Special AccountmanagementAccountmanagement in de praktijkRegisseur én teamplayer       In de jongste uitgave van het...
regisseur énteamplayer                    03 Mensen                          ...
Accountmanagement in de praktijkRegisseur én teamplayer       In de jongste uitgave van het MKB Infobulletin staat e...
Soepel aanpassen aan veranderende omstandighedenOp zoek naar onzebetekenis voor klanten      Een aantal jaren al pra...
DNA                        Kunnen en willen   Degenen die zich het best             “...
Kantoorvoorzitters bij elkaar                        Op 18 juni jongstleden verzamelden alle accon...
Wat is jóuw drive?    Het nieuwe traject voor accountmanagers bestaat uit drie    onderdelen: één sessie met alle pe...
Accountmanagement in de praktijk                  The proof of the pudding is in the eating, zeggen de En...
Accountmanagement doe je samenaccon ■ avm is een grote organisatie. Een deel hiervan is accountmanager en is de spin in he...
accon ■ avm en het veranderingsproces            De hele accountantswereld, en dus ook accon ■ avm, is in beweg...
INS BIRTHSBirths17 mei 2012 Eren,            13 juli 2012 Skye,            14 augustus 2012 Sienn...
10         10 vragen aan Judith Elzen          ‘ iet klagen over hoe           N      ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Accon avm Wij! van april 2012

1,216

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,216
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Accon avm Wij! van april 2012

 1. 1. Special AccountmanagementAccountmanagement in de praktijkRegisseur én teamplayer In de jongste uitgave van het MKB Infobulletin staat een interview met Business Art Service (BAS), een opmerkelijk bedrijf, gevestigd in een al even opmerkelijk bedrijfspand, en klant van onze organisatie. In dit artikel belichten we BAS vanuit accountmanagementperspectief. Hoe hebben beide bedrijven elkaar gevon- den? Welke diensten leveren ze elkaar? En hoe kijken ze sámen aan tegen de kansen die de markt biedt? Als je zoals BAS al een aantal jaren diensten verleent aan klant en zijn bedrijf komt uit de genen. Het begint allemaal accon ■ avm is het logisch dat in de onderlinge contacten ook met je eigen drive, met oprechte nieuwsgierigheid, met de de diensten van accon ■ avm ter sprake komen. Toen BAS 25 wil om te excelleren. Pas daarna, op díe voedingsbodem, jaar bestond, vond de tweede generatie (Bram Polak, zoon kun je competenties en vaardigheden aanbrengen. van de oprichter) het tijd om ‘de boel in alle opzichten eens Accountmanagement moet vanuit hart komen. Je kunt alleen goed op te schudden’, óók de relatie met de accountant. maar zelf beoordelen of het ook echt in je hart zit. Niemand Bram Polak raakte rond die tijd intensiever in gesprek met anders kan dat voor jou bepalen. Zelfreflectie en een kriti- accon ■ avm regiodirecteur Willem Romme over wat beide sche kijk op jezelf zijn daarbij essentieel. Wíl je dit wel?” organisatie met elkaar verbindt. Hij besloot al vrij snel over te stappen naar accon ■ avm. Wat hem, naast een aantal andere Match kenmerken, vooral aansprak, was de manier waarop wij onze “Het contact met deze klant over onze dienstverlening da- relatie met de klant invullen: “One-stop shop, één helder teert van eind vorig jaar. Per 1 januari zijn we gestart. We aanspreekpunt, dat is wat wij bij onze vorige accountant mogen wel zeggen dat er sprake is van een echte match. WeAccountmanagement Op zoek naar onze misten. En dat pakt bij accon ■ avm heel goed uit. Natuurlijk honden houden zijn allebei ambassadeurs van onze eigen organisaties enin de praktijk betekenis voor klanten hebben we in het eerste jaar een paar afstemmingsissues voor het goede doel hebben commitment naar elkaar uitgesproken, bijvoorbeeld gehad. Maar dat weet je van tevoren, daar moet je door- om onze wederzijdse netwerken uit te wisselen. We bekijken heen. Maar het idee van één accountmanager met daarach- mogelijkheden om wederzijds klanten uit te nodigen en ter een netwerk van specialisten, dat werkt uitstekend en dat deze op een ontspannen manier met elkaars bedrijven in hebben we ook al in de praktijk mogen ervaren.” contact te brengen. Belangrijk is dat de relatie niet aan één accountmanager hangt, maar dat deze wel het aanspreek- Voedingsbodem punt is en blijft. In dit geval blijf ik in de lead, maar ik zorg Willem Romme: “Ik zie de accountmanager als de verbin- ervoor dat we de kring snel verbreden. Ik houd de regie dende schakel. Hij fungeert als bruggenbouwer en is met het maar ben wel een teamplayer. Zo voorkomen we dat duur- oog op het belang van de klant alert op mogelijkheden tot zame relaties niet aan één persoon zijn voorbehouden, maar cross selling. Authenticiteit is het allerbelangrijkste kenmerk altijd aan onze organisatie.” van een accountmanager. Gevoel, interesse, passie voor de 03 04 10 Medewerkersmagazine accon ■ avm • jaargang 7 2012 • nummer 4 Wij! 04 2012 03
 2. 2. regisseur énteamplayer 03 Mensen Het lijkt soms wel of we het hebben gezelliger en uitnodigender dan hetop zoek naar onzebetekenis voor klanten 04 over buitenaardse wezens, met hele bijzondere eigenschappen. Maar het gaat gewoon over accountmanagers! andere. Wat opviel, was dat het ene hartstikke vol zat en het andere bijna leeg was. Toen wij naar binnen gin­ Een vak dat een ieder van ons in poten­ gen, snapten we meteen waarom. Bijkantoorvoorzittersbij elkaar 06 tie ‘in zich’ heeft. Je moet er alleen wel energie in willen steken, het graag wil­ len en het leuk vinden. het ene stapten we naar binnen en zagen we niemand. Omdat het al zo leeg was, voelden we ons niet op ons gemak en zijn we maar weer vertrok­Accountmanagementdoe je samen 08 Hoe eenvoudig het kan zijn, maakte ik vorige week nog weer eens mee. We liepen over de boulevard van ken. Bij het volgende kwam er direct iemand naar ons toe, vroeg hoe hij van dienst kon zijn, waar wij wilden zitten Scheveningen, op zoek naar een cafee en wat wij wilden drinken. We voeldenaccon ■ avm en hetveranderingsproces 10 tje om wat te drinken en daarna naar een restau­ rant om iets te eten. ons welkom en meteen op ons gemak. Die ober werd een vriend voor het l ­even (of in ieder geval: voor even). Een kilometer lang‘ iet klagen over hoe n we het hier hebben’ 12 alleen maar café’s, restaurants, bistro’s en eettentjes, het Rond diezelfde tijd hadden we een gesprek met ex-medewerkers van de AFM die met elkaar een bureau voor ene nog compliance hebben opgezet. Ze bel­ den ons met de vraag of ze een keer konden komen koffiedrinken. Nou zijn toezichthouders van de AFM niet echt commerciële jongens, toch wisten ze aan tafel te komen en ons te interesse­ ren voor een gesprek. Als het meezit, gaan ze ook nog met een opdracht de Zien waar an deur uit. Gewoon door de open, a het turboteamkt? natuurlijke en authentieke manier heeft gewer waarop ze ons benaderden, en de oprechte interesse in wie wij zijn enTurboteam waar wij staan. Accountmanagers zijnlaat van eigenlijk net mensen. Peter Feijtelzich horen!Direct na zijn indiensttreding als Directeur Praktijkvoorbereiding Belastingadvies stelde Suniel Pancham hetTurboteam Belastingadvies samen. Op dinsdag 18 september (Prinsjesdag!) liet dit team voor het eerst vanzich horen. Bij het krieken van woensdag de 19e september (rond 02.00 uur!) ontvingen alle klanten van onzeorganisatie een mail met daarin een link naar de belangrijkste fiscale maatregelen in Belastingplan 2013.Suniel Pancham: “Een mooi resultaat van een late en lange avond zweten en zwoegen.”Acht collega’s uit het hele land ploeg­ ken. Over teambuilding en presteren groot dat dit vaker gaat gebeuren. Inden onder leiding van Suniel de hele onder druk gesproken… Wij vonden elk geval en minstens één keer per jaar,troonrede en alle plannen van het de­ dat we zo snel mogelijk met een met Prinsjesdag.”missionaire kabinet Rutte door. Door nieuwsbrief moesten komen en als eer­ Suniel Pancham is sinds 1 september bijeen strakke taakverdeling lag er aan ste de klant moesten informeren over accon ■ avm in dienst. Naast zijn baanhet eind van de avond een samenvat­ de consequenties van de begroting.” bij onze organisatie is hij universitairting van alle relevante punten voor docent aan Nyenrode Businessondernemers. “Los van het resultaat, Positief Universiteit, publiceert hij regelmatigeen geweldige ervaring om hier met “De teamleden zijn enthousiast en de in vakbladen en is hij (mede-)auteurcollega’s uit het hele land aan te wer­ reacties zijn positief. Dus de kans is van een aantal boeken.02 Wij! 04 2012
 3. 3. Accountmanagement in de praktijkRegisseur én teamplayer In de jongste uitgave van het MKB Infobulletin staat een interview met Business Art Service (BAS), een o ­ pmerkelijk bedrijf, gevestigd in een al even opmerkelijk bedrijfspand, en klant van onze organisatie. In dit artikel belichten we BAS vanuit accountmanagementperspectief. Hoe hebben beide bedrijven elkaar gevon- den? Welke diensten leveren ze elkaar? En hoe kijken ze sámen aan tegen de kansen die de markt biedt? Als je zoals BAS al een aantal jaren diensten verleent aan selling. Authenticiteit is het allerbelangrijkste kenmerk van accon ■ avm is het logisch dat in de onderlinge contacten ook een accountmanager. Gevoel, interesse, passie voor de klant de diensten van accon ■ avm ter sprake komen. Toen BAS 25 en zijn bedrijf komt uit de genen. Het begint allemaal met je jaar bestond, vond de tweede generatie (Bram Polak, zoon eigen drive, met oprechte nieuwsgierigheid, met de wil om te van de oprichter) het tijd om ‘de boel in alle opzichten eens excelleren. Pas daarna, op díe voedingsbodem, kun je compe­ goed op te schudden’, óók de relatie met de accountant. tenties en vaardigheden aanbrengen. Accountmanagement Bram Polak raakte rond die tijd intensiever in gesprek met moet vanuit je hart komen. Je kunt alleen maar zelf beoorde­ accon ■ avm regiodirecteur Willem Romme over wat beide len of het ook echt in je hart zit. Niemand anders kan dat voor organisaties met elkaar verbindt. Hij besloot al vrij snel over jou bepalen. Zelfreflectie en een kritische kijk op jezelf zijn te stappen naar accon ■ avm. Wat hem, naast een aan­ daarbij essentieel. Wíl je dit wel?” tal andere kenmerken, vooral aansprak, was de ma­ nier waarop wij onze relatie met de klant invullen: Match “One-stop shop, één helder aanspreekpunt, dat is “Het contact met deze klant over onze dienstverlening da­ wat wij bij onze vorige accountant misten. En dat teert van eind vorig jaar. Per 1 januari zijn we gestart. We pakt bij accon ■ avm heel goed uit. Natuurlijk heb­ mogen wel zeggen dat er sprake is van een echte match. We ben we in het eerste jaar een paar afstemmingsis­ zijn allebei ambassadeurs van onze eigen organisaties en sues gehad. Maar dat weet je van tevoren, daar hebben commitment naar elkaar uitgesproken, bijvoorbeeld moet je doorheen. Maar het idee van één ac­ om onze wederzijdse netwerken uit te wisselen. We bekijken countmanager met daarachter een netwerk van mogelijkheden om wederzijds klanten uit te nodigen en specialisten, dat werkt uitstekend en dat hebben deze op een ontspannen manier met elkaars bedrijven in we ook al in de praktijk mogen ervaren.” contact te brengen. Belangrijk is dat de relatie niet aan één accountmanager hangt, maar dat deze wel het aanspreek­ Voedingsbodem punt is en blijft. In dit geval blijf ik in de lead, maar ik zorg Willem Romme: “Ik zie de accountmanager als ervoor dat we de kring snel verbreden. Ik houd de regie de verbindende schakel. Hij fungeert als brug­ maar ben wel een teamplayer. Zo voorkomen we dat duur­ genbouwer en is met het oog op het belang zame relaties niet aan één persoon zijn voorbehouden, maar van de klant alert op mogelijkheden tot cross altijd aan onze organisatie.” Wij! 04 2012 03
 4. 4. Soepel aanpassen aan veranderende omstandighedenOp zoek naar onzebetekenis voor klanten Een aantal jaren al praten we binnen accon ■ avm over de veranderingen binnen onze branche. Over commodity en advies. Over standaardisatie, formatie en ­ groei. Over account­ anagement. De relatieve vrijblijvendheid uit de begintijd m (’t zal allemaal zo’n vaart wel niet lopen) heeft plaats gemaakt voor een urgentie die zijn weerga niet kent. Over vijf jaar is accon ■ avm een compleet andere organisatie dan nu, daarvan zijn Peter Feijtel en Marius Wijers overtuigd. “Dit soort ingrijpende veranderingen heb ik in mijn werkzame maar op wat deze morgen voor hem kan betekenen: “Vandaag leven nog niet eerder meegemaakt,” vertelt Marius Wijers. “De en morgen worden veel belangrijker dan gisteren. Terugkijken hele omgeving maakt een transformatie door, en dat ook nog moet je nog steeds doen, maar als je ‘gisteren’ niet inbedt in eens in een razend tempo. Ook de urgentie heb ik nog nooit een cyclus van vandaag en morgen, dan is ‘gisteren’ op zich zo groot ervaren als op dit moment. Wij kunnen niet anders waardeloos, zonder waarde. Vanuit dat perspectief wordt onze dan daar op de kortst mogelijke termijn antwoorden op for­ adviseursrol steeds sterker.” muleren. Daar zijn we dan ook al een tijdje op alle mogelijke manieren druk mee bezig. We hebben weliswaar te maken Toepassen met een crisis, maar wat er nu gebeurt is structureel, niet con­ “Wat ons groot heeft gemaakt - het fabriceren van gerubriceer­ junctureel. Deze crisis gaat bij wijze van spreken nooit meer de data - wordt steeds minder uniek. Daar wil de markt steeds over.” minder voor betalen en dat deel van ons werk wordt steeds meer geautomatiseerd en automatisch aangeleverd. Door die Morgen ontwikkeling staan de prijzen per klant onder druk. De klant Peter Feijtel en Marius Wijers constateren een groeiende grillig­ vraagt inmiddels heel andere dingen van ons. Dan moet je heid van de markt en veranderend klantgedrag. Klanten willen denken aan het volgende: tot voor kort was een klant bereid te transparantie. En de loyaliteit van een klant is niet meer geba­ betalen voor de kennis en de informatie waarover wij beschik­ seerd op wat een leverancier in het verleden heeft gedaan, ken. Maar door internet heeft nu ook de klant toegang tot die04 Wij! 04 2012
 5. 5. DNA Kunnen en willen Degenen die zich het best “Met een variant op een bekend spreek­ aanpassen aan veranderen­ woord zouden we kunnen zeggen: kun­ de omstandigheden, dát is nen is zilver, willen is goud!” zeggen de betekenis van ‘survival of Peter Feijtel en Marius Wijers. Natuurlijk the fittest’. Organisaties met is accountmanagement een kwestie van flexibiliteit en het vermogen kunnen, van vaardigheden en van tools. tot aanpassing in hun DNA Maar veel meer is het een kwestie van zijn bestand tegen golfbe­ wíllen. Vanuit een relatief beschermde wegingen in de economie omgeving zijn we met z’n allen terecht en kunnen probleemloos gekomen in een glazen huis. De tijd van mee in trends en ontwikke­ afwachten en achterover zitten, is voor lingen: “Als wij dat als orga­ ons allemaal definitief voorbij. Daar nisatie én als individuele moet je tegen kunnen, dat moet je leuk medewerkers kunnen en vinden. De komende tijd moeten we werking met elkaar - benutten om daar willen, dan zitten we goed.” - ieder van ons individueel én in samen­ achter te komen.” accon ■ avm over vijf jaar Marius Wijers hoeft niet lang na te denken overkennis en informatie. Daar vindt hij on­ de prijs zo laag mogelijk te zijn. de vraag waar accon ■ avm over vijf jaar staat:dertussen prima zijn eigen weg in. Hij We kunnen geen premie meer bereke­ “Dan zijn we een dataroom, waarin we op eenkan het alleen nog niet vertalen naar zijn nen voor kwaliteit, maar moeten die uiterst efficiënte manier gegevens van en vooreigen bedrijfssituatie. En precies op dat kwaliteit nog steeds leveren, al was het klanten genereren. Op basis van die gegevenspunt voegen wij onze waarde toe en maar om ‘in business’ te blijven! “Een en hun creativiteit werken onze adviseurs inhebben wij betekenis voor klanten. Wij andere factor die nog wel degelijk van een team samen om die klant en zijn bedrijfmaken generieke kennis en informatie invloed is, is ons merk. We zijn nog niet verder te brengen. Dat is onze toegevoegdetoepasbaar in specifieke situaties.” 1-op-1 inwisselbaar voor elk willekeurig waarde. Data is niet het doel, maar het middel. ander accountantskantoor. Klanten voe­ Dat klinkt bedreigend, maar is ook heel leuk. IkRandvoorwaarde len zich nog wel degelijk verbonden zie de toekomst rooskleurig in. De klant wíl onsEen andere duidelijke verandering be­ met een specifieke organisatie, zoals de nog steeds nodig hebben. Wij worden in eentreft de relatie prijs-kwaliteit. Was kwali­ onze. Maar aan die binding moeten we nauwe samenwerking een navigator voor hem,teit tot voor kort een uniek onderschei­ wel, veel sterker dan voorheen, heel een specialist op een deelgebied in de bedrijfs­dend kenmerk waar de klant een bewust en gericht werken. Daarom zet­ voering. Om die reden zijn onze organisatie enbijbehorende, hogere prijs voor over ten we vol in op accountmanagement die van de klant over vijf jaar veel meer methad, tegenwoordig is kwaliteit een van­ en op de persoonlijke relatie met de elkaar verweven, met de accountmanager alszelfsprekende randvoorwaarde en dient klant.” centraal aanspreekpunt.” Wij! 04 2012 05
 6. 6. Kantoorvoorzitters bij elkaar Op 18 juni jongstleden verzamelden alle accon ■ avm kantoorvoorzitters zich in het Bilderberg Congres­ entrum in Garderen voor een landelijke c bijeenkomst over accountmanagement. Ook de regiodirecteuren en de Raad van Bestuur schoven aan. Centraal stonden de vragen: wat bete- kent accountmanagement in de praktijk? Waar moet een accountmana- ger eigenlijk aan voldoen? En wat zijn de struikelblokken? De projectgroep accountmanagement k ­ antoorvoorzitters - ieder op zijn ei­ in Garderen - Esther Bierkens, Martijn Walraven, gen, unieke manier - hun visie op het Landelijke bijeenkomst Monique van Lijssel, Nathalie Voermans, Peter van der Werf, Izaak thema. Dat leverde verrassende pre­ sentaties en interessante inzichten op. Koppejan, Arina Blom, Hubert Leerssen Monique van Lijssel lichtte tot slot het en Paul Ettema - kan terugkijken op nieuwe accountmanagementtraject een in alle opzichten geslaagde dag. binnen accon ■ avm toe. De afsluitende, De bijeenkomst begon met een kort informele barbecue viel zeer in de interview met Peter Feijtel en Marius smaak bij de deelnemers aan de bijeen­ Napraten tijdens de barbecue Wijers over hun visie op en verwachtin­ gen over accountmanagement. komst. Al met al een als zeer zinvol en waardevol ervaren middag/avond, ge­ Vervolgens deelden een aantal tuige de vele positieve reacties.Esther Bierkens en Martijn Walraven over accountmanagementWe moeten meer buiten spelen accon ■ avm ziet er over drie jaar significant anders uit dan nu, schatten Esther Bierkens en Martijn Walraven in. Als l ­eden van de projectgroep accountmanagement houden ze zich expliciet met die toekomst bezig. “Ieder van ons moet hier zelf mee aan de slag.” “Het doel van de kantoorvoorzitters­ bijeenkomst was niet om elkaar te vertellen dat we moeten veranderen,” vertellen Esther Bierkens en Martijn Walraven. “Iedereen ziet de veranderingen in de maat­ schappij en in onze branche echt wel en weet gewoon dat het roer om moet. We weten ook dat als we de omslag níet gaan maken, we ons mogen afvragen wat we hier over tien jaar nog doen. Het doel was ook niet om de collega’s in beweging te krijgen. Dat is ieders eigen verantwoorde­ lijkheid en moet iedereen zélf doen. Nee, het was vooral06
 7. 7. Wat is jóuw drive? Het nieuwe traject voor accountmanagers bestaat uit drie onderdelen: één sessie met alle performance managers en twee sessies voor de accountmanagers zelf. Nieuw binnen onze organisatie is het belang dat wij hechten aan de intrin- sieke motivatie. Het traject leidt niet in de eerste plaats op in vaardigheden of kennis, maar biedt inzicht in de persoonlijke motieven en drijfveren van de accountmanager. Eén van de eerste vragen is niet voor niets: wil je wel accountmanager worden? Het traject mondt uiteindelijk uit in een Persoonlijk Plan van Aanpak dat de accountmanager zelf formuleert en initieert. Zelfinzicht en zelfwerkzaamheid staan dus centraal. Vindt een accountmanager het in overleg met zijn performance manager nodig om in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling specifieke vaardig­ heden te ontwikkelen, dan kan dat in de reguliere opleidingscyclus.goed om eens met elkaar te sparren en makkelijk adviseren dan bij een grote Spin-offte discussiëren over de inhoud van ac­ klant met een grotere adviesbehoefte. “We kunnen met z’n allen naar de vol­countmanagement. Natuurlijk kun je Wij moeten, met andere woorden, zélf gende fase willen, maar daar moetendaar trainingen voor volgen en oplei­ veranderen, maar we moeten ook op de bestaande klanten ook aan toe zijn.dingen in krijgen, maar een ieder van zoek naar andere klanten.” Bij dat nieuwe accon ■ avm hoort eenons moet het toch echt zélf doen. Zelf bepaald soort klant en we moetende motivatie hebben. Zelf de drive ont­ Naamsbekendheid eerlijk constateren dat dat nog niet bijwikkelen.” Martijn Walraven: “Kantoor Zierikzee alle kantoren het geval is.” loopt als ‘fase 2’-kantoor ten opzichteAdviesbehoefte van andere kantoren nog wat achter. Accountmanagement krijgt, als je hetAccountmanagement wordt steeds We zitten nog steeds redelijk veel op bij de huidige klanten goed doet, eenbelangrijker, constateren Esther en de commodity en moeten de echte spin-off in de markt, daar zijn EstherMartijn. Ze zien het standaardwerk slag nog gaan maken. Als we dat doen, en Martijn van overtuigd. Door je be­afnemen en het percentage advisering zie je overigens meteen resultaat.” staande klanten krijg je toegang totgroeien. En daarmee de noodzaak ont­ Esther Bierkens vult aan: “Wij hebben nieuwe. Het netwerk begint voor je tewikkelingen te signaleren, dichtbij de in Breda op adviesgebied de laatste werken: “Daar moeten we ons op rich­klanten te staan, de adviesbehoeften jaren flinke stappen gemaakt, maar wij ten en meer tijd vrijmaken om ‘buitengoed in beeld te hebben en een net­ kunnen nog veel meer naar buiten tre­ te spelen’. Een ieder van ons moet Esther Bierkens Martijn Walraven ‘Je moet kiezen voor ‘Gewoon ondernemen, een aanpak die vanuit je hart en bij je past.’ vanuit wat je drijft.’werk op te bouwen: “Daar zullen we den op de lokale markt en meer daarbij de vrijheid hebben om het opeen omslag in moeten maken. En dat is naamsbekendheid opbouwen. Toen ik zijn eigen manier te doen. Als je ietssoms best lastig. We proberen onze hier kwam, vier jaar geleden, werd er opgelegd krijgt dat niet bij je past,toegevoegde waarde te zoeken in vrijwel niks aan commercie gedaan. We gaat het niet werken. De passie, hetkwartaalrapportages, periodieke over­ zijn daar nu anderhalf jaar mee bezig, plezier moet uit jezelf komen en nietleggen en advieswerk, maar dan moet maar hebben nog wel een weg te gebaseerd zijn op richtlijnen van bo­je daar ook de klanten naar hebben. Bij gaan. We moeten vooral meer klanten venaf.”een kleine klant is het toch minder vinden die bij ons passen.” Wij! 04 2012 07
 8. 8. Accountmanagement in de praktijk The proof of the pudding is in the eating, zeggen de Engelsen. En zo is het maar net. We kunnen veel over accountmanagement práten, maar het komt natuurlijk aan op dóen! Op deze pagina twee accountmanagers - Eric Tissink (MKB) en Roger Ritzen (Agro) - die kort toelichten wat zij onder accountmanagement verstaan, hoe zij het ervaren en hoe zij er in de praktijk mee aan de slag zijn.Eric Tissink, Account­ anager MKB, kantoor Terneuzen m‘k voel me een spin in het web’ I “Accountmanager ben je altijd gemiddeld spreek ik iedere klant toch voor elk telefoontje direct een reke­ en overal,” vindt Eric Tissink, wel één keer in de twee maanden. Zo ning van mij krijgen. Dat werk komt account­ anager MKB (‘met een m bouw ik de relatie met mijn klanten op écht wel, dat is een soort logisch ge­ kleine portefeuille Agro’) op en breng ik ze vervolgens, als een spin volg van de relatie die ik opbouw. Het kantoor Terneuzen. “Als ik in de in het web, in contact met onze speci­ geeft mij een kick als een klant een auto stap bijvoorbeeld, ga ik alisten.” probleem heeft en dat hij mij daarover vooraf meestal even door mijn belt. Goed om te weten dat ik hun klantenlijst heen om te kijken Kick klankbord ben en dat ze met mij wil­ wie ik eens zal bellen. Door de “Ik vind dat klanten niet bang moeten len brainstormen. Dat laagdrempelige tijd heen heb ik met sommige klanten zijn om mij te bellen. Ik probeer overal vind ik heel belangrijk.” heel intensief contact - elke week wel altijd zo snel mogelijk op te reageren - en met andere wat minder. Maar en wil ze het gevoel geven dat ze nietRoger Ritzen, Accountmanager Agro, kantoor Maastricht-Airport‘ uidelijker vertellen wat we doen’ D Accountmanagement betekent klanten het vanzelfsprekend vinden tafel. En voor zo’n gesprek moet je je niets meer of minder dan ten dat zij mij of een van onze adviseurs invreten in de klant en zijn bedrijf. dienste staan van je klant, vindt bellen.” Precies weten wat je onder de aan­ Roger Ritzen, accountmanager dacht kunt brengen, welke waarde je Agro op kantoor Maastricht. Waarde kunt toevoegen en wat je kunt advise­ “Als een klant wat wil, moet hij “Wij doen als accon ■ avm hele goede ren.” mij bellen en dan ga ik hem dat dingen, maar we moeten het veel bezorgen. Dat heeft nog niet meer vertellen. Voor ons zijn zaken Advies iedere klant zo op het netvlies. Voor vanzelfsprekend, terwijl dat niet zo is. “Tuurlijk, het zijn moeilijke tijden. een aantal facetten belt hij met an­ We moeten duidelijker zijn in wat we Maar ons gaat het erom dat als een dere adviseurs, zoals de bank, de voe­ doen, waar we bij een klant aan den­ klant advies zoekt, hij dat bij ons doet derleverancier of de land- en tuin­ ken en welke fiscale voordelen we en niet bij onze concullega’s.” bouworganisatie. Ik werk er hard aan voor hem behalen. Daarvoor moeten mijn relaties zo op te bouwen dat we met regelmaat met de klant om08 Wij! 04 2012
 9. 9. Accountmanagement doe je samenaccon ■ avm is een grote organisatie. Een deel hiervan is accountmanager en is de spin in het web, degene die alles overziet, diebehoeften signaleert, creëert en de klanttevredenheid op het netvlies heeft staan. Echter accountmanagement kun je niet alleen.Daar heb je specialisten bij nodig voor de diepgaande kennis, maar ook de ondersteunende functies van debiteurenbeheer, secre-tarieel en assistenten werken allemaal ten dienste van die accountmanager. Door samen de klant centraal te stellen, ieder op zijneigen wijze, ieder met zijn eigen bijdrage, voelt de klant zich pas echt thuis bij accon ■ avm. Accountmanagement doe je samen!Fokje Kooistra, Management Assistente, kantoor Drachten bereiden die een accountma­‘Het visitekaartje van het bedrijf’ nager moet geven of leg ma­ teriaal klaar als hij of zij naarUiteindelijk draait binnen onze organisatie woordelijk voor en hoop zo een aandeel te een prospect gaat. Heel ietsnatuurlijk alles om de klant, vindt Fokje leveren in onze dienstverlening aan de klant.” anders was het optreden alsKooistra, Management Assistente van kantoor gastvrouw bij een paar thuis­Drachten: “Neem mijn eigen rol. Als het hier Verwachtingen wedstrijden van scbinnen het kantoor allemaal goed en soepel “Ik ondersteun collega’s bij het oplossen van Heerenveen. Het is daarbij van belang dat jeloopt en de medewerker zit goed op zijn plek, praktische problemen. Maar bijvoorbeeld ook de klant centraal stelt en hem het gevoel geeftdan komt dat zijn productie ten goede. En bij het voorbereiden van klantcontacten. Ik welkom te zijn bij accon ■ avm. Je bent dandaarmee de klant. Ik ben daar mede verant­ zoek gegevens op, ik help presentaties voor te echt het visitekaartje van het bedrijf.”Erhan Yilmaz, Debiteurenbeheerder, Hoofdkantoor te spreiden. Daar is een klant‘In goede en in slechte tijden’ heel blij mee en zo eindigt zo’n gesprek toch positief.“Ik vind het belangrijk dat ik met een account­ is dat ik er toch kan zijn voor de klant, óók in In het algemeen stel ik demanager kan meedenken en dat ik er ben voor slechte tijden. Ik kan een klant helpen door klant centraal door steeds nade klant,” stelt Erhan Yilmaz, hem te adviseren en mee te denken over het te denken over wat wij kun­Debiteurenbeheerder op het hoofdkantoor. oplossen van zijn probleem zonder daarbij het nen doen om hem tevreden“Vanuit mijn taak heb ik veel contact met klan­ belang van accon ■ avm te vergeten.” te stellen. Als een soort ‘spin in het web’ zoekten. Dat zijn niet altijd even leuke telefoontjes, “Stel, een klant zit krap bij kas. Ik begrijp dat als ik continu het evenwicht tussen klant en ac­zul je ­ egrijpen. Maar het mooie van mijn vak b debiteurenbeheerder en stel voor de betaling countmanager.”Cindy Karnebeek, Junior Belastingadviseur, kantoor Zutphen voor dat het juridisch en fiscaal‘Samen naar de kern van de zaak’ in het juiste kader past, maar de klant beslist. Als we dan als“De klant en zijn belangen centraal stellen. Daar sámen naar de kern van de zaak. Mijn gesprek­ team een bedrijfsopvolginggaat het de accountmanager en mijzelf als advi­ ken rond trouwen, scheiden en overlijden gaan hebben weten te regelen, eenseur uiteindelijk om,” vindt Cindy Karnebeek. nogal eens over persoonlijke en vertrouwelijke belastingbesparing hebbenAls belastingadviseur is zij gespecialiseerd in zaken. En dat schept snel een band.” gerealiseerd of een echtschei­zogeheten life events: trouwen, scheiden, over­ ding financieel goed hebben afgewikkeld, dan islijden. “Willen wij de klant optimaal kunnen Kader de klant blij. Ook al gaat het over scheiden ofbedienen, dan moet hij ‘open kaart’ spelen en “De gesprekken die ik voer, draaien om wat de overlijden, voor hem is het heel bevredigend datons volledig kunnen vertrouwen. We moeten klant wil. Ik adviseer hem daarover en zorg er­ het allemaal geregeld is en dat hij verder kan.”Sepp Willemsen, Adviseur Agro, kantoor Horst met andere disciplines op in­‘Signaleren waar de klant behoefte aan heeft’ spelen. Terugkoppeling met de accountmanager is daarbij cru­“Ik zit voor 100 procent in het advies, maar Cruciaal ciaal.”speel natuurlijk ook een rol in accountmanage­ “Een agrarisch adviseur moet dicht bij de onder­ Zijn drive haalt Sepp uit reac­ment,” vindt Sepp Willemsen. “Ik kom bij veel nemer staan en inspelen op actuele marktont­ ties van klanten. “Laatst nogklanten over de vloer, zet goed advies weg, wikkelingen. Het proactief benaderen van klan­ kon ik een klant helpen die inmaar houd - net zo goed als de accountmana­ ten is hierbij van groot belang en wordt in de liquiditeitsproblemen zat. Toch leuk als je danger - de ogen open voor de behoeften van de toekomst alleen nog maar belangrijker. naderhand een bedankje krijgt voor je onder­klant. Daarbij kijk ik verder dan mijn eigen ad­ Daarnaast moet hij gemaakte afspraken daad­ steuning en inzet, omdat ‘het heel anders hadviesfunctie.” werkelijk nakomen, behoeftes signaleren en hier kunnen lopen’. Dáár doen we het voor.” Wij! 04 2012 09
 10. 10. accon ■ avm en het veranderingsproces De hele accountantswereld, en dus ook accon ■ avm, is in beweging! Overal dringt het besef door dat het bestaande bedrijfsmodel niet meer aansluit bij de wensen van de klant. De ‘nieuwe tijd’ wordt gekenmerkt door heroverweging van prioriteiten, veranderingen in de bedrijfsstructuur en meer nadruk op adviesvaardigheden. Hoe kijkt de OR daarnaar? Het is niet meer de vráág of de accoun­ automatisering in met name de admi­ Belangen tant alleen een controlerende of ook nistratieve processen. Daarnaast streven Daarom worden van accountmanagers een adviserende rol heeft, nee, dat is we naar vergroting en uitbreiding van steeds meer adviesvaardigheden ge­ een feít. Het gaat om echte substantiële de adviesdiensten, zoals het opzetten vraagd. Staan nu nog jaarrekeningen en veranderingen. Kijk naar de effecten en begeleiden van fiscale constructies, aangiften centraal, in de toekomst is van voortschrijdende digitalisering van juridisch en pensioenadvies, salaris- en een organisatie gewenst waarin de klant administratieve processen die ons dwin­ personeelsadviezen, estate planning, met al zijn periodieke behoeften cen­ gen tot een herbezinning op onze advisering op het gebied van milieu traal komt te staan. Dat vraagt van de dienstverlening. enzovoorts. medewerkers andere kwaliteiten en Jaarrekeningen en aangiften worden Accountants en belastingadviseurs vaardigheden. steeds meer een commodity. Met dat h ­ ebben een voorsprong op andere De ondernemingsraad worstelt met product onderscheiden we ons niet a ­ dviseurs, zoals notarissen en bankiers, haar rol in dit veranderingsproces. Toch meer van collega-accountants. Het omdat zij gedegen kennis hebben van dien je in dit soort, voor de organisatie dient nog wel te voldoen aan de regels, de cijfers en de feiten van de onder­ bepalende, processen zowel het organi­ maar het moet ook goedkoop zijn. neming en een vertrouwensrelatie met satiebelang als het werknemersbelang de ondernemer. Deze kennis en relatie, te behartigen. Advies samen met een range aan adviesinstru­ Om dat binnen accon ■ avm te bereiken, menten, moeten er voor zorgen dat de concentreren we werkprocessen waar­ rol van de accountmanager verandert in De ondernemingsraad van accon ■ avm bij we gebruik maken van verregaande die van een coach voor zijn klanten. (Mail je reacties naar OR@acconavm.nl)De andere kant van Leny VersteegHonden houden voor het goede doel gezinnen voor de moederhonden. Via haar dochter, die bij het KNGF werkt, meldde Leny en haar man zich daarvoor aan: “Het KNGF heeft twee zorgvuldig geselecteerde moederhon­ den aan ons toevertrouwd en beoordeelt heel precies wanneer alle voorwaarden gunstig zijn voor een dekking.” Richtlijnen “Als alles goed gaat, worden de pups bij ons geboren en zevenen­ enhalve week door ons verzorgd. Daarna gaan ze e naar een pleeggezin. Daar worden ze volgens de richtlijnen van KNGF Geleidehonden een jaar lang opgevoed, begeleid en voorbereid om naar school te gaan. Als ze er aan toe zijn en er is plaats op school dan is de opleiding tot geleidehond de laatste fase voordat de KNGF ze toewijst aan een visueel ge­ handicapte.” SchattenLeny Versteeg, secretaresse op kantoor Den Bosch, is gek op honden. “We hebben tot nu toe drie nesten gehad, negentien pups inDat zijn er meer, zul je zeggen. Alleen, bij Leny heeft die hobby een bij- totaal, waarvan er inmiddels zes geleidehond zijn en één moe­zondere wending genomen. Zij heeft sinds zes jaar Zippa en sinds vier derhond geworden is. Het vierde nestje (een kruising vanjaar Cissy KNGF-moederhonden in huis, waarmee zij bijdraagt aan de Golden Retriever en Labrador Retriever) is eind augustus gebo­aanvoer van potentiële blindengeleidehonden. ren, negen prachtige pupjes. Hiermee zijn we behoorlijk druk, maar het is vooral ontzettend leuk. We gaan ze eind oktoberEr zijn er jaarlijks tientallen nodig, goed getrainde geleidehonden als steun en toever­ zelf aan de nieuwe ‘pleegouders’ geven, die mogen dan ver­laat voor blinden en slechtzienden. KNGF Geleidehonden zorgt er voor dat die gelei­ der voor ze zorgen. Vanaf dat moment is het weer een stukdehonden er ook daadwerkelijk zijn. Een traject dat begint met het zoeken van gast­ rustiger en stiller in ons huis.”10 Wij! 04 2012
 11. 11. INS BIRTHSBirths17 mei 2012 Eren, 13 juli 2012 Skye, 14 augustus 2012 Sienna,zoon van Arzu en Tarik Kilicaslan, dochter van Veronique en Rudolf dochter van Ellen en Coen Goossen,kantoor Utrecht van Turnhout, kantoor Waalwijk kantoor Terneuzen20 juni 2012 Richard, 13 juli 2012 Mente, 17 augustus 2012 Bente,zoon van Daniëlle en Erwin Rijks, zoon van Reimer Heslinga dochter van Lubbert en Annet vankantoor Weert en Nathalie Kreeftmeijer, Dellen, kantoor Leeuwarden kantoor Drachten27 juni 2012 Anna Lieke, 22 augustus 2012 Noud,dochter van Janette en Sytze de Jong, 18 juli 2012 Corneliske, zoon van Patricia enkantoor Dokkum dochter van Trijntje en Heino Hoekstra, Maarten Heldens, kantoor Leeuwarden kantoor Weert12 juli 2012 Abel,zoon van Lieneke van Grinsven 2 augustus 2012 Riley,en Boyke Kooijmans, zoon van Reshma en Radjesh Autar,Hoofdkantoor kantoor GoesIns Jorica Geene, Jesper Wiegmans,Juli Junior Assistent Accountancy, Junior Belastingadviseur,Lydia Visscher, kantoor Goes kantoor GoesJunior Adviseur Werkgeversservice, Arieke van Geemert, Laurens van Daal,kantoor Sliedrecht Junior Adviseur Werkgeversservice, Assistent Accountancy,Javier Paulino, kantoor Sliedrecht kantoor RosmalenAssistent Accountancy, Arjan Ottens, Bauke Berger,kantoor Breda Junior Assistent Accountancy, Junior Assistent Accountancy,Gerrit de Boer, kantoor Veendam kantoor LeeuwardenAssistent Accountancy, Denise Heemels, Sander Heerink,kantoor Sneek Junior Assistent Controlepraktijk, Junior Assistent Accountancy,Lizbeth Kleijne, kantoor Echt kantoor LochemCoördinerend Management Assistente, David Janse, Esther Menkveld,kantoor Utrecht Junior Assistent Accountancy, Junior Assistent Accountancy,Anke Bruinsma, kantoor Middelburg kantoor LochemJunior Assistent Accountancy, Rob Hofsteenge, Freddie Alves,kantoor Heerenveen Junior Belastingadviseur, Junior Assistent Accountancy, kantoor Drachten kantoor LeeuwardenAugustus Werner Branderhorst, Sabine Henzen,Ad Srifi Kallali, Junior Assistent Accountancy, Junior Assistent Accountancy,Controleleider, kantoor Bergen op Zoom kantoor Arnhemkantoor Amstelveen Rick Dam, Pascal van Leeuwen, Kijk voor de Outs op a ■net onder Stafafdelingen/HRM/OutsMarit Sandstra - de Jong, Junior Assistent Accountancy, Junior Assistent Accountancy,Junior Assistent Accountancy, kantoor Drachten kantoor Amstelveenkantoor Sneek Machteld Koenraad, Stijn Oldenburger,Jolien Dijkman, Accountmanager Belastingadvies, Junior Assistent Accountancy,Junior Assistent Accountancy, kantoor Rosmalen kantoor Rosmalenkantoor Lochem Gerlof de Vries, Stephanie Herman,Charlotte Schoonbrood, Assistent Accountancy, Junior Assistent Accountancy,Junior Belastingadviseur, kantoor Arnhem kantoor Terneuzenkantoor Roermond Frank Bos, Lourens Minnema,Ronald Suelmann, Junior Assistent Accountancy, Junior Assistent Accountancy,Junior Assistent Accountancy, kantoor Groningen kantoor Dokkumkantoor Emmen Yvette Langermans, Bart Eversdijk, Adviseur Werkgeversservice, Directeur Accountancy,September kantoor Zutphen kantoor EchtSuniel Pancham, Directeur Filip Klajic, Sandra Peeters,Praktijkvoorbereiding Belastingadvies, Junior Assistent Controlepraktijk, Senior Specialist Belastingadvies,kantoor Spijkenisse kantoor Amstelveen kantoor VenloArjan Dickmann, Joris Daanen,Junior Assistent Accountancy, Junior Belastingadviseur,kantoor Doetinchem kantoor Arnhem Wij! 04 2012 11
 12. 12. 10 10 vragen aan Judith Elzen ‘ iet klagen over hoe N we het hier hebben’ Waarvoor mogen wij je midden reis. Toen ik nog bij het ministerie van king. Maar mijn kennis (en kunde) ligt in de nacht wakker maken? Buitenlandse Zaken werkte, bezocht ik niet echt op verpleegkundig gebied.’ ‘Eigenlijk alleen als het om mijn doch­ een keer een project in Ethiopië. Wij ters gaat. We hebben een tweeling van zijn natuurlijk verwend, dat realiseer ik Waarop ben je het meest net een jaar en voor hen is het niet erg me, maar toen sliep ik op een hotelka­ trots in je werk? om ’s nachts wakker te moeten wor­ mer die die naam eigenlijk niet ver­ ‘Ik denk dat ik goed kan schakelen en den. Dat gebeurt dan ook regelmatig.’ dient. Kakkerlakken over het bed, van meedenken met de klant. En ik doe die dingen. Dat is me wel bijgebleven.’ mijn uiterste best om afspraken die ik Welk boek zouden we allemaal maak met de klant na te komen. Snel moeten lezen en waarom? Wat zou je doen met 3.000 euro? en zorgvuldig. Waarmaken wat we ‘Wacht, dan loop ik even naar de boe­ ‘Wij mogen absoluut niet klagen over beloven, daar hecht ik waarde aan.’ kenkast om het geheugen op te frissen. hoe we het hier hebben. Ik zou dat Met de tweeling komt het de laatste geld daarom aan onze collega Gerda Wat wil je de komende vijf jaar binnen tijd niet echt van lezen. Een boek dat Schaaphuizen van kantoor Arnhem accon ■ avm bereiken? indruk op me heeft gemaakt, is ‘We geven. Zij is een weeshuis begonnen in ‘De controlepraktijk verder uitbouwen, gaan niet naar de hel vannacht’ van Kenia en dat verdient ondersteuning.’ met een team dat flexibel inzetbaar is. Alexandra Fuller. Dat speelt in We moeten het klantenpakket stabieler Zimbabwe en gaat over de ongelijk­ Wat zouden je collega’s nooit maken en uitbreiden. Veel klanten heid tussen blank en zwart.’ achter je zoeken? k ­ omen voort uit de gegroeide samen­ ‘Pfff, de meeste mensen weten wel aar­ stelpraktijk, er zit nog niet veel Wie is jouw held? dig wat van mij. Ik heb niet zo veel ver­ c ­ onsistentie in. Ik wil graag naar een ‘Lastige vraag. Als je iemand op een rassingen, denk ik. Nou, misschien dat meer solide basis. Daarvoor moeten voetstuk plaatst, kan hij er alleen maar ik liever bier drink dan wijn. Vooral we de controlepraktijk steviger op de vanaf vallen. Ik kan wel zeggen dat dat speciale biertjes vind ik erg lekker!’ kaart zetten en vooral onze naams­ in mijn directe omgeving mijn moeder bekendheid hier in de Randstad is. Zij is altijd positief en gaat wat er Als je ander werk had, wat v ­ ergroten. Die is hier erg beperkt. Ons ook gebeurt door. Dat vind ik bewon­ zou je dan zijn? enige geluk op dit moment is nog dat derenswaardig als je uit een situatie ‘Ik wilde heel graag tropenverpleeg­ onze naam met een A begint…’ komt waarin je niets hebt en van waar­ kundige worden. Vanaf mijn 14e, 15e al uit je toch iets moois weet op te bou­ ben ik geïnteresseerd in Afrika. Op En tot slot…? wen.’ mijn 21e ben ik een tijdje naar ‘Wees trots op wat je doet. We beste­ Zimbabwe geweest om daar stage te den allemaal een groot deel van de Wat is je ergste vakantieherinnering? lopen. Een deel van mijn passie ligt week aan ons werk. Heb er daarom ‘Nou, dat was niet op vakantie, wel op absoluut in ontwikkelingssamenwer­ plezier in en wees er trots op!’ Ruben Altink is Manager Accountancy op kantoor Arnhem.Colofon WIJ! is het medewerkersmagazine van accon ■ avm en verschijnt vijf keer per jaar. Judith Elzen is Manager Realisatie: teamtva!, Doetinchem Controlepraktijk op kantoor Redactie accon ■ avm: Noortje Polman, Amstelveen. Zij kiest Ruben Altink op­Angelique Herremans haar tandem. Redactie teamtva!: Wim Dieleman E-mail redactie: wij@acconavm.nl12 Wij! 04 2012

×