DEPARTAMENT PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW  Programy wychowania przedszkolnego  w obowiązujących aktach prawnych  ...
TROCHĘ HISTORII…
Dlaczego zmiana?  zmiana podstawy programowej - precyzyjnie określony zakres   obowiązkowych treści kształcenia/wymaga...
Rola nauczycielaNauczyciel jest prawdziwym autorem realizowanego programu nauczania i wie, jak zorganizować proces naucza...
Rola dyrektora szkoły   Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania          przedszkolnego ...
Wniosek nauczyciela/nauczycieli  Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym    przedszkolu lub oddz...
Wybór programu nauczania                 Nauczyciel może:    opracować program samodzielnie bądź we wsp...
Odpowiedni dobór programu nauczania  Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być       dostosowa...
Opiniowanie programu nauczaniaPrzed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w  danym przedszkolu, oddz...
Opiniowanie programu nauczania Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej       szkole, dyre...
Procedura dopuszczenia programu nauczania do użytku w szkole  Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania...
Szkolny zestaw programów nauczania    Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania  przedszkolnego lub pr...
Warunki, jakie musi spełniać program nauczania   Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:realizuje programy wyc...
Warunki, jakie musi spełniać program nauczania    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest      ...
Warunki, jakie musi spełniać program nauczaniaProgram wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w  danym p...
Warunki, jakie musi spełniać program nauczania        Program wychowania przedszkolnego zawiera:   szczegółowe ce...
tzw. programy autorskieprogramy innowacyjne (innowacyjność w uzupełnianiu treścipodstawy programowej i planowaniu odpowied...
Dziękuję za uwagęmalgorzata.szybalska@men.gov.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programy wychowania przedszkolnego w obowizujcych aktach prawnych. magorzata szybalska (1)

3,828 views
3,686 views

Published on

prezentacja MEN

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,057
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programy wychowania przedszkolnego w obowizujcych aktach prawnych. magorzata szybalska (1)

 1. 1. DEPARTAMENT PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW Programy wychowania przedszkolnego w obowiązujących aktach prawnych Sulejówek, 16 marca 2011 r.
 2. 2. TROCHĘ HISTORII…
 3. 3. Dlaczego zmiana? zmiana podstawy programowej - precyzyjnie określony zakres obowiązkowych treści kształcenia/wymagań na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia zwiększanie autonomii szkół w organizacji procesu kształcenia (np. zmiany w ramowych planach nauczania) zwiększanie autonomii nauczycieli w obszarze dydaktycznym imetodycznym – swobodny wybór programów nauczania, podręczników, pomocy dydaktycznych konieczność indywidualizacji nauczania konieczność poprawy jakości nauczania i uczenia się
 4. 4. Rola nauczycielaNauczyciel jest prawdziwym autorem realizowanego programu nauczania i wie, jak zorganizować proces nauczania w swojej klasie. Nowe regulacje prawne oddają w ręce nauczyciela zadanie przedstawienia tej koncepcji dyrektorowi.Nauczyciel może posiłkować się znanymi programami, ale przede wszystkim musi poznać podstawę programową, przemyśleć ją i zaplanować własny sposób realizacji programu z konkretną grupą uczniów.
 5. 5. Rola dyrektora szkoły Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Ustawa o systemie oświaty, art. 22a(w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 6. 6. Wniosek nauczyciela/nauczycieli Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego dopuszcza odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, który zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, na wniosek tego nauczyciela.Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 7. 7. Wybór programu nauczania Nauczyciel może: opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; albo przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; albo przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego je proponuje. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 8. 8. Odpowiedni dobór programu nauczania Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Termin dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego/programu nauczania do użytku szkolnego POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 9. 9. Opiniowanie programu nauczaniaPrzed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej może zasięgnąć opinii: nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 10. 10. Opiniowanie programu nauczania Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, konsultanta lub doradcy metodycznego, zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 11. 11. Procedura dopuszczenia programu nauczania do użytku w szkole Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania (wniosek). Dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, doradcy metodycznego, konsultanta lub zespołu o zaproponowanym przez nauczyciela programie nauczania (fakultatywnie) Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej (np. Uchwała Rady Pedagogicznej) (obligatoryjnie) Dyrektor szkoły dopuszcza program do użytku w danej szkole. (Dopuszczenie może być udokumentowane np. poprzez zamieszczenie odpowiedniej adnotacji na programie nauczania lub poprzez prowadzenie wykazu programów nauczania dopuszczonych do użytku w danej szkole) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 12. 12. Szkolny zestaw programów nauczania Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej (…) Ustawa o systemie oświaty, art. 22a (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 13. 13. Warunki, jakie musi spełniać program nauczania Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniającepodstawę programową wychowania przedszkolnego,zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasieustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzindziennie(…) Ustawa o systemie oświaty, art. 6 ust. 1 (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r., Dz. U. Nr 148, poz. 991)
 14. 14. Warunki, jakie musi spełniać program nauczania Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Załącznik nr 1 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póżn.zm.)
 15. 15. Warunki, jakie musi spełniać program nauczaniaProgram wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 16. 16. Warunki, jakie musi spełniać program nauczania Program wychowania przedszkolnego zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U.09.89.730
 17. 17. tzw. programy autorskieprogramy innowacyjne (innowacyjność w uzupełnianiu treścipodstawy programowej i planowaniu odpowiednich rozwiązań metodycznych)
 18. 18. Dziękuję za uwagęmalgorzata.szybalska@men.gov.pl

×