Your SlideShare is downloading. ×
Infobulletin Accon avm - Agro
Infobulletin Accon avm - Agro
Infobulletin Accon avm - Agro
Infobulletin Accon avm - Agro
Infobulletin Accon avm - Agro
Infobulletin Accon avm - Agro
Infobulletin Accon avm - Agro
Infobulletin Accon avm - Agro
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Infobulletin Accon avm - Agro

264

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
264
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. INFO Infojaargang 7 2012Flex bv aantrekkelijk 3voor agrariërs?Op 1 oktober 2012 is de nieuwe wet Met de Flex bv ontstaat veel meer vrijheid Minister vanvereenvoudiging en flexibilisering bv-recht voor de oprichting en inrichting van dein werking getreden, beter bekend als de besloten vennootschap. Zo hoeft u voor de Financiën‘Flex bv’. De nieuwe Flex bv biedt een aantal oprichting niet meer verplicht een Wie wordt de nieuwevoordelen, onder meer als het gaat om minimumkapitaal van € 18.000 te storten. Minister van Financiën?bedrijfsopvolging. De bv is nog niet echt En ook de verplichte bankverklaring en Het leuke is dat u alspopulair onder agrarische ondernemers, accountantsverklaring komen te vervallen. ondernemer zelf minis-maar dat zou wel eens kunnen gaan ter bent op uw eigenveranderen. Lees verder op pagina 4 bedrijf. Uiteraard gaat u over de financiële zaken. Veelgehoorde woor- den uit de monden van De Jager zijn: begroting, prognose, tekorten, (staats)schuld, bezuinigen, maatregelen. Als ondernemer zal u dit bekend voorkomen en streeft u ernaar om ‘goed finan-Precisielandbouw cieel management’ uit te voeren. In dit nummer wordt daar meer over uit de doeken gedaan.in opmars Maar u bent tevens Minister van Bedrijfszaken, logistiek, wet- en regelgeving, sociale zaken etc.Als agrarisch ondernemer ziet Derk Gesink, akkerbouwer in Juist die veelzijdigheid maakt ondernemen tothet Noord-Groningse Mensingeweer, veel perspectief in een boeiende taak. Een goede minister hoeftprecisielandbouw. “We staan nog maar aan het begin.” echter niet alles zelf te weten. Hij laat zich hel-Derk Gesink en zijn vrouw verbouwen 77 hectare poot- pen door goede medewerkers en topadviseurs.aardappelen, 65 hectare wintertarwe, 5,5 hectare graszaad, Alleen dan kan zowel een minister als onderne-10 hectare bieten en 11 hectare uien. mer tot het optimale resultaat komen. Wie zijn uw topadviseurs? Als accon■avm hebben wij deLees het verhaal van Derk Gesink op pagina 5 ambitie om dat voor ú te zijn! d di o r Andries Jan MarektBrecteeur 02 03 08 Het belang van cash Maatschap Zeegers Wat beweegt er in management houdt het simpel de markt?Agrarische bedrijven groeien, in Samen met zijn ouders en zijn broer runt Aan de hand van vragen van klantenomvang, in opbrengsten, in omzet. Rik Zeegers een melkveebedrijf. In de signaleren onze accountmanagers enDe bedrijfsvoering intensiveert en bedrijfsvoering hanteert de familie Zeegers adviseurs trends en ontwikkelingen inprofessionaliseert. de beproefde KIS-formule: keep it simple! de markt.
  • 2. Het belang van cash managementGrip op cijfers: sleutel tot succesAgrarische bedrijven groeien, in omvang,in opbrengsten, in omzet. De bedrijfsvoe-ring intensiveert en professionaliseert.Familiebedrijven worden agrarischeondernemingen. Daarmee groeit ook debehoefte aan financiële deskundigheid.Goed financieel management geeftinzicht, overzicht én rust. Steeds meerbedrijven ontdekken de voordelen, con-stateren Toon Wagemans en Andries Jande Boer.Andries Jan de Boer en Toon Wagemans zienallebei in de sector waarin zij actief zijn -respectievelijk melkveehouderij en tuinbouw /intensieve veehouderij - dezelfde trend:schaalvergroting en professionalisering. “Wezitten op een kantelpunt. De veranderingenvoltrekken zich in hoog tempo. En dat bij eenheel grillig marktklimaat. Uit accon■avmonderzoek blijkt dat de onder deze omstan-digheden meest succesvolle boeren meer inde weer zijn met kengetallen en met financiëleplanning, liquiditeitsbegrotingen en tussen-tijdse cijfers.”CijfersToon Wagemans: “Met de inhoudelijke entechnische deskundigheid zit het wel goed.En ook het aansturen van personeel levertgeen problemen op. Maar hoe blijf je ben welke doelen je wilt realiseren en weten Rust hoe je daar met investeringen en qua bedrijfs- Financiële planning biedt handvatten om te voering invulling aan geeft. Bedrijfsplannen bepalen aan welke knoppen de ondernemer met meerjarenbegrotingen geven koers, rich- moet draaien en concreet acties te benoemen, ting en houvast, bijvoorbeeld als het gaat om uit te voeren en te bewaken. Toon Wagemans investeringen. Er zijn nog veel boeren die hun en Andries Jan de Boer tot slot: “Cash manage- rekening courant als graadmeter zien, maar die ment helpt de ondernemer zijn bedrijf beter te sturen eigenlijk met vet aan de vingers. Ze zien sturen. En - minstens zo belangrijk - het geeft de rekening courant stijgen of dalen maar rust. Je weet waar je staat en je kunt daarnaar weten niet precies waar dat aan ligt. Ze raken handelen. Met een blanco begroting beginnen de grip op de geldstromen en op hun bedrijf en rond de Kerst eens kijken waar je staat, kwijt.” werkt niet meer.”financieel in control? Hoe houd je grip op de Geld verdienen achter de computerzaak? Welke risico’s loop je? Hoe ver kijk je Op hun akkerbouwbedrijf in Siddeburen telen Tonnis Bosman en zijn broer pootaardappe-vooruit? Welke besluiten neem je op welk len, zetmeelaardappelen, suikerbieten en graan. Zij hebben 45 hectare (pacht en een deel inmoment? Om gefundeerd beslissingen te kun- eigendom) en huren land bij, met name voor de pootaardappelteelt. Daarnaast verrichtennen nemen en keuzes te kunnen maken, moet zij werk voor derden: “Ik vind de teelt en het dagelijks werk leuke facetten van dit bedrijf,de agrarisch ondernemer op het juiste maar het administratieve vind ik even belangrijk. Harm Jan Schipper van accon■avm is daar-moment over de juiste cijfers beschikken. En in mijn sparring partner. Mijn broer en ik werken sterk planmatig en houden bijvoorbeelddaar ontbreekt het nogal eens aan.” wekelijks een liquiditeitsprognose bij. Dat doe ik zelf om het beste zicht te houden op de financiële gang van zaken. Ik ben hier ooit mee begonnen in een moeilijk teeltjaar. Op eenGrip akkerbouwbedrijf komt het geld onregelmatig binnen. Daardoor had het idee dat ik in een“Het gaat niet alleen om het in beeld brengen bepaalde periode in het jaar wel eens niet aan mijn financiële verplichtingen zou kunnenvan wat is geweest, maar vooral om wat voldoen. Ik kan nu een jaar vooruit berekenen hoe het liquiditeitsverloop is. Dat geeft inzichtkomt,” betoogt Andries Jan de Boer. en - wat ik vooral prettig vind - rust. Er is nog steeds een categorie boeren die administratie“Strategisch ondernemen, goed in kaart heb- een noodzakelijk kwaad vindt en zonde van de tijd. Ik verdien er geld mee!”02 InfoBulletin
  • 3. Maatschap Zeegers houdt het simpelFinanciëleplanningals houvastSamen met zijn ouders en zijn broer runt Rik Zeegers een melkveebedrijf. In de bij op basis van de werkelijke resultaten. Zo kanbedrijfsvoering hanteert de familie Zeegers de beproefde KIS-formule: keep it simple! ik steeds betere inschattingen maken en verderDat lukt het best als je maximaal inzicht hebt in de stand van zaken. “Wij zijn daarom verfijnen. Ik weet in een vroeg stadium hoe weerg van het vooraf plannen wat we gaan doen en het achteraf registreren wat we draaien en waar we naar toe gaan.”gedaan hebben.” KeuzesMaatschap Zeegers en accon■avm kwamen voor Rendement “Een praktisch voorbeeld: omdat we na afschaf-het eerst met elkaar in contact, toen de familie De familie Zeegers houdt de zaken graag fing van het melkquotum wellicht te makenbesloot haar melkquotum te verkopen en terug gemakkelijk en overzichtelijk: “Wij insemineren krijgen met andere beperkingen en voorwaar-te leasen. Een stap die zelfs landelijk voor de nodi- onze koeien niet, maar houden er een eigen den, wilden we dit jaar meer vee aanhoudenge commotie zorgde. Rik Zeegers: “Mijn vader stier op na voor natuurlijke dekking. Hetzelfde om ‘dierrechten’ op te bouwen. Maar dan is erhoudt wel van een beetje sensatie. Het avontuur met het voeren. We mengen geen ditjes en meer maïs nodig dat we moeten inkopen.lonkte en het was fiscaal aantrekkelijk. Het leek er datjes, maar voeren simpel gewoon maïs en Onder andere door de droogte in de VS is detoen op dat de prijs van het quotum onderuit zou gras in voorraad. Elke euro die je niet uitgeeft, prijs daarvan behoorlijk gestegen. Wij hebbengaan. Omdat dat niet helemaal is gelopen, zoals hoef je per slot van rekening ook niet terug te op basis van de cijfers de keus gemaakt om nietwe hoopten, hebben we uiteindelijk besloten om verdienen. En het interessante is dat we met meer dan ons eigen melkquotum vol te mel-voor veiligheid te kiezen en weer quotum terug weinig arbeid qua rendement bovengemiddeld ken, daardoor kunnen wete kopen. We zijn er niet slechter van geworden, meedraaien, zo blijkt uit ons een paar koeien meer ver-maar het heeft ook niet de hoofdprijs opgele- Topkoersoverzicht.” kopen, hoeven we minderverd.” maïs te kopen en minder Planning mest af te zetten. HierdoorOvername Aan de hand van dat Topkoersoverzicht, finan- weet ik dat ik aan het eindRik, zijn ouders en zijn broer houden 170 melk- ciële planningen en liquiditeitsprognoses van het jaar aan mijnkoeien. De broers werken beiden deels buiten het houdt Rik de vinger strak aan de pols. Elk half betalingsverplichtingenbedrijf. Het is de bedoeling dat Rik het bedrijf de jaar maakt hij een prognose die hij toetst met kan voldoen. Zo helptkomende jaren overneemt van zijn ouders. Waar zijn accon■avm accountmanager Harm de de prognose onsnodig, zal zijn broer bijspringen. “We gaan door Kleynen: “Ik maak een eerste financiële plan- beslissingen temet waar mijn ouders mee begonnen zijn. ning aan de hand van de resultaten van vorig nemen en de zaak teUiteindelijk willen we met zo’n 200 tot 240 koeien jaar. Die prognose ververs ik elk half jaar voor sturen. Ik kan hetcirca twee miljoen liter melk produceren. We draai- het komende jaar en ik werk hem maandelijks iedereen aanraden.”en nu ook met weinig arbeid en zonder medewer-kers. De stal biedt ruimte voor uitbreiding naar 240koeien. Misschien moeten we af en toe wat hulp Rik Zeegers:inschakelen om pieken op te vangen, maar we “ ijn vader houdt wel van een beetje sensatie. Het avontuur Mdenken het wel zo te kunnen regelen.” lonkte en het was fiscaal aantrekkelijk.” InfoBulletin 03
  • 4. Nieuwe bv-wetgeving op 1 oktober van krachtFlex bv aantrekkelijk voor agrariërs? Stemrecht Ook bij bedrijfsoverdracht biedt de nieuwe Flex bv voordelen. Over het algemeen vindt de overdracht van een agrarische onderne- ming rechtstreeks plaats aan de voortzetter. Willen de familieleden echter blijven partici- peren in de onderneming, dan biedt de nieuwe rechtsvorm de mogelijkheid aande- len uit te geven met beperkte rechten. Met name aandelen zonder stemrecht stellen een bedrijfsopvolger in staat de onderneming te runnen zoals hij dat wil, dus zonder tussen- komst van broers en/of zussen. Daarnaast kunnen eventueel ook de aan de aandelen gekoppelde winstrechten worden ‘uitge- kleed’. Het overdragen van een bedrijf kan hierdoor in een aantal opzichten eenvoudi- ger worden. Wij vertellen u graag wat er allemaal mogelijk is.Op 1 oktober 2012 is de nieuwe wet vereen- Aansprakelijk Overstapvoudiging en flexibilisering bv-recht in Een bv oprichten wordt dus heel eenvoudig en is De Flex bv biedt ook juist agrariërs een aan-werking getreden, beter bekend als de dadelijk in principe voor iedereen mogelijk. tal aantrekkelijke voordelen. En er zijn veel‘Flex bv’. De nieuwe Flex bv biedt een aan- Controle en screening vooraf verdwijnen en ver- meer agrarische ondernemers die in aanmer-tal voordelen, onder meer als het gaat om schuiven naar de uitvoeringskant, controle ach- king komen voor een overstap naar de bvbedrijfsopvolging. De bv is nog niet echt teraf dus. Een voorbeeld: stel, er zit een bepaald dan we denken. Agrarische ondernemingenpopulair onder agrarische ondernemers, vermogen in de onderneming en de zaken gaan worden steeds groter en ook de winstenmaar dat zou wel eens kunnen gaan veran- niet zo best. Het vermogen van de bv wordt groeien. Maar de ondernemer verzuimt nog-deren. steeds lager, maar desondanks wordt er dividend al eens de rechtsvorm te kiezen die - óók uitgekeerd aan de aandeelhouders. Als er een belastingtechnisch! - het best past bij dieMet de Flex bv ontstaat veel meer vrijheid voor uitkering wordt gedaan vanuit de bv en op dat ontwikkeling. En dat is in een groeiend aan-de oprichting en inrichting van de besloten moment is al duidelijk dat de bv zijn schulden niet tal gevallen de bv. Met de Flex bv wordt hetvennootschap. Zo hoeft u voor de oprichting kan voldoen, dan zijn het bestuur, maar ook de een stuk gemakkelijker de overstap teniet meer verplicht een minimumkapitaal van aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk, óók in maken.€ 18.000 te storten. En ook de verplichte bank- privé. De bestuurder moet dus vooraf een goedverklaring en accountantsverklaring komen te onderbouwde inschatting maken (de uitkerings-vervallen. Een andere belangrijke verandering test) of uitkering van dividend verantwoord is. Wilt u meer weten over de mogelijk-ten opzichte van de bestaande situatie is de Voor de meeste agrarische ondernemers zal deze heden van de Flex bv? Neem contactmogelijkheid aandelen uit te geven zonder inschatting geen probleem zijn, omdat ze over het op met uw accountmanager.stemrecht of winstrecht. algemeen beschikken over veel vermogen.‘Veel meer agrarische ondernemers komen in aanmerking voor een overstap naar de bv dan we denken’04 InfoBulletin
  • 5. Precisielandbouw in opmarsHigh Techin de polder Precisielandbouw loont “Precisielandbouw loont,” stelt accon■avm senior agrarisch bedrijfsadviseur Harm Jan Schipper. “Als je kijkt naar de lagere kosten, de hogere opbrengsten en de fiscale voordelen heeft investeren in precisielandbouw zin. En dan hebben we het nog niet eens over de factoren die niet in geld uit te drukken zijn. Wel blijkt het rendement groter naarmate de ondernemer planmatiger en doelmatiger te werk gaat. Bedrijfsmanagement is essentieel en goede ana-“We hebben het bedrijf net overgenomen, breiding te betekenen. Steeds betere resulta- lyses vergroten het effect van de investering.maar zijn niet van plan alleen maar op ten kun je ook bereiken met steeds betere Een goede boer scheldt niet op zijn grond,de winkel te gaan passen.” technieken en bijvoorbeeld GPS-systemen. maar hanteert de gebruiksaanwijzing ervan!”Als agrarisch ondernemer ziet Derk Derk Gesink is er druk mee bezig:Gesink, akkerbouwer in het Noord- “Precisielandbouw, noemen we het, en dat isGroningse Mensingeweer, veel perspec- méér dan een GPS-bol op het dak van je trek- omhoog gaan. Natuurlijk, het rendement istief in precisielandbouw. “We staan ker. Ik zie het als een verfijning van mijn teelt- belangrijk, maar de organisatorische voordelennog maar aan het begin.” systemen. Mijn vader en mijn opa deden er zijn mogelijk nog belangrijker. Ik wil toe naar ook al aan, alleen op een andere manier en een systeem dat uiteindelijk alles dekt. We heb-Derk Gesink en zijn vrouw verbouwen 77 op een andere schaal. Op elke plek op mijn ben dadelijk een enorme hoeveelheid data enhectare pootaardappelen, 65 hectare winter- land proberen de beste omstandigheden te die moeten we zotarwe, 5,5 hectare graszaad, 10 hectare creëren, dat is precisielandbouw.” slim mogelijkbieten en 11 hectare uien. Daarmee runt hij Precisielandbouw staat nog in de kinder- benutten eneen bedrijf met een voor zijn regio bovenge- schoenen. Het is over komen waaien uit inzetten. Daarmiddelde omvang. Maar het eind van die Amerika en heeft drie, vier jaar geleden een pionieren weomvang is nog niet in zicht. Derk Gesink: ontwikkelingssprong gemaakt. Gesink werkt mee. Het zijn“Het gaat hard met de schaalvergroting hier. inmiddels met een GPS-gestuurd rechtrijsys- prachtigeDaar zijn wij ook mee bezig. Door te groeien teem dat zijn trekker op twee centimeter (!) tijden!”met het pootgoedareaal en door het materi- nauwkeurig door het veld stuurt. En ook zijneel modern en slagvaardig te houden. De spuitsysteem en kunstmeststrooier zijn voor-rendementen van de akkerbouw zijn veel zien van de nieuwste techniek.beter dan pakweg tien jaar geleden. Schaalvergroten voor je inkomen is nog niet echt Voordelennodig. Maar wij kijken op de lange termijn en Derk Gesink somt moeiteloos de voordelenwillen het bedrijf binnen onze generatie op van de precisietechnieken die hij toepast:voortzetten en uitbouwen zodat ook de “Het werk is niet meer afhankelijk van wie ervolgende generatie er mee verder kan. We toevallig achter het stuur zit. We werken veelwillen er iets moois van maken en voelen ons nauwkeuriger, hebben nergens overlap,evenveel ondernemer als akkerbouwer.” gebruiken minder spuitmiddelen en kunst- mest en besparen dus kosten. Er is minderKinderschoenen sprake van gewasbeschadiging. En door alSchaal vergroten hoeft niet altijd areaaluit- deze factoren samen zien we de opbrengsten InfoBulletin 05
  • 6. Onderzoek accon■avmAlternatieve energie-bronnen in de tuinbouwaccon■avm kijkt verder dan uw jaarreke- nog maar de vraag of die goed te verenigenning of uw financiële planning. Wij voe- zijn met de manier van werken in de glas-len ons nauw betrokken bij de toekomst tuinbouw.”van uw sector. Neem de glastuinbouw.Daarin speelt energie nu al een rol van Serieusgrote betekenis. Dat belang wordt in de “Neem biogas. De opbrengsten daarvantoekomst alleen maar groter. Jaap Sok zijn variabel, de belevering is niet altijdvan accon■avm deed onderzoek naar betrouwbaar, de kwaliteit niet constant. Dealternatieve energiebronnen in de tuin- glastuinbouw moet dus goed beoordelen ofbouw en publiceerde onlangs de resulta- biogas wel een serieus alternatief is. Geletten. In dit Infobulletin een beknopte op de eisen en voorwaarden die de tuin-introductie. bouw stelt, ben ik zelf enthousiaster over geothermie, aardwarmte vanuit grote diep-Ideaal te. Complicatie daarbij is dat de tuinbouwBij de huidige productiewijze heeft de glas- met aardgas ook vaak elektriciteit produ-tuinbouw een grote, constante hoeveelheid ceert. Dat lukt niet met geothermie.energie nodig. Aardgas voorziet daarin op Voorlopige conclusie is dat we elke her-een ideale manier, constateert Jaap Sok: nieuwbare energiebron voor elke situatie“Een betrouwbare, stabiele energiebron, op zijn merites moeten beoordelen.”met een constante kwaliteit en beschikbaar In een latere uitgave gaan we met Jaap Sokin grote hoeveelheden. Kijken we naar de uitgebreider in op de bevindingen van zijnhernieuwbare energiebronnen, dan is het onderzoek.Pilot kringloop en economieHet bestaande mestbeleid gaat in denabije toekomst naar verwachtingveranderen en zal meer wordengebaseerd op kringloopprincipes.Concreet betekent dat onder meer het in beeldbrengen van de stikstof- en fosfaat-stromen ineen bedrijf. Dat vergt extra administratie, maarbiedt beter zicht op de bedrijfsprocessen en ophet benutten van stikstof en fosfaat. Op dezemanier weet u hoe u op dit moment scoort metuw bedrijf op de kringloopprincipes. Bedrijvendie efficiënt omspringen met stikstof en fosfaat,gaan daarvoor beloond worden. Zij mogen meervee gaan houden en kunnen zo hun totalemelkproductie verhogen.PositiefMaatregelen dus die economisch gunstig kunnenuitpakken. Het eerste positieve bijeffect is dat de efficiënt omgaan met stikstof- en fosfaatstromen opzetten. We komen graag in contact met eenveehouder meer melk kan gaan leveren (een binnen het bedrijf en het economische resultaat. eerste groep van 20 boeren die daarin met huneerste directe economische plus, zeker straks na bedrijf willen participeren.afschaffing van de quotering!). Daarnaast blijken Doe mee! Samen onderzoeken we hoe u in het kader vanveel van de - strategische en operationele - De vraag is natuurlijk: wat moet ik als veehouder de kringloopwijzer extra geld kunt verdienen.maatregelen die een veehouder neemt als doen om efficiënt te produceren? Welke U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturenzodanig al een positief effect op het inkomen te maatregelen kan ik nemen om dat te naar agro@acconavm.nl dan nemen wij zohebben. Er is een duidelijke relatie tussen het beïnvloeden? Daarvoor gaat accon■avm een pilot spoedig mogelijk contact met u op.06 InfoBulletin
  • 7. Fiscaal voordeel met Natuurschoonwet,óók voor agrariërsVoor agrarische ondernemers neemt de In de praktijk wordt grond om deze reden Alternatiefbelastingdruk na hun pensionering vaak (regulier) verpacht om een waardedruk De Natuurschoonwet biedt een alternatief.vaak aanzienlijk toe. In het bijzonder, van 50% te realiseren. Dit scheelt de helft aan U kunt eigendommen onder bepaalde voor-als zij het bedrijf staken en nog veel belasting, maar dan blijft nog altijd een aan- waarden onder de Natuurschoonwet rang-eigendomsgronden aanwezig zijn. Het zienlijk bedrag over. Bovendien is reguliere schikken, waarbij u het landbouwkundigbezit van een hectare landbouwgrond pacht niet zonder risico’s. Als een pachter niet gebruik desgewenst kunt voortzetten.wordt dan jaarlijks belast tegen 1,2% vrijwillig meewerkt aan een pachtbeëindiging, Dit levert aantrekkelijke belastingvoordelen op:van de vrije waarde, de zogeheten dan zit een grondeigenaar aan de pachtervermogensrendementsheffing. vast. ■ Grond vrijgesteld van de Onroerendzaakbelasting; ■ Grond vrijgesteld van vermogensrendementsheffing; ■ In geval van woningen, lager gewaardeerd voor de OZB; ■ Mogelijkheid tot vrijstelling van erfbelasting bij overlijden of schenkingsrecht. Aan deze voordelen zijn uiteraard ook voor- waarden gesteld. Zo geldt een instandhou- dingseis en een bezitseis van minimaal 25 jaar. Meer weten? Neem contact op met Auke van Marle (06 46 130 897), Rentmeesterskantoor Noordanus & PartnersNieuwe of Lara de Graaf (06 17 589 060), Agroplan.pachtnormen Quotumprijs per weekSinds 1 juli 2012 zijn de nieuwe pachtnormenvan kracht. Het Landbouw EconomischInstituut (LEI) heeft de hoogst toelaatbare Quotumprijs per week 2008 2009pachtprijzen voor 2012 berekend conform de 2010 30,00uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2011 28,002007. Daarbij zijn de voorgenomen wijzigingen 2012 26,00op het Pachtprijzenbesluit, die per 1 juli 2012 in 24,00werking zijn getreden, in acht genomen. Prijs per kg vet 22,00De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfs- 20,00resultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven 18,00van de afgelopen vijf jaar. Het veranderpercen- 16,00tage varieert tussen minus 11% en plus 12%. 14,00Voor Westelijk Holland geldt een uitschieter van 12,0030% - de regionorm was hier in 2011 nog de 10,00laagste van Nederland. De stijging van 30% is 8,00een gevolg van het toevoegen aan de bereke- 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51ning van een goed jaar (2010) en het vervallenvan een zeer matig jaar (2005). WeekVoor de nieuwe regionorm, oude regionorm enhet veranderpercentage per pachtprijsgebied Het prijsverloop van het melkquotum laat een stabiele lijn zien. Doordat melkquotum elkvoor los bouw- en grasland verwijzen wij u naar jaar korter houdbaar is, wordt de quotumprijs de laatste jaren elk jaar afgewaardeerd.onze website www.agrivastgoed.nl onder‘Nieuws’. Voor het actuele aanbod kunt u contact opnemen met één van onze melkquotumadviseurs Elsa vanMocht u nadere inlichtingen wensen, dan kunt der Meulen en Piet Mulder op telefoonnummeru uiteraard contact opnemen met één van onze 058 284 91 77. Uiteraard kunt u ook onze websiteadviseurs op telefoonnummer 058 284 91 71. www.agrivastgoed.nl raadplegen. InfoBulletin 07
  • 8. Prinsjesdag 2012:geven en nemenIn de troonrede en het Belastingplan 2013 zitten niet al te grote verrassingen, vindenaccon■avm belastingspecialisten Suniel Pancham en René Nijsten. Begrijpelijk, wanthet plan is voor een groot deel een weerslag van de afspraken in het Lenteakkoord.Wat wel opvalt, is dat Den Haag al een aantal jaren probeert ‘schatkistneutraal’ tewerken. Geven en nemen dus.Toch - en met wat kanttekeningen - vormen dewetsvoorstellen, zoals in de begroting verwoord, eerste schijf van de Inkomstenbelasting tot 37%. Door de heffingskorting komt daar wel wat van Wat beweegt er in de markt? Igeen slecht pakket voor de ondernemers. Eennieuwe regering kan nog veel veranderingenaanbrengen. Specifieke maatregelen die onder- terug, maar we kunnen constateren dat de koopkracht van de laagste inkomens erdoor verslechtert.” Eén zwaluwnemerschap stimuleren ontbreken, maar er zittenanderzijds ook geen scherpe, vervelende maatre-gelen in. Meer informatie maakt nogEen kleine maatregel die niet echt opvalt, willenwe toch even noemen, de mogelijkheid voorkleinere ondernemers om onder bepaalde voor- Via onze website en E-nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelin- gen op dit gebied. Een pdf met de voorstellen van geen zomerwaarden uitstel van betaling van belastingschul- Prinsjesdag kunt u downloaden. Aan de hand van vragen van klantenden te krijgen. Bepaald geen luxe in deze tijden Ga naar www.acconavm.nl/prinsjesdag-2012 signaleren onze accountmanagers envan liquiditeitskrapte. of scan de QR-code met uw smartphone. adviseurs trends en ontwikkelingen in de markt. Deze keer Peter Klompe,“Al met al kunnen we zeggen dat echte stimule- accountmanager in Zierikzee enringsmaatregelen uitblijven. En de vraag is, of Spijkenisse.deze plannen de economie gaan helpen.Bijzonder in dat verband is de verhoging van de “In de akkerbouw in mijn regio zien we de laatste jaren heftige bewegingen. Naar boven en naar beneden. 2010 was een heelInfoBulletin van accon ■ avm verschijnt vier keer goed jaar, 2011 was heel slecht. Ook tussenper jaar in een oplage van 20.000 exemplaren en bedrijven zien we grote verschillen, want niet iedereen heeft kunnen profiteren van Uw meningwordt verzonden naar alle relaties vanaccon ■ avm. InfoBulletin is met de grootste zorg 2010. Daardoor nam bij veel akkerbouwerssamengesteld. accon ■ avm kan echter niet dit jaar de druk op de rekening courant toe. Maar er is een kentering merkbaar! De laat- telt!a­ ansprakelijk gesteld worden voor schade dieontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of ste weken gaat het qua prijsvorming de goe-voor eventuele schade ten gevolge van het de kant op. De graanprijs zit in de lift engebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. doordat het areaal aardappels behoorlijk is De afgelopen weken heeft accon■avm ingekrompen, zien we ook daar de prijzenActuele informatie publiceert accon ■ avm ook in onder haar klanten een tevredenheids- stijgen. Tot nu toe was het jaar ‘neutraal’.de Agro E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aan- onderzoek uitgevoerd. Alle onderne- Maar de zaak is duidelijk aan het kantelen.melden op www.acconavm.nl. mers, waarvan wij het e-mailadres Door de genoemde omstandigheden kreeg kennen, hebben een uitnodiging per ik vooral vragen over liquiditeitsplanning.accon ■ avm adviseurs en accountants: mail ontvangen. En gelukkig hebben Welke kosten en investeringen zijn onvermij-Hoofdkantoor: weer veel mensen gereageerd. delijk voordat het eerste geld van de oogstMeander 725, 6825 ME Arnhem binnenkomt? Maar omdat de stemmingPostbus 5090, 6802 EB Arnhem Het onderzoek is nu gesloten en we starten verandert, durven akkerbouwers steeds meerTelefoon: 026 - 384 23 84 binnenkort met de verwerking van alle na te denken over de rest van het jaar enWebsite: www.acconavm.nl gegevens en opmerkingen. Ook het telefo- kijken ze met een schuin oog naar het wen- nisch onderzoek is bijna afgerond. senlijstje. Mijn advies: denk goed na overVolg ons op social media: wat je wilt en maak een goede planning We willen hierbij alle ondernemers die de voordat je investeringsverplichtingen aan- http://twitter.com/acconavm moeite hebben genomen het formulier in te gaat. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. vullen, hartelijk danken! Met uw input kun- Wees voorzichtig met het geld waarvan je http://www.linkedin.com/accon-avm nen wij aan de slag om onze dienstverle- vermoedt dat het binnen gaat komen (somsConcept en realisatie: ning nog beter aan te laten sluiten bij uw pas volgend jaar!) en zorg dat je een slechtColofonteamtva! reclamebureau wensen. Natuurlijk gaan we de resultaten jaar kunt overleven. Fiscaal kan investeren(Eind)redactie: Andries-Jan de Boer, met u delen. aantrekkelijk zijn, maar zorg er wel voor datHendrik Veldman, Werner Branderhorst Wordt vervolgd. de liquiditeit op orde blijft.”08 InfoBulletin

×