Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Poszukiwanie Pracy

 • 2,216 views
Uploaded on

Monika Wrzesińska ...

Monika Wrzesińska
Karolina Pstrucha
Gosia Zalewska
Joanna Ryciak

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,216
On Slideshare
2,188
From Embeds
28
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 28

http://wysokosczasilkudlabezrobotnych.pl 16
http://www.socjologia.uni.opole.pl 7
http://www.slideshare.net 5

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Poszukiwanie pracy, instytucje, strategie - aspekty socjologiczne.
 • 2. Bezrobocie jako sytuacja trudna
  • Wiąże się z negatywnymi emocjami
  • Odbiera jednostce ważne źródło tożsamości
  • Rozluźnia więzi łączące jednostkę z innymi ludźmi
  • Kształtuje stereotypowy obraz jednostki
 • 3. Podejmowane strategie
  • Osamotnienie jako forma obrony
  • Wsparcie społeczne, oznaczające pomoc dostępną dla jednostki w sytuacjach trudnych i stresujących, zapewnianą przez:
  • 1) społeczne instytucje pomocy, konsultacji i doradztwa , np. urząd pracy, poradnie, organizacje religijne
  • 2) osoby z najbliższego otoczenia jednostki
 • 4. Wsparcie społeczne
  • Korzyści:
  • Zagrożenia:
  • Udzielanie wsparcia emocjonalnego
  • Udzielanie porad
  • Towarzyszenie
  • Udzielanie tzw. konkretnej pomocy
  • Wyzwalanie nowych pokładów energii
  • Uzależnienie się od pomocy
  • Zmniejsza poczucie kompetencji do samodzielnego radzenia sobie z problemami
  • Może wywołać postawę roszczeniową
  • Może hamować aktywne działanie
 • 5. Ekonomiczne modele poszukiwania pracy
  • Wysokość zasiłku
  • Stopa bezrobocia
  • Stałe przedziały płacowe dla określonych stanowisk pracy
 • 6. Psychologiczne modele poszukiwania pracy
  • Faza preparacyjna, przygotowawcza
  • Faza aktywnego poszukiwania i wyboru
 • 7. Strategie zachowań zaradczych
  • Strategia polegająca na rozwiązaniu problemu
  • Strategia ucieczkowa/unikowa polegająca na dystansowaniu się wobec problemu i odsuwaniu się od ludzi
  • Strategia polegająca na poszukiwaniu wsparcia społecznego
 • 8. Instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne
  • 1) Publiczne służby zatrudnienia
  • - Powiatowe urzędy pracy (PUP)
  • - Wojewódzkie urzędy pracy
  • 2) Gminne centra informacji
  • 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie
  • 4) Agencje zatrudnienia
 • 9. Usługi powiatowych urzędów pracy
  • R ejestracja
  • P ośrednictwo pracy
  • U sługi EURES- międzynarodowe pośrednictwo pracy
  • P oradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
  • Z ajęcia klubu pracy
  • S zkolenia
  • S taże i przygotowanie zawodowe w miejscach pracy
  • P race interwencyjne i roboty publiczne
  • P race społecznie użyteczne
 • 10. Usługi wojewódzkich urzędów pracy
  • K rajowe pośrednictwo pracy
  • M iędzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES
  • K oordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
  • P oradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  • R ejestr instytucji szkoleniowych
 • 11. System poradnictwa zawodowego w Polsce Rys. 1. System poradnictwa zawodowego w Polsce, na podstawie http://www.ohp-righttrack.org/pub/dok/System%20poradnictwa%20zawodowego%20w%20Polsce.pdf
 • 12. Strategie polityki rynku pracy
  • Pasywne :
  • -zasiłki
  • -przechodzenie na wcześniejszą emeryturę
  • -wydłużanie czasu nauki
  • Aktywne :
  • -szkolenia zawodowe
  • -poznawcze przystosowanie się do bezrobocia
  • -realizowanie specjalnych programów
 • 13. BIBLIOGRAFIA
  • Chirkowska – Smolak T., Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, Poznań 2004
  • Chudzicka – Czupała A., Bezrobocie: różne oblicza wsparcia, Katowice 2004
  • Szarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin 2009
  • Kotarba M., Osicka G., Geisler R., Jak wygrać z bezrobociem - wskazówki do pracy doradczej i przykłady dobrej praktyki, Rybnik 2007
  • http://www.ohp-righttrack.org/pub/dok/System%20poradnictwa%20zawodowego%20w%20Polsce.pdf