Pptpergerakanasas pjm3102-121003002016-phpapp01

1,073 views
879 views

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pptpergerakanasas pjm3102-121003002016-phpapp01

 1. 1. PERGERAKAN ASASPengenalan• Pergerakan asas merupakan salah satu tunjang utama dalam Pendidikan Jasmani.• Boleh melatih kanak-kanak dari segi kekuatan badan di samping menyelaras perkembangan anggota badan yang ringkas melalui pergerakan yang mudah• Merupakan cara utama dalam mempraktikkan perkembangan fizikal dan rohani kanak-kanak
 2. 2. PERGERAKAN ASASPengertian Pergerakan Asas“Aktiviti yang dihasilkan pelaku untuk mengujikebolehan mereka mengawal pergerakan-pergerakan badan” (Susan Capel, 1986)“Pendidikan Jasmani meluangkansebahagian otot besar yang mendorong danmembangunkan belajar untuk bergerak danbelajar melalui pergerakan” (Gallahue, 1996)
 3. 3. PERGERAKAN ASASTerdiri daripada tiga aspek pergerakan: • Pergerakan Lokomotor • Pergerakan Bukan Lokomotor • Manipulasi AlatanPergerakan-pergerakan ini boleh dilakukansecara individu, berpasangan atauberkumpulan
 4. 4. KONSEP PERGERAKANKonsep pergerakan merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan yang membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang spesifik
 5. 5. KONSEP PERGERAKAN• Kesedaran Tubuh Badan: Apakah yang boleh dilakukan oleh tubuh badan?• Kesedaran Ruang: Di manakah badan bergerak?• Kualiti Pergerakan: Bagaimanakah badan bergerak?• Perhubungan: Dengan siapa dan dengan apakah badan bergerak?
 6. 6. KONSEP PERGERAKANKesedaran Tubuh Badan • Mengenal pasti nama dan lokasi anggota badan, posisi dan bentuk badan • Kesedaran pergerakan tubuh badan • Badan sebagai alat komunikasi untuk meluahkan perasaan • Kesedaran ketegangan otot dan relaksasi
 7. 7. KONSEP PERGERAKANKesedaran Ruang • Mengenali ruang kendiri dan menghormati ruang orang lain • Bergerak dengan selamat dalam ruang am • Mengenali pelbagai arah dan bagaimana menukar arah • Memahami pelbagai aras pergerakan • Mengharungi pelbagai laluan serta laluan pergerakan pelbagai objek • Menyesuaikan julat pergerakan berdasarkan tugasan dan situasi
 8. 8. KONSEP PERGERAKANPerhubungan • Memahami perhubungan antara badan dengan setiap anggota badan • Bergerak dengan berkesan secara relatif dengan individu lain atau kumpulan • Memahami perhubungan antara badan dan anggota badan dengan objek
 9. 9. KONSEP PERGERAKANKualiti Pergerakan • Imbangan: memahami unsur imbangan statik dan dinamik serta peranan imbangan dalam pergerakan • Masa: membezakan pelbagai kelajuan dan meningkatkan atau mengurangkan kelajuan pegerakan • Kuasa: kebolehan mewujudkan dan memodifikasikan kuasa sendiri untuk memenuhi keperluan tugasan • Aliran: menggabungkan pergerakan dengan licin dan melalukan pergerakan dalam masa atau ruang yang terhad
 10. 10. FAKTOR UMUM YANG MEMPENGARUHI PERGERAKANFaktor fisiolgi: Daya tahan kardiovaskular,fleksibilti, kekuatan dan daya tahan ototFaktor psikologikal: ketakutan, kerisauan dankeyakinan diriFaktor sosiologikal: keahlian dalam kumpulanboleh mempengaruhi penglibatan, peranangender dan ekonomi.
 11. 11. TUJUAN PERGERAKAN ASASKecergasan: daya tahan kardiovaskular,kekuatan dan daya tahan otot, fleksibiliti,komposisi tubuh badan, pengukurandenyutan nadi dan prinsip latihanSosialisasi: undang-undang dan peraturanpermainan, menghormati orang lain,semangat kesukanan , bekerjasama.,penyelesaian masalah dan membuatkeputusan
 12. 12. JENIS PERGERAKAN ASASPergerakan Lokomotor • Pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti berjalan, berlari, melompat, bercongklang dan sebagainya • Ia melibatkan arah, haluan, aliran dan masa. • Ia boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu Lokomotor Beritma Sekata dan Lokomotor Beritma tidak Sekata • Mengandungi 8 pergerakan iaitu 5 pergerakan Beritma Sekata dan 3 pergerkan Beritma Tidak Sekata
 13. 13. JENIS PERGERAKANPergerakan Bukan Lokomotor • Ditakrifikan sebagai pergerakan statik atau setempat • Ia melibatkan pergerakan yang tidak mengubah dasar pelaku pegerakan. • Ia menekankan kepada kesimbangan dan fleksibiiti seseorang • Contoh pergerakan bukan lokomotor ialah membongkok, meringkuk dan meregang, mengayun, mengilas, menolak dan menarik dan sebagainya.
 14. 14. PERGERAKAN ASAS BERSAMA ALATAN (MANIPUATIF ALATAN)• Merupakan kemahiran asas yang menyediakan untuk mempelajari kemahiran asas sukan.• Membolehkan mereka untuk memperlakukan, mengawal dan mengendalikan objek-objek yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan komposisi.• Contoh objek/alatan seperti pundi kacang, bola kecil, bola besar, gelung rotan, tali, batang rotan, gelang getah (squaid) dan sebagainya.
 15. 15. PERGERAKAN ASAS BERSAMA ALATAN (MANIPULASI ALATAN)• Menurut Thomas, Lee & Thomas (1988), menyatakan bahawa manipulasi melibatkan tiga aspek, iaitu: – Memberi tenaga kepada objek/alatan seperti melontar, menyepak, memukul, merejam dsb. – Menguasi objek termasuk menangkap dan menyambut – Mengawal objek seperti menggelecek dan memantul.
 16. 16. STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PERGERAKAN ASAS• Kaedah adalah cara bagaimana isi pelajaran disampaikan• Teknik merupakan cara yang lebih teliti dalam penyampaian isi pelajaran
 17. 17. STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PERGERAKAN ASAS• Kaedah/Gaya Pengajaran: – Gaya Langsung - mementingkan guru - guru membuat semua keputusan - berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) - menganggap guru mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul
 18. 18. STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PERGERAKAN ASAS• Gaya Tidak Langsung – Berpusatkan murid – Berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul – Pembelajaran seharusnya melalui percubaan, penyelesaian masalah dan penemuan diri. – Berdasarkan Teori Pembelajaran Kognitif di mana pembelajaran dianggap satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran adalah sama penting dengan hasil pembelajaran
 19. 19. STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PERGERAKAN ASAS• Gaya Arahan – Guru mengawal APA yang akan dipelajari, BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti. Gaya Gabungan – Guru membimbing murid membuat tugasan dengan beberapa limitasi.
 20. 20. STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PERGERAKAN ASAS• Kaedah Kuliah• Kaedah Perbincangan• Kaedah Kuliah – Demonstrasi• Kaedah Latihan• Kaedah Penemuan• Kaedah Projek• Kaedah Persembahan Lisan• Kaedah Sebahagian-Keseluruhan
 21. 21. KONSEP, MATLAMAT DAN OBJEKTIF PERMAINAN KANAK-KANAK KONSEPBertujuan untuk memberi keseronokan dankepuasan di samping sebagai pengenalan kepada permainan-permainan utama MATLAMAT Berperanan sebagai satu saluran untuk mempraktikkan integrasi dan tolenrasi bagimembina sifat-sifat kerjasama dan semangatkesukanan di samping menggalakkan murid- murid berfikir, menyelesaikan masalah dan berkreatif.
 22. 22. KONSEP, MATLAMAT DAN OBJEKTIF PERMAINAN KANAK-KANAK OBJEKTIF Penguasaan kemahiran dan teknik bersukan yang akhirnya akan membentuk ke arah penguasaan kemahiran sukan tertentu Membentuk kesedaran terhadap taktik melalui eksplorasi dalam prinsip permainan Keseronokan dalam bermain tertakluk kepadakeputusan yang dibuat atas kesedaran terhadap taktik (Thorpe and Bunker, 1982)
 23. 23. KONSEP, MATLAMAT DAN OBJEKTIF PERMAINAN KANAK-KANAK • OBEKTIF (sambungan) Tugas guru mencipta situasi supaya muriddapat membina kemahiran yang diperlukan untuk melakukan dalam situasi permainanFokus utama dalam pendekatan mengajarpermainan adalah kesedaran taktikal dan membuat keputusan selain dari membina kemahiran dan teknik
 24. 24. KONSEP, MATLAMAT DAN OBJEKTIF PERMAINAN KANAK-KANAK OBEKTIF (sambungan)Memberi peluang kepada semua murid selain dari mengukur keupayaan fizikal, berperananutama dalam permainan serta menjana jati diri Menggalakkan murid bermain pada tahap keupayaan taktikal masing-masing
 25. 25. KEPENTINGAN PERMAINAN KANAK-KANAK• Membantu kanak-kanak memahami aktiviti sekitar mereka di mana mereka belajar melalui penglibatan secara terus dan pengalaman langsung.• Membantu pembentukan personaliti melalui kerja sama, berkongsi, mengikut peraturan, inisiatif dan kesedaran tentang kebersihan dan urutan.• Memberi peluang mengenal persekitaran fizikal seperti saiz, bentuk, warna, berat, tekstur dan jenis.
 26. 26. KEPENTINGAN PERMAINAN KANAK-KANAK• Meningkat kebolehan fizikal dari aspek motor halus dan motor kasar.• Sebagai salah satu cara kanak-kanak meluahkan perasaan.• Mengembangkan kebolehan kreatif semasa menyelesaikan masalah dalam permainan.• Meningkatkan keyakinan diri.• Sebagai satu kaedah berkomunikasi dan interaksi sosial.
 27. 27. PENGENALAN DAN KONSEP MODEL BUNKER & THORPE (1982)• Bunker & Thorpe (1982) telah memperkenalkan model „Teaching Games for Understanding (TGfU) untuk pelajar sekolah rendah dan menengah.• Tgfu merupakan satu model pendidikan yang menekan: – Pemahaman yang menyeluruh pada setiap permainan – Meningkatkan tahap aktiviti fizikal – Menjadikan kelas PJ sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan, motivasi dan bersuka ria.
 28. 28. PENGENALAN DAN KONSEPMODEL BUNKER & THORPE (1982)• Isu-isu yang mendorong Bunker & Thorpe mengkaji TGfU: – Pencapaian dalam permainan adalah sedikit dan kurang memuaskan. – Kekurangan pengetahuan tentang permainan – Lemah dalam kemahiran asas dan kurang berupaya membuat keputusan – Terlalu mengharap jurulatih atau guru untuk membuat keputusan – Kadar perkembangan dalam permainan adalah lambat dan tidak menonjol
 29. 29. MATLAMAT TGfU Adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalammenyelesaikan masalah dan membuat keputusan
 30. 30. FALASAFAH TGfU• Pelajar atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagai mana untuk menjayakan permainan tetapi adalah lebih penting untuk belajar membuat keputusan yang sesuai ketika permainan berjalan.• TGfU juga menggalakkan pelajar untuk mellibatkan diri dalam pelbagai permainan.
 31. 31. KATEGORI PERMAINANWebb and Pearson (2004) telahmengkategorikan permainan kepada 4kategori iaitu: • sasaran (target) • pukulan/padang (striking/fielding) • Jaring/dinding (net/wall) • Serangan/kawasan (invasion)
 32. 32. KATEGORI PERMAINANKategori Sasaran (Target) • Menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapatkan mata • Contoh: boling, memanah, golf
 33. 33. KATEGORI PERMAINANKategori Pukulan/Pemadang(Striking/Fielding) • Melibatkan dua pasukan/pihak (striking & fielding) • Pasukan „striking‟ akan bertindak memperolehi /mengumpul mata dan pasukan „fielding‟ akan cuba menghalangnya. • Contoh: baseball, softball, kriket
 34. 34. KATEGORI PERMAINANKategori/Dinding (Net/Wall) • Dimainkan antara jaring atau menggunakan dinding • Mengumpul mata melalui menghantar objek ke gelanggang pihak lawan dengan syarat objek tersebut dapat dihantar balik dalam kawasan gelanggang • Contoh: badminton, tenis, squash, sepak takraw
 35. 35. KATEGORI PERMAINANKategori Serangan (Invasion) • Melibatkan dua pasukan/pihak (penyerang dan pertahanan) • Pasukan penyerang akan cuba menyerang/menjaringkan gol untuk mendapatkan mata/gol • Pasukan pertahanan akan cuba menghalang/bertahan pasukan lawan untuk mendapatkan mata/gol • Contoh: bola sepak, bola jaring, hoki
 36. 36. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PERMAINAN KANAK-KANAKPengurusan dan pengelolaan permainankanak-kanak dirancangkan berdasarkan tigaperingkat iaitu:  sebelum (pra)  semasa  selepas
 37. 37. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PERMAINAN KANAK-KANAKPeringkat Sebelum (Pra)• Mengenalpasti waktu yang sesuai• Merancang aktiviti yang menarik• Menentukan tempat/kawasan yang selamat• Memastikan peralatan yang menarik dan mencukupi• Menyediakan borang-borang catatan yang diperlukan• Menyampaikan maklumat kepada murid
 38. 38. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PERMAINAN KANAK-KANAKPeringkat semasa• Menyusun atur peralatan dengan baik• Memastikan murid menepati masa• Membawa murid ke tempat permainan• Memastikan murid memahami arahan• Mewujudkan suasana yang ceria• Mengawasi murid mematuhi peraturan• Menggalakkan murid terlibat secara aktif
 39. 39. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PERMAINAN KANAK-KANAKPeringkat selepas• Membuat rumusan dan maklum balas• Membuat refleksi dan memotivasikan murid• Memberi penghargaan kepada murid• Peralatan dikembalikan dan disusun dengan baik• Guru mengkaji semula kesesuaian permainan/aktiviti
 40. 40. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PERMAINAN KANAK-KANAKKeselamatan Peralatan, Kawasan dan Murid• Meletakkan peralatan di sudut yang selamat• Menguruskan peralatan dengan baik• Memastikn kawasan bebas dari bahan-bahan merbahaya yang boleh menyebabkan kemalangan• Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan terlebih dahulu.
 41. 41. PENGELOLAAN PERMAINAN KANAK-KANAKLangkah dan Prosedur Pengelolaan• Membuat persediaan awal• Memberi penerangan dan demostrasi• Melaksanakan prosedur permainan secara sistematik, teratur dan terkawal• Memahami dan yakin terhadap prosedur keseluruhan permainan• Menarik tumpuan dan minat murid• Menyeronokkan murid.
 42. 42. PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAKPenilaian adalah proses mengenal pasti,memperoleh dan menyediakan maklumatberguna untuk mempertimbangkan sesuatukeputusan. Ia juga merupakan perbezaan diantara ‘hasil yang diperolehi’ dengan ‘apayang diharapkan’ (Stufflebean, 1971)
 43. 43. PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAKPada asasnya penilaian merupakan satuproses membuat keputusan yang sistematikmelibatkan pengenalpastian, pemerolehandan pentafsiran maklumat yang bergunabagi pertimbangan pilihan-pilhan keputusanberasaskan kepada sesuatu objektifpendidikan
 44. 44. PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAKDari aspek pengajaran dan pembelajaran dibilik darjah, penilaian boleh didefinisikansecara ringkas sebagai satu proses sistematikuntuk menentukan sejauh mana objektifpengajaran dan pembelajara di bilik darjahdapat dicapai.
 45. 45. PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAK Objektif Penilaian dalam Permainan Kanak-kanak• Membekal dan memberi maklumat tentang pencapaian objektif dan keberkesanan aktiviti-aktiviti yang dirancang.• Membantu murid menggunakan maklumat untuk digunakan dalam situasi sebenar.• Memberi maklum balas tentang prestasi murid
 46. 46. PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAKJenis-jenis Penilaian• Penilaian Formatif Digunakan untuk mengesan perkembangan pembelajaran murid SEMASA mereka mempelajari kemahiran permainan kanak-kanak.
 47. 47. PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAK• Penilaiana Formatif Diadakan di akhir sesuatu unit pelajaran, akhir penggal persekolahan atau akhir tahun. Ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan dan taraf pencapain murid-murid di dalam satu kelas atau kumpulan. Perbandingan pencapaian sering dilakukan dan gred atau pangkat diberikan.
 48. 48. JENIS BATERI UJIANBidang Kemahiran• Menggunakan Skalar Kadar 1 - Baik 2 - Sederhana 3 - Lemah
 49. 49. PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAK• Menggunakan Senarai Semak Nama Kem. 1 Kem. 2 Kem.3 Kem. 4

×