Pengenalan kertas 1 BM spm

9,814 views
9,494 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
315
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengenalan kertas 1 BM spm

 1. 2. <ul><li>Masa- 45 minit </li></ul><ul><li>Markah 26-30 markah </li></ul>Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 26-30 Atas (28-30) Bawah (26-27) <ul><li>Karangan menepati tema </li></ul><ul><li>Bahasa gramatis-kata dan ayat. </li></ul><ul><li>Penggunaan tanda baca betul </li></ul><ul><li>dan tepat, kosa kata luas. </li></ul><ul><li>Wacana lengkap, ungkapan </li></ul><ul><li>menarik (peribahasa, slogan, </li></ul><ul><li>kata-kata hikmah). </li></ul><ul><li>Idea relevan dengan tema dan </li></ul><ul><li>dihuraikan dengan matang. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Gambar tunggal/pelbagai </li></ul><ul><li>Pelan </li></ul><ul><li>Dialog </li></ul><ul><li>Carta/graf/statistik </li></ul><ul><li>Iklan </li></ul><ul><li>Tek pidato/ceramah/rencana </li></ul>
 3. 4. <ul><li>PANDUAN MENJAWAB SOALAN KARANGAN </li></ul><ul><li>KARANGAN BAHAGIAN A </li></ul><ul><li>1. Baca soalan dan lihat bahan rangsangan dengan teliti. </li></ul><ul><li>2. Kenal pasti : </li></ul><ul><ul><li>i. tema bahan rangsangan </li></ul></ul><ul><ul><li>ii. kehendak tugasan soalan </li></ul></ul><ul><li>3. Sediakan rangka karangan – ringkasan isi / idea. </li></ul><ul><li>4. Proses menulis karangan: </li></ul><ul><ul><li>4.1 Pendahuluan </li></ul></ul><ul><ul><li>i. Ubah suai ayat-ayat yang terdapat dalam </li></ul></ul><ul><ul><li>soalan untuk dijadikan pendahuluan. </li></ul></ul><ul><ul><li>ii. Memadai 5 -6 ayat sahaja </li></ul></ul><ul><ul><li>iii. Ayat akhir mesti mencerminkan isi/idea yang </li></ul></ul><ul><ul><li>akan dibincangkan </li></ul></ul>
 4. 5. <ul><ul><li>4.2 Menulis idea / isi </li></ul></ul><ul><li>i. Tulis semua idea yang terdapat dalam </li></ul><ul><li>bahan rangsangan </li></ul><ul><li>ii. Gunakan bahasa yang mudah dan ayat </li></ul><ul><li>yang pendek. </li></ul><ul><li>iii. Gunakan peribahasa atau ungkapan </li></ul><ul><li>menarik </li></ul><ul><li>iv. Tulis satu isi dalam satu perenggan </li></ul><ul><li>v. Tulis 5-6 ayat dalam satu perenggan </li></ul><ul><ul><li>4.3 Kesimpulan </li></ul></ul><ul><li>Rumuskan idea yang telah disampaikan dan </li></ul><ul><li>harapan penulis tentang isu yang ditulis </li></ul><ul><li>dalam karangan di atas. </li></ul><ul><li>5. Pastikan karangan anda antara 200 – 250 patah </li></ul><ul><li>perkataan. Tulis 1 ½-2 muka surat. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Masa 1 jam 30 minit </li></ul><ul><li>Markah 80-100 markah </li></ul><ul><li>5 Soalan-jawab satu soalan sahaja </li></ul><ul><li>5-7 isi/idea </li></ul><ul><li>7-9 perenggan </li></ul><ul><li>4-5 muka surat </li></ul><ul><li>Buat rangka-10-15 minit-hantar bersama jawapan </li></ul><ul><li>3-5 ungkapan menarik/peribahasa </li></ul><ul><li>Kosa kata menarik/pelbagai </li></ul><ul><li>Pelbagai ragam ayat </li></ul>
 6. 7. <ul><li>PANDUAN MENJAWAB SOALAN KARANGAN </li></ul><ul><li>KARANGAN BAHAGIAN B </li></ul><ul><li>1. Baca soalan dan fahami kehendak tugasan soalan. Gariskan </li></ul><ul><li>tugasan soalan. </li></ul><ul><li>2. Sediakan rangka karangan – ringkasan isi / idea. </li></ul><ul><li>3. Proses menulis karangan: </li></ul><ul><li>3.1 Pendahuluan </li></ul><ul><li>i. Ubah suai ayat-ayat yang terdapat dalam soalan untuk </li></ul><ul><li>dijadikan pendahuluan. </li></ul><ul><li>ii. Memadai 8– 12 ayat sahaja. </li></ul><ul><ul><li>3.2 Menulis idea / isi </li></ul></ul><ul><li>i. Tulis semua idea seperti yang terdapat dalam rangka </li></ul><ul><li>karangan. </li></ul><ul><li>ii. Gunakan bahasa yang mudah dan ayat yang pendek. </li></ul><ul><li>iii. Tulis satu isi dalam satu perenggan </li></ul>
 7. 8. 4. Kesimpulan Rumuskan idea yang telah disampaikan dan harapan penulis, tentang isu yang ditulis dalam karangan di atas. 5. Pastikan karangan anda melebihi 350 patah perkataan. 6. Pemarkahan <ul><li>Krit eria Penskoran </li></ul>Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 80-100 (90-100) (80-89) <ul><li>Pelbagai jenis kata yang luas dan </li></ul><ul><li>tepat. </li></ul><ul><li>Pelbagai ayat majmuk </li></ul><ul><li>Ejaan dan tanda baca betul </li></ul><ul><li>Kosa kata luas/tepat </li></ul><ul><li>Idea Relevan </li></ul><ul><li>Pengolahan dan gaya bahasa menarik </li></ul><ul><li>Wacana lengkap </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Pendahuluan- Kepala </li></ul><ul><li>- perlu ada ayat pengukuhan di </li></ul><ul><li>akhir ayat </li></ul><ul><li>Contoh : Oleh itu, ibu bapa mestilah memainkan peranan mereka dan peka terhadap masalah remaja masa kini </li></ul><ul><li>Isi-isi- Badan- setiap perenggan mesti ada </li></ul><ul><li>penegas/Ayat simpul(akhir ayat) </li></ul><ul><li>Contoh : Jelas bahawa ibu bapa perlu mengemudikan rumah tangga dengan bijak dan penuh kasih sayang agar anak-anak dapat menikmati “Rumahku, Syurgaku”. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Penutup -Kaki- aspek yang telah disentuh dalam pendahuluan/isi, tidak perlu dibincangkan lagi. </li></ul><ul><li>Pendahuluan, isi dan penutup-tidak boleh </li></ul><ul><li>bercampur aduk. </li></ul><ul><li>Markah ditolak jika- </li></ul><ul><li>-terdapat kesalahan bahasa- (-3m) </li></ul><ul><li>-terdapat kesalahan format- (-2m) </li></ul>
 10. 11. <ul><li>CATATAN : </li></ul><ul><li>1. Pemberian markah berdasarkan kesan keseluruhan </li></ul><ul><li>karangan pelajar. </li></ul><ul><li>2. Penolakan markah ejaan - maksimum 3 markah </li></ul><ul><li>3. Penolakan markah format - maksimum 2 markah. </li></ul><ul><li>4. Berikan markah berdasarkan kriteria dan kemudian </li></ul><ul><li>barulah tolak markah ejaan dan format. </li></ul><ul><li>Contoh : Atau: </li></ul><ul><li>K - 83 T- 09 </li></ul><ul><li>E - 2 I - 20 </li></ul><ul><li>F - 1 B- 40 </li></ul><ul><li>80 P- 09 </li></ul><ul><li>78 </li></ul>
 11. 12. <ul><li>A-Karangan Berformat </li></ul><ul><li>Syarahan - Wawancara </li></ul><ul><li>Ucapan - Forum </li></ul><ul><li>Taklimat - Rencana </li></ul><ul><li>Ceramah - Laporan </li></ul><ul><li>Perbahasan -Surat Rasmi </li></ul><ul><li>Cerpen -Surat Tidak Rasmi </li></ul>
 12. 13. <ul><li>B-Karangan Tidak Berformat </li></ul><ul><li>Pendapat - Wajar tidak wajar </li></ul><ul><li>Perbincangan - Huraikan </li></ul><ul><li>Pengalaman diri - Peribahasa </li></ul><ul><li>Moto -Bahaskan/hujahkan </li></ul>

×