Population and Ethnic Groups in China

2,086 views
1,947 views

Published on

General information about population and ethnic groups in the People's Republic of China. Presentation is in Thai. By Grichawat Lowatcharin.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
995
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Population and Ethnic Groups in China

 1. 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ประชากร และกลุ่มชาติพันธุ์ อ.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. จานวนประชากร • วันที่ 6 ม.ค. 2005 ครบ 1,300 ล้านคน 22%ของโลก • แผ่นดินใหญ่ 1,321,851,888 คน (2007) • ฮ่องกง 6,994,500 คน (2006) • มาเก๊า 503,000 คน (2006) • ไต้หวัน 23,037,031 คน (2008) 22% • รวมทั้งสิ้น 1,352,386,419 คน ชาวจีน78% อืนๆ ่ 2
 3. 3. อัตราการเจริญเติบโต• 0.629% (ประมาณการในปี 2008)• 2000: 1,264,587,054 2010: 1,347,000,000• 2020: 1,430,000,000 2030: 1,461,000,000• 2040: 1,463,144,780 2050: 1,465,224,000 3
 4. 4. ความหนาแน่นของจานวนประชากร• 137 คน/ตารางกิโลเมตร (2007)• 42.3% อยู่ในเขตเมือง 57.7% อยู่ในเขตชนบท 4
 5. 5. อัตราส่วนระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ชาย51.53% หญิง 48.47% • ข้อมูลในปี 2007 5
 6. 6. กลุ่มชาติพันธุ์ 6
 7. 7. กลุ่มชาติพันธุ์ 8.10% 91.90%• แบ่งเป็น 56 กลุ่มชาติพันธุ์• ชาวฮั่น 91.9%• ชนกลุ่มน้อยอีก 55 กลุ่มชาติพันธุ์ 8.1% (107.1 ล้านคน) 7
 8. 8. กลุ่มชาติพันธุ์ 8
 9. 9. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวฮั่น • ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ • ประมาณ 1,230 ล้านคน 9
 10. 10. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจ้วง • จานวนประชากร: 16,178,811 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี, ยฺหวินหนาน, ่ กว่างตง, กุ้ยโจว 10
 11. 11. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวแมนจู • จานวนประชากร: 10,682,263 คน • ถิ่นที่อยู: เหลียวหนิง, จี๋หลิน, ่ เฮย์หลงเจียง, เหอเป่ย์, เป่ย์จิง, มองโกเลียใน 11
 12. 12. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหุย • จานวนประชากร: 9,816,802 คน • ถิ่นที่อยู: หนิงเซี่ย, เหอหนาน,เหอเป่ย์, ชิงไห่, ่ ซานตง, ยฺหวินหนาน, ซินเจียง, อานหุย, เหลียวห นิง, เฮย์หลงเจียง, จี๋หลิน, ซานซี, เป่ย์จิง, เทียนจิน 12
 13. 13. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมียว (แม้ว) • จานวนประชากร: 8,940,116 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, ่ ยฺหวินหนาน, กว่างซี, ซื่อชวน, หูเป่ย์ 13
 14. 14. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอุยกูร์ • จานวนประชากร: 8,399,393 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 14
 15. 15. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวถู่เจีย • จานวนประชากร: 8,028,133 คน • ถิ่นที่อยู: หูหนาน, หูเป่ย์ ่ 15
 16. 16. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหยี • จานวนประชากร: 7,762,286 คน • ถิ่นที่อยู: ซื่อชวน, ยฺหวินหนาน, ่ กุ้ยโจว, กว่างซี 16
 17. 17. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวมองโกล • จานวนประชากร: 5,813,947 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, ซินเจียง, ่ เหลียวหนิง, จี๋หลิน, เฮย์หลงเจียง, กานซู, เหอเป่ย,์ เหอหนาน, ชิงไห่ 17
 18. 18. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทิเบต • จานวนประชากร: 5,416,021 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต, ชิงไห่, ซื่อชวน, ่ กานซู, ยฺหวินหนาน 18
 19. 19. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวปู้อี • จานวนประชากร: 2,971,460 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว ่ 19
 20. 20. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวต้ง • จานวนประชากร: 2,960,293 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, กว่างซี ่ 20
 21. 21. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหยา (เย้า) • จานวนประชากร: 2,637,421 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, กว่างซี, ่ กว่างตง, ยฺหวินหนาน 21
 22. 22. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกาหลี • จานวนประชากร: 1,923,842 คน • ถิ่นที่อยู: จี๋หลิน, เหลียวหนิง, ่ เฮย์หลงเจียง 22
 23. 23. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวไป๋ • จานวนประชากร: 1,858,063 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, กุ้ยโจว ่ 23
 24. 24. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวฮาหนี • จานวนประชากร: 1,439,673 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 24
 25. 25. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวคาซัก • จานวนประชากร: 1,250,458 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, กานซู, ชิงไห่ ่ 25
 26. 26. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหลี • จานวนประชากร: 1,247,814 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 26
 27. 27. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวไต่ (ไตลื้อ) • จานวนประชากร: 1,158,989 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 27
 28. 28. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเชอ • จานวนประชากร: 709,592 คน • ถิ่นที่อยู: ฝูเจี้ยน, เจ้อเจียง, เจียงซี, ่ กว่างตง 28
 29. 29. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลี่ซู่ • จานวนประชากร: 634,912 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, ซื่อชวน ่ 29
 30. 30. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกอเหล่า • จานวนประชากร: 579,357 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, กว่างซี ่ 30
 31. 31. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวตงเซียง • จานวนประชากร: 513,805 คน • ถิ่นที่อยู: กานซู, ซินเจียง ่ 31
 32. 32. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกาชาน • จานวนประชากร: 458,000 คน • ถิ่นที่อยู: ไต้หวัน, ฝูเจี้ยน ่ 32
 33. 33. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลาฮู่ • จานวนประชากร: 453,705 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 33
 34. 34. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวสุ่ย • จานวนประชากร: 406,902 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, กว่างซี ่ 34
 35. 35. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหว่า (ว้า) • จานวนประชากร: 396,610 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 35
 36. 36. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหน่าซี • จานวนประชากร: 308,839 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, ซื่อชวน ่ 36
 37. 37. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเชียง • จานวนประชากร: 306,072 คน • ถิ่นที่อยู: ซื่อชวน ่ 37
 38. 38. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวถู่ • จานวนประชากร: 241,198 คน • ถิ่นที่อยู: ชิงไห่, กานซู ่ 38
 39. 39. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวมู่เหล่า • จานวนประชากร: 207,352 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ 39
 40. 40. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวซีป๋อ • จานวนประชากร: 188,824 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, เหลียวหนิง, ่ จี๋หลิน 40
 41. 41. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวคีร์กีซ • จานวนประชากร: 160,823 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, เฮย์หลงเจียง ่ 41
 42. 42. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวต๋าว้อเอ่อร์ • จานวนประชากร: 132,394 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, ซินเจียง, เฮย์ ่ หลงเจียง 42
 43. 43. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจิ่งโพ (ขะฉิ่น) • จานวนประชากร: 132,143 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 43
 44. 44. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมาหนาน • จานวนประชากร: 107,166 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ 44
 45. 45. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวซาลา • จานวนประชากร: 104,503 คน • ถิ่นที่อยู: ชิงไห่, กานซู ่ 45
 46. 46. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวปู้หล่าง • จานวนประชากร: 91,882 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 46
 47. 47. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทาจิก • จานวนประชากร: 41,028 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 47
 48. 48. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอาชัง • จานวนประชากร: 33,936 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 48
 49. 49. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวผูหมี่ • จานวนประชากร: 33, 600 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 49
 50. 50. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเอ้อเวินเค่อ (อีเวนคิ) • จานวนประชากร: 30,505 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, เฮย์หลงเจียง ่ 50
 51. 51. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวนู่ • จานวนประชากร: 28,759 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 51
 52. 52. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจิง • จานวนประชากร: 22,517 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ 52
 53. 53. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจินั่ว • จานวนประชากร: 20,899 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 53
 54. 54. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเต๋ออ๋าง • จานวนประชากร: 17,935 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 54
 55. 55. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเป่าอาน (โบนาน) • จานวนประชากร: 16,505 คน • ถิ่นที่อยู: กานซู ่ 55
 56. 56. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวรัสเซีย • จานวนประชากร: 15,609 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 56
 57. 57. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวยฺวี่กู้ (ยูเกอร์) • จานวนประชากร: 13,719 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 57
 58. 58. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอุซเบก • จานวนประชากร: 12,370 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 58
 59. 59. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมินปา (มอนปา) • จานวนประชากร: 8,923 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต ่ 59
 60. 60. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเอ้อหลุนชุน (โอโรเชน) • จานวนประชากร: 8,196 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, เฮย์หลงเจียง ่ 60
 61. 61. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวตู๋หลง (เตอรัง) • จานวนประชากร: 7,426 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 61
 62. 62. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทาร์ทาร์ • จานวนประชากร: 4,890 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 62
 63. 63. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเฮ่อเจ๋อ (เหอเจิน) • จานวนประชากร: 4,640 คน • ถิ่นที่อยู: เฮย์หลงเจียง ่ 63
 64. 64. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลั่วปา • จานวนประชากร: 2,965 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต ่ 64

×