België Rudy De Leeuw                                               drage’ ta...
RUDY DE LEEUWDe man zondermegafoon dietienduizendenliet betogen.        FILIP NAUDTS/PHOTO NEWS
Maak kans op een keuken t.w.v.          € 25.000                                ...
België Rudy De Leeuw  geschoven. Ze vonden elkaar, en▲  het was lang geleden dat het nog  ‘dikke mik’ was tussen de ...
doet u een niet te missen aanbod!  1         23% KORTING!           € 11 per trimester + 3 nummers GRA...
België Rudy De Leeuw  worden dezer dagen namelijk de▲                                  ...
België Rudy De Leeuw  partij is geen vakbond, en                                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Knack SHAKESPEARE IN DE VAKBOND ABVV

926 views
847 views

Published on

Knack 22/02/12
Walter Pauli

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knack SHAKESPEARE IN DE VAKBOND ABVV

 1. 1. België Rudy De Leeuw drage’ taboe. De vakbond bondSHAKESPEARE niet in – inhoudelijk hadden ze gelijk – en Steve Stevaert gaf niet toe – politiek was het voorstel onverkoopbaar. Dus stond 1 mei inIN DE VAKBONDSinds vorige week zijn in dit land alle spitsroeden uitverkocht: het teken van de tweedracht. Toen het ABVV in de herfst van dat jaar ook het Generatiepact afwees, viel Verboven helemaal in ongenade in paarse regerings-naar verluidt allemaal gebruikt om ABVV-voorzitter Rudy De kringen. Hij werd misprezen doorLeeuw (58) te kastijden. Van de algemene staking tot de ophef premier Guy Verhofstadt (Open VLD) en zelfs bespot door diensrond de familiale firma ‘Immo D. L’: de nummer één van de jonge vicepremier Freya Van densocialistische vakbond was de voorbije weken doorlopend Bossche (SP.A). Ze verweten hem dat het ABVV een jaar eerder ookvoorwerp van kritiek. Hij vangt de wind van zijn organisatie. al het Interprofessioneel AkkoordDOOR WALTER PAULI (IPA, een algemeen akkoord over lonen en arbeidsvoorwaarden in de privésector) had verworpen. r zit tragiek in het voor- schoven ineens BBTK’er Carlos Verboven had het ontwerpakkoordE zitterschap van Rudy De Leeuw. Bij zijn aantre- den had hij de ambitieom te herstellen wat er in en rondzijn vakbond fout aan het lopen Polenus naar voren. Resultaat van die coup: iedereen die zich uit die besluitvorming gesloten voelde, klitte samen en zocht een tegen- kandidaat. Enter Rudy De Leeuw. weliswaar ondertekend, maar een nipte meerderheid (51 tegen 49 procent) van zijn eigen ABVV- achterban viel hem genadeloos af. Xavier Verboven was geen manwas. Dat was nogal wat. In het Wie die De Leeuw was? Een van grote emoties, maar toen zeibegin van het voorbije decennium handelsingenieur, een liefhebber zelfs hij: ‘Dit doet pijn.’waren de spanningen in het ABVV van voetbal en van streekbieren,te snijden. In de ingewikkelde, zo door Mia De Vits bij het ABVV Dikke mik onder voorzittersniet chaotische organisatie van de aangesteld voor het interne beheer. Rudy De Leeuw moest bij zijnsocialistische vakbond (zie kader) Al snel werd duidelijk dat kandi- aantreden dus gebroken relatiesdoorkruisten allerlei conflictlij- daat De Leeuw geen meerderheid herstellen: met de SP.A, met denen elkaar. Waalse kopstukken achter zich kreeg. Maar, en daar Groep van Tien, met de eigen vak-stonden lijnrecht tegenover de was het manoeuvre om te doen, centrales. En ook met de publiekenationale leiding, grote beroeps- Carlos Polenus al evenmin. Exit opinie. Vandaar de verzoenendecentrales aanvaardden amper na- Polenus. Waarop André Mordant toon in zijn eerste interviews: ‘Iktionaal gezag, persoonlijke animo- ABVV-voorzitter werd en good ben niet de man met de megafoon.’siteit verziekte het inhoudelijke old Xavier Verboven algemeen De lakmoesproef volgde snel.debat, de relaties met de werkge- secretaris. In Vlaanderen werd De In december 2006 moest ervers waren slecht en die met de Leeuw diens nummer twee. opnieuw een IPA onderhandeldpolitici koel. Pogingen tot interne In 2006 werd Rudy De Leeuw worden. Net als Xavier Verbovenmodernisering van de eigen vak- dan toch volwaardig voorzitter, in 2004 onderhandelde De Leeuw,bondsleiding werden door lagere ook al omdat de voorzitters van ook hij parafeerde het ontwerpak-en intermediaire echelons tegen- de grote centrales voor de eer koord. En net als in 2004 werd ergewerkt, als ze al niet gesaboteerd bedankten. De nieuwe voorzitter binnen het ABVV (door de bedien-werden. Dat waren de omstandig- kon meteen puin ruimen. Niet dat De Leeuw debond BBTK) opgeroepen omheden waarin voorzitster Mia De de brave Xavier Verboven de voor- hielp Gennez tegen te stemmen. Maar De LeeuwVits in 2004 ineens de deur achter bije twee jaar een brokkenmaker door er won het pleit – niet toevallig metzich dichtsloeg. Ze was pas twee was geweest: hij was ‘slechts’ het de steun van degenen die hem des-jaar op post geweest. Bij haar gezicht van het ABVV. discreet tijds als kandidaat-voorzitter had-afscheid (ze werd de Europese Het gezicht van een socialisti- voor te den aangepord. Dus het ABVV (oflijsttrekker van de SP.A) wuifde de sche vakbond die op ramkoers zat zorgen dat toch 55 procent ervan) zei ‘ja’. HetWaalse vakbondsleider Jean- met de SP.A, dat wel. Ter gele- blijft zijn grootste succes.Claude Vandermeeren haar ijskoud genheid van 1 mei 2005 wilde het SP.A Rood Ook de relatie met de SP.A ver-uit: ‘Niemand is onmisbaar.’ Zo ABVV namelijk uitpakken met geen echt beterde. De nieuwe partijvoorzit-kon ze gaan. een nieuwe ‘algemene sociale bij- platform ter, Caroline Gennez, was net als Door De Vits’ plotse vertrek was drage’, een moderne vorm van kreeg in De Leeuw geen voor de hand lig-er geen tijd voor grondig overleg financiering van de sociale zeker- gende keuze als nummer één, welover een consensuskandidaat. heid. In de paarse jaren was ook vakbonds- iemand die door omstandighedenEnkele machtige vakcentrales voor socialisten het woord ‘bij- kringen. vanuit het apparaat naar voren werd ▲18 ❘ 22 FEBRUARI 2012 ❘ WWW.KNACK.BE
 2. 2. RUDY DE LEEUWDe man zondermegafoon dietienduizendenliet betogen. FILIP NAUDTS/PHOTO NEWS
 3. 3. Maak kans op een keuken t.w.v. € 25.000 Foto niet bindend bezoek ons in de Astridhal op Batibouw of surf naar www.immovlan.be/wedstrijd De wedstrijd loopt van 20 februari tot en met 12 maart 2012.
 4. 4. België Rudy De Leeuw geschoven. Ze vonden elkaar, en▲ het was lang geleden dat het nog ‘dikke mik’ was tussen de voor- zitters van partij en vakbond. In De Leeuws analyse was de ruzie met het ABVV wellicht de voornaamste oorzaak van de elec- torale afstraffing van de SP.A in 2007. Dus werd Caroline Gennez uitgenodigd op ABVV-avonden en -bijeenkomsten. De Leeuw hielp Gennez over de moeilijkste momenten van haar voorzitter- schap door er discreet voor te zor- gen dat Erik De Bruyns linkse dis- sidentie van SP.A Rood geen echt platform kreeg in vakbondskrin- gen, waar nochtans veel sympathie DIRK WAEM/IMAGE GLOBE bestond voor hun meer linkse en travaillistische boodschap. Omge- keerd stond Gennez aanvankelijk vrij open voor de politieke lijn die het ABVV uitzette voor werk en gezondheidszorg. Dat leidde tot spanningen, bij- MET ELIO DI RUPO voorbeeld met de eigen minister Dat het ABVV van Werk, Frank Vandenbroucke. tegelijk betoogde Rudy De Leeuw en Anne Deme- gen.’ Zolang hij precies doet wat Die hield er doorgaans bepaald tegen de regering- lenne het akkoord. Meteen was er zij graag hebben dat hij doet, is er andere inzichten opna dan het Di Rupo was een opstand, weer van de bedien- bij de leiders van de vakcentrales ABVV. In die zin had de nieuwe dramatisch voor de debond BBTK, nu gesteund door respect voor de voorzitter. Anders alliantie een ongewild neven- buitenwereld, maar de Vlaamse metallo’s. Het was een niet. effect. Na de weliswaar gecontes- was vooraf intern rauw machtsspel. Voor de bedien- Onderhandelaars met enig his- teerde maar toch duidelijke Ste- doorgepraat. den ging het akkoord te ver, voor torisch besef werpen De Leeuw vaert-lijn van de paarse jaren, werd de metaalarbeiders niet ver genoeg. niet persoonlijk de steen. Een de nieuwe koers van de SP.A vaag En die twee voorzitters van die insider: ‘Het is een terugkerend en onduidelijk. De partij won de machtige vakcentrales vonden fenomeen. In 1996 al werd zelfs het sympathie van de vakbondskaders, elkaar: in het afwijzen van het ook sterke duo Michel Nollet - Mia De maar verloor aan profilering. En door de ABVV-top gesigneerde Vits door de vakcentrales in zijn dus aan stemmen. Want uit de ver- akkoord, in het tonen ook wie de hemd gezet. Nadien gebeurde het kiezingen van 2009 (Vlaams) en sterkste was. Met name Deme- met Xavier Verboven en Rudy De 2010 (federaal) bleek de SP.A tel- lenne werd verweten dat zij zich te Leeuw. Zeker in tijden van tegen- kens opnieuw wat van haar plui- zeer had laten leiden door VBO- spoed kan en wil het ABVV geen men te laten. Ondanks (critici directeur Pieter Timmermans en verantwoordelijkheid nemen: men zeiden: juist door) een goede Karel Van Eetvelt van Unizo, en dat doet alleen mee als de koek groeit. verstandhouding met het ABVV zij onzorgvuldig had gerappor- En De Leeuw kon die mentaliteit miste de SP.A electorale schwung. teerd aan ‘de ABVV-instanties’. niet ombuigen. Sinds hij voorzit- ‘Hij is van De Leeuw gaf ootmoedig toe dat ter werd, heeft hij nog maar één ‘Mager palmares’ nature een hij zich vergist had door het ont- IPA voluit gesteund, in 2006. Dat Toen waren ook voor Rudy De werp-IPA te tekenen. En vervol- is een mager palmares. Nu weer Leeuw de wittebroodsweken voor- nummer gens leidde hij het protest tegen een weigerde hij voor het tweede jaar bij. In 2008 kon het ABVV alleen twee. akkoord dat hij zelf had gesig- op rij het regentenverslag van de maar akkoord gaan met een nieuw Vandaar dat neerd. Nationale Bank te tekenen. Waar IPA nadat eerst de regering- de sterke ‘Dat is het karakter van de man’, sta je dan nog in “het sociaal over- Leterme was gemobiliseerd om weet een kennis. ‘Hij is van nature leg”, als je je nadrukkelijk distan- met (veel) geld over de brug te mannen van een nummer twee, iemand die diep tieert van elke consensus?’ komen. Nog dramatischer waren de ABVV- in zijn hart liever volgt dan leidt. de onderhandelingen over het IPA centrales in Vandaar dat de sterke mannen van Plan W van 2010-2011, met een cruciaal de ABVV-centrales in hun schik Ook de relaties met ‘de politiek’ luik over het eenheidsstatuut voor hun schik zijn zijn met Rudy als voorzitter. Hij is zijn opnieuw verstoord. Zij het dat arbeiders en bedienden. Na een met Rudy als een fidele kerel, een goed mens sommige conflicten aan zijn con- jaar onderhandelen parafeerden voorzitter.’ die hen niets in de weg zal leg- trole ontsnappen. In Wallonië ▲ WWW.KNACK.BE ❘ 22 FEBRUARI 2012 ❘ 21
 5. 5. doet u een niet te missen aanbod! 1 23% KORTING! € 11 per trimester + 3 nummers GRATIS of € 44 voor 1 jaar (11 nummers) 2 GRATIS keramische pannenset Speciaal voor u: deze set van 2 keramische pannen (diameters 20 en 24 cm). 3 GRATIS Plus Clubkaart Deze kaart biedt u als abonnee tal van kortingen en exclusieve voordelen.REAGEER NU! ✓ Surf naar http://promotie.abonnementen.be en vul uw voordeelcode in: 10A12YFA ✓ Stuur onderstaande bon volledig ingevuld naar Plus Magazine – Raketstraat 50 bus 10 1130 Brussel.✄ VOORDEELBON Ja, ik ga in op dit voordeelaanbod. Als nieuwe abonnee ontvang ik gratis de pannenset en de Plus Clubkaart. Naam: Voornaam: Straat: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Tel: Geboortedatum: E-mail*:*Voortaan ontvangt u wekelijks de gratis e-mailnieuwsbrief van Plus Magazine. 12YFA ❏ Ik betaal per domiciliëring. Ik betaal slechts € 11 per trimester en ontvang bovendien 3 nummers gratis. Hierbij geef ik de toelating aan Plus Magazine om de driemaandelijkse abonnementsbijdrage van € 11 te innen in debet van mijn rekeningnummer (IBAN): BE Handtekening: Identificatienummer van de schuldeiser: BE434.278.896❏ Ik betaal per overschrijving. Ik betaal in één keer € 44 voor 11 nummers. Ref. : 14112 NL Voor de betaling wacht ik op uw overschrijvingsformulier. Datum:Aanbod geldig voor nieuwe abonnees in België tot 31/03/2012.De door u op dit document verstrekte informatie is bestemd voor intern gebruik in de gegevensbanken van Plus Magazine. De verwerking van uw gegevens maakt het ons mogelijk aan uw vraag tebeantwoorden. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. Hiervoor wendt u zich tot Plus Magazine – Raketstraat 50 bus 10 – 1130 Brussel. Zij kunnen,tenzij uw tegenbericht, worden overgedragen aan derden. Indien u dit niet wenst, gelieve dit hokje aan te kruisen ❏.
 6. 6. België Rudy De Leeuw worden dezer dagen namelijk de▲ Algemene Centrale kaarten van de hele socialistische Een huis met vele kamers (AC, diverse indus- beweging door elkaar geschud. De en verdiepingen trieën en diensten, oorzaak van die spanning is het voorzitter Alain Clau- door Waals minister Jean-Claude De socialistische vakbond luistert naar de naam ‘Algemeen Belgisch Vakverbond’ (ABVV) of ‘Fédération Génerale de Travail de Belgique’ (FGTB). waert, ongeveer Marcourt (PS) aangestuurde Plan Onder dat label schuilt een ingewikkelde organisatie. 377.000 leden, W. Dat is een steeds breder gedra- 26 procent). gen opvolger van Plan B: als het Algemene Centrale moet, gaan we door zonder de Vla- der Openbare Dien- ERIC LALMAND/IMAGE GLOBE mingen. Plan W voegt daaraan toe: sten (ACOD, de ‘amb- en ook zonder Brussel. In het tenarenbond’, voorzit- ter Karel Stessens, FGTB heeft die lijn uitgesproken ongeveer 302.000 voorstanders, zoals Thierry Bod- leden, 21 procent). son, de nummer één van de Waalse ABVV-Metaal (groe- FGTB-Intergewestelijke. peert na een scheu- Een bevoorrechte getuige: ‘De ring van de oude verdedigers van Plan W belijden CMB nog de Vlaamse een moderne vorm van het oude metaalarbeiders, voor- renardisme. (André Renard was de zitter Herwig Jorissen, radicaal-linkse vakbondsleider die ongeveer 89.000 in de jaren vijftig de anti-Belgi- leden, 6 procent). Métallurgistes Wallo- sche kaart trok en pleitte voor ‘eco- nie Bruxelles (groe- nomisch federalisme’, nvdr.) Die peert de Franstalige fractie is er echt van overtuigd dat metaalarbeiders: als Wallonië zelf bevoegd wordt algemeen secretaris voor het sociaaleconomische Nico Cué, ongeveer beleid, het sterker wordt en sneller 90.000 leden, 6 procent). vooruit zal gaan. De meeste voor- Centrale van de Voe- standers van Plan W vinden ook dat ding, Horeca en Dien- Elio Di Rupo (PS) een te hoge prijs sten (HORVAL, fede- Het ABVV heeft een Het ABVV is vervol- heidsvergoedingen raal secretarissen heeft betaald voor zijn premier- driedubbele structuur. gens regionaal opge- uit via de werkloos- Alain Detemmerman schap. Dat hij toegaf op de Vlaamse Ten eerste is er de cen- deeld in 17 gewesten: heidskas. en Tangui Cornu, onge- eisen over de splitsing van Brussel- trale organisatie: een 10 in Wallonië, 1 in Veel van de feitelijke veer 109.00 leden, Halle-Vilvoorde, tot daaraan toe. Federaal Congres, een Brussel, 6 in Vlaande- macht ligt echter bij de 7,5 procent). Maar wat kreeg hij in ruil daar- Federaal Comité, een ren (Antwerpen, acht vakcentrales. Zij Belgische Transport- voor? Geld. Niet voor Wallonië, Federaal Bureau (dat Mechelen-Kempen, ‘zijn’ de vakbond in de arbeidersbond (BTB, maar voor Brussel. En politieke tweewekelijks verga- Vlaams-Brabant, Oost- sectoren en de bedrij- voorzitter Ivan Victor, macht, ook dat klopt. Daarvoor dert en het feitelijke Vlaanderen, West- ven. Zij onderhande- ongeveer 42.000 werd betaald door toe te geven op machtsorgaan is), Vlaanderen, Limburg). len, onder meer over leden, 3 procent). de sociaaleconomische eisen uit en een Federaal Die worden overkoe- de cao’s, en organise- ABVV Textiel, Kleding Secretariaat. Dat laat- peld door drie ‘interge- ren zo nodig in eigen en Diamant (TKD, Vlaanderen. Een groeiend deel van ste groepeert de westelijke’ verbonden, sector en bedrijven voorzitter Dominique het FGTB neemt afscheid van het bestuursploeg. De voor- volgens de lijnen van acties en stakingen. Meyfroot, ongeveer ‘Moureaux-socialisme’ (veel na- zitter en de algemeen de staatshervorming: Het ledenaantal is 37.000 leden, druk op Brussel en federale afspra- secretaris van het de Vlaamse interge- doorslaggevend bij 2,5 procent). ken, nvdr.). Maar ook die lijn staat ABVV zijn telkens van westelijke ABVV belangrijke ABVV- nog sterk binnen de PS. Laurette een andere taalrol. (secretaris Caroline stemmingen: verkie- Ook alle intergeweste- Onkelinx verdedigt ze. En, inder- De Vlaming Rudy De Copers, 699.000 zingen van de voorzit- lijken, gewesten en daad, ook Elio Di Rupo zelf.’ Leeuw is voorzitter, leden), de Waalse ter, goedkeuring van vakcentrales hebben Dat het ABVV tegelijk betoogde de Franstalige Anne intergewestelijke FGTB een IPA, et cetera. Na een resem hiërarchi- Demelenne algemeen (secretaris Thierry een aantal fusieopera- sche organen en tus- en staakte tegen de regering-Di secretaris. Zij zijn de Bodson, 619.000 ties ziet het plaatje er senstructuren (con- Rupo was dramatisch voor de bui- gezichten van de vak- leden) en de Brus- als volgt uit. gres, bureau, tenwereld, maar was vooraf wel bond in de media, ver- selse intergeweste- secretariaat, vakgroe- intern doorgepraat. Op de verga- tegenwoordigen het lijke FGTB/ABVV Bond van Bedienden, pen enzovoort). Het is deringen van de Socialistische ABVV op het federale (secretaris Philippe Technici en Kaderle- niet evident om in dat Gemeenschappelijke Actie legde overleg en allerlei fede- Van Muylder, 185.000 den (BBTK, de geheel lijn te krijgen. Elio Di Rupo al medio 2011 uit rale instanties, zoals leden). De intergewes- ‘bediendebond’: voor- Ook al omdat veel welk beleid nodig zou zijn, de Nationale Bank. Het telijken zijn de zitter Erwin De Deyn, deelorganisaties van ondanks vakbondsprotest. De federale secretariaat is gesprekspartners voor ongeveer 380.000 het ABVV niet zitten te Leeuw maakte even duidelijk dat verantwoordelijk voor het regionale sociale leden, 26 procent van wachten op een uni- de studiedienst, de overleg. De gewesten het totale aantal forme en centraal er dan inderdaad zou worden persdienst enzovoort. betalen de werkloos- ABVV-leden). aangestuurde koers. betoogd en gestaakt. Dat kan: een ▲ WWW.KNACK.BE ❘ 22 FEBRUARI 2012 ❘ 23
 7. 7. België Rudy De Leeuw partij is geen vakbond, en uitleg hoeven te geven bij het▲ omgekeerd. gebruik van diezelfde notionele- Rudy De Leeuw blijft daarom interestaftrek door de familiale ook on speaking terms met Bruno ‘Immo D. L’. De Leeuw had zich Tobback. Maar Tobback is Gennez tijdens de ophef daarover nog kun- niet. Als jonge minister van Pen- nen proberen te profileren als een sioenen kwam hij al stevig in aan- man die eisen stelt waarmee hij varing met de sociale partners, het zichzelf financieel pijn doet, maar ABVV incluis, waar een aantal hij koos voor een wel erg klas- studaxen zich erg inspande in het sieke verdediging: ‘Mijn familie tegenhouden van sommige van hoeft toch niet meer belastingen te Tobbacks hervormingen. Geïrri- betalen omdat ik ABVV-voorzitter teerd haalde Tobback uit naar ‘de ben?’ Zo verscherpte hij het beeld druïden’ (dat was zijn woord voor van een vakbondsleiding die streng de slimste koppen van de sociale is in het opleggen van regels voor partners) die volgens hem alleen in anderen, maar die zelf tuk is op elk staat waren tot ingewikkelde tech- fiscaal voordeel, groot en klein. nische bijsturingen, maar niet tot Welke geleding van de socialis- een politiek verantwoorde her- tische beweging heeft dus geen vorming. Grote liefde is dat niet. averij opgelopen tijdens de recente MARK RENDERS/IMAGE GLOBE Dat bleek ook uit de politieke sociale onrust? Zeker in Vlaande- reactie op de vakbondsacties. Het ren blijft de steun voor de rege- ABVV goot een evaluatie van de ringspartijen van Di Rupo I mini- recente stakingen in drie tabellen. maal, de SP.A inbegrepen. Ter Wat wilden we? Wat hebben we linkerzijde heeft niet oppositie- bereikt? Wat hebben we niet gekre- partij Groen maar het ‘bevriende’ gen? De conclusie: er waren best ABVV een protestbeweging op veel ‘technische’ aanpassingen (die PETER MERTENS gang getrokken die de sociale legi- voor veel gepensioneerden van Voor een groeiend timiteit van dit kabinet fors onder- straks best een fikse slok op een redelijk openlijke sympathie voor deel van de graaft. borrel schelen), maar men bekwam PVDA-voorzitter Peter Mertens syndicale achter- Het is onduidelijk wie daarvan geen politieke veranderingen. De en zijn boek Hoe durven ze?. De ban is hij een electoraal profiteert. Volgens de regering heeft beslist, de vakbond titel drukt namelijk perfect uit wat politicus met peilingen: zeker de SP.A niet. De heeft geprotesteerd, maar de rege- de syndicale achterban denkt. Het gezag. PVDA? In zekere zin wel, al is ringspartijen zetten door. Ook de is een analyse waarbij de schuld een score van 2 à 3 procent wel- Vlaamse en Franstalige socialisten. voor de economische crisis ligt bij licht niet genoeg om zelf een zetel In die zin is en blijft de recht- de banken en de grote bedrijven, te winnen – maar meer dan vol- streekse politieke invloed van het en de oplossing dus ook bij hen. En doende om de SP.A er ergens één ABVV beperkt, ook op de SP.A en alleen bij hen – en dus niet bij de te doen verliezen. Met dank aan de PS. werkende man. Dat uit zich ook in het ABVV. Een groeiend aantal ABVV-kop- de ABVV-eisen. Schaf de notio- Zo evolueerde het voorzitter- stukken heeft trouwens weinig tot nele-interestaftrek af, zorg voor schap van een vakbondsleider die niets meer met de socialistische stevige heffingen op de woeker- het sociaal overleg weer kansen beweging te maken. Algemeen winsten van Electrabel, voor een wilde geven en die zich aanbood secretaris Anne Demelenne wordt extra heffing op beursverrichtin- als een steunbeer voor de socia- buiten veel discussies gehouden: ze gen: zo dient de crisis te worden listische partijleiding. Van een staat binnen het FGTB gelabeld bestreden. Vijf jaar geleden hield man die ondanks zijn hoge func- als ‘pro-Ecolo’. Caroline Copers, de ABVV-top Erik De Bruyn nog tie een bescheiden persoon bleef de federale secretaris van het op armlengte, vandaag is Peter en nooit de boekskes zocht, maar Vlaamse ABVV, werd pas SP.A-lid Mertens voor een groeiend deel wiens reputatie besmeurd werd toen ze vanuit haar functie auto- van de syndicale achterban een met ‘de zaak-Immo D. L’. Het is matisch lid werd van het SP.A- politicus met gezag. het tragische relaas van een syn- partijbureau. Dat een niet-partijlid dicalist die zei dat hij geen mega- belangrijke interne vergaderingen Notionele boemerang foon wilde torsen, maar die uit- zou bijwonen, was voor de SP.A- Die aanpak is echter als een boe- eindelijk tienduizenden mensen leiding een brug te ver. Ook nadien merang in de nek van De Leeuw liet betogen, tegen een van de was Copers slechts sporadisch aan- beland. Als de ABVV-voorzitter meest linkse regeringen van wezig op het SP.A-bureau. Sinds niet zo fanatiek had ingehakt op de Europa in. Dat is dus allemaal enige tijd vertoont ze zich al hele- notionele-interestaftrek als oor- gebeurd met de beste bedoelin- maal niet meer. zaak en oplossing van de begro- gen. En vooral: omdat zijn ABVV Tegelijk is er in ABVV-kringen tingsproblemen, dan had hij geen hem daartoe dwong. 24 ❘ 22 FEBRUARI 2012 ❘ WWW.KNACK.BE

×