Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperk

2,652 views

Published on

Simon Sinek inspireerde ons met zijn 'Golden Circle', maar riep daarbij ook meer vragen op dan praktische antwoorden te geven waar bedrijven echt iets mee kunnen. In deze presentatie laat ik een nieuwe effectievere metafoor zien voor de 'Golden CIrcle' en beantwoord ik een aantal van de vragen. Tijd om het hart te bevrijden - Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperk!

Published in: Business
6 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
6
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iconische merken bouwen in een nieuw tijdperk

 1. 1. TIJD OM HETHART TEBEVRIJDEN nieuw tijdperkiconische merken bouwen in een
 2. 2. Na een video opTED.com en SimonSinek zijn boekover ‘the goldencircle’ brakwereldwijd hiereen hype over uit.
 3. 3. Volgens Simon Sinekis de kracht achter demeest succesvollemerken ter werelddat ze beginnen met‘why’, niet met ‘what’.
 4. 4. “De meeste bedrijven weten wat ze doen, sommige weten hoe ze het doen, maar weinig weten waarom ze het doen.”WHYHOWWHAT
 5. 5. “People don’t buy what youdo. They buy why you do it”
 6. 6. Hoewel veel mensen geïnspireerd waren, leek de ‘whyvraag’ enkel meer vragen op te roepen dan antwoorden te geven waar bedrijven echt iets mee kunnen...
 7. 7. Aan het einde van deze presentatie zul je op een aantalvan die vragen antwoorden hebben en introduceer ik een nieuwe metafoor voor de ‘golden circle’ waarmee je praktischer en constructiever aan de slag kunt.
 8. 8. Elk bedrijf bestaat uit losse elementen die met elkaarmoeten samenwerken om toegevoegde waarde te kunnenleveren, het bestaansrecht van elk bedrijf.
 9. 9. VAARDIGHEDEN: WAT JE KUNT. Kun je je toevoegde waarde waarmaken? De toegevoegde waarde, de propositie, is een TOEGEVOEGDE ‘moving target’. WAARDE Je bestaansrecht. Concurrenten RELEVANTIE: ONDERSCHEID:IS HET RELEVANT TEN OPZICHTE VAN DE CONCURRENTIE? worden beter enVOOR DE KLANT? Is je meerwaarde Is de meerwaarde uniek klanten veranderen. relevant voor ten opzichte van je je klant? concurrentie?
 10. 10. Het antwoord op de vraag hoe goed een bedrijf isin het blijven produceren van toegevoegde waardehangt af van de vraag: hoe groot is je...
 11. 11. KLEEF-KRACHT
 12. 12. Veel kleefkracht (in dit geval primair cement) geeft prachtige en duurzame resultaten...
 13. 13. Weinig kleefkracht geeft misschien tijdelijk eenaardig resultaat, maar uiteindelijk...
 14. 14. Er zijn twee formules voor kleefkracht die je kunt gebruiken bij bedrijven.
 15. 15. MECHANISCHEKLEEFKRACHT
 16. 16. EN SOCIALEKLEEFKRACHT
 17. 17. Hoewel mechanische kleefkracht deboel goed bij elkaar kan houden, moet jegeen bijzondere output verwachten.
 18. 18. In een bedrijf metprimair mechanischekleefkracht, ontstaateen omgeving waarinover het algemeen een‘lage temperatuur’heerst.
 19. 19. Mensen houdenkennis voor zichzelf,in deze omgeving iskennis macht"my precious"
 20. 20. In zo’n omgeving heerst wantrouwen. Voor alles is een contract nodig en mensen spelen een rol om hun functie te kunnen vervullen.
 21. 21. Even een rol spelen is leuk,altijd een rol spelen is vermoeienden niet geloofwaardig...
 22. 22. In zo’n omgeving is ookweinig ruimte voor eigen regie, voor autonomie.
 23. 23. Je bent eenvervangbaar onderdeelvan de machine.
 24. 24. Maar hoe kun je detemperatuur omhoogkrijgen en daarmee ookextreme kleefkrachtcreëren vooruitzonderlijke prestaties?Hoe creëer jesociale kleefkracht?
 25. 25. Mensen zijnvan naturegroepsdieren.
 26. 26. Het geeft ons een evolutionair voordeel:the sum is more than the whole of its parts. Het voordeel van synergie: 1+1=3
 27. 27. Moeder natuur helptons hier zelfs bij:Als we buiten wordengesloten bij een groep,dan word hetzelfdegebied geactiveerd inde hersenen als bij pijn.
 28. 28. Maar voordat er synergie en sociale kleefkrachtontstaat, moet je eerst weten wie jij bent,wat je beweegt en wat je overtuigingen zijn.
 29. 29. Als je weetwat jou in jehart beweegt,dan kun jeanderen inbewegingkrijgen enhouden.
 30. 30. Dan kun je in alles wat je doet, laten zien wie jij bent en wat je gelooft. Het merk is een reflectie van je identiteit als onderneming.
 31. 31. De sterkstemerken terwereld zijneen reflectievan wie wezijn, we zijnsterk met zeverbondenomdat ze diepverankerd zijnin onzeidentiteit.
 32. 32. Ze laten zien aan anderen watwe belangrijk vinden.
 33. 33. Ze representeren een cultuur.
 34. 34. Ze laten zien wie wekunnen zijn, wat wekunnen bereiken.
 35. 35. Ze inspireren ons tot anders denken.Laten zien dat we ons daarom niethoeven te conformeren aan dehuidige conventies, dat wij dingenkunnen veranderen.
 36. 36. Een merk met een sterke identiteit,kun je je makkelijk mee identificeren. Zo’n merk heeft een sterke aantrekkingskracht. De basis vooreen betekenisvolle verbinding op een fundament van vertrouwen.
 37. 37. In zon bedrijf ontstaat sterke sociale kleefkracht, een gemeenschap. En als je je onderdeel voelt van een gemeenschap dan wil je hier graag in investeren om de gemeenschap sterker te maken.Omdat het voordeel groter is dan je input en omdat het je voldoening geeft.
 38. 38. In zo’n omgeving zijn mensen meer open,creatief en innovatief. Het is gewoon om kennis te delen, kennis achterhouden zou in het nadeel vande gemeenschap zijn.
 39. 39. Mensen zijn in zo’nomgeving proactiefen intrinsiekgemotiveerd.Extrinsieke motivatieis geen noodzaak.
 40. 40. Klanten zijn meer betrokken en loyaler en onder medewerkers is minder verloop.
 41. 41. Geen anonieme kopers,maar fans!
 42. 42. In slechte tijden, komen mensen dandichter tot elkaar en tonen vitaliteit.Terwijl bedrijven met enkel mechanischekleefkracht dan juist uit elkaar vallen...
 43. 43. In zo’n omgeving is het onmogelijke mogelijk.
 44. 44. Wat is de kleefkracht van jouw onderneming?
 45. 45. Mechanische kleefkracht was in het verleden voldoende, maarzal steeds minder goed gaan werken.
 46. 46. De wereld verandert door het internet steeds sneller endisruptieve ideeën kunnen overal vandaan komen op elkmoment. Een klein idee kan grootse gevolgen hebben opeen veel makkelijkere en snellere manier dan voorheen.
 47. 47. In die wereld is het steeds lastiger om op productniveau te blijven concurreren.Producten zijn steeds makkelijker te kopiëren en de levenscyclus zal steeds korter zijn.
 48. 48. Een sterke identiteit creëren kun je niet automatiseren of uitbesteden aan India,er is geen pil voor. Een sterke identiteit geeft je wel aanzienlijk duurzaam concurrentievoordeel.
 49. 49. En door de vergaandeindividualisering is erin de samenlevingsteeds minder socialekleefkracht. Veeldingen die ons immersverbonden, zoals zorg,educatie etc. hebbenwe uitbesteed aan bv.instituten.
 50. 50. Aangezien we heel wat tijd werkend doorbrengen, is het in zo’n maatschappij zeer aantrekkelijk voor merken om mensen gemeenschappelijkheid te bieden. Merken als plekken van herkenning en erkenning.
 51. 51. Merken alstribes metleiders diegezaghebben,geen macht.
 52. 52. Bedrijf als Lovemark Bedrijf als machine Sociale kleefkracht (pull) mechanische kleefkracht (push)• Vertrouwen en wederkerigheid als basis • Wantrouwen en dus noodzaak voor voor samenwerking. structuur en contracten.• Sterke cultuur als richtinggevend instrument. • Regels en beleid om richting te waarborgen.• Wederkerigheid & loyaliteit van klanten • Herhalingsaankopen zijn in grote mate is een natuurlijk gegeven. afhankelijk van incentives.• Intrinsieke motivatie werknemers is sterk. • Extrinsieke motivatie werknemers noodzaak.• Veel synergie tussen medewerkers. • Weinig synergie tussen medewerkers.• Hoge betrokkenheid medewerkers omdat ze • Lage betrokkenheid medewerkers kunnen identificeren met het bedrijf. omdat ze geen herkenning vinden in het bedrijf.• Focus op lange termijn belangen. • Focus op korte termijn belangen.• Overlevingskans individu is aanzienlijk groter • Door het korte termijn belang is het niet maar mate ze meer in de groep investeren. interessant om in de groep te investeren.• Veel vitaliteit en veerkracht, ook juist • In slechte tijden is er zeer weinig in slechte tijden. vitaliteit en veerkracht.• Openheid en de wil om kennis te delen is hoog. • Geslotenheid omdat kennis macht is.• Door synergie een goede voedingsbodem • Voor innovatie is men afhankelijk van voor creativiteit proactiviteit & innovatie. buitenaf.• Klant voelt zich verbonden met het bedrijf en • Klant voelt zich niet verbonden met het bedrijf is als het ware onderdeel van de gemeenschap. en zal snel switchen van leverancier.• Mensen zorgen voor elkaar als ze even • Angst staat centraal om buitengesloten te ‘geen geluk’ hebben. worden als je bijdrage niet volgens afspraak is.• Mensen zijn persoonlijk en empathisch • Mensen zijn hebben oppervlakkige relaties richting elkaar, er is een sterk informeel netwerk. met elkaar, er is enkel een formeel netwerk.• Duidelijke visie die inspireert en central staat. • Doelen en KPI’s staan centraal.• Fans die over je praten. • Anonieme kopers.• Sterk identiteit besef waardoor de • Vrij onduidelijke identiteit en makkelijk buitenwereld deze kan vormen, maar niet bepaald. beïnvloedbaar door de buitenwereld.• Bedrijven als gemeenschap. • Bedrijven als machine.• Klanten hebben een emotionele band. • Klanten hebben een contractuele band.
 53. 53. GEZAG vs. MACHT Leiderschap met gezag Leiderschap met macht• De feitelijke macht ligt bij de groep, • De macht ligt bij de leider, niet bij de leider. niet bij de groep.• De leider heeft een duidelijke toegevoegde waarde. • Macht kan misbruikt worden ten koste van de groep.• De leidinggevende stelt het belang van • Het belang van de leider de groep voorop. staat voorop.• De leider heeft respect voor de autonomie • Het gedrag van de ander wordt van de groepsleden. gecontroleerd.• De positie in de groep wordt bepaald door • Persoonlijkheid en persoonlijke kwaliteiten zijn de persoonlijke kwaliteiten. niet bepalend, maar controle over middelen.
 54. 54. Het meest onderschatte feit in business is waarschijnlijk dat we allemaal mensen zijn, geen machines.
 55. 55. Dit is het tijdperkwaar niet de handen,niet het hoofd,maar het hartcentraal staat.
 56. 56. Wat hethart niet voelt.
 57. 57. Zal hethoofd nooitbedenken.
 58. 58. Zullen de handennooit maken.
 59. 59. IDENTITEIT Waarden, overtuigingen, visie, missie en de rol die jeHART wil spelen in de wereld.voelen COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN Kunde, intelligentie,HOOFD creativiteit en kennis.denken GEDRAG Bewijs, symbolen, je helden, uiterlijk: het tastbare en zichtbareHANDEN bewijs van wat je gelooft. doen
 60. 60. CONNECTED BRAND PHILOSOPHY
 61. 61. ROBERT VAN GEENHUIZEN‘WHAT IF’ ROBERT+31 (0) 6 28 13 28 45http://www.whatifrobert.comhttp://www.twitter.com/whatifrobertINFO@WHATIFROBERT.COMSKYPE: ROBERTVANGEENHUIZENMissie: breken met conventiesdie niet werken.Wapen: verbeeldingskracht &creativiteit.Passie: Hart, hoofd & handenverbinden.Sterke merken bouwen!

×