กิจกรรม 5 ส.

6,423 views
5,647 views

Published on

จะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่า ต้นตำรับของกิจกรรม 5 ส. มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นและถูกนำมาใช้ในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรม 5 ส.

 1. 1. กิจกรรม 5 ส วิชาสุขศึกษา พ .43101 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ครูพชรพรรณ สมศรี กาวิละวิทยาลัย สพม .34 เชียงใหม่
 2. 2. ส .1 สะสาง ( SEIRI) - เซริ ส . 2 สะดวก (SEITON) - เซตัง ส . 3 สะอาด (SEISO) - เซโซ ส . 4 สุขลักษณะ (SEIKETSU) - เซกัทซึ ส . 5 สร้างนิสัย (SHITSUKE) - ชิซึเกะ 5 ส. มาจากอักษรตัวแรกในภาษาญี่ปุ่น
 3. 3. 5 ส คืออะไร <ul><li>5 ส เป็นแนวคิดการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย </li></ul><ul><li>ในสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย เพื่อก่อให้เกิดความ ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น </li></ul>
 4. 4. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 5 ส <ul><li>พัฒนาความคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>สร้างทีมงานที่ดี ให้ทุกคนมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำ </li></ul><ul><li>เตรียมพร้อมรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น </li></ul>
 5. 5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม 5 ส <ul><li>สถานที่ทำงานหรือที่พักสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น </li></ul><ul><li>การปฏิบัติงานในสำนักงานง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>ทุกคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเห็นการปรับปรุงได้ชัดเจน </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงอื่นๆ </li></ul><ul><li>บุคลากรมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน </li></ul><ul><li>ช่วยในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ </li></ul><ul><li>สร้างทัศนคติที่ดี บุคลากรมีความภาคภูมิใจ เสริมภาพพจน์องค์กร </li></ul>
 6. 6. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส <ul><li>ประกาศเป็นนโยบายหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ให้ความรู้ ฝึกอบรม ดูงาน แก่บุคลากร </li></ul><ul><li>จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส </li></ul><ul><li>ติดโปสเตอร์รณรงค์การจัดกิจกรรม </li></ul><ul><li>จัดแบ่งและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพก่อนทำกิจกรรม </li></ul><ul><li>สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุงแก้ไข </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ตั้งมาตรฐาน 5 ส </li></ul><ul><li>มีการตรวจเช็คพื้นที่โดยผู้บริหารอยู่เสมอ </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพหลังทำกิจกรรม </li></ul><ul><li>รายงานผลการดำเนินกิจกรรม </li></ul><ul><li>ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการประกวดพื้นที่ </li></ul><ul><li>การวัดผล </li></ul>
 8. 8. สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป <ul><ul><ul><li>สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ในสถานที่ทำงาน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกัน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง </li></ul></ul></ul>โดยการ
 9. 9. ในการสะสางควรพิจารณาดังนี้ <ul><li>ของไม่ใช้ ไม่ มีค่า ถ้าทิ้งได้ควรทิ้งไปเลย </li></ul><ul><li>ของไม่ใช้ แต่ มีค่า ขายหรือแปรสภาพ </li></ul><ul><li>ของที่จะเก็บหรือของที่ยังใช้ เก็บแบบมีป้ายบอก ( ส 2) </li></ul><ul><li>ของส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงาน เก็บกลับบ้าน / บริจาค </li></ul><ul><li>ของหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ / เกินความจำเป็น ส่งคืนพัสดุจัดเก็บ </li></ul><ul><li>สำรวจ แยก ขจัด เหลือเฉพาะของที่จำเป็น </li></ul>
 10. 10. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย <ul><ul><ul><li>ศึกษาวิธีเก็บวางสิ่งของโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กำหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงการใช้เนื้อที่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วางและเก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เขียนแผนผังรวมแสดงสถานที่วางและเก็บของเครื่องใช้ อุปกรณ์ </li></ul></ul></ul>โดยการ
 11. 11. สะอาด คือ การทำความสะอาดเครื่องใช้ อุปกรณ์และบริเวณ สถานที่ทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบ ขจัดสาเหตุของความไม่สะอาดนั้น ๆ <ul><ul><ul><li>. ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>. กำหนดแบ่งเขตพื้นที่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>. ขจัดสาเหตุอันเป็นต้นตอของขยะ ความสกปรก เลอะเทอะ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>. ตรวจเช็คเครื่องใช้ อุปกรณ์ด้วยการทำความสะอาด </li></ul></ul></ul>โดยการ
 12. 12. สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงาน และปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ <ul><ul><ul><li>ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจิตของพนักงาน เช่น อากาศเป็นพิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป เป็นต้น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปรับแต่งสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่น น่าทำงาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาด หมดจด </li></ul></ul></ul>โดยการ
 13. 13. สร้างนิสัย คือ การรักษาและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส . จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทำงาน <ul><ul><ul><li>ฝึกอบรมพนักงานให้ความรู้ ความเข้าใจ ต่อกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงานต่างๆ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การตอกย้ำเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ จนเป็นนิสัย </li></ul></ul></ul>โดยการ
 14. 14. หัวใจของ 5 ส <ul><li>สะสาง : มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นในปริมาณที่พอเหมาะ </li></ul><ul><li>สะดวก : มีที่สำหรับของทุกสิ่งและของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน </li></ul><ul><li>สะอาด : การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ </li></ul><ul><li>สุขลักษณะ : กำหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>สร้างนิสัย : การมีทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานเป็นทีม </li></ul>

×