Prezentacja koncepcja pracy przedszkola
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Prezentacja koncepcja pracy przedszkola

 • 16,158 views
Uploaded on

koncepcja pracy przedszkola

koncepcja pracy przedszkola

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
16,158
On Slideshare
6,131
From Embeds
10,027
Number of Embeds
11

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 10,027

http://www.przedszkole240.waw.pl 5,177
https://www.przedszkole240.waw.pl 4,004
https://przedszkole240.waw.pl 351
http://rodzice240.blogspot.com 264
http://przedszkole240.waw.pl 157
http://www.galeria.przedszkole240.waw.pl 32
https://www.galeria.przedszkole240.waw.pl 23
http://p240.e-kei.pl 11
http://wordpress.przedszkole240.waw.pl 3
http://rodzice240.blogspot.de 3
http://rodzice240.blogspot.fr 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. „DRABINA ROZWOJU”
        Koncepcja pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczykóww Warszawie na lata szkolne 2010/2011 -2015/2016    
 • 2. Wizja rozwoju przedszkola
  • Przedszkole stworzy swoim wychowankom przyjazne  i bezpieczne  warunki do wszechstronnego rozwoju,  z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.
  • 3. Wyposaży je w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne  do tego aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.
  • 4. Respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, nasze przedszkole będzie zabiegać  o partnerską współpracę z rodzicami. Rodzice będą wspierani przez  przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej.
  • 5. Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Będzie promować swoją działalność - nauczycieli, dzieci i rodziców.
  Misja przedszkola
  • Ideą przewodnią naszego przedszkolajest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
  • 6. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka.  Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów.
  • 7. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.
  • 8. Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat   emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola znakomicie   się w nim czują.
  • 9. Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze    wyposażonym, bezpiecznym budynku.
  • 10. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu   dziecka.
  Model absolwenta przedszkola
   
  Absolwent Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków:- jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,- jest aktywny, dociekliwy , kreatywny i ambitny,- rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,- dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,
  - umie pracować w zespole,- osiąga w większości bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej .
 • 11. Założenia teoretyczne koncepcji przedszkola
  Podstawa teoretyczna koncepcji pracy przedszkola oparta jest na :
  • teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, z której wynika kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach, zainteresowaniach;
  • 12. konstruktywistycznym podejściu pedagogicznym, według którego dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wiedzę, nie rejestrując jedynie informacji i nowych danych, lecz budując struktury wiedzy z dostępnych informacji;
  • 13. modelu wiedzy opartym na aktywności badawczej dzieci,
  W teorii Howarda Gardnera[1 za podstawę przyjmuje się istnienie u każdej jednostki wielu różnych inteligencji, które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności.
  Zdolność to indywidualna właściwość osobowości człowieka, której nie można sprowadzać do wykształconych nawyków, ale dzięki której można kształtować różnego rodzaju nawyki, sprawności i umiejętności[2] .
  Wyróżnia się zdolności: lingwistyczne, wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno-kinestetyczne, logiczno-matematyczne,interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne.
  Zainteresowanie, to ukierunkowana aktywność poznawcza, posiadająca określone nasilenie. Przybiera ona postać wybiórczego stosunku do otaczającego świata, wyrażającego się w dostrzeganiu − pośród innych − określonych problemów, zjawisk czy procesów; w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania oraz w przeżywaniu uczuć pozytywnych i negatywnych, związanych z posiadaniem lub brakiem wiedzy, z rozwiązywaniem lub niemożnością rozwiązania problemu[3]
  Małe dziecko według Howarda Gardnera tworzy sobie teorie i koncepcje działania
  świata, zarówno świata fizycznego, jak i świata ludzi. Wówczas rozwijają się u niego zaczątki znajomości podstawowych systemów symbolicznych – języka, liczb, muzyki, przedstawień graficznych i malarskich. Dzieci rozwijają te umiejętności w głównej mierze wchodząc w spontaniczne interakcje z otaczającym światem6, zauważają i odbierają różne formy informacji kulturowych, mają przy tym odmienne potrzeby i przystosowują treść przekazów do różnych struktur motywacyjnych i poznawczych, dlatego też w procesie edukacyjnym należy brać pod uwagę te czynniki rozwojowe.
 • 14. Cele koncepcji pracy przedszkola
  Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut Przedszkola.
  Na podstawie wyników prowadzonej ewaluacji zostały podjętedziałania zmierzające do osiągnięcia określonych celów głównych:
  • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje rodziców.
  • 15. Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów.
  • 16. Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej.
  • 17. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.
  • 18. Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
  • 19. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji z jednoczesnym ich wspomaganiem w wychowaniu dzieci.
  • 20. Systematyczne uzupełnianie wyposażenia przedszkola w pomoce umożliwiające rozwijanie wszystkich zdolności dzieci.
  Zasady pedagogiczne
   
  Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, przestrzegamy następujące zasady:
  Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę zdolności”.
  Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony.
  Wszystkie rodzaje zdolności są równie cenne, można i trzeba je rozwijać
 • 21. Strategie i metody
  Do realizacji celów koncepcji nasze przedszkole stosuje następujące strategie i metody[1]:
 • 22. Kierunki realizacji koncepcji pracy
  1. Praca z dziećmi
  Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze - czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące. C. Freinet
 • 23.
 • 24.
 • 25. 2. Działania nauczycieli
  "Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wnosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil".
  J. Korczak
  W celu realizacji niniejszej koncepcji do zadań nauczycieli należy
 • 26. 3. Organizacja pracy i baza przedszkola
  „Chcesz zostać wielkim, musisz przedtem być małym. Chcesz postawić wielki gmach, myśl o głębokich fundamentach”
  Św. Augustyn
 • 27. 4. Praca z rodzicami
  "Wyzwól człowieka, a będzie tworzył"
  A.deSaint-Exupery
 • 28. 5. Praca w środowisku lokalnym
  „Wychowanie przedszkolne kładzie fundament pod całe życie, pod cały charakter i szczęście człowieka”
  S. B. Żulińska
 • 29. Szanse i zagrożenia realizacji koncepcji
  Szanse :
  - kwalifikacje i umiejętności nauczycieli,
  - aktywność nauczycieli,
  - bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowo-rekreacyjny,
  - aktywność i duże zaangażowanie większości rodziców,
  - położenie przedszkola wśród zieleni, z dala od ruchliwych ulic,
  - możliwość korzystania z bazy AWF,
  - wykształcenie i aktywność ruchowa rodziców,
  - ambicja i motywacja rodziców,
  - pomoc finansowa rodziców,
  - dobry przepływ informacji miedzy przedszkolem a rodzicami,
  - promocja przedszkola.
  Zagrożenia:
  - małe sale,
  - sąsiedztwo sali gimnastycznej z salą oddziału I,
  - budżet placówki nie pozwala na samodzielną modernizację pomieszczeń i ogrodu,
  - konieczność wykonywania częstych prac remontowych ze względu na stan budynku,
  - niepełna współpraca z AWF w zakresie eksploatacji budynku.
 • 30. Ewaluacja koncepcji:
 • 31. Wskaźniki efektywności koncepcji- umiejętności i zdolności dzieci,
  - aktywność dzieci,
  - oferta przedszkola,
  - zadowolenie dzieci
  - opinia rodziców,
  - wyniki diagnozy gotowości szkolnej,
  - osiągnięcia absolwentów w szkole,
  - wyniki konkursów, przeglądów, zawodów,
  - znajomość koncepcji przez rodziców i nauczycieli,
  - imprezy i uroczystości w przedszkolu.
  Elementy składowe koncepcji:
  Integralną częścią niniejszej koncepcji są :
  - koncepcja pracy dyrektora przedszkola ,
  - roczne plany pracy przedszkola,
  - miesięczne plany pracy nauczycieli,
  - program wychowawczy przedszkola,
  - zestaw programów wychowania przedszkolnego.
  OpracowanieZespół ds. planowania i koncepcji w składzie:
  mgr Anna Dąbrowska,
  mgr Małgorzata Szczepańska,
  mgr Małgorzata Wierzowiecka.