ ia,$ •  biurokracja$z awodu$naucz yciela,$ kluczowe$atry buty$ „Firma(wiarygod na(a(agent( kontaktowy.”(
 16. 16. Najbardziej     prawdopodobni     użytkownicy Potencjalni   użytkownicy Zacznijcie od mapy interesariuszy Dalsi     interesariusze WUD WRO 2013
 17. 17. Najbardziej     prawdopodobni     użytkownicy Potencjalni   użytkownicy Otoczenie Spójrzcie na problem z kilku stron Wnętrze     organizacji Użytkownicy   zewnętrzni WUD WRO 2013 Dalsi     interesariusze
 18. 18. Przykład  
 19. 19. Przykład   wybrani   interesariusze  
 20. 20. Stworzymy persony i już będzie nam brakowało tylko dwóch elementów… WUD WRO 2013
 21. 21. 1 2 PUNKTY INTERAKCJI Człowiek doświadcza usługi w różnych punktach kontaktu i one zostawiają określone wrażenie. OSADZONE W CZASIE Wszystko to jest rozłożone w czasie i ten czas ma znaczenie dla wrażeń.
 22. 22. Pytania,  wątpliwości?  
 1. ¿Le ha llamado la atención una diapositiva en particular?

  Recortar diapositivas es una manera útil de recopilar información importante para consultarla más tarde.

×