โครงการแกล้งดิน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

โครงการแกล้งดิน

on

 • 5,004 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,004
Views on SlideShare
5,004
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

โครงการแกล้งดิน โครงการแกล้งดิน Presentation Transcript

 • 6608101 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายวันชัย ซันประสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 540258004 หลักสูตรปร . ด . สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 /2554
  • ความเป็นมา
  • ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  • หลักการการใช้คุณประโยชน์
  • การเผยแพร่
  • ปัญหา อุปสรรค
  • แนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อสืบสานพระราชดำริ
  • กรณีศึกษา & กำหนดปัญหาหัวข้องานวิจัย
  ประเด็นในการนำเสนอ
  • ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  • ทรงเป็นนักวางแผนและนักจัดการ
  • ทรงเป็นนักเศรษฐกิจ
  • ทรงเป็นนักคำนวณ
  • ทรงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
  • ทรงเป็นนักการศึกษา
  • ทรงเป็นนักดนตรี
  • ทรงเป็นนักกีฬา
  • ทรงเป็นนักปรัชญา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  • ทรงเป็นนักเกษตร หรือเป็น “กษัตริยเกษตร”
  • ทรงเป็นนักจัดการเทคโนโลยี
  พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช View slide
 • พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย วันเทคโนโลยีของไทย ( ครม . มีมติ เมื่อ 12 ธันวาคม 2543 ) วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี ที่มา : เมื่อ 19 ตุลาคม 2515 สาธิตการทำฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ . เพชรบุรี View slide
 • หลักการทรงงาน
  • ทรงมองแบบองค์รวม
  • ระเบิดจากข้างใน
  • ประชาวิจารณ์ / รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • การพัฒนาตามลำดับขั้น
  • การพัฒนาตามสภาพภูมิสังคม
  • การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ
  • ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
  • การพึ่งตนเอง
  • การพออยู่พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง
  • ขาดทุนคือกำไร
  • โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรงศึกษาทดลองโดยพระองค์
  • โครงการทดลอง เป็นโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธาร
  • โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการที่พระราชทาน
  • ข้อแนะนำและแนวพระราชดำริให้เอกชนดำเนินการ
  • โครงการตามพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เป็นโครงการที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้เป็นเบื้องต้นเท่านั้น
  • ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
  ความหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ประกอบด้วยโครงการ 8 ประเภท คือ 1. การเกษตร 2. สิ่งแวดล้อม 3. สาธารณสุข 4. ส่งเสริมอาชีพ 5. การพัฒนาแหล่งน้ำ 6. คมนาคมสื่อสาร 7. สวัสดิการสังคม 8. โครงการอื่นๆ ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เทคโนโลยีด้านการเกษตร
  • เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ
  • เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีด้านพลังงาน
  • เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีด้านการศึกษา
  • เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา ( ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ )
  • เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเภทของเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 •  
  • การแก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริงที่แตกต่างกัน
  • 2. การแลกเปลี่ยนสื่อสารร่วมกัน ( ราษฎร จนท . และนักวิชาการ )
  • 3. การพัฒนาแบบผสมผสาน
  • 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ
  • 5. เป็นศูนย์รวมในการให้บริการประชาชน
  แนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
 •  
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ” การแกล้งดิน ( ดินโกรธ ) ดินพรุ
 • โครงการเด่น : @ โครงการแกล้งดิน @ โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม @ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ @ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ - โคกใน @ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกระท่อม @ โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ @ โครงการปลาน้ำสามรส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • การเกษตร ประเภทของการจัดการเทคโนโลยี ดิน น้ำ ความก้าวหน้าของระดับเทคโนโลยี หญ้าแฝก แกล้งดิน เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งที่ประชาชนได้รับ พื้นบ้าน ปานกลาง สูง สูงมาก
 • โครงการพระราชดำริ แกล้งดิน แก้มลิง น้ำ การเกษตร ดิน
 • ทำการศึกษาวิจัยและปรับปรุงดิน โดยวิธีการ “ แกล้งดิน ” คือทำให้ดินเปรี้ยว เป็นกรดจัด รุนแรงที่สุด กล่าวคือ การทำให้ดินแห้ง และเปียก โดยนำน้ำเข้า แปลงทดลองระยะหนึ่ง และระบายน้ำออกให้ดินแห้งระยะหนึ่งสลับกัน จะ เป็นการกระตุ้นให้เกิดกรดมากยิ่งขึ้น วิธีการ : เลียนแบบสภาพธรรมชาติ ( ฤดูแล้ง ฤดูฝน ) ปล่อยให้ดินแห้ง 1 เดือน และขังน้ำให้ดินเปียกนาน 2 เดือน สลับกันไป เกิด ภาวะดินแห้งและดินเปียก 4 รอบต่อ 1 ปี หลังจากนั้นหาวิธีการปรับสภาพ ฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะเพาะปลูกได้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • “ ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้ง และศึกษา วิธีการแกล้งดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ให้แก่ราษฎรที่มีปัญหา เรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทำโครงการศึกษา ทดลอง ในกำหนด 2 ปี และพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าว ” ( เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2527 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ) พระราชดำริ เกี่ยวกับ เรื่อง “ แกล้งดิน ” ความว่า ...
 • พระราชดำริ เกี่ยวกับ เรื่อง “ แกล้งดิน ” ความว่า ...        “ ... โครงการแกล้งดินนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พูดมา 3 ปีแล้วหรือ 4 ปีกว่า แล้ว ต้องการน้ำสำหรับ มาให้ดินทำงาน ดินทำงานแล้ว ดินจะหายโกรธ อันนี้ ไม่มีใครเชื่อ แล้วก็มาทำที่นี่แล้ว มันได้ผล ดังนั้น ผลงานของเรา ที่นี่เป็นงาน สำคัญที่สุด เชื่อว่าชาวต่างประเทศ เขามาดูเราทำอย่างนี้แล้ว เขาพอใจ เขามี ปัญหาแล้ว เขาก็ไม่ได้แก้ หาตำราไม่ได้ ... ” ( เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2538 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง )
 • ความเป็นมา : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการศึกษา ทดลองเพื่อหาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา ผลการทดลอง การแกล้งดิน เป็นการเร่งทำให้ดินเปรี้ยวเป็นกรดจัดรุนแรงที่สุด จนไม่ สามารถปลูกพืช เศรษฐกิจได้ จากนั้นหาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดรุนแรง ที่สุด ให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้โดยอาศัยวิธีการต่างๆ
 • ภาพแสดง ... สภาพพื้นที่พรุที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ " พรุ " เป็นภาษาทางภาคใต้ หมายถึง บริเวณที่ลุ่มชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ ( Organic soil ) ซึ่งเกิดจากการสลายตัว ผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนาถัดจากชั้นดินอินทรีย์ ลงเป็น ชั้นดินเลน ที่มี สารไพไรท์สะสมอยู่ ในปริมาณมาก ซึ่งหากถูกกับอากาศจะ ปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมา ทำให้ดินในบริเวณนั้นเป็นกรดจัด ซึ่งพบมากบริเวณขอบพรุที่ถูกระบายน้ำออก
 • ทฤษฎี "แกล้งดิน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจาก " แกล้งดินให้เปรี้ยว " ด้วยการ ทำให้ดินแห้ง และเปียกสลับกันไป ถึงขั้น " แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด " จนกระทั่งถึงจุดที่ พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าว ให้สามารถ ปลูกพืชได้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน เน้นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยากจน
 • @ มีการศึกษา ทดลอง และขยายผลอย่างต่อเนื่อง @ เป็นแหล่งองค์ความรู้แนวพระราชดำริ ขยายผลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง @ ราษฎรพึ่งตนเองได้ @ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการการใช้คุณประโยชน์ : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • การเผยแพร่ : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ( เว็ปไซด์ ) @ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา @ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง @ เอกสาร หนังสือ ตำรา @ การศึกษาดูงาน @ การจัดนิทรรศการงาน
 • ปัญหา อุปสรรค : แกล้งดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @ ขาดการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ @ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ
 • แนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @ มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบมากขึ้น @ สนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึง @ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ @ มีระบบการติดตามและประเมินผล @ สนับสนุนรูปแบบการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • เทคโนโลยีด้านการเกษตร
  • เทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ
  • และพัฒนาแหล่งน้ำ
  • 4. เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
  • 5. เทคโนโลยีด้านพลังงาน
  • 6. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
  • 7. เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
  • 8. เทคโนโลยีด้านการศึกษา
  • เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา
  • ( ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ )
  • 10. เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  ประเภทของเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • เทคโนโลยีการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
  ประเภทของเทคโนโลยี ตามหลักสูตร ปร . ด . การจัดการเทคโนโลยี
  • การเลือกสรรเทคโนโลยี
  • การปรับใช้เทคโนโลยี
  • การประดิษฐ์เทคโนโลยี
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนเทคโนโลยี
  • การซ่อมบำรุงเทคโนโลยี
  ประเภทของการจัดการเทคโนโลยี
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี กรณีศึกษา & กำหนดหัวข้องานวิจัย เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา ( ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ) ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย : รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการแกล้งดินสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
 • สวัสดี ... ???????????? ถาม – ตอบ ????????????