De Gedreven Organisatie Tg Courant Met Koptekst En Verklarende Tekst En Foto Voor Op De Website 27102008

1,065 views
987 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Gedreven Organisatie Tg Courant Met Koptekst En Verklarende Tekst En Foto Voor Op De Website 27102008

  1. 1. nr.11 | 8 oktober 2008 www.degedrevenorganisatie.nl TG-courant Gedrevenheid is een cultuur van iedere dag beter Het uitgangspunt voor de discussie was: iedereen wil graag trots zijn op zijn/haar eigen organisatie. Hoewel dit voor iedereen anders gedefinieerd wordt, blijkt snel dat iedereen een verwachting heeft en weet wanneer hij of zij tevreden is. Trots zijn op je organisatie heeft te maken met; de organisatie presteert goed, de klanten zijn tevreden, het financieel resultaat is goed en we hebben een goed imago. Dit vraagt van mensen binnen de organisatie dat ze graag werken, betrokken zijn, inzet tonen, willen samenwerken en zichzelf willen ontwikkelen. Gedrevenheid is het stapje extra. Voortdurend kijken hoe iets beter kan, knelpunten oppakken en oplossen en kansen benutten. En niet per definitie meer uren in Dit vraagt van het management dat er openheid en vertrouwen is, het werk steken (hoewel ambitie en betrokkenheid dat effect wel dat issues worden opgepakt en er terugkoppeling plaatsvindt over kan hebben). Resultaat van je werk zien motiveert, maar waarde- wat er mee gebeurt. Een cultuur die van hoog tot laag in de organi- ring vanuit het management is daarin cruciaal. Het management satie ontstaat, vraagt naar samenwerking en ondersteuning. Leiding- is dan ook een belangrijke sleutel in het creëren van gedrevenheid. gevenden zullen daarin collega’s moeten coachen. Mensen werken Zij moeten het zelf willen en vervolgens het goede voorbeeld graag voor een organisatie waar ze trots op zijn. En tegelijkertijd geven, zij moeten luisteren, mensen stimuleren en waarderen willen ze daar graag een bijdrage aan leveren. voor gedrevenheid. Ferry Bezem Organisaties op zoek naar gedrevenheid Van onze redacteuren Interactie klant en medewerkers loven die je als organisatie niet waarmaakt, Amersfoort Die gedrevenheid van een organisatie komt werken in een toenemend transparante het meeste tot uiting in de interactie tus- wereld niet. organisatie De gedreven De gedreven organisatie Gedrevenheid bij medewerkers sen klant en medewerker. In het hart van het Wat wel helpt Klantgericht werken, vraaggestuurd organiseren en omgaan anders in te richten. zijn gemotiveerde medewerk- Bestuurders en managers zoeken steeds meer naar oplossingen om organisaties om te presteren en aan te sluiten primaire proces waar echt waardetoevoeg- met onvoorspelbaarheid in de omgeving lijken de nieuwe bakens te zijn. ers die zien dat weten in hoe ze daarmee om moeten gaan. talenten Maar veel organisaties ze niet hun werk hun De geDreven bij de drijfveren van klanten is es- ing plaatsvindt tussen klant en medewerker. Dit boek bevat een kritiek en een oplossingsrichting. De kritiek richt zich op kunnen benutten. En die zien dat wat ze voor de lopende discussie hoe organisaties complexiteit en dynamiek het hoofd kunnen bieden. Onder het motto ‘De klant is u (als organisatie) te snel af’ en organisatie sentieel voor het succesvol func- Die interactie verschilt per type organisatie. de klant en voor elkaar doen ‘ertoe doet’. ‘Stop met gluren naar de buren’ worden deze ontwikkelingen geschetst. De oplossing richt zich op een pleidooi voor het inrichten van organisaties tioneren van organisaties. Dat is Afhankelijk van de mate van contact en de Dan is de gedreven organisatie.perspectief. Uitbij medewerkerseen feit. gedreven organisatie ontstond ook de vanuit het klant-medewerker titel: De Gedrevenheid dit perspectief om te presteren de basis van het nieuwe boek ‘De exclusiviteit van het contact, praat je over: en gemotiveerd te werken in organisaties met een menselijke maat is de basis voor het succesvol functioneren van organisaties. Gedreven medewerkers Gedreven Organisatie’ van Martijn leiden tot gedreven organisaties en daarmee tot tevreden klanten. Co-creatie, Lidmaatschap, Impuls of Routine. De auteurs Dit boek is vooral bedoeld voor bestuurders, managers en professionals die Jansen, Joost Jolink, Simon Noor- Simon Noorman,organisaties te transformeren van aanbodgerichte, staan voor de opgave om Martijn Jansen, Joost anonieme en dichtgestructureerde organisaties naar organisaties die man en Michiel Schoemaker van Sturen op drijfveren Jolink en Michiel Schoemaker zijn werk- vraagsturing, klanten en medewerkers centraal willen stellen. Zij zullen in dit boek argumenten vinden waarom sommige veranderingstrajecten een Twynstra Gudde. Gedreven organisaties houden rekening bij Twynstra inrichting van als adviseurimplementatietraject om voor Gudde zaam arbeidsorganisaties oplossingsrichtingen aantreffen te ziendehoe de gedrevenAdvi- heilloze weg zijn, en een organisatie kan worden geïmplementeerd. met de drijfveren van klanten, die naast een Laurens Leurink en Ronald van Lier van Ditzo seurs en Managers. Michiel Schoemaker is De auteurs Martijn Jansen, Joost Jolink, Simon Noorman en Michiel Een recent onderzoek laat wederom zien goed product, erkenning, serieus genomen ontvangen het boek van Martijn Jansen tevens hoogleraar aan de Twynstra Gudde, adviseurs en Schoemaker zijn als adviseurs verbonden aan Nijmegen School managers. Michiel Schoemaker is tevens hoogleraar aan de Nijmegen School dat een positieve instelling van werknemers en begrepen willen worden. En met de dri- of Management van de Radboud Univer- of Management van de Radboud Universiteit. de grootste invloed heeft op de klanttevre- jfveren van medewerkers, die naast een aan- siteit.In hun dagelijkse adviespraktijk zien ze denheid. Zo komt tussen de 50-70% van de Marc van den Tweel van WNF ontvangt het boek tal basisvoorwaarden, betrokkenheid bij de Transparante organisaties veel bedrijven die zich focussen op control. klanten terug als een klacht wordt verholpen, van Simon Noorman organisatie en bij het werk, resultaat van In het boek gaan de auteurs terug naar de Dit boek vormt een tegengeluid op deze on- Martijn Jansen ISBN 9789013052107 Joost Jolink eigen werk en toekomstperspectief willen kern van organiseren. Een tevreden klant is twikkeling. Het boek combineert de visie en Simon Noorman NUR 807 Michiel Schoemaker maar stijgt dat aantal explosief naar 95% als zien. Juist in de interactie tussen klant en de beste reclame voor een organisatie. Een ervaring van de auteurs op het gebied van De gedreven organisatie de medewerker die helpt, proactief en en- thousiast is. De auteurs stellen dan ook in medewerker komt naar voren in hoeverre een organisatie stuurt op deze drijfveren en tevreden klant motiveert medewerkers om goed te blijven presteren. Leidinggevenden HRM, marketing, organisatie inrichting en organisatieontwikkeling. Het geeft concrete stelt interactie tussen hun boek dat het succes van bedrijven en daarmee het verschil maakt. staan slechts ten dienste van dit samenspel handvaten om te komen tot een succesvolle, klant en medewerker instellingen in een sterk concurrerende ar- beidsmarkt steeds meer afhankelijk is van Stop met gluren naar de tussen klanten en medewerkers. Dit vraagt om hart voor de zaak en vooral om authen- gedreven organisatie. centraal de gedrevenheid van de organisatie. Dat wil buren ticiteit. Klanten zien in het handelen van alle De klant is u te snel af zeggen de gedrevenheid van medewerkers, medewerkers waar de organisatie voor staat. > Zie pagina 63 klanten en de organisatie in zijn totaliteit. > Zie pagina 29 Een schijnwereld opbouwen of zaken be- > Zie pagina 11
  2. 2. nr.11 | 8 oktober 2008 www.degedrevenorganisatie.nl TG-courant ‘Honesty pays’; eerlijkheid betaalt zich uit Dat inzicht kan soms confronterend en pijnlijk zijn of ‘niet passend’ lijken, maar creëren een fundament voor ‘langetermijn succes’. Centrale stelling was; gedreven zijn als organisatie is niet alleen De vraag is wel; hoe eerlijk durven mensen echt te zijn? De angst mooi en plezierig, het is steeds meer noodzakelijk om te overleven. regeert in de praktijk nog steeds teveel. Maar, eerlijkheid is nodig. Allereerst wordt een aantal kenmerken van een gedreven organisa- Er wordt nu nog teveel verborgen potentieel achter gehouden. tie besproken, waarbij praktijkvoorbeelden de revue passeren. Eerlijkheid vereist moed en durf en het management kan daar op - Rondom het begrip drijfveren wordt een voorbeeld gegeven hoe sturen. eigen ‘drijfveren’ van een Shared Service Center (SSC) de over Simon Noorman hand krijgen en daarmee het doel van organisatie en SSC uit het oog wordt verloren; de ontwikkeling van een eigen ‘koninkrijkje’ - Naast klanten en medewerkers zijn er meer stakeholders waar rekening mee moet worden gehouden. Een structuur als een ‘onderlinge’ geeft gevoel van gezamenlijkheid en versterkt het gevoel om gezamenlijk een doel te realiseren. Schaalvergroting heeft het risico van ‘vervreemding’, het is dan lastig om ‘dicht op de klant’ te blijven zitten. Dit vereist - zeker in grote organisa- ties - procesgericht denken. Via een discussie over drijfveren en transparantie daarvan, komt het gesprek op ‘eerlijkheid’. Er wordt een vergelijking gemaakt met ‘relatietherapie’ voor organisaties, waarbij eerlijk zijn naar jezelf centraal staat. Binnen organisaties zou je dat op drie niveaus kun- nen doen: individu, team en organisatie. Eerlijk betekent: de ‘politieke laag’ eraf. Dat geeft inzicht in werkelijke drijfveren, die per niveau verschillend kunnen zijn. Organisaties op zoek naar gedrevenheid Van onze redacteuren Interactie klant en medewerkers loven die je als organisatie niet waarmaakt, Amersfoort Die gedrevenheid van een organisatie komt werken in een toenemend transparante het meeste tot uiting in de interactie tus- wereld niet. organisatie De gedreven De gedreven organisatie Gedrevenheid bij medewerkers sen klant en medewerker. In het hart van het Wat wel helpt Klantgericht werken, vraaggestuurd organiseren en omgaan anders in te richten. zijn gemotiveerde medewerk- Bestuurders en managers zoeken steeds meer naar oplossingen om organisaties om te presteren en aan te sluiten primaire proces waar echt waardetoevoeg- met onvoorspelbaarheid in de omgeving lijken de nieuwe bakens te zijn. ers die zien dat weten in hoe ze daarmee om moeten gaan. talenten Maar veel organisaties ze niet hun werk hun De geDreven bij de drijfveren van klanten is es- ing plaatsvindt tussen klant en medewerker. Dit boek bevat een kritiek en een oplossingsrichting. De kritiek richt zich op kunnen benutten. En die zien dat wat ze voor de lopende discussie hoe organisaties complexiteit en dynamiek het hoofd kunnen bieden. Onder het motto ‘De klant is u (als organisatie) te snel af’ en organisatie sentieel voor het succesvol func- Die interactie verschilt per type organisatie. de klant en voor op een pleidooi doen ‘ertoe doet’. elkaar voor het inrichten van organisaties ‘Stop met gluren naar de buren’ worden deze ontwikkelingen geschetst. De oplossing richt zich tioneren van organisaties. Dat is Afhankelijk van de mate van contact en de Dan is de gedreven organisatie.perspectief. Uitbij medewerkerseen feit. gedreven organisatie ontstond ook de vanuit het klant-medewerker titel: De Gedrevenheid dit perspectief om te presteren de basis van het nieuwe boek ‘De exclusiviteit van het contact, praat je over: en gemotiveerd te werken in organisaties met een menselijke maat is de basis voor het succesvol functioneren van organisaties. Gedreven medewerkers Gedreven Organisatie’ van Martijn leiden tot gedreven organisaties en daarmee tot tevreden klanten. Co-creatie, Lidmaatschap, Impuls of Routine. De auteurs Dit boek is vooral bedoeld voor bestuurders, managers en professionals die Jansen, Joost Jolink, Simon Noor- Simon Noorman,organisaties te transformeren van aanbodgerichte, staan voor de opgave om Martijn Jansen, Joost anonieme en dichtgestructureerde organisaties naar organisaties die man en Michiel Schoemaker van Sturen op drijfveren Jolinkditen Michiel Schoemaker zijn werk- vraagsturing, klanten en medewerkers centraal willen stellen. Zij zullen in boek argumenten vinden waarom sommige veranderingstrajecten een Twynstra Gudde. Gedreven organisaties houden rekening bij Twynstra inrichting van als adviseurimplementatietraject om voor Gudde zaam arbeidsorganisaties oplossingsrichtingen aantreffen te ziendehoe de gedrevenAdvi- heilloze weg zijn, en een organisatie kan worden geïmplementeerd. met de drijfveren van klanten, die naast een Laurens Leurink en Ronald van Lier van Ditzo seurs en Managers. Michiel Schoemaker is De auteurs Martijn Jansen, Joost Jolink, Simon Noorman en Michiel Een recent onderzoek laat wederom zien goed product, erkenning, serieus genomen ontvangen het boek van Martijn Jansen tevens hoogleraar aan de Twynstra Gudde, adviseurs en Schoemaker zijn als adviseurs verbonden aan Nijmegen School managers. Michiel Schoemaker is tevens hoogleraar aan de Nijmegen School dat een positieve instelling van werknemers en begrepen willen worden. En met de dri- of Management van de Radboud Univer- of Management van de Radboud Universiteit. de grootste invloed heeft op de klanttevre- jfveren van medewerkers, die naast een aan- siteit.In hun dagelijkse adviespraktijk zien ze denheid. Zo komt tussen de 50-70% van de Marc van den Tweel van WNF ontvangt het boek tal basisvoorwaarden, betrokkenheid bij de Transparante organisaties veel bedrijven die zich focussen op control. klanten terug als een klacht wordt verholpen, van Simon Noorman organisatie en bij het werk, resultaat van In het boek gaan de auteurs terug naar de Dit boek vormt een tegengeluid op deze on- Martijn Jansen ISBN 9789013052107 Joost Jolink eigen werk en toekomstperspectief willen kern van organiseren. Een tevreden klant is twikkeling. Het boek combineert de visie en Simon Noorman NUR 807 Michiel Schoemaker maar stijgt dat aantal explosief naar 95% als zien. Juist in de interactie tussen klant en de beste reclame voor een organisatie. Een ervaring van de auteurs op het gebied van De gedreven organisatie de medewerker die helpt, proactief en en- thousiast is. De auteurs stellen dan ook in medewerker komt naar voren in hoeverre een organisatie stuurt op deze drijfveren en tevreden klant motiveert medewerkers om goed te blijven presteren. Leidinggevenden HRM, marketing, organisatie inrichting en organisatieontwikkeling. Het geeft concrete stelt interactie tussen hun boek dat het succes van bedrijven en daarmee het verschil maakt. staan slechts ten dienste van dit samenspel handvaten om te komen tot een succesvolle, klant en medewerker instellingen in een sterk concurrerende ar- beidsmarkt steeds meer afhankelijk is van Stop met gluren naar de tussen klanten en medewerkers. Dit vraagt om hart voor de zaak en vooral om authen- gedreven organisatie. centraal de gedrevenheid van de organisatie. Dat wil buren ticiteit. Klanten zien in het handelen van alle De klant is u te snel af zeggen de gedrevenheid van medewerkers, medewerkers waar de organisatie voor staat. > Zie pagina 63 klanten en de organisatie in zijn totaliteit. > Zie pagina 29 Een schijnwereld opbouwen of zaken be- > Zie pagina 11
  3. 3. nr.11 | 8 oktober 2008 www.degedrevenorganisatie.nl TG-courant Diversiteit van talent waarderen; voor iedere organisa- zijn als een 25-jarig jubileum wordt gevierd. Laten we elkaar wat dat tie een unieke opgave! betreft niet de les lezen. Bekijk vooral wat in de eigen context goed past. Een mooi voorbeeld (in relatie tot interactie medewerker/klant) De discussie spitste zich toe op hoe het talent van mensen kan werd gegeven door een detacheringorganisatie in de zakelijke dien- worden verbonden met de doelen van de organisatie en de uitdagin- stverlening. Deze organisatie betrekt opdrachtgevers als assessors bij gen van haar klanten. Basisgedachte; investeren in talent is de beste de selectiegesprekken van het eigen personeel. Op deze wijze wordt garantie voor zakelijk rendement. letterlijk de markt naar binnen getrokken (halen) en wordt tegelijk- ertijd opdrachtgevers een unieke ontwikkelingsmogelijkheid gebod- Diversiteit van talent; talent binnen onze organisaties zit (gelukkig!) en (brengen). Een ander mooi voorbeeld was dat van een ander niet alleen aan de top. Het zit door heel de organisatie verspreidt, bedrijf in de zakelijke dienstverlening (of hoe noem je de markt soms juist op heel onopvallende plaatsen. Belangrijk is om als or- waarin een schildersbedrijf opereert?). ganisatie goed in de smiezen te hebben welk talent je in huis hebt. Mensen hebben verschillende drijfveren om in een organisatie te werken en ook hun loopbaan/ontwikkelingsperspectief kan enorm verschillen. De kunst is die verschillen te waarderen. De valkuil; iedereen door dezelfde mal halen en daarmee een eendimensionale medewerker kweken. Ook willen we niet alleen de toppers hebben; net als in een voetbalteam is een teveel aan vedettes meestal geen garantie voor succes. Sterker nog, het werkt vaak averechts als we geen spelers hebben die zich ‘dienstbaar’ opstellen. Waar veel bedrijven ‘eigenaarschap’ van medewerkers hoog in het vaandel hebben, wordt het begrip veelal overdrachtelijk ingevuld. Uniciteit van de organisatie; behalve rekening houden met ieders Deze organisatie was na een management buy out in handen ge- unieke talenten, moeten we ook rekening houden met de uniciteit komen van het management en de medewerkers en had van van de organisatie. Waar het ene bedrijf zich zorgen moet maken als ‘eigenaarschap’ iets letterlijks gemaakt. iemand langer dan drie jaar blijft, mag het andere bedrijf juist trots Jan Theodoor de Vries Organisaties op zoek naar gedrevenheid Van onze redacteuren Interactie klant en medewerkers loven die je als organisatie niet waarmaakt, Amersfoort Die gedrevenheid van een organisatie komt werken in een toenemend transparante het meeste tot uiting in de interactie tus- wereld niet. organisatie De gedreven De gedreven organisatie Gedrevenheid bij medewerkers sen klant en medewerker. In het hart van het Wat wel helpt Klantgericht werken, vraaggestuurd organiseren en omgaan anders in te richten. zijn gemotiveerde medewerk- Bestuurders en managers zoeken steeds meer naar oplossingen om organisaties om te presteren en aan te sluiten primaire proces waar echt waardetoevoeg- met onvoorspelbaarheid in de omgeving lijken de nieuwe bakens te zijn. ers die zien dat weten in hoe ze daarmee om moeten gaan. talenten Maar veel organisaties ze niet hun werk hun De geDreven bij de drijfveren van klanten is es- ing plaatsvindt tussen klant en medewerker. Dit boek bevat een kritiek en een oplossingsrichting. De kritiek richt zich op kunnen benutten. En die zien dat wat ze voor de lopende discussie hoe organisaties complexiteit en dynamiek het hoofd kunnen bieden. Onder het motto ‘De klant is u (als organisatie) te snel af’ en organisatie sentieel voor het succesvol func- Die interactie verschilt per type organisatie. de klant en voor op een pleidooi doen ‘ertoe doet’. elkaar voor het inrichten van organisaties ‘Stop met gluren naar de buren’ worden deze ontwikkelingen geschetst. De oplossing richt zich tioneren van organisaties. Dat is Afhankelijk van de mate van contact en de Dan is de gedreven organisatie.perspectief. Uitbij medewerkerseen feit. gedreven organisatie ontstond ook de vanuit het klant-medewerker titel: De Gedrevenheid dit perspectief om te presteren de basis van het nieuwe boek ‘De exclusiviteit van het contact, praat je over: en gemotiveerd te werken in organisaties met een menselijke maat is de basis voor het succesvol functioneren van organisaties. Gedreven medewerkers Gedreven Organisatie’ van Martijn leiden tot gedreven organisaties en daarmee tot tevreden klanten. Co-creatie, Lidmaatschap, Impuls of Routine. De auteurs Dit boek is vooral bedoeld voor bestuurders, managers en professionals die Jansen, Joost Jolink, Simon Noor- Simon Noorman, Martijn Jansen, Joost staan voor de opgave om organisaties te transformeren van aanbodgerichte, anonieme en dichtgestructureerde organisaties naar organisaties die man en Michiel Schoemaker van Sturen op drijfveren Jolink en Michiel Schoemaker zijn werk- vraagsturing, klanten en medewerkers centraal willen stellen. Zij zullen in dit boek argumenten vinden waarom sommige veranderingstrajecten een Twynstra Gudde. Gedreven organisaties houden rekening bij Twynstra inrichting van als adviseurimplementatietraject om voor Gudde zaam arbeidsorganisaties oplossingsrichtingen aantreffen te ziendehoe de gedrevenAdvi- heilloze weg zijn, en een organisatie kan worden geïmplementeerd. met de drijfveren van klanten, die naast een Laurens Leurink en Ronald van Lier van Ditzo seurs en Managers. Michiel Schoemaker is De auteurs Martijn Jansen, Joost Jolink, Simon Noorman en Michiel Een recent onderzoek laat wederom zien goed product, erkenning, serieus genomen ontvangen het boek van Martijn Jansen tevens hoogleraar aan de Twynstra Gudde, adviseurs en Schoemaker zijn als adviseurs verbonden aan Nijmegen School managers. Michiel Schoemaker is tevens hoogleraar aan de Nijmegen School dat een positieve instelling van werknemers en begrepen willen worden. En met de dri- of Management van de Radboud Univer- of Management van de Radboud Universiteit. de grootste invloed heeft op de klanttevre- jfveren van medewerkers, die naast een aan- siteit.In hun dagelijkse adviespraktijk zien ze denheid. Zo komt tussen de 50-70% van de Marc van den Tweel van WNF ontvangt het boek tal basisvoorwaarden, betrokkenheid bij de Transparante organisaties veel bedrijven die zich focussen op control. klanten terug als een klacht wordt verholpen, van Simon Noorman organisatie en bij het werk, resultaat van In het boek gaan de auteurs terug naar de Dit boek vormt een tegengeluid op deze on- Martijn Jansen ISBN 9789013052107 Joost Jolink eigen werk en toekomstperspectief willen kern van organiseren. Een tevreden klant is twikkeling. Het boek combineert de visie en Simon Noorman NUR 807 Michiel Schoemaker maar stijgt dat aantal explosief naar 95% als zien. Juist in de interactie tussen klant en de beste reclame voor een organisatie. Een ervaring van de auteurs op het gebied van De gedreven organisatie de medewerker die helpt, proactief en en- thousiast is. De auteurs stellen dan ook in medewerker komt naar voren in hoeverre een organisatie stuurt op deze drijfveren en tevreden klant motiveert medewerkers om goed te blijven presteren. Leidinggevenden HRM, marketing, organisatie inrichting en organisatieontwikkeling. Het geeft concrete stelt interactie tussen hun boek dat het succes van bedrijven en daarmee het verschil maakt. staan slechts ten dienste van dit samenspel handvaten om te komen tot een succesvolle, klant en medewerker instellingen in een sterk concurrerende ar- beidsmarkt steeds meer afhankelijk is van Stop met gluren naar de tussen klanten en medewerkers. Dit vraagt om hart voor de zaak en vooral om authen- gedreven organisatie. centraal de gedrevenheid van de organisatie. Dat wil buren ticiteit. Klanten zien in het handelen van alle De klant is u te snel af zeggen de gedrevenheid van medewerkers, medewerkers waar de organisatie voor staat. > Zie pagina 63 klanten en de organisatie in zijn totaliteit. > Zie pagina 29 Een schijnwereld opbouwen of zaken be- > Zie pagina 11
  4. 4. nr.11 | 8 oktober 2008 www.degedrevenorganisatie.nl TG-courant “Zit je haar nog goed?” De gedreven organisatie gaat vooral over de interactie tussen de klant en de medewerker. Gedreven medewerkers leveren waarde aan klanten en zijn van waarde voor klanten. In de discussie kwamen veel voorbeelden voorbij hoe organisaties de interactie tussen medewerkers en klanten kunnen verbeteren. Commerciële organisaties zoals verzekeraars en de reisbureaubranche zijn hier mee bezig. Maar ook not-for-profit organisaties, zoals waterschap- pen, zien gedreven medewerkers als een belangrijk management- issue. Het mooiste voorbeeld van gedrevenheid bracht een van de deel- nemers aan de discussie naar voren. Het ging over een kapper die veel aandacht voor zijn klanten heeft. Na een week belt deze kap- per de klant op met de vraag; “zit je haar nog goed?” Het is een mooi teken van aandacht voor de klant, de liefde voor het vak en bovenal het contact onderhouden met de klanten. Als alle medewerkers in organisaties met een zodanige houding aan het werk zijn dan zou de gedrevenheid in organisaties sterk toenemen. Michiel Schoemaker Organisaties op zoek naar gedrevenheid Van onze redacteuren Interactie klant en medewerkers loven die je als organisatie niet waarmaakt, Amersfoort Die gedrevenheid van een organisatie komt werken in een toenemend transparante het meeste tot uiting in de interactie tus- wereld niet. organisatie De gedreven De gedreven organisatie Gedrevenheid bij medewerkers sen klant en medewerker. In het hart van het Wat wel helpt Klantgericht werken, vraaggestuurd organiseren en omgaan anders in te richten. zijn gemotiveerde medewerk- Bestuurders en managers zoeken steeds meer naar oplossingen om organisaties om te presteren en aan te sluiten primaire proces waar echt waardetoevoeg- met onvoorspelbaarheid in de omgeving lijken de nieuwe bakens te zijn. ers die zien dat weten in hoe ze daarmee om moeten gaan. talenten Maar veel organisaties ze niet hun werk hun De geDreven bij de drijfveren van klanten is es- ing plaatsvindt tussen klant en medewerker. Dit boek bevat een kritiek en een oplossingsrichting. De kritiek richt zich op kunnen benutten. En die zien dat wat ze voor de lopende discussie hoe organisaties complexiteit en dynamiek het hoofd kunnen bieden. Onder het motto ‘De klant is u (als organisatie) te snel af’ en organisatie sentieel voor het succesvol func- Die interactie verschilt per type organisatie. ‘Stop en voor buren’ pleidooi doen ‘ertoe doet’. de klant met gluren naar deop een worden deze ontwikkelingen geschetst. elkaar voor het inrichten van organisaties De oplossing richt zich tioneren van organisaties. Dat is Afhankelijk van de mate van contact en de Dan is de gedreven organisatie.perspectief. Uitbij medewerkerseen feit. gedreven organisatie ontstond ook de vanuit het klant-medewerker titel: De Gedrevenheid dit perspectief om te presteren de basis van het nieuwe boek ‘De exclusiviteit van het contact, praat je over: en gemotiveerd te werken in organisaties met een menselijke maat is de basis voor het succesvol functioneren van organisaties. Gedreven medewerkers Gedreven Organisatie’ van Martijn leiden tot gedreven organisaties en daarmee tot tevreden klanten. Co-creatie, Lidmaatschap, Impuls of Routine. De auteurs Dit boek is vooral bedoeld voor bestuurders, managers en professionals die Jansen, Joost Jolink, Simon Noor- Simon Noorman, Martijn Jansen, Joost staan voor de opgave om organisaties te transformeren van aanbodgerichte, anonieme en dichtgestructureerde organisaties naar organisaties die man en Michiel Schoemaker van Sturen op drijfveren Jolinkditen Michielmedewerkers centraal willen stellen. Zijwerk- vraagsturing, klanten en Schoemaker zijn zullen in boek argumenten vinden waarom sommige veranderingstrajecten een Twynstra Gudde. Gedreven organisaties houden rekening bij Twynstra inrichting van als adviseurimplementatietraject om voor Gudde zaam arbeidsorganisaties oplossingsrichtingen aantreffen te ziendehoe de gedrevenAdvi- heilloze weg zijn, en een organisatie kan worden geïmplementeerd. met de drijfveren van klanten, die naast een Laurens Leurink en Ronald van Lier van Ditzo seurs en Managers. Michiel Schoemaker is De auteurs Martijn Jansen, Joost Jolink, Simon Noorman en Michiel Een recent onderzoek laat wederom zien goed product, erkenning, serieus genomen ontvangen het boek van Martijn Jansen tevens hoogleraar aan de Twynstra Gudde, adviseurs en Schoemaker zijn als adviseurs verbonden aan Nijmegen School managers. Michiel Schoemaker is tevens hoogleraar aan de Nijmegen School dat een positieve instelling van werknemers en begrepen willen worden. En met de dri- of Management van de Radboud Univer- of Management van de Radboud Universiteit. de grootste invloed heeft op de klanttevre- jfveren van medewerkers, die naast een aan- siteit.In hun dagelijkse adviespraktijk zien ze denheid. Zo komt tussen de 50-70% van de Marc van den Tweel van WNF ontvangt het boek tal basisvoorwaarden, betrokkenheid bij de Transparante organisaties veel bedrijven die zich focussen op control. klanten terug als een klacht wordt verholpen, van Simon Noorman organisatie en bij het werk, resultaat van In het boek gaan de auteurs terug naar de Dit boek vormt een tegengeluid op deze on- Martijn Jansen ISBN 9789013052107 Joost Jolink eigen werk en toekomstperspectief willen kern van organiseren. Een tevreden klant is twikkeling. Het boek combineert de visie en Simon Noorman NUR 807 Michiel Schoemaker maar stijgt dat aantal explosief naar 95% als zien. Juist in de interactie tussen klant en de beste reclame voor een organisatie. Een ervaring van de auteurs op het gebied van De gedreven organisatie de medewerker die helpt, proactief en en- thousiast is. De auteurs stellen dan ook in medewerker komt naar voren in hoeverre een organisatie stuurt op deze drijfveren en tevreden klant motiveert medewerkers om goed te blijven presteren. Leidinggevenden HRM, marketing, organisatie inrichting en organisatieontwikkeling. Het geeft concrete stelt interactie tussen hun boek dat het succes van bedrijven en daarmee het verschil maakt. staan slechts ten dienste van dit samenspel handvaten om te komen tot een succesvolle, klant en medewerker instellingen in een sterk concurrerende ar- beidsmarkt steeds meer afhankelijk is van Stop met gluren naar de tussen klanten en medewerkers. Dit vraagt om hart voor de zaak en vooral om authen- gedreven organisatie. centraal de gedrevenheid van de organisatie. Dat wil buren ticiteit. Klanten zien in het handelen van alle De klant is u te snel af zeggen de gedrevenheid van medewerkers, medewerkers waar de organisatie voor staat. > Zie pagina 63 klanten en de organisatie in zijn totaliteit. > Zie pagina 29 Een schijnwereld opbouwen of zaken be- > Zie pagina 11

×