Workshop hetbesteideevandommelstreek

439 views

Published on

presentatie zoals op 28 en 29 maart verzorgd voor deelnemers aan het beste idee van Rabobank Dommelstreek

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Recht v IE We zoomen kort in op de verschillende mogelijkheden van bescherming Daarna komen we bij octrooibescherming: hoe kun je octrooien gebruiken en hoe ziet de procedure eruit
 • Pw opgebouwd alle juridische zaken, regelmatig vragen op auteursr gebied Waar kan ik bij helpen Verschil met advocaat (vechten lijkt belangrijk US toestanden) maar in de meeste gevallen levert onderhandelen veel meer op (meeste zaken zie je niet terug)
 • insteek om op die manier innovatie te stimuleren en uitvinders een podium te geven vind ik super Maar realiseer je wat je doet Geheimhouding???? ivm volgende rondes pitch etc
 • IE = bundeling van rechten die voortvloeien uit de creatieve kracht van de mens Merkenrecht : ter onderscheiding van producten en diensten, woord- en beeldmerk Modellenrecht : uiterlijke vorm van een gebruiksvoorwerp Octrooirecht : concretisering van technisch idee/uitwerking Handelsnaam : de naam waaronder een onderneming haar activiteiten verricht, inschrijving KvK, regiogebonden Domeinnaam : wie het eerst komt, het eerst maalt .nl domeinnamen via SIDN Auteursrecht: uitdrukking van ‘intellectuele creatie’
 • Merkrecht auteursrecht
 • Modelrecht Soms zelfs ook beschermd door merkenrecht (als het herkenbaar / onderscheidend is voor het product dan kan het ook als beeldmerk beschermd zijn
 • Octrooi op bijv. sluitingsmechanisme
 • Geheimhoudingsverklaring : document waarin je afspreekt met de wederpartij om bepaalde informatie geheim te houden Evt sancties igv inbreuk en dan geldt verklaring/overeenkomst als bewijs Auteursrecht = uitsluitend recht van de maker om werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. Automatisch tot stand, geen registratie of copyright notice noodzakelijk, duur: vanaf creatie tot 70 jaar na dood maker. Creatie dient zintuiglijk waarneembaar te zijn Eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker I-depot = middel om een datum aan een idee toe te kennen Periode van 5 jaar, onbeperkt verlengbaar LET OP is geen recht, slechts bewijsmiddel geeft tijdstip creatie van een werk weer Kan in combinatie met geheimhoudingsverklaring Is vaak 1 e stap in innovatieproces (zeker bij producten) Laten we nu inzoomen op octrooibescherming en kijken hoe het daar is
 • Technisch karakter : in Europa dus niet een methode om zaken te doen (business method) en ook software is lastig (beschermd via auteursrecht) maar er zijn vaak toch wel mogelijkheden Per land bescherming vragen (indiening) Tijdelijk : maximaal 20 jaar na indieningsdatum mits jaarlijks instandhoudingstaksen betaald worden
 • Nieuwheid mag nergens ter wereld openbaar zijn gemaakt Inventiviteit Voor een vakman die alle literatuur op zijn vakgebied kent mag de uitvinding niet “voor de hand liggen” Vakman is een fictief persoon “Problem and Solution approach” Industriele toepasbaarheid ± Uitvinding (voorwerp, stof, of werkwijze) moet industrieel kunnen worden toegepast Ruime definitie industrie
 • Vb octrooidatabase espacenet Checken of octrooiering zin heeft: nieuwheid en inventiviteit bepalen van de uitvinding
 • Aanvraag bij overheidsinstantie Enig onderzoek door deze Octrooi verleend (automatisch of na onderzoek octrooieerbaarheid) Gedurende beperkte periode is verlening aan te vechten Na octrooiverlening beslissen nationale rechtbanken (nietigheid, inbreuk & schadevergoedingclaims)
 • Monopolie optreden tegen concurrenten Openbaarmaking automatisch na 18 maanden, concurrentie kent dan de vinding Tijdpad kan race tegen de klok aijn, ontwikkelingen gaan niet altijd zo snel, voorspoedig
 • Ook wanneer octrooieren geen nut heeft, denk aan recept coca cola en know how wordt niet openbaar gemaakt Auteursrecht = weliswaar lastiger te bewijzen maar je kunt natuurlijk wel vooraf met geheimhoudingsovereenkomsten werken en daarna
 • Op 24 maart 2009 werd octrooi verleend op een vinding die in 2007 meedeed in de finale van Het Beste Idee van Nederland. Letterlijk aan de wieg van dit idee stond een moeder die zag dat haar kind steeds de speen kwijt was. Wie? Vanessa de Boer bedacht haar principe van de Knuf in 2002, toen haar zoontje in het ziekenhuis lag. “Hij verloor steeds zijn speentje en kon hem zelf niet meer terugvinden." Ze kwam op het idee om de speen vast te maken aan iets dat een kindje wel eenvoudig kon terugvinden. Vanessa koos een zacht knuffeldier om de speen aan te bevestigen. Dit had het gewenste effect. Toen haar zoontje overleden was wilde Vanessa toch iets doen met deze ervaring en schreef zich in voor het programma 'Het Beste Idee van Nederland’. Ze wilde graag met haar idee ook andere kinderen helpen. Wat? De vakjury van Het Beste Idee van Nederland was lovend en verwachtte dat zowel kinderen als moeders gek op de Knuf zouden worden. Tijdens de competitie hielp ontwerpbureau Springtime haar om het model te verbeteren. Vanessa eindigde als vierde en viel dus niet in de prijzen. Maar er kwam ook goed nieuws. Inmiddels is de Knuf door de Stichting Het Beste Idee van Nederland doorontwikkeld en is nu te koop als "Knuffel je Speen". De afmetingen en vorm ontstonden door diverse prototypes te laten maken. De kleuren en texturen zijn kindvriendelijk gekozen. Met de geïntegreerde speenhouder kan de speen aan de knuffel bevestigd worden. Iedere willekeurige speen past er op en de knuffel kan gewoon in de was. Octrooiaanvrage 21.09 / Bekendmaking via website dat vanessa door is naar halve finale 25.09.2007 na uitzending Als je klikt op het octrooi zie je dat dit op naam staat van BIN Innovations BV en dat de bedenkster als uitvinder is vermeld. Ook zie ik dat de aanvrage beperkt is gebleven tot Nederland. Er is dus niet buiten Nederland een aanvrage ingediend.
 • Workshop hetbesteideevandommelstreek

  1. 1. <ul>Haal het beste uit je ideeën </ul><ul>Het beste idee van Rabobank Dommelstreek <li>Wilma van de Meerakker </li></ul>
  2. 2. <ul>Kort overzicht </ul><ul><li>Korte introductie LegalTech
  3. 3. Het beste idee van NL vs Dommelstreek
  4. 4. Rechten van Intellectueel Eigendom
  5. 5. Octrooibescherming
  6. 6. Voor- en nadelen octrooibescherming
  7. 7. Alternatieven
  8. 8. Voorbeelden
  9. 9. Vragen? </li></ul>
  10. 10. <ul>Introductie LegalTech </ul><ul><li>Ondersteunen van innovatieve MKB-ers om het beste uit hun ideeën te halen </li></ul><ul><li>Meer dan 13 jaar ervaring in het vakgebied van IE (Intellectuele Eigendom) en IT </li></ul><ul><li>Kwaliteit en service </li></ul><ul><ul><li>eerlijk
  11. 11. open
  12. 12. persoonlijk </li></ul></ul>
  13. 13. Het beste idee van..... <ul><li>Nederland </li><ul><li>Overdracht rechten
  14. 14. Niet zelf gebruiken of exploiteren
  15. 15. Geen zeggenschap </li></ul></ul><ul><li>Dommelstreek </li><ul><li>Behoud rechten
  16. 16. Gebruik en exploitatie in eigen hand
  17. 17. Volledige zeggenschap </li></ul></ul>
  18. 18. <ul>Intellectueel Eigendom (IE) </ul><ul><li>Merkenrecht
  19. 19. Modellenrecht
  20. 20. Auteursrecht
  21. 21. Handelsnaamrecht
  22. 22. Domeinnaamrecht
  23. 23. Octrooirecht </li></ul>
  24. 27. <ul>Bescherming IE </ul><ul><li>Deponeren / indienen : </li></ul><ul><ul><li>Merk
  25. 28. Model
  26. 29. Octrooi </li></ul></ul><ul><li>Auteursrecht
  27. 30. Geheimhoudingsverklaring </li><ul><ul><li>I-depot </li></ul></ul></ul>
  28. 31. <ul>Octrooirecht </ul><ul><li>Octrooi = patent
  29. 32. Bescherming van uitvindingen met een “technisch” karakter
  30. 33. Territoriaal uitsluitend recht
  31. 34. Van tijdelijke aard </li></ul>
  32. 35. <ul>Vereisten octrooirecht </ul><ul><li>Uitvinding
  33. 36. Absolute nieuwheid
  34. 37. Inventiviteit
  35. 38. Industriële toepasbaarheid </li></ul>
  36. 39. Octrooien kennisbron <ul>Octrooidatabases unieke informatiebron <ul><li>Oplossingen voor technische problemen
  37. 40. Checken of octrooiering zin heeft
  38. 41. Inspiratie verbetering of verdere ontwikkeling van bestaande producten
  39. 42. Inschatten inbreuksituatie </li></ul></ul>
  40. 43. Procedure <ul><li>Opstellen octrooiaanvrage </li><ul><li>Beschrijving, conclusies, uittreksel, figuren
  41. 44. Vaak door octrooigemachtigde </li></ul></ul><ul><li>Indiening octrooiaanvrage </li><ul><li>Bij desbetreffende octrooi-instantie </li></ul></ul>
  42. 45. <ul>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  tijd (mnd) </ul><ul>US </ul><ul>EP (DE,GB,NL,..) </ul><ul>PCT </ul><ul>Verlening/publicatie NL-octrooi </ul><ul>Einde prioriteitsjaar </ul><ul>Indiening octrooiaanvrage </ul><ul>Uitgewerkt Idee </ul><ul>Nieuwheidsrapport </ul><ul>30 mnd </ul><ul>US, EP, China </ul>
  43. 46. <ul>Voor- en nadelen octrooi </ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><ul><li>Monopolie
  44. 47. Hogere productmarges
  45. 48. Licenties
  46. 49. Voorsprong
  47. 50. Bedrijfswaardering </li></ul></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><ul><li>Kosten </li><ul><li>Bescherming
  48. 51. Inbreukmakers </li></ul><li>Openbaarmaking
  49. 52. Tijdpad (prioriteitsjaar) </li></ul></ul>
  50. 53. Wel of niet octrooieren <ul><li>WEL </li></ul><ul><ul><li>Sleuteltechnologie
  51. 54. Grote markt
  52. 55. Licentiepotentie
  53. 56. Vergroten markt naar bijv buitenland </li></ul></ul><ul><li>NIET </li></ul><ul><ul><li>Kosten hoger dan baten
  54. 57. Makkelijk te omzeilen
  55. 58. Inbreuk niet valt aan te tonen
  56. 59. Geen geld voor handhaving </li></ul></ul>
  57. 60. Alternatieven <ul><li>Geheimhouden </li></ul><ul><ul><li>Gratis
  58. 61. Eeuwigdurend </li></ul></ul><ul><li>Publiceren </li></ul><ul><ul><li>Voorkomen dat ander octrooi aanvraagt </li></ul></ul><ul><li>Bescherming dmv andere IE rechten </li></ul><ul><ul><li>Modellenrecht, auteursrecht </li></ul></ul>
  59. 62. Voorbeeld octrooi het beste idee van NL <ul><li>Nederlands octrooi 1034418
  60. 63. Merk
  61. 64. Model </li></ul>
  62. 65. NL octrooi <ul><li>XCO trainer
  63. 66. NL 1023281
  64. 67. Uitgerold in meerdere landen
  65. 68. EP 1617918 tot op heden van kracht in NL </li></ul>
  66. 69. NL vinding <ul><li>Senz paraplu
  67. 70. EP 1912528
  68. 71. Modelrecht (US) </li></ul>
  69. 72. VRAGEN?
  70. 73. <ul>Dank voor jullie aandacht en aanwezigheid Wilma van de Meerakker www.legaltech.nl linkedin.com /in/wilmavandemeerakker twitter.com /wilmalegaltech </ul>

  ×