Psychology

1,179 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
87
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Uitleg over belang van methode en statistiek vakken in het werk als psycholoog: als psycholoog maak je testen en probeert mensen daarop te beoordelen om vast te stellen of de testen kloppen en of de testen een voldoende niveau hebben van betrouwbaarheid moet je het statistisch kunnen berekenen om het effect van behandelingen te onderzoeken is kennis van methoden en technieken van onderzoek en statistiek nodig
 • Psychology

  1. 1. MASTER OF SCIENCE IN PSYCHOLOGYMASTER OPEN DAG 27 MAART 2013www.utwente.nl/master/nl/mps www.facebook.com/ psychologieut
  2. 2. POWERPOINT DIGITAAL www.utwente.nl/master/mps/powerpoint
  3. 3. EVEN VOORSTELLEN…Joleen de Jong-VenebergStudieadviseur (pre-)master Psychologiestudieadviseur-mps@utwente.nl
  4. 4. PROGRAMMA  Master  Pre-master  Ervaringen studenten  Vragen  Informatiemarkt 16.15-18.15 uur Atrium Ravelijn
  5. 5. WAT IS PSYCHOLOGIE?  GEDRAG VAN MENSEN  BASISGEBIEDEN  Sociale psychologie → interactie met anderen  Persoonlijkheidspsychologie → verschillen tussen mensen  Ontwikkelingspsychologie → veranderlijk in de tijd  Cognitieve psychologie → werking van hersenen/geest  Klinische psychologie → afwijkend gedrag?
  6. 6. PSYCHOLOGIE IN ENSCHEDE TOEGEPAST TECHNOLOGIE KLEINSCHALIG GOEDE SFEER PRE-MASTERPROGRAMMA UNIEKE EN INTERESSANTE SPECIALISATIES Gezondheidspsychologie (GP) Conflict, Risico & Veiligheid (CRV) Human Factors & Engineering Psychology (HFE) (voorheen HFM) Instructie, Leren & Ontwikkeling (ILO) Positieve Psychologie & Technologie (PPT) (voorheen GG)
  7. 7. GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE WISSELWERKING PSYCHE EN GEZONDHEID BEVORDEREN VAN GEZOND GEDRAG Invloed gedrag en psychosociale factoren op ontstaan van ziektes (comazuipen, obesitas, veilig vrijen, gehoorbescherming) Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling (online-lotgenotencontact, therapietrouw, self-management) Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ (gevolgen ziekte voor partner, pijn, vermoeidheid, vooroordelen en stigma)
  8. 8. GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE ONDERZOEK Psychosociale interventies voor kankerpatiënten Effectiviteit preventieprogramma’s Ervaringen van patiënten met ziekenhuiszorg AAN HET WERK Onderzoeker / beleidsmedewerker Consultant Projectleider GP-interventies
  9. 9. CONFLICT, RISICO & VEILIGHEID CONFLICT & CRISISMANAGEMENT RISICOPERCEPTIE & COMMUNICATIE OORZAKEN EN AANPAK VAN ANTISOCIAAL EN CRIMINEEL GEDRAG
  10. 10. CONFLICT, RISICO & VEILIGHEID ONDERZOEK www.utwente.nl/igs/icrisp Risicocommunicatie Cybercrime: in de schoenen van jonge daders Bemiddeling (bij burenruzies of misdrijven) AAN HET WERK Gedragswetenschapper bij politie, defensie of justitie Trainer of mediator (conflict en onderhandeling, groepsprocessen) Onderzoeker / adviseur veiligheid (Universiteit, WODC, TNO)
  11. 11. FILMPJE: ILO & HFE http://www.youtube.com/watch?v=icMHuNQnS3A
  12. 12. INSTRUCTIE, LEREN & ONTWIKKELING LEREN  … op school en in werk  Hersenen en …  Technologie om … te ondersteunen Kinderen, adolescenten en volwassenen  http://tomcat.schoolsite.utwente.nl/olo/#vak62/module834
  13. 13. INSTRUCTIE, LEREN & ONTWIKKELING ONDERZOEK www.ilo.gw.utwente.nl Tekeningen als hulpmiddel bij leren Kunnen we dyslecten ondersteunen Hoe redeneren beginners en experts AAN HET WERK Onderzoeker Adviseur / consultant Ontwerper leerarrangementen
  14. 14. HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY KENNIS OVER NEUROPSYCHOLOGISCHE PROCESSEN BIJ DE MENS VERBETEREN VAN TECHNOLOGIE MET HULP VAN DEZE KENNIS DEZE KENNIS TOEPASSEN IN NIEUWE TECHNOLOGIE (bijvoorbeeld robots)
  15. 15. HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY ONDERZOEK Evaluatie interventie met behulp van fysiologische metingen Veiliger interfaces voor infuuspompen Gebruiksvriendelijkheid van websites AAN HET WERK Onderzoeker Human Factors expert / application researcher / usability expert Consultancy / ontwerp
  16. 16. POSITIEVE PSYCHOLOGIE & TECHNOLOGIE DIAGNOSTICEREN EN BEHANDELEN VAN PSYCHISCHE KLACHTEN BEVORDEREN VAN POSITIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEID Verschil GG en GP
  17. 17. POSITIEVE PSYCHOLOGIE & TECHNOLOGIE ONDERZOEK www.psychologievandelevenskunst.nl Ontwerp van interventies Effectiviteit van interventies Relatie tussen kenmerken toekomstverhalen en geestelijke gezondheid AAN HET WERK (STAGE) Psycholoog in multidisciplinair team Eerstelijnspsycholoog Onderzoek Postacademisch onderwijs
  18. 18. OPBOUW MASTERPROGRAMMA’S Vakken: 30 EC - Spreiding over het jaar verschillend per specialisatie Masterthese: 30 EC - Intern of extern - Voor PPT: 20 EC stage en 10 EC these
  19. 19. PRE-MASTER PSYCHOLOGIE
  20. 20. PRE-MASTER PROGRAMMA vanaf studiejaar 2013/2014Nieuwe opzet pre-master (nog (kleine) wijzigingen mogelijk)→ voertaal Nederlands en (grotendeels) Engels!30 EC algemeen academisch deel pre-master (doorstroomminor)  Oriëntatie en Ontwerpen in de Psychologie (10 EC)  Methoden en Technieken (10 EC)  Academisch schrijven en Onderzoeksopdracht (10 EC)Zelfstudie relevante basiskennis Psychologie voor betreffendemasterspecialisatie (vanaf studiejaar 2014/2015)  Zelfstudie in de zomer, ca. 4-5 EC, toets in augustus15 EC inleidende module voor betreffende masterspecialisatie (vanafstudiejaar 2014/2015)  Gezamenlijk te volgen met bachelor studenten, alleen in semester 1
  21. 21. OVERZICHT PRE-MASTER / DOORSTROOMMINOR  Pre-master / doorstroomminor vanaf 2013-2014: SEM 1 2013-14 SEM 2 2013-14 ZOMER 2014 OF … SEM 1 2014-15 OF….START SEPT 30 EC ALGEMEEN ZELFSTUDIE MODULE BLOK 1A OF 1BSTART FEBR 30 EC ALGEMEEN ZELFSTUDIE MODULE BLOK 1A OF 1B - Bovenstaande volgorde van onderdelen verplicht! Houd daar rekening mee bij planning (zodat je niet ongewenst een halfjaar moet wachten) - Eerst 30 EC algemeen deel (ook doorstroomminor HBO), 2x per studiejaar aangeboden - Daarna zelfstudie onderdeel (alleen) in zomer - Daarna mastervoorbereidende module (alleen) in semester 1
  22. 22. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN Niveau Engels en wiskunde Studielast (voltijd) pre-master: 40 uur per week Collegedagen: circa 4 (On)mogelijkheden ‘deeltijd’  Geen deeltijdrooster  colleges overdag met voltijd-studenten  Flexibele baan / arbeidstijden noodzakelijk  Met 20 uur werken misschien mogelijk, maar niet te combineren met een baan van 32 uur of meer  Module ter voorbereiding op masterspecialisatie alleen in voltijd mogelijk  Op maat gesprek met studieadviseur over mogelijkheden
  23. 23. REGELS PRE-MASTER / DOORSTROOMMINOR Bindend studieadvies (onder voorbehoud) Om te mogen starten met de Onderzoeksopdracht dient voor de vakken Academisch schrijven en Methodologie en statistiek 1 minimaal een 5 te zijn behaald Na 2 blokken (semester) dient minimaal 15 EC te zijn behaald Na 4 blokken (jaar) dient het gehele generieke / academische deel (30 EC) te zijn afgerond Maximaal drie kansen per vak De zelfstudie dient succesvol te zijn afgerond om te mogen starten met de mastervoorbereidende module. Herkansing onder voorwaarden mogelijk. De mastervoorbereidende module dient in één keer te worden afgerond. Reparatie onder voorwaarden mogelijk. Let op: de doorstroomminor periode telt ook mee!
  24. 24. TOELATINGSEISEN PRE-MASTER PSYCHOLOGIE Toelatingseisen pre-master voor masterspecialisatie ILO, GP, CRV, HFE:  WO bachelor  Aanverwante HBO bachelor, bijvoorbeeld MWD → GP / CRV, SPH → GP, PABO → ILO Toelatingseisen pre-master voor masterspecialisatie PPT:  WO bachelor Psychologie  HBO bachelor Toegepaste Psychologie van Saxion Afgerond HBO of WO bachelor diploma  HBO: 240 EC  WO: 180 EC  Geaccrediteerd Engels: VWO niveau (wordt sterk aanbevolen) Wiskunde: VWO niveau (wordt sterk aanbevolen)
  25. 25. COLLEGEGELD TARIEVEN, ONDER VOORBEHOUD Voor de pre-master geldt in studiejaar 2013-2014 instellingstarief gelijk aan collegegeld (circa 1800 euro per studiejaar). Voor studiejaar 2014-2015 is dit nog niet vastgesteld. Alle informatie over collegegeld wordt verstrekt via Student Services http://www.utwente.nl/so/studentservices/ , tel: 053 - 489 2124, e-mail: StudentServices@utwente.nl Houd de website in de gaten! Wil je GG doen maar moet je dan met jouw vooropleiding instromen via de bachelor? Let op: dan betaal je na jouw HBO (of WO) opleiding (waarschijnlijk) instellingstarief (circa 7000 euro per studiejaar) in verband met 2 e bachelor
  26. 26. AANMELDING PRE-MASTER september 2013 Voor de pre-master: stuur voor 1 juli de volgende documenten op naar de toelatingscommissie Psychologie om aan te vragen of je toelaatbaar bent tot de pre-master (i.v.m. aanverwante opleidingen) en tot welke specialisatie(s):  Een overzicht van jouw studieprogramma en de bijbehorende vakbeschrijvingen (uit studiegids), een kopie van de cijferlijst en zomogelijk een kopie van je diploma  Faculteit Gedragswetenschappen, t.a.v. Toelatingscommissie MPS, Postbus 217, 7500 AE Enschede of studieadviseur-mps@utwente.nl Voor de doorstroomminor: neem altijd eerst contact op met de studieadviseur: studieadviseur-mps@utwente.nl Ook voor deze studenten geldt dat ze toelaatbaar moeten zijn op basis van hun vooropleiding Naast / na deze aanvraag: officiële aanmelding pre-master: via www.utwente.nl/master aanmelding voor de doorstroomminor: http://www.utwente.nl/so/studentservices/ (bij voorkeur) twee maanden voor studiebegin
  27. 27. AANMELDING PRE-MASTER september 2013 Rooster, vakinformatie, boekenverkoop, … volgt op INTRODUCTIEDAG! Rooster is (vanaf juli) online te vinden op: http://www.utwente.nl/roosters
  28. 28. BEROEPENPERSPECTIEFAlgemeen Voorbeeldberoepen Adviseurs en  Promovendus (onderzoek universiteit) Onderzoekers  Toegepast ICT onderzoeker Universitair of in  Alcoholvoorlichter STAP organisaties  Organisatieadviseur KPC groep (advies voor Onderwijsadvies scholen) Onderzoek/beleid  Beleidsmedewerker non-profit organisatie zorginstellingen  Bedrijfstrainer Cito  Projectleider 3VO Overheid  Preventiemedewerker GGD TNO  Coordinator evaluatie rampenbestrijding Trainer, mediator, docent Binnenlandse Zaken (conflict en  Consultant veiligheid/ veiligheidscoordinator onderhandeling, groepsprocessen)  Studieadviseur Consultant  Studievoorlichter/communicatiemedewerker  Gedragswetenschapper bij politie of defensie
  29. 29. VRAGEN ?
  30. 30. EIGEN ERVARING STUDENTENNiels van LeuterenLisette van Hest
  31. 31. EVEN VOORSTELLEN Niels van Leuteren Lisette van Hest  HBO Pabo  Bachelor Psychologie  Edith Stein Hengelo  Universiteit Twente  Pre-master student ILO  Master student GG Vragen?! Tijdens de informatiemarkt is er voldoende tijd om in te gaan op uw vragen of aan het einde van deze presentatie.
  32. 32. KEUZE UNIVERSITEIT TWENTE Niels van Leuteren Lisette van Hest  Wetenschappelijk onderwijs  Locatie  Overgang HBO naar WO  Cursusprogramma: relevante  Pre-master cursussen voor werken in GGZ  eHealth  Kleinschaliger
  33. 33. OVERGANG PRE-MASTER VANUIT HBO OF WO Overstap HBO - WO Overgang WO - WO  Hoeveelheid zelfstudie en te  Keuze voor zelfde bestuderen stof studierichting en andere  Taal: Engels en Nederlands universiteit  Wetenschappelijk: academisch schrijven, statistiek en de pre-master onderzoeksopdracht
  34. 34. DE GROEP PRE-MASTERSTUDENTEN Pre-master groepsgrootte 2012 – 2013  Instroom september: ongeveer 50 personen  Instroom februari: ongeveer 30 personen Introductiedag  Kennismaking studie en medestudenten  Uitleg rooster, Blackboard, Osiris  Een gezellige en nuttige dag
  35. 35. PRE-MASTER PROGRAMMA PSYCHOLOGIE  Inhoudelijke psychologievakken  Statistiek, methoden en technieken: doel en functie in werk als psycholoog  Theoretische basis in combinatie met projectmatig werken
  36. 36. INFORMATIEMARKT EN MEELOOPDAG Informatiemarkt is van 16.15 tot 18.15 uur. Hier kunt u al uw vragen stellen, boeken inzien, met de studieadviseur praten of praten met studentenvoorlichters Formulieren voor de meeloopdagen zijn te vinden bij de stand op de informatiemarkt en online
  37. 37. Vragen?
  38. 38. TOT SLOTWij danken u voor uw aandacht en hopen dat u een goede keuze kuntmaken voor de pre-master psychologie!Wij zien u graag terug bij de informatiemarkt of tijdens een meeloopdag!
  39. 39. Facebook Psychologywww.facebook.com/psychologieut Heb je na de open dag nog vragen? Stel ze op onze facebookpagina!
  40. 40. 2E RONDEOFINFORMATIEMARKT

  ×