• Save
Infobulletin Accon avm - MKB
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Infobulletin Accon avm - MKB

on

 • 482 views

 

Statistics

Views

Total Views
482
Views on SlideShare
482
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Infobulletin Accon avm - MKB Infobulletin Accon avm - MKB Document Transcript

 • INFO Infojaargang 7 2012 Stegeman Horeca, Laren (Gld) Altijd meegaan met de tijdKunst aan de muur wérkt 3U kent ‘m vast: de opvallende watertoren in de kunst de uitstraling van je organisatie. Steedsoksel van de A27 en de A59, bij Raamsdonksveer.De toren pompt allang geen water meer, maarbiedt onderdak aan kunst. Business Art Service meer directeur/eigenaren, personeelsmanagers en communicatiemanagers ontdekken dat. Kunst wordt steeds minder gezien als ‘ver van mijn bed’ Uw mening telt(BAS) is de vaste bewoner. Bram Polak, de tweede en hoogdravend.” Kortgeleden heeftgeneratie inmiddels, timmert stevig aan de weg accon■avm eenin kunst voor bedrijven en instellingen in heel Lees verder op pagina 5 klanttevredenheids-Nederland en België, waaronder accon■avm. onderzoek via email“Juist binnen organisaties heeft kunst vaak een gehouden. Wij vin-enorm positieve invloed. Kunst zorgt voor een den het erg belang-prettige, menselijke werkomgeving en inspireert rijk om uw mening teen motiveert medewerkers. Daarnaast versterkt kennen. Dat is ook de reden dat uw account- manager dit onderwerp steeds vaker met u bespreekt in een persoonlijk gesprek. Veelal is hij of zij als contactpersoon, maar veelal ook alsAltijd meegaan vertrouwenspersoon degene die het best zicht heeft, hoe onze dienstverlening aansluit bij uwmet de tijd wensen. Aan de hand van de verkregen infor- matie kunnen wij de dienstverlening aan u ver-De horeca heeft het, zoals veel andere sectoren, behoorlijk der verbeteren. Hoe luisteren andere onder-lastig. Linda en Rob Vermeulen van Stegeman Horeca in nemers naar hun klanten? Lees het verhaal vanLaren (Gld.) merken echter weinig van de crisis. Hun de familie Stegeman en krijg zo een beeld waar-geheim? Goed luisteren en kijken naar de markt, de activi- op zij hun bedrijfsbeslissingen baseren. Terechtteiten goed spreiden en ‘gewoon hard werken’. geven zij ook aan dat de horeca het op ditStegeman Horeca is een echt familiebedrijf. De over- moment behoorlijk lastig heeft. Om de horecagrootouders van Linda Vermeulen-Stegeman begonnen te ondersteunen bij het maken van de juistein 1926 een cafébedrijf. keuzes heeft accon■avm de Horeca Prestatie- meter ontwikkeld. Luisteren naar klanten,Lees meer over Linda en Rob Vermeulen op pagina 3 luisteren naar de markt, u ziet: Uw mening telt! Ko Moerdijk Directeur Marketin g accon■avm 02 06 07 Presteren in de Energie tanken bij Liquiditeitsprognose horeca René Boender Veel ondernemers hebben last van tegen- Sinds een paar maanden werken Je kunt natuurlijk stil in een klein hoekje vallende omzetten, en daardoor van Heineken en accon■avm samen in het gaan zitten, maar daar zitten volgens het liquiditeitsproblemen. Star Business programma voor klanten spreekwoord de meeste ongelukken. van de bierbrouwer.
 • accon■avm LiquiditeitsprognoseGrip op de zaak beslissingen rond bijvoorbeeld kostenbewa- king, debiteurenbeheer of investeringen. “Essentieel in deze tijd,” vindt Alexander Brands van accon■avm. “Met zo’n prognoseVeel ondernemers hebben last van tegenvallende omzetten, en daardoor van kun je anticiperen op mogelijke liquiditeitspro-liquiditeitsproblemen. Aan de hand van een solide prognose kunt u tijdig, blemen.”gericht en doeltreffend maatregelen nemen. Krap Met een liquiditeitsprognose zet u de ver- wachte inkomsten en uitgaven uit in de tijd. U ziet meteen wanneer u krap bij kas komt te zitten. “Steeds meer ondernemers maken der- gelijke prognoses, maar zijn vaak te optimis- tisch. Wij zijn er om kritische vragen te stellen en de prognose zo realistisch mogelijk te maken, onder meer door goed te kijken naar de onderbouwing van de omzet. Samen met de ondernemer formuleren we concrete doe- len. Het aardige is dat de ondernemer daar vaak naar gaat handelen. Zo wordt de liquidi- teitsprognose een self fulfilling prophecy.” Focus Door bewust met liquiditeit bezig te zijn, kan de ondernemer zijn bedrijf beter sturen en tijdig beslissingen nemen. Een liquiditeits- prognose brengt focus aan en helpt te antici-De accon■avm Liquiditeitsprognose geeft u, het goed of juist slecht? Moet u actie onderne- peren op toekomstige problemen. Of zoalsonder meer aan de hand van grafieken, inzicht men? En zo ja, welke actie? Een liquiditeits- Alexander Brands het formuleert: “Grip op dein de stand van zaken binnen uw bedrijf. Gaat prognose helpt u bij het nemen van zaak, dat is wat een ondernemer wil.”Flex bv en bedrijfsopvolgingNieuwe wet, nieuwe kansenOp 1 oktober aanstaande treedt de nieuwe wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking, inmiddels beterbekend als de ‘Flex bv’. We schreven er al eerder over in onze Infobulletins. De nieuwe Flex bv biedt een aantal voordelen,onder meer als het gaat om bedrijfsopvolging.Met de Flex bv ontstaat veel meer vrijheid voor en recht op een aandeel in de winst. Een De boodschap kortom is, dat u bij dede oprichting en inrichting van de besloten dilemma dat vaak werd opgelost door de inrichting van een Flex bv van alles kuntvennootschap. Zo hoeft u voor de oprichting oprichting van een stichting Administratie- regelen. Het overdragen van een bedrijfgeen minimumkapitaal van € 18.000,- kantoor en het certificeren van de aande- wordt in een aantal opzichtenmeer te storten. En ook de verplichte bank- len. Een omslachtige manier om te veel eenvoudiger. Het is goed uverklaring en accountantsverklaring komen te voorkomen dat de andere kinderen de te realiseren wat er allemaalvervallen. Een andere belangrijke verandering bedrijfsopvolger in de weg zitten in de mogelijk is. Wij helpen uten opzichte van de bestaande situatie is de bedrijfsvoering. graag uw persoonlijke situ-mogelijkheid aandelen uit te geven zonder atie af te stemmen op diestemrecht of winstrecht. Eenvoudiger nieuwe mogelijkheden. Met de Flex bv kan het anders en veelDilemma eenvoudiger. De nieuwe rechtsvorm biedt Meer weten? TomVoor het overdragen van een bedrijf bieden het de mogelijkheid aandelen uit te geven met van Baaren, specia-Nederlandse erfrecht en schenkrecht gunstige beperkte rechten. Met name aandelen list Estate Planningvoorwaarden. Ruwweg het eerste miljoen is vrij zonder stemrecht stellen de bedrijfsopvol- vertelt u graag meervan belasting, het overige tegen een vrijstelling ger in staat de onderneming te runnen over de mogelijkhe-van 83%. Die regeling bestond al. zoals hij dat wil, dus zonder bemoeienis den van de Flex bv inOver het algemeen is er sprake van één van broers en/of zussen. Daarnaast kunnen relatie tot bedrijfsop-bedrijfsopvolger, maar zijn er meer kinderen? eventueel ook de aan de aandelen gekop- volging. Hij is bereik-In de oude situatie hadden ook deze een stem pelde winstrechten worden ‘uitgekleed’. baar via 0575 585230.02 InfoBulletin
 • Stegeman Horeca, Laren (Gld)Altijd meegaan met de tijdDe horeca heeft het, zoals veel andere sectoren, behoorlijk lastig. Linda en Rob van catering. Top-gastvrouw en klantenbinderVermeulen van Stegeman Horeca in Laren (Gld.) merken echter weinig van de crisis. Linda loopt mee in de bediening en doet deHun geheim? Goed luisteren en kijken naar de markt, de activiteiten goed spreiden hele financiële administratie. Zij werkt met YOB,en ‘gewoon hard werken’. één van de online boekhoudpakketten van accon■avm, en kan daarbij rekenen op deStegeman Horeca is een echt familiebedrijf. eenvoudig, ook omdat dat nogal wat nieuwe ondersteuning van haar accon■avm account-De overgrootouders van Linda Vermeulen- wettelijke verplichtingen met zich mee brengt. manager Rick Liebrand. De toekomst? LindaStegeman begonnen in 1926 een cafébedrijf. We hebben toen besloten ons te concentreren Vermeulen: “We willen ondernemen en groei-De daaropvolgende drie generaties hebben op catering. Het mooie is dat we nu naar wens en, eigenlijk in al onze bedrijfsactiviteiten. Hetsteeds stukjes bijgebouwd en zijn voortdurend een totaalpakket kunnen leveren. Horeca op bedrijf inrichten op waar de markt om vraagt,nieuwe activiteiten gestart. Linda en Rob zijn de locatie, inclusief catering en tent is mogelijk, daar werken we voortdurend aan. De eerstvol-vierde generatie (accon■avm begeleidde de maar willen mensen alleen een tent? Ook pri- gende grote investering is de verplaatsing enbedrijfsopvolging) en zetten de familietraditie ma! Dat tentenbedrijf kwam op een bepaald uitbreiding van onze keuken. Het is de hoogstevol optimisme voort: “Ook wij voeren weer de moment op ons pad. We hebben het overgeno- tijd om het hart van het bedrijf aan te passennodige veranderingen door. Zo hebben we men en hebben daar geen spijt van. Het loopt aan de ontwikkelingen.”recent de grote feestzaal verbouwd en een paar als een trein.”jaar geleden het cafégedeelte. Door de nieuweterrasoverkapping kunnen mensen nu bij wat Ondernemenminder weer toch lekker verwarmd buiten zit- Het werkgebied van Stegeman Horeca is deten. En op dit moment zijn we de kelder aan ‘grotere Achterhoek’. Vanuit Laren bedienenhet verbouwen. Mensen willen veranderingen Linda en Rob inmiddels ook wat verder wegzien, er moet beweging en dynamiek zichtbaar gelegen plaatsen als Apeldoorn en Deventer.zijn. Door goed te letten op wat er in de markt Met elf fulltimers en 25 parttimers behoortleeft en gebeurt en ons bedrijf daar steeds op Stegeman tot de grotere horecabedrijven in deaan te passen, blijven we bij de tijd, ook al regio. Rasondernemer Rob, ooit begonnen inbestaan we al een kleine eeuw.” de keuken, doet veel offertewerk, locatiebezoek en planning, maar draait ook de hand niet omTotaalpakket voor het bouwen van tenten en het bezorgenStegeman Horeca bestaat uit een café, een res-taurant, zalen, partyverhuur, een cateringbe-drijf en tentenverhuur. Het hotel, dat lang Linda Vermeulen:onderdeel was van de ‘Stegeman-formule’, is “We willen ondernemen en groeien, eigenlijk in al gesloten: “Een hotel runnen in deze tijd is niet onze bedrijfsactiviteiten.” InfoBulletin 03
 • Prinsjesdag 2012:geven en nemenIn de troonrede en het Belastingplan2013 zitten niet al te grote verrassin-gen, vinden accon■avm belastingspeci-alisten Suniel Pancham en RenéNijsten. Begrijpelijk, want het plan isvoor een groot deel een weerslag vande afspraken in het Lenteakkoord. Watwel opvalt, is dat Den Haag al een aan-tal jaren probeert ‘schatkistneutraal’te werken. Geven en nemen dus.Toch - en met wat kanttekeningen - vormen dewetsvoorstellen, zoals in de begroting ver-woord, geen slecht pakket voor de onderne-mers. Specifieke maatregelen die Pensioenen Geen stimulansondernemerschap stimuleren ontbreken, maar Een tweede belangrijke verandering ligt op Een laatste, kleine maatregel die niet echt opvalt ener zitten anderzijds ook geen scherpe, verve- het terrein van de pensioenen. Veel direc- nog verder moet worden uitgewerkt, is de moge-lende maatregelen in. Er zijn er zelfs een paar teur/grootaandeelhouders (DGA’s) bouwen lijkheid voor kleinere ondernemers onder bepaaldedie Suniel Pancham en René Nijsten toejuichen: pensioen op in eigen beheer. Net als bij de voorwaarden uitstel van betaling van belasting-“Maatregelen die het de ondernemer fiscaal grote fondsen is de dekking van de ver- schulden te krijgen. Bepaald geen luxe in dezegezien een ietsje gemakkelijker maken. Neem plichting vaak niet meer voldoende. De tijden van liquiditeitskrapte.de afschaffing van de zogeheten ‘thincaprege- regering creëert nu de mogelijkheid om de “Al met al kunnen we zeggen dat echte stimule-ling’. Binnen een groep BV’s is de rente op geld pensioenverplichting en daarmee de fiscale ringsmaatregelen uitblijven. En de vraag is, of dezedat BV’s aan elkaar lenen, bij de ene niet aftrek- afdracht te verminderen. Daarmee is de plannen de economie gaan helpen. Bijzonder inbaar en bij de andere belast. Een vervelende pensioenregeling voor DGA’s meer in over- dat verband is de verhoging van de eerste schijfmaatregel die vooral het MKB treft. Die dubbele eenstemming gebracht met de realiteit en van de Inkomstenbelasting tot 37%. Door de hef-heffing is er nu uitgehaald. Overigens dient biedt de maatregel een correctiemogelijk- fingskorting komt daar wel wat van terug, maargezegd dat de gemiddelde MKB onderneming heid, waardoor geen belastingheffing we kunnen constateren dat de koopkracht van dehier weinig mee heeft.” optreedt. laagste inkomens erdoor verslechtert.”Stevige discussiesDe begroting voor volgend jaar bevat alleen nog maar wetsvoorstellen.Een nieuwe regering kan nog veel veranderingen aanbrengen. Ingrote lijnen staan er de komende maanden drie hoofdthema’s op hetprogramma:• De aanpassing van de Hypotheekrenteaftrek;• De Forensentaks;• De Verhuurdersheffing.Suniel Pancham en René Nijsten: “Politiek gezien zijn de eerste twee hetmeest interessant. En wij verwachten de stevigste discussies rond deForensentaks, de belasting op vergoedingen voor woon-werkverkeer.De vraag wordt: als die Forensentaks niet doorgaat, hoe dichten we danhet gat in de begroting?Een pdf met een selectie van de belangrijkste maatregelen kunt udownloaden van de site: www.acconavm.nl/prinsjesdag-201204 InfoBulletin
 • Business Art Service (BAS)Kunst aan de muur wérktU kent ‘m vast: de opvallende watertoren oprichtte. “Als kind deed ik hier al vakantie- en - heel belangrijk - één helder aanspreekpunt.in de oksel van de A27 en de A59, bij werk, maar na mijn studie bedrijfskunde wilde Een accountmanager, met om hem heen eenRaamsdonksveer. De toren pompt allang ik absoluut niet bij mijn vader in dienst. Ik ben netwerk van specialisten. Soms weet je nietgeen water meer, maar biedt onderdak zelf gaan ondernemen, ben de eerste keer hard eens met welk kantoor je nu precies contactaan kunst. Business Art Service (BAS) is op mijn snufferd gegaan, maar daarna twee hebt, maar je hebt gewoon een goeie vent aande vaste bewoner. Bram Polak, de twee- keer succesvol geweest in het opbouwen van de telefoon!”de generatie inmiddels, timmert stevig een bedrijf, van opstart tot overdracht. Na deaan de weg in kunst voor bedrijven en tweede keer heb ik wat gas teruggenomen en Ambitieusinstellingen in heel Nederland en België, voelde me na de nodige zelfreflectie rijp accon■avm en BAS kunnen het inmiddels pri-waaronder accon■avm. genoeg om mijn vader te bellen en met hem te ma vinden met elkaar en onderzoeken zelfs praten over overname. Hij wilde wel een stap mogelijkheden om samen events te organise-“Juist binnen organisaties heeft kunst vaak een terug en ik wilde weer wat gaan doen.” ren. De voor deze opdracht eindverantwoorde-enorm positieve invloed. Kunst zorgt voor een lijke accon■avm regiodirecteur Willem Romme:prettige, menselijke werkomgeving en inspi- Proactief “We zijn allebei ambitieus, trots op onze eigenreert en motiveert medewerkers. Daarnaast Bram nam BAS over op het moment dat de cri- organisatie én enthousiast over elkaars bedrijf.versterkt kunst de uitstraling van je organisatie. sis in volle hevigheid toesloeg. Aan de ‘nieuwe Dat verbindt ons. Mooi, toch?”Steeds meer directeur/eigenaren, personeels- klantenkant’ kreeg de omzet een tik, maar demanagers en communicatiemanagers ontdek- bestaande klanten waren en zijn loyaal en vor- Meer weten over BAS?ken dat. Kunst wordt steeds minder gezien als men een stevige basis onder het bedrijf. Het Kijk eens op: www.kunst.nl‘ver van mijn bed’ en hoogdravend. Kunst afgelopen jaar constateert Polak ook weer eenhuren is heel laagdrempelig, ook financieel. Bij forse toename in leads en nieuwe klanten,BAS al vanaf € 750 euro per jaar, inclusief alle mede door een zeer succesvolle ‘3 maandenservice,” vertelt Bram Polak. Als grootste in haar gratis proefperiode’ actie rond het 25-jarig jubi-branche bedient BAS bijna 2.000 klanten in leum. “Dat jubileum was een aanzet om allesNederland en België. De 50 medewerkers van eens goed op te schudden, ook de relatie metBAS verzorgen het volledige traject, van advies onze accountant. We waren echt toe aan ver-bij de keuze uit de vernieuwende kunstcollectie frissing en besloten over te stappen naar(ruim 50.000 kunstwerken van meer dan 1.000 accon■avm. We kenden de organisatie al alskunstenaars) tot transport, professionele plaat- klant. Kijk, een accountant is van oorsprongsing en periodieke wisseling van de gehuurde een terugkijker. En dat is echt niet meer vancollectie. deze tijd. Achteruitkijken is een randvoorwaar- de voor een accountant, maar wij zochtenOvername iemand die ook en vooral proactief vooruitBram Polak nam het bedrijf bijna vijf jaar gele- kijkt. En zo’n club hebben we gevonden inden over van zijn vader, die het 25 jaar geleden accon■avm. Vernieuwend, modern, persoonlijk InfoBulletin 05
 • Presteren in de horecaSinds een paar maanden werken Heineken en accon■avm samen in het Star Business programma voor klanten van de bier-brouwer. Met het oog op dit partnership ontwikkelde accon■avm de Horeca Prestatiemeter.In de relatie met zijn klanten hanteert van afwijkingen en verschillen. Samen met Meer weten over de Horeca Prestatiemeter?Heineken het zogeheten Star Business incen- specialisten van accon■avm gaat de onder- Vraag er uw accountmanager naar.tive programma. Horecaondernemers krijgen nemer vervolgens op zoek naar de redenen,punten voor het volume aan drank dat zij bij oorzaken en achtergronden van die verschillen. Kijk ook eens op:Heineken afnemen. Deze punten kunnen de starbusinessprogramma.nl.ondernemers besteden aan diensten die zij Inzichtinkopen bij samenwerkingspartners van de De Horeca Prestatiemeter bleek al tijdens debierbrouwer. accon■avm is Heinekens part- pilot in Limburg een geweldige tool in dener op accountancygebied. kennismaking met de Heineken horeca- ondernemers. Het geeft zowel onder-Benchmark nemer als adviseur snel inzicht in deaccon■avm lanceert in dat verband een bij- positie van de onderneming. Zozonder product. De Horeca Prestatiemeter is is het een mooie spiegel,een instrument waarmee wij ondernemers waardoor de ondernemerde mogelijkheid bieden hun individuele gericht zijn knelpuntenbedrijfsresultaten te vergelijken met die van kan aanpakken. Somsde markt en van hun collega-concurrenten. kan de ondernemerEr zijn benchmarks mogelijk op tal van hiermee zelf aan de slaggebieden, waaronder omzet, marge en per- soms wordt onze hulp inge-soneelskosten. Het systeem maakt melding roepen.Invoering WerkkostenregelingDe tijd begint te dringenDe zogeheten Werkkostenregeling vervangt het oude systeem van onbelaste vergoe-dingen en verstrekkingen. Werkgevers krijgen 3 jaar de tijd om over te stappen.Daarvan is nu meer dan de helft verstreken. Tot nu toe past nog maar 15 procent vande werkgevers de nieuwe regeling toe. De tijd begint te dringen. De nieuwe Werkkostenregeling gaat defini- erg ingewikkeld zijn. Ook denken veel werk- tief in per 1 januari 2014. Omdat de regeling gevers dat de accountant of administrateur een enorme impact heeft op o.a. het alles voor hen regelt. Dat laatste klopt ten arbeidsvoorwaardenbeleid is het zaak - zeker dele, maar uw betrokkenheid en inbreng als voor bedrijven vanaf ruwweg 20 medewer- werkgever is cruciaal en onmisbaar. kers - niet langer te wachten met het treffen van voorbereidingen. Niet alleen CAO- Betekenis technisch moet er veel gebeuren. Er is ook De Werkkostenregeling staat op dit moment veel communicatie nodig tussen u en uw in de belangstelling door de relatie die medewerkers. Bovendien vergt een WKR- wordt gelegd met de zogeheten inventarisatie van uw administratie ook de Forensentaks. Maar er zijn veel meer argu- nodige tijd. menten om u nú te verdiepen in de regeling en de betekenis daarvan voor uw onderne- Ingewikkeld ming. Wij zijn u graag van dienst. Er doen nogal wat misverstanden en voor- oordelen over de Werkkostenregeling de Neem voor meer informatie contact op met ronde. Zo zou de invoering van de regeling uw accountmanager of uw adviseur werk- ter discussie staan. Nu overstappen zou geversservice. financieel nadelig zijn en de regeling zou06 InfoBulletin
 • Van IQ naar EQEnergie tanken bij René BoenderJe kunt natuurlijk stil in een klein hoekje 3”12”Eternity vrienden voor de eeuwigheid. Het gaat omgaan zitten, maar daar zitten volgens Uiteindelijk gaat het René Boender om wat hij het eerste contact. Geen contract zonder dathet spreekwoord de meeste ongelukken. noemt business happiness. Om plezier in contact. Het scheelt één letter, maar het isGa daarom maar midden in de kamer waar je mee bezig bent. Wie toepast wat er in een wereld van verschil.”staan, betoogt René Boender, Brain zijn boeken staat en gebruik maakt van de René Boender schreef drie bestsellers:agent en auteur van de bestsellers middelen die ons tegenwoordig ter beschik- Generatie Z, Great to Cool en Cool is Hot.Great to Cool en Cool is Hot. De boeken king staan, werkt aan zijn eigen business Meer weten? Kijk eens op greattocool.nl ofvlogen naar de ‘nr. 1 positie’ en worden happiness. René Boender: “Als je lol hebt in google op ‘rene boender’. Veranderen isverslonden door iedereen die het ver- wat je overdag doet, heeft dat zijn weerslag leuker dan ooit!schil wil maken. Met zijn inspirerende op je omgeving, op thuis én op de zakelijke‘brain candies’ maakt Boender furore relaties. Heb je geen lol in wat je doet, kap erover de hele wereld. dan mee en ga iets doen, wat je wél leuk Ook energie tanken? vindt. Plezier wekt energie op en dat heeft accon■avm geeft tien exemplaren wegWie zijn boeken leest of wel eens naar één effect in het contact met de klant. Ik hanteer van Cool is Hot. Zo maakt u kans op eenvan zijn sessies is geweest, tankt - bijna letter- de 3”12”Eternity regel. In de eerste drie exemplaar: mail uw gegevens naarlijk - energie. Zijn brain candies smaken naar seconden maak je een eerste indruk. Die marketing@acconavm.nl met in hetsteeds meer. René Boender inspireert, bestendig je in de volgende 12 seconden. onderwerp: Cool is Hot. De prijswinnaarsstimuleert, motiveert. Maar hij is ook realist Lukt het je vervolgens om de aandacht vast te ontvangen bericht.genoeg om te benadrukken dat je het wel houden, dan ben je bij wijze van sprekenzélf moet doen. In deze tijden van crisis heb-ben veel ondernemers de neiging stil te zittenterwijl ze worden geschoren. Maar het kanook ánders, vindt René Boender: “De chaosdie we op het moment beleven, biedt schit-terende mogelijkheden om nieuwe kansen teontdekken of zelfs te creëren. Weet je trou-wens, dat de woorden kans en chaos in hetChinees in schrijfwijze bijna met elkaar over-een komen. De grootste chaos creëert demooiste kansen. Kijk naar Griekenland. Daarkunnen steeds minder mensen zich een autoveroorloven. Inmiddels bloeit de fietsenhan-del, mede opgezet door Nederlanders, daarals nooit tevoren. Mind you, in Griékenland!”Verandering“Kijk, je kunt in een hoekje gaan zitten, voor-al niet bewegen en het allemaal zíen gebeu-ren. Je kunt ook iets dóen en zelf dingen látengebeuren. Daar zit het grote verschil. Ik beneen optimist die ondernemers voorhoudt,hoe ze ánders tegen de zaken aan kunnenkijken. Ik ben me ervan bewust dat dat welwat vraagt van mensen, hoor. Om te begin-nen moeten ze open staan voor verandering.Wie geen zin heeft om te veranderen, moetdat vooral niet doen. Maar dan moet je ookniet verbaasd zijn dat het je vergaat zoals dekolenboer in de jaren ’60. Daar zijn er nogtwee van over en die zijn hoog gespeciali-seerd. Als het water je tot aan de lippen staaten je blijft doen wat je altijd al deed, dan ver-andert er niets en krijg je wat je altijd alkreeg. Om de boel in beweging te brengen,moet je minstens één van de variabelen ver-anderen. En ik ben ervan overtuigd dat dieverandering niet zozeer in het IQ zit, maar inhet EQ. Niet in de ratio, maar in de emotie,het gevoel.” InfoBulletin 07
 • Ronald ten Berge van Action Air SportsLiever in de luchtIn 1997 begon Ronald ten Berge metparagliden. In 2005 maakte hij de defini-tieve overstap naar zijn passie. Met zijnbedrijf Action Air Sports verzorgt hijopleidingen en events in paragliding.“Op het hoogste punt loskoppelen en jebent vrij. Een heerlijk gevoel.” Drijfveer Het bedrijf van Ronald ten Berge, klant van accon■avm, organiseert tandemvluchten, verzorgt opleidingen en werkt aan innovaties. Dat laatste is opmerkelijk en onderscheidt Action Air Sports van de concurrent: “Op dit moment doen we laatste tests met een bijzondere vin- ding. Om tijdens noodweer snel af te dalen, passen paragliders de ‘steilspiraal’ toe. Daarmee kun je per seconde wel zo’n 25 meter I dalen. Probleem is dat door de enorme G-krachten die daardoor ontstaan mensen vaak bewusteloos raken, neerstorten en verongeluk- ken. Wij hebben iets uitgevonden, waardoor mensen die dat overkomt, automatisch uit zo’n steilspiraal komen. Niet een product overigens dat we verkopen, hoor. We stellen het vrij beschikbaar. En ik hoop dat het mensenlevens redt, dat is mijn drijfveer.”“Ik ben opgeleid als IT-er,” vertelt Ronald tenBerge. “Maar als kind al, door mijn vader, Tip-topverslingerd geraakt aan alles wat met vliegen “We zijn met ons bedrijf klaar om op te schalente maken heeft. In de IT verdien je het vier keer naar grotere aantallen. Het team is goed opge-gemakkelijker en vier keer sneller, maar ik zit leid, de opleidingen klinken als een klok, onstien keer liever in de lucht.” materiaal is tip-top. Het mooie is dat RolandParagliden heeft iets weg van parachutesprin- Richter, onze accon■avm accountmanager,gen, maar heeft meer overeenkomsten met ons in die ontwikkeling geweldig helpt.zweefvliegen. Je gaat aan een lier de lucht in. Hij heeft zich in ons bedrijf verdiept, kent onsOp het hoogste punt koppel je los en ga je op door-en-door en snapt waar we mee bezig zijn.”zoek naar thermiek, naar warme lucht die jeverder omhoog brengt. “Als het meezit, kun je Meer info over Ronald ten Berge en zijn bedrijfzomaar een half uur in de lucht blijven.” op www.actionairsports.nl.InfoBulletin van accon ■ avm verschijnt vier keerper jaar in een oplage van 20.000 exemplaren enwordt verzonden naar alle relaties van Uw mening telt!accon ■ avm. InfoBulletin is met de grootste zorg De afgelopen weken heeft accon■avm ondersamengesteld. accon ■ avm kan echter niet haar klanten een tevredenheidsonderzoeka­ ansprakelijk gesteld worden voor schade die uitgevoerd. Alle ondernemers, waarvan wij hetontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of e-mailadres kennen, hebben een uitnodigingvoor eventuele schade ten gevolge van het per mail ontvangen. En gelukkig hebben weergebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. veel mensen gereageerd.Actuele informatie publiceert accon ■ avm ook in Het onderzoek is nu gesloten en we startende MKB E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aan- binnenkort met de verwerking van alle gegevensmelden op www.acconavm.nl. en opmerkingen. Ook het telefonisch onderzoek is bijna afgerond.accon ■ avm adviseurs en accountants: We willen hierbij alle ondernemers die de moeiteHoofdkantoor: hebben genomen het formulier in te vullen,Meander 725, 6825 ME Arnhem hartelijk danken! Met uw input kunnen wij aanPostbus 5090, 6802 EB Arnhem de slag om onze dienstverlening nog beter aanTelefoon: 026 - 384 23 84 te laten sluiten bij uw wensen. Natuurlijk gaan we de resultaten met u delen. Wordt vervolgd.ColofonConcept en realisatie:teamtva! reclamebureau http://twitter.com/acconavm(Eind)redactie: Angelique Herremans, Ko Moerdijk http://www.linkedin.com/accon-avm W: www.acconavm.nl08 InfoBulletin