Presented by www.ziaraat.com

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a
Presented by www.ziaraat.com

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a
Presented by www.ziaraat.com

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a
wa.{-A

FfiXtt+

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

@rt,gs

*kir,rJp
]5J1tri)L-k
Presented by www.ziaraat.com
qvfil5JYtt
=vfi

P',JtLltc)Ul
-.-.

!b-:4f'(uztb

'P
rr&

'naJYl4tt2t
w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

c2Qo8/...
at_

rbiil
'a

A,,u

f4E,.# t4, rg,tlt!, $)
L

tf; 1 U

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

vopcllr.*lrtJ+Jl
t.....
1

srf,3Is
-aa

.<

lf.

i4 1t,v./b
*)t t' {U ht d- ) d. -? ir 21 st*7

u)rrt* v 16,,t/ :v

t

r,

w
Sa ww
be .zi
el ara
-...
Puf
, Pe"

lt, ct|/ r Bur#,' 1 u rt

w V Jv

:t

Jvrrn,7,v$lllcUfA;
'-g)()t )v:v't,,f-,,r

..U.i.iju.r.t -*rJ g.-rJ.tl .-1...
6

3.,1
6lrflt^tt1.
xa L,,./ lP (0 + ef' {v

11t tt tl7€ t
T

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

I

4V

1.'ZP't...
7

ril -cEt " vl a t.itlrt 1 &+ r,r rt'
7z 7,fi!@l 4r -r1 i! I w lr
P
=V4
fi L c,1,, *{'gtti rDL sfic, 7 & dA
"
Lt' 1 (i.f...
I

,;4b,v
,!u,,i;,=,v$?.litL7=u.tlu1vJr1/

*rzr E

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

7 Jv +

-,,v

t

=rfJ",t'...
.9

:M

OA

.ol
oq

'.

16

(i

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

.62

d-4t-]v
rUltLP

ili,rl

I

dirf,

.irdc...
10

ql

orJ/qvtn{ Fl*tl
Z.'vte,

e$flt'l.fLill
' J?JW-.P tq c;qtg
$ Z6l,v4*.,)
a.:tlt>lbt

/.

GEILf

&',F,1; zl
LhPd+ zr
...
11

ilP 'ttr Pd/A:"

(r

rc 2t2ut(L'tlultt

w

Z'/tD"t'3'

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

;t. -i,,lt" * -it...
12

.ztu,fiq

:
n'

'

oiufl

*{,r)r.,,orlri,:

,r^ f(furt
'"

oLJtq}r

/'z ,;i; I*'*'iZ
rll
oiutr) tln
--*ar.,n '26 ?u+
4...
13

.f

. *uhl rt

1/

r6

271)tr:

ffn

J,|JV,

/.lrv

ttt lrvdrtgv(2 rrt
,>uJY
flz ttWztlolLz zrJi'ftu.btu./)

!-L;,L*
'...
ft

)bitLi' rerib,flf

ft rr.

jrit:'rr,t;grSlldolJ

11{qg'e-'a

rrb

rrl

rrl
ff^
"(.

"t.:r{Vu'

?egj t1r ZLt,db
-

JrL....
15

rt
r6
rt

,J'WLUI}

16z.

zOV. 16A

?z*-P

c,/.)tte

rrl. 1-14

nr eFgr),>v,$>a rtr.

rtl

,/n

e11t4
LIdLlvP.'

n6
rr...
.

16

n1

uel

Frr

0b/ r.r
lVlry"n r.r

'

.

l.t

(.|t ,L/lu} (.?

rrr
f.r

,llJ,ll,>tbv
t-u

/.r

jtujlt
JUth

U/trt/
...
17

{6r

4,2ctt,

ft!t

,rtdz fia
6'hq)WE f.rl

r01a

(at grV.qtfu1e:.7

<lanr/.qro7

Ni
.jt'tVe

.

17il,!

ry

f'r. a6)q...
.

tt.

=,uf+

n*

6,st,;ilL/

. trr

M.

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

. .G .lflfugtq'rn tt'UA^J'Vt
olo *...
,ta
orD

'olL

?r-9& m adtrw$
t

&r*dr
vE

l-

41tPll cz
a&.i+L6l*. 8r
orf,

4t11,^;*1

yhaqd *
^ W,W cn

a6o*^4

't/'I4
$...
E

lf

.

elro

'.

ullbf

-o&lv?

q$

ahtd,M

'.rr .)Aoftt

u{,{'ttv^ ?Y'4Us

Olv

dl

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
...
{+i*rt-lt+r

:?,'".

21

,, Var gr-r,tJrl-j*aril

t O{;att}Lu4O6t

' vA4e+,t&!t r:.!, "
ltrt$'$l '

6ra'r{

t'a

Jiftttt;
...
4.

TFeYq-rFF

J. TrraLJ

'$t

,pfuJd

rv,

.

d6e

,ffi$+ ,s: 'N,b$e

!^^

cw*'iv

. ,lAA
-.

lJ|^

. r^r

s.

cn4@,hf

s...
B

'ztz OsLLiAt tv [tg,,]J. rtu:V
.+r.W4*b4!6n: rcc t 4dt{.:U
zn t4Qg1s1) 2.. cu.t /-,:tr

.w ,.Alilr,r ar
zE dtt/jt€ ..r
...
.il
'

'

...'..

rg, 1qr:yeit

: .ig(rb

.

"

:ll.f

*W6!

qLLN6r)
6ttur!tv'1t

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
...
r(;i'ny : '

-

'

i$$l)r'Wflg'
*tie$;z4i: 1/t4'l#t' J zLr l

1 utt'ep,S t2 7 t/, I i
r..i.-p1fvt:
'.-

Jlus, d'

w
Sa ww
...
:'t3

tF{ *f { - e tz + dt uV {x d
uB

r

,l*.x+/t'
67* a

:zEglt

q f,td$1yf*r"4{sI /- L

pt' tt y

e

'i
i*

w
Sa ww
be ...
.n

:
:

J.!

,

4;y14u

cajt0ritigtot+{{ lse -tf. uu{
L1rget,filf :,,t{'Llt6tlteiltdft dt+
-'Eg.F
4 tt lt gP + *WL.fE fir...
'.4

' ii{;kJJh6"lvte7*

ug

uLv iln

lA w f-*'tlrr7z t v ea|
,atri*'*.*frtl$et;fs4rJlrf$ftlaw
L) gn| L

I

st

'tiitttuw,...
2A.

to *'$Vttt tu O n uE

{

1r.lovzfic1i +1t 1
'
o a) d:: d:-Jtv.t

*

L ri'l

t/'l *t 6+

i. ''-48rt'>$t
r'/,i zl{,laa ...
30.

qLff,'r'L4lorn-€ttti-'tLf jh.lw
6lti :- fiftt,fu{,+nct tlttLt I {w4
-44t < - 6nq1,t)1,cfit2,

L*tLyllW,,1.vtoFliuu

6...
d{ :- /,t *
t

r7 g

*k

g',rrfufi

'W{4 }, $'t

-,A/{l{tt*'f

ery cl f uV
Atd,+tLrt'-pevLgtAAl4*itd*l

z

L ql.[n],,

tP ...
34.-.

vet(

- Fir^tf.LL/-/,f.,il&f
,12, i ftr,J? +' Lt'.

4,

",.

r

'a.i
ra tL q /,,r J r

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-...
33

, i i'L J ?
|

A,1,2

e

$-

s| v

c

otf

,f* t,i Z

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

f4 r4 1t f,-'4 rt ...
.

:14

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

!

srEU

&,

)

'l

'I

l

Presented by www.ziaraat.com
3lt

*.6;Cp

t

sso(

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

ty'lh *, ef,$r,r+V;.tt td I Jx *
ci|/.r- rt",* vxl:A,;...
:t8

/el, At L u I

,f,

z O rqt

f n J r.-Itz- t i + tbi )

4uf{ /,64*/,h ifiil s t

.47gt73-O7

L n4v

ot.tkl

,$,! U tv...
37

-Lt

/,f,!--7,./*OdCA

'0v
7t{ t./t

=

,l au 4 d,* ,t f

fea- el jr *h * J

z. t <- t u e4t

i

Jz-g {:av &:ilLt,,S,1...
(/ tt a

tt

dr

t-f
'

fdt

!t
;*i$v' *

a Jb

t

ttt:ib;a.ez If,v,s r/" ;/z- u I' z
* 8 twr{t gt fLW ffl', fi u' L U}r
-...
,39
A 2/,/. L Lt i'g'td a 7/,
Ja'

/4
-4l-

f vnd='rf7ts (Pi d' u'a uv
o

:ii-

i{ttt L (y'r tn&
ol,tt5f1b,Lolun,.ranldtt,...
'40

a{, tPtft; u,,f 1 t 6v:EJ P'
z-V Ji'Jv,! Lulor: f a
-

. + (,

,4{hte+L8''t.
i6 -f tt Jt- w' +'v'r(= t{-r
i

lvlrguy'...
tW
/4i'P,,1-tittrtl
-*t.J'iW1tF/eMt'l

ltt;v7t{9. rft'i(
'=sJ?'i

3 Eul

&

z'l,tr }^f,-*.r(rrr{:t {lrtd*n,

svtf2'fi7E *t...
12,
t

itry'tt:',j

otul+n41 t

t

ryu

tu)

|/

t

t,'t l l rr ;81* *8t&* {drt r'*l t)svt
otvfiJ+ 2t (L 4 Q*,>Y Q ct * lt...
.|:l

-qLt)'tfz-navili.
/dud{rtotCri",lr{r,,fui-ort,
f ado,s <-,J' 6!dotat t,l v 4 4 ItJ4,
,rfir JbtL Oat +1t+ il.t/L,/4'n...
.{f

y'n"'

t; 1d'{a { l7,t' 0 ? t 4a,-F
L'Lt; 4 t dlgle v.t,l/r 4./g -(,*Ys)
,fel I v

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
...
/Elt

z-

|

i

! t ii4tr

-

Log+ i''fi!''A 6 V a 6,-

{'-n>t
J.ru,i><n

-VEi,l.+i+foVv
',{t+62-161r,
i- l- j-; g2o-ft 1t...
n)/
,fortfr,!*of{

,I

tZ, Ep

{

ilat gt 1
Lyl4re
?lati'-t

",

AbV{e'sb

AtI.lifL

Zl,fI

4ft /'} z-', +'r
,5{4,/tPtsa-p...
{l

lJ/l.ltr 6i v E cp A,,P,, rw t rl,
,4,fi r4 5{,a tbL;kr u, J (Jo o, 0
/zIiyfa,4 L,)t 6 f r*4rt? {{',f} wr
-E (r (yg,$y...
4t
.

-( LEt

f:/6tv {tlri 6 I tn t{ec; g,e'

'

D

tlv

7.

J+'6ri;{i-'r,f+rtr

i!:4

Obt

6l+1 u

lit' u i rf-1t.fint
=
...
l's -

19

-i tF{ u tt i dt;

1o

a,9'4.v

o

4-v

rt V

uft'u; L ;-.ltfv
L 7 lur{',,} Juu* v&s 0 r (1 * ) L : i (

-,,u0!...
50

lriog'8$xL,Fd+-i,lrtv,!rr
JA + V Ai *,frt $ r,s1 nI:44 $ " $*a'P
r

/v*,,V:- + t!L rt rIV.- olt n
7 6 :, 4 { /4.a. i O...
'51

'

+ pip

+ri 1,!,1, eti"t

lV,f
.lL
-,t $4lrti i,| d7 ly t4)1tV,$!:7
- rt iltr{u{,' ut fl! dQlc 7t
t

g

1

t

L

u
...
5:2

.f?,O,2 ( vl Fl) l) +

a {eltn f 6l-

ra"

s nt E- u : 4 1 La

db c't r

u

rt tfv

it tP

t

ifog'l'xL1o7i4d'+Jrll7l...
53

e,.;l & cf v 3 E Jg.i,Jr,,t t
t

rt

{.-,

v

gaa

i :fi

/-pr

tJ

=T

f:n t tJi

t

r,

oi :

& A J i rt t

76L.?'
u...
-$dl1.t'e'gL7'7E1t
ttg'V 4) Jt)/(t+'uL O-frd'i- - q.fi
lctrL{,'s,tJ'N'16'*.li.tLcti't'lf /*

'

-L4lgterldJ?

Jrii $r' rS;...
tt C.e "bLt' L./e!r ( J u tr c)Vt
t
L t., a-...(z pt@l lt ia uFfunr :s,
,L.,r
'.

{-f

4

;rt

sL, gu u, i- 1,
4'r s6 E)Q,...
56

L

q

ew

-v{a'L, |*,v
:."':

&
' :,s*E,,€*,Aie

q,

t l,!,7^ri,tuet tt

tf v i- J1 f- *7 fuu S' it
t

f'

t/-,,/,=rl"...
' r=t7&Afi!L./:vt,ifa c4f-p
J il

["W d, 9 iL.p O,.t tJ',, rJ:* f e.)F
opaQri4ihL.t_ iL c)Ur.J vtle7!7t,,
f, b,JE y t tg i...
f{

rS t,4

Jn*l r,6 o',?t e }4 z I

.tlQvrogt'41t"i1fl

' al t",,$s

t&1t

.

{*a,.dg;4f-' 2 " {'
r&/,/

tlrQr)

o,v { Lt...
.50
..i/"t

t Ll;rt t/, t

{, f,J Oi ulo, :,!i-t it ir,
z .-/
q?u)tr

'{},nEuLJt{
( '-t : li a- 717
g,:rt nr

f, 6 i7 Ll i...
J

" 1P,$

r {J i qn - tE,; z 7rt } itw
-+4,fotp']Jvryti{*

?&,+oi4JntKof

$ a zt ttr
6 J'/1,'b,,h'43. lJ'f'tL,t ( y i ( t...
'61

.>v

t

i) + *1 $/L u! r' Lrer)"-'i Jr &'

4 2f.4tj aVL 1 n rfu
6i,'r,r, it;L 3 -gi6'ut ) L rl gl,
=n
a uz,!od'"

t-L...
62

L 4r,[/-/og,tu L f4 r4,t'tf=ld u,

tl elt L out L :p &o Attdj J
L

#J

v

tt

z'i 1 t7 i, ij t ctr I t)ur tt
t

?

-f ...
6:t

QTtJ:P?L{176n}
Itlo JV r.'u { uE w zt'g'& $ u 3 tv
1

til.)vtf ctl: I
t! utVrlT'i 3 :g 7t ed a Ls )Jer o' Jt

OV 67 h...
'04

s,ffo r vr,f *,ett.t J L u ld I
"
'
eL g p i Et d.? d3 *p [ta
fi]. p
ru"& &t u d :- r rj 17 1Ft>t q!i" tz
I

',

t

e...
F9>

65

tl-tlLltt.t*.

jr 6 ir,J -, s L Lv tl r' i t L =r
' -tuJ$4r''l
u rt{ ui} L L o}&'t ul'

L zt 'l

qt,''tv

tLlj)ql...
86

ti/-is1x7
st$

r

1l*qr"di,fi,nr.- (ir
p-i &,jh5; u 4 7
Q Lu' i:r )
"

s{4

*

I

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak...
gf
q

f,,f tnt,a uS'-t f,' &,* fu

d, F G :t tr' V

v

it

a

i)

r

th,:)t

w&

I -7 $ ul {- t r'

fth'ul,n"d-a)
1 e,PX r...
6E

..

-$r,-V+*frts.c-fyi,'1{jrfJ
' ' ,i4,r! au( Ll ? .Y t
*l 6rrr qbv tii& Lll
tt IllL vtE i {,./1{L rl Jur
"..i
+ &d r ...
w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

50

UW,E-lvltop

u**;tt;L

'

r-

.-

Presented by www.ziaraat.com

l1249!le...
70

.,

,"881''.vl'g.Lttt
'.!
JFt :w lr*Li'tlq,ii+W JU - urt'
f c,t- fu,1* G.ltt ilLyfi/ $ "a I a f (-y"
t{tlw{trfr-3v.rlt...
71

b Jtllt6t e,u t[t7
FLq'f c'rp/,+v&1rtLfi4dfif,
LL *, r; ; {er t"'t S Va *{r), + p h *V
1f'1fu 5fh ryur.i,t;

'%liiQr6{...
,t

1,5 ufag$r

*tt/y

i 1 v'i A{.J' (v

I

,l.r;-vtI*#a,MP&,f'tW-x'e-t
/,4wqulr! Qtgh th { v. ef "t u ri Jl

w
Sa ww
be ....
73

4h il!= r {,,}r L-LI|G d u, $,1 L v'i i 2- tr
L L u + oz Hil L t4 h+A&s6 6 y' P

*Nv+rwfu'{49*'aqk*tw!*Yw
fiJ r E 4 L ...
.71

{!'dJi"t*$au,llt,eth
,rn€;*+rr'W*tstWAdlr,)

-,t$e*ta'y,4,,fut;tw7,,ra

- , .r$u"bdttlt**-"/"7
'(8Lti
,1.,

qlt{ttshd...
'75

,Pq,(P.. &pflu;+r{cir

{t"t'r)Pd,f/ug'at{ert2{
tt urVvnu[ $,1; $t 4 -fg 2.

.

atl-/sw{ttialgutg,ca
-(ztllv,tjui,fnuu...
76

1

t7 &, br*,r*fid,$

c*p

o t lt ; i ) sr' u
t

{*b*ld$r*I#{J!W,*c<bsl
!'./.#Wnfr LehlveJch*f'JvttoTL{'
Ftl oV r, * 4...
77

p ftiUt L.y &j )t 6, J v 4 o7!7 t I n e,l
-?3BL(d,f

{*fv""bZf'!
tblt&P &,tivr)

1

*o

rt

e- I E

L'f v eu

tt;:f ,r...
7A

*t'?O'{q}6ry *t',qt 0,
L t >"tt)*'rl't &iiat
"gqVfi/.!,t t
fi.?-7

-79''io4artv
'
fu,fI Ut,l ? a*O ;,'Lz tt i, z trj g...
o ofav L *tr,5 Z /,f,*, dtlx

ao)a *r,P,$71'/t' i
di dl,

t

-rlar,l.a

l lt-!

' ACLdtAt

l

1tt

/

,'fi(

t*'V 4fi

9r ...
.

80,

g}rt ztLs"/$1,rt,f O 6 1,
,e t6{ (f'd LE { Ltf ifu{'= 1 r)N 7 :v Q
,' -dLV',
(,z

tt

*u

t

6#;*,Ltvir6.
{ 6.,u (...
81

.) eL -1. tth'bL a'u'f {ot v{&,1 u $ ;
f vu ru / { 4 ot i v tt i v nr l-,., r.l-,-b,,t, &
;

r

b

t

L,l.l1 rt ? sl r...
'82
, uLl* AV {*s a slt 1!4, tt 7 n t.'V &:f- bqt
(1t!efitrJ.,V1Lt,>f e12JiL2n{a.!fuv

efir 1)71*,:-u[e L
L t' $ + h.!"P,....
83

,zlvo:2LL"GOV$'*zoP
- 4,Af' t J'Z*'l{a-.:)r LI' ?,+:; tA

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

(,in',)e.y

Pr...
a/t

'at-?&
,,g

1 t iY

u

G: Ou

iqv

=

i d Q 7 rot,,1 t

j/uV

-_7.2.;tlz,)n,i
i li - S.]'4)@r L I v tt.= 7 -e,
-,

L4...
85

L i.J g,-'Jlt i,c,,r ;- fi 4i, 4 ;,r f,c,r
,zi a i 2-V :b 4 J-8.:4 &) z" vl'v;e tE.i r rl t
-t{*JtcJv
f,'-i.,l;iti r:;...
,?)utBb.)FJfu,t"tL*

JrLtdfJuVT
i{:,J,i"t,JiZ,i

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

,1-. 73) furt{<t an /.,r7' ...
87

,

i'rt' rt
-eEc"/tf.'$t:$'{LqJ+

rieL *r r., g l1uL f6.,u *
t

.

{ tir ( u {l t

h,J

ht,,r i- n,,P,i,,PL

-+ rt-Z, ...
88
i

I lr o7 (.al
i',fz ti/!;;,' r )'wt L /'.11'!
j ; L Ftt(. {'.lr) i
o.9. 6./1 +,
t

)t tj", P L ;, Jg h
V

d|: c

!
; ...
89

l4 2,4tr ; ti'f q ft g u v - L,zc,t u - i-f. Z,/JsL tlr;6,1 a ip J6it f,l v ttt*7
t

:

t

Lt )) /gi t.i.- ol e),!3 r{...
90

-LJht

*Vfft a

l it, t L y
V

g-b'i
'

14'

( xt,

J)>

Ja0q|a-u/nf-r,rg'

d,lv L,1 t t; ai.,
r,

il.',r

n {'*+;,'!J...
91

,r*c, stal,9{
'}-l
';fr rJbf
igFt(7t 1/

tl 6 * -

z

i

tl9 e

Ur

cfr,-J"

J Lt i' rl

-+6"+J)-r{*rA*l+ii/
{rtd'f,,,...
ttz

Z

gtdcv,r,'-.t rt

: o, q -i n

t

u

q L /&

l' L,l

-

C,,f.

V

rt

ri4 * r4h -J, ;lrZ
q
t

j gu,/, o

9

F4 {,}P...
93

'

efvogur{."Jt;.l,rf'lv1ro7s1z,y'o..1
tt O &ry nf 4 + {,F q / 4, L oiJn t
L 6. 2 i!6 tt €' J w or rf' Jv JF;t (* ilri...
.91

-{t:r.,ilt

?(ul t'"+Ef,Jr

e1fi,-fif,tot(&+'-,

J-',P,1;
6A I t/tt

u.(t* /+ /, iF*u
t fit p t ttz- vLi cdh d:- {4i,...
-a V AhzvLV ! i-

!

1

fi rf

v

t

9{1

7 s6

/4 |4h

; g,r lgP to

tfnr i

1./r

r'

"r

-lgy'.4Fui'Pr

Atil r J fif Of...
96
'

2zt
_c.-a_ v

-alpCl/Ut,zt2:t{r;i
-Z+Wlz.lt(u{)
-ZzbEE,gtJt
r{' r. - u lu 4 ilz Lt i dt y i
9 |g-dt
j r ; tL
- L u- ...
Fe-

.

97

i/,;tr :vq 6

rZLrI :v nt ilba t$ o 4

-!-t.lo(ti.,""

4

d V V'
esPo q d. z-4 at a ac f vb.'
et a.l/fu;. Lria...
98

Jf gA Z L6 / Lti.t
?6{LLi:r,/loi

1

o7,U7

t t,/, U i !
L /4 r'4Auflt 1)r,? L n vq -,1, t $") ("y
;) r!v'i.17 t/;. r-...
90

zt {gieL/6 6 Z',4LlL u i.
4/: tf*v- Lr d L Llctt'r 4 $6 vr,,P
th.- Ll L.f Ut l, L z - q, t {,1:,f' €u{l
nnu,=zV

'

. ...
100

; t!

r

=

&,/t') r's'tri,,lV r Jq +t,f

,z{,r'.fl;/_Losb,i,,

tr,!v t f' *iJt 4 -7 tt I'tr, zt /cti
tr-at11tiL/+q/d...
101

,14,*

t5 :

g

$a

i

OrL.:" Jt;,lr €' 4

-t lc { f, 1i, #t,P{t

v

t,, t

l oP rJ o' 0n

n

V

;..1
-7vqw9

Jt;itt"...
102

-L,,n -l ;f2){trLu"t" 4tul,zA! L"
/tr t-F i-,-.r,.* a Jfn -E G :t : tti
J u t.>f A 6 nu a uit'i,-& 2- L Z' 1 fl

{*

...
t03

/f.' *r+L.>@, :4g ! ltte.)iut
V L t/ltn ir; o d, L i17 (f
-1,E

/=

)

14

efJT

frn t Z L

=

L','-. 6 G u'J' * L
"
...
104

-+'-bttqtA-uxi+Guriv

l''ql1
Jl, )tL :: Ja it ri I v * oP
tt' li #t.Plt ) r i t a * u,!n a { L n :.-q
-..,,r

t

d.

...
105

tn

--,,(lo nt f$4!17 V.f-

cr,-l'

fi

,

9

t

r!=$p

{

o'

ua

t!r5;g

t

Ll

6rt,t r tf4 d&

i

Jt,

of'

+

{,i...
4.

fi4 ( Ltlf. - ttfl L r{1 "6r ('e : P L

sN*

r't1d'$Af ( uui7 2-'l
n t r:'ifq st i V L., N b,t' 1 vlt
-. / ehft
lr'i,8...
.
-

f,

ou. uta

107

-,
a-aa t
aal

3;,

ir rh 6A *;

a d/'b*or

* $it ii

11-a

*,v t'/ ti

gr:: )'J,-(7.>gu2

ppzJVa6(...
.

108

_ti,,lr/ct;
er {du,<rt)lir f lllrresrrl *.-,
"-,

,,t:

rFU slb IJLI

ui r rre

t

r:Jt

u1rr,,3-

rftr""rlsr tCll...
109

* - Jt,fi 6

tlzr

vfL tr t tt ut.'

'

-$i,Vt*(/St7',"ttv

zt:{'rMv/Jlt'J,.f
qLlJL4tz;i*t+utttL
7 t u1, f ,fr ! i, u...
110

-?,ttOqV.F. fu,
y
f v -r74ir1z'ot Jch &,J v tr ep''.
t{yt},g,r
,.d,g

( tz,4- i,i qtbrL t.lt 1,*t t!

V,,/f ,1,,-rr :...
111

u/''r

t,ds) 6c.t v,',oi 6 f1t' I Ar sf, C,C t

-?il

{ q r}, tt,v lA'* 6t 4!l * *rO
-r4fi1t4,'trfrl0tit/.-9t7qa1V/o1...
.
", Jr;Ar

'

112

cijl wlzf, d-A blJt i- t,J-: f.'ztto
-i-:)t!u;,.,2t;ricz-,d11i,,ctf

:.'

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-...
ll3

Pei

#lil

1 t tP u vtJtz,
tt tn vL Ntih a n jf3-'P rn d,Ju'Jv

Ai& /t":L

r

-+,'/tortt's;,!
Jup-4L.rJg'Jr,i.')vtr*f...
171

Az,f,a+*laltn'P:rt0,:
,tauhvtLrtlevfurtu-t

gletrr/&&t1r6Pp,
?
't'7"tr?tL,-.fi1*,l1ul

$*

,lt E

*ltirvJt

='i,4

tJ...
115

{r-to62tf ti4aljLlv
fieliritt,JVtteP$tqt
(,* t-rdu/.'r.'ia ( d gi & d, t L
{ot'si- /4 4afl b n1(7s tbr
,>PJ+evn&.hyOr...
t16

oy4i4etrt
-AQnltAt&u3'i
6 cilt L rt ou4{,4:r,*,trf., ctl s :,,

1+etult'L.fAi{ntnt

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c...
717

{rlf t' }'/ol'n lt' i- "ltli {'l u" oi r!rl
,fu t{* -,Jr;It rh J vgto7 2- tt i il+{ V
ofi'/n + Jt6,!" 6 J4 $'"r i/,fi...
/

tlt
1 e'v h fldi4rrl&F,ltut. &,
l*,
I 4 t d {t*W $ 1aP L rb q",j,n s e u
(-

,l it

*f'41t**t a /+r*l,,ty

w
Sa ww
be ....
119.

06 rf."r 6 * ) u (' {,-(*. re,t {'a

i-.r,Je b d, 1
PJr

b tt

cp*

L Lrt d' t

{

"- 1'
_!tftttut7,6:tlsa.o,

-.4, ...
/

.!ao

ul{*&ttfu#YJwt'P/?,
l{*<' * {t,r,I A:' aa( 4, vr

.

!44t11,,t4CftrlZ:L.t

i-J:n'lda6&+*laF

nbfWr

r{.s+i-f+"t
-...
.
a., : L

121

J v,fi ,l- v,g, rt z z /t{g*y{

6,9 ut t!

tic,r

1

g q, z n,y', :i cV ]6,

6

t

-

L/F4{ui/.,uLup<eiL&V...
1;27

!ivt
't''

{rJrtgrtAlGlturd.rej.eD
1l

.D

J,. rI| Jrr,

dart

Jt

Jt

l

t

.

'

.

dJ.{CJd.J'{|qa}

gtLrr'rlr|,sl...
12t
o'J,Lv

bl$lt ill

ttr

o7

t,

=B
.ls l,'.,.,t,,tJ?+-,rtlvdz-{.,t'g,it

Lt

i' ulna

J.Uli
Lq(+J*tLttwi)*lvZ.csi-r
Jv...
*

cf

t/ fl ty.J,tr

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak om
in
a

,tuvil*#u-p4v=,i{ti
t- /,'a,J t ) *dl) lI * h tf A, qw...
125

U* u *atLt)rYtu t art

+t" i

ra$

t6 !4
r

A*lJlc- rr,t L -,1: 6,.t $ i'f/
L 6u -st & +
"tlti, 7 F, <ulAt f
,1 il4 c...
uugLvl

)t

fllt

Jnt'' 7- r-l..Au,'

-?f&,,rLiJW-,tuP,rt
{Pttr<-u4b',*+ W W 1{' t
e,f' 14,,1 *i 76 ci rrtq li t t $fudg ...
127

.

{,ttsvd7{Pt{fuaLo1lri{tt*

z-n

${.sl!Luf Gt!t1+W6.If"i=U.+L
{.t' L t!'z L { L,/ a6,4,i c)V,, L
v

"fu

-

4i>>Vt
...
,

;u a 3

Jf. b tf;sfi,rlot *'v,' 4E
-*t?.1

rt y'o rb N h

i' J'61 gPLE €,'t!' {

w
Sa ww
be .zi
el ara
-e a
-S t.c
ak o...
'.t.'

ftt

.120

.lr.rl,.r-{r.l &,/, Af
<lrru/+.ulrrOi/,r,r
,rJ

{r*

11l

.*l

-* 9{l

grlt t4.lf,rJ s.!ar dt

.ib J sJd...
.130

qL:1"Ud$,t,,t,f'q
rJh,'L4"(ftta;.*1,'r{i'4

'

*$itawhL

:-6!4 tt tt*,br,!,tt *.,

.

{.4,,LL'ftbf"*iLYlt
a-r.i|...
131

li<-th
uoLst

I v tt:.fu Lt }"v t =1 1lt 1f t,zr ",
r

E

=t*,{^*
Vb L

9p

PL
i' i ta-4 )o. itt L eF' t L

t!1,t iro...
'

132

J{,u - z,JEh $) J us -7J') " : n
-,4 L.IO y {*Eduw ,r- $ +!,;r

,vtff4t,p^lt1f,P6)vste.7l'tt
7,1' ai

#lEwL

1,, A...
133
o

I

yt

s l,!F q ao -

)ra p f' t,t' 4,ti F

-L4,fiiaj{oy4LVfiJcrwl46r
,t*'t-8 | 171{e!lr!{rt*
p|! yc)'v,t L fi 11,1...
aat

oiti
. JA l,,h 1 +z/!a

tl e-r:t 9. !
tl !'+r, )bi o trlt ; tcJp!J6 L- z-'a *
v,

t

15

Utl'.lJe u,Lfi s7 4.:u'tnr 1...
t3s

Zrf'*t'4='
,!tu-|ds?!7furf-Uc4Jvn
-r Jr;)t dl -l v 4 e/$ t/.7 tJt a - ./. 6 e<b t
(
c{o I !t,n1' n oiaLfi 4 vt 17 * r...
.

130,

?,lh'.o.ft€vtLil##tt

,l#&wAn*r'{tJ'a-f{
/4ut L 8t z-', z-.I)ta.-.J.
-+*lea4la"qtt{€ectUt

(,rhl+

i,, u L -.il *...
137

tit

=itt

t*u. 5{ z-lupfgol*

l rS

,fr4 ra a TrlVL tl;.i.vg/bd e zh
p h f, *i+,Jo.bt th aJJar
t

dt y tJtl)r

rplr|...
138

t!:t/ L ( /'t

LflLf
.

,/.Jr' {+ h

St Li;,

r,ida,E'7,'l#uE',.f,

-s'

t

dut>rttittl-J.JrLLitJPLpJg
',f Et i- rt *...
139

ctu{A, i tL e?z-n L /.;

r'e si

,VlauxQ(ith1rt,i&,r
-,iJY,y'vrL,ff4t4hf lu,
o4 t! 1t) flL,r -1/ + euu ) (
Jr LI,JeL....
ra0

eLd{df
'brff4't'4tA,llu"ifi',f*Lu.(
jtr71,ra,'aygaolfi4*tJy*,u(,}7

*

f,z.34t

-S

f nt u{l t {
zrr4qe4*F} 4 &tj fi ...
1fl

.

."Jr;hrf,VWef 17d(q'z.rl:t1{u84
.:n-*{vtivl -fit t,-#&e /. z - ( 1
,4.,'-E ufi.&t E' *' *dN,J ul o7!/J j paspr z* ...
Qu#Ju.wH+WdiLoi,l
a!

gNzLl
-tu

v&lanth,rt

a u, udr

6hhdw lq4n76,66St

& fi fii',,.ggf:t{.leVgtFgof

c,{

S,O n

r

:

...
.

143

uiJ/ i $tar,y1,-/ f"L x L I a vI I ti

i

rl t it 2,1,!y Jt L ^v lgat th I utl=7

& l' { L " a$'/L'b ttt'lzl
Jlz; ...
.

74

J.J?,ithtil$la'nlz/4r,4tnl,gu

-dlrrtffil*q

L tv t c.'u'j *'{,,lt

N E'fe h (

-ug*l{Wlab&L}6t,
^U

rf' CA tlra n ...
f"

r45

St"l'tr'r{f4 i-t- ( A :," t L n JY.&, L n dn V, 7t At'9n a 6,-i*L 1 L rPl
c

L L n.y o L

J

i, zr nt

L./f

v

J...
146

-a48b&:t+
$ 17 urt- /- s i z- x L,Qi!rt*zl tt t

7t' u tf,j a v r/z tr r, w, i * fi
14 z'r& g i t 6 1 tit n !41 Jt' J...
147

J r'l'4

Zt ) ViA h d' Ut tl dtt )r 4.?.7

z- $ 1u6uJiytu-,taiy,)au-a

/,tr4^lt f,),

2r'f'U:4,.fu;'Jvht'',.d/c,u,!-;...
1,09

j r., a -fu;i,tytJ',', I d-,t * ;e + 6
t z| tv1ieL JV ;/ 7t ;- /, I i, I,tt
=
{'zaFs L !r} t Jg h,-A p ! g i,ln 4 yt...
149

tft J y'lrE zt jz ltil ti,/crr oP
tu uv l,pv L JE t J?AtLt ),C,t L
f,|i,*
4 4 + vt u i v i 1 t)t ut ry1},Ft 4 I zt I
...
1tto

t

G

-

i,,rlti*: r 7' i. - .n t{4 {/.- I w/
ct frG,J {2.- fi tt t ht {e, ff t,l
.

e1

-

-u',1l4/lu,i(
3 nr t!&!....
151

Jal.|J}ty'

._u2)rLiv|tctujjzlecDrt
L u i lt i-tf J6h €, y du e7
i

tJt

LlLcGeiUtl'6*'YrlUrrO

,

w
Sa ww
be .zi
el ...
'
I v,

ut1!a{i-

152

/f

v1

gl ey:' tt 1'".'*

,f s) { 6 -r'i -,i 4 Jv' i c{' I'h t b {

.+1/Dtltl,t

lVLp)tri!"1*-,P!7...
rJ -.rT rp11rrl5

Jr

2l-.d 9r

u! 9rl

ult

,"llr,F

4.a,rrJ

C.r$*l

ut

!

l.rgJ

r{.ltrl'.rjtlrrrrtn

Ur

U'"

tr,c1

...
.

154

Jry sJ a 6n r / -iJ) d. L c{-,J
r

4)6'tz
.

rrU vd r*

+ ip.borr-.,,.,r.ro,

i 4 e$t 1to' s;st f*Cfr.+.jf
r:,rfJt...
.
z- * t* ud' t L

'
'

155

4l Ov etln f L x

-?tut(,SlW.-O6/(

lqrr/,)'r*3/.Jv>
&t e,rJ t-rgJr,r..-uJ:*U(r)

i

S.rt-

r...
.

156

y Js)t.h/

*upi- i- t t{rtk',,
:-f4f l4d6fltJr,!t/-;vZ
v.

-O,da f.,v & 6/,.t :qt -rz- h

!

.ilr!eWLSb,t+ellvbtf
...
'

157

{s.t En c)Vt,-a vA Jfi uiU v tt.='FL.4h
)t 1f.L el v', P/ o !a,J ti: t { e4v:b, :B
L, ra.r la.furh riA'" r i- t L ...
.

158

ei(*4r
{,1t +,u ft; 1rg

{ rffi /L t-

r1,,

t

z,i {rt'u 1 - P{ r ttL r tt ct Ut - :r: vl 1 8L
le { fu,Yt aT1 q L...
.

159

'!'z'rLc1/o17{'*LJvr'*f

vbFrr.ut'rL

), t ty6/Li't c- q: qf;. {ctr /{ tn y,
I

e7 f- i

L,

i tf

v

t

6t L.' <-...
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Saim chishti books eemane abitalib2of2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Saim chishti books eemane abitalib2of2

2,393 views

Published on

HAZRAT ALLAMA SAIM CHISHTI KI TAHQIQI KITAB

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Saim chishti books eemane abitalib2of2

 1. 1. Presented by www.ziaraat.com w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a
 2. 2. Presented by www.ziaraat.com w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a
 3. 3. Presented by www.ziaraat.com w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a
 4. 4. wa.{-A FfiXtt+ w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a @rt,gs *kir,rJp ]5J1tri)L-k Presented by www.ziaraat.com
 5. 5. qvfil5JYtt =vfi P',JtLltc)Ul -.-. !b-:4f'(uztb 'P rr& 'naJYl4tt2t w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a c2Qo8/.: .l i ltf'j ,rd,f. -d -tt7 ],^1 . / JJ)rJc/r. a fiili)Lwf' i Presented by www.ziaraat.com 'ltl6 & 3'd a),
 6. 6. at_ rbiil 'a A,,u f4E,.# t4, rg,tlt!, $) L tf; 1 U w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a vopcllr.*lrtJ+Jl t.. | z f, W; 0 :t U lt | y laa 1fi 't ,.. 1i/. 31t rb ef vttcl!.Jl 6tr6 ;J- n't/i-,,t '.8t/4r=V:rltrtUq,tn$utrdrl ih7*;:;iJiI , * ,WhtUttJlt:ti -l -9t, u'(v la Dut.lbr(Presented by www.ziaraat.com
 7. 7. 1 srf,3Is -aa .< lf. i4 1t,v./b *)t t' {U ht d- ) d. -? ir 21 st*7 u)rrt* v 16,,t/ :v t r, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r | A*r;-rt,izd--/Ef l,tr q L t gQt,p b L:, -yt i-.t:s' Jt;h th J V 1)-f I tt Qt,>V J Ut trf i)'/7:-fitJil ,tlJttrt!tUtpE, &(" "tn...jtt:f Presented by www.ziaraat.com i) it ;t- f
 8. 8. Puf , Pe" lt, ct|/ r Bur#,' 1 u rt w V Jv :t Jvrrn,7,v$lllcUfA; '-g)()t )v:v't,,f-,,r ..U.i.iju.r.t -*rJ g.-rJ.tl .-1 i+-lrrrJrtl, rb'fr VU-Jb*l.r* rr.t+ll+ ' brrertadl-r.i,b.r*rL'.Ftr ttdt, jd.rlr9.slerLfr -ulri rrr !+. !in *,bI aJf uJ.ar.^,, a1p,,r.,.. :46fu <rrl1',1r rL!$ rr.+ slrr #-rb tf .*r,l.n r 15J'.!sir-.!9l5q/rA-ttFr,ei-r+ri,r.'ru ^Ib dl t$+.J d..')tle3rt,.j +re[. r:rr d.it rJt4I er rrri. dUJd ddt.--r, r o,. rJy Or t^r{-y'.1. .cr tlr,r lrr-J'Urt rt l,rlrl rg{..rllrrgd*t crrs nr f.rff w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t ,:r!t!rd dg rg!..{r,,rr l.:& {fr rrf err.+ j$borsi-rlr9l,!Fl,g$rtadJt{c$rt <irlteolrJ jr.r..l tr tJ.f,*.trr sr 9,. uA: c$ orrrrr d<r ct r+ ot, dbsJ,:la, rJ-{ u' g.'t L.&, .$.J d4 dJC,l.+Jlr<d.,Irdx trdft dtrr,i.b t ).e -rbldpr <$,d"[tg. ur' rlbl giJFdr$c,alf r.to.ar Presented by www.ziaraat.com
 9. 9. 6 3.,1 6lrflt^tt1. xa L,,./ lP (0 + ef' {v 11t tt tl7€ t T w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a I 4V 1.'ZP'tTilVQitJzili-y,;v3u/"'r;.v L !Fh+ Qou gnn , *1Qq 1 { fi a 4 ,, 11 i-cjl7,fi{4At,ftr*-lTntuoaa6'ti , jI L 7t *. 71 $tr firt2., A prl r6,.vZ -'cvfiJ:9if'4rq,fi-,Qi{'tJid71',qw s!-,V,.0 4t,! +v & ( v otr i- O ai tf o). L rtwL A wizrJ t'+t/#(hJd - u,,(fpli,fii&ldl +,:,fi; -rrtq L p J6 At A thk €.72 a{Ji*<. L rh ' - et Jtt, L * I Ll i it staf'L I v flbfl fl' t cto-r,g4r Presented by www.ziaraat.com L Q V tt o P J.- -'rP
 10. 10. 7 ril -cEt " vl a t.itlrt 1 &+ r,r rt' 7z 7,fi!@l 4r -r1 i! I w lr P =V4 fi L c,1,, *{'gtti rDL sfic, 7 & dA " Lt' 1 (i.fi., iletr {tia t + e)ur 7tl.=tg a q L q, u t r 5t ...ktt(rltt-?UVil w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 1tut'c!)J Presented by www.ziaraat.com t-r4r!
 11. 11. I ,;4b,v ,!u,,i;,=,v$?.litL7=u.tlu1vJr1/ *rzr E w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 7 Jv + -,,v t =rfJ",t' *tii F Jrt 4,fzuP =01 ?it 'lt!i6uft"' N tE JY' 4 (=V* ? =$t"] -6 wdq4l' di ,?V( ,t B 7C3'fctW LcUtG,f Jy ? .fr t Presented by www.ziaraat.com 0b tt' '
 12. 12. .9 :M OA .ol oq '. 16 (i w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a .62 d-4t-]v rUltLP ili,rl I dirf, .irdcrir(ill st.di-.5 Q.dqlrt ft J-;LI*{ ro ,zqitpF'z' t)ttrl-ri Cl-i4n', r .tt ,littni rq Ab-f tr ry(4t:q An6A .-t/' Ar/u-,4 ro n . Fr d-i{+ C/-'dl-"r'+ .or IO 4itt4" u/-*l"Z 0l J-;d(l A6 tt Presented by www.ziaraat.com ,)fuIwd . Al,J1
 13. 13. 10 ql orJ/qvtn{ Fl*tl Z.'vte, e$flt'l.fLill ' J?JW-.P tq c;qtg $ Z6l,v4*.,) a.:tlt>lbt /. GEILf &',F,1; zl LhPd+ zr ,l-',Pqit 1Q. {.tf .r ,J',y,H qr cr t rr r.f t.(/ ' ..y' ' r.6 t.z w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ' er ,!-',frlrt' z. ZQe7)VtaV '. ru(vt 'fiL,'h Jl',F,j4 z1 rF.-U'f ,./"Fqlv 11 rfor/v,1!t qb,bZf'! ,)/',yr/-ff tJ'r|q's _ &'rfrln 1Z z^ ,faatl' +d+dt x ci-fi-,Jutt t.z .Ll(JtL{r.>f {,.ir)i ^f ni ,1V$ A(' Ato?t# orAU - , Presented by www.ziaraat.com i, ..J ,
 14. 14. 11 ilP 'ttr Pd/A:" (r rc 2t2ut(L'tlultt w Z'/tD"t'3' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ;t. -i,,lt" * -itvY. dil r" ''-tii ;.: ouPo ;. i6d '" Jv6su 't"t il! ; ri '" t{' ;; i,J*, lrr w 2/,0t;)l4v altg* w v I J,-: 9FV.' trr r7t .'..2 lW; +#f {eU :. tlv/*tlt '&"r{ "ersp tn lg!6,tg8r 9.ttlv lWNO Presented by www.ziaraat.com -w -Ai ,tP/ ,/dv rrl t?'q+risi' t?L J6"'N"
 15. 15. 12 .ztu,fiq : n' ' oiufl *{,r)r.,,orlri,: ,r^ f(furt '" oLJtq}r /'z ,;i; I*'*'iZ rll oiutr) tln --*ar.,n '26 ?u+ 4r' '^*;,J;i; . m w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a zlza. oi'n :; ,e't'p,i/,u, rr.gt pL4t;r>7 :,:,,j :: -rj; * rtiyou,t-4r':, :'.:r.::;{} rw ui;ftoi-a6g tt ,l ":;tNJ+ nt *,r!or :l /J+ lco .nqlor E lJ,rlJ+ o, J6, ilr JfJt o' '>ist?v I rraif*eu.tfii I Presented by www.ziaraat.com ,:
 16. 16. 13 .f . *uhl rt 1/ r6 271)tr: ffn J,|JV, /.lrv ttt lrvdrtgv(2 rrt ,>uJY flz ttWztlolLz zrJi'ftu.btu./) !-L;,L* ' rz. qtutl/t: o/Z-Ui rw qz-ti'{ rrn 6n,)nJ. qlo w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a rz. nr,u;P@-Lcd? rz6 JW-etlb rn lclAloi!,,r z1 ,-d6;.u(tu roz rz^ U_^r{J} rot t^. Lh,Jua{ $, r^r ?s)t1l r6i r r ZLOLu n. r^r yf!4btVt rr nr Lhl-*{'./J itr rA(/ -4L,>Vfit rv nr,2.tgtdtjtr2t'u{ rv Presented by www.ziaraat.com ,Jt't1Csf;r €t4 dt/,t . iE #84 *A4l *q -+-gtlv nit
 17. 17. ft )bitLi' rerib,flf ft rr. jrit:'rr,t;grSlldolJ 11{qg'e-'a rrb rrl rrl ff^ "(. "t.:r{Vu' ?egj t1r ZLt,db - JrL.a ier,euvzqffrlu rir L/vty'( rv ?tnv =,Vi. r.. j/Jt&:,t:' ,1ctrtl'Vt m TttadWlt -*r fw.dt| ' *, : ,ltg-lo .r*fwr.rrf..frt!,rz jrr 7t{n+;i1 ftl,a wo ,,6,lrtU. 'r.n G/{-f&t .rr1''. c;'.{.igt r.a +Vld&l fl oi*,".-r:t iti ra, ?,'a;{s:{'{rg, r3t:.' - €-.tFr _ iar 'f,/++ "t il-r,futf rtr ,ftZs* rr LEu{,f.-€ w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ju>u,h ,oq,dfl+**,!t_.Fl Presented by www.ziaraat.com .. : 6-!l
 18. 18. 15 rt r6 rt ,J'WLUI} 16z. zOV. 16A ?z*-P c,/.)tte rrl. 1-14 nr eFgr),>v,$>a rtr. rtl ,/n e11t4 LIdLlvP.' n6 rr. fa,o rrr fE/Jl ,* ./,"f$/ut: tlttrTEttl. nl/,n)nag4*,|, rlz 7o!aU{ w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,7b7zp,l )P.1ir. qwA! rq( ry, $l ,rt . {,4{,Srg' *F.k rit[ar/r)ilrtrafo /1t LuLtti jlLt' rqr gSU rz1 ,t Jvvltlt*la rqq 6n*wt r.r ?,3{, ftr&tLt{fl{ i{j rzz +"{ r$ ,$1 r1. tldr 1," dfud rit d,t !' gr.j r.t *!tO'ri .r^r . ,Jt"lltW rrq gr t Presented by www.ziaraat.com i1!Jt -t! .
 19. 19. . 16 n1 uel Frr 0b/ r.r lVlry"n r.r ' . l.t (.|t ,L/lu} (.? rrr f.r ,llJ,ll,>tbv t-u /.r jtujlt JUth U/trt/ tul 6,aU;(Jr1bhl 6P/ tz:d:ieJb- c& w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t/r rtrz ,d,4 ,/-rt,r!,jrf . iu,it r; *arjlgitrg ftA ,bfrf g$lIr5ill (.1. rrt..t 13'rl j ltl , t',.' / l qv{Uqta flr f'"t L{tfgL fl(r rft vdifJ-'$'/ r,t6 wt rrr rrr. f/r.r' - lV{tfu;I -/'/ .,lt!(t;'i 'LfOli teLl ,/-./-' )& 'nr oQVrF ,/-.; rfr ,/ult&,-f.S^' ,let/ nz t|'u/ . ,t-i ttrt ,/vj wo. 4llVtjrtgl/ n^' .. i$/ Presented by www.ziaraat.com
 20. 20. 17 {6r 4,2ctt, ft!t ,rtdz fia 6'hq)WE f.rl r01a (at grV.qtfu1e:.7 <lanr/.qro7 Ni .jt'tVe . 17il,! ry f'r. a6)qa{'w ,!i;t St..t{r2/J wr r)'.;c)Wi,y{ aqf w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a nf +rtil Jv4r r.tr JtW rrzr: rzl . ^. "fl .1.!! ,FiF srr tU,tll-tstVtlld . r)vt/- wr, .- tfi; )vag PtsrYoT J,ruEl ffoLE8L1v4ef jl.tl Qrtrrtrpvt rt . ,)'!rq J,rryDt mg{slfu,-Ia. 'try1 +83t li{oq:e? .r4lal?uvs(pA _ tLrJfult)/ ,,:,.019]!,1 Lr Presented by www.ziaraat.com *i'.es<U . a*E!, i. j.
 21. 21. . tt. =,uf+ n* 6,st,;ilL/ . trr M. w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . .G .lflfugtq'rn tt'UA^J'Vt olo *t qi! w tt'v(ri&E rt 'ufrplltl nr 6E(lhJiA#r +{t[ctr] rc 6u!]6il8 n" *, td,st!€"M n on hutrc'gv$l Ot+ .ttqq 6ttth,.d$J-.t, 'l4uNP Nr . ,-.*ijt a.r 4ttrtL,utt -' onr vi4,"tb a.nyrJ&Ad4eP rrfD El,tlt'a o* nlrt*,! ; Gatlr irtsrrrf 6ft ' .. .Aqr* Presented by www.ziaraat.com
 22. 22. ,ta orD 'olL ?r-9& m adtrw$ t &r*dr vE l- 41tPll cz a&.i+L6l*. 8r orf, 4t11,^;*1 yhaqd * ^ W,W cn a6o*^4 't/'I4 $ffir on ?t;rr{ w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ox ' L4.luo on {,tur,c on htl-v dr2lx4zl alol 3?4 .co; th,)et ,rhf -,t{-* ora erir,,tjr;!v*rf pull or! +{lut 4fif, ,d/ aar. Phe cca (t+,Jn oqhud;.,v{J/ . &!tL'146 or ,J{f on acr a* Presented by www.ziaraat.com ' u-lti FW+
 23. 23. E lf . elro '. ullbf -o&lv? q$ ahtd,M '.rr .)Aoftt u{,{'ttv^ ?Y'4Us Olv dl w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a yr!vu2r uz/.Q.n +6u,t{,ft .tn6u4L{ irr-$$rr5'rr vr "vfl*try a4 .tui/ e( l.f ' r..-17 td,>.,t'C)6y't Jgvt e?ne9lt l.f zuqFty Pljrlrh . 4t419C il4l :.l.. a,-r,N r/.qw 6{ $€eabtr azo TCfro*! ozo.sr1tt !6t'fi'5u ftfir,=,V ozz. 'A'r{P'I' r)i(eitfu at' ?jsJ Arhf't ccbtJqb 6At Presented by www.ziaraat.com .
 24. 24. {+i*rt-lt+r :?,'". 21 ,, Var gr-r,tJrl-j*aril t O{;att}Lu4O6t ' vA4e+,t&!t r:.!, " ltrt$'$l ' 6ra'r{ t'a Jiftttt; 1s|ddrdit&{d- r.44tud- L<bt v .c,.A)b&,Je ttn', a$-tt lV ,tFt':- e$1L'-t, c4otd)( tutp&€r lltl w 4ttt'-1#1{ rE|' tF oFlW r. F'i,ts*o 'u,df-'u v6.. 'Or;ffiU w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r!t'. ?,)i(t/, lt'A -,lFr"' l )t$Vrflbtbll {tt w4iiq,tt;vt Y ,-t1fi5't ibfir4i vVrlLtlr6 !t.. govlaflu .r1.4, $r .pditt-uV,t( .ll. tu'. rs !16r , **4 v ?U{t t(*b)ga: rA4 .l .:zu{tltt+e t*,:'. slfui$U:At4gr ,Zctt/ rn . ry'.*a' +dBt*{'nSt.i-#+isFfdic+/ Presented by www.ziaraat.com
 25. 25. 4. TFeYq-rFF J. TrraLJ '$t ,pfuJd rv, . d6e ,ffi$+ ,s: 'N,b$e !^^ cw*'iv . ,lAA -. lJ|^ . r^r s. cn4@,hf s*/ ltc't&^!is.*n J&i, w t'gf'att an41 vz 'o&lg w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . adi dn$&f -ar'pS'taiy< , w 4CLnftt u: wr(lutt*f "frvil+rzt*-l vr ie*z :_to 4J4.w , .!!r' Presented by www.ziaraat.com .. V,J
 26. 26. B 'ztz OsLLiAt tv [tg,,]J. rtu:V .+r.W4*b4!6n: rcc t 4dt{.:U zn t4Qg1s1) 2.. cu.t /-,:tr .w ,.Alilr,r ar zE dtt/jt€ ..r &rir/1..1 z* tn Qltfut€ .n Pt( y)p gta*afu1s: w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a z7r Ecl allDC'r.bc.-tlllJ 1,6 .?tA az lQ+g!41t- zq [ur$fitPuE /-t^ JUtAln: z* +(it)6lfc zn !fiJitfil1t ! 9rt'A+:W i z;ja .n. ' t!*tl*r, ..1 9P,Irt4, cn atr aui)fi .n {clo: zt71C*=rtJUd . ,fri zt, udrfut 64{Aru zo i i I 1iV15yli!', 1 zet ztT zrl .{.{F , Presented by www.ziaraat.com flljfll*f $t-lAr,rrrrr5r{lgJ i -
 27. 27. .il ' ' ...'.. rg, 1qr:yeit : .ig(rb . " :ll.f *W6! qLLN6r) 6ttur!tv'1t w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a '-1F.1 ' SrtF{ qt-"Io 4JrJ't*tC 1{ :' ;l)h nfttv 2/ ^ Presented by www.ziaraat.com L. -Ytr
 28. 28. r(;i'ny : ' - ' i$$l)r'Wflg' *tie$;z4i: 1/t4'l#t' J zLr l 1 utt'ep,S t2 7 t/, I i r..i.-p1fvt: '.- Jlus, d' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 'ft y' {* oft at tfi,l J' f v ( ctl cl g, Jl a{ sU, rff tt f.L -' F oz . -+*e*ucf/:alh)t f" €i txp * i' J- J* s i,P',r --: ztL pt d a 4 i/=tr a'.L rfi!'4a,4u s, t rii- tt,t t' .- 4E t { vVrtt ru'e } r, rhild' oft 4 rtk,r Sv,Wg {'YL:PA;}n,h 1 vt, f !1,,i i di't buc,rL 1 r.lzti rl qJ"F& y Jt;h dt I w of 1Ji orl4 < * a ew { dt&{. €u&it /r, ln,.t; t e - 1 * f,fL Presented by www.ziaraat.com d
 29. 29. :'t3 tF{ *f { - e tz + dt uV {x d uB r ,l*.x+/t' 67* a :zEglt q f,td$1yf*r"4{sI /- L pt' tt y e 'i i* w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a aLt"*'an{'*Y'&*3.tsf 't*tt+v i 1a n srtryat sj 4,1 t br r ;ra $,) # "'t:l! :q ctl I U.l V Z oO,!rt tt L # l s V -Lrfr?'hPu@+cf*tr{ tvry U $c-';sV,*44 Ua' A t.tp Z s f q u t fra * fa,ze Pit Qt ,fr+.g v 64! l qtlu-9 Presented by www.ziaraat.com 1 u i-.t z.y 1..' 1,$t o r, /€+n uvdlar e 3 ou/ -t 'lz d,!:., . - (,*@#rl'',tt ,..'*"aaf#' I
 30. 30. .n : : J.! , 4;y14u cajt0ritigtot+{{ lse -tf. uu{ L1rget,filf :,,t{'Llt6tlteiltdft dt+ -'Eg.F 4 tt lt gP + *WL.fE firt eti. -,f & * t /.0'i e.,u.Ftf L tv 3E h dt ! t.ro bttt eQfitut *r+{2 teWgtrL|f iP g c-tlL r lo At jii4 t ao7 l*tiv w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . t foc*u,{tittt"t$,{*t ,Whd$bti€.P,G&,1'*'**';'41 oWL el *&'*it *oarei(L; fi'Vt( tsLbolf AttvLvWhl^Jcaof*I 6{* 3Z - dlEjllri't /tt t,zV }:L uit d . .,.f.d[.+*0.d#X*s+#h** Presented by www.ziaraat.com
 31. 31. '.4 ' ii{;kJJh6"lvte7* ug uLv iln lA w f-*'tlrr7z t v ea| ,atri*'*.*frtl$et;fs4rJlrf$ftlaw L) gn| L I st 'tiitttuw,!,Jwgf;vLlhf ,.8+,/,.P Xl-i,fqrJst+.q{L&,,r,fy,i ro:::y; w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . -z-v,n&qfgtfdg'*.a.fq+Je:ui ofr ,t(c'Sthr*c*p'.r*JtL/OA viiqLU. v t ifi,f:/l o,. 7;r1 6i ul t ( tt, fiqd *$lgtry6d,,;L o& clof* "t' JlVcf.,$';Uf.{,1'6,,41tpnn'L,rrtl 7, -,A +6ntd# a!- L i,,/q*/h i ttoL, f,ngt",ga1ta4JtJ'; ' ufq";'fqn**g*rt 4- .lieco1)u6 Lultz,gt t'LV Presented by www.ziaraat.com
 32. 32. 2A. to *'$Vttt tu O n uE { 1r.lovzfic1i +1t 1 ' o a) d:: d:-Jtv.t * L ri'l t/'l *t 6+ i. ''-48rt'>$t r'/,i zl{,laa lfiv fl* ultsil{ U,! r,( ou.f d' fio oqul'/( e'Yk<' L t .1. '-+662'rr4-L w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a (r Q4!flZ,l.i'az1eltu .,,, €J-,./.-,, UJ+t gr4 a a,(8) "n,{ -7J'lle ci'/ou-vo ,1t,tt s4 p"17.:t;Loe5,fr:*tr/,qtl+' o x 1 p4 [q u,t zv,! il *' t illu.lg r g!* i ' -'V{/t@i ,{,,t2-t,a.l VJub*U L/gr,Ll'n, . ,{rtii,attry!,6o...-u,it'rl1b'dg1't'Q4 I v tt *F + Ali oU,.F,f 1f- -tt" &i 4 -i6v'{AaazovLY&;hd' :wtf,l.r-,!),8{e'rtrrJiJld?,f ., qp4-f {*f*di*,,f:,*{&{*-{ Presented by www.ziaraat.com
 33. 33. 30. qLff,'r'L4lorn-€ttti-'tLf jh.lw 6lti :- fiftt,fu{,+nct tlttLt I {w4 -44t < - 6nq1,t)1,cfit2, L*tLyllW,,1.vtoFliuu 6g-el{w<sf }gn=,.{-lutuLl;tl qNNJrttc-,c,,ic.fir-* w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a _6&,nd&*fl7wy,g61r, 4oo/ u,.ld tr<s1;,e 7t f a ot Lf o 4 t.* u,,# $t+az1-Yr, f J* 1 &,b r rtr atfi f .+E*'o17,{eELtt+{Jr irlhf;tb * or r att-r 0.wtE a* t - t, . sdrL'yt i **9- '',,tF v, 3 A,it e te, t jAa-7,v(*tL:r &1!ldz-tt 7u{'!7L d.ff' /- r' cf4 *f Sry-71* 8'f i'qtLler#e-idr4vt*ad'"*.tg.- -?{&a}L'J'-"'4' ,;iloct,til,Aft rl+,Fu*u+, Presented by www.ziaraat.com d'*tld+jtzr€*wt
 34. 34. d{ :- /,t * t r7 g *k g',rrfufi 'W{4 }, $'t -,A/{l{tt*'f ery cl f uV Atd,+tLrt'-pevLgtAAl4*itd*l z L ql.[n],, tP L w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t";'f ils&Ecta'&oa'a',#&,{,rlg a,WL e-pt.{t *tt,t UJtv 6 t- f,fftl i,'l'so t!" J * *Y l{{+A 8?4 d* r!,'rt ,t{ (rti I UE c,r ih 4 fiqt'S Jt - ri 6,tt' t -rALl t1,tu,)*r:-:pstihitJtLtrs?lqt& 1fi$: f t7 cr t o L: * { 1 v +1,t rffq'*A -+tr{'.thPWW,lrtLo 1 e6d,,r(L o4"tfa,tl,uhtprtlo t P, -,!z- lJ-,i*, n+* i'aha,gg ZiqW:&-'vJw:-tttVot V ,FZAf"t'ln{,lrlJltqtz"z-/:,.F,ft w 'U&*,!f E,'naurtglfu-f **A -.:-i..,- Presented by www.ziaraat.com ." .-l=:!.*.. i
 35. 35. 34.-. vet( - Fir^tf.LL/-/,f.,il&f ,12, i ftr,J? +' Lt'. 4, ",. r 'a.i ra tL q /,,r J r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c a k om in a * 3 wuu{t i lq'- n4,1G?, t tu+,,t./ * dd L /z,f* { z, & i! t ( * {otn .i7 llyg q.-a.Ct lttt SL s)ut+ t J?' jt & s{ { +V'J t fu t't {':ti l' Ju tt i'/ v tt e1,J+oni*l+(*.lg.1rt7-staa$ d,A'4 o-,4bt,c 3t {oi yJg tk- E-Z l;'/Z ttt-- ti/-,i lic -' rt J' "&,!,1 , i.fL 4 /J.,t ;14 :'ryt.t; r!,:,t7ut I lat' urfg'r, rG J7. r;Pat" dz-4 :.f +t*p,/" Lr/t7$r 1|v nr tj* J'qP rU ay L b lg h gi' J u o7t sg' e r 4 P. 'lLat $ ifiq 4ug -!t ;7 L sn s4 z,.fd t 4 L n t) r *,t,, u -E fr g ul,,.d'u'4 f UA'/L # 1 ' c 4r r ' -n:*oifilvL*&, nir{ Ut'r: -9/,2tu efl L f en'/' tq+'/,h+tF.F+1u+gli"-'z-vLe,s Presented by www.ziaraat.com
 36. 36. 33 , i i'L J ? | A,1,2 e $- s| v c otf ,f* t,i Z w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a f4 r4 1t f,-'4 rt t,,t oz, rtrr!+ 6 u, [' a tr ,fl, J,cL/t. l+ an ! 6 t @ tf- f 4L ,f r, i i,e 1 #.Ji - *1 ( z- v,do' fi $t tflo rtt trl tti vL tt t'1L tt n '-Va 17 uWJ -{, *Af d+U:rr&"f ,tt6,o }$ L + S a 17 d2,7 ti*'aotF;&o(t 6r- tlt 4 -s,iit- r/bo,;,, li - i t LJtV {, FLt >, t4t,*rf,/ ut b.l V, iL ir,*2,,t n '1t , Pegr,rggu,4 i Uat )4 v,il ,r, $r',w;, Pi, ijr'faa * tt +,; J t .l t uP yL- *.*A^6 414 Aylh r e;h*, gA ,P r, t f t"ttt .cd't!-7t't('/-Lctlu+6'/&&yor! . f +t J**Lvkl+t i u;- o J+ft' o.P,o.f t v 4 r iitf,f tn6t+ 3 vL h It *'i,t rY -z_L/ t'l'oli,,tlvt)-h,#t| ltf+PFYwI'L{t Presented by www.ziaraat.com
 37. 37. . :14 w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ! srEU &, ) 'l 'I l Presented by www.ziaraat.com
 38. 38. 3lt *.6;Cp t sso( w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ty'lh *, ef,$r,r+V;.tt td I Jx * ci|/.r- rt",* vxl:A,;Ui $ n ai,u l f u, * o,i {t { A(fulr+ ctzr4tfiur+afZ -z-LdF 4i4,+p?ltt.ftr ,'t u,,& $l,.dA ln r,.f lo t * p.l, o rE u p* f,tvz pt 3,, *'tlt dt r,tz_ *,ll* clqnsa{ud*t-f"r'6;4f$WLb i . :'-sn2_$_st:,i&l,gu,,g$ ?*'f'l+{w/ (6.+ fV ,z 6 Jt cto ,.EhLfr o z r',,,! i{ ti *Vl+ rfl A {: " Eco,}!;, i .. :- - _-: - j_ .:}:i-.tri.;j Presented by www.ziaraat.com _ ._!j,i,=.,.:,1..!t._r.lfol{.11 ::,
 39. 39. :t8 /el, At L u I ,f, z O rqt f n J r.-Itz- t i + tbi ) 4uf{ /,64*/,h ifiil s t .47gt73-O7 L n4v ot.tkl ,$,! U tv,* r'!L 4/v ti,*ulrtJ'''t'i'J *t1!; $e2',itu>*d i,f{6 :-6,:v r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,,, i, Liq.itlLlg-Eni Ltr'"r2$hr+.iliFLcfLrtf - 4i:dlAetftli v*.6J/iwJ4'e{#}rJv&t* . L';f ri*t oftttluh& J#'L etf tf d" Ui,tZAW*Siafi r' q'a * P{ {q lf L..ry.a 1 14'-t i2ia'lL cn a Presented by www.ziaraat.com
 40. 40. 37 -Lt /,f,!--7,./*OdCA '0v 7t{ t./t = ,l au 4 d,* ,t f fea- el jr *h * J z. t <- t u e4t i Jz-g {:av &:ilLt,,S,1rl;g 4 A zt A)V ryc,r,p 4- L Lr, a.>li,pii {,} I rtn :,V , r 6 V {r* {e tt,z.et J..d,Lf lu v i 6 lr,,t w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r ri * lL&t:c)va,&r,:F7 :!'.,81,LJlJeG&f L/d(ci.fltftA,.F fa r{ s ry ! p -r,U (a { I I * "ut /'>r,g,tLef aJA J? t vi Jd.sEZ {,,"1 E 4 L evtn*nf, {, ; rt rS. L er. e f fi + 4 dr"E u ;1 i L pl,{.,e 4 ;6r oql7., le &,f,d.:+;r- qi 6,ta 4 : o * {q,; t r q f d Q r 'l t ,l Jfit,t,1; f ggz7,7i_,t ,5r Presented by www.ziaraat.com .:.
 41. 41. (/ tt a tt dr t-f ' fdt !t ;*i$v' * a Jb t ttt:ib;a.ez If,v,s r/" ;/z- u I' z * 8 twr{t gt fLW ffl', fi u' L U}r -r66vi : o'o9 L ttfLliE.fiz (A au or. : ] ,Eii*,;r6flti;#'ift tllrtti't'+d'*u tL)iw Ji a L 4.[uwt $<- Q w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,; vi. fi 70V'ugtf'LlclLo e" Presented by www.ziaraat.com ,, * tjdili ;t.l_it + t. _
 42. 42. ,39 A 2/,/. L Lt i'g'td a 7/, Ja' /4 -4l- f vnd='rf7ts (Pi d' u'a uv o :ii- i{ttt L (y'r tn& ol,tt5f1b,Lolun,.ranldtt,tg.- vf 1rt* Jh.lp ;a L n' Jyi n' r {,* b i lt L /v k,.t I;.',&LF {wra,heru },!,rA' L'ti-,r6-^rgh(.fp{rr6x4,igrrster , t *)tt fi!n ir!q., ix t,,4!,-tr tf =i t-r *v ui,/J, l- L *',h z-v,a aw 1)|u t o l-t' t /c.r fo t!et v tt; r uft 6 l7Q, J4 b . i 1 9,1 v ( g 4 /. tozrf,.06 uh.v' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a tF -Q gre u 1b'raua {,a.*) u' f4JJr ,*Jy gov 4r,,'1.*, ti lA'tez.ft ( V, tle 6V nf' J z c-t t itl u#O-i ctt {'i'iui vL L't lL ry - t e* 7 14,,1C q . ': rl- .# '€l t- Presented by www.ziaraat.com !S,-E--- .:lr
 43. 43. '40 a{, tPtft; u,,f 1 t 6v:EJ P' z-V Ji'Jv,! Lulor: f a - . + (, ,4{hte+L8''t. i6 -f tt Jt- w' +'v'r(= t{-r i lvlrguy'of Sgvrrbr,,l/s/E**rn GJr* . - 64 L wvtL ut t +, {i y l,J lt 1., P L ,l+1, *, v r.(+ 6 b,rr g2ol s(7 1L L Llt'Jw -.Jn lrr,.JI;l.E ' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t{tt{, ft- ( &Wte*$-z'4ur/q'ten lti 7t lttqt tE *z e' 4l z-V t {t { i-v'aa 5{ ,22'fL r v7ctu ] L.s u' &t !7 + & t. dJsL J v lt sutr(1L,h I q-| " 0 t' "Z L -,i L,-:f. 4v tt slutI 1t )'o4'z- * { : =t?L oi yf,lJ-' 6t+ uw L ci l$^ J 6 a d7,3 a J,,t tJ Lf 96,ir"; olz':1",'Crtt'h ,try ( Lt, 1 lh {',:rtrl =t f ft uld'e ,lr ;/ t f-*,urtri,jrqil"7w-',n{e4}'cY| ' Presented by www.ziaraat.com
 44. 44. tW /4i'P,,1-tittrtl -*t.J'iW1tF/eMt'l ltt;v7t{9. rft'i( '=sJ?'i 3 Eul & z'l,tr }^f,-*.r(rrr{:t {lrtd*n, svtf2'fi7E *ti(ct-l.C','r /t!6,,i,f|0tJt 6 - t / U, ur {. 1, dE.bt *fi4 $rt, I U tF i G' ctu,,t ;!tt ft p J itt gye'! o :,t ;u ( lq {' &,1* }* r dZ iv fgA, t'bL { ,)u"?q-({r44+,1virt!zz'<{utr,Luz w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t t r L v+ u? ( c4 z-r'fp -,,t'l* v Jb,rt,.,t! ,tl i, ,! o Presented by www.ziaraat.com ,17 .
 45. 45. 12, t itry'tt:',j otul+n41 t t ryu tu) |/ t t,'t l l rr ;81* *8t&* {drt r'*l t)svt otvfiJ+ 2t (L 4 Q*,>Y Q ct * lt' ot/ tt 6tQ)hntF,E!'sVEt] t, r,v tt6, * Jt fr* 6, * tvff{d - -: ) {' } v r fi ,wt ae' t'A t',sit', 'gjriita*ft pa{t{t-e:,t/' F,t,v w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t,, itlgoYt/ vn -, I L t v L4 a * d" +v * i:'l 6,id tl' i,fu ,J+ :it &!' ePt rt s v L J+eftrAt ?'#? - ? ft)uu Ed t v Qle.,Y tfiLv|fta' #n*t A)drt v4it'tzt r N ttc- r I g't't4, LEi r,'F, ;-.[: Jr futV og E;rr fii{e 1'1t 7 E f{r rtu 41 7q,,tl6Jq'slg"r!4rJWqfi vLivt trr"oorV/uhurrLS . 6iLrv/cuitF:aJt *. n rft ic)v t".ry',ln G i l/*'t clun r'n$ /}l$t ot t|lrrLT${Un' u* dr t t Presented by www.ziaraat.com
 46. 46. .|:l -qLt)'tfz-navili. /dud{rtotCri",lr{r,,fui-ort, f ado,s <-,J' 6!dotat t,l v 4 4 ItJ4, ,rfir JbtL Oat +1t+ il.t/L,/4'nt lutl qEfiAt;7L|vtr4;sA4-E gtdtkJvflfT-ctlg!,'/h Lf''4j#u,ttt' ,tJ p w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a '-,e]*,t4#uhvl,l ,A,Y €d-i zt L lv o€o6 -p &' -6.tf"+&ry$x€a:,+4-Lu",4 a,fQ'F6ev,auf-+*f €4 4Jt*7 o rA cl t c *V &vQ,*,tld*r€{,1,4u{zZ Jwvt ci e - &, 2lz.r:7.-;,7'teuza gl a 7,ftLn {r , frt tt rE-I.d,.' lrtlLlr^,eral,fo? ntl I eirt.t t-)u til 4-LL/66d'fuitl,fbe)C'f i,t 4./r of d Lt$alv Presented by www.ziaraat.com *, g'p*Ix+, E *_. c
 47. 47. .{f y'n"' t; 1d'{a { l7,t' 0 ? t 4a,-F L'Lt; 4 t dlgle v.t,l/r 4./g -(,*Ys) ,fel I v w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ef',l f ,tt I w t g t,iI $u r v,"v - f 1 v -4?, *{**$0auee*,A!JaV,tr.h l,rl l,t iA{L =+gl''i {r)i zr {o.:u L tt z-'q {/.'tl I u',,n Oi ntd' lts64 o q g t L tJ"4 * rZ,v r of &t {Leti'i'- J'v, f't -?ttE4WLnt tq 4 4 -+ h'ilrtL h.*+'rtVE4LCt4 - t- .i-....r I l' ,, Presented by www.ziaraat.com -'-.t ^(]rrrrd, i -J . ,
 48. 48. /Elt z- | i ! t ii4tr - Log+ i''fi!''A 6 V a 6,- {'-n>t J.ru,i><n -VEi,l.+i+foVv ',{t+62-161r, i- l- j-; g2o-ft 1t,/s7, vo I L o/ tg 4e L /4 4 t U" { J i't l{an 7r,.d;4 ('.!6-Lt, r): t4 >lL /{t dt ( vr4ll$''i'I w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a sl lQ7tur4filZ t +w.* G uloL uPcl +tri,f46u'Y{,/ c J,4 i a.t a,!,{J -,it J* ze L =i t!.t rJ vp 41 - at pft :t t -?( ,:la Fcf{ra :l$ 6 P {=rz-v-i4 t.t, ;) 6'e u',J>,,|t fq t,-'i'h i ffi ' d-a.- pto< pi Presented by www.ziaraat.com 1
 49. 49. n)/ ,fortfr,!*of{ ,I tZ, Ep { ilat gt 1 Lyl4re ?lati'-t ", AbV{e'sb AtI.lifL Zl,fI 4ft /'} z-', +'r ,5{4,/tPtsa-pG t4 ,t'i f 1 w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a +.oj t'& lr._,ii4t,f p it ui ( tl',fAra' U zJ t t{'n J z a -ln * g* e -b tz,i& z It t, wtiL L :r,P, I a q +JE IA's -{. 6 ut& 6 uN Jf +, rf . Ae fryttnt q t' cP { 4; &f U t ft tlL. gr Presented by www.ziaraat.com
 50. 50. {l lJ/l.ltr 6i v E cp A,,P,, rw t rl, ,4,fi r4 5{,a tbL;kr u, J (Jo o, 0 /zIiyfa,4 L,)t 6 f r*4rt? {{',f} wr -E (r (yg,$y" u' L t do+Jb+lvfz L - *,! ft p /')V E P G u/' 7 ilrtt Y c. 'tt .z t r Q t) e( L t o t *lV tt,*lU tQ P'i L a 1 I w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a - ati L,/ ' -*frbW"Etttz-v rr,L. ,! u'r:tt Jl tt[, ,16 gi L ,Y tlt ,crg 1 6r L 7l + a g'hJqudy't,,? ,: t,,g! = te t2 i,*+{t'< t u, cvt ol f ( A a' tt -i*,!,f/,!i-,t'Jt' rPL'JwautL,Jwif ,JUnr'.y'* i-u*dud*v,&-ni)i?tfuuf€LLj,v$i q',- n {,2-utf{*- )t *' $s u 6"a& r Stt 4 t',4 a,e,b ry'1? t A'.dt v {.. I ttt Presented by www.ziaraat.com
 51. 51. 4t . -( LEt f:/6tv {tlri 6 I tn t{ec; g,e' ' D tlv 7. J+'6ri;{i-'r,f+rtr i!:4 Obt 6l+1 u lit' u i rf-1t.fint = : ; .. :, -06vv{=rd.r"la:fi r,..t Ej, :t4 tt4t:..f .b ul *t r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ucv&ffilt; J *1 ^ c;hl-t) +,.f' fi /atJG Jgz-'ut oPQde h !-lL n,.-,1a 11 t 7tt4 L."* L ; - 4Lid"LL,!vr!',j.7 It,dos;lf+:rugav,a,-1 ' ' ' G uv(d L 4 LE rtv.l o Jt&t'-t ) zl4-+,u,6w 4 t L t/,aVa f ='i Lf!7,V,(v I L x.{4if',1#- Presented by www.ziaraat.com
 52. 52. l's - 19 -i tF{ u tt i dt; 1o a,9'4.v o 4-v rt V uft'u; L ;-.ltfv L 7 lur{',,} Juu* v&s 0 r (1 * ) L : i ( -,,u0! lli,.t' dz tt.- -tfik,+,J /n ct/- 1),o,1,'r ot v rs =l6iv,tJgJo,vtfldla,cti L .Psl 7'i ft(7|,t 1 0r -4 d'*l',,!rt, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a z-n,*,i-,.t-!a,f,ld-rnt14i-/r9o*:rf ,zlLbufu4ht}Vn1el* rlLumLTiiLu,LtJr et ./Jt r 'z i ft 6 Ldr;' &,A d1 ,; rlf =u. h, <) t i : ( bt lb 6, p : t n tJ 1l{ u ut H e d Qfit vIq { tt*, p z -,.fu5U/t&rt e i W,rt t v 4 il4 z'lr " ft'*'+bctd+{Ju-'rtfd 7u{*t,ELt;f 6 Ltu d +c ,J ,fi dtt on tf u urn + ctt : 4 r f- l+ lt iLv i Y{!:-nf3r: Presented by www.ziaraat.com
 53. 53. 50 lriog'8$xL,Fd+-i,lrtv,!rr JA + V Ai *,frt $ r,s1 nI:44 $ " $*a'P r /v*,,V:- + t!L rt rIV.- olt n 7 6 :, 4 { /4.a. i O $ r,,!,! 7f 4 oq :, t 14 { Q t1 tt Q _rtE '$q w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a *awfJ,yZt'f .jpu|''-/rf lt'/'tt ,.fr,1,,/rtt,I,,f, t q'.;' 4 ga s cfG i-t )d n r$ ( r,)r1 t r -'ea7.J' t,zrevrfA '' 4 $ 4/o n4 r 11 v 4 * fr/l44vfYr? JLt,ttth.atcf,' {,ufiar/Lo + ru fr/i f x, -,t;gE tl urr'& t" tVi 7 g*9 Lr aTStz-JuQt{vilrt-.-/u{,,!t/'-t,,t i,f ,,,t 7u, i toh,y' t I rL I v L 4 L i! L I 3 :/ +,1 uf+ LE i; t L,zt t Y r:tt 7 jr;,y'fr r { :7 t ol, rr-f7g } tfv 4,1 i ("t *{6 z / , (91,y,.D 3/,1V6luuti L L Li ,J, L.Ifot Presented by www.ziaraat.com ylt rX, g u 1! =1 /er''b{r aga !il )zf
 54. 54. '51 ' + pip +ri 1,!,1, eti"t lV,f .lL -,t $4lrti i,| d7 ly t4)1tV,$!:7 - rt iltr{u{,' ut fl! dQlc 7t t g 1 t L u t EQ ,t r( {,-z 6v + ,{ t{,d/{,/1"&6t 17 f At t tru,,-F ai t wl!* =t rt r L n Q ntl 4 d. L X 1 w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 6,.fi1'g,,- glJ.J. L 7 i;.,, 4,., e- =fo i 1 {',f} f I i t't{fi L }t;7 p t i n 7 z ft 4t if Qt 6 ti,'r -7d C 1t tt r t g .f tf /,4 LEt ( di'DV t-f +tV,-oiA(ufi4* tt,g, z /L,) o ? E, i- v n du /tlvt=u!7!ttz-,,2-/f r>lU4LU1r "f-'!'f iL Ow L cnAt iufiFz c/, *!,,/ ,f {,! ; fal - *S JPI+ lt } t/:o L f-( ,,? = E i+( f','f ,.F rf t-eLg Presented by www.ziaraat.com o :; ;1'!aeg
 55. 55. 5:2 .f?,O,2 ( vl Fl) l) + a {eltn f 6l- ra" s nt E- u : 4 1 La db c't r u rt tfv it tP t ifog'l'xL1o7i4d'+Jrll7ltt/Ett)t Q7St|u, tJ/ {*7 r &i54,4-17'g'roQ| i'r 7t efi if,,! u''l + {,.i rL oft qQ i- llnzqahf 2 ai y h ?t l,/ 0i, - w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a : 't/"i't*tE iJ I u: vr; 17(..46/,+,tfu,!,y' ui +i ,f E - etr,t o, Y i 1A J r, tf'; F-,u, t! | ttt, = ? lfi! Lf t {,aLgr'i7 r{, Jn,bft,6'' tt u'"ry* 6 dL tl i { 0 c *n L qv A,'" " =r /-s Pt.8 o.d 6 dt :il} {do+ i-.b EG Juzinil+'h,)t t {oP t u16v -,ALlo v,t ltt LS'f & Z-L ut-[il{(/+',Y.(q tltt./irz tJ ,f ,' uYl ':i L Y t rr {/'d,L'r i; i rJ o,ia6s$ a t,z Presented by www.ziaraat.com
 56. 56. 53 e,.;l & cf v 3 E Jg.i,Jr,,t t t rt {.-, v gaa i :fi /-pr tJ =T f:n t tJi t r, oi : & A J i rt t 76L.?' uy'ihfl ibr b ut {/,tt-.i 6( - 1 fu u e q? f'-'r ;'viL vi, Qot U n ie .-grt,r.-rtal:,r,fiutqtt=iot';!4 gr -fia gg z- t u1fu E u iT,p t Bt u'.frL d i t/ w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a /f,tlvzulc,+tL!-tp{'t-GcLiv rt,.E!' ,e *- *r rf ,*- z, ; j e q i v L' Je :n rl L E J+ :tcr L ufVt 11 t., t5 6r/*'Q-,Eo6,jt vV6 46.'u 71-17 / I i f y'a t1t€lt L t t cL e f. 1 7 ilvL o ,',bV 4 r/.2 - r rc,( a6,1ul7uP:t&ft7v'u-&lzgyJ,egt? -a u'i-t i v,'ll Ott,t q4 fl7V,tft 41iia f1=-dybzqJzub4$Qtl4 Presented by www.ziaraat.com
 57. 57. -$dl1.t'e'gL7'7E1t ttg'V 4) Jt)/(t+'uL O-frd'i- - q.fi lctrL{,'s,tJ'N'16'*.li.tLcti't'lf /* ' -L4lgterldJ? Jrii $r' rS;rt'.iilth v : ii+ ctra t!tll ,haz,f w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 'l{Qi')(,let,5, ;tlil*tdt?lV EtfuFr,, cG t r'L(A,Lit lz L( lg J*1, !7 vi thta- 3 t L fi,ft} rt P {LttI+4'** $)Ve *t nt1t'tz i/. t :<-,ti ,fiI't ty rl4 z-.f'g 2- t- O 15{t },?/ ,.fs L J s. ri lt,tn,-it' g S-'1.-.v,1"'r ut ,frl$Z -7 g, o !7 a el gz e v't,l ,{' rl a r,, &tE.l.d:V,, G o'/,!.P 6 Bt "t 4 L'fbb., &L el y6 6z- t4 {41t':7L yl ntt t(/t O 6'f J f U? ,ftlTgt i i' t- n La Fe 4 L urte 76 g SY1,#-,!O z,qz u,{ nJ Br.- Presented by www.ziaraat.com
 58. 58. tt C.e "bLt' L./e!r ( J u tr c)Vt t L t., a-...(z pt@l lt ia uFfunr :s, ,L.,r '. {-f 4 ;rt sL, gu u, i- 1, 4'r s6 E)Q,,?,$ J E r 4 3 Jv L JL. z t tt -tn,l* y'nlz-gt{-ytu ir;,.d.fi-,," c,f| uo -4 g',la r r,fi, rt/t rfl,!;-Ia rtt Pt 4;'s - w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . t)g -r) ; t a oLf,jdo rAfa nt ? p 4 Vl *t U" {, {. JO r+ ( 6 (fv ELb LI 1 a q {' d i! r!gr gg.t *.4Jt, rJt, ir r uB r,ra r c)t S t * i- Ll ulg f L,A!t- tL ; * Lst4-11t7r{'if,v;>f 16A,tit-ilrtr o!$. 1,54,, tibV.avPetrapS"-4-i5!iOy,' '&nri6uF+p (cE+r,.fiqtVsiul U. 4 #-r tt Presented by www.ziaraat.com , tl;rtiy q{ * l}a t- t i Ab g-
 59. 59. 56 L q ew -v{a'L, |*,v :."': & ' :,s*E,,€*,Aie q, t l,!,7^ri,tuet tt tf v i- J1 f- *7 fuu S' it t f' t/-,,/,=rl".d&f tsl-u&i'.dl-r!)vo.t Jt /. (1 r,Ei,'/,r&;bL Lltt| Lr iJ, - LV:c4 .- P3 ,! Jt /'-Vt,,F Lt' .,r1, U -7' uf ./{' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a - t u: trl-i6 .:. t:tJd'a.ulvzalJlt{-o7!ti-=i . 1)a,lt th * a tlt 4y,t 2). I t{tv& 4 $ ftf vat,, lub& u /4t tf Yl';; 4 u tt*h,eh'th J,z 6W P.l'qs c {." J,v L,-b L9P &/t t,fp li, rfu*{,dt/ 8,/'.f :- +:0(fun|Nvfth,t ,!tt1 A,f/VC{'l ,f d / ,!r: ,t" E, ',V tt c- d v L t rl,,t'rr, tJ,v /- 4:, u rY' Presented by www.ziaraat.com
 60. 60. ' r=t7&Afi!L./:vt,ifa c4f-p J il ["W d, 9 iL.p O,.t tJ',, rJ:* f e.)F opaQri4ihL.t_ iL c)Ur.J vtle7!7t,, f, b,JE y t tg iao {'; L t } -Pr Qt,g i sl'tV w o.z.i v L c)Ur e g' J v gr o7ts4 t- t il 4 q r r S -4Ln w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a tCt-iqlv i;r L. i G 6W J r, =i"tt,'z-'t,zv4 | {-n L Ab,,/L rr t-g w {=dt 7 3$,./o ls! * r1,- ctt,&f1, t!J z e J{a1t},v,i ? o;{'A' fuilLu t,fln, 4 I t r LF l{$&g{,*t y*.td,M, Llufi&,* plrt i lJ z Jbe , n,!,ru;,1 * ue iry 6p{t yy sf "} ,sl *7t!1 sg Zt 1tt u "'! _,', . Presented by www.ziaraat.com -jatQl?suL€filt
 61. 61. f{ rS t,4 Jn*l r,6 o',?t e }4 z I .tlQvrogt'41t"i1fl ' al t",,$s t&1t . {*a,.dg;4f-' 2 " {' r&/,/ tlrQr) o,v { Lt }s, j 6,fu' or L g td tE J z ua w V4',?L64 ! y'P jl q zt ) |a { f w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . q{-9@a/ u = reflh' .Vt .6rrrt ft|tt lrlil rfo tt,s.tVt * o'l isll d.u<u)t.ztt|*tqblA1lttolrc 6 t 61v*rrv,tL g i,"t LM'.'rrl t tt et|) f1u'-b; tf t4 tl {*P [d=t''Iw -t ift lr S.rh th4 w-H*':A'&j Jt $uv (E{ d L ow L L 6 uto rl, E ctt :d qWhaowl{el7-vbiwu6.f el>- gt riT&n t i' *, r /tt * J,L e? & :r* t Presented by www.ziaraat.com
 62. 62. .50 ..i/"t t Ll;rt t/, t {, f,J Oi ulo, :,!i-t it ir, z .-/ q?u)tr '{},nEuLJt{ ( '-t : li a- 717 g,:rt nr f, 6 i7 Ll i o7 $ ug aP {t tlislr: zt i J z, z- n z w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a itrti s 7tfTQt ltr1 7 v^ll. &tt's)' AltL ?a. ;!Lti. LE zg J,.f.- olt lt rt {4rrJ**ttiptf i-S-q't-r . $,AttYJ,aLflir',Tl 1$ .L (,,.{ { } u : )2' ,f o -g tt U".4 ! Ulnttn{ z-,g L|vt=d JSJ t r41ry4 zti=f r&,)n,* gn 7 €,-b t zl v r;-n bA -7t9bh,*"+.ge L,-volrreLJr-7uddt.t Presented by www.ziaraat.com I
 63. 63. J " 1P,$ r {J i qn - tE,; z 7rt } itw -+4,fotp']Jvryti{* ?&,+oi4JntKof $ a zt ttr 6 J'/1,'b,,h'43. lJ'f'tL,t ( y i ( t e/ [t :,i 7.b $ B u,,l f3,A Q 5Q ;Ltlo#,{dwr&M .: r'i/ tt|. Ci w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ? 1f r 4 - q zr )o I tl-is|nt! *PJ z,y'i)-i o -?lr1f-tNj'$*-c 4etlt{t|14,!,FtOzl-vtl't tlri q J z cr/4 v15{s,.fi/'ot&t 6 le,'t 4lur*t4Jv { *? /-r a!i, q" t,f + U Ll't*la {zI frt4 fsa4 +t+ xV 7 | &!,&;aewu@gl,6l*l,eo{"Ll q v * tF,t*a I Ui. tr'6.?l6ntrltr Plt * { u }qJ*, Ut:vt tf **s f ft ,u t', Presented by www.ziaraat.com
 64. 64. '61 .>v t i) + *1 $/L u! r' Lrer)"-'i Jr &' 4 2f.4tj aVL 1 n rfu 6i,'r,r, it;L 3 -gi6'ut ) L rl gl, =n a uz,!od'" t-L 1 t Urt tt L L,/,'?a-,2 v,9,,1 V L,-i e tt,?, "( r? J'tJaf L- ),9t w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a snllPjfg,# ufrol uE ' r{ {, r Qt g,l r lt iL,l+ Et-l it'i,v t,., v,o,t'- tl ilry'u t I t 7r{r{) 2Q | 3 I Ll | 6 r ,.-uxvL^c/rrdr q Ll u"r rlt 4 |+ J pf {lr b L'.t d-.:- r"rtS e # 7 fiJno t' = i elr/.!J v lt vc,.a Lt'tf 4l'{)Z fS$ |f c 6t!rybf-t't h,,,i a t:tl -({rtrlL.PflT,ztrtri ilrx I lF Pr$ t ur i rr| tbL 3' {l - *{6*" t )-l fi4'6JvuE wv,Art' rlE tg/+ &V -, fi $t u it ) €{t uL rttf,twrtzAqt u t L $ la n ret. L..$g'2tJ z tf$ t4 Lt, Presented by www.ziaraat.com
 65. 65. 62 L 4r,[/-/og,tu L f4 r4,t'tf=ld u, tl elt L out L :p &o Attdj J L #J v tt z'i 1 t7 i, ij t ctr I t)ur tt t ? -f f / f J Lu,, Jsg{.fJr{on Lrtt'.t'c w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a i,t,F9,lul'"{td {, dtuEo q t-tl ol-irt"t ,*f uLltttL-:)r!ltir-i*Jz17n; -4z4P,ba 6r+ tJ;V ,' Q 4 ?f'. tlr*digl*{,1*$trl -r* t{' e a t" i :6 f fl Ql -f{ 4' O .,1 vf gi!7 -t .l roe'dJeU o,r.o A. LL{ lg vg "t a /t! ol: {J{,+,,t tf{&,J 0, t + + tf * r -Jl"i,ud;tu*uufrt*J-{tf :r r J iu 4t i-,-u. ult ri*.ft tlt Jvtr t J++rt,fq4Ai-;.,taUi Presented by www.ziaraat.com
 66. 66. 6:t QTtJ:P?L{176n} Itlo JV r.'u { uE w zt'g'& $ u 3 tv 1 til.)vtf ctl: I t! utVrlT'i 3 :g 7t ed a Ls )Jer o' Jt OV 67 htr . ):U)l -,,ti eE tti 'tt"rJ'f*t;V C&tq).r/"Y9ll*E r;ra-rs[,e w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . Lr - q'a ot ,.,-f*rr I i7 G ctl : Qtwn(ovL y.l r" Uor, &-r dd ,'t'l.di e.Jtt.,$,'.ib o. d sduJcI' '. 4 t' r" rAtlr&-f dddlirdl i,v.thitlv&gSt6'4tg fu L,,ti- Ar, *lt i LG *-a.tE w $17-196!te&+6i6'n , E4-ttVb'th'* , ; . aj/a.tfh,fi8LLhtu$AA.ct!:Ql ' $r{e*i*,}stL#'tLeP&4# -{4x:n4"elt'eilt :'actii62r,1"'uat-{cf?}"}o{l Presented by www.ziaraat.com
 67. 67. '04 s,ffo r vr,f *,ett.t J L u ld I " ' eL g p i Et d.? d3 *p [ta fi]. p ru"& &t u d :- r rj 17 1Ft>t q!i" tz I ', t e E , -udd*'rAt)Lalgyut -ExahlvAJaral(gyfi1ft, Lt{ K.tQtn 44,,tl : Q r;r{, Uv w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,Pt ' lt ra lrttr)t",/,,f7CJ (n{Igf.-s1-,tS . vlft/t4 *'1,J1r{.:.7&"lf ,,tnp'92,rt1p -&+Ate*)F{ o7filvfij,-4L,/a2/7-ldqlz 6a * z,-t-2Jai t- v | frln F'EJs t.,swlr{twf*pW ,la/,hvt,f-xruTLLL: 6'JistfrgtJLG.f Presented by www.ziaraat.com -..1 o
 68. 68. F9> 65 tl-tlLltt.t*. jr 6 ir,J -, s L Lv tl r' i t L =r ' -tuJ$4r''l u rt{ ui} L L o}&'t ul' L zt 'l qt,''tv tLlj)qll w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a Lq o 1il ,Jo,Jfitpv,.41,1.-6u61$+/tJzz'l iu rtt q,fi iu ru{ | 6J'L 11 :- ( A ;iti = Jl ttirt(yII Ll'i clhl !7-2vivLQrf-f 4 &11,lP {lu'vrt,f z-v'{ tl'4 t+ =i t/ t- x z -/,f' -J';l-H"t ,, yt Un i vL 7| ,,[ft L 14 g sr il,_+fi, ,p (o.&,# i u z.t i':'YJV L r 'a'.. T ' Jt4t ,Jot|V+f6s'!ot Lvt4/ert34-i Presented by www.ziaraat.com
 69. 69. 86 ti/-is1x7 st$ r 1l*qr"di,fi,nr.- (ir p-i &,jh5; u 4 7 Q Lu' i:r ) " s{4 * I w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a / u't,S|as rprro u,ty: t*,i 15 iL s2r; / v LLi (, g,Q {r q g)) t fri $ fi tirb/e u, & r7.- rfr u { r.- g urt g(7 = L $fa' * of ct P-, i= r*q r diE*.) f tH*uotL 7 |p t 6 g {v8: v f la t {z |4- ,-(L4./,,Ajty'oh,fLo{-L/ 7.Ou d'vi 7 t, ,/,F LuigL:i'eEji-*( f4' 1 tt c)g( i :otr ( =:i t.y'-rt $ i, zr ;-zJr,r {i til, t t 4' {*f & v u -vdr"strtA,tr Eftts 4 J, yi ictb +=&0*ic!,,/:4J?lb.4l i ulu6 ilfi'-( * u) 6;ilv!, j tfror :,,t ,V6' *m bJfr ./t4,Jr i tr rl' * *r & ' Presented by www.ziaraat.com
 70. 70. gf q f,,f tnt,a uS'-t f,' &,* fu d, F G :t tr' V v it a i) r th,:)t w& I -7 $ ul {- t r' fth'ul,n"d-a) 1 e,PX r I w w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a .*,>e.a v I =r L v 1!* + $ qvlrys J1-, i,e,t L L n aV &tt CJl'.lAv q )o I i-ot L L ih & & Wi, d, {'E- A x r :V b 1 t) t* er | dtu',rJ1t{oft r,$'ttr:'tt{ui}J'P -tt*'ti4iv'i{,lgt" rda 7 * o il tf',u : : L s1 I g.,, f; ,,t r V ut: o*dlf,f,'- + dt t! z-4 =Vr l{ - d- u ;, q Jl I 1 a+ : !r; {,zg'/ t vi =i itt i i/, L./,, i,, i,* v n -fu!udp/rj + *ltr zz, ue9*6 Wf &t &t i- pla,{Jy *g*r -8 1,,4y'-,,1i>tesl ,)a S tt :' 1 t i, | 6i' r * i7 {o'U t!L,ItFG :t cr:V t' ;t| ivt ef = zvz-. th.,* 4/ rJ,fr!gf &t,-. ItE 4 V uV 1" | ) 8.v t/.- V,ft V 61 +t< ct;,i'.1 t, Presented by www.ziaraat.com ctu .
 71. 71. 6E .. -$r,-V+*frts.c-fyi,'1{jrfJ ' ' ,i4,r! au( Ll ? .Y t *l 6rrr qbv tii& Lll tt IllL vtE i {,./1{L rl Jur "..i + &d r 3 rl'* tv'.?t ;r )+u *! . w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t Presented by www.ziaraat.com
 72. 72. w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 50 UW,E-lvltop u**;tt;L ' r- .- Presented by www.ziaraat.com l1249!let
 73. 73. 70 ., ,"881''.vl'g.Lttt '.! JFt :w lr*Li'tlq,ii+W JU - urt' f c,t- fu,1* G.ltt ilLyfi/ $ "a I a f (-y" t{tlw{trfr-3v.rlt&r,Ji?,doY'J't'o,,! w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -EuSbrft)x e wqrl OAf:d eA s*ael$D n t / Lfl 4ctJ vL Jrar*V uV L q q Af ,u. 4 : i vL -'tllt?,-hh,irt 9,f fi,e t &Qu{|vtt.u ef L*h'Jr.)t*,,l,f i-,!+oo';#. 4dE 3. v w-{Q,'t'v9i ittj, & J rI ch &4 bk rJ+6*' e4!l rr tL /Jv d&t &i JL,E gvf,(4r4a,tt!,),o b +care-lv'tryd+dreflEtl'v*.V r,F qt rytA,$ n,& - Presented by www.ziaraat.com t ij rv-.W :,,, u
 74. 74. 71 b Jtllt6t e,u t[t7 FLq'f c'rp/,+v&1rtLfi4dfif, LL *, r; ; {er t"'t S Va *{r), + p h *V 1f'1fu 5fh ryur.i,t; '%liiQr6{St-"*o,'r*tJz-6{?rJy' 6,t *, i- s,ae 7 rtrf. U tictrL *! v treVA eLtu d Jb,o_ rE tt t ep {t+f'l- )t j}<f - i"l7 u w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a tla{l u * Lt}, g$ :i6 L4 L /uk *htf*-i.tv,,p/e,t)atqfl4vl-aSsu itn gi.,r q z.ffth E iet &)u,u*t4n t ' -fUVl ? L.y cJJ;.fu rh 4 v * sf uB a u t!+ ,,)i blp,hr i+: * teruc + r,g. {u,/ o,t (g{f $e,,at' 'lg:-uttLi l* [ ]f ,fu J n- NA d) 4 t tt o74l oW * tj, G.,,tz z.raasil!, t/=,i c f,t t4 r+,tt ,t. -tuvah L 0 tVf. c1- tr G *t, rli I et/lvltoHT{,.P*1,o.-(/*r^tVt .eP1't 0 b Presented by www.ziaraat.com .t:j:.
 75. 75. ,t 1,5 ufag$r *tt/y i 1 v'i A{.J' (v I ,l.r;-vtI*#a,MP&,f'tW-x'e-t /,4wqulr! Qtgh th { v. ef "t u ri Jl w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r,tt Presented by www.ziaraat.com
 76. 76. 73 4h il!= r {,,}r L-LI|G d u, $,1 L v'i i 2- tr L L u + oz Hil L t4 h+A&s6 6 y' P *Nv+rwfu'{49*'aqk*tw!*Yw fiJ r E 4 L n sE (Jl.hr$* $c b Lil,l v tr u{.if ii 1 vtt*7!7, ,lw w 6.d/ ,rl- w - *b yr { (*r u./ u r r't-rtlf ct$g elg tnJr;)t lr t; ll, $t tf.L J v- Pnt 7 6 a" r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a a *uri6Ut ot+t64-L/,.fr*U,t,ft f vttr lL *Jt s, 6 * r of ih* & f L L erl q t ) n 1q t -Itd c,J/-'ttf t *ta' d t.t -!r il.,,+s/,tt vt $ P,-.,{, nimJlcQr,M{,,u;ilr Presented by www.ziaraat.com f
 77. 77. .71 {!'dJi"t*$au,llt,eth ,rn€;*+rr'W*tstWAdlr,) -,t$e*ta'y,4,,fut;tw7,,ra - , .r$u"bdttlt**-"/"7 '(8Lti ,1., qlt{ttshdrtlebvjf rlr}r I,r*d+gr..tl*r4"pf r'bJtr,.t-ur . lcL,grrdr.{lrldudsdcr,ltrrJLt w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a " .. !i&e,t3rl'rtt'At,f .rc-alr.f,|l r:' ' .&tfr.ttJ lt thf'lbkLl,EPvtcf(tti.,J ut{. L q,f/o' Vt' t{falLu?--q,?F-,e/,, +htlv,*€bi{9,t6/t? u$, t;- i94S+i,ir r! t'l:- t4l' i.,d+zr-/hlvteLr) &JAJz -. ftql4,ht1f,eZ- -t vtr' Presented by www.ziaraat.com ..
 78. 78. '75 ,Pq,(P.. &pflu;+r{cir {t"t'r)Pd,f/ug'at{ert2{ tt urVvnu[ $,1; $t 4 -fg 2. . atl-/sw{ttialgutg,ca -(ztllv,tjui,fnuuf {nrytfr'p/t!> ew6{fu-Jugnq;ln,v w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a el7' ff q {. : re 4h7 n57, a ft 7' i 8u&) n -b ,>? --re -f tt b z {. / d € 6 cArt dt, { dt u a,f dt,Jc A €, I vt, ',1,1* : d$,t tli t t!,!, ty4l4 a tf,N r,:., 7, L &l:,A,t -tk!' 'f,L,;z ,j,Pfiry.,ltc.rq,$L,*-filr*,nt! ,t'ti4ttd=-'ah'lJvoz$/4r*.&fr/l &piJt;,utl4y.!:f {nJt,1v",9,.tr Presented by www.ziaraat.com
 79. 79. 76 1 t7 &, br*,r*fid,$ c*p o t lt ; i ) sr' u t {*b*ld$r*I#{J!W,*c<bsl !'./.#Wnfr LehlveJch*f'JvttoTL{' Ftl oV r, * 41 6 tFf, ctx - blte4tu Q rt z'!t P,Uaier&rqzl,'P'J tqQP J.S.tfdfu,tq ltb'lLlrLtt ew,/,dl]' - sr w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,,i*tJrtt -('e-gtf Presented -.:1.- by www.ziaraat.com
 80. 80. 77 p ftiUt L.y &j )t 6, J v 4 o7!7 t I n e,l -?3BL(d,f {*fv""bZf'! tblt&P &,tivr) 1 *o rt e- I E L'f v eu tt;:f ,rrt-:h tyL L IL gtttL 2, Jr;'t.h f i- "/qt, P* * ff' 11' h rf *.,'t I ' 4 -f it iv !' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ;- 6,/.*V 1) tL,Afu/,>!ru ot,+{Jt - 4 2-.f,v.,; f{u flo c)t, J7. .b f /' ya $tnf,-6 0 y t P& *i tl tri vt rqL 4 ,w L, : cz L.:" JC,fu.h v tr s'7 gt s4t u 4 n : 4,, l7{z,t .v Jt;,lt th =l y 4.A',f;" 5 n L i 6 e?. 7 [t Ad! w u h +r 1- = -iJ,'rxut )' ec u L ,t i,f,(, &;,lr ti,tl F tr .t (A a, ".'+,!& ,tt 7 ! c:,t) O b e'itt L :-,f,f{,'.bt {lrtn f i I oi )fd* { $' c C.V) t' dAw +tJ J,t'rfit,nl=wu{1 z *t.d/ort,/r**e* Presented by www.ziaraat.com
 81. 81. 7A *t'?O'{q}6ry *t',qt 0, L t >"tt)*'rl't &iiat "gqVfi/.!,t t fi.?-7 -79''io4artv ' fu,fI Ut,l ? a*O ;,'Lz tt i, z trj g' zil r$V:S Er. rt+l /.,1 I ct4tp Jrtfl d, J tt l,epi(U, L t ),h &', I tJ )w,t/, :v. iV {o(,lf +.t"h th j n} L nb I .j I w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 'afft 't{$r{6'u ' !:b,a{ tt tr t:tUy' cFeuVL'il$doLffi 4vto7 & ctt-il"t1 L t-'lol*r u { tJ* 1tr'tt L,fL,/ -*,{,:4rt-'z/-tt' qr L, Lf{ ': P i.,A, I i', r) ttr =fi1r *,t 1 u rli6,t * ttvL.r &;,br ti vtt ut.'/ | 4 -o 5{.$fry u| a4't1, ;v : o iH * Presented by www.ziaraat.com 'fulc'htu:v
 82. 82. o ofav L *tr,5 Z /,f,*, dtlx ao)a *r,P,$71'/t' i di dl, t -rlar,l.a l lt-! ' ACLdtAt l 1tt / ,'fi( t*'V 4fi 9r r:{e g' d,l'i r{rdtlt&'".' 4o:r'ro.w| efutL,*,6aq,l4&.v"d&ut l--t' i-n *i('ut L tt w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ti I -t4;u:v:-f41'1)tf tt filo7l7 {p Ja,bt th I ,*t t{ t a tJ sl u 4 v4 ep i I Jv r -,r4tt fy' r 7t (A a1. E d{' # *Ar ff v *Q/n 1',s'/, -q' d ui,,A+ udr i- v l r.2- r ? b & 1'fi p{7t iVr-'v& & &4 /aI' -7'laeg,2fi!u*d*tttrt -+rf-rf g,',AIhYbdr,/-,H .tlt;,ttt'l;xltLttepvhtJVv/*tu ' -i*n *L L /rh)lPtsu r (L x dta ?*L .'4?-,J6)a *ar,$t vitg. Presented by www.ziaraat.com
 83. 83. . 80, g}rt ztLs"/$1,rt,f O 6 1, ,e t6{ (f'd LE { Ltf ifu{'= 1 r)N 7 :v Q ,' -dLV', (,z tt *u t 6#;*,Ltvir6. { 6.,u (r ttL i/r 0 Wf,rt f u t,-t/* i- tttr; t tfiu *E &Qd o0 z-,, 4. t :,,. f7+ I ii e7 '+'!a*xa't w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 6S 4 /*w#-{--r&a h ii + r t En )f ,f't J* y't {*t u rtt tt v h p[1.,' *H+*Af-strttr-5ra.-i:vtg*ytt4 *t {.v &}h ii' } v tte.7 i-* Jal,ni^/ V lf z-,' {,*,' L dt,tt L ;t{u?C t+|'*h t /'t d u' I a { : lau ia L a yl 7t , e(,1 " $4'4'J.6u-76t4' o,Jub,&4v t ift ia yggil ru , ,V!7 *9.h, pP t) /d o, 4is* etu{r r" v L ;. -qt{,,/'ti t{*i-Eu:}L glgiy" egffi6Lf.e*ln*r.egurr jb6 Presented by www.ziaraat.com
 84. 84. 81 .) eL -1. tth'bL a'u'f {ot v{&,1 u $ ; f vu ru / { 4 ot i v tt i v nr l-,., r.l-,-b,,t, & ; r b t L,l.l1 rt ? sl r va 4i G, { * -' o Ii 6,,r 6,l J wrt d:ut ; v' t, tJt $ r^ { tf L I rt, J t )Jt r / JE d- E'4!? yt f+,!& E"b.:.,it . bE ir"dtlL q/.,tV ( J V or Jot t :t;t f ,t'x { . A't 1 [t"t/.v !o)t 6' I v t to 7 a 7 _tu,lJalv.u $ bL E)t -,i -,rttt (,1 Ju.rq,>gt",,!-u tr w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r &",,f; vtgP-r,> lr fi 7 V.f: g L i g ; 1! : 1Jtv o _rf_0lr$,7,r,/eJtb {,.dJi*tJ+.'lvtt Ll G 0L -r !6h 6, J vat o7 cltlt- i', : trrgtt* u i-, yi,ri 6 l(ett,t ou,., ,.{ U t t-,fq t{,J,!, a r { - f: ; 6t'., ".t,, 4 -+/;''f2'; b t :* !: gt,> t, r-. s ( c ,t /1 rl' q dt ;FvJr' t v f Presented by www.ziaraat.com yt r r
 85. 85. '82 , uLl* AV {*s a slt 1!4, tt 7 n t.'V &:f- bqt (1t!efitrJ.,V1Lt,>f e12JiL2n{a.!fuv efir 1)71*,:-u[e L L t' $ + h.!"P,.t I 7 1,at, $, " :,il -+W nfX Qt rrl;rhh,(e. I c 1'l{z Jelrr (h I v tt op .)eq &uly' G JL/it!. € 2,!n{:}p 1,r } L rt w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r ePJ? rt r t& { u uf' a u *, bt 'r)'l/ (V :' t f L cti uV a G ov* L (.r Ja,nr j', I v - 70 / Lt;ftttt + 61{J ftt r'+ €'J r-g ,a r r& g ){' t t } gv elbt s h: ,Ptf,ltftlttf a 5q Lo cE -r4t_ilzui )nL,,t,itt or f ,A! qi 4 att/& -/q- o Y.l E ;iL.. t z- f-rt,r.oou €,.d,lrE z./,.P/-gr,, sn dl 6V : g'r Li z-- tfu/,, : i',-, Ot tt, &i'L L n {;,t ;*L rtt} sg Lt } tf,jt,j I S,'; qeZ ' -61' Presented by www.ziaraat.com
 86. 86. 83 ,zlvo:2LL"GOV$'*zoP - 4,Af' t J'Z*'l{a-.:)r LI' ?,+:; tA w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a (,in',)e.y Presented by www.ziaraat.com
 87. 87. a/t 'at-?& ,,g 1 t iY u G: Ou iqv = i d Q 7 rot,,1 t j/uV -_7.2.;tlz,)n,i i li - S.]'4)@r L I v tt.= 7 -e, -, L4Lyi{'{i'*htf iY}e.f Zz-i4,*faL)l'i.-r-d/ - Jyt iL /+v/J. u tr,>? L w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ' -i ef6t U*ulh $yiJy{.,r,,{tg &t/&G'eL[Fws'L.=..Q L,/=tv{4,i, lt o7 u,fut /,1" I c- c/,,, L ii. t yi {l L{ _q+9 cQ r L,f' t ,rl rl6rt i -a Qrt 6'2'f4i g )aN!./c il ) t ji ry yt )czr 6 fi 2 f4 i'p^i4f, v st 4 ; l{ o Nr 6i Ti- I viropnr g,,J',, ff. -f'tf - 1,, L /|i*b tf,e,fcr w2 d!, 6 j ic un I' c t ctl t Lt! :l','t,-il 4 €).J: r Presented by www.ziaraat.com
 88. 88. 85 L i.J g,-'Jlt i,c,,r ;- fi 4i, 4 ;,r f,c,r ,zi a i 2-V :b 4 J-8.:4 &) z" vl'v;e tE.i r rl t -t{*JtcJv f,'-i.,l;iti r:;t tii,,i+txt u ;I''l!t &-rl',t' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,qb,'&:e&aH;,;e#sdt sJ'iaud,zcbre {:.t tt e } -F< 4b, Ut {4 + tl I = r' *t "'" J,4 d,5- V',fir, 6 4* 64,, . J .' -'.Et' i7,at 6l r5tl'AtVr'(h Wit Pfj ,fL rt+.: irt) i -., 11 L.,yrrv,,-( z-V ( i c fiF.-,F ',ror'ttat uk z-U 6A at s,,s AV O' *,'. fu r.:) ( J n 7v t, d. !/- 4 /r/7 fl c- tj )6:,l4Lt 4,LPJ r Ite* C rt+ . -+C''fi/ttt'' ttJZe,,Juttt'Ltyutt-.grg:tug:.t,i l)ro d " hvr;,'L I & yt Jv r{L ;,,,ifl Presented by www.ziaraat.com
 89. 89. ,?)utBb.)FJfu,t"tL* JrLtdfJuVT i{:,J,i"t,JiZ,i w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,1-. 73) furt{<t an /.,r7' g'r.to/4 -&V,kd-.,t-alurtlrtt, ? fAt ti I 4 l1i ,-t -i g,.t,ftr 3 Jl a,.f f ,.t.l: ,-t', E,JPL eti 1,, Jah €' Qur-7u 7' rle vrfop 2-* t€rt z- t z- /t'.h! ,h tf'J wo4q z /t/">w06 tt ;' ei*, 6o t Z 8 fu v rlz J', L r)e4 -Y Jg 1 -1!"Aj.vrfr ,Ul"i-d'el-LstLvqhr{",lof ,rtd '(e*,q!'r'J#'f-Cu4Lf tftF'ulrt t ! 7 t 4, 6 6u tu Lu L -/sl *,u, a'!,1 tv t S p u.l 44{a*;u' Aii'.lA 4e+ Y f ,r4u Presented by www.ziaraat.com
 90. 90. 87 , i'rt' rt -eEc"/tf.'$t:$'{LqJ+ rieL *r r., g l1uL f6.,u * t . { tir ( u {l t h,J ht,,r i- n,,P,i,,PL -+ rt-Z, ti ii lt * cPt.t . -:14*t Lol(Jur ,ytUtJtt(nLEi * J0. vb e7&gdv /,e w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a , Jv zz) 6'q tcl b ).)e, :" J7 . ,{lr}eLhtJi. ,{/ceti&' .h z-v L vil4 6,.F -{tL *t u {e t*L, rt l* tf'l(qtv gnJl g fit 11,;'tq tu q o {, d g 4 -? ri.?p L (ill *At flv " $7 $-n$ $v41a/lytL?-'2.isc2.4."Jgh&lv -t t igl,t, it,) i i iJJ& rt;tti/- !,4la t Presented by www.ziaraat.com
 91. 91. 88 i I lr o7 (.al i',fz ti/!;;,' r )'wt L /'.11'! j ; L Ftt(. {'.lr) i o.9. 6./1 +, t )t tj", P L ;, Jg h V d|: c ! ; 9f G 14 i' Lt t: t e rg f' y2 gi pt 9 tt 1,n'>'4L P r J t r,lJ w. s7, -{nJe&)t LL ,' 1 i1nt i q1t*-.',, u,,f.l v tt 101 t4 r4'At ifl u J e. . fun t./'tP -E /- z-f $gJyt hwtt :- w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a eD,s gn *,i q z- ",tr q y' -/: t4 t -C{"Jx ,,-GftittLtt1fiurndJ ., Ei,iq.gtt-/*eP/-L,{7 Ja4n/q.&4!!Lti6tL ' -:", . - 14 'vEtJtnt' . -i g-./,2 1 uE 9 a v, f =i 'o!++9?+(r)iot'-'d Presented by www.ziaraat.com .
 92. 92. 89 l4 2,4tr ; ti'f q ft g u v - L,zc,t u - i-f. Z,/JsL tlr;6,1 a ip J6it f,l v ttt*7 t : t Lt )) /gi t.i.- ol e),!3 r{?r,V ld;,t ui,,-iily-f O./ c {., ilijir d, Jvtr a 1 1y',4u i f, L {' 1' f .i;r flv t 1(7'1.;t ZLr )){u i nt Z o1.,. -4 Zvilv L 6tl; L L,fe rt i z-V L p JttJt 6, I tr op" i{ ,>/ttt e- w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t Jf I tA ;6r (st/(,'r L o{t tn I tt tf= f 7r L,z fl ,7) )t,z, t L L,, .-,rp r tb 'r -SctogyvLdrf:v;cd-L,{/ly,Ji ,l op -,i 1 i wf-r ! lt / tf l lr 'Vrt o /7,-7, E { 4 i,,,t q z,{,4 - * J6 ) ii;, =t v t 1 $ u io $1 # ; f-,f ,,1 /'l v,-t I r/ tt at c,t u-r -aQ:*,r17k|47 :, -,tvttoH+t].-,:t-je b(s,bt ) (z.ua rt,:,,1VV, ;',; -,tr z,.ilsL J * Presented by www.ziaraat.com ?:r Jts,;tt di
 93. 93. 90 -LJht *Vfft a l it, t L y V g-b'i ' 14' ( xt, J)> Ja0q|a-u/nf-r,rg' d,lv L,1 t t; ai., r, il.',r n {'*+;,'!J/tt'!i r,,4 w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a - &,"f Jg,br 6i,rt v z f,4v4-71v//Jvd.ytm(qt,,wI 9f 4y))etat;? *t &,* * L,:" Je,hr .t" *iltt tktt yL g, g t f4'i'*&f, p gnt l gio,L'*. ry! t Sv4't ye.7 f lthat . '-z,lJsL (1j;,,,tZd'vt.Al.Jhilnli6 h j" / d/ ,,{i ,'1 u[, *sl#-i(; -ilt te.7,a,t ) a c- att gn $fia U)O &*c1'tt') !, g ua t i{ cir LE L n,r. 7q., J6 -4{ Presented by www.ziaraat.com :
 94. 94. 91 ,r*c, stal,9{ '}-l ';fr rJbf igFt(7t 1/ tl 6 * - z i tl9 e Ur cfr,-J" J Lt i' rl -+6"+J)-r{*rA*l+ii/ {rtd'f,,,*'P-A'Fry w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t&s4JttJTaw{ olvttlz-9t1.f tlb,'etaLl/,'atr1-ll : i, {aB yr1 v L f4i' 4't' Pf v " rt7/t" c'r{ (h /car y J LEt *r4,4 fu'v t, -,Jh ) w l-'avrt*n-'*€ri &,b th; J w -r v:.17& 6ol $ or lr;$'U&lv;'z-tle:,,rL,24-"tAz st-{t!,i,J}.L-/6r,,-{Z1t/'oa'i;t't'L 44,,J.8 btt Jy- u * Wh)r* L val ua lz qb't tn t 'f Presented by www.ziaraat.com '''tLj i'el e1 -z
 95. 95. ttz Z gtdcv,r,'-.t rt : o, q -i n t u q L /& l' L,l - C,,f. V rt ri4 * r4h -J, ;lrZ q t j gu,/, o 9 F4 {,}PL Ll t', 4. th 6,,;:.g 11' ;=. t& " z_ ? ({q,v - y1i1t gt i, ; { o y u,r un rl w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 'd. i U v 4t,:.7 Jf L -r ]Ai uy, 4 tt o7 -!t *,b, u ?- v L Jlvt J/ ,/-r,y,H ctr L -r lA h 6' =u, r 1 tb tt Pp J. b L,ztt * a Jt!, i1 cli i gv ub ivL rstl -?'Bf-%c-uHd 4t 1f'n L iur, 44 (1+ o L,f,",, ,-,.r Jh ) ry d 6 i 6, v lt oplLt p 1 V 64 r Presented by www.ziaraat.com
 96. 96. 93 ' efvogur{."Jt;.l,rf'lv1ro7s1z,y'o..1 tt O &ry nf 4 + {,F q / 4, L oiJn t L 6. 2 i!6 tt €' J w or rf' Jv JF;t (* ilri JaaZ'tu&ctil 4l Z/ zl :L: elg:/ f it jF, ;v.r',t f f, * o7 i :. Lf l tu rrcP-A |tu c.l, P F,,r Jh ) cl(f,. - r, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 1 t ' zudoq-. t Jh ) b JF)u1' t -t vtr l-',Yt ti vh o,,ll'FOm ,zflLne,v+cf.dter,+tutl,4J{,lr'/ - o/.Ji. ,!,4 u t {ii ; d',f1 - +|rt t 4,.EtS O t' : S ;f tr' nr {:t t4 c- u i+ t v r*2 L -r Ja)t 6, $p,ft,h o 1 v ilP { g,.,ry, -!tS't q E /F .>PIE e7 : ut $te tlfo,zr t' fn q L,fnrt( I t rt';r: !6 tJ z',,tcf, PL L) ;. L P Ji$t,fi J ult . f,/r/t 1ut,ta ".> Presented by www.ziaraat.com
 97. 97. .91 -{t:r.,ilt ?(ul t'"+Ef,Jr e1fi,-fif,tot(&+'-, J-',P,1; 6A I t/tt u.(t* /+ /, iF*u t fit p t ttz- vLi cdh d:- {4i, I,ttt jf (VL uii 4. ct'ttt.b!- 2 tLi J)t p,{t,t I : r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ot ; rt, r!t t f,*At h,;rt,,t,t r rt; of ,.frLtl,f--qSun:Af rtf,jutLb,te 6 L Ll I 4 a 1ft : 6, 4 L ^r JaAr6, 4 v tr ,.n*tqtarr/tlz-' zr Att /41 4h t|fv,nu rt ra uli{r$'a n t-,n i -t /F y I 6a J t,,r { " ' -g.L.rL8/r-fl"fl+th?44L/,rttartf ,.t t!ut e+,o., ,.E 3'. : Pa.a * l/F b Jt;,br ,f,l+ d, -l u lr eP vi-(7 e t Q sJ z <- q { sl t/ o 4; A OE t 4:j t tt ltL v't p r, r'.l'tZ t$vq -,i or OTn Presented by www.ziaraat.com t
 98. 98. -a V AhzvLV ! i- ! 1 fi rf v t 9{1 7 s6 /4 |4h ; g,r lgP to tfnr i 1./r r' "r -lgy'.4Fui'Pr Atil r J fif Of lqQ g s1l f 1,,t f t! r, vde'r rl',! S- /& ,jv, V 1- L st t,,t : t /1 "t ( ? lvru. E r(elf EBUI f vf 6 v r,! u,l un rtrluE e,ilvt ) er h s/t (a nr qc | w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a q -7EQ:t$nU, (v6i,+tbft,ltvirt,z,r'!'{L9";l=1 .-+*uo{uvq{'lt i-/ i'fJ,//'u( ta ra ;" s{l,ql,1tr fu; - fc t, n,!,.8 i7 6t:J fi! ffd* 6 : nt L 4 4 4e /t! yP4 r',,! st 1:,-"i 2, (*u sY : i /.- z 9 c'11t7 ;r! 9 {etr A tt t|r i I o'V{ ct 6i* r'tti t!, ELz ,l' i- h {, + tt,!' ztb,tf6', i' L'6,t ,)r.t t r s1t T 1: E- i v ttt,trt{Jt{l,ul*,.r tl,!,.d*$ { rtt )t e ctVt Presented by www.ziaraat.com 4 Jttl 1 v't f,, L J -( cn,t)( ( r
 99. 99. 96 ' 2zt _c.-a_ v -alpCl/Ut,zt2:t{r;i -Z+Wlz.lt(u{) -ZzbEE,gtJt r{' r. - u lu 4 ilz Lt i dt y i 9 |g-dt j r ; tL - L u- /t'r z,tfL t/,/r{ : o r t / 4 tL 7i - o io6, I J,, ltla {A x tt :i z,iL 7i 4 ) g,1 " -./a,-lV,!ni--,t dt' A'v/,i J,-fiu 4 /,t L yi,t z: ",t,,1 {, +v fu|i L tfL u i t u lt cti, z z t, & L V 6E r,,r,- r) /L AVI-,/ 6c i,t,+ J yi G =i w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,rt -zJsL edL,1.+-t),iiE tl,oJZLton:' i f, r j, ft ! V -,J 6.& JA,, 4,-t t,,t Lu L V f C) 6,'l <- <-7 i,{t L;t I v L Ll t : V '4 )iEafi.frivv,t*r6i,, j?eUW Presented by www.ziaraat.com
 100. 100. Fe- . 97 i/,;tr :vq 6 rZLrI :v nt ilba t$ o 4 -!-t.lo(ti.,"" 4 d V V' esPo q d. z-4 at a ac f vb.' et a.l/fu;. Lria-{ 45pd 0Y/-. z l+ { {'h;, f,,t {. 4 } :q L 4 u. 4 4 I y,V E - ,.i) 6J,{? ,,7 t # t' "V, /' I l dr tf u " $7.- o w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -{,tJ 6, 1 v t -7!7 $fi ot q f vb, Af t J /-.:) 6l'{? "V,t,&, f,hr i r, 1 O Yfu L z Jt;)t ' -9tEz L,r'v q.-..r Jfo'i z lu -fr wi $L f4 L*)l - L n tt 7 i uETL t -r j rz ht 7= rz d I tslr 6 {v t-f{ nr th t/ c.fi e rt tJtV i,.ti d' oV I ZJ! ) 4 u :r t v r,!,,10,,,.;),!dh,utrd'i- r' = ",.du',/ = g' L J-,o nt{,i)v, rkv fi t'it)b ti i ['L u ;' a) { w,=v7v Presented by www.ziaraat.com * O"r " ^t*;:;,
 101. 101. 98 Jf gA Z L6 / Lti.t ?6{LLi:r,/loi 1 o7,U7 t t,/, U i ! L /4 r'4Auflt 1)r,? L n vq -,1, t $") ("y ;) r!v'i.17 t/;. r-r ) ra,,*: -, *: deli v -. J,.fL./: ottert{,!a l-t,jt, LV {,h v tt oa w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a lO.tt Li, 1 ' ,J,tpqfly -1'F,"f-t/Lai g ii){ 1 u.Ji'6i L.t ! g1t?Lb b, -a ttr D6 (/ urL t g,,,"t J/"fu!- j1 q, tut /:r i & t ti ;o L *t rv>r & r/J l' LOc r ) t' -6/rd,)u.c-tiioro'., u':-gJ'4'ttitL,,nl*61'{J.ot} e {,fa -z-lt/.'N as uL -tPL rtLl 17 *g ! i } s o$ ar lr 4 o d sn 1fv4 c J "r,Jg,lt th I v t -f d/,.1 _,j'1,;utd.vr1t!u* Presented by www.ziaraat.com
 102. 102. 90 zt {gieL/6 6 Z',4LlL u i. 4/: tf*v- Lr d L Llctt'r 4 $6 vr,,P th.- Ll L.f Ut l, L z - q, t {,1:,f' €u{l nnu,=zV ' . -,.1/:(-/a.'* ;. nr J/,j t L -y N h th J v tr op &',v,.c, : f2 1!L x :,v', w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -,il I 6 ftn+ ,,8",f,i+ l2 q,,-- t J/L ;: [o,hr 6' I o7 ,.d,nf*, Z!,f'J*',rro ;'i'L/ (J a,JeL :- n v at t -?f z-r i,.fr L (' "l'i'*tt dl - u u t(/{ . Li2 :' :t ", tt nr.>f u I i!'zit 0 U f e e I (P z- n 'ufi fu V - 4 zr, u,y e u iy Jg) th -tv tr.;,j, ft t t- t )t t,l, ot nr Ln i 7i 4?'Pt- tt L utt c I dunJt;lt,h J tt tt:.H+ +g P rb, YL - z z.ty,*,t Fs uL rtt"r Z z / -r,r./.(t 6n rQ't 8 *s te tf' I i4 )t f1 v 6t t -ZL/Y' Presented by www.ziaraat.com
 103. 103. 100 ; t! r = &,/t') r's'tri,,lV r Jq +t,f ,z{,r'.fl;/_Losb,i,, tr,!v t f' *iJt 4 -7 tt I'tr, zt /cti tr-at11tiL/+q/dt(t,zTLurita'g'g't t o J Ll t4f4 i*'h t, v fut udJh i t{.* ltfir d:, J t on J r' a L/4 n -cV : Li ( V rt w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a g,- 2 i d.x Jti,irtf, I v tt.>p 1- y c./a v f"t c tu: i-l{,,2 Jrfi 8, J v tt o7 Jd tv r,J el !2 G flP t,., at,J Nt L U rt & u Ja; 6 dr t uP L J), y'"r de, V ( i,, &! r 1 t r - ,,ft' lL uf-s,./-;r,Jio 46 +,8 S t -i uvt i c I €t w Jtiltti, -,t u tt ops? ' -ZL/LtU(.rElqt' 4/t rl cf' nt U I ili, tt !t, ctrt 0, ct'l r'/+r i 4- L -t tt 6,t' u' ft t/tr ; ulcti B q i. Q i -Z-'frfl:l rl'r',-L' z- i z *1 {,-,i Li ,) rt 44,* Eo [a' Jg )t a Presented by www.ziaraat.com Lb.'c l4-' L,r' i.- Au;i i
 104. 104. 101 ,14,* t5 : g $a i OrL.:" Jt;,lr €' 4 -t lc { f, 1i, #t,P{t v t,, t l oP rJ o' 0n n V ;..1 -7vqw9 Jt;itt"ii|vt of y'4 A i1,4 zt i'y.- p L,&q { u ! E /iv'q ( rL!,=7,t ,.,8 Isut' v. {r ( 1u r Z,q z-g { yt 4 v y-* S, t t w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a fi!, vt /t a) P. nt Z,f c/-"li f i.;t- / rrt t ( 7 el-:.,t Z, ] 1vt [t2,,i L" r'r t drL =1 ;.,t Jh ) r M;Qba ivL b 1e u (t t afl fJ tt*,fltt f7 6,, e,),,{/*a - 7, {r! U #,=.--2'ov dt N 4,'t-Ill ri ,/-,,frfiv JtbttcPai?o3,-i'*-*vl'qlv {, 4n ptr }"lt Sr, t'q du o qD, Ja.ttr61 :tt!-* 4)v'i,t .?:r!{o, c tlc i t,e- L v q,-,r:lt rtji,{t erl a L U*i }7l ry',.t j V t).t,-,,:. Presented by www.ziaraat.com r
 105. 105. 102 -L,,n -l ;f2){trLu"t" 4tul,zA! L" /tr t-F i-,-.r,.* a Jfn -E G :t : tti J u t.>f A 6 nu a uit'i,-& 2- L Z' 1 fl {* w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a g {../LwlO)/- otti +rP Jt;'}t Li Ptr lf,fJJigE -4dot!{ t,,u4r,' StL u i v.!' 6 t nJr; h rh J. .v tt *P n (4 r' L., et 1t tt i v n:i Lcd/ re(* ti,,,.*, -tt r,J - Z 7'.f$,,; 4t.- i t 6 4,4 nrZ 24t i.w Jt}At tf' I vlto7o rtv4'.c 6.- ut u 4l,'l&,f o A./<,f z &.f* ,+,f Z n rt'* r t '4t'g'f* voa u ;" o 71t7 6 4lz a+ ItV6-'Vt uL 0l b P,'!: 1 J'L ,'t +- t Vti a"] v L # O I ;) { rt n t'V ( d nd6bvLa]64 ' t pfJ+ oUJ. t{n,f gt thl $ { tnI rg tE,f,t *rrt q Zt 6 v fu* z loAr rh =t +t d,t i4,t Presented by www.ziaraat.com v tfZ i-,1-,;r.- Jg t z- i,'c V
 106. 106. t03 /f.' *r+L.>@, :4g ! ltte.)iut V L t/ltn ir; o d, L i17 (f -1,E /= ) 14 efJT frn t Z L = L','-. 6 G u'J' * L " L, a,J b 41l ;. ? ' : t)c I d. :-.y Js ) 6, t v tt 'g/an2-n jt| slt -'.1'erC*fifi/Jl'6LfutUtr-fd : L u * 6 1 v 4t -,.fi:,v:.r,: tl7 u d r,*-,lr w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a f4 Ui| t oA lV t ,z,t Fl u,uh, 1 L *, ul uly'+, { tn _+,tlda|,uli zy F ut !!ryoul qf,p 4r o7i5{ 4- L f, 1, 1,lr r!,g u 1tiI s4 {: ifu i L., : I -?'r tJ g-,6fl ,|rLtiwrf Wr,,,Jtj 6or * 5{ e'd/'.PL L, u'Av ru n.j g 1 q {11,8- 7 J,} M { o i gre a {vlrfJl -Ln:jft "t lh i fi 1 v lr opJZ *,?,c f Jbt L.os Oaty',,,t rt; fq -rO tl1a, 1!,jt IZ Presented by www.ziaraat.com 4 *
 107. 107. 104 -+'-bttqtA-uxi+Guriv l''ql1 Jl, )tL :: Ja it ri I v * oP tt' li #t.Plt ) r i t a * u,!n a { L n :.-q -..,,r t d. q j'' (,=t i :tlt:, &,4t JV +,;rt 1!o,Ji t cfAt, F' r!* -, o f i.,,trt {u&i, r-fut }. rlstPp r! | r i i v L Jh i cd-f'' J'b' 4r1 1fl t,) w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a V r,l n t u{ tt I ttvfCrl i,,O 6/'.dt:t &r J.7 13 ( -t I *. o ff41'$r 11 t t"6r+'Ji117t{'/ t, q z-', : 6ui'z ,l' d"6n , . ,J,,Fqrs Jf ' ) (L,v it;tr ii J tt eP v yd(A:s,)rill-Vt2;-=tt7,-lt'i'"4 ' u,FLttGt,b't'G*;dt/rrtt'4)i t Jf o|'fi ,4'z t ? ob t! of L r, o, r,,-. 1 4t y'7, rh'a-, L'/: i i1 ut ft il Ln!W,?)',!- Presented by www.ziaraat.com r
 108. 108. 105 tn --,,(lo nt f$4!17 V.f- cr,-l' fi , 9 t r!=$p { o' ua t!r5;g t Ll 6rt,t r tf4 d& i Jt, of' + {,ir/ fr/o; W : 4 J {"t utP q -E 4 6/'tb, r,=id -./o t j /.: o t g? L 9 JLil f' Q b ttg7!n ery1$.- ul t i Z rt -( n,!,f-,!+, : e t | ! n { {<- ftAr*,! ,>!,P tt (2t7 grt' tt't | t t, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a * tgp e6 ( L il',y J6,lt.h yJvtt eP f,i 6u.. a u i,f(?(',48 (ut.Jiuafft Dt -LttintiAt,insi=7e{ ? vt"/ F' q ( tl: ,i:,, 6 7, .'{ / Jt -fi ,J'tYrlr' :,>,q -4 or Jff - (li, la,br 6, I 4 o7 v ff 4t, p.l',f, fl7 t/2,/, 4,! - n =r,i ty't A L t4l *,b i y 1f=lztu, rt 7 Jn av lj L 6 ,lttJ:0cd<oripLg * )t tPit J,,, -G- &) + j;el t,,t, Presented by www.ziaraat.com t
 109. 109. 4. fi4 ( Ltlf. - ttfl L r{1 "6r ('e : P L sN* r't1d'$Af ( uui7 2-'l n t r:'ifq st i V L., N b,t' 1 vlt -. / ehft lr'i,81 letilt es { rlttl O,*fJu} tle { L.v Jtilr th -t v avf f t L {- 9 4. t-, 6 & 2: ) 1f nr gr/ Ju rfL i-a t,.-q -'. t Jf v el ct4c c w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -6 V{d,s tr,f.J+ t r. $t/no o4 cl' ,*2t 1,/- 79.v.t6 *,f"t8,fl ta lt 4 L/& o!".t &+A t- t z- Lhfi + JtlI At ji I v * eyl+ry n e r r, ) 6 iu v e cl 4,*u 4 L q vi{ $0w d(.- Srv t,f.nJE ,g *tA p,cp t* vl lt vdi s 1,P" rr Z Ll v Au,J.l,r-,Y,JE)t Presented by www.ziaraat.com
 110. 110. . - f, ou. uta 107 -, a-aa t aal 3;, ir rh 6A *; a d/'b*or * $it ii 11-a *,v t'/ ti gr:: )'J,-(7.>gu2 ppzJVa6(f'{,$trllu"tr7-fi 6 s*r Jt;.)t 6t J ttlt4 v4 (Jv -a rS,t ipL JV rtb g O,fi w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a .,rt 6 OV "1; -zuiLci-.;"&g'lri^tw r ' f ir6 3.f.,!&r Jvzoa$'t Qf t { L'q * I i.ne-*)UL-7 b L t)t J4 4 $Vrti + ? tt /*hv'*L/ i uQf? t-'b iz'tu: i i)ri Ldt -,Ah;vaiaL/"t's av4o7 "sf -eaU+rnif .!u-'f .,JiL rJ .,.lel olr&ril+J ?A AA 1.t Udtd d.et rFs'b..t q&tttu .4r roer 9!,* +-lu.t*tlti'tVt-frtt' Presented by www.ziaraat.com
 111. 111. . 108 _ti,,lr/ct; er {du,<rt)lir f lllrresrrl *.-, "-, ,,t: rFU slb IJLI ui r rre t r:Jt u1rr,,3- rftr""rlsr tCllfur rF&, u,.ott crr ry,rf-r r,}rtul.J4,ar:-dc+$ { & 9, +l+ trr drl jildirtar 4E rb.J U. w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a .r4 rll r 9r e 1a ,,1.r.Lc (n gf ry7. P..,.rtl-a t yl, 4|^Lf'P. .fihrl;Jr,+ (nr1;ng7tPj.,z7l {fto,>!+ol,> -ilOJbv?u 1, t,lt O o -:nl ,JI tltlLg-tt54,.e,rt /t'tlftLt,J?hqid-ir7 tf' t pr 1 p tat tt,t u{, L uf. q /) *e tft t tt ),p.- f U *gft t Presented by www.ziaraat.com
 112. 112. 109 * - Jt,fi 6 tlzr vfL tr t tt ut.' ' -$i,Vt*(/St7',"ttv zt:{'rMv/Jlt'J,.f qLlJL4tz;i*t+utttL 7 t u1, f ,fr ! i, u 1t u-i nr ts'i y,r $i'r{v<ult,f-t'+ri',y',url w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a eftL[u.cvat oluA qr$rq!'qtt)1!;rysJ 1,6fifddL,1i-rlrErt't -LE'Lz-t1J/frV{.1 ,/ + d,!,)t,l,V ; rt t L or.)y JcVJ+1r"+uqfi1d,',Jt' -.: i -?z {ct,t'f"fi1l'*'tti'J 'Jti7;v,-v{o*/&1'zt} -nLg,ai 4'tq+g{4i,*1.t;u -/1! w nt q Presented by www.ziaraat.com Lt'},74ei ut c- Jl
 113. 113. 110 -?,ttOqV.F. fu, y f v -r74ir1z'ot Jch &,J v tr ep''. t{yt},g,r ,.d,g ( tz,4- i,i qtbrL t.lt 1,*t t! V,,/f ,1,,-rr : tlt r!Z w rdrL =fa -6v{ ,eP) n 4i qJt'Li'2l g 4 . o F. -7:it(plrlLp6)ttf,=JtLtl w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a L 4 (P Jf urt {.p JV qt r lvAt 6, I o7 u st z.t|,).- fi L f fi u tl -( tl., ( Jl dtst r{ lt i ta.- p) ry,fp w rfi,.it '! 6{tbttctti L uf. a u ,' i*t:<- tw rt'- u{/e. n f;w ulto 4l (zsng 1zcy t 4! L'.t,Jg' r'Lt+'f ' Jfi - q Lla & i Jle iL,z't' {,1. ctv t v4.J,tt Jf -,t,lt oU. { :'t Z.lot { fi ^'dtJsL, 8, ( 1 Za 1!U i 2-i ';llr r,t',o,l -L,fot{61q,r:}L.J f,tr*at hf b,rc/et u tb Presented by www.ziaraat.com
 114. 114. 111 u/''r t,ds) 6c.t v,',oi 6 f1t' I Ar sf, C,C t -?il { q r}, tt,v lA'* 6t 4!l * *rO -r4fi1t4,'trfrl0tit/.-9t7qa1V/o1 ,./ g A v, t. t ut {t 71'S )r tf 11 ) r' )V ( J # 4 tt tt *7 gEtE zt )'J JUri,! rt" 0L; r r., 11 | | {nB sl r7 ra t 4 7,-la, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -,f,!rtru8-l,i/6 } =1-$ ql'*Q L q v 11 i Jtrlr!, {l ctQ -t*udof':iJeu-'/ctU6,i+ z- / v N Jv,tn ti s,:{1, vlrg zt i, zlA vZ ui' L 6 u!7 EI gE,2:ur'fi * 2 -L-L/t{ efiHnofr,rzz/ )r I yI,y:,-l't P. I SilA!,: v ttt v( {at-tV s "r, L 6 q v trio7 a fJ o Jp,fo r tt rluiu,P.L5r{lrvrJUrr,'in(u;6rrtdr} Presented by www.ziaraat.com
 115. 115. . ", Jr;Ar ' 112 cijl wlzf, d-A blJt i- t,J-: f.'ztto -i-:)t!u;,.,2t;ricz-,d11i,,ctf :.' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a gr4 in 1-E- & =tzqj't7r o t!. &:Ji l,i s dh, v! 4),ut lt ;f ctt,fZ z-./ t"4 tf*'t ZLt rf' ,bt 6.1 1 v tr *7! w g d I t ) q c,r/: f i,J, -a11$-Ju.,ruL;'lri lzzt :t It JF u A O,,.lr,'t {u; u!7 $a-v r-t,,/,f. ;vL ft1t'p^l'r !,;J ai 4 cui zzr,./1; rq i/,t i rEzt-t tFA J r'A t lt r }-i Lr{ci q.d tt' lf ,d1} $n "'fgr.tz. Ab0o,'t!6ilQt ln7yi-fu Kfr6'jg,^r6+n&.,-. -r:U, t J 11,-;"1vt1)Un,tru( - lunt ()d-n, ?., i Uqltl Presented by www.ziaraat.com o gu,-.i t Lr /& ct
 116. 116. ll3 Pei #lil 1 t tP u vtJtz, tt tn vL Ntih a n jf3-'P rn d,Ju'Jv Ai& /t":L r -+,'/tortt's;,! Jup-4L.rJg'Jr,i.')vtr*f ,f {i't-)'ltute,f &V{,*JPutnfP4A IJV*,EV6lo;4g4){uia L "i t w e, tiidL rrJ9hi4 w*fl*fr" {.ti' t*'a JV 6( L q ; 7 p JV,f, I " t€6 elCttt tilJ :r fo A, d L J]fi t i ef 1r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a I si r6,Jw -rJiilJ. 8i fq,et,, pa f,9; { L ;-tr a{*r-'t!cn 7 Js'J+ g -qtLt*f D ,a 4rftfiU.3tief errrCe $ Ulrr.:l.rfr le5 6if dl,r.r.r &l rrb ralirrvr.l 1{: s.r, r'{Jl cFr+|,.,r $ -g't$ $rf "'l J{J.iJ d5' clb Presented by www.ziaraat.com
 117. 117. 171 Az,f,a+*laltn'P:rt0,: ,tauhvtLrtlevfurtu-t gletrr/&&t1r6Pp, ? 't'7"tr?tL,-.fi1*,l1ul $* ,lt E *ltirvJt ='i,4 tJg w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,&atl'dn*fisor{r,*u Lt {4};vLrl:-ult6 ,, .-?Wliv {qJftA,€'i+E/.'t,,) $tnr"-$uv> lrrLlqtjtel> 4ryrhqtorl tZsLfiulS'i ft+6okJtraSc/:Lct'E Lr),e Y c) tb L f47'-l- .il tf,E tt ltePL&crSiof/trf* Presented by www.ziaraat.com
 118. 118. 115 {r-to62tf ti4aljLlv fieliritt,JVtteP$tqt (,* t-rdu/.'r.'ia ( d gi & d, t L {ot'si- /4 4afl b n1(7s tbr ,>PJ+evn&.hyOr7t{4Uk :n 0fifr6L'sct+JritfL('{* (rfteltJz<-strZLuLL) w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a h tPf v o t(tot Z -,fi)r tf'lst .-.74 s1 *t L (' 1t'I,lt 1f,g u {t Z Lh L gut /;t u'.! vl tJ Jt y,v -|tup1op,g, ir 4 p,j-'A 44{zAt766}ig't -a.)itLe'tt{r{q}ofiU. -4.bu-?rV{,t*-a! Presented by www.ziaraat.com i.
 119. 119. t16 oy4i4etrt -AQnltAt&u3'i 6 cilt L rt ou4{,4:r,*,trf., ctl s :,, 1+etult'L.fAi{ntnt w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a Ll,fr,4tillrJdnt. .V,,tt UE L I c)tl4vf'r,fi i Qi Pafiartv.fi)vfi)a:.,117t i^fdyl:iJ3:;n4{o.ve , t ty'-' str c,lar r.b (' {' * h t d (Ov{JtA3'r-tft1/L7r$ :-u&fiJ'.n{*l't}'46v (rrtpi*,ztlOt'l ?Lhi tl u *trr.fltt 4Q Lb L 3n tt slgt Presented by www.ziaraat.com ef!7Qn 6 ( + ei c1 d u 4 wl u L (, 114At
 120. 120. 717 {rlf t' }'/ol'n lt' i- "ltli {'l u" oi r!rl ,fu t{* -,Jr;It rh J vgto7 2- tt i il+{ V ofi'/n + Jt6,!" 6 J4 $'"r i/,fi *rfi"0 g I Vtt - a o, rrr!& dq c lL fi 0{t $u., fii $t Ld ri r'rf,s: { :-./,it':. 14 4.4/,t t{ {'s fuA t iJs }t! } Wt u1+'t'i q *t f It d6 u- e h F 6;i.v &r;h di I v tt epLi t z, ?t L w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r t' llr-t'-tt F' PJ+, i is Ut at 116 E: 15 r ttot/ni yei'ctr{,4 Jt $ y$c l'lf{ui ,>l841Lt )'V'nl feyJt Or-r3.-. SuZ {, *oi g,f t,rtaQ, ttr. $6 i* +,! + t 7',!vru*;cl,$u44,,f4r+q6ri z-f{LtLii'e1,ftft p}qJi*i"Lfrnn frf',itil Fcf ia* c,yr3xl.$o - J't u eVfa Presented by www.ziaraat.com
 121. 121. / tlt 1 e'v h fldi4rrl&F,ltut. &, l*, I 4 t d {t*W $ 1aP L rb q",j,n s e u (- ,l it *f'41t**t a /+r*l,,ty w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 'Lt/eZLtP'JV$'{oleA&84+r* .'+jue'qdtLoMrl o--ntJu'lwirLr{4(q(2rl,r ('1U-Af,Vufitpt$*giazl:tatp -a6l-tJlrUv,,+L*tt{ tilnt!+,lttto6utltn&atlrtof-.,(; I' ' ctt- rL & 1 r; L &{t' Jv +,"r.l .l+Fr {ah'Wb'pV:t :t ?6 btnli-sfir' i t :-,'4tlrlfLi;$ee!'b'W*tf+W *l"{vttVa',f{6i-/-:r.slLAh4a,r, ,dno+u (.rl n t: tA> s 11 g ( -,V { r) * r t :: : ^ AqlXul4 .'? 4 :t (' ct rtlt clt -fu J'!f!t,lr,ttu*f4&.nL$ a*7 ,nB *r,J tL tr =u. e Lla{VJlrt,fi,t.4*t*f ,f,fqr* Presented by www.ziaraat.com
 122. 122. 119. 06 rf."r 6 * ) u (' {,-(*. re,t {'a i-.r,Je b d, 1 PJr b tt cp* L Lrt d' t { "- 1' _!tftttut7,6:tlsa.o, -.4, ri,s. t*? OU.lf Uf s{36 q1 C1r9j|lr,,r.lJ n!,fi tv' {.i1 Lef tr43 Uf .l, d*f-,f [ jqv l1r trl {are.r- -! uAl.ul" /ldif .rlcilrrb tr elf &rarsjr{! rlb* ir.er., rH' !.{, i}t$ dlr&clr dJ d.l w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a aJ.,t r.. tbr4 eJ d I ' ' . or:ur{.rrta.re,y..f-{r.1"&,/trOtrrlcrrtddlrulr*,arrtorrtrr *,"h, trlr*ouar,rfror.lf.e{af d.b-trr,..to.tl{b (nj1t lilsg'.1,vfl$*) 6uts1 f,ful1i,,O; t"rt (./el ] t tv fti *qrb.t Presented by www.ziaraat.com
 123. 123. / .!ao ul{*&ttfu#YJwt'P/?, l{*<' * {t,r,I A:' aa( 4, vr . !44t11,,t4CftrlZ:L.t i-J:n'lda6&+*laF nbfWr r{.s+i-f+"t -g-l4A,ufrJ*tutr*J+tut w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a '(uaat,t'-tt'$ryweiltctt*l 7 6!n ti Qr t! i*,.'vflttY lP fu+ctilttc.oiltqrirf {,';Lcttu1b,tJcbd :n {,6 dtb,c rl tf,,Y 4t L,2 ryt4 rtf r c@JE &q e'' ' v -tt f 'fi t tt b I le tE v( otLJ,WyJ&L,-*iq,,*aoll-t'-f{ q,trr & 1,'; L pz St L q 1/-s ;,/Ab,,)" 2- t ;t vl tAV,hz 6 l-* JE + Llt a /l -,aLJtaJu"a6Jt fi L -i,* : la.g u, fo {.av f ',,, dn*, rt1/,U1,',zw,f+;,gi fi L sfrv Lgit Presented by www.ziaraat.com ,t
 124. 124. . a., : L 121 J v,fi ,l- v,g, rt z z /t{g*y{ 6,9 ut t! tic,r 1 g q, z n,y', :i cV ]6, 6 t - L/F4{ui/.,uLup<eiL&V*t,lJv .. tlpr $ to fd L'F ur,! E *.,t,!'{/"Vts $tfi xz7t,t 1 Furflit 11,.P t2a Z z-.ltlty -1fitz,-zL:LlUttn!2r 4)$' vi, al & u { *,fF ***t4 w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,,s, u1,b t $ [l'r!r rF I $;b-,ti.,' *t L.t j A o6u'.ftJ I c( L f"b l-1e q(,8-, n a1sV,+ !;1 a ni i nt Ll' v{a/*rtt Vt & t7 w (L,+ ( *L a,? 3)ala 1F57r t iu''Z9 si$Y45 e,)d.+vti-ua/az-/vlrr-.&{h,V l-g,{ z-i tt,ft-x lpc fyt A lLt zL"/.fLuL la CrrCli|l*.r$dJdJ.4ld.l -,jJ Presented by www.ziaraat.com q&rSdLlrd'-Liliarf d -
 125. 125. 1;27 !ivt 't'' {rJrtgrtAlGlturd.rej.eD 1l .D J,. rI| Jrr, dart Jt Jt l t . ' . dJ.{CJd.J'{|qa} gtLrr'rlr|,slrr..r.ot fii^& w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -dLrell* ,- 1J/"13t-c tcTd . Ll* tQtitl;1pr'f, Ut* tJiy *8 +,l,ld4*Va'c{y,slanJrn ..{t *,.rt -t t U* (E a{t n Z r us $'.t -a $n+l P, rE'fr v z-.gt,J*!t'Ea V . tb,.fiJ,P,i3L:,bfiL=fifi{tuh . ;,$ui*tfufifLo'r4fift'gpsfd :'',:':- -glwfsi$*tfL * Jt L /a'? I', lt g l'* 6yt dLl*^'r#6e6ti,,7*ath-W' 6Qyri-Qetu*?ttLv6{*2Lv Presented by www.ziaraat.com
 126. 126. 12t o'J,Lv bl$lt ill ttr o7 t, =B .ls l,'.,.,t,,tJ?+-,rtlvdz-{.,t'g,it Lt i' ulna J.Uli Lq(+J*tLttwi)*lvZ.csi-r Jvlt vv,i,r.frL or,fu t J- o,f ,l t'b' t* w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 4^t, ft+ etf,t o{t, /.r,Jg'lt th (7 tt #-E A'V 6s 4 d,,!t +,t: j )* & 1 vttt&t ity df.f,a tu-g n t u u't L putt*nrbt1 uF v nksutuJ. )*l t 6,i.t, I /+ el t!ez " ic{a d, EJ ftdlt,f ,es qt 1f Ll l{a I u, f ,l u, + 1,+f ,!v/ t r 1 J-.tct1*24{nt dr--l rLJ & o.e,,* # *V 4 h n I g ln QV4 t )+t vt { fq L7r1Z vtp it;h 1 o Lt + -r-tj li-r rr,-.*-, -il,f ,>tlstaPt6MdVTuaqSr Presented by www.ziaraat.com
 127. 127. * cf t/ fl ty.J,tr w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a ,tuvil*#u-p4v=,i{ti t- /,'a,J t ) *dl) lI * h tf A, qw il.,rl:l,Frfa,fL*UP.;6r$4+L 6'e * L Ln G ut6 wth l,r.;P:,, ? 6t;l6 nthltevt941t{llveYt A-nz-nzrf-flu;:*1f q 6 ubir'W vtl L *h s, t ';fluta c4F.q t 0 $ y,f,4t -tw;*u-r;. . f .i!q r;y zu at tt {L A{6 r ,lJ,l.g" Z $ 0 o,V Job 6ot uV /* JE t tt *.sAJ A,?E"it G S$L dt {=w ta;dL,e.1'vil|,ft i{7"yt)b4wh *,f w*P.,'t at $ Pq1"p ratep..f L,l Presented by www.ziaraat.com l
 128. 128. 125 U* u *atLt)rYtu t art +t" i ra$ t6 !4 r A*lJlc- rr,t L -,1: 6,.t $ i'f/ L 6u -st & + "tlti, 7 F, <ulAt f ,1 il4 cd4 f', {, I At f)u1 t1 2 ef 2z J',P,-rofo f6'vt B.rra cot -'ilf d'L | 4,2 + tt'E & {' z' et/;u;r - , z, 4 ilt.f7 {,'4,!t L dt J p t tr ,lt 1ji gfi 4t -7, nr 7 ttrq tt, ry &,, Ly - J" & $t)4 11 r, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a e,l.,,r /=(llJ ltur tl'&OLO6 4r lO ftrrr rrl,r rl*.r.rfr.t."dt r,rr!|iaf *' d(-f Ur+r tr f''r, !g trtT t tlr tlJrt5 df l.J| grJ ulg, !r,rl t O3lX t gfl dl.lluf r31 {..i', Otf .ft lt.P ,1t tt ofltt i,t rll.tr lrar1 i,l, J:l'd r.lrr.{ e?J ll sr{l"flr"|'l.ltJ:ij.p1q*4-r.ra.ltr,JLJr.$Sf, I I .ruril*rtr ,yart1rr14ff J9 {.q1, aJ r{t j$l $rx 9*59:tr.t c.ru u.l 1 pgtyrr 1 ltr;f UdtrBrt dgl, t-rt d Lil ![rrJ jdl, Presented by www.ziaraat.com
 129. 129. uugLvl )t fllt Jnt'' 7- r-l..Au,' -?f&,,rLiJW-,tuP,rt {Pttr<-u4b',*+ W W 1{' t e,f' 14,,1 *i 76 ci rrtq li t t $fudg ue "s -q t,t )il:- t:l ne L'; qtp v"t ub'c* a,h I L L.llufi-V: 4 L!V.,nt- c)I,,t rgL N"i f E ri j {i / I'i a' rt# { d,f * sI tt /,1t, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t ,phjrLrb$*iltJldJrt rrirCtrl J*ri,LAS Ur ljbf $I$1gl|Jt1Urrrrtt1,lt-l$luh Jar CLrn tf-t F P ie e *t ju rt1 61 t,lt crlujtl l!l./J&g.-. rr'Jgr.rt,Et." .;rr+ J rJll - . .,,;.lrn .ljpf$.;rrdlt iJS,J.cL.&d itFl i$'iit drlrr-c..rff ftdpc&q6f1rf p or /.r-l ,taalh**dJq..l*rt*b&Lttfy(Jt.ir,:,ru+ {...Otr$POa-r4lttt - olprJ..llltft,:rt gra irt glrd.I c4r€|Jr,.r*J$.lJ|.tr/---------------gf 1:*'*Jt&tit-d+iuWh/.*Efr u> Presented by www.ziaraat.com ,jrdl
 130. 130. 127 . {,ttsvd7{Pt{fuaLo1lri{tt* z-n ${.sl!Luf Gt!t1+W6.If"i=U.+L {.t' L t!'z L { L,/ a6,4,i c)V,, L v "fu - 4i>>Vt - g {,!,x,t rt'tA r; f t* {L oV or ,tr,rP -( fi uVh,t Q',-lt.ftry 6 4 rt a $ nr / g.{t * w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a f ' i s,y, L ( L / I uV: o 1 ut" -??;/etit/:)ytEdi) f {*u,{ t a 1fn /l 14 { L q bf e'f tP ? h tji lvlttPsl' o-,,/;'t'15$ ef;lil tl.,lrirt i + it' rtt t' 4t t$'U.$ L z Ev N'V.jirtv&tttsh'r'lw-N*l)n*tit t fii tuta r ev {:i L st i $ 6 q ( L u*t'e L l-,Lh'tL ttr a + P,r oti W 4 Presented by www.ziaraat.com .
 131. 131. , ;u a 3 Jf. b tf;sfi,rlot *'v,' 4E -*t?.1 rt y'o rb N h i' J'61 gPLE €,'t!' { w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a It L rt t,l"P, { t {t:,.t & }tty =U g *- t t'k 3.t {ti 4t vt? a * v ,i;v Z "Y -4tJ fli r{t"u i {t$}i * lrL J t rit,t r unitd*r"ou{* ,1t{tatii*VLrxlit g"e+ ft4"f t7 n n! v! : &b$+ ... , .,.qLbL.I,bf -, .j+retJ-ra&d4rdlrJttJ,l.Jdt ,+.9.Cg/d$td Jlr 9rdc f-.1 d,rre gg*t,.1*,rl,r*rr.larrigitl .- dea"itl Presented by www.ziaraat.com
 132. 132. '.t.' ftt .120 .lr.rl,.r-{r.l &,/, Af <lrru/+.ulrrOi/,r,r ,rJ {r* 11l .*l -* 9{l grlt t4.lf,rJ s.!ar dt .ib J sJd lr.tJ + tt f frr qlt.! d Orsti.f,| .Ib .,l. d Jti.ll|. A u-h.r A.Ir rAl,xr,r.tl rre vFlJre Ar .iUf .rd,rr.tr;t- srl€,J d +I-b rd '' -.ClarCtcurr w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 'r' I s.i 'f'aryntL$1?-il61Wgf,4 & t t?/ t{L,,t ii nt Lli'fifi ;;.t ,r/,?{++,"qdt iLttwc-'a Llbdcfr-qtQ'JuoOtit -L'V,ftEtf4fi*hf'/ 242fi1t;$tf7ljn 4."JbrE/LlttitdPdLj 62t,$ . Presented by www.ziaraat.com s1Y.'t L Q b lt cP tt tH -ft,leL "
 133. 133. . 130 qL:1"Ud$,t,,t,f'q rJh,'L4"(ftta;.*1,'r{i'4 ' *$itawhL :-6!4 tt tt*,br,!,tt *., . {.4,,LL'ftbf"*iLYlt a-r.i|t{-'=r2-!)vlro7 r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a *6r!71u11)b{q'{YtF i fui,tL ctl v'iJe { n4 z./ -ri{ (tn4wg43srr| (rruf31svl (rt11r,72/-Al {oognos$}l (ute(grlnu'll 1rlrl9n96;il 1/.'a./ffiAOJuri.> Presented by www.ziaraat.com
 134. 134. 131 li<-th uoLst I v tt:.fu Lt }"v t =1 1lt 1f t,zr ", r E =t*,{^* Vb L 9p PL i' i ta-4 )o. itt L eF' t L t!1,t iroufl- L,-, tl t 1 6t 1t v, t!, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a &Qtd-"vJaairlut' " ( 7u{wi{gl'1+'ut' 4 rr SY. a ( ltL 1L>71 nt f itlorruitZ /+u(4:,'1'1u,,!' ci- r. LE O u ;i vtTV*$ c4{w.ifutwLctt C {' * n l o'V,/14 t tr{ clt J v tr +t g, 6gne 6 ftL /J I c 1t itL.',SJtr r& r 1 6r -v it;Ar d" I w t f' tt =r * ftlt Va ; V.,:Ii { b?ttr',?/UrGz-' t" -f r 4jiflwL qvtt 44 Gt- t h 1 Presented by www.ziaraat.com
 135. 135. ' 132 J{,u - z,JEh $) J us -7J') " : n -,4 L.IO y {*Eduw ,r- $ +!,;r ,vtff4t,p^lt1f,P6)vste.7l'tt 7,1' ai #lEwL 1,, A a=tc,flqo g J!-w w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a gtw,r-7u* Lclwt 17 a9 n lF * 17r+/7,',1, 1 i lx I at -,.tfJ /c.Jvt-f.-.,tluLth g.c-, Q 1o /,lv tt,c,f JQq#shtptt -cAfu.- e1'Lt'tx1{,1'f gj11 1; r74 . z + Jt "At*t ttl1ty'/g /7 $gq, OL,f -*W,U,tlhttilti./ *.f f{*w{t'.6{,fuN/Ft,t -,eg eptt z-1-*svLTrL &t# a n 6 J, L J, $ltg { a " tt tfAtJr,,.t g rht,!d { rlt utl,Uuldf,J v it ? ta,.lg orduF.'aLutrt4ULVV/zf;/'ril'* Presented by www.ziaraat.com
 136. 136. 133 o I yt s l,!F q ao - )ra p f' t,t' 4,ti F -L4,fiiaj{oy4LVfiJcrwl46r ,t*'t-8 | 171{e!lr!{rt* p|! yc)'v,t L fi 11,1 b t I Lfi Va rt f Yt1o7,s "t -{fi99,y;, /" Jz-" - /s i'-', {, Jl s " /& w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -E-e*Agy',rl1aticgtafrna) ,',P L f2{' *'U rf'l'; L :-v L t l,j/,t At Js $t -s { d7t glgt}udqvt e-n L./,t j fitt tJtdu { g'U J&!f i- u r,1 E ,'+rtV$,r)rfiri f i,,y4a*, olulltttt o t {q?' 't' e 1tl*& Uf. ,,r,r1 ir-, $$le <- fi 4 g, 8t I 151 . '4{'fr,/l4fr - lr1'tguhifl/vdtr #dtsL'*tqttl*traJ;l, eFet6.&v!,8a6egt4 ' 1;"l,ul$t =-'. Presented by www.ziaraat.com &'*ilt, .drV!rtew +,
 137. 137. aat oiti . JA l,,h 1 +z/!a tl e-r:t 9. ! tl !'+r, )bi o trlt ; tcJp!J6 L- z-'a * v, t 15 Utl'.lJe u,Lfi s7 4.:u'tnr 1V t -.i1,* J. ,dt* O - -/ r, titt' {'a, J d' e ./t t w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a - 1,.{L f 4* t! ) t1 z-.9y.1,.}i-.i/,zt " /, I ,+) tb ttgf i !.i 2.4fta,* L ul' tl /g ett L ,zh t ;f r plJa aLfi "*.t fl ry * a J Y 11 t t # hL tJll1,fi ,+;*Lftu,'ttjttn =''l7tV*1ft t tL { nr - v{ -( 2,,{* q.-, p 6,/, /i,,t -'r, dr /Ai ti ; -z L f' 1t' I I'r J:ci{z crr 1 r _ZJLeUpV r:6' I Jl [o,t'trh,J v s *P,ft ot vL at?bi4{sL. u?6 ilL qr uJ VsZ s1 q, ,t d u r i+e, Jl)uv €rairttfu ffi'*a f' 4*Presented by www.ziaraat.com ' I
 138. 138. t3s Zrf'*t'4=' ,!tu-|ds?!7furf-Uc4Jvn -r Jr;)t dl -l v 4 e/$ t/.7 tJt a - ./. 6 e<b t ( c{o I !t,n1' n oiaLfi 4 vt 17 * r 7 :O.,1 Z u r' ot cly O) { i fiy'{,/t,., ' ub,-,t! 16 Ar 6, Lt (fl9 v tt ePJ(1 jl|'4o7 I 1't w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -+ 4, P4/! d'ittu7 JuT2 r, Jf "r(u 4vt ,,f-,fq,t{t4i*Atit!",P/.,c,u,oo,tt ,!,./.tr/'./-,Co'r.l-LnJhi(L'raL{I' -+,r.nJ,&tk{wVrrtE + e +d:e,:1,7' cii- a {1n;'/:a i Llt *At -r, Ll*c1rilwil-rj/z Vul h r{tr' +a't-r*{.r I _qLr,)r,fuu)&rt L . I rr.it si t*y' c, clA tr 'e!dnlt l-rctl$t 9,...Jtll-J qk*J {-'rrr^l e|Ir.,]. grt r{-: rJh.I}* ivL *cl,.l,i a tt Presented by www.ziaraat.com
 139. 139. . 130, ?,lh'.o.ft€vtLil##tt ,l#&wAn*r'{tJ'a-f{ /4ut L 8t z-', z-.I)ta.-.J. -+*lea4la"qtt{€ectUt (,rhl+ i,, u L -.il *,!*rt:tt,) u- P r,tr, fl & Jor -,t 5p 4-L,.11f/,-'v I ilrJlt ,0 w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t ,ltcOd'-*'rtf-4ttt,.|,i,-,u.yf u,lril, q{ J6ut-ra i*2,Jp43t[t- . L/dt t .LELr) ,tf/ q E*LJW+A -8.*t tl/Ei-. * 4v I th *tA *,i -t g (a, Ll*t E+JAn i, r{A*,*,1;N.r* oitl (,!w a j1! -ila,gpl7 e/ i)a qI u un I t NA, a.J} Presented by www.ziaraat.com
 140. 140. 137 tit =itt t*u. 5{ z-lupfgol* l rS ,fr4 ra a TrlVL tl;.i.vg/bd e zh p h f, *i+,Jo.bt th aJJar t dt y tJtl)r rplr| y, I ry )AfJgA dt,y' y t,a u 4, {=r,j% f46 -?'f+!dV4r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a Ai.lc d fi l'.tb,/ crr.-r,J *L,lt U*f drUrtJ;+f .r+oLnr lf";uelLrfu+OJslDdltdl4 r:r{utr {re'r,r {,lrrrrrtf dr c[ A), [,llt li. 1;${ & cl :rtthlrr+ rrrtl,rt'rr. l.rdJ 4Izrtrrtpgh.tf/> JE:-itttl, 6 ailn P,t' [s' 4 t! rq a S1q 1v,.rt ot-tlVltr*l*8n*y+)t4trlin* t L tt ' J, i,ltlwib's 4t ) 4v -L;r^11-tI/,rS1U6r*-41*nt &d*n nOtnOJ* Presented by www.ziaraat.com
 141. 141. 138 t!:t/ L ( /'t LflLf . ,/.Jr' {+ h St Li;, r,ida,E'7,'l#uE',.f, -s' t dut>rttittl-J.JrLLitJPLpJg ',f Et i- rt * l' 6 A t' au r! + i " { g' ( g i6 { -? t! f, 414,lt tfL U't,t * C iLL p 1c)' L,e ti . /! o w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a u nr r -? r.tL..tr+,rL,;I'ti.,lt, C|.3ff ,rfe r:rf.r ',.Ih.ft1e d .,-rr C+Jr^X gry.*J #,Jh-rr sJ s,r.rl gr.cll.,t ,Lt ,srt ..frtf rJ,f drdL.,flrD sJ t-ti.rd ifr.&.lt sb u.-, rr.,sb r!.r.r d$b ' -''ltlrtltr S o+' ' 4tl '!".r (rat.JttgT:*iufu 4nrsrg">'a' *=4/ jlge' r .) il 4.7-r)*oc.Di'/t$yry-a 6Ji-{PE'-L/w. -r{qzt) /,i L f,.l,*Ak#r)t .f+ u/l Presented by www.ziaraat.com t .
 142. 142. 139 ctu{A, i tL e?z-n L /.; r'e si ,VlauxQ(ith1rt,i&,r -,iJY,y'vrL,ff4t4hf lu, o4 t! 1t) flL,r -1/ + euu ) ( Jr LI,JeL.y Juh 6,,)tt o7 1r { 11 t I 7f ty',n*.41 ' | fu4' &rV, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a lhtlJ.'t$ S,rf-,t l sl.,!-r Jrrltrj3r#, s.f t-{ r.ltLri e+- r. * +& *.rd.J-., +fr *fr r44S,t{S sI'J.lt5t ,rt i.l rOfr.l e-rr- cP {4 tA-lr{D dr,g+l-f,,rr .lrulr 4rrg b trt Url,r. t:)tJ (o rat h+c/,,) rt.'J'44t,-4) t igi> | t! rtdr,effrJnr -,i19, e6 q i d u q!'1, : v t J u$l lsg il- gr t, *w rjt tlt d,Jt.!,a,' -$tir!,rt-.Uf ,tr.:-sf7.oa.!7.*'v q {;, {q ett-r t: {f14' q' 6lot rr t t6*jt tfAr J r' ; €l tuJ F. Ll.t: iu tf il,>S' Presented by www.ziaraat.com .- -..
 143. 143. ra0 eLd{df 'brff4't'4tA,llu"ifi',f*Lu.( jtr71,ra,'aygaolfi4*tJy*,u(,}7 * f,z.34t -S f nt u{l t { zrr4qe4*F} 4 &tj fi * JA 7f,1a1 - & Jg e uP ,ratrr,fL w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a * *L{ *-*yuuf4i/:etf.?JAftJ(Ct ,.le4i d. r i-V ti,;cz ftiw g,I z_ fttt fi ( /4 t4h fU ryV|$e t o,e n,, ,{,srtlih-yrf+rfLLn-'r*;/rL1uf - q {*,? a J.t, + -a$*t* cu^l w4 ,v<.|otJ?)btgfrd4cwfj pniq j4*..l&llr&.1*y'tlatllZ ifr-t{q*r6eLzV,l.lutr*hrdasl Presented by www.ziaraat.com t
 144. 144. 1fl . ."Jr;hrf,VWef 17d(q'z.rl:t1{u84 .:n-*{vtivl -fit t,-#&e /. z - ( 1 ,4.,'-E ufi.&t E' *' *dN,J ul o7!/J j paspr z* 8,2 ctlr qit t,n s v, I ao$gAai'vLlw.fi,z L&Jt,zrJfiurU6,,17f1t q w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a SLILILt/'taJ'aav4Ldo;r:4']v i'i tt gn 7t:Q :gL rY vB,. ttu'1?u " fi/V ull L 6 di 1.,)C, Yt 8,ilt,i" & *, ;, n w dt 6 €Nn { qL e u 6e & L rg nt n p.g.E t y[t;]r th z | *tz i + q tt ',lr! ert-tsg'48{ol'rlxlt*'zn/deoi('pnh hG ., .. -(*t,,fi$,9(;1',, t1 tP F t ",Jg,nt th -il w. of/t zv,fl{/',tr I {o#'J w oP{-l o 1 o h ldfaulls d$ { Jfu,Pofii t L o,t ' c1{- 7l+l f:Jehth -t vt ldo(o t)E,zr Z a -+WJtfUhnyt{+' Presented by www.ziaraat.com
 145. 145. Qu#Ju.wH+WdiLoi,l a! gNzLl -tu v&lanth,rt a u, udr 6hhdw lq4n76,66St & fi fii',,.ggf:t{.leVgtFgof c,{ S,O n r : t'/.v*i! t;d?t/,.,,Q ulfr vr{,i -*,Vt ffi 4i ry-7,fa f' 1-,4 1!',g, r r 11, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a d, l"''B u A JV fL z | 6* (3 1 at t 1) :r :t g fa,< t uV,ri,i 4,la r1s6 * -, . cfi j ,7.v.U?VLltIEn .z?Z-vLdl+fry{n+{-r,i,-nO, Jd,f,lty..rriArd4vt, , vt 7t1 64"(/2 ta ) u I vt-f : "wln+t4E+'v *tt /r t i 6 ulhbi & uful t t*,t r r 7l,t tjl&uJ,>fit e{SuJt*abtt .>l{,.3,t&o4p Presented by www.ziaraat.com uo i,fst rl.,tutrl)1V+4t .
 146. 146. . 143 uiJ/ i $tar,y1,-/ f"L x L I a vI I ti i rl t it 2,1,!y Jt L ^v lgat th I utl=7 & l' { L " a$'/L'b ttt'lzl Jlz; z c- &,6 t- zl -,,1t dt 1t'b. A)( / ol - 'S €t' ,t? { -r,.i,,c 6 / I fult cfi( t)v w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a JLtqt e ,#/,tt'tt' X /' lt *'A4fri't u' f v u z-v l,.l wrvdin6Jhi6brv('ft 64ti9i-8,l , i/1t L d JJ il ; q u7a1 { orflt .,l,"vtdr/&ti/4lLf4|')dtff u'ut7 . v, -qLttrf outL-, L li)i 6i,/wt o7 u -i) r!v,'t Ur1.f"4 Z- " L t sE I atu gt r {b Lt $ L -,4ta,-,4L*i4A*V,,t{'iPl4ir ut 1t lL 4./t1d 6.t't { ;V 1r I r t ltrz4 {& nlul! ct4,}),rl-f €{a, Presented by www.ziaraat.com
 147. 147. . 74 J.J?,ithtil$la'nlz/4r,4tnl,gu -dlrrtffil*q L tv t c.'u'j *'{,,lt N E'fe h ( -ug*l{Wlab&L}6t, ^U rf' CA tlra n r 4 afti* tlr 14 r- tvt' t/ttJ,{, df tff4, Jct,,+, *rL t,lt * A Ju Ly JtlL w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a et$.y Nh tll4 b awr* Y +{',kJJt'cttYt{'au { J wt Ja,i ftt$ d'igtL *l',a, v qt+J L.)bhl i*f*,{. i- n w t* E t aFgit S r,-nJ(eltu i,{tt{,ia,.{ h l" .fuf,.I,*tu"CsvL.*lebdr.JYI-f r i- /a, u f h,ga f f n tFIl fi L I, lr, + , t tlttafu,lvtlc-Jhfgutul,,rungfi 2j qz{rSr4,tufiA,)*,'At{tlti{g,*,tt,l 46*J,y11rri lt q"q{h'/"ili-"fi ,fZ*,rgfit&/ El,hL F4l*h Presented by www.ziaraat.com 1f.g u7u,o6 (u71
 148. 148. f" r45 St"l'tr'r{f4 i-t- ( A :," t L n JY.&, L n dn V, 7t At'9n a 6,-i*L 1 L rPl c L L n.y o L J i, zr nt L./f v J.r t'F+ e i & + tE !,:+,V.> tt v 7- .q, tJ,s i pZ {4't 4 t",Pl * * f uQlks1 x t r ,vn,,luZJt.- u{'! i t!/' J}1hat eYl i eflT JtPlb JgJtLh yt " 4t"',Lti 4 - cl,,E u w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a g st -z,.dJ?iicf.,tf/l . )usttl',L.tiil(,. t n zD { z /.-li, it r!* cti i e'fr f,yeululTt{a,Wi,{,Ja'*+;-f tlq/ tl-,-;:,sl:' nrZ t i/- &a1 V r'ratt tJL {4 f4)t -z(ead,p P /& -'t> lo,V,.f-' uV {u f un f t ' c n L f /"t ' 7rr,/- 6*t 4,f{ P. cr i 2- tl + t -atv$4LIhJt .Jirv'oi il6' J p'lt ti" tl i' ;'t!':-. i i ct Presented by www.ziaraat.com
 149. 149. 146 -a48b&:t+ $ 17 urt- /- s i z- x L,Qi!rt*zl tt t 7t' u tf,j a v r/z tr r, w, i * fi 14 z'r& g i t 6 1 tit n !41 Jt' J r., uE tJ, ,r. 71,sn,f,S oYv et/ v it t u Jt !, i t',u, { r,7 t,'r 7 "r_ u, t S = w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -Utt.t,h;ttV ,qJt' t7 *l " - ( A a At S/1 v 1).r cfl il4cfu' to7 r, it-' t'./l- - il Lin o? J x ud.-g;. I n.e{A 6 /-'J c,v L 4V tl z- d-f ,tV tt r,'t ctV 06 J? e : th th h L}'tt L t f4 n * J t f,ht 4 S -tfi f d-r iffr qJ" 3r ot r.o.tr I gtt' ar.rr.J".l" .,,f J dr d JL ir! Jr p 1 ;;t!;f 7U i,. 1*;.tr pJ l griar c* JU r ,51 4wr1*it, +LJct-r{r +Je Presented by www.ziaraat.com ll ltt sr, t$ hJt gu- dX JJ,,r JU Jtl gr ,5*r pl 4V irf,f
 150. 150. 147 J r'l'4 Zt ) ViA h d' Ut tl dtt )r 4.?.7 z- $ 1u6uJiytu-,taiy,)au-a /,tr4^lt f,), 2r'f'U:4,.fu;'Jvht'',.d/c,u,!-;-d + h nl t | 1f jV jV rJi, b b /,t, :* u t E - ry1 d"gEZ M "Li I 1 z-t / L = (/'t'? tt Ll -t$E h f' rf i rl,z, c, ),f op ,V /+ r(,t tt f4 r,*,ilfh,) r, t G -tLE z,r vt t' w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a r, lfiirC ot, qt,f-,q!,4 { i4q Ji 14, =: L d 1 (t g:'rn E r,i ) tlr- lt,) r' t l.! v1-l gr,srlir{.1-.4r ri,tr,.;1.r 3r-i- .,r,r grr rt - - F r c.511 rt,Jt*r l t1 J4. tJ t -r LrrtS pt-r.,r {rlt lqltdtit'| .Jl.| -lLI +e.j{ rr.f*Jt J, Jp r.j{ 9Jt-ii d{.irt ,*,f r;J- r,: I or it JJ,J r. {:,1, Jfl e.!ll J0 (i, rlr d. iu ,rl c4, clru Jl|. ,:lJb rjlr+l d{ uu, r+ L..'r Urt p r .Li cl-, .J, .ift .rf- .ilr f pCLf J*,Jr,rlrl" #t+A dlr &t Fl.&t Ft ot otsz 4e r4+ ,frty.lt Presented by www.ziaraat.com irt ,Jti1 .
 151. 151. 1,09 j r., a -fu;i,tytJ',', I d-,t * ;e + 6 t z| tv1ieL JV ;/ 7t ;- /, I i, I,tt = {'zaFs L !r} t Jg h,-A p ! g i,ln 4 yt} {t e. I nr lt,l=hfijFsL ft /- cs } 1t } 4 - 6 ufila L -7 I {tl,o,r{J1{JFctft 1fb 11 . * fut V L J& J*. Al-2.rft'9. 1i,l V L [Olt 1''t $t ]t/ol ft o!:c- I ot L -,e ,.' ot ul., rn[u-/ft+,.. /- r-r ] * i,FLs y! sl.z'n!U ) 9 "t Ui ft d'+ 4 t L :ry 69f zt gl At 6, dr y'dt?7., iJ6.tt uilw -f - on fr & .-,:r eU d&u /ql.fq L.[q,'=FJO lt i w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 1 f4n*h tl ti J+'tr ji'i r! rpV uz |*P,'tr' 4r v't llt, zt t Jev: r,1: O, - *x ' -L":'id*$JV sr.Jgl}.if ddJt tlOrtrrL? fjrf tglt gg -urprtrUprr. (^tnd,Jtt'l Presented by www.ziaraat.com vt 7q r * or 4b
 152. 152. 149 tft J y'lrE zt jz ltil ti,/crr oP tu uv l,pv L JE t J?AtLt ),C,t L f,|i,* 4 4 + vt u i v i 1 t)t ut ry1},Ft 4 I zt I r+4r-:*vLJg,J1iurtuiutf Va_tuJ ,ti r t 12 J g'ht oU I bl,C.g' {'-:/+ 1: i 8L g utA. $1, y> d j lt ) G } lt } tx /f,i 6 L t}8, w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a nr 1r tul 0E .J-,r,tr Jrj r, {,3*g fu u,'.tr"-rril!r a&il * i,tt J, Ltba, r.r.t tslr' rr-.d-r#L.,f-..b 4n':tA,-fw> ar .lx otPr,.nr.Jr dr,P rir.tr: Ju Jrt.r.r d{r df' uogrrrlr r1*t&rtj*ltt ,- c,!.-J * ,!+*a la:, iJ.ll )b* 0 t .4d., jUdltlril*d.rU Or.'',!4 J t pI,re.ilril j O.:h+ 0 dl'if di f'tdlr rJ, dr gr {Jro p er ir,.rbrrtVr! o.l it sl:lt,l. tt0 r.J b,rr.r.sl J.*r r p b s*r,A r#$ *qt.rff ,.rrlf Orrf<*r,r+..fv;rJr r,-rr U :ter S.1 ta O' )tclt1 1n-n4-r4lrlir; I Presented by www.ziaraat.com
 153. 153. 1tto t G - i,,rlti*: r 7' i. - .n t{4 {/.- I w/ ct frG,J {2.- fi tt t ht {e, ff t,l . e1 - -u',1l4/lu,i( 3 nr t!&!.- l. L q {'Y. .- -l :-',t,J r-a d.'/'e4'1d'J4+-./zntuc.t/'tz.+grr r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -u,{,/.-o3'* rtr ,til lftl Jfrty'.;'-rtJ -.f All rrll-l ulrrrrf*red ,l$L i i-V Jghr;i' grv. grr oTot ',{44r27O}efp'ref.4lzl Ea,Llhuin7vtLffluih ' 'Z;tt*61 4rym,.rli/- y .lE, sJ et qr"f,r.} st rL,51 sl v.tr grr+tlrrr.a15, Presented by www.ziaraat.com ili a:s' ri.sf r,I|dr.r'Lr
 154. 154. 151 Jal.|J}ty' ._u2)rLiv|tctujjzlecDrt L u i lt i-tf J6h €, y du e7 i tJt LlLcGeiUtl'6*'YrlUrrO , w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a 1r* ,f rO,/-st/l UE g,lrf dr.v.bf ,rlct t+rrU d.r c/,trt Jdtdrsfct tt.,l> dst !7*tt'eQ$Ahdi{ycnoT t ,)ov ril v, ft4r4,tr tf,c J if-/ { d,-ri.- g,gt 7,, zt } t lra dt ro.ilo j> LtxGJi"tt r-,J+t z_ n . L.Ifi'q eilt,q st (fLzil? -ttea/-,eluorrf,+JF+{oz Presented by www.ziaraat.com . :
 155. 155. ' I v, ut1!a{i- 152 /f v1 gl ey:' tt 1'".'* ,f s) { 6 -r'i -,i 4 Jv' i c{' I'h t b { .+1/Dtltl,t lVLp)tri!"1*-,P!7E,ct4pfi l; v L,FPL ut u.d'Y'+'f tv Z $ ia tiL'l 4*PrstV L dr' t &PilY"I'tui=fi1ry w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a .- 4 4,i r !7 3 oYt" tJd'tL tt/ira =i i) 6 ui +r" C rt t{dr t,S, d/-,f 1''w tf { Lr L./,.t-v, o Lu L'/' 4 {t' } Q i'(7 p, i,4,[lr f,V4 tlv,,,:L,,,rl.,s t I)Ot j] ,27.-1fl Qpr*n*rP,f'li*'tut, ,gq*, e L lt , J(Dn'h&AQ i rt i4r,fi e *'a P g rJ o) L /''e1v / b' F n rG & oW 6 I'u &'zu)vd:O t: r"E {4 4,a P,sl ur,lJ'v It C'Jd a s-^ +J|filbgJT'it/':F/';L'tL {h "Atltsiaf ul airt d& +.r ut,''I sr dra Presented by www.ziaraat.com clr
 156. 156. rJ -.rT rp11rrl5 Jr 2l-.d 9r u! 9rl ult ,"llr,F 4.a,rrJ C.r$*l ut ! l.rgJ r{.ltrl'.rjtlrrrrtn Ur U'" tr,c1 r,rr:l * rr, $.^* rlg r.lL.l,r.r ul rt^l $ cl U rJ.rtrlLL .,r qoJl,*rJ l.lr.l,t +, tt'ri.r'.fu iJ,.tdrd -b b {i4 -4,lry taflr,.f w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a (togto.f,tlrtp *F*(il*r,ioN4;QI,/, *piaf'ta1fa) {1Ury4 t' $QqLp)*otori&t ,*J1 ril tlos--7rfLtlt t' n tt G u;WJL -xrlo gf$ - ct )'$ * & i i& q, q,*t )t t pl-.Jg'J,b,ht'. "fhteF * I ctr., t L il) t soy-, g, "'tr l -Ea )tlv, lL ] U {.,.iJ r -,;-AUAv{4}44LJlrl}Jtt {ALfr{,*hthpJ4ct,,' . Presented by www.ziaraat.com r
 157. 157. . 154 Jry sJ a 6n r / -iJ) d. L c{-,J r 4)6'tz . rrU vd r* + ip.borr-.,,.,r.ro, i 4 e$t 1to' s;st f*Cfr.+.jf r:,rfJt s. €.6',,r> brrr w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a rri sr.f glit 4tO_z*dtf74;6tv> .h 1f,lr,,) r, L * !t];tt 6, r ' ft 8 p'i t5 1 { oP *r" all 4 c - /t t rl o7 7'i, I uialil7,LLi,.r.iPt;&di '{r& t/. rfo r* uf.*f rr,rr<{ l; ,bs, uruIJ,',L, ptr.* <Jl,+ & &., dJ 1tr u{* -rLl rKf ."1t rK, ff uUl,t ,sl.trJdd d;h j" 11 y at o7 :-t!r) {ab tx,,tfr {' *'u tlt,)n tt t r{t? Presented by www.ziaraat.com
 158. 158. . z- * t* ud' t L ' ' 155 4l Ov etln f L x -?tut(,SlW.-O6/( lqrr/,)'r*3/.Jv> &t e,rJ t-rgJr,r..-uJ:*U(r) i S.rt- rJ3...lltrr.rlr t4r.|.r.$,P.r +{t r.}r{<rg.,*t th Y bg7 L.lv ert., t.v str w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a Jr;,lt rl-{,"lt tt J r, i j,n iI ) o 1!g!.atu a "r rrt 4eohLovtt(i-f4t41rf -.ELt 4qrrt)"*t/.'Jw> ud<r 9J c,r O2.b 9r r..r rJ rr4r{r} .i rr- $ u-r.r,.lilu* ;,lo$rl, -rt!sI,Ir&lrtr!*JAtffrd, l.t-:U Jt UvY-,fte. dt&r<Ilrh sl €d Y rl l+!,-!t!,hij,srrUr[rl e.r; tJ dclrb, t .J1l u>'Lrltt vtrt I rJrrrf.rplr +d, ' -rtrtr .I| & Presented by www.ziaraat.com JF Ja '
 159. 159. . 156 y Js)t.h/ *upi- i- t t{rtk',, :-f4f l4d6fltJr,!t/-;vZ v. -O,da f.,v & 6/,.t :qt -rz- h ! .ilr!eWLSb,t+ellvbtf ul6{Jt"t;v4a,Lt}j)Et ''t212*/G.JntldtAui 7t w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a *-,tif61!L;'b..3x'd,aii?) E7' L 7.*J,t; t,- tvt /r)1, -LtlgE-tthtql 4qrrrJ*tl/.Ju> +rt*ro{ ;ie JtaL,,frttr 1t 4 f orrlju, &,1,.d la t/1 rt O L t le tA {d4 a a.,t L y-yltvrsaepag;aa-*-F*',V {zr: e.{, f r 4r,2: f L Jr a q J:> &G;i, Presented by www.ziaraat.com q+ q31l n nG ,.? I L4<tL f *
 160. 160. ' 157 {s.t En c)Vt,-a vA Jfi uiU v tt.='FL.4h )t 1f.L el v', P/ o !a,J ti: t { e4v:b, :B L, ra.r la.furh riA'" r i- t L L f' I i' r * I ,/,f4 U,l,,t tt gt z?tdrqi1f,4rfi L _ul"!.r._upVttJ; - iY tv 4 {' ( 6 ;i) c/- I } 1 u L ft 1 v 4 -:) * tict 1t,) a t <,.1,a {,!-'" v4 ! v!.fi! 'i 1ti 1,r z-', z./vw t due: 6g i- E - il" ;v ;v L 4"t i J/hAiu:t i t i L p r: r w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a t * ,!,fftr;,! i-af;a <,**t! r6/Cs'47u) ls -? eh(d'*'V"{dhzz'rfruu't$:u1tr I u ar7e,i { Lq =crL p L'1./d'e 7q L L n -'r, drL 1A yai YlL /t 1 l' ]'il sf ,!,* L v /s,; ,ft J,l t {E 4 flJ- t r.Li!&'t - ; "/& t?s-a f j, J ) i n r{ ftl t,,t e, VQ / 6l /A,u't { etp tct? v< t utt; z-,t - Presented by www.ziaraat.com 4! Q q: :rr tec q1!z 1, t e,f
 161. 161. . 158 ei(*4r {,1t +,u ft; 1rg { rffi /L t- r1,, t z,i {rt'u 1 - P{ r ttL r tt ct Ut - :r: vl 1 8L le { fu,Yt aT1 q L d.l- : a * r.Il i-B : ra u i* 7 &)t / u.Jt'i;Jg L:,! 4,ifu3 h-(7 {n'y 6a c- sr(a r)P f2 nt q 4.,f ot r r t *t!7 6 t rf w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a . (!4tiAt4v-4vil{f{uitfziL,J6' Q ' ; 1!dt't.- I 1t lr4 ulFlI g. a gt.at,-,>. . 1jt ow [ {: 6 rE'{ qt z-r, t l1,* : 1 ffi F tf ( i ;- 1tt 12 g 17 z ? Jqt! gfl, z c< -,t qul li'$,tu,,Lir,ttnUl,UfrJ;7of,4,t -"Ed'J?+u'iJtilt lala 4t;{a,r1r-,v, ill4 { ffi 7lf u!'{,.1-'-"1jl r.'r I r+rrJ J ttsfl)iL . ( ? t i,, G b b vA L {, 1i4,tlt,f,i ta rl J} e- e:t 1g J tbt (ar W!7, -,e Qfiq { ffi - i',t = i ( lO {+ 7 i L Presented by www.ziaraat.com : ta t!1 U *,-, P- lW .
 162. 162. . 159 '!'z'rLc1/o17{'*LJvr'*f vbFrr.ut'rL ), t ty6/Li't c- q: qf;. {ctr /{ tn y, I e7 f- i L, i tf v t 6t L.' <-.r'.f A i d. L /4 i, {c c 5{ u x t L 7 t at.z"' q,z. !7 j F f2 ofi 1 y :1 : c- : t :t $ w! yt i L J6 i{V * V L{= f. tt t,l. i,L LL t c r E | at{t{, P6, t t 6F u ltf y irtrtfl-gu V,t * d r (, t, 1 tb,! w Sa ww be .zi el ara -e a -S t.c ak om in a -;EEEFt4tLtf-ep-filv L J' tg rt tJt' L ufr ,-luk q{z-nzt);,t bb 7t p L {, f i, * tt tfoy' ift-, 6,t, il slel t(d- er,-t t,) ilc Jg,bYZ z L 4 dr )G L/ t7{/: L ofr ctite 17 v I z,- gn <- g r g1 6 1-r ttlt ,'t,ltL'€ UuV nt " : c- ii ? tA e- ct p th9 7t {A tJ,4 6 /*,i LQ cfi 3 t (lWuEi g,f',rt,1V ftSz r3r ttrt,:$:Si'.f l' 3 t,,E + tt r(AL L/| f(J?H+{c)b L . gtn ulei, v L d i)- u/. rJ i z c- * n V t {tzttrl*t:l Presented by www.ziaraat.com