20091103 Wie Was Wie Folder Def1

1,047
-1

Published on

Folder about the genealogical platform WieWasWie.nl.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,047
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20091103 Wie Was Wie Folder Def1

  1. 1. Landelijk persoonshistorische informatie vinden, doorzoeken, bekijken, bewerken, verrijken, bewaren, delen en verkrijgen
  2. 2. Omdat we heel veilig WieWasWie en beschermd leven, zijn Wie was je betovergrootvader? Erfgoedinstellingen bezitten we een beetje ontheemd Wie was de eerste bewoner van je de bronnen voor deze verhalen; huis? Wie was de stichter van het zij beheren de schatkamers van geraakt. De zoektocht lokale kasteel? En wie was toch onze cultuur. Om de geschiedenis die kleurrijke oudtante waarover levend te houden is het van groot naar de eigen familie- iedereen het altijd over heeft op belang deze open te stellen voor familiefeestjes? zoveel mogelijk mensen. Daartoe geschiedenis is een is een nieuw initiatief genomen: Nederlanders houden zich steeds WieWasWie. zoektocht naar iets meer bezig met genealogie en persoonsgeschiedenis. Op tele- WieWasWie is een landelijke wezenlijks. visie zijn programma’s te zien website voor historisch onder- over de geschiedenis van bekende zoek naar personen en familie. en gewone Nederlanders. En Een groeiend aantal erfgoed- Hans Goedkoop - presentator ‘Andere Tijden’, VPRO biografieën behoren vaak tot de instellingen werkt samen aan dit bestverkopende publicaties. initiatief door hun collecties met persoonsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Daarmee wordt dit vernieuwende platform de belangrijkste leverancier van historische informatiebronnen over personen. Door zoveel mogelijk historische bronnen online beschikbaar te stellen maakt WieWasWie onder- zoek naar personen toegankelijk voor iedereen. Onderzoekers en geïnteresseerden hoeven niet meer ‘stad en land’ af te reizen naar ver- schillende archieven, maar kunnen voortaan via één online loket een schat aan informatie raadplegen. Thuis, op het werk, op de redactie of op de studiezaal. Voor meer informatie over deelname, Bewoners Korte Annastraat, 1974, bron: mail naar hans@wiewaswie.nl Noord-Hollands Archief, © Poppe de Boer
  3. 3. Waarom WieWasWie? Het Sociaal Cultureel Planbureau Meerwaarde voor instellingen Binnen WieWasWie worden nieuwe Meerwaarde voor het publiek heeft onderzoek gedaan naar de - Deelnemende erfgoedinstellingen diensten ontwikkeld die gebruikt Door de brede samenwerking interesse van Nederlanders voor kunnen via WieWasWie talrijke kunnen worden bij het verwerken komt de betrouwbare historische historie. Daaruit blijkt dat 70% nieuwe geïnteresseerden bereiken. van informatie uit de archief- persoonsinformatie van erfgoed- van de Nederlandse bevolking - Het landelijke aanbod van histo- collecties. WieWasWie nodigt instellingen binnen handbereik geïnteresseerd is in geschiedenis. rische persoonsinformatie daagt gebruikers uit hun onderzoeks- van het grote publiek. 62% van de bevolking is vooral zowel ervaren als minder ervaren resultaten te publiceren op de - Omdat steeds meer erfgoed- geïnteresseerd naar de familie onderzoekers uit om op zoek te website. Deze user generated instellingen zich aansluiten komt en de woonomgeving. Met de gaan naar historische persoons- content zal duidelijk te onder- daarmee een eind aan de soms publieksvriendelijke website informatie. scheiden van de betrouwbare eindeloze zoektochten langs speelt WieWasWie in op de groei- - De informatie die erfgoedinstel- informatie van de archieven. erfgoedinstellingen. ende nieuwsgierigheid van het lingen beheren zal daardoor meer - Gebruikers van WieWasWie Nederlandse publiek naar ver- en intensiever gebruikt worden. zullen de goede vindbaarheid en halen over historische personen. - Ook profiteren instellingen de volledigheid van de informatie Toevallige bezoekers van de site van de landelijke publiciteits- waarderen. Alles wat ik worden uitgedaagd met vragen campagne rond WieWasWie - De handleidingen, de hulp bij over hun familiegeschiedenis. - Instellingen besparen budget het zoeken, de handige tools en schrijf gaat dankzij de gezamenlijke ont- de aandacht voor nieuws en fun wikkeling van het platform en spreken de gebruikers aan. uiteindelijk Familie op de camping, 1991, bron: de aangeboden toepassingen. - De mogelijkheid om onderzoeks- Noord-Hollands Archief, © Poppe de Boer resultaten op te slaan en te delen over mensen. met anderen maakt WieWasWie extra aantrekkelijk. Voor mijn - Onderzoekers willen vaak niets liever dan een scan ontvangen van onderzoek zijn de originelen. Die kunnen worden gekocht via de one-stop-shop. genealogische Voor deelname aan WieWasWie, banden erg neem contact op met Hans van der Veen, hans@wiewaswie.nl of tele- belangrijk. fonische op nummer: 020 627 00 10. Chris van der Heijden - historisch/politiek commentator, journalist en docent aan de School voor Journalistiek
  4. 4. Hoe werkt Wie is WieWasWie? WieWasWie? WieWasWie maakt een veel- Om er zeker van te zijn dat informa- Binnen WieWasWie werken instel- De Stichting Archief Programmatuur heid aan bronnen voor persoons- tie effectief wordt uitgewisseld en lingen uit de erfgoedsector samen (STAP) is verantwoordelijk voor onderzoek toegankelijk op één dat een groot publiek bereikt wordt, aan een landelijke website voor WieWasWie. STAP is opgericht in overzichtelijk en laagdrempelig maakt WieWasWie gebruik van: historisch familie- en persoons- 1989 en is gericht op de realisatie online platform. Denk bijvoorbeeld - Een snelle en stabiele website onderzoek. Hieronder bevinden en exploitatie van complexe aan huwelijksaktes, gegevens uit met een robuuste architectuur zich zowel deelnemers aan bij- samenwerkingsprojecten van doop-, trouw- en begraafboeken - Open source software (bij voorkeur) voorbeeld Genlias en de Digitale erfgoedinstellingen met een tech- en bevolkingsregisters, maar ook - Open standaarden Stamboom, als gebruikers van nologiecomponent. Een stuurgroep aan portretten, foto’s van sporters - Schaalbare soft- en hardware Pictura en Isis. Een lijst van deel- die bestaat uit afgevaardigden van en teams, schoolfoto’s, lijsten van - Keuzevrijheid in centraal en nemende instellingen vindt u op de deelnemende instellingen bepaalt opvarenden, militairen, notabelen decentraal databeheer achterkant. In de toekomst zal het het projectbeleid. of edelen. Kortom, alle mogelijke - Een database die tot op itemniveau aantal deelnemers groeien. bronnen uit het verre of recente doorzoekbaar is voor zoekmachines De uitvoering en exploitatie van verleden waarin namen genoemd - Toegang tot collecties van WieWasWie is ondergebracht bij worden of personen te zien zijn. erfgoedinstellingen Koningin Juliana en Prins Bernhard met Projectbureau STAP. - De mogelijkheid om user gene- hun 4 dochters, bron: Nationaal Archief, rated content te creëren en te © Max Koot Studio BV raadplegen - Een gefaseerde aanpak: eerst een solide zoeksysteem, dan extra functionaliteiten Een neef heeft onze stamboom een aantal jaar geleden uit- gezocht en dat heeft mij een veel gelukkiger mens gemaakt. Dat hele kleine beetje kennis is superwaardevol. Frénk van der Linden - journalist voor, onder andere, NCRV, NPS, Het Gesprek, RTV Noord-Holland en Het Parool
  5. 5. Wanneer gaat WieWasWie van start? WieWasWie komt eind 2010 De ontwikkeling van WieWasWie WieWasWie is op dit moment bezig De voortgang en de stand beschikbaar voor het publiek. geschiedt in twee fases. met de tweede fase: het detailleren van zaken zijn te volgen op Daaraan voorafgaand krijgen In de eerste fase zijn de volgende en uitvoeren van de plannen. www.wiewaswie.nl. deelnemers toegang tot de deelplannen ontwikkeld: testversie. - Projectbeschrijving Belangrijke onderwerpen Geïnteresseerde en deelnemende - Technisch ontwerp daarbij zijn: instellingen kunnen daar na het - Businessmodel - Communicatie met (potentieël) invoeren van een wachtwoord - Communicatieplan deelnemende instellingen alle genoemde plannen lezen en - Vormgeving en interactie - Ontwikkeling van standaarden downloaden. Een wachtwoord voor data-uitwisseling en digi- vraagt u aan bij Projectbureau talisering STAP (info@wiewaswie.nl). - Aansluiting van het project op de belangrijkste collectie- managementsoftware - Ontwikkeling van achtergrond- informatie en aanvullende services - Onderzoek naar juridische aspecten Ik vind het geweldig dat archieven dankzij initiatieven als WieWasWie steeds toe- gankelijker worden. We staan Gezinskaart, op dat gebied aan het begin van een revolutie. bron: Gemeentearchief Rotterdam Ad van Liempt - journalist, publicist en programmamaker van, onder andere, ‘De Oorlog’
  6. 6. Meedoen met Met een platform als WieWasWie? WieWasWie wordt Door mee te doen aan WieWasWie Heeft u vragen over deelname genealogisch onderzoek veel gemakkelijker voor brengt u de schatten van uw erf- aan WieWasWie of wilt u meer goedinstelling binnen handbereik informatie? Neem dan contact op het grote publiek. van een groot publiek. Zo draagt u met collectie- en communicatie- bij aan een betere toegankelijkheid manager Hans van der Veen, van de geschiedenis en stimuleert hans@wiewaswie.nl of 020 6270010. u historisch persoonsonderzoek. Hij beantwoordt graag uw vragen Valentijn Bijvanck, Hoe meer erfgoedinstellingen of komt bij u langs. directeur Nationaal Historisch Museum meedoen aan WieWasWie, hoe groter het succes van het project. Sluit u aan als deelnemer van WieWasWie! Deelnemers leveren historische persoonsgegevens en betalen een jaarlijkse bijdrage. Daarvoor krijgen ze inspraak in het project en participeren ze in pilots. Deelnemers aan WieWasWie Oefenmeester Bob Glendenning op de betalen een jaarlijkse bijdrage schouders, bron: Nationaal Archief die recht geeft op het gebruik van faciliteiten van WieWasWie. De hoogte van de deelnemers- bijdrage is afhankelijk van de contractduur, de hoeveelheid content en het instapmoment. Afspraken over het gebruik van diensten en het recht op inspraak worden vastgelegd in een overeenkomst.
  7. 7. Huidige deelnemers Genlias - Nationaal Archief, Tresoar, Drents Archief, Groninger Archieven, Historisch Centrum Overijssel, Gelders Archief, Utrechts Archief, Noord- Hollands Archief, Zeeuws Archief, Brabants Historisch Informatiecentrum, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Nieuw Land Erfgoedcentrum. Digitale stamboom - Gemeente Archief Rotterdam, Stadsarchief Delft, Regionaal Archief Eindhoven, Regionaal Archief Leiden, Regionaal archief Alkmaar, Noord-Hollands Archief. Gebruikers van software Pictura - Regionaal Archief Tilburg, Stadsarchief Breda Gebruiker van software Isis - Zeeuws Archief Anders - Centraal Bureau voor Genealogie, Haags Gemeente Archief, Instituut voor Sociale Geschiedenis. Projectbureau STAP Bezoekadres: DuintjerCS, Vijzelstraat 72, Kamer 2.22, 1017 HL Amsterdam Postadres: postbus 15888, 1001 NJ Amsterdam Telefoon: 020 62 70 010 Hans van der Veen (collecties & communicatie), hans@wiewaswie.nl

×