Zadania badawcze i problemy naukowe

561 views
461 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zadania badawcze i problemy naukowe

  1. 1. Konferencja Smoleńska Zadania badawcze i problemy naukowe ZADANIA BADAWCZE I PROBLEMY NAUKOWE1. MATEMATYKA I INFORMATYKA1.1. Zadania badawcze i problemy naukowe1.1.1. Ustalenie kompleksowej metodyki analizy pozwalającej na jednoznacznąidentyfikację przebiegu „katastrofy smoleńskiej”1.1.2. Ocena prawdopodobieństwa hipotezy, według której śmierć pasażerówsamolotu TU-154 nastąpiła w innym miejscu niż wrakowisko pod Smoleńskiem, asamo wrakowisko i wszelkie informacje dostarczane przez stronę rosyjską są jednieinscenizacją (ros. maskirowka)1.1.3. Analiza kompletności postawionych hipotez dotyczących przyczyn i przebieguzniszczenia1.1.4. Ewidencja matematycznych metod naukowych przydatnych dla analizywiarygodności poszczególnych hipotez zniszczenia1.1.5. Analiza kompletności metod badawczych niezbędnych do weryfikacjiposzczególnych hipotez – ustalenie eksperymentu rozstrzygającego1.1.6. Ewidencja programów informatycznych dostępnych na świecie przydatnych dlaanalizy poszczególnych hipotez zniszczenia1.1.7. Analiza prawdopodobieństwa parametrów wyjściowych dla poszczególnychtypów analiz i badań z uwzględnieniem źródła pochodzenia tych parametrów1.1.8. Analiza wiarygodności poszczególnych rozwiązań uzyskanych drogą symulacjikomputerowej1.1.9. Analiza wiarygodności wyników poszczególnych badań eksperymentalnych imodelowych1.2. Dostępne metody badawcze, jakimi dysponuje matematyka i informatyka logika matematyczna, teoria prawdopodobieństwa, mechanika teoretyczna, metody numeryczne, inne dyscypliny matematyki i informatyki.Zadania badawcze i problemy naukowe Data: 19 maja 2012 Str. 1/6
  2. 2. Konferencja Smoleńska Zadania badawcze i problemy naukowe2. MECHANIKA I KONSTRUKCJE2.1. Zadania badawcze i problemy naukowe2.1.1. Jak wyglądałaby brzoza w przypadku uderzenia skrzydłem samolotu TU-154Problem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) różna prędkość uderzenia,2) różna szerokość pnia3) różna wysokość uderzenia,4) różna korona drzewa (o różnym oporze aerodynamicznym i różnej bezwładności),5) różne parametry mechaniczne drewna brzozowego,6) różne parametry wytrzymałościowe materiału skrzydła.2.1.2. Jak wyglądałoby skrzydło samolotu TU-154 w przypadku uderzenia w brzozęProblem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) różna prędkość uderzenia,2) różna szerokość pnia3) różna wysokość uderzenia,4) różna korona drzewa (o różnym oporze aerodynamicznym i różnej bezwładności),5) różne parametry mechaniczne drewna brzozowego,6) różne parametry wytrzymałościowe materiału skrzydła2.1.3. Jak wyglądałaby powierzchnia gruntu w przypadku uderzenia w nią korpususamolotu TU-154Problem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) różna prędkość uderzenia,2) różny kąt natarcia podczas uderzenia,3) różny punkt korpusu jako miejsce pierwszego zetknięcia z gruntem,4) różny model mechaniczny gruntu,5) różna wilgotność gruntu6) różne parametry mechaniczne korpusu samolotu,2.1.4. Jak wyglądałby schemat zniszczenia korpusu samolotu TU-154 w przypadkuuderzenia w powierzchnię gruntu i jaka byłaby dyslokacja szczątkówProblem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) różna prędkość uderzenia,2) różny kąt natarcia podczas uderzenia,3) różny punkt korpusu jako miejsce pierwszego zetknięcia z gruntem,4) różny model mechaniczny gruntu,5) różna wilgotność gruntu6) różne parametry mechaniczne korpusu samolotu,2.1.5. Jak wyglądałby schemat zniszczenia korpusu samolotu TU-154 w przypadkueksplozji na jego pokładzie podczas lotu i jaka byłaby dyslokacja szczątkówProblem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) różna siła eksplozji,2) różne miejsce eksplozji wewnątrz konstrukcji,3) różna liczba ładunków wybuchowych i ich położenie w samolocie,4) różne parametry mechaniczne korpusu samolotu,5) różna odległość od gruntu,6) różne położenie korpusu w stosunku do gruntu.2.2. Dostępne metody badawcze, jakimi dysponuje mechanika i teoriakonstrukcji symulacja komputerowa, badania modelowe eksperymentalne, testy zderzeniowe (ang. crash tests) w skali naturalnejZadania badawcze i problemy naukowe Data: 19 maja 2012 Str. 2/6
  3. 3. Konferencja Smoleńska Zadania badawcze i problemy naukowe3. ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA3.1. Zadania badawcze i problemy naukowe3.1.1. Jakie elementy są niezbędne dla jednoznacznego ustalenia trajektorii lotusamolotu TU-154 w ostatniej fazie3.1.2. Z jakich źródeł można uzyskać informacje o przebiegu ostatniej fazy lotusamolotu TU-1543.1.3. Jak według dostępnych źródeł wyglądała trajektoria lotu TU-154 w ostatniejfazieProblem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) według zapis elektronicznego dostarczonego przez MAK2) według zapis elektronicznego z FMS odczytanego w USA,3) według zapis elektronicznego z TAWS odczytanego w USA4) według zapis elektronicznego z rejestratora ATM5) według zapisów z wieży lotniska w Smoleńsku6) według zapisów z urządzeń pokładowych samolotu JAK7) według zapisów z urządzeń śledzących lot samolotu z terenu Polski8) według urządzeń rejestrujących lot samolotu spoza Polski9) według innych źródeł3.1.4. Jakie informacje można uzyskać z urządzeń pokładowych lub innych urządzeńbędących na pokładzie lub z urządzeń naziemnych umożliwiające odtworzeniewydarzeń na pokładzie samolotu TU-1543.1.5. W jaki sposób można ustalić, czy rejestracja z danego zapisu jest oryginalna,czy też sfałszowana i analiza autentyczności zapisów elektronicznych3.2. Dostępne metody badawcze, jakimi dysponuje elektrotechnika i elektronika teoria informacji, teoria sygnałów, analiza fourierowska inne metody analizyZadania badawcze i problemy naukowe Data: 19 maja 2012 Str. 3/6
  4. 4. Konferencja Smoleńska Zadania badawcze i problemy naukowe4. FIZYKA I GEOTECHNIKA4.1. Zadania badawcze i problemy naukowe4.1.1. Analiza ruchu samolotu TU-154 jako bezwładnego ciała sztywnego wprzypadku oderwania kawałka skrzydła, tj. przy założeniu, że pilot nie reaguje naasymetrię siły nośnejProblem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) różna prędkość początkowa,2) różna długość oderwanej części,3) różna odległość od powierzchni gruntu4.1.2. Symulacja uderzenia w grunt i ustalenie śladu na powierzchniProblem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) różna prędkość uderzenia,2) różny kąt natarcia podczas uderzenia,3) różny punkt korpusu jako miejsce pierwszego zetknięcia z gruntem,4) różny model mechaniczny gruntu,5) różna wilgotność gruntu6) różne parametry mechaniczne korpusu samolotu,4.1.3. Jakim procesom fizycznym, została poddana próbka materiału w dniu10.04.2010 lub w okresie późniejszym.Problem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) próbka metalowa,2) próbka tekstylna,3) próbka papierowa,4) próbka szklana,5) próbka z tworzywa sztucznego,6) próbka skórzana.4.2. Dostępne metody badawcze, jakimi dysponuje fizyka i geotechnika badanie własności fizycznych, wytrzymałościowe badania materiałowe analiza charakterystyki σ-ε, badanie efektu Kaisera, modelowanie własności fizycznych gruntu i metalu badanie struktury przełomu lub powierzchni zniszczenia inne metody badawczeZadania badawcze i problemy naukowe Data: 19 maja 2012 Str. 4/6
  5. 5. Konferencja Smoleńska Zadania badawcze i problemy naukowe5. CHEMIA I BADANIA STRUKTURALNE5.1. Zadania badawcze i problemy naukowe5.1.1. Jakim procesom fizycznym, chemicznym lub innym została poddana próbkamateriału w dniu 10.04.2010 lub w okresie późniejszym.Problem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) próbka metalowa,2) próbka tekstylna,3) próbka papierowa,4) próbka szklana,5) próbka z tworzywa sztucznego,6) próbka skórzana.5.2. Dostępne metody badawcze, jakimi dysponuje chemia i badaniastrukturalne atomowa spektrometria absorbcyjna, chromatografia, mikroskopia sił atomowych, STM, mikroskopia optyczna, mikroskopia elektronowa, spektrometria masowa z różnymi wariantami jonizacji; sprzężona z rozdziałem różnymi metodami chromatograficznymi, metody spektroskopowe z wykorzystaniem promieniowania X (fluorescencja rentgenowska) jako metody nieniszczące, metody nuklearne: neutronowa analiza aktywacyjna (tzw. instrumentalna, nieniszcząca) oraz indukowana cząstkami (np. protonami) emisja promieniowania rentgenowskiego (ang. PIXE), metody wykorzystujące promieniowanie synchrotronowe (lasery rentgenowskie) - za granicą, bo pierwszy polski synchrotron ma powstać w Krakowie w 2014 r.Zadania badawcze i problemy naukowe Data: 19 maja 2012 Str. 5/6
  6. 6. Konferencja Smoleńska Zadania badawcze i problemy naukowe6. LOTNICTWO I AERODYNAMIKA6.1. Zadania badawcze i problemy naukowe6.1.1. Ustalenie, jakie teoretycznie informacje byłyby niezbędne dla odtworzeniatrajektorii lotu z prawdopodobieństwem równym 1Problem należy rozwiązać w kilku następujących wariantach:1) dostępne zapisy z urządzeń pokładowych są niekompletne lub ingerencji,2) dostępne zapisy z urządzeń naziemnych lotniska w Smoleńsku są niekompletne lub mogły być poddane ingerencji,3) zapis z rejestratora szybkiego dostępu QAR produkcji polskiej firmy ATM nie zostanie udostępniony,4) zapisy zarejestrowane w urządzeniach pokładowych samolotu JAK-40, który wcześniej wylądował w Smoleńsku nie zostaną udostępnione6.1.2. Ocena, czy informacje odczytane w USA z urządzeń FMS i TAWS sąwiarygodne i pozwalają na jednoznaczne ustalenie trajektorii lotu oraz czy zeskopiowanych w USA zapisów z tych urządzeń można uzyskać więcej wiarygodnychinformacji6.1.3. Analiza ruchu samolotu TU-154 w przypadku oderwania kawałka skrzydła iświadomej reakcji pilota na asymetrię siły nośnej6.1.4. Aerodynamika i trajektoria ruchu poszczególnych części znalezionych nawrakowisku w przypadku lotu z jednego i tego samego punktu uderzenia w ziemięProblem należy rozwiązać dla następujących części:1) podwozia lewego2) podwozia prawego3) części ogonowej4) steru kierunku i wysokości5) kokpitu i przedniego podwozia6) części pasażerskiej kadłuba7) płata prawego8) płata lewego6.1.5. Aerodynamika i trajektoria ruchu poszczególnych części znalezionych nawrakowisku w przypadku lotu z jednego i tego samego punktu ponad ziemiąProblem należy rozwiązać dla następujących części:9) podwozia lewego10) podwozia prawego11) części ogonowej12) steru kierunku i wysokości13) kokpitu i przedniego podwozia14) części pasażerskiej kadłuba15) płata prawego16) płata lewego6.2. Dostępne metody badawcze, jakimi dysponuje lotnictwo i aerodynamika Symulacyjne badania komputerowe Badania modelowe Badania w tunelu aerodynamicznym Inne metody badawczeZadania badawcze i problemy naukowe Data: 19 maja 2012 Str. 6/6

×