BEYNƏLXALQ MALİYYƏ HESABATI STANDARTLARI

5,551 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
900
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BEYNƏLXALQ MALİYYƏ HESABATI STANDARTLARI

 1. 1. Kapital Karden Member firm of RSM International “BEYNƏLXALQ MALİYYƏHESABATI STANDARTLARI” üzrə tədris kursu Ünvan: Caspian Plaza 3, 16-cı mərtəbə. Telefon: 434 50 30, 437 32 66, 050 208 90 25. E-mail: info@ires.az
 2. 2. EKSPERTLƏR: Kapital Karden,member firm of RSM International beynəlxalq auditşirkətinin Azərbaycan üzrə partnyorları p y Kapital Karden Member fi M b firm of RSM International f I t ti l
 3. 3. Modul 1 Beynəlxalq Maliyyə B l l M liHesabatı Standartları 1. BMHS haqqında ümumi təsəvvür və anlayışın formalaşdırılması 2. BMHS-nin əsas S prinsiplərinin tətbiqinin öyrənilməsi 3. BMHS-nin tətbiqi ilə bağlı mövcud praktikanın qiymətləndirilməsi 4. BMHS-nin tətbiqi sahəsində qabaqcıl təcrübə ilə tanışlıq
 4. 4. Modul 2 BMHS-yə uyğun maliyyəhesabatlarının hazırlanması prinsipləri 1. Təsis edilməsi və cari vəziyyəti 2. Tətbiq edilmə sahələri 3. İstifadəçilər və onların informasiya tələbləri 4. Maliyyə hesabatlarının məqsədləri 5. Maliyyə vəziyyəti, fəaliyyətin nəticələri və maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər 6. Əsas fərziyyələr 7. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət göstəriciləri 8. Maliyyə hesabatlarının tərkib yy elementləri 9. Maliyyə hesabatlarının tərkib elementlərinin tanınması 10. Maliyyə hesabatlarının tərkib elementlərinin qiymətləndirilməsi 11. Kapital 11 K i l və k i l mühafizəsi kapitalın üh fi i konsepsiyaları
 5. 5. Modul 3BMHS-yə uyğun maliyyə hesabatlarının hazırlanması prinsipləri 1.Balans 2.Mənfəət 2 Mənfəət və zərər haqqında hesabat 3.Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 4.Səhmdar kapitalındakı (iştirakçı payındakı) dəyişikliklər haqqında hesabat 5.Uçot siyasəti və izahediçi qeydlər
 6. 6. Modul 4 Əsas Vəsaitlər1. Əsas vəsaitlər və onların növləri1 Ə itl l ö l i2. Əsas vəsait və İnvestisiyalar arasındakı əsas fərq3. Əsas vəsaitlərin yenidən q y y qiymətləndirilməsi
 7. 7. Modul 5Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi 16 saylı BMHS «Əsas vəsaitlər» y
 8. 8. Modul 6Təxirə salınmış vergilər (BMHS12)  Nəzəri və praktiki aspektlər
 9. 9. Modul 7 Konsolidasiya•Assosiasiya olunmuşmüəssisələr (əhəmiyyətli nəzarət)•Birgə müəssisələr (birgə nəzarət)•Törəmə müəssisələr (nəzarət)•Digər maliyyə qoyuluşları Di li l l
 10. 10. Modul 8 İcarənin uçotu BMŞ 17•Maliyyə icarəsi•Əməliyyat icarəsi•Əməliyyat icarələrinin uçotu•Maliyyə İcarələrinin uçotu
 11. 11. Modul 9 BMS 18 - Gəlirin tanınması•Hesablama Metoduna əsasən gəlirlər•Transfer əməliyyatları (Misal)
 12. 12. Modul 10 BMS 39 – Maliyə Alətləri•Mənfəət və Zərərə təsir edə bilənMaliyə Aktiv vəya Pasivləri. Pasivləri•Kredit və debtorlar•Vaxtı çatana qədər olan investisiyalar•Satış üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə Sat ş üçü ə ə də tutu uş a yyəaktivləri•Digər Maliyyə Aktivləri
 13. 13. Modul 11BMHS 36 və dəyərsizləşmə •Aktivin balans dəyəri •Aktivin bərpa dəyəri •Dəyərdən düşmə zərəri
 14. 14. Modul 12 Qeyri-maddi Qeyri maddi aktivlər•Qeyri-maddi uzunmüddətli aktivlər•Qeyri maddi aktivi Gudvildənfərqləndirən xüsusiyyətlər•Müəssisənin daxili imkanlarıhesabına yaradılmış Qudvil
 15. 15. Modul 13 BMHS 8•Uçot siyasəti, uçot təxminlərindəki Uçot siyasətidəyişikliklər və səhvlər
 16. 16. Modul 14BMS 37 – Öhdəliklər, şərti öhdəliklər •Giriş, əsas anlayışlar •Uçot siyasətinin seçilməsi, tətbiqi və seçilməsi dəyişdirilməsi •Uçot təxminlərindəki dəyişikliklərin qeydə alınması •Səhvlərin qeydiyyatı və düzəlişi •Məlumatın açıqlanmasına dair tələblər
 17. 17. Modul 15 Maliyyə Hesabatların Interpretasiyası I t t i•Likvidlik A li l i Lik idlik Analizləri•Qearinq analizləri (Həssaslıq)•İnvestor Əmsalları
 18. 18. Modul 16 Nağd vəsaitlərin hərəkəti•Nağd vəsaitlər ğ•Nağd vəsaitlərin ekvivalentləri•Nağd Vəsaitlərin Hərəkəti Hesabatınınhazırlanmasının Məqsədləri•Nağd Vəsaitlərin Hərəkəti Hesabatınınhazırlanması üsulları
 19. 19. Modul 17 BMS 21 - Xarici ValyutaMəzənnələrində d i iklikl i təsiriM l i d dəyişikliklərin t i i •Əməliyyat valyutası yy y •Təqdimat Valyutası •Məzənnə Fərqi •Xarici valyuta məzənnələrində y dəyişikliklərin təsiri
 20. 20. Modul 18BMS 33 – Səhm üzrə mənfəət •Adi səhm •Səhm üzrə mənfəət •Səhm üzrə mənfəətin hesablanması •Durulaşdırma ə ə yyat a u u aşd a əməliyyatları
 21. 21. Modul 19 Pay alətləri əsasında ödəmə•Pay alətləri əsasında ödəməsövdələşməsini yerinə yetirən müəssisə•Pay alətləri əsasında ödəmələrin təsviri
 22. 22. BMHS ÜZRƏ HESABATINHAZIRLANMASI ÜZRƏ 16 SAAT PRAKTİKİ MƏŞĞƏLƏ
 23. 23. Kurs ərzində proqres testləri və yekun test imtahanıImtahan test nəticələrindən asılı olaraq, müvəffəqiyyət və iştirakçı sertifikatları
 24. 24. PEŞƏKAR KARYERANIZ ÜÇÜN GÖZƏL FÜRSƏT !

×