3.3. griet de ceuster

967 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3.3. griet de ceuster

 1. 1. De uitdagingen voor de mobiliteit in Leuven in 2030 Griet De Ceuster 25/06/2010 Leuven
 2. 2. Heeft Leuven wel een vervoersbeleid nodig? <ul><li>90% van de inwoners van de Europese steden vindt dat de verkeerssituatie moet verbeterd worden </li></ul><ul><li>Het historisch gegroeide vervoersysteem afstemmen op de noden. </li></ul><ul><ul><li>de mogelijkheid om vlot zich te kunnen verplaatsen naar allerlei activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>een schoon leefmilieu </li></ul></ul><ul><ul><li>een prettige sociale omgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>een goede gezondheid </li></ul></ul><ul><li>Definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 oer duurzame ontwikkeling: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. </li></ul><ul><li>Onzekerheden over demografische en economische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en de draagkracht van onze leefsystemen. </li></ul><ul><ul><li>Leuven heeft daarop weinig impact </li></ul></ul><ul><ul><li>Dus slim inspelen op de ontwikkelingen, en anticiperen op de uitdagingen als kansen die gaan komen. </li></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 3. 3. Wat zijn de uitdagingen voor Leuven? <ul><li>Problemen die zowat elke stad kent </li></ul><ul><ul><li>Druk op de openbare ruimte, en files </li></ul></ul><ul><ul><li>Recent: luchtkwaliteit, en de rol van het openbaar vervoer </li></ul></ul><ul><li>Mensen verplaatsen zich ongeveer 1 uur per dag, een constante sinds eeuwen, en over heel de wereld. Binnen dat uur kan men verder komen met een sneller vervoermiddel (door hoger inkomen). Een grotere actieradius van activiteiten zorgt voor meer welvaart. </li></ul><ul><li>Op lange termijn (2050): vooral groei internationaal vervoer. </li></ul><ul><li>“ Iedereen” heeft al een auto en rijdt een uur per dag mee rond. Toch: </li></ul><ul><ul><li>lichte bevolkingsgroei </li></ul></ul><ul><ul><li>gezinnen worden kleiner </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergrijzing </li></ul></ul><ul><ul><li>aandacht voor toegankelijkheid van mindervaliden </li></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 4. 4. Mensen reizen 1 uur per dag (uit: A. Schafer, D.G. Victor, Transportation Research Part A 34(3) (2000) 171-205) 25/06/2010 Leuven
 5. 5. Mensen reizen steeds verder (uit: A. Grübler, The Rise and Fall of Infrastructures, 1990) 25/06/2010 Leuven
 6. 6. Bezorgdheden in Leuven <ul><li>het leefbaar houden, en leefbaarder maken van de binnenstad </li></ul><ul><li>de bereikbaarheid van de omliggende dorpen verbeteren (zonder beslag te leggen op de woonkwaliteit) </li></ul><ul><li>de verkeersveiligheid nog meer verbeteren </li></ul><ul><li>de rol van het openbaar vervoer goed definiëren </li></ul><ul><li>klaar zijn om nieuwe mobiliteitsconcepten toe te passen </li></ul>25/06/2010 Leuven
 7. 7. Beperkte ruimte in de stad Files en parkeerhinder <ul><li>Het verkeer legt beslag (30-60%) op de schaarse openbare ruimte: </li></ul><ul><ul><li>voetpaden voor wandelaars en voetgangers </li></ul></ul><ul><ul><li>straten voor auto’s, bussen, fietsen, motor- en bromfietsen, en voor vrachtwagens en bestelwagens </li></ul></ul><ul><ul><li>parkeerstroken, parkeerpleinen en laad- en loszones voor auto’s, en voor vrachtwagens en bestelwagens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ druk” gevoel, en visuele hinder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>23 uur per dag </li></ul></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 8. 8. <ul><li>Tiensestraat nu </li></ul>25/06/2010 Leuven Tiensestraat zonder verkeer op straat
 9. 9. Parkeerbeleid <ul><li>Veel straat- en pleinparkeerplaatsen staan vol. </li></ul><ul><li>Naar schatting de helft, bezoekers en bewoners van de binnenstad betalen niets. </li></ul><ul><li>Parkeerbeleid is de sterkst maatregel die een stad kan nemen. </li></ul><ul><li>De kunst is om het straatparkeren zoveel mogelijk te beperken, maar toch voldoende capaciteit (in garages) te geven aan bewoners en bezoekers – tegen een correct tarief, en zonder onnodig zoekverkeer te veroorzaken. </li></ul>25/06/2010 Leuven
 10. 10. Meer dan 9000 parkeer-plaatsen in het centrum 25/06/2010 Leuven
 11. 11. Verbindingen via steenwegen en snelwegen <ul><li>Files ontstaan simpelweg waar er meer verkeer zich aandient dan de infrastructuur kan verwerken </li></ul><ul><ul><li>Grootste oorzaak het woon-werkverkeer. </li></ul></ul><ul><li>Weerslag op de omliggende wijken op twee manieren </li></ul><ul><ul><li>Sluipverkeer, verkeer dat de steenweg wil vermijden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkeer dat de wijk moeilijk in of uit kan omdat de steenweg vast zit. </li></ul></ul><ul><li>Verleden: eenrichtingsstraten, toegangsverboden, verkeersdrempels. </li></ul><ul><li>Toekomst: kilometerheffing. </li></ul>25/06/2010 Leuven
 12. 12. Kilometerheffing <ul><li>Gedifferentieerd naar plaats en tijd </li></ul><ul><li>Hiërarchie van het wegennet ondersteunen </li></ul><ul><li>Basis: variabilisering Verkeersbelasting </li></ul><ul><ul><li>Kostenneutraal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar 2 cent per km, weinig marge voor differentiatie. </li></ul></ul><ul><li>Beter duurder maken op de plaatsen en tijdstippen waar de meeste luchtvervuiling, verkeersveiligheid en files zijn </li></ul><ul><ul><li>“ Internaliseren externe kosten” </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook kostenneutraal maar via de algemene belastingen. </li></ul></ul><ul><li>Een van de meest effectieve maatregelen om de mobiliteit mee te sturen. </li></ul>25/06/2010 Leuven
 13. 13. Mogelijke tarieven voor een kilometerheffing in Leuven 25/06/2010 Leuven
 14. 14. Nog 2 doeltreffende maatregelen <ul><li>Beter afstemmen van verkeerslichten </li></ul><ul><li>Incident management in ruime zin (de helft van de fileduur!) </li></ul>25/06/2010 Leuven
 15. 15. Verkeersveiligheid <ul><li>Aandacht voor potentiële doelgroepen die ofwel in steeds grotere mate in het verkeer vertegenwoordigd gaan zijn ofwel waar nog een potentiële winst te halen is. </li></ul><ul><li>Oudere personen: talrijker en langer (functioneel) mobiel </li></ul><ul><ul><li>Uitdaging: rijvaardigheden, politiecontroles, infrastructuuraanpassingen </li></ul></ul><ul><li>Jonge verkeersdeelnemers </li></ul><ul><ul><li>Uitdaging: leesbare verkeerssituatie en opleiding door gekwalificeerde personen </li></ul></ul><ul><li>Specifieke gedragingen </li></ul><ul><ul><li>Korte termijn: de drie meest herkende risicogedragingen (snelheid, alcohol, gordeldracht) </li></ul></ul><ul><ul><li>Op lange termijn: voorrangsnegatie. </li></ul></ul><ul><li>Oplossingen: </li></ul><ul><ul><li>Aangepaste handhaving, educatie & communicatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastructuur: leesbaar maken van wegen en kruispunten of het conflictvermijdend inrichten van wegen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Voertuigtechnieken (bv. pedestrian recognition, lane keeping, autonomous cruise control, etc.). </li></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 16. 16. Stedelijke leefbaarheid <ul><li>Slechte luchtkwaliteit en geluidhinder </li></ul><ul><ul><li>Minder voertuigen (beperkt effect) </li></ul></ul><ul><ul><li>Schonere en stillere voertuigen (groot effect, Euronormen) </li></ul></ul><ul><li>Fijne roetdeeltjes blijven een probleem </li></ul><ul><ul><li>Elektrische wagens </li></ul></ul><ul><li>Ruimtelijke inrichting en ruimtegebruik (leefbaarheid van de publieke ruimte) </li></ul><ul><ul><li>Plaatsgebruik door geparkeerde wagens. </li></ul></ul><ul><ul><li>Parkeerbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegangsrestrictie of toltarief. </li></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 17. 17. <ul><li>Tiensestraat nu </li></ul>25/06/2010 Leuven Tiensestraat met elektrische auto’s
 18. 18. De uitdaging voor het openbaar vervoer <ul><li>De kosten voor het openbaar vervoer zijn hoog: kostendekkingsgraad minder dan 20%. </li></ul><ul><li>Relatief weinig impact op de files. </li></ul><ul><li>Belangrijkste rol van het stedelijk openbaar vervoer: fungeren als een openbare dienst om de activiteiten in de stad bereikbaar te maken voor iedereen. </li></ul><ul><li>De vijf uitdagingen zijn: </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteit van de bediening, vooral van gebieden met een lage activiteiten- of bevolkingsdichtheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om flexibele routes en dienstregelingen te programmeren. Niet alleen de technische beperkingen, maar ook van het oogpunt van de gebruiker die zich moeilijk kan schikken naar veel veranderingen op korte termijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competitie met milieuvriendelijke alternatieven, in Leuven is dat vooral het fietsen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiering van de infrastructuur en de operationele kosten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter informeren van de gebruikers, en vooral het informeren van de niet-gebruikers. </li></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 19. 19. Leuven als stad voor de toekomst? <ul><li>Nieuwe mobiliteitsconcepten: </li></ul><ul><ul><li>nieuwe vormen van stedelijk vervoer (advanced car sharing and cybercars). </li></ul></ul><ul><ul><li>verkeersmanagement in de ruime zin op het individuele voertuig </li></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 20. 20. Nieuwe vormen van stedelijk vervoer <ul><li>Nieuwe transportsystemen gaan opduiken, veelal hybride systemen tussen de privé wagen en het openbaar vervoer. </li></ul><ul><li>Nu al: de auto wordt minder en minder privé: de overgrote meerderheid van de nieuwe wagens zijn leasewagens, Cambio autodelen is een succes. </li></ul><ul><li>Car pooling : reizigers delen hun individuele auto met elkaar. Voorbeeld: via bedrijfsvervoersplannen. Dit kan met behulp van moderne communicatietechnologie verder uitgebreid en op maat gemaakt worden. </li></ul><ul><li>Car sharing : een coöperatieve bezit de auto’s, de leden rijden er mee op basis van een reservatiesysteem. Voorbeeld: Cambio. </li></ul><ul><li>Huurwagens (al of niet milieuvriendelijk) : een bedrijf verhuurt voertuigen aan individuen. Er zijn experimenten in het buitenland met de verhuur van kleine elektrische wagens (bv. Praxitéle en Liselec in Frankrijk, Crayon door Toyota in Japan) in steden waaar geen andere voertuigen zijn toegelaten. </li></ul><ul><li>Shared taxi : meerdere personen combineren een taxirit </li></ul><ul><li>Personal rapid transitsystemen (PRT) </li></ul><ul><li>Peoplemover systemen </li></ul>25/06/2010 Leuven
 21. 21. Transportconcepten 25/06/2010 Leuven rijden gereden worden (chauffeur) gereden worden (automatisch) Individuele beschikbaarheid Individuele rit <ul><li>auto </li></ul><ul><li>dual mode vehicle </li></ul><ul><li>advanced city car </li></ul><ul><li>auto met chauffeur </li></ul><ul><li>dual mode vehicle </li></ul>Gedeelde beschikbaarheid Individuele rit <ul><li>car sharing </li></ul><ul><li>taxi </li></ul><ul><li>personal rapid transit (prt) </li></ul>Gedeelde beschikbaarheid Collectieve rit, kleine schaal <ul><li>carpooling </li></ul><ul><li>collectieve taxi </li></ul><ul><li>cybercar </li></ul>Gedeelde beschikbaarheid Collectieve rit, grote schaal <ul><li>bus </li></ul><ul><li>tram </li></ul><ul><li>metro </li></ul><ul><li>trein </li></ul><ul><li>high-tech bus </li></ul><ul><li>automatische metro </li></ul>
 22. 22. PRT - ULTra system Heathrow Terminal 5 25/06/2010 Leuven
 23. 23. Cybercar Rome exhibition center 25/06/2010 Leuven
 24. 24. Verkeersmanagement op het individuele voertuig <ul><li>Ieder individu of iedere voertuig gaat apart “gemanaged” worden </li></ul><ul><li>Geïntegreerde informatie over de huidige en toekomstige status van het intermodale mobiliteitsysteem is overal en op ieder moment voorhanden. </li></ul><ul><li>De informatiediensten zijn gekoppeld. </li></ul><ul><ul><li>track and trace systemen (online volgen van voertuigen) </li></ul></ul><ul><ul><li>fleet management (monitoren van o.a. het brandstofverbruik van een vloot) </li></ul></ul><ul><ul><li>ecall (automatisch oproepen van hulpdiensten) </li></ul></ul><ul><ul><li>pay as you drive (verzekering per kilometer) </li></ul></ul><ul><ul><li>tolling (kilometerheffing of andere vormen van rekeningrijden) </li></ul></ul><ul><ul><li>anti-diefstalsystemen </li></ul></ul><ul><ul><li>ecodriving (hulp om zuiniger te rijden) </li></ul></ul><ul><ul><li>variabele snelheidslimieten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>25/06/2010 Leuven
 25. 25. Intelligente mobiliteit 25/06/2010 Leuven
 26. 26. Danku! 25/06/2010 Leuven

×