Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
230
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BAB 5 JENIS PENILAIAN BAHASA JENIS PENILAIAN BAHASA Ujian Formatif UJian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian Rajah 1 : Jenis Penilaian Bahasaa) Ujian Formatif Dibina untuk menguji sesuatu unit kemahiran atau subkemahiran bahasa yang telah diajar. Skop pengajaran dan pembelajaran ujian dibina agak terhad. Dilaksanakan dalam jangka masa pendek. Dijalankan untuk menguji kemajuan murid.
 • 2.  Dalam penilaian Bahasa Melayu, perkara yang perlu dinilai ialah; o Terhadap penguasaan pelajar dalam kemahiran berbahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) o Terhadap penggunaan tatabahasa yang betul, tepat dan gramatis o Kematangan pemikiran pelajar o Kepekaan pelajar terhadap nilai murni masyarakat Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut boleh dijalankan dengan dua cara, iaitu secara berterusan atau formatif dan secara akhiran atau sumatif. Antara jenis ujian yang boleh dibina ialah; o Ujian membina ayat o Ujian menyambung ayat o Ujian membina, menyusun perenggan o Ujian menulis secara terkawal o Ujian menulis secara terpimpinb) Ujian Sumatif Diberi pada penghujung sesuatu kursus. Tujuan: Untuk mentaksir sejauh mana objektif kursus telah tercapai. Dilakukan secara berkala. Pencapaian murid dinyatakan dalam markah dan gred dan hasilnya direkod. Keputusan ujian boleh digunakan untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pengayaan dan pemulihan serta menempatkan semula pelajar dalam kumpulan yang sesuai.c) Ujian Kefasihan Merupakan sejenis ujian yang diberi setelah kursus tamat. Berbeza dengan ujian pencapaian kerana ujian kefasihan menilai kebolehan global(umum) pada bahasa yang dipelajari murid tersebut. Tujuan : o Menilai hasil pembelajaran. o Menentukan setakat mana seseorang menguasai sesuatu bahas
 • 3. o Menilai umum seseorang dalam bahasa yang dipelajari. o Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai. Ia diberikan untuk menilai kemajuan murid dalam pelajarannya dan mengukur pencapaian murid secara menyeluruh. Aspek penilaian : o Penyebutan dan pengucapan yang betul dan jelas. o Kadar kelajuan bacaan sesuai dengan bahan yang dibaca. o Intonasi dan nada yang betul. o Pemilihan ungkapan yang jelas. o Mimik muka yang jelas. o Posisi tubuh yang betul. o Kedudukan buku yang betul. o Pergerakan mata. o Pembacaan yang fasih.d) Ujian Kemajuan Digunakan di dalam bilik darjah. Hanya dinilai oleh guru kelas. Tujuan : o Mengukur dan menilai setakat mana murid-murid yang telah menguasai bahan atau perkara-perkara yang telah diajar tentang satu-satu tajuk tertentu. Membolehkan guru mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan setiap orang pelajarnya dan kemajuan darjahnya secara keseluruhan. Setiap ujian kemajuan yang digunakan dalam bilik darjah adalah khusus bagi sesuatu darjah. Ia juga hendaklah berasaskan kepada objektif pengajaran, program pembelajaran yang telah diikuti oleh murid dan pengetahuan yang ingin diuji.
 • 4.  Satu ujian kemajuan yang tinggi mutunya dapat menggerakkan motivasi pelajar ke arah pencapaian yang lebih tinggi dengan cara yang lebih positif. Merupakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan mengukuhkan pembelajaran dan aspek-aspek tertentu yang telah dipelajari. Harus menghasilkan markah pencapaian yang tinggi dan mendorong pelajar untuk berusaha lagi.e) Ujian Bakat Ujian yang dibentuk untuk mengukur prestasi yang mungkin dicapai oleh pelajar dalam pelajaran atau bahasa asing yang akan dipelajari. Melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik, tatabahasa dan kosa kata. Kepentingan : o Pelbagai aktiviti bahasa dapat dilakukan. o Hasil ujian dapat mengenalpasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat. o Ujian bakat digunakan untuk meramal pencapaian pelajar pada masa akan datang. o Sesuai digunakan untuk penempatan pelajar serta pemilihan pengkhususan. o Untuk membuat telahan bakat. o Dapat meneliti keistimewaan seseorang. o Sesuai diadakan melalui kaedah temuduga di mana calon disoal dengan pelbagai soalan untuk melihat potensi calon. Jenis-jenis : o Ujian bakat yang berasaskan ujian besar-besaran. o Ujian bakat yang berasaskan kepada tujuan sesuatu ujian dijalankan bagi keperluan tertentu Contoh Ujian Bakat : o Ujian kemasukan ke maktab o Ujian pemilihan calon melakukan pekerjaan tertentu
 • 5. o Ujian kemasukan ke program latihan tertentu o Ujian permohonan biasiswa o Ujian kemasukan ke universiti o Ujian diagnostik Kemahiran berbahasa yang diuji : o Kemahiran mendengar o Kemahiran bertutur o Kemahiran membaca o Kemahiran menulisf) Ujian Pencapaian Disebut juga sebagai ujian sumatif. Diberikan untuk menilai kemajuan murid dalam pelajarannya dan mengukur pencapaian murid secara menyeluruh. Untuk menentukan setakat mana pelajar telah menguasai kemahiran, bahan atau isi pelajaran yang telah diajar. Soalan-soalan yang dikemukakan mestilah berkaitan dengan isi pelajaran yang telah diajar sahaja. Boleh dilaksanakan pada akhir kursus ataupun telah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal atau semester persekolahan. Bersifat menyeluruh dan pencapaian lebih rasmi. Misalnya UPSR, PMR, SPM, STPM dan sebagainya.