Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012

on

 • 1,269 views

Succesvol implementeren is een kunst.

Succesvol implementeren is een kunst.

Statistics

Views

Total Views
1,269
Views on SlideShare
1,146
Embed Views
123

Actions

Likes
1
Downloads
35
Comments
0

1 Embed 123

http://www.tgblog.nl 123

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Laatste plaatje invoegen

Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012 Twynstra gudde presentatie implementatie juni 2012 Presentation Transcript

 • Implementatie in de praktijkVisie en methodiekenAmersfoortJuni 2012Ferry Bezem
 • Implementatie in de praktijkPrioriteit voor implementatieImplementeren moet ervoor zorgen dat de beoogde doelen wordengerealiseerd omdat ze belangrijk zijn voor de onderneming en decontinuïteit.Toch valt de implementatie van veranderingen vaak tegen:– Processen veranderen maar optimale resultaten blijven uit– Mensen zeggen ja, maar doen ook vaak nee– Als de aandacht weg is, vervalt men gauw in ‘oud’-gedrag– Er is een toename aan druk, frustratie of onvrede in de organisatie of bij het management© Twynstra Gudde Juni 2012 2
 • Implementatie in de praktijkImplementeren heeft prioriteitImplementeren moet ervoor zorgen dat gewenste doelen/effecten/oplossingen wordengerealiseerd omdat ze belangrijk zijn voor de onderneming en de continuïteit, maar… Gaat te traag Wel resultaat, … geen efffect Geen grip Frustratie, Implementatie onvrede Mensen willen Gaat niet goed, niet mee geen goed gevoel Te veel tegelijk Waar ligt de oorzaak? Onduidelijk resultaat, geen goede aanpak, onvoldoende verandercapaciteit?© Twynstra Gudde Juni 2012 3
 • Implementatie in de praktijk Wat is de opgave? Doelen en/of resultaten: betekenis Heldere en Organisatie gedragen (Lean)- afgestemd op strategie klantpropositieHogere Verhoogdewinstgevendheid & klanttevredenheidrendement en Net Promotor ScoreVerbeterdeconcurrentiepositie Betere motivatie medewerkersFocus vankostenbeheersingnaar performance-verbetering Meer grip op Meer en kwalitatief betere prestaties output met kortere doorlooptijd © Twynstra Gudde Juni 2012 4
 • Implementatie in de praktijkVisie Twynstra Gudde– Doel en resultaatgericht: – Duidelijk moet zijn wat een implementatie moet opleveren. Dit kan gaan over doelen of effecten, resultaten/veranderingen en oplossingen die moeten leiden tot een bepaald effect– Maatwerk: – Het is van belang om een passende aanpak en methodes te hanteren die aansluiten op de organisatie, de situatie/historie en de ambitie– Kracht organisatie benutten en co-creatie: – Het is van belang gezamenlijk ideeën over de aanpak en veranderstrategie te bespreken, waarbij door een goede organisatie de betrokkenen zich kunnen ontwikkelen– Transparantie: – Voor de motivatie en focus is helderheid noodzakelijk: wat, waarom hoe, wie en wanneer© Twynstra Gudde Juni 2012 5
 • Implementatie in de praktijkImplementatie: 7 topics– Projectmanagement– Programmamanagement– Verandermanagement– Co-creatie– Managementstijl– Planning & control– Communicatie© Twynstra Gudde Juni 2012 6
 • Implementatie in de praktijkProjectmanagement zorgt voor planmatigwerken: weten wat nodig is Faseren Beslissen Doelen Beheersen Werk Resultaat Afstemmen Samen- werken© Twynstra Gudde Juni 2012 7
 • Implementatie in de praktijk Programmamanagement zorgt voor richting en prioritering Verbeteren klantprestatie Hoofd- doelen Transparantie Samenwerking diensten in de keten Tussen- doelen Inspan- ningenAandachtsgebied Aandachtsgebied … … © Twynstra Gudde Juni 2012 8
 • Implementatie in de praktijkVerandermanagement geeft richting aaneen effectief traject– Definiëren van benodigde veranderingen geeft concrete invulling aan het wenkend perspectief– De verandering vraagt een veranderstrategie: – Wat werkt hier wel (ervaringen), wat niet? – Wat zijn overtuigingen ten aanzien van verandering? – Wat zijn hefbomen voor verandering? – Zijn het grote stappen of kleine stapjes? – Wat zijn mogelijke blokkades of weerstanden? – Wat zijn de stappen, wie zijn betrokken en hoe gaan we het organiseren?– De verandering vraagt sturing: – Overzicht, capaciteit, planning, budget, monitoring, communicatie en besluitvorming (programmamanagement)© Twynstra Gudde Juni 2012 9
 • Implementatie in de praktijk Implementeren is een overwogen keuze van stappen Invloedfactoren Historie op de ambitie en de aanpak (succes- factoren) Rollen/actoren Omgeving Ambitie 1. 2. 3. 4.Aanleiding Diagnose Ontwerp Implementatieplan Implementatie Effecten Beeld Communicatie Filosofie en sturing © Twynstra Gudde Juni 2012 10
 • Implementatie in de praktijkBij organisatieveranderingen zijn vijfmanieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je:… Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus middels een onderhandelingsproces Blauwdruk Duidelijke resultaten formuleert en vervolgens de implementatie planmatig uitvoert in een rationeel werkproces Rooddruk Mensen motiveert, verleidt en (situationeel) beloont om gewenst gedrag op hun werk te vertonen middels een zorgvol proces met HRM- instrumenten Groendruk Mensen in leersituaties brengt met allerlei OD-instrumenten, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk Witdruk Begrijpt welke patronen een organisatie blokkeren en drijven, de blokkades slecht en ruimte biedt voor spontane evolutie gebaseerd op eigen energie van mensen- Veranderen bestaat in het oog van de veranderaar- Elke denkwijze heeft ++ en --, idealen en valkuilen© Twynstra Gudde Juni 2012 11
 • Implementatie in de praktijkEnkele keuzes in de aanpakExpertaanpak Co-creatieDeeloplossing TotaaloplossingQuick-wins Structurele verbeteringIntern gericht Extern gerichtInput sturing Output sturingScope organisatie Scope ketenTargetsetting Analyse en haalbaarheidStandaard MaatwerkTop-down Bottom-up (en alles daartussen)Control Loslaten binnen grenzenGefaseerd Big bang… … 12© Twynstra Gudde Juni 2012 12
 • Implementatie in de praktijk Implementeren vraagt een samen- hangende aanpak: versterkend Besturing & ManagementDoelen & Medewerkers Organisatie BedrijfsStrategie processen Informatie Infrastructuur technologie © Twynstra Gudde Juni 2012 13
 • Implementatie in de praktijkCo-creatie: samenwerken met betrokkenen zorgtvoor bewustwording, motivatie, draagvlak en is duseen hefboom Beslissers Meeweten Meedenken MeebeslissenLeveranciers Meedoen Gebruikers Uitvoerders© Twynstra Gudde Juni 2012 14
 • Implementatie in de praktijk Co-creatie is samenwerking Prestatie en doel- gerichtheidSuccesfactoren van teams Betrokken- Initiatief heid en verant- Motivatie en onder- woordelijkheid Teamgeest uitdaging nemingsgeest saamhorig- heid Energie, creativiteit Effectief team Duidelijkheid, helderheid Leren ontwikkeling Flexibiliteit Openheid Vertrouwen en verande- en directheid consensus ringszin Waardering en respect © Twynstra Gudde Juni 2012 15
 • Implementatie in de praktijkFocus op management– Leiderschap in de organisatie stimuleren en ontwikkelen op alle niveaus (van RvB naar postkamer)– Verschillen (h)erkennen, respecteren en productief maken– Medewerkers ontwikkelen vanuit zowel talent development gedachten als voor de vergroting van mobiliteit en flexibiliteit– Managers ontwikkelen zodat zij in staat zijn zowel hun medewerkers als hun collega managers te ondersteunen en motiveren– Gebruik maken van talenten in de organisatie© Twynstra Gudde Juni 2012 16
 • Implementatie in de praktijkManagement en leiderschapsontwikkeling– Leiderschap is niet alleen een individuele eigenschap of competentie: het is een collectieve primaire taak van leiders en managers in organisaties– Leiders en managers in organisaties hebben een sleutelrol in het leiden van verandering en in richting geven aan medewerkers– Om dit te kunnen moeten zij beseffen wat de gewenste richting en verandering doen met hen als persoon en in hun rol– Dit zal hen helpen om met spanning en dilemma’s van de verandering om te gaan, het voorbeeld te geven en anderen inspiratie te bieden© Twynstra Gudde Juni 2012 17
 • Implementatie in de praktijkManagement: Organizational Role Analysis context Persoon Rol Ervaring context context Systeem context© Twynstra Gudde Juni 2012 18
 • Implementatie in de praktijk Planning & controlSturing/ control:• Overlegstructuur: dagstart, DT, MT, programma en projecten• Periodieke monitoring• Sturing• Communicatie•… © Twynstra Gudde Juni 2012 19
 • Implementatie in de praktijk Planning & control: sturing Projectcriteria: Programmaciteria: • Tijd • Tempo • Geld • Haalbaarheid • Kwaliteit • Effectiviteit • Organisatie • Flexibiliteit • Informatie • Efficiency© Twynstra Gudde Juni 2012 20
 • Implementatie in de praktijkMonitoring & relectie– Om de implementatie voortdurend effectief en efficient te houden is periodieke monitoring en reflectie noodzakelijk– Monitoring: – Hoe gaat het wat betreft doelen en projecten/activiteiten – Wat kan beter – Wat zijn verwachtingen – Hoe kunnen we hierop inspelen?– Relectie: – Doen we nog steeds de goede dingen – Hoe werken we samen – Hoe gaat het, wat zien we gebeuren, wat gaat goed, wat niet, hoe komt dat en hoe kunnen we dit beïnvloeden?© Twynstra Gudde Juni 2012 21
 • Implementatie in de praktijkCommunicatie– Betrokkenen moeten geïnformeerd zijn en gemotiveerd een bijdrage leveren– Betrokkenen zijn zowel interne stakeholders (managers, teamleiders en medewerkers) als ‘externe’ stakeholders (RvC, RaboNederldand, DNB, et cetera)– Het is essentieel om positie, belangen en impact van stakeholders te onderkennen en te bepalen op welke wijze zij worden geïnformeerd, betrokken en geïnvolveerd– Communicatie heeft als functie te informeren, overzicht te bieden, perspectief te schetsen en vertrouwen te creëren – Communicatie via de managementstructuur is het meest effectief aangezien daar interactie en vertrouwen ontstaat. Communicatie via andere kanalen zijn dan ondersteunend – En communicatie dient vaak als stok achter de deur om daadwerkelijk te presteren, zodat dit kan worden gecommuniceerd© Twynstra Gudde Juni 2012 22
 • Implementatie in de praktijkFerry Bezemfbe@tg.nlwww.twynstragudde.nlAlle intellectuele eigendomsrechten met betrekking totdeze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uitdeze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.DOCSOpen nummer 595800© Twynstra Gudde Juni 2012 23