Merken met een hart - conceptmerken

4,519 views
4,105 views

Published on

In dit document laat ik zien hoe je je als organisatie kunt onderscheiden door te werken vanuit een sterk gedachtengoed. Een krachtig idee dat past in deze tijd en de behoeften van mensen.

Published in: Business

Merken met een hart - conceptmerken

 1. 1. merkenmet een hart Conceptmerken: ondernemen vanuit een gedachtengoed.
 2. 2. Dit is wat de meeste bedrijven doen...
 3. 3. Ze bedenken een product.Vaak met het startpunt van de beperkende grenzen vanwat een fabriek of organisatie nu kan of snel zou kunnen.
 4. 4. om een specifieke doelgroep om de herkenning aan te spreken te vergroten om bepaalde om het product eigenschappen en meerwaarde voordelen uit te mee te geven lichten en daarmee (gepercipieerde een vacante positie waarde) in te nemen.om een bepaalde om het juridisch verwachting te beschermen te suggereren vervolgens bouwen ze er een merk omheen.
 5. 5. PRODUCT MERK DOELGROEP
 6. 6. Dus veel verschillende gezichten voor een organisatie...
 7. 7. Maar het ware gezicht en deintentie’s zijn vaakonduidelijk of worden zelden getoond. ?
 8. 8. Zoals Simon Sinek zou zeggen: ze laten zien wat ze doen en laten soms zien hoe ze het doen, maar nooit zien waarom ze het doen!WHYHOWWHAT
 9. 9. Koop jij graag van iemand met een meervoudige persoonlijkheidsstoorniswaarvan de ware intentie nooit duidelijk is?
 10. 10. Misschien vroeger: toen er nog eeneenzijdige informatievoorzieningen was over producten.
 11. 11. Misschien vroeger: toen er nog niet zoveel keus was.
 12. 12. Misschien vroeger: toen de klant wel hard kon schreeuwen, maar nauwelijks gehoord werd.
 13. 13. Misschien vroeger:toen mensen zichwel moestenconformeren aanhiërarchie omdatdat de enige manierwas om onszelfproductief teorganiseren...
 14. 14. Maar die tijd is voorbij, ook voor de mensen die het niet willen, of niet erkennen.Fundamentele veranderingen van wereldformaat hebben plaatsgevonden...
 15. 15. De klant weet meer dan ooit en heeft toegang tot ongelofelijk veel kennis op wat voor moment en waar dan ook.
 16. 16. Er is meer keus dan ooit en de dekwaliteit is vaak in de basis relatief hoog.
 17. 17. De stem van de klant is sterker dan ooit. Als ons iets niet bevalt hebben we zogelijkgestemden gevonden en ontstaat er eenkrachtige stem die wel gehoord moet worden.
 18. 18. Ook zie je overal voorbeelden dat we geen strikte verticale hiërarchie meer nodig hebben om ons te organiseren... socialisering humaniseringregionalisering zelfredzaamheidcrowdfunding circulaire economie co-creatie coöpkapitalisme
 19. 19. Andere manieren van organiseren dieer voor zorgen dat er meer ideeën dan ooit worden gedeeld en deze sneller dan ooit realiteit kunnen worden.
 20. 20. Een wereld waarin het makkelijker danooit is om producten te kopiëren, delevenscyclus steeds korter zal zijn en jeenkel onderscheiden op productniveausteeds moeilijker zal worden.
 21. 21. In deze nieuwe wereld zal het steeds belangrijker zijn om niet centraal te stellen wat je doet, of hoe je het doet. Dit is de tijd waarin je je enkel duurzaam kan onderscheiden om alles een uiting te laten zijn van waarom je het doet, jeWHY gedachtengoed centraal stellen.HOWWHAT
 22. 22. Om alles wat je doet enmaakt een uiting, eenreflectie te laten zijn vanwie je bent en wat jegelooft.
 23. 23. In marketingtermen noemen we zo’n merk een conceptmerk.
 24. 24. Productmerk Conceptmerk k Organisatiemer Conceptmerken Mensen associëren d naam e naam Mense n associëren de vertegenwoordigen een en van iets direct met e en van iets m et de organisatie gedachtengoed: visies,product en de bijhore de NS nde wat die kan en doet. Bij houdingen, overtuigingen, n deeigenschappen en vo ordelen. denken we bijvoorbeeld aa waarden, motivaties, taal- oerDenk aan Mars, Red Bull, organisa tie die treinverv golflengtes, interessevelden,Fanta, etc. een aanbie d maar niet aan wereldbeelden en “werelden” aar B treinreis van A n die voor mensen betekenis (product). hebben.
 25. 25. Het gedachtengoed van Apple is het hart van de organisatie en dat tonen ze in al hun producten en dingen die ze doen.
 26. 26. Apple leert ons dat als je jegedachtengoed centaalstelt, je de harten vanmensen raakt en je fanskrijgt: klanten die loyaal zijnvoorbij rede.
 27. 27. Harley Davidson laat zien dat door consequent hetgedachtengoed te uiten in je producten, het product ookeen communicatiemiddel kan worden voor mensen om aan anderen te laten zien wie ze zijn en wat ze geloven.
 28. 28. Virgin laat zien dat als je je gedachtengoed centraal stelt , je je met ongekend gemak in andere markten en productcategorieën kunt begeven zonder jeherkenbaarheid te verliezen.
 29. 29. Ander voorbeeld van een conceptmerk dat laat zien dat jegedachtengoed centraal stellen loont: LowlandsIn 2010 waren alle toegangskaarten al verkocht nog voordat deprogrammering bekend was gemaakt. Met andere woorden: de volggroepheeft zoveel geloof in het gedachtengoed van Lowlands dat men geldbetaalt voor het merk zonder het concrete product (de artiesten) te kennen.Het gedachtengoed zegt dus iets over de verwachtingen van producten &gedrag en creëert voorkeur / onderscheid ten opzichte van anders merkenen zorgt voor meerwaarde.Doelgroep vs. volggroep: conceptmerken kennen geen doelgroepen maar volggroepen.Mensen die in het gedachtgroep geloven en betekenis hieraan hechten. Dit kunnen zowel(potentiële) klanten als medewerkers zijn.
 30. 30. MERK= GEDACHTEN- GOED volggroepen mensen die het gedachtengoed delen waar mensen je primair van kennenCOMMUNICATIE van het gedachtengoed door o.a.producten die een uiting er van zijn
 31. 31. Bij merken die hungedachtengoed centraalstellen zullen de intentiesduidelijker zichtbaar zijn,er is een zekere matevan transparantie.Mensen zullen een belevinghebben van authenticiteit(doen wat je gelooft enzegt) en voorspelbaarheiden dat is een fundamentvoor vertrouwen. Ietswat sterk past bij debehoeften van mensen indeze tijd.
 32. 32. Door het gedachtengoed centraal te stellen creëert een organisatie betekenis en zingeving die, de verbinding tussen medewerkers onderling en klanten is.
 33. 33. Betekenis en zingeving die zorgtvoor intrinsieke motivatie bijwerknemers en productenintrinsieke waarde meegeeft.Kortom, externe motivatie voormedewerkers, denk aan bonussen,en voor klanten, bijvoorbeeldactie’s word steeds minderbelangrijk en noodzakelijk.
 34. 34. Hoewel conceptmerken niet nieuw zijn en ze in het verleden vaak organisch ontstonden omdat hun oprichters onbwust hun gedachtengoed consequent volgenden en uiting gaven...
 35. 35. ...is het wel een relatief nieuwebenadering, methode en zienswijze om conceptmerken bewust te ontwerpen en te starten met hetgedachtengoed te definiëren en van daaruit te gaan handelen...
 36. 36. Rituals begon met het definiëren van het gedachtengoeden heeft vanaf daar verder invulling gegeven aan het concept. Nieuwe producten als uiting van het gedachtengoed houden het concept fris en actueel in de context van de tijd.
 37. 37. Gedachtengoed Unieke invulling Blijvend vernieuweningrediënten bepalen. gedachtengoed doorvertalen vanuit de kernvan je in een merkconcept. gedachtengoed. Denk aan waarden, vaardigheden, Het verhaal van Het gedachtengoed overtuigingen, dit unieke gedachtengoed blijven vernieuwenvisie en de missie. Naar uiting geven in met o.a. binnen kijken een merkconcept. nieuwe proposities op (zelfbewustzijn) De basistemplate productniveau opmaar dit ook betekenis voor al het handelen. basis van microtrends.geven in de context van de tijd (macrotrends).
 38. 38. Mijn naam is Robert vanGeenhuizen, concept(be)denker,en ik help nieuwe en bestaandebedrijven om te handelen vanuithun gedachtengedoed en zedaarmee in hun kracht te zetten,zichzelf te onderscheiden. Ik hebdiverse methodes en tools(door)ontwikkeld om effectiefconceptmerken te definiëren /ontwerpen en te activeren.
 39. 39. Het belangrijkste uitgangspunt is om Hart, Hoofd en Handen te verbinden. Hier heb` ik het Hart, Hoofd, Handen model voor bedacht...
 40. 40. Wie ben je en wat geeft je energie? Waarden (wat is belangrijk voor je?), rol (in welke rol ben je sterk: brand archetype), visie (hoe kijk je MERKINNERLIJKHART naar de wereld?) missie. Ik ben, ik gedachtengoedvoelen zie en ik wil! Wat kun je? Vaardigheden & overtuigingen.HOOFDdenken je gedachtengoed? MERKUITERLIJK hoe zijn mensen Wat doe je? Bewijs van wat je geloof in je hart: gedrag (bv. mentaliteit) en dadenHANDEN (bv. wat je maakt zoals producten). doen
 41. 41. Wat hethart niet voelt.
 42. 42. Zal hethoofd nooitgeloven.
 43. 43. Zullen de handennooit maken.
 44. 44. Ik werk op eenlean manier binneneen begrijpelijkcompact proceswat snel concreteresultaten eninzichten moetopleveren.
 45. 45. Wie zijn we, waar zijn we goed in en wat vinden we belangrijk? Waarden, overtuigingen, rol, kernvaardigheden & competenties, wat geeft energie? GEDACHTENGOED MERK Wat zien we? (visie) visie op de meganiveau In wat voor maatschappij 10-30 jaar Maatschappelijk inzicht wereld leven we? maxniveau visie op de klant Hoe gedragen 5-10 jaar klantinzicht klanten zich? microniveau Wat gebeurt er marktinzicht 0-5 jaar in onze markt? Wat is onze missie op basis van wie we zijn en wat we zien,GEDACHTENGOEDTOT UITING KOMT welke rol willen we spelen? Hoe gaan we ons ‘geloof’, onze identiteit terugzien in gedag en bewijs (bv. producten). HOE HET MERKCONCEPT Merkconcept op meganiveau, constant vernieuwen van proposities op basis van microniveau.
 46. 46. Benieuwd naar de kracht vanwerken vanuit sterk gedachtengoedvoor jouw organisatie of samenmet mij werken aan nieuwemethodes en tools omconceptmerken te bouwen? ROBERT VAN GEENHUIZEN ‘WHAT IF’ ROBERT +31 (0) 6 28 13 28 45 http://www.whatifrobert.com http://www.twitter.com/whatifrobert INFO@WHATIFROBERT.COM SKYPE: ROBERTVANGEENHUIZEN
 47. 47. CONNECTED BRAND PHILOSOPHY

×