• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Conc bio กสพท54
 

Conc bio กสพท54

on

 • 2,295 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,295
Views on SlideShare
2,284
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
88
Comments
0

2 Embeds 11

http://wasfilm.blogspot.com 9
http://wasfilm.blogspot.com.br 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Conc bio กสพท54 Conc bio กสพท54 Document Transcript

  • หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมแนวข้อสอบ กสพท. ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆ ที่จะสอบ กสพท. ในปี 2555 นี้ขอทาความเข้าใจก่อนว่า ชุดนี้ไม่ใช่ข้อสอบที่น้องจะท่องจาเข้าไปตอบได้อย่างเป๊ะๆ และขอให้น้องๆ นาไปทบทวน ลองอ่านและทาความเข้าใจดูนะครับ ปรับปรุงในส่วนที่ตนเองยังไม่ได้ปล.โจทย์อาจจะรวบรวมมาไม่ครบทุกข้อและฉบับต้นขั้วไม่มีช้อยส์มาให้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณ เพื่อนๆในคณะแพทย์ที่เก็บรวบรวมข้อสอบไว้หลังจากช่วงสอบเสร็จ และหนังสือชีววิทยาของพี่เต๊นและหนังสือชีววิทยาของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยย่นระยะเวลาในการเฉลยโจทย์และคาอธิบายในบางข้อ ตั้งใจ อดทน มีสติ สู้ๆ ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีครับ
  • หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมเมื่อปี 2553 – 2554 ข้อสอบชีวะได้รวมกับข้อสอบฟิสิกส์ เคมี ในข้อสอบวิทย์ฉบับเดียวกัน โดยจะมี 2ฉบับๆละ 90 คะแนน (รวม180คะแนนแล้วคิดสัดส่วนเป็น 28%) โดยจะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ให้เวลาฉบับละ 2 ชั่วโมง โดยมีชีวะ ฉบับละ 30 ข้อๆละ 1 คะแนน รวม 2 ฉบับก็เป็น 60 คะแนน ดังนั้นจึงข้อสอบชีวะแต่ละข้อจะมีผลต่อคะแนนรวมสุดท้ายข้อละ 0.15 คะแนนส่วนปี 2555 นี้ข้อสอบแยกเป็น 7 วิชา แยกสอบชีวะตังหาก โดยจะมี 100 ข้อๆละ 1 คะแนน และให้เวลา1 ชม. ครึ่ง ดังนั้นแต่ละข้อจะมีผลต่อคะแนนรวมสุดท้ายข้อละ 0.093 คะแนนแนวข้อสอบที่รวบรวมมาจะเป็นรวมทั้ง 2 ฉบับ ทั้งเช้าและบ่าย และแยกเป็นเรื่องๆไว้นะครับกล้องจุลทรรศน์ - ให้แยกความแตกต่างของกล้องแบบใช้แสงกับแบบอิเล็กตรอน (แบบอิเล็กตรอน จะเห็นชัดกว่า ละเอียดกว่า เพราะมีการใช้ลาแสงอิเล็กตรอน มีกาลังขยายมากกว่า และมีการเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า ทาให้ลาแสงอิเล็กตรอนเข้มขึ้นในการตกกระทบวัตถุ)เซลล์ - การทางานของ Contractile Vacuole (ควบคุมสมดุลของน้าจืด) - ส่วนของ Cell Membrane ที่ผลต่อการเกิดหมู่เลือด ABO ซึ่งก็คือ Carbohydrate Membrane แบ่งได้ 2 อย่างคือ Glycoprotein กับ Glycolipid - ออร์กาเนลล์ใดบ้างมีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น (Chloroplast, Mitochondria) - มีการสันนิษฐานว่า Chloroplast พัฒนามาจาก Bacteria เพราะอะไร (จาลองตนเองได้โดยไม่อาศัย นิวเคลียส มี 70s ribosome และมีการพับทบคล้ายกับ mesosome ของพวก Prokaryote) - ให้รูปเซลล์เม็ดเลืองแดงแช่สารละลายมา ตอบคาถาม ง่ายๆ แค่แยกให้เป็น - ยูกลีนาใช้อะไรการเคลื่อนที่บ้าง (เลือกตอบ) (Flagellum, Microtubule)
  • หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมสารชีวโมเลกุล - การทดลองใช้น้าลายย่อยแป้งกับน้าตาล ควรจะมีการใช้ตัวแปรควบคุมอย่างไร (วิเคราะห์ น้าลายจะมี Amylase ไว้ย่อยกลายเป็น Maltose แต่ยังไม่ได้ Monosaccharide ดังนั้นควรควบคุม Enzyme ที่ จะมาย่อยให้เหมือนกัน จะได้แยกความแตกต่างของสารที่ถูกย่อยได้)การสลายอาหารระดับเซลล์ - กลูโคส 10 โมเลกุล หายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจน จะได้กี่ ATP (20) - ขั้นตอนใดของ Glycolysis ที่ให้พลังงาน (เมื่อกลูโคสถูกเปลี่ยนเป็น PGA 2 โมเลกุลจะได้ 2 ATP)อนุกรมวิธาน - ให้เหตุว่าทาไมสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินกับสาหร่ายสีเขียว จึงไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เพราะ สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเป็น Prokaryote ส่วนสาหร่ายสีเขียวเป็น Eukaryote) - ฝึกทาไดโคโตมัสคีย์ให้เป็น ปี 54 ออก 1 ข้อ แยกลักษณะสัตว์แต่ละประเภท - แยกแผนผังที่แตกออกจากพวก Chordate เป็น Mammal Aves Amphibian Reptileระบบย่อยอาหาร - ถ้าย่อย Lactose ไม่ได้ อวัยวะใดผิดปกติ (ลาไส้เล็ก เพราะผลิต Lactase) - ถ้าถูกตัดถุงน้าดี ควรกินอาหารประเภทใด (อาหารไขมันต่าหรือไม่มีไขมัน เพราะไม่มน้าดีช่วยตีไขมัน ี แตกเป็นชิ้นเล็กๆ ลาไส้เล็กจะทางานหนัก) - ให้รูปฟันมาและดูว่าอุดฟันกรามไปกี่ซี่ (ดูสูตร I:C:P:M ให้เป็น เรียง Incisor (ตัด) : Canine (ฉีก): Premolar (บด) : Molar (กราม) ของผู้ใหญ่จะเป็น 2:1:2:3 )
  • หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมระบบลาเลียง - ถ้าฉีดผงถ่านเข้าหลอดน้าเหลืองจะไปพบที่ไหน (ม้ามเพราะเป็นต่อมน้าเหลืองมีหน้าที่กาจัดสิ่ง แปลกปลอมที่อยู่ในน้าเหลิอง) - เมื่อถูกทิ่มด้วยของแหลม จะเกิดการปวด อักเสบ เพราะเกิดจากอะไร (การตอบสนองจากภูมิคุ้มกัน non specific defense immune) - เมื่อเหยียบถูกปะการัง แล้วมีชิ้นส่วนของปะการังฝังอยู่ในผิวหนังจะเป็นอย่างไร (มีการอักเสบ บวม แดง มีหนอง เนื่องจากเม็ดเลือดขาวมีการทาลายสิ่งแปลกปลอม) - ออกเรื่องเกี่ยวกับ Neutrophil - ปลูกถ่ายอวัยวะผิดจะเกิดอะไรขึ้น (ถูก Antibody ของร่างกายต่อต้าน)ระบบขับถ่ายออกผสมกับเรื่องต่อมไร้ท่อ ออกเรื่องหน่วยไต ถามติดกัน 2 ข้อ - ฮอร์โมนใดที่มีผลต่ออวัยวะในภาพนี้ (3) (A มีผลต่อไต B มีผลต่อ Metabolism)A- ACTH B- Cortisol C- Aldosterone D- Vasopressin1. A,B 2. B,C 3. C,D 4. A,B,C 5. B,C,D- จากฮอร์โมนในข้อที่แล้ว มีผลต่อส่วนใดในภาพ (4) (Distal tubule กับ Collecting duct)1. ก,ข 2. ก,ข,ค 3. ค,ง 4. จ,ฆ 5. จ,ง,ฆ- ถามว่าหน่วยไตทาหน้าที่ใดบ้าง (กรองสาร ดูดสารที่มีประโยชน์กลับ และขับสารที่เป็นของเสียออก)ระบบประสาท- ยาชา ที่ใช้ระงับความเจ็บปวด มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (2)A. ทาให้ Na+ Channel ไม่เปิด B. โมเลกุลของยาชาจะไปช่วยจับกับสารสื่อประสาทC. ทาให้แคลเซียมไอออนภายในเซลล์ประสาทเปลี่ยนแปลง1. A เท่านั้น 2. A และ B 3. B และ C 4. A และ C 5. A และ B และ C(ข้อ C ผิดเพราะแคลเซียมไอออนจะคงอยู่เท่าเดิม แต่ทางานได้น้อยลงเพราะถูกโมเลกุลยาชาแย่งจับ)
  • หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม- อวัยวะรับสัมผัส ลิ้น ถามบริเวณรับรสของลิ้นจุดไหนบ้างต้องรู้หมดนาย ก. กินสัปปะรดและดื่มกาแฟเข้มไม่ใส่น้าตาล ลิ้นบริเวณใดที่รับรสบ้าง (1) 1. บริเวณ A และ B 2. บริเวณ B และ C 3. บริเวณ A และ C 4. บริเวณ A และ D 5. บริเวณ A และ B และ D(บริเวณ A-D รับขม เปรี้ยว เค็ม หวานตามลาดับ กาแฟเข้มรสขม โจทย์ใบ้ว่าไม่ใส่น้าตาลแสดงว่าไม่เอารสหวาน สัปปะรดรสเปรี้ยว ดังนั้นจึงตอบแค่รสขมกับเปรี้ยว) - อวัยวะรับสัมผัส ตา การเพ่งมองวัตถุใกล้-ไกล เวลาตาเพ่งมองสิ่งที่อยู่ไกลระยะอนันต์ ส่วนใดของตาที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง (3) 1. V และ W และ X 2. X และ Y และ Z 3. V และ W และ X และ Z 4. U และ X และ Y และ Z 5. V และ W และ Y และ Z (เพ่งมองไกล กล้ามเนื้อม่านตา(V) จะคลายตัว เอ็นยึดเลนส์(W)จะตึง เลนต์ตา(X) จะแบน ม่านตา(Z) จะขยาย) เพิ่มเติม : เป็นระบบประสาท sympathetic ใช้ในที่มืดระบบต่อมไร้ท่อ - ฮอร์โมนของผู้หญิงตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง (เลือกตอบ) (HCG, Estrogen, Progesterone) - สิ่งมีชีวิตใดที่สร้างฮอร์โมนแบบเดียวกับผึ้งได้ (ผึ้งสามารถสร้าง Estrogen ได้) - ปัจจัยใดมีผลต่อการสังเคราะห์ T4 (ไอโอดีน เพราะเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง Thyroid Hormone) - ให้เรียงลาดับขั้นตอนเหตุการณ์สลาย Glycogen ของตับ (4) A – ตับสั่งสลายไกลโคเจน B – กลูโคสในกระแสเลือดลดลง C - ตับอ่อนหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน D – กลูโคสในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น 1. A-B-C-D 2. A-D-C-B 3. C-B-A-D 4. B-C-A-D 5. D-A-C-Bพฤติกรรมสัตว์ - ออก 1 ข้อ ถามเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้ (มี 5 อย่าง ความเคยชิน,ฝังใจ,ใช้เหตุผล,ลองสุ่ม,มีเงื่อนไข)
  • หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมระบบสืบพันธุ์ - ให้ภาพมดลูก รังไข่ ส่วนใดที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิสนธิ - ให้ภาพอัณฑะมา ให้บอกเส้นทางเดินของอสุจิเป็นขั้นตอนๆ - เรื่องการเจริญเติบโต Blastocyst จะฝังที่มดลูกใน 7 วันหลังปฏิสนธิ และให้จาเนื้อเยื่อ 3 ชั้นในระยะ Gastrulation เปลี่ยนไปเป็นระบบ อวัยวะใดบ้างพืช - การสังเคราะห์แสงจะได้ O2 จาก เลือกตอบ(น้าหรือคาร์บอนไดออกไซด์) และจะขับออกทาง เลือกตอบ (เส้นใบ ปากใบ หรือเลนติเซล) ตอบ O2 เกิดจากการแตกตัวของน้า และการขับ O2 เป็น การ Transpiration ซึ่งจะขับรูปแบบแก๊สซึ่งจะออกทางปากใบ ผิวใบ เลนติเซล ส่วนการขับใน รูปแบบหยดน้าหรือ Guttation นั้นจะขับตรงรูผิวใบ ปลายผิวใบ - บอกลักษณะของใบพืชในที่แห้งแล้ง (มีใบน้อย ลดจานวนการคายน้า ปากใบอยู่ต่ากว่า Epidermis มี ชั้น Cuticle ปกคลุม รากลึก ลาต้นเตี้ยหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจากใบเป็นหนาม) - พืชที่อยู่ในสภาวะที่มีควันพิษมากๆ จะมีปากใบกับการสร้างผลึกเป็นอย่างไร (ปากใบมากเนื่องจาก ต้องคายน้าเป็นการกาจัดสารพิษออกได้อีกทางหนึ่ง และการสร้างผลึกมากเนื่องจากจะเก็บสะสมพิษ ไว้ใน Sap Vacuole) - ออกเรื่องส่วนประกอบของดอกแรกแย้ม อันนี้เหมือนความรู้รอบตัว - ฮอร์โมนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ด (Abscisic Acid กับ Gibberellin) - ให้รูปกระถางต้นไม้คว่าหัวมา ส่องแสงใส่ Auxin โดยให้บอกว่าทิศทางของรากและยอดไปทิศใด (สังเกตง่ายๆ รากหนีแสง ยอดเข้าหาแสง) - การเปลี่ยนสีของใบไม้จากสีน้าเงินไปเป็นสีแดง เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เพราะอะไรพันธุศาสตร์ - ออกเรื่อง Linkage Gene ของแมลงหวี่ ให้ Genotype DdBb x ddbb แล้วให้ดูว่ารุ่นลูกข้อไหน เป็นไปได้น้อยที่สุด (หลักการคิดคือยีน 2 ยีนนั้นจะอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน ไปด้วยกันตลอด ให้ คิดพ่วงกันไปเลย) - ให้คารีโอไทป์ของคนมา ถามว่าเป็นโรคอะไร ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็น (ดูเพศก่อน คู่ 23 ถ้าเป็นหญิงจะ แท่งใหญ่ทั้งคู่ XX ส่วนชายจะแท่งใหญ่กับเล็ก XY จากนั้นก็ให้ดูที่ความผิดปกติ เทอร์เนอร์ X ขาด ไคลเฟลเตอร์ X เกิน คริชูดาร์ คู่ที่ 5 พาทัวร์ คู่ที่ 13 เอดเวิร์ด คู่ที่ 18 ดาวน์คู่ที่ 21 ฝึกดูให้เป็น)
  • หมอมวลชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม - ให้ Pedigree มา 5 อันแล้วถามว่าอันไหนน่าจะเป็น G-6-PD X-linked Recessive (ง่ายๆ ส่วนมาก ผู้ชายจะเป็น ก็ดูว่าอันไหนที่แม่เป็น ลูกชายต้องเป็น) - กระบวนการ PCR ของแบคทีเรียต่างกับคนอย่างไร (ของคนใช้การจาลอง DNA Replication ด้วย RNA primer ส่วนของแบคทีเรียใช้ DNA primer) - สารพันธุกรรมของไวรัส มีเปอร์เซ็นต์ของเบส A และ C และ G มา ส่วนอีกตัวให้แค่ % แต่ไม่บอกว่า เบสอะไร ให้สรุปว่าข้อไหนเป็นไปได้น้อยที่สุด (ใช้กฎของ ChaGraff แยกออกมาให้ได้ว่าเป็น DNA หรือ RNA แล้ววิเคราะห์ช้อย ต้องรู้ว่าเบสใดมีกี่วง ทา H-bond กี่พันธะด้วย เป็นน้าตาลอะไร)วิวัฒนาการ - ให้รูปฟอสซิลปลาในชั้นดิน 3 ชั้นแล้วให้สรุปว่าอย่างไร - ให้ภาพสายวิวัฒนาการว่าสายใดที่จะใกล้ชิดกันมากที่สุดระบบนิเวศ - ถามว่าควายกับนกเอี้ยงมีความสัมพันธ์คล้ายกับอะไรในช้อย (เป็น Proto-cooperation คืออยู่กันดี ทั้ง 2 ฝ่ายแยกกันก็ไม่เป็นอะไรเช่น มดดากับเพลี้ย ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล ม้าลายกับ นกกระจอกเทศ ปลาจิ้มฟันจระเข้กับจระเข้) - ลักษณะของต้นป่าโกงกาง (ความรู้รอบตัว เนื่องจากเป็นบริเวณป่าชายเลน ดังนั้นเมล็ดจะงอกในดินที่ ขังด้วยน้าไม่ได้ เมล็ดจึงสามารถงอกและเติบโตบนต้นได้เลย) - ให้เรียงลาดับไบโอมจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลก เรียงดังนี้ (ไบโอมป่าดิบชื้น ไบโอมสะวันนา ไบโอม ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ไบโอมไทกา ไบโอมทุนดรา) - ถามเรื่องการจัดกลุ่มร่วมกันของพืชเช่น (พืชกับมอส มอสกับฟังไจ ไลเคนส์ ไปทบทวนมาด้วยนะครับ)หลังจากอ่านจบแล้ว น้องๆบางคนอาจจะคิดว่าโจทย์ง่าย แต่ว่าในสภาพตอนสอบจริงๆ โจทย์ไม่ได้มีช้อยตอบให้ตรงๆ เหมือนตอนนีนะครับ จะเป็นคาตอบแบบ ก. ข. ค. ข้อไหนถูกบ้าง ผิดบ้าง ถูกผิดกี่ข้อ ซึ่งทา ้ให้ลังเลใจที่จะตอบและจะเสีย Self ทาให้ลนได้นะครับ ขอให้น้องๆ ตั้งใจ มีสติและอย่าประมาท ให้กลับไปทบทวนในจุดที่เรายังไม่ได้ จะได้ไม่พลาดซ้าในวันสอบจริง ขอให้นองๆ โชคดีครับ ้ เปลวเทียนน้อยๆ ในค่ำคืนไม่มีแสง เปลวเทียนน้อยๆ แม้ลมแรงไม่หวันไหว เพือคนมำกมำย เพือโรคร้ำยได้สิ้นไป เพือชีวิตทีฝำกไว้ในมือเธอ