A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education

on

 • 1,215 views

A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education

A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education

Statistics

Views

Total Views
1,215
Views on SlideShare
1,215
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education Presentation Transcript

 • A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education
  Present : WichitChawaha
 • Abstract
  AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่แสดงออกมาในรูปแบบวัตถุเสมือนจริง 3 มิติ
  ให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยวิธีสืบสวน (Investigate) ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับ AR
  เนื้อหาที่ศึกษา คือ amino acids
  Keywords: augmented reality, physical model, chemistry learning
 • คำถามการวิจัย
  1) ผู้เรียนทำการปฏิสัมพันธ์กับ AR และ แบบจำลอง ทางกายภาพ เมื่อเรียนรู้เรื่อง กรดอะมิโน อย่างไร?
  2) ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุเสมือนจริง AR และแบบจำลองทางกายภาพ (Physical models) อย่างไร?
 • กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  ข้อที่ 1) ธรรมชาติของ AR จะเคลื่อนไปพร้อมๆกับมนุษย์ ภาพวาดที่ไปพร้อมกับผู้เรียน คือ ปัจจัยสำคัญในการสอน [Gagne et al. 1992.]
  ข้อที่ 2) AR คือ แนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ความรู้จากสภาพแวดล้อม ในการเรียนรู้ [Dede, 1995.] AR กลายเป็นทางเลือกสู่โลกของเคมี และ การยอมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ และการค้นพบความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
  ข้อที่ 3)AR ไม่เพียงแต่สร้างรูปแบบจำลองเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นตัวส่งโอกาสให้กับผู้ใช้โดยตรง [Shelton & Hedley, 2004]
  เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบโดยร่างกายของผู้ใช้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "มือ" และการตอบสนองจากเครื่อง "sensorimotor"[Shelton and Hedley, 2004.]
 • วิธีการ
  การศึกษานี้ต้องการค้นหาคำตอบ ที่ว่า....
  • "การสร้างความรู้อย่างมีนัยของคน"(Merriam 1998)
  • อะไรคือ "โครงสร้างของปรากฏการณ์"(Lancy, 1993.)
  เครื่องมือ
  • การสัมภาษณ์ และ
  • การสังเกต
 • วิธีการ
  เกิดจากความร่วมมือกันของ....
  • HIT Lab (Human Interface Technology) ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington University) และ สถาบันวิจัย SCRIPPSที่ La Jolla
  • ภาพวัตถุเสมือน 3 มิติ ถูกสร้างจากโปรแกรม PMV และ ไลบรารี่ ARToolKit
  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
  - เครื่องฉายโมเลกุล(PMV)
  • Laptop
  • Webcam
  • AR Makers
  • Physical models
 • วิธีการ
  การมีส่วนร่วม (participants)
  เป็น... ผู้เรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน [หญิง 2 คน (A2 ,A3) และ ชาย 2คน (A1, A4)] ที่กำลังเรียนในชั้นเรียนเรื่อง "organic chemistry" ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
  มีขั้นตอน .....
  1) ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์กับผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและประสบการณ์ในวิชาเคมี
  2) ผู้ร่วมวิจัยมีคำถามในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง เขา/เธอ เรียนรู้เรื่องกรดอะมิโนทั้ง 5 ชนิด (Alanine, Valine, Leucine, Isoleucine, และ Methionine)เป็นเวลา 15 นาที ตามกิจกรรมการเรียนรู้
  3) เป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์หลังจากที่ เขา/เธอทำงานและได้ประเมินการประสิทธิภาพการเรียนรู้ และ
  4) กิจกรรมขั้นสุดท้ายจะสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยจากกิจกรรมที่เรียนรู้และ ใช้ AR ในชั้นเรียน
 • ผลการวิจัยและอภิปรายผล
  4.1) การมีปฏิสัมพันธ์กับ AR และ Physical models
  4.2) ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุเสมือน AR กับ physical models
  4.3) AR เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็น (Visuallization) ในการศึกษาวิชาเคมี
 • ความสำคัญของการศึกษา
  เทคโนโลยีสามารถช่วยให้มนุษย์เรียนรู้เมื่อมันถูกออกแบบได้ดีสำหรับเนื้อหาสาระหลักและการแสดงออกด้วยตัวของมันเอง การศึกษาครั้งนี้ได้จัดเตรียมหลักฐานเริ่มต้นของการใช้ AR ในการศึกษาวิชาเคมี และกล่าวถึงความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งในการผสาน AR เข้ากับชั้นเรียนมันถูกคาดหวังว่าผลลัพธ์ของการศึกษานี้สามารถจัดเตรียมสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมของ AR นอกจากนี้ การศึกษานี้กลายเป็นโอกาสที่จะดูว่า AR เป็น เครื่องมือทางเลือกสำหรับกรอบแนวคิดในการเรียนรู้ได้อนาคต