PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)    MOD PENDIDIKAN JARAK JAUHIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIANMODUL PENDID...
Falsafah Pendidikan KebangsaanPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi in...
MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR  YANG BERDAFTAR  DENGAN  INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEM...
KANDUNGAN                 MUKA SURAT  Falsafah Pendidikan Kebangsaan                   ...
Tajuk 3 : Asas-asas Pembinaan Kurikulum     Pendidikan Islam Sekolah Rendah   3.1 Sinopsis   3.2 Hasil Pembelajar...
Tajuk 6: Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan     Guru   6.1 Sinopsis   6.2 Hasil pembelajaran   6.3 Kerangka ...
Tajuk 9: Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi     dan Model Kem Bestari Solat   9.1 Sinopsis   9.2 Hasil pembela...
Pembelajaran       10.4.3 Langkah Pengajaran       10.4.4 Tindakan Susulan       10.4.5 HarapanBiblio...
PANDUAN PELAJARPENGENALANModul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskanpembelajaran anda agar anda bole...
Agihan Jam pembelajaranAktiviti-aktiviti Pembelajaran           Mengikut Kredit Kursus             ...
PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRANAnda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.Tarikh dan masa pep...
PengenalanModul ini membincangkan mengenai Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamPendidikan Rendah di Malaysia. Kursus ini ...
(KOD DAN NAMA KURSUS) TAJUK 1 (TAJUK KURSUS)    SINOPSIS    HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI)    KERANG...
AGIHAN TAJUK Nama Kursus : Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kod     : PIM 3101Bilangan     T...
Bilangan     Tajuk/Topik                    Jam                        Kand...
Bilangan     Tajuk/Topik                   Jam                        Kandung...
PIM 3101                       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)BIBLIOGRAFIAbdullah Basmih...
PIM 3101                      Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Mok Soon Sang, Ilmu Pendidika...
PIM 3101   Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)124
IKON    Rehat    Perbincangan    Bahan Bacaan    Buku Rujukan    Latihan    Membuat Nota    Senarai S...
PIM3101                      Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)        PANEL PENULISAN ...
PIM3101     Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)16
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)   TAJUK 1    ...
PIM 3101                        Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)1.4 Sejarah Perkembangan ...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)pelbagai proses kemaj...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)menyampaikan setiap w...
PIM 3101                               Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)1.3.2 Pend...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)    Khulafa al-Ra...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Quran dan ajaran sunna...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)anataranya dengan meny...
PIM 3101           Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)anda untuk unit seterusnya        9
PIM 3101                        Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)   TAJUK 10   Pela...
PIM 3101                      Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)10.3  Kerangka Tajuk10.4 Lat...
PIM 3101                       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)   Selepas 6 bulan guru ...
PIM 3101                       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)   Penguasaan bacaan al...
PIM 3101                       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)10.4.3 Langkah Pengajaran ...
PIM 3101                       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)10.4.4 Tindakan Susulan  ...
PIM 3101                        Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)masalah semasa pelaksanaa...
PIM 3101                       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)RUJUKANAbdullah Basmih, (1...
PIM 3101                       Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Mok Soon Sang, Ilmu Pendidi...
PIM 3101   Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)130
PIM 31101                           Pengenalan K                        ...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)3.3   KONSEP DAN M...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Dalam hubungan ini, A...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)    dapat terbentu...
PIM 3101                            Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) "Sesungguhnya ti...
PIM 3101                            Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)     “Pendidi...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Apabila kita lihat ket...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) iv. Memupuk rasa cin...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)   manusia dan meng...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)menyekutukan Allah. ...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)b. Pendidikan AkalSala...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)    " Daripada h...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)untuk menjadikan proses...
PIM 3101                          Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Pendidikan Islam jug...
PIM 3101                         Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Berdasarkan Falsafah Pe...
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_

7,205 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
218
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_

 1. 1. PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUHIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIANMODUL PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM 3101PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (SR) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011
 2. 2. Falsafah Pendidikan KebangsaanPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usahaini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Falsafah Pendidikan GuruGuru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dansaintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjungwarisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu,dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,demokratik, progresif, dan berdisiplin. Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. i
 3. 3. MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.Cetakan Jun 2011Institut Pendidikan GuruKementerian Pelajaran Malaysia ii
 4. 4. KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan I Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar vi - viii Pengenalan ix Tajuk PembelajaranTajuk 1 : Sejarah Pendidikan Islam Zaman Rasulullah dan Khulafak Ar- Rasyidin 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1-8 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam 1.4.1 Zaman Rasulullah SAW 1.4.2 Pendidikan Islam di Madinah 1.3.3 Pendidikan Islam Zaman Khulafak Ar RasyidinTajuk 2 : Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Perkembangan Pendidikan Islam di 9 – 21 Malaysia 2.4.1 Zaman Kerajaan Melayu Melaka 2.4.2 Zaman Penjajahan 2.4.3 Sistem Pendidikan Pondok 2.4.4 Pendidikan Islam Selepas Merdeka 2.4.5 Institusi Pendidikan Islam di Malaysia Selepas Merdeka
 5. 5. Tajuk 3 : Asas-asas Pembinaan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3.1 Sinopsis 3.2 Hasil Pembelajaran 3.3 Kerangka Tajuk 3.4 Konsep dan Matlamat Pendidikan Islam 22- 36 3.5 Pendidikan Islam dan Sarjana Islam 3.6 Matlamat Pendidikan Islam 3.7 Bidang Pendidikan Islam 3.8 Falsafah Pendidikan IslamTajuk 4: Analisa Perbandingan Kurikulum Lama dan Kurikulum Baru Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 4.1 Sinopsis 4.2 Hasil pembelajaran 37-56 4.3 Kerangka Tajuk 4.4 KLSR dan KBSR 4.5 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 4.6 Pengenalan KSSRTajuk 5: Analisis Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. 5.1 Sinopsis 5.2 Hasil pembelajaran 5.3 Kerangka Tajuk 5.4 Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah 5.5. Objektif Pendidikan Islam 57-73 5.6 Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 5.7 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam ii
 6. 6. Tajuk 6: Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru 6.1 Sinopsis 6.2 Hasil pembelajaran 6.3 Kerangka Tajuk 6.4 Konsep Buku Teks 6.4.1 Keberkesanan Buku Teks : 6.5 Buku Panduan Guru 6.5.1 Fungsi Buku Panduan GuruTajuk 7: Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF 80-92 7.0 Sinopsis 7.1 Hasil pembelajaran 7.3 Kerangka Tajuk 7.4 Pengenlan Program j-Qaf 7.4.1 Konsep Program j-Qaf 7.4 2 Objektif Program j-Qaf 7.4.3 Kepentingan program j-Qaf 7.5 Pelaksanaan j-QafTajuk 8: Pengenalan Model-Model Program j-QAF 93- 109 8.1 Sinopsis 8.2 Hasil pembelajaran 8.3 Kerangka Tajuk 8.4 Pengenalan Model-Model j-QAf 8.4.1 Model KelaS Pemulihan Jawi 8.4.2 Model 6 Bulan Khatam al-Quran 8.4.3 Model Tasmik al-Quran iii
 7. 7. Tajuk 9: Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dan Model Kem Bestari Solat 9.1 Sinopsis 9.2 Hasil pembelajaran 9.3 Kerangka Tajuk 9.4 Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi 9.4.1 Takrif 9.4.2 Matlamat 9.4.3 Objektif 9.4.4 Strategi Pelaksanaan 9.4.5 Agihan Tugas 94-120 9.4.6 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran 9.4.7 Penilaian 9.5 Konsep Program Bestari Solat 9.5.1 Konsep 9.5.2 Objektif 9.5.3 Langkah-langkah pelaksanaan 9.5.4 Jawatankuasa Pelaksana 9.5 5 Peruntukan Kewangan 9.5.6 Lantikan Fasilitator 9.5.7 Cadangan Jadual Aktivitii 9.6 PenutupTajuk 10: Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu 10.0 Sinopsis 10.1 Hasil pembelajaran 121-128 10.3 Kerangka Tajuk 10.4 Program Pendidikan Islam Enam Bulan 10.4.1 Objektif 10.4.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu iv
 8. 8. Pembelajaran 10.4.3 Langkah Pengajaran 10.4.4 Tindakan Susulan 10.4.5 HarapanBibliografi 129Panel Penulis Modul 130Ikon Modul 131 v
 9. 9. PANDUAN PELAJARPENGENALANModul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskanpembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkinkembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahunmeninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arahkendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untukmenguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.PEMBELAJARAN ARAH KENDIRIPembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentangpembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan araspencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini denganmudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagaipeluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.SASARAN KURSUSPelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan InstitutPendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah ProgramPensiswazahan Guru (PPG).JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jampembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalahseperti dalam Jadual 1: vi
 10. 10. Agihan Jam pembelajaranAktiviti-aktiviti Pembelajaran Mengikut Kredit Kursus 3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Ada Tanpa Ada Tanpa Ada Amali Amali Amali Amali Amali Amali (3+0) (2+1) (2+0) (1+1) (1+0) (0+1) (1+2) (0+2) (0+3)Membaca modulpembelajaran danmenyiapkan latihan / 70 60 70 62 70 65tugasan terarah / amaliMenghadiri kelas interaksi 10 10 5 5 5 5bersemuka (5 kali)Latihan Amali* - 10 - 8 - 5Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ 5½Kerja Kursus 20 20 20 20 15 15Ulangkaji 10 10 10 10 5 5Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.SUSUNAN TAJUK MODULModul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajukbergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingatsemula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentangapa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebihmembantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda ataumenyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda bolehberbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapatmasalah berhubung dengan modul ini.IKONAnda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agarpada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. vii
 11. 11. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRANAnda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaanbertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan jugaperbincanganTip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan- bahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. viii
 12. 12. PengenalanModul ini membincangkan mengenai Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamPendidikan Rendah di Malaysia. Kursus ini mencakupi tajuk sejarah PendidikanIslam di zaman rasulullah, zaman khulafak dan selepasnya, zaman sebelummerdeka dan selepas merdeka. Perbincangan dilanjutkan dengan menyentuhaspek matlamat, falsafah dan objektif pembinaan kurikulum Pendidikan Islam diMalaysia dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum BaruSekolah Rendah (KBSR).Bidang-bidang pengajian seperti Asuhan Tilawah al-Quran, Asas UlumSyar`iyyah, Adab dan Akhlak Islamiah dan Jawi. Bidang-bidang pengajiantersebut diterjemahkan dalam bentuk Buku Teks yang memerlukan para gurumemahami fungsi, kepentingan dan kemahiran-kemahiran yang terkandung didalamnya. Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia dimantapkan lagi denganpengenalan pelaksanaan program j-QAF yang merupakan program sokongandan pemantapan kepada pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam. Bagimemantapkan pelaksanaan program j-QAF, lima model telah disediakan olehpihak Kementerian Pelajaran iaitu; i. Model Kelas Pemulihan Jawi ii. Model 6 bulan Khatam al-Quran iii.Model Tasmik al-Quran iv.Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi, dan v. Model Kem Bestari SolatModul ini diagihkan kepada 10 tajuk-tajuk kecil. Setiap topik disusuli denganpengenalan ringkas mengenai topik berkenaan, pernyataan hasil pembelajaranmkerangka tajuk dan isi pembelajaran. Setiap pelajar kehendaki membaca isipembelajaran berkenaan dan dikehendaki menyelesaikan soalan-soalan tugasanyang disediakan. Para pensyarah perlu memastikan soalan-soalan perbincangandikuasai oleh pelajar dengan baik. Secara tidak langsung, aktiviti sebegini akanmemantapkan kefahaman pelajar berkaitan topik yang dibincangkan. ix
 13. 13. (KOD DAN NAMA KURSUS) TAJUK 1 (TAJUK KURSUS)  SINOPSIS  HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI)  KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai seperti contoh di bawah)  KANDUNGAN ISI (Panduan: aktiviti-aktiviti boleh disediakan untuk membantu pelajar memahami tajuk tertentu, dan 2 latihan ( pengetahuan dan aplikasi) boleh diberikan pada akhir modul untuk menguji kefahaman pelajar. Jawapan aktiviti / latihan boleh dihantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel, OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. Aktivit dan latihan yang diberi perlu mengambil kira beban pembelajaran pelajar.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATATAN: 1. ISI PELAJARAN SETIAP TAJUK PERLU MELIPUTI 4 PERKARA DI ATAS. 2. LAYOUT SETTING MENGIKUT KETETAPAN YANG BERIKUT: a) FONT : ARIAL b) SAIZ FONT : TAJUK UTAMA – 14 SUB TAJUK – 12 ISI KANDUNGAN – 12 c) SPACING : 1.5 3. BOLEH MENGGUNAKAN IKON YANG DILAMPIRKAN.
 14. 14. AGIHAN TAJUK Nama Kursus : Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kod : PIM 3101Bilangan Tajuk/Topik Jam Kandungan CatatanInteraksi Kredit Pendaftaran Dan 1 11 Jun 2011 Taklimat  Zaman Rasulullah s.a.w Topik 1:Perkembangan  Pendidi Islam Di Madinah Pendidikan Islam  Zaman Khulafa’ al-Rasyidin 6  Zaman Sebelum Merdeka  Zaman Kerajaan Melayu Melaka 2 25 Jun 2011  Zaman Penjajahan Topik 2:Perkembangan Pendidikan Islam di  Sistem Pendidikan 6 Malaysia Hingga kini Pondok  Zaman Selepas Merdeka  Institusi Pendidikan Islam di Malaysia Selepas Merdeka  Kurikulum Pendidikan Islam Topik 3: Asas-Asas  Konsep 2 Pembinaan Kurikulum  Matlamat Pendidikan Islam  Falsafah Sekolah Rendah.  Kurikulum Lama Sek Rendah  Pengenalan  Pengurusan Bilik Darjah KLSR  Ciri-ciri bilik darjah tradisi  Pengujian dan Penilaian Topik 4: Analisa dalam KLSR 3 Kurikulum Lama dan 30 Julai 2011  Kurikulum Baru Sek Rendah Kurikulum Baru  Matlamat dan Objektif Pendidikan Islam KBSR Sekolah Rendah dan 4  Prinsip dan Ciri KBSR Pengenalan Kurikulum Standart Sekolah  Pelaksanaan KBSR Rendah.  Pengurusan Bilik Darjah KBSR  Pengujian dan penilaian dalam KBSR  Fokus dan Struktur KBSR  Kekuatan dan Kelemahan KBSR  Pengenalan KSSR viii
 15. 15. Bilangan Tajuk/Topik Jam Kandungan CatatanInteraksi Kredit  Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam 6 Topik 5: Analisis  Matlamat kandungan Sukatan  Bidang Pelajaran dan Huraian  Sukatan Pelajaran  Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam  Matlamat KBSR  Kandungan 4  Fokus 20 Ogos 2011  Konsep Buku Teks 6 Topik 6: Pengenalan  Keberkesanan Buku Teks Buku Teks dan Buku  Buku Panduan Guru Panduan Guru dan  Fungsi Buku Panduan Guru kaitan dengan sukatan  Keberkesanan Buku pelajaran Panduan Guru 5  Objektif Topik 7: Pengenalan  Konsep Pendidikan Islam  Matlamat 3 Program j-QAF  Kepentingan j-QAF  Pelaksanaan Program j-QAF 24 Sep 2011 Model Kelas Pemulihan Jawi Model 6 bulan Khatam Al Topik 8: Pengenalan Quran Model-model dalam 4 Model Kelas Tasmik Khatam program j-QAF Al Quran Model Peluasan Bahasa Arab Topik 9: Model-model Komunikasi 6 dalam program j-QAF Model Kem Bestari Solat 2 1 Okt 2011 dan pelaksanaannya ix
 16. 16. Bilangan Tajuk/Topik Jam Kandungan CatatanInteraksi Kredit Latarbelakang Program Konsep Program  Objektif  Kumpulan Sasaran Topik 10: Pelaksanaan dan Waktu Program Pendidikan Pembelajaran 6 Islam Enam Bulan  Langkah Pengajaran Pertama Tahun Satu Tindakan Susulan  Harapan JUMLAH 45 x
 17. 17. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)BIBLIOGRAFIAbdullah Basmih, (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al QuranBahagian Jabatan Perdana Menteri. Kuala LumpurAbdullah Al-Qari bin Haji Salleh, (1991) Kursus Qari dan Qariah , Cetakan ke 18,Terbitan Pustakan Aman Press , Kota Bharu, KelantanAhmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi ( 1997),Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.Ahmad Mohd. Saleh, Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan PedagogiPendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam, Selangor : Oxford Fajar sdn. Bhd.Ahmad Mohd Salleh Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam, (2011)Edisi Kedua, Shah Alam , Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.Ee Ah Meng, Pedagogi 1 , Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 )( 1997 ) Shah Alam, Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.Ee Ah Meng, Pendidikan di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah,( Semester 1 ) ( 1996 ), . Shah Alam, Selangor: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Dasar, Perlaksanaan danPengurusan Kurikulum j-QAF (2004).Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004).Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam SekolahRendahKementerian Pendidikan Malaysia,Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan IslamSekolah Rendah.Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan IslamSekolah Rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dewan Bahasa danPustaka.2002Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran PendidikanIslam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Dewan Bahasadan Pustaka 2002.Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Teks Pendidikan Islam, Tahun 1- 6 122
 18. 18. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Mok Soon Sang, Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ), Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn. Bhd..Mok Soon Sang , Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994),Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Bhd .www.sabah.edu.mywww.ppdhl.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B.Arabwww.fp.utm.my/ePusatSumber/pdfailwww.4shared.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.htmlwww.bpi.edu.my 123
 19. 19. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)124
 20. 20. IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat
 21. 21. PIM3101   Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PIM3101 PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (SR) NAMA KELAYAKANDr NORIATI BINTI A. RASHID Kelulusan:Ketua Penolong Pengarah PhD.(Sosiolinguistik), UMUnit Kurikulum Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan), UMBahagian Pendidikan Guru B.A. Hons.(Geografi & Bahasa Melayu), UMKementerian Pelajaran Malaysia Dip. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu),UMEN. OTHMAN BIN LOMAN Kelulusan:Unit Kurikulum B.A (Hons). (Pendidikan al-Quran dan al-Bahagian Pendidikan Guru Sunnah), UKM.Kementerian Pendidikan Malaysia Sijil Guru Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) IPIS.Tel:016-2737473 Sijil Perguruan Asas IPISothmalok@yahoo.com Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah). Pensyarah IPG 4 tahun. Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun Guru Sekolah Menengah 16 Tahun Guru Sekolah Rendah 2 TahunDR RIDZUAN BIN AHMAD Kelulusan:Pensyarah Ph.D ( Pengajian Islam),USMInstitut Pendidikan Guru M Ed. (Pengurusan dan Pentadbiran), UTMKampus Sultan Abdul Halim B.A. Hons. (Pengajian Islam), Uni Al-Azhar,Jalan Kuala Ketil Kaherah08000 Sungai Petani Dip. Pendidikan (Pendidikan Islam), MPIKedah Darul Aman Pengalaman:drridzuan3190@gmail.com Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPSAH (13 tahun) Panel Penggubal Kurikulum Pengajian/ Pendidikan Islam KPLI (R), KPLI(j-QAF), dan KDPM SABK Panel Penggubal Modul LPBS/KDC – KPLI (R), KPLI(j-QAF) dan KDPM SABKPN HJH AFIFAH BT ABU BAKAR Kelulusan:Pensyarah M. Ed. USM (1999)Institut Perguruan Guru B.A. Hons. (Pendidikan Islam), UM (1988)Kampus Sultan Abdul Halim Pengalaman:08000 Sungai Petani Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan MoralKedah Darul Aman IPSAH (17 tahun) Guru Sekolah 6 tahunafifah_abu_bakar@yahoo.com Panel Penggubal Modul LPBS/KDC-KPLI (R), KPLI(j-QAF), KDPM SABK. 16
 22. 22. PIM3101   Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)16
 23. 23. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 1 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH SAW DAN ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN1.1 SinopsisPelajar-pelajar yang dikasihiSelamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 1. Tajuk-tajuk dalam unit inimembincangkan tentang perkembangan Pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW.Bermula dari kebangkitan baginda di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinahsehinggalah kewafatan baginda saw merangkumi pusat penyebaran ilmu, peringkatpengajian, institusi pengajian, method pengajian dan kurikulum. Diteruskan pada zamanKhulafa’ al-Rasyidin dimana Pendidikan Islam berkembang luas ke serata alam dalampelbagai bidang.1.2 Hasil pembelajaranPada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:i Menghuraikan sumber metodologi dan pusat Pendidikan Islam pada zaman Rasulullahii Anaslis kurikulum zaman Rasulullah SAWiii Menjelaskan metodologi, sumber dan pusat Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al Rasyidin.iv Menganaslis kurikulum zaman Khulafa’ al-Rasyidin.1.3 Kerangka Tajuk Pendidikan Islam Pada zaman Rasulullah SAW SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH SAW Pendidikan Islam pada zaman Khulafa al-Rasyidin 1
 24. 24. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)1.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam1.4.1 Zaman Rasulullah SAWPendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW. memperlihatkan tahap-tahap kemajuan,pemikiran yang berubah sikap, pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikantersebut memperlihatkan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam yangberteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliah arab yang berasaskan pemikiran logikdan matlamat keduniaan semata-mata.Perbincangan mengenai pendidikan Islam pada peringkat ini, merangkumi skopperkembangan Pendidikan Islam pada period Makkiyah berlaku secara rahsia, danperiod Madiniyyah iaitu pada tahap terbuka. Bagaimanapun pemikiran pendidikan yangberlangsung pada zaman Rasulullah SAW. adalah berkisar di sekitar pembentukanindividu mukmin dalam rangka pembentukan masyarakat Islam dan bukan sepertipemikiran pendidikan yang berlangsung dalam falsafah pendidikan moden yang adasekarang.Ibn Khaldun meriwayatkan sebelum kedatangan Islam penduduk Semananjung TanahArab adalah buta huruf, hanya sebilangan kecil sahaja di antara mereka yang tahumembaca dan menulis. Menurutnya orang yang belajar menulis di Hirah ialah Sufyanbin Umaiyyah dan mempelajarinya dari Aslam bin Sidrah, Menurut sejarah orang yangmula-mula mengajar menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di Tanah Arabialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qura. Ia telah berusah memberi pelajarankepada beberapa orang penduduk negeri itu. Semenjak dari itulah tersibarnyakemahiran tulis menulis dan membaca di Semananjung Tanah Arab, bagaimanapunproses perkembangan tersebut berlaku secara lambat, sehinggalah kedatangan Islam.Kedatangan agama Islam membawa perubahan besar terhadap bidang ilmupengetahuan dan pendidikan terutama mengenai pelajaran tulis menulis dan membaca.Situasi demikian adalah menurut inspirasi al-Quran sebagai wahyu Allah yang mula-mula kepada RasulNya. Perintah membaca seperti dalam wahyu pertama ‫اﻗﺮاء‬perintah Allah supaya menulis dan membaca adalah untuk melepaskan diri merekadaripada kongkongan kejahilan dan kemunduran dalam semua bentuk kehidupan.Menerusi pembacaan atau pemilikan ilmu manusia dapat melibatkan diri dengan 2
 25. 25. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)pelbagai proses kemajuan dan kematangan seperti proses pengenalan (cognition)ingatan (memory) pengamatan (perception) pengucapan (verbalization) pemikiran(reasoning) daya kreatif (creatibity) dan sebagainya untuk mencapai kesempurnaan dankebahgian.Pembacaan juga dapat menyingkap tabir kejahilan, yang sentiasa menghalang manusiabagi mengenal Tuhan yang sebenar. Dengan membaca manusia sudah didorongkepada rasa ingin tahu atau ingin memahami hakikat kejadian yang sebenar.Berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa Pencipta Alam, dapat mengenali danmenginsafi diri sendiri. Menerusi pembacaan atau berilmu merupakan alat yang unikbagi mencapai tahap iman yang sebenar yang boleh mendorong kepada melaksanakantanggungjawab untuk mencapai kebahagian hakiki di dunia dan di akhirat. Bagimenyelaras dan memantapkan penyibaran Islam yang berasaskan aqidah, syariah danakhlak Rasulullah SAW. dipertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuandan pendidikan Islam kepada umatnya. Baginda bertanggungjawab menyampaikanilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umatnya. Sebagai langkah pertamabaginda memperkenalkan pembacaan al-Quran dan asas-asas di samping pelajarantulis menulis dan membaca sebagai alat utama bagi mencapai ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dikuatkan lagi dengan penafsiran yang dilakukan sendirioleh baginda Rasulullah SAW. yang berupa percakapan, perbuatan dan pengakuan.Tahap pendidikan di peringkat awal kebangkitan berlaku semasa di Makah bermuladengan pengajaran al-Quran khusus kepada kaum keluarga baginda. Hasil daripadausaha ini Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah telah memelukagama Islam dan meyakini ketauhidan Allah.Di kalangan sahabat baginda yang menerima terus pengajaran daripada bagindaRasulullah SAW. ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. Melalui perantaraan Abu Bakar,Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan,Zubair bin al-Awwam, saad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Talhah binUbaidullah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi al-Arqam, Fatimah binti al-Khattab,Said bin Zaid al-Adawi dan lain-lain. Pertambahan penganut Islam telah mewujudkansuatu bentuk pendidikan yang mula tersusun. Rumah baginda menjadi pusatpendidikan pertama dan selepas itu rumah Arqam bin Abi Arqam. Rasulullah 3
 26. 26. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada para sahabat dan kaummuslimin tanpa disembunyikan, seperti firman Allah SWT;.                “Wahai rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada engkau daripada Tuhan engkau, kiranya engkau tidak melakukan demikian, maka tidaklah engkau menyampaikan risalahNya”. ( al-Maidah :67)Strategi pembelajaran yang dilakukan ketika itu dengan mendengar kuliah daripadaRasulullah SAW. sendiri secara talaqqi dan musyafahah. Pembelajaran berlaku secarahafazan iatu menghafaz ayat-ayat al-Quran yang dibacakan dan melalui tunjuk cara.Seterusnya baginda menyuruh umat Islam atau para sahabat mempraktik, mengamaldan menghayati isi pelajaran tersebut. Sebagai seorang rasul dan guru telah mendidik,melatih dan memandu pengikut-pengikutnya dengan penuh mesra dan perasaan kasihsayang. Beliau mendidik dan memandu mereka bukan sahaja dari segi pengetahuan(kognitif) malah dari segi sikap, peribadi dan tingkahlaku dengan memperlihatkancontoh-contoh dan tauladan yang dilakukannya sendiri.Selepas turun surah al-Hijr (rujuk ayat 94);Ayat tersebut memerintahkan Rasulullah SAW. menyebarkan Islam secara terang-terangan, bermula dari sini pendidikan Islam dilakukan secara umum kepada seluruhlapisan masyarakat. Pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong, pasar,kawasan perumahan dan disekitar Kaabah. Kurikulum pendidikan pada tahap ini lebihtertumpu kepada pembentukan aqidah tauhid, kerana itu isi pelajaran yang disampaioleh baginda tertumpu kepada penolakan adat istidat, kepercayaan dan cara beribadatkaum jahiliah yang mensyirikkan Allah SWT. Pada tahap ini juga perkembanganpendidikan Islam tersebar ke Habsyah, Jaafar bin Abi talib menerangkan kepada RajaHabsyah iaitu Najasyi berkaitan dengan Islam dan membaca al-Quran di hadapannya. 4
 27. 27. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)1.3.2 Pendidikan Islam di MadinahPerpindahan Rasulullah SAW. ke Madinah pada tahun 622 Masihi, membawaperubahan dan pengertian yang besar terhadap penyibaran dan kestabilan agamaIslam. Kurikulum pendidikan peringkat ini bertukar kepada memenuhi tuntutanperundangan dan perhubungan antarabangsa. Institusi pendidikan Islam memilihmasjid sebagai tempat menyampai ilmu, sistem halaqah bermula di Masjid dandilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Fungsi masjid mengikut termenologi Islam adalahsebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat, khususnya dalam hal-halyang berhubung dengan aktiviti ibadat, pelajaran dan pendidikan. Al-Abrasyimenyatakan Rasulullah SAW. menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajarmengenai urusan dunia dan agama disamping beribadat. Situasi masjid lebih bebasdan sesuai sebagai tempat belajar. Rasulullah SAW. telah mendirikan sebuah surauyang bersambung dengan masjid tersebut, dikenali sebagai al-suffah. Merupakansebagai sebuah sekolah yang membimbing pelajarnya dengan lebih sistematik.Matapelajarannya termasuklah al-Quran. Asas agama (Aqidah, syariah, akhlak) khat,sejarah, bahasa. Kurikulum yang diberi merangkumi pendidikan rohani dan jasmaniyang menjadi keperluan kepada individu dan masyarakat.Struktur pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk Struktur Pendidikan Islam di Madinah Pendidikan Umum Pendidikan Khusus Pendidikan Institusi Rajah 1: Struktur Pendidikan Islam di Madinahi. Pendidikan umum di jalankan oleh Rasulullah SAW. atau para sahabat daripada 5
 28. 28. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Khulafa al-Rashidun. Perlaksanaannya dilakukan dengan penyampaian pidato selepas sembahyang fardu atu selepas sembahyang jumaat. Kurikulum nya merangkumi bidang aqidah, syariat, muamalat dan lain-lain. Bidang lain seperti menunggang kuda, bermain pedang, berenang, bergusti dan lumba lari.ii. Pendidikan khusus: pengajaran yang berbentuk khusus ialah pengajaran yang diberikan oleh baginda kepada orang-orang yang tertentu tanpa mengira tempat atau masa. Sahabat-sahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib, Abu Bakar as- Siddiq, Abu Hurairah dan lain-lain adalah di antar orang yang sering mendapat pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung.iii. Pendidikan Institusi: Merupakan intisari Pendidikan Islam pada peringkat Madinah. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendiakawan Islam pada masa selanjutnya.1.3.3 Pendidikan Islam Pada Zaman Khulafa Al-RasyidinModul ini akan membincangkan sejarah pendidikan Islam pada zaman pemerintahanKhulafa al-Rashidin (11H/623M – 40H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabatRasulullah SAW. bertindak sebagai Uli al-Amr memelihara kesetabilan dan keselamatannegara bahkan memberi penekanan yang begitu intensif terhadap perkembangan ilmupengetahuan dan pendidikan Islam. Para sahabat telah menumpukan perhatianmendidik disamping pada masa yang sama mentadbir negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab (634-644 Masihi) seluruhSemenanjung Tanah Arab, Parsi, Sham dan Mesir serta beberapa wilayah Islam yangditakluki, tidak terdapat sebuah kampong pun di daerah tersebut melainkandibangunkan masjid sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat pelajaran danpendidikan Islam.Pusat pentadbiran Khulafa’ al-Rashidin masih lagi dibuat di Madinah sebagai lanjutanpusat pentadbiran Nabi SAW. Pada zaman ini para sahabat nabi seperti Abdullah binUmar, Zaid bin Thabit dan lain-lain masih aktif menyambung perjuangan RasulullahSAW dalam bidang keilmuan Islam khasnya Fekah dan Tauhid. Bersumberkan al- 6
 29. 29. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Quran dan ajaran sunnah Nabawi, para sahabat meneruskan proses pengajaran danpembelajaran kepada kaum muslimin.Tahun-tahun pemerintahan khulafa’ al-Rashidin dipenuhi dengan pelbagai cabaranseperti masalah arridah, ancaman Quraisy Makkah, Rom, Parsi, Yahudi dan kaumNasrani, bahkan juga ancaman dari dalam yang dibuat oleh kaum munafikin. Semuamasalah itu dapat diatasi bahkan proses pendidikan Islam semakin berkembang luas keserata alam dalam pelbagai bidang serta lahir pula tokoh-tokoh ilmu yang terbilang padazamannya.Para sahabat yang terdiri daripada Sayidina Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali adalahorang yang mewarisi risalah Rasulullah SAW. Mereka bukan sahaja menyambungusaha-usaha yang telah diatur oleh Rasulullah SAW bahkan melangkau lebih jauh lagiekoran pertambahan umat Islam dan keluasan wilayah Islam.Sebagai contoh di zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (11H – 13H) di sampingmemelihara keutuhan negara dari berlakunya kehancuran, akibat tindakan liar orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam, beliau amat memberi perhatian berat terhadapperkembangan ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja menggalak umat Islam supayamempelajari dan menghayati al-Quran dan al-Sunnah bahkan bertindak mengumpul danmenulis semula ayat-ayat al-Quran di dalam sebuah Mashaf. Dengan alasan kitab sucial-Quran dapat diedarkan ke seluruh wilayah Islam yang terletak jauh dari wilayahpentadbiran kerajaan Islam Madinah.Manakala khalifah Umar al-Khattab memberi perhatian yang sama terhadapperkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Ahli-ahli sejarah menyatakan,seluruh Semenanjung Tanah Arab, Farsi, Sham dan Mesir menjadi wilayah kerajaanIslam pada masa pemerintahannya. Dikatakan tidak terdapat sebuah desa pun yangtidak didirikan masjid dan surau sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusatpelajaran dan pendidikan Islam. Beliau memberi penekanan yang serious terhadap ilmupengetahuan yang bersifat spiritual atau rohani kepada seluruh rakyat, di sampingmenekankan ilmu pengetahuan yang berbentuk fizikal atau jasmani seperti berenang,menunggang kuda memanah, matematik dan kemahiran berfikir (mantik). Galakantersebut dapat dilihat melalui perutusannya kepada gabenor-gabenor wilayah, 7
 30. 30. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)anataranya dengan menyebut: Ajarlah anak-anak kamu berenang, menunggang kudadan riwayat-riwayat yang baik dan syair-syair yang indah.Begitu juga berlaku pada masa khalifah Uthman Ibn Affan, beliau menegaskanmengenai pembukuan al-Quran dan penulisanNya, beliau telah melantik sahabat-sahabat untuk menulis dan membukukan al-Quran. Dengan usaha beliau itu, dapatmenyelamatkan pembacaan al-Quran mengikut Rasm Uthmani. Peringkat Pendidikan Formal Informal Menengah Rendah Menengah Kuliah Tinggi Tempat Rumah Masjid Awam Sahabat Kurikulum Kurikulum Membaca Al-Quran Menulis Tafsir Membaca al-Quran Hadith Hafazan Fiqh Aqidah Fardu Ain Akhlak Sastera Syariat Sukan Rajah: Peringkat Pendidikan Islam di zaman khulafa’ al-Rashidin dan Umaiyah Anda boleh rehat kemudian sila teruskan pembacaan 8
 31. 31. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)anda untuk unit seterusnya 9
 32. 32. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 10 Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu10.1 SinopsisPelajar-pelajar yang dikasihiSemoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajarandalam topik-topik berikutnya. Dalam tajuk ini, beberapa aspek penting yangmembincangkan kandungan Pendidikan Islam dalam kurikulum lama iaitu KLSR( Kurikulum Lama Sekolah Rendah) dan kurikulum baru yang dikenali sebagaiKBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah). Kurikulum Pendidikan Islam diMalaysia terus dimantapkan melalui KSSR ( Kurikulum Standart SekolahRendah).10.2 Hasil pembelajaranPada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:i Menghuraikan latar belakang pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.ii Menjelaskan objektif dan kumpulan sasaran pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.iii Menghuraikan langkah-langkah dan prosuder pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. 121
 33. 33. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)10.3 Kerangka Tajuk10.4 Latar belakang Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam BulanMesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR danKBSM pada 21 Januari 1994 telah bersetuju supaya murid tahun satu sekolahkebangsaan diberi penekanan Pendidikan al-Quran dengan menggunakankaedah Iqra` dalam jangka masa 6 bulan mulai sesi persekolahan 1994/1995.Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat siaran KP.5206/3/60 Jld.3 (4)yang dikeluarkan pada 1 Mac 1994 telah memaklumkan pelaksanaan kaedahIqra` dalam tilawah al-Quran di sekolah. Dalam jangka masa 6 bulan tersebutmurid-murid hendaklah dipastikan dapat menguasai bacaan al-Quran.Pada tahun 2003 sedikit perubahan dari segi pelaksanaan Jawi dan al-QuranKBSR dan KBSM dilakukan. Mengikut surat siaran (JAPIM) 5206/4/4.1 Jld. 2 (4)bertarikh 3 Januari 2003 telah memaklumkan beberapa mekanisma baruperlaksanaan tersebut antaranya:  Murid tahun satu diberi tumpuan khusus dalam 6 bulan pertama persekolahan. Guru hendaklah memberi tumpuan khusus kepada penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dan al-Quran. 122
 34. 34. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Selepas 6 bulan guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.  Dalam tempoh ini juga perkara-perkara yang berkaitan Rukun Iman, Rukun Islam dan Solat hendaklah diajar seperti biasa manakala bahagian Adab dan Akhlak Islamiah diajar secara merentas.  Selepas 6 bulan pertama persekolahan guru hendaklah melaksanakan pemulihan dan pengayaan secara berterusan.  Untuk murid tahun 2 dan seterusnya serta sekolah menengah aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dan al-Quran dibuat secara berterusan di semua peringkat rendah dan menengah.  Tulisan Jawi digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di peringkat sekolah.  Aktiviti-aktiviti khusus, latih tubi dan kerja rumah serta sebarang bentuk pertandingan dan sebagainya melibatkan tulisan jawi di peringkat bilik darjah dan sekolah dilaksanakan bagi memperkukuh dan meningkatkan penguasaan kemahiran tersebut.10.4.1 Objektif  Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dengan mempastikan setiap murid menguasai kemahiran al-Quran dan Jawi terutama di peringkat awal persekolahan.  Murid-murid dapat menguasai bacaan al-Quran dalam masa 6 bulan pertama tahun satu. 123
 35. 35. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)  Penguasaan bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra`, sekaligus membantu murid-murid dapat membaca dan menulis jawi dengan fasih dan betul.  Murid-murid tidak akan rasa dibebani dengan sukatan pelajaran yang berat di peringkat ini.  Program ini disertakan dengan program transisi Pendidikan Islam agar murid-murid tidak menghadapi kejutan budaya.  Panduan ini diharapkan dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk 6 bulan pertama tahun satu mengikut surat siaran yang diedarkan.10.4.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran  Kumpulan sasaran ialah semua murid tahun satu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan bermula tahun 2003.  Masa yang diperuntukkan dalam waktu pembelajaran seminggu adalah seperti berikut: i. Asas Ulum Syariah ialah 30 minit (1 waktu) ii. Pelajaran Jawi ialah 60 minit (2waktu) iii. Asuhan Tilawah al-Quran (Iqra`) ialah 90 minit (3waktu)  Pelajaran Jawi diajar dengan menggunakan Buku Sayang jawi 1, Buku Sayang Jawi 2 dan Buku Kemahiran Menulis yang disusun mengikut Sukatan Pelajaran Jawi KBSR. 124
 36. 36. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)10.4.3 Langkah Pengajaran  Guru mengenalpasti murid di dalam sesuatu kelas dari segi kuantiti, kualiti pencapaian murid dan latar belakang keluarga secara rambang.  Guru hendaklah merangka strategi pengajaran dengan mengenalpasti satu kaedah yang akan digunakan seumpama kaedah berkumpulan atau individu. Jika sekiranya bilangan murid adalah kecil, adalah lebih berkesan digunakan pendekatan pengajaran secara individu. Tetapi sebaliknya jika murid melebihi kuantiti yang sewajarnya guru boleh mengenalpasti murid yang mahir untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran.  Pengajaran dan pembelajaran boleh berasaskan taburan pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam panduan ini.  Penilaian pertama terhadap pencapaian murid hendaklah dilakukan selepas tiga bulan pengajaran dijalankan. Penilaian ini hendaklah menggunakan borang penilaian yang dilampirkan.  Guru mesti membuat analisis pencapaian murid dan seterusnya merangka strategi sehingga tempoh 6 bulan berakhir.  Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam tempoh tersebut, pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang cicir.  Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca al- Quran dengan baik, membaca dan menulis jawi dengan betul dan fasih serta beradab. 125
 37. 37. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)10.4.4 Tindakan Susulan  Pemantauan berterusan Sektor Pendidikan Islam dan Moral negeri bagi memastikan program ini berjalan lancar dan dapat mencapai tahap kejayaan yang diharapkan. Pemantauan ini adalah bertujuan memberi bimbingan kepada guru-guru dan membuat penambahbaikan dari aspek pelaksanaan.  Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri juga dikehendaki menyediakan laporan lengkap yang menunjukkan prestasi guru dan murid serta kekangan-kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.  Guru mestilah menyediakan laporan lengkap prestasi pencapaian murid dalam Tilawah al-Quran, Pelajaran Jawi dan perkembangan lain. Contoh borang maklumat prestasi murid dilampirkan. Laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Bahagian Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dan salinan kepada Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri.10.4.5 HarapanMudah-mudahan usaha murni semua pihak termasuk guru akan membuahkanhasil yang diharapkan. Kegigihan guru-guru menjalankan aktiviti pengajaran danpembelajaran amat diharapkan. Malah kejayaan program ini banyak bergantungkepada semangat dan motivasi para guru yang berdedikasi. Peranan JurulatihUtama (JU) hendaklah distrategikan bagi memaksima penyaluran danpenyampaian maklumat kepada semua guru-guru Pendidikan Islam.Pemantauan JPN juga secara berterusan amat perlu bagi mengesani masalah- 126
 38. 38. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)masalah semasa pelaksanaan dan berusaha untuk menanganinya secaraberkesan.. Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . LATIHAN & TUGASAN1. Bincangkan sejauhmanakah keberkesanan program j-QAF Model PerluasanBahasa Arab Komunikasi di sekolah anda.2. Jelaskan bagaimana Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dapatmembantu meningkatkan kemahiran berbahasa Arab di kalangan anak didikanda.3. Bincangkan dalam kumpulan , bagaimanakah peranan anda sebagai guruPendidikan Islam dalam membantu guru-guru j-QAF melaksanakan programKem Bestari Solat di tempat anda bertugas.4. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam yang berpengalaman anda perlumembuat suatu analisa program Pendidikan Islam enam bulan pertama tahunsatu dan perbandingannya dengan program j-QAF enam bulan pertama khatamAl Quran. 127
 39. 39. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)RUJUKANAbdullah Basmih, (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al QuranBahagian Jabatan Perdana Menteri. Kuala LumpurAbdullah Al-Qari bin Haji Salleh, (1991) Kursus Qari dan Qariah , Cetakan ke 18,Terbitan Pustakan Aman Press , Kota Bharu, KelantanAhmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi ( 1997),Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.Ahmad Mohd. Saleh, Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan PedagogiPendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam, Selangor : Oxford Fajar sdn. Bhd.Ahmad Mohd Salleh Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam, (2011)Edisi Kedua, Shah Alam , Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.Ee Ah Meng, Pedagogi 1 , Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 )( 1997 ) Shah Alam, Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.Ee Ah Meng, Pendidikan di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah,( Semester 1 ) ( 1996 ), . Shah Alam, Selangor: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Dasar, Perlaksanaan danPengurusan Kurikulum j-QAF (2004).Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004).Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam SekolahRendahKementerian Pendidikan Malaysia,Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan IslamSekolah Rendah.Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan IslamSekolah Rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dewan Bahasa danPustaka.2002Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran PendidikanIslam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Dewan Bahasadan Pustaka 2002.Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Teks Pendidikan Islam, Tahun 1- 6 128
 40. 40. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Mok Soon Sang, Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ), Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn. Bhd..Mok Soon Sang , Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994),Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Bhd .www.sabah.edu.mywww.ppdhl.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B.Arabwww.fp.utm.my/ePusatSumber/pdfailwww.4shared.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.htmlwww.bpi.edu.my 129
 41. 41. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)130
 42. 42. PIM 31101 Pengenalan K Kurikulum Pend didikan Islam (S SR) Asas-Asas Pembinaa Kurikulu Pendidi s an um ikan Islam AJUK 3 TA Sekolah Rendah. R3.0 SinopsisSemo oga anda te erus bersem mangat untuk mengkaji dan memah k hami isi pe elajaran dala amtopik- -topik beriku utnya. Dalam tajuk ini, beberapa a m aspek pentin yang me ng embincangk kanmeng genai konsep, matlamat dan falsafa Pendidika Islam. Pe t ah an endapat-pen ndapat sarjanaIslam mengenai matlamat da falsafah Pendidikan I m an P Islam turut d dibincangkan Berasask n. kanperka ara-perkara tersebut telah menja t adi kerang ka utama dalam pembinaan danpenggubalan kurikulum Pen ndidikan Islam untuk digu m unakan oleh sekolah-se h ekolah Rendah alaysia.di Ma3.1 Hasil pem mbelajaranPada akhir tajuk ini, pelajar-p a pelajar dihar rapkan dapa at:i aikan konsep atlamat da falsafah Pendidikan Islam. Menghura anii Menghura aikan matlam Pendidik Islam da perspektif Sarjana Isl mat kan ari f lam.iii Menjelask falsafah dan hasrat pengubalan Kurikulum Pendidikan Islam. kan niv. Mengenal kompenen pembentukan Kurikulum pendidika Islam di M m an Malaysia.3.2 Kerangka Tajuk a KURIKUL LUM                         PENDIDIKAN N ISLAM Ko onsep Matlamat Falsafah 22
 43. 43. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)3.3 KONSEP DAN MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAMPendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiah, yang pada asalnya membawa makna;pertambahan, perkembangan dan ketinggian. Perkataan tarbiah berasal dari kata kerjarabba yang antara maknanya ialah; memperbaiki (islah), memimpin dan mentadbir.Menurut ahli bahasa, tarbiah bererti membangun sesuatu secara tahap demi tahapmenuju kepada kesempurnaan. Salah satu dari nama Allah ialah ar-Rab kerana yangmengawal, mengislah, mentadbir dan mengarahkan makhluk kepada kesempurnaan.Semuanya ini merupakan inti daripada pendidikan. Oleh sebab itu Rabbul ‘Alaminditafsirkan sebagai Murabbil ‘Alamin (pendidik seluruh Alam) dan Allah s.w.t. ialahPendidik Yang Teragung. Jadi perkataan tarbiah mengandungi dua unsur terpenting;iaitu pertambahan dan perbaikan (Islah) hingga ke tahap kesempurnaan.Pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting sekali. Iamenjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada Islam dan merupakan satuibadat yang besar. Kedudukan dan kepentingan pendidikan itu amat jelas apabila kitameneliti ayat al-Quran yang pertama diturunkan . Ia tidak dimulai dengan perintah yangberhubung perkara lain seperti ibadat, tetapi dimulakan degan perintah yang berhubungdengan pendidikan.Firman Allah S.W.T.                    “Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Al-`Alaq : 1-5)Islam tidak melihat pendidikan daripada skop yang sempit. Ia tidak terbatas padapendidikan duniawi semata-mata, tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. 23
 44. 44. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Dalam hubungan ini, Abud (1985) menyatakan bahawa Islam telah membahagikan ilmukepada dua kumpulan yang besar. Pertama ialah fardu ain yang dituntut ke atas setiaporang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama.Kedua, ilmu fardu kifayah iaitu ilmu yang mesti kepada individu tertentu seperti ilmupertukangan, kemahiran, perniagaan, kedoktoran, ekoonomi, kimia, fizik, pembuatansenjata dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ilmu yang kedua ini menjadi fardu ainapabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya.Konsep pendidikan yang bersatu (unified) ini berdasarkan kepada konsep ilmu yangbersepadu (integrated) yang merupakan keistimewaan Islam. Ia berlawanan sekalidengan aliran pemikiran yang memisahkan ilmu kepada dua bahagian yang tidak dapatdidamaikan, iaitu disebut sebagai theology dan science atau religious knowledge diBarat.Pembahagian yang bertentangan ini tidak dapat berlaku dan tidak dibenarkan berlakudalam teori pendidikan Islam. Menurut Mohd. Kamal Hassan (1981) isi kandungantheology dan science dalam Islam tidak bercanggah antara satu sama lain, malah iabersifat saling melengkapi dan kedua-duanya lahir daripada pandangan yang satu, iaitutauhid. Dalam pendidikan ini, walaupun terdapat beberapa pembahagian ilmu sepertiilmu aqidah, syariah dan akhlak, namun ia tetap berada dalam satu lingkaran konsepbersepadu yang membawa keseimbangan antara akal dan wahyu.3.4 Pendidikan Islam Mengikut Sarjana Pendidikan IslamUntuk menggambarkan pengertian Pendidikan Islam, dikemukakan beberapa definisiyang dikemukakan oleh para sarjana Islam. Antaranya adalah seperti berikut: 1. Khurshid Ahmad (1973) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai ”satu latihan aqliah, jasmaniah dan ruhiyah bertujuan melahirkan manusia; yang berkebudayaan tinggi, sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang berguna. 2. Miqdad Yalchin (1977) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai “proses melaksanakan falsafah Pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan keperibadian yang digariskan oleh falsafah supaya sahsiah Islamiah 24
 45. 45. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku dan sikap seseorang muslim, walau bila dan di mana sahaja berada”. 3. Hassan Langgulung (1979 ) menegaskan, pendidikan membawa erti: “merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat melalui berbagai-bagai proses. Proses-proses itu pengajaran, latihan dan indoktrinasi. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari seorang ke seorang dan latihan ialah membiasakan diri melakukan sesuatu pekerjaan bagi memperoleh kemahiran sementara proses indoktrinasi pula menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Ketiga-tiga proses tersebut berjalan serentak dalam masyarakat primitif atau moden”.3.5 Matlamat Pendidikan IslamSetiap sistem pendidikan mempunyai matlamatnya. Sistem pendidikan bukan Islammenjurus kepada melahirkan warganegara yang baik, untuk mencapai matlamat tersebutadalah berbeza antara sesebuah negara dari segi falsafah dan kreteria tersendiriberasaskan latar belakang sejarah masyarakat, kebudayaan dan sempadan negara.Sejak akhir-akhir ini muncul pelbagai usaha daripada para penyelidik untuk menentukanmatlamat am pendidikan sesuai dengan makna yang difahami daripada nas-nas al-Qurandan hadith dan daripada sejarah pemikiran dan pendidikan Islam. Matlamat pendidikanIslam adalah lebih luas dan syumul, ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baikdan melahirkan insan saleh yang tidak mengenal batas masa, negeri, bangsa sebaliknyamenuju kepada Allah dan alam akhirat. Bagi mencapai martabat insan saleh mestilahmempunyai sifat taqwa; firman Allah s.w.t. pada ayat:       “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa.” (al-Hujurat : 13)Manusia yang bertaqwa ialah orang yang sebenarnya mengabdikan diri kepada Allahs.w.t. seperti firman Allah s.w.t.;        25
 46. 46. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) "Sesungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Ku" (al-Dhariyyat: 56)Ibadat yang dimaksudkan di sini ialah merangkumi setiap perbuatan, pemikiran danperasaan yang pada keseluruhannya ditujukan untuk mencapai keredhaan Allah S.W.T.dengan menjaga sempadan yang diredhaiNya dan menjauhkan diri dari segala yangdimurkaiNya. Objek pendidikan ialah manusia, merupakan makhluk yang mempunyaitiga unsur utama yang saling berkait antara satu dengan lain iaitu jasad, akal dan roh. Akal Ruh Jasad Rajah 1: Menunjukkan hubungan di antara jasad, ruh dan akal.Untuk menjaga kepentingan ketiga-tiga unsur tersebut, perlu diwujudkan aktivitipendidikan. Tujuannya ialah untuk memberi kemahiran-kemahiran asas kepada individusama ada lelaki atau pun perempuan. Oleh itu, segala usaha untuk membentuk watakmanusia sebagai khalifah di bumi dianggap pendidikan menurut pandangan Islam.Kelayakan manusia sehingga dilantik menjadi khalifah adalah kerana ia mempunyaibeberapa ciri istimewa seperti: i. Fitrah : hakikat semula jadi manusia yang baik, bersih dari dosa. ii. Roh: Unsur yang membezakannya dengan makhluk lain. iii. Kebebasan kemahuan: dapat menerima dengan kemahuannya sendiri akan amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain. iv. Akal: Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah.Matlamat bolehlah diertikan sebagai tujuan atau objektif terhadap sesuatu perkara yangingin dicapai. Sesuatu sistem yang akan dilaksanakan mestilah memenuhi matlamatyang telah dirancang. Prof. Dr. A. Athiyah al-Abrasyi menjelaskan matlamat pendidikanIslam seperti berikut: 26
 47. 47. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) “Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cintakan negara, kuat jasmaninya, sempurna akhlaknya, teratur pendidikannya, halus dan murni perasaannya, cekap dalam kerjanya, bekerjasama dengan orang lain, baik bahasanya, tulisannya dan lisannya serta tangannya dapat membuat sesuatu pekerjaan itu dengan baik.’.Berdasarkan ungkapan di atas, matlamat pendidikan Islam seperti berikut: i. Mempersiapkan warganegara yang baik. ii. Membentuk manusia memiliki keperibadian yang unggul iii. Membekalkan anak didik dengan ilmu pengetahuan iv. Mendidik manusia ke arah kecemerlangan rohani dan jasmani v. Membentuk akhlak yang sempurna sebagai manusia yang ideal vi. Kebolehan dan kecekapan dalam kerja supaya dapat hidup bahagiaMenurut al-Ghazali matlamat pendidikan ialah: “Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan, bermegah-megah dan berlumba-lumba.”Beliau menekankan matlamat pendidikan Islam yang paling utama ialah untukmembuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenali Penciptadan matlamat ilmu yang sebenar membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah.Jadi, tujuan pendidikan yang selain daripada taqarrub ilallah adalah tidak tergolong kedalam objektif pendidikan Islam.Ibn Khaldun pula menekankan tujuan keilmuan Islam sebagai tujuan pendidikan Islam itusendiri. Katanya ada dua tujuan iaitu: i. Tujuan Keagamaan. Pendidikan mestilah membawa individu tersebut kepada mengenal Tuhannya, dapat beramal untuk akhirat dan dapat menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajipan kepadanya. ii. Tujuan Keilmuan. Iaitu membawa seseorang kepada kemahiran yang membolehkan individu tersebut untuk menghadapi kehidupan dunianya. 27
 48. 48. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Apabila kita lihat keterangan di atas, jelas menunjukkan bahawa Ibnu Khaldunmenjelaskan matlamat pendidikan adalah untuk menjaga kepentingan hidup di dunia dandi akhirat, dapat mengimbangkan kedua-duanya sebagai satu panduan hidup manusia.Ahmad Saleh Jamjaan dalam Naquib al-Attas (1984) mengungkapkan matlamatpendidikan Islam sebagai: “The aim of Muslim education is the creation of the good and righteous man who worships Allah in the true sense of the term, builds up the structure of his earthly life “Kita harus ingat bahawa Islam sebagai al-din yang merangkumi segala aspekpenghidupan, kerana itu matlamat pendidikannya juga tentulah suatu yang ideal, iaituuntuk memperbaiki hidup di dunia mengikut tujuan hukum syarak. Ini kerana Islam itusendiri bertujuan untuk menuju kepada kesempurnaan hidup.Mengikut Dr. Muhammad Fadhil al-Jamaly (1966) merumuskan matlamat pendidikanIslam seperti berikut: i. Memperkenalkan kepada manusia statusnya di kalangan makhluk dan tanggungjawab masing-masing dalam hidup mereka di dunia. ii. Memperkenalkan kepada manusia tentang interaksinya dalam masyarakat dan tanggungjawab mereka d tengah-tengah sistem masyarakat manusia. iii. Memperkenalkan manusia dengan makhluk (alam semester) dan membimbingnya untuk mencapai hikmah Allah dalam penciptaan alam semesta dan memungkinkan manusia menggunakannya. iv. Mengajak manusia mengenali Tuhan pencipta alam dan mendorong untuk beribadah kepadanya.Al-Buthi menyenaraikan matlamat pendidikan Islam secara umumnya kepada tujuhmatlamat berikut; i. Mendapat keredaan Allah dengan menjauhi kemurkaan dan siksaan Nya serta mengabdikan diri dengan keikhlasan keranaNya. Tujuan ini dianggap induk daripada semua tujuan pendidikan Islam. ii. Meningkatkan taraf akhlak masyarakat berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia ke arah yang diredai olehNya. iii. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan agama Islam untuk membimbing masyarakat ke arah yang diredai olehNya. 28
 49. 49. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) iv. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan mengajar manusia akan nilai- nilai dan akhlak yang mulia. v. Mewujudkan ketenangan jiwa di samping memiliki aqidah yang teguh, penyerahan dan kepatuhan yang ikhlas semata-mata kepada Allah s.w.t. vi. Memelihara bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan sebagai wadah kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan Islam yang paling menonjol. Menyebarkan kesedaran agama yang sebenar dan menunjukkan hakikat Islam sebagai agama yang suci dan agong. vii. Meneguhkan perpaduan rakyat untuk keamanan tanahair dengan menyatupadukan mereka dalam satu barisan melalui usaha-usaha menghapuskan perselisihan, bergabung dan bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan kepercayaan Islam yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.Kesimpulannya, dalam konteks terkini matlamat pendidikan Islam mempunyai empathalatuju iaitu: i. Melahirkan insan kamil yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh telah dijanjikan oleh Allah s.w.t. dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. ii. Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang sempurna, berakhlak mulia dan bertanggung jawab kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama kerana Allah s.w.t. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith yang bermaksud: “Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin. Tiap-tiap kamu bertanggungjawab ke atas pimpinannya. Pemerintah adalah pemimpin, maka ia bertanggungjawab ke atas rakyat. Seorang lelaki adalah pemimpin, maka ia bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Manakala seorang perempuan itu pula adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab terhadap ahli rumahnya, suaminya dan anaknya. Orang gaji adalah penjaga harta bendanya, maka ia adalah bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Tiap- tiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya." iii. Menanamkan semangat cintakan Allah agar dapat melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala laranganNya. Gemar kepada amal ibadat khusus yang berpusat di masjid. Patuh serta menyerah diri kepada Allah s.w.t. Menghormati ulamak, ibu bapa, orang yang lebih dewasa dan menjamin kebebasan beragama dikalangan orang yang bukan Islam. iv. Mengembangkan bakat intelektual secara bebas dan demokrasi kepada kadar yang paling maksimum. Ini semua berdasarkan bimbingan wahyu untuk mencetuskan 29
 50. 50. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) manusia dan menguasai alam ini untuk kebahagian, kemakmuran dan kesejahteraan manusia sejagat.Inilah sebahagian daripada matlamat umum pendidikan Islam yang telah digariskan olehsarjana-sarjana Islam. Manakala matlamat khas adalah merupakan perubahan-perubahan yang diingini yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. Dengan lainperkataan, gabungan pengetahuan, penampilan pola-pola tingkah laku, sikap, nilai dankebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpaterlaksananya matlamat akhir dan umum tidak sempurna perlaksanaannya.Saleh Samak (1980) menyenaraikan matlamat khas dalam pendidikan Islam sepertiberikut: i. Mengajar murid-murid didikan agama supaya mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, memberikan kehidupan dan nikmat dan menyediakan balasan baik dan jahat di dunia dan akhirat. ii. Mendidikan jiwa murid-murid sehingga mencetuskan kesedaran beragama yang mendalam dalam jiwa mereka. iii. Mendidik jiwa murid-murid supaya beramal dengan akhlak yang terpuji sejak kecil di samping memandu mereka supaya menghargai kemuliaan tingkah laku dan beramal dengan tuntutannya. iv. Menunjukkan murid-murid bahawa semua ajaran agama, baik dari suruhan atau larangan, adalah bertujuan untuk kebaikan diri seseorang dan faedahnya terpulang kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kejahatan dan perkara yang mudarat bagi diri individu dan masyarakat. v. Menambahkan pengetahuan murid-murid tentang kelebihan-kelebihan hukum agama yang berasaskan kepada al-Quran dan al-Hadith. vi. Memupuk kecenderungan ke dalam jiwa murid-murid perasaan suka mempelajari al-Quran dan membacanya. Mengajar mereka membaca al-Quran dengan betul tentang bunyi, baris dan tempat berhenti. vii. Mengajar hadith-hadith nabi supaya murid-murid mendapatkan pengajaran dari segi kesopanan, adab dan tingkahlaku. viii. Mengamalkan teladan yang baik daripada biografi Rasulullah s.a.w. , para sahabat dan pahlawan-pahlawan Islam yang berjasa.3.6 Bidang Pendidikan Islam:Hakikatnya dasar utama pendidikan Islam ialah menjauhkan diri daripada menyekutukanAllah, seperti yang difahami dari nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya agar tidak 30
 51. 51. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)menyekutukan Allah. Perbuatan syirik merupakan punca segala maksiat, dan tidak adapada diri orang yang syirik sifat-sifat mulia dan kehalusan budi. Untuk menjayakanwawasan tersebut, berasaskan al-Quran dan al-Sunnah kurikulum pendidikan Islamdijelmakan melalui dua komponen kurikulum iaitu ;  Ulum al Syariah  Pendidikan Al QuranKedua komponen ini mempunyai objektif dan falsafahnya bagi melahirkan penghayatandan pengamalan Islam pada individu muslim. Bidang-bidang yang dicakupi melalui duakomponen di atas ialah :a. Pendidikan AkidahIni merupakan pendidikan paling penting bagi pendidikan terhadap kanak-kanak Islamberdasarkan hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud; "Setiap anak yang dilahirkan adalah mengikut fitrah, ibu bapalah yang menjadikan ia majusi, nasrani atau yahudi."Tujuan pendidikan keimanan ini ialah untuk mendidik anak-anak daripada kecil lagidengan pendidikan keimanan, dapat memahami Islam sebagai al-din setelah merekadewasa. Mengakui ke Esaan Allah serta mengakui kebesaran dan kekuasaanNya.Pendidikan keimanan dalam pengertiannya yang lebih luas bukan sahajamenitikberatkan idea tentang ke-Esaan Allah tetapi juga memberi pengertian terhadapkonsep ilmu, ilmu menurut Islam bersifat sepadu. Memahami konsep tauhid dalambentuk ilmu pendidikan membawa kita kepada kefahaman bahawa wujud pembahagianatau pemisahan antara ilmu mengenai alam sains dan ilmu akhirat (agama) menerusikonsep tauhid juga kita dapati dalam Islam wujudnya kesepaduan yang harmoni antaraperanan wahyu, ilham, akal dan indera di dalam epistemology Islam.Manusia sebagai makluk Allah adalah fitrahnya berinteraksi dengan Allah sebagaiKhaliqnya, dengan sesama manusia dan alam. Maka sewajarlah diri manusiadiperlengkapkan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan serta nilai-nilai yang memampukandia berbuat demikian dengan akhlak yang sebaiknya, serta syakhsiah yang seimbangsamada ketika menghadapi Allah atau ketika bermuamalah sesama manusia atau ketikamanfaatkan kurniaan Ilahi. 31
 52. 52. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)b. Pendidikan AkalSalah satu dari aspek-aspek pendidikan yang terpenting ialah mendidik akalsebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT dalam ayat pertama surah al-Alaq.Pendidikan akal dalam ayat yang dijelaskan berlaku dalam keadaan akal yang sentiasamenerima bimbingan Tuhan. Akal juga merupakan satu unsur yang paling mulia danberharga bagi manusia, dengan adanya fungsi akal ini proses pendidikan dapat berlakudalam diri manusia. Pendidikan Islam menekankan kepentingan mengisi dan melatihakal manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid), penekanan yang tidak seimbangboleh melahirkan insan yang tempang, tidak sepadu atau tidak seimbang, yang kosongjiwanya. Kerana itu kanak-kanak wajib disedarkan akan kewajipan mendekatkan dirikepada Allah.c. Pendidikan JasadMemberi pendidikan dalam menjaga kesihatan tubuh badan agar terhindar dari segalajangkitan penyakit.d. Pendidikan Akhlak/MoralKepincangan peribadi generasi muda di negara Islam selalu menjadi bahan perbahasanpemikir-pemikir Islam. Di Malaysia masalah yang sama juga menjadi bahanperbincangan yang terpenting berhubung dengan isu-isu pendidikan semasa. Antarakepincangan yang menonjol ialah keruntuhan akhlak dan penolakan nilai-nilai tradisibangsa dan agama serta kecenderungan untuk menerima segala nilai baru tanpamengira sama ada ia serasi dengan agama Islam atau tidak. Ini berlaku kerana aliranliberalisme dan sekularisma yang mendasari sistem pendidikan yang diamalkan tidakmampu menerapkan secara serentak nilai-nilai ilmu, budi pekerti, keluhuran dankemuliaan dalam diri manusia.Seluruh aktiviti yang terlibat dalam proses pendidikan adalah berupa pembinaansyakhsiah manusia berakhlak mulia. Pendidikan ini berasaskan tarbiyah imaniyahkerana sekiranya anak-anak yang dididik dari kecil supaya beriman dengan Allah s.w.t.terutama menghayati aspek muraqabah yang diharap akan melahirkan akhlak mulia.Kepentingan aspek ini dapat dilihat daripada beberapa hadith yang bermaksud: 32
 53. 53. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) " Daripada hak seorang bapa terhadap anaknya ialah memperelokkan adab dan namanya" (H.R. Baihaqi) " Tidak ada satu pemberian dari seorang bapa yang lebih baik daripada adab". (H.R. Tarmizi)e. Pendidikan WujdanMendidik rohani agar dapat menjalinkan ikatan pertalian yang erat antara manusiadengan Pencipta dalam semua keadaan dan membebaskan diri manusia daripadamemperhambakan diri kepada kebendaan.f. Pendidikan KesihatanMemberi didikan agar anak-anak menghargai kesihatan serta menjaga kesihatan mentaldan fizikal untuk melahirkan insani muslim yang kuat bagi melaksanakan amanah Allah. TUNGGU !!! sebelum anda meneruskan pembacaan ke topik seterusnya, Sila pastikan anda telah mencatat isi penting topik di atas..3.7 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAMFalsafah merupakan komponen yang paling utama dan tertinggi di dalam pendidikan,kerana bentuk manusia yang ingin dilahirkan adalah bergantung kepada falsafahnya.Pendidikan diertikan oleh cendikiawan sebagai pemindahan nilai-nilai dari generasi kegenerasi samada ilmu atau kemahiran, sedangkan nilai-nilai ini adalah ditentukan olehfalsafahnya yang disogokkan melalui sistem pendidikan.Sarjana Pendidikan Islam mentafsirkan falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yangmenentukan tujuan akhir, maksud, objektif, nilai dan cita-cita yang telah ditentukanterlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam dan dilaksanakan dalam proses pendidikan.Hasan Langgulung (1986) menyatakan falsafah Islam yang telah meletakkan seluruhprinsip dan norma yang meliputi keseluruhan skop pendidikan. Al-Syaibani (1979)menjelaskan, falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang dirancangkan dengan hikmah 33
 54. 54. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)untuk menjadikan proses pendidikan dan usaha pendidikan bagi suatu bangsa.Pendidikan juga menyiapkan generasi muda dan warganegara umumnya supayaberiman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan oleh Nya.Kesimpulannya, Falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang bersumberkan falsafahhidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam bidang pendidikan. FalsafahPendidikan Islam menentukan keseluruhan tujuan akhir kehidupan dunia akhirat tercapaidengan jayanya. Falsafah Pendidikan Islam menegaskan bahawa manusia ialah makhlukAllah dan manusia mempunyai batasan dalam tindakannya. Oleh itu pendidikan inimerupakan satu aliran falsafah yang berbentuk keagamaan, berusaha menanamkeimanan manusia kepada Allah s.w.t. dalam usaha membangunkan manusia sebagaiinsan ciptaan Allah, dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumidalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya.Sebelum membincangkan hubungan Falsafah Pendidikan Islam dengan falsafahpendidikan umum hendaklah disedari bahawa falsafah Pendidikan Islam mempunyaisumbernya yang khusus iaitu al Quran dan al Sunnah. Falsafah pendidikan umum pulabersumberkan penyelidikan dan pengalaman manusia semata-mata. Walau bagaimanapun keduanya mempunyai perhubungan atau persamaan dalam beberapa segi yangberkaitan dengan proses pendidikan.Perhubungan yang jelas ialah kedua-duanya berusaha mencari dan mendapatkanhakikat kebenaran yang berkaitan dengan proses pendidikan. Ianya juga sentiasamembahaskan dan meramalkan tentang perkara yang mungkin mengarah, mengukuhdan membantu memperkemaskan lagi sistem pendidikan. Falsafah pendidikan umumjuga sama dengan falsafah Pendidikan Islam dalam matlamatnya untuk melahirkan insanyang baik, berakhlak dan harmonis di samping mempunyai keupayaan untuk membinamanusia yang berguna kepada masyarakatnya.Walau bagaimanapun berdasar sumber yang khusus, Falsafah Pendidikan Islam lebihunggul dan mantap kerana falsafah ini bersumberkan al Quran dan al Sunnah yangdiwahyukan oleh Allah. Falsafah pendidikan umum hanya berasaskan pemikiran,penyelidikan dan pengalaman manusia yang terbatas dan akan berubah dari semasa kesemasa mengikut citarasa masing-masing. Di samping itu juga, matlamat falsafah 34
 55. 55. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Pendidikan Islam juga lebih unggul dan menyeluruh, yang bertujuan untuk melahirkaninsan yang mulia dan mampu mencapai kebahagiaan bukan sahaja di dunia malah diakhirat kerana falsafah Pendidikan Islam mengkaji kebenaran dan meletakkan sesuatupada yang berhak. Falsafah Pendidikan Islam amat diperlukan bagi tujuan pendidikanIslam; I. Membantu merancang pendidikan untuk melahirkan pemikiran yang sihat terhadap proses pendidikan II. Menjadi asas terbaik untuk menilai sistem pendidikan negara dalam ertikata yang menyeluruh III. Membentuk asas pendidikan khususnya dalam kaedah pengajaran di sekolah, universiti dan institusi pendidikan yang lain. IV. Membina suatu identiti sendiri bagi sistem pendidikan negara dengan wujudnya nilai Islam dalam perkembangan kebudayaan dan masyarakat. V. Menyelesaikan krisis dan masalah yang timbul dalam sistem pendidikan.Keperluan untuk menyatakan falsafah pendidikan Islam secara tersurat mula disedarioleh Jawatankuasa Pengubal Sukatan/kurikulum Pendidikan Islam KBSR. Beberapa siriperbincangan cendekiawan Islam telah diadakan. Hasilnya pernyataan FalsafahPendidikan Islam KBSR dirumuskan seperti berikut: "Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat." ( Sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia )Penyataan falsafah ini menegaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran di dalammata pelajaran pendidikan Islam memberi penekanan kepada : a. Ilmu dan pengetahuan b. Kemahiran atau amalan c. Menghayati Islam d. Membentuk sikap e. Membentuk pandangan hidup atau pemikiran Islam f. Tanggungjawab membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan Negara g. Mewujudkan kebaikan di dunia h. Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. 35
 56. 56. PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)Berdasarkan Falsafah Pendidikan Islam yang berlandaskan al-Quran dan al Sunnahdalam membentuk sikap kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah(pelajar) yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alamsekitar dan Negara ke arah mencapai kebahgian di dunia dan kesejahteraan abadi diakhirat. Sesuai dengan ajaran Islam Bersifat Bersifat dinamik membentuk akhlak Cirri-Ciri Falsafah Pendidikan Islam Mengimbangi antara dunia & akhirat Bersifat terbuka Bersifat sejagat 36

×