USAHAWAN DAN PERNIAGAAN KELUARGA
PERNIAGAAN KELUARGA <ul><li>Definisi perniagaan keluarga </li></ul><ul><li>Kelebihan dan kelemahan perniagaan keluarga </l...
OBJEKTIF PEMBELAJARAN <ul><li>Mendefinisikan perniagaan keluarga </li></ul><ul><li>Menjelaskan kelebihan & kelemahan perni...
DEFINISI PERNIAGAAN KELUARGA <ul><li>Ward (1987) sesuatu perniagaan dianggap perniagaan keluarga apabila terdapat sekurang...
DEFINISI PERNIAGAAN KELUARGA (sambungan) <ul><li>Lea (1991) telah memtakrifkan perniagaan keluarga secara komprehensif iai...
BENTUK-BENTUK PERNIAGAAN KELUARGA <ul><li>a.      Pemilikan Perseorangan </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>b.      Pe...
Kelebihan perniagaan keluarga (Kuratko 2004) <ul><li>Orientasi jangka panjang </li></ul><ul><li>Kebebasan bertindak </li><...
Kelebihan perniagaan keluarga <ul><li>Kurang birokratik dan ‘impersonal’ </li></ul><ul><ul><li>- Lebih fleksibiliti </li><...
Kelemahan perniagaan keluarga <ul><li>Sukar memperolehi sumber modal </li></ul><ul><li>Syarikat yang celaru </li></ul><ul>...
Kelemahan perniagaan keluarga <ul><li>Ketegangan dlm kewangan </li></ul><ul><ul><li>- Ahli keluarga ambil kesempatan atas ...
DEFINISI PENGURUSAN PENGGANTIAN <ul><li>Proses pemindahan kepimpinan firma kepada orang lain dalam aspek kuasa dan tanggun...
PERNIAGAAN MILIK KELUARGA DAN KEPERLUAN KEPADA PERANCANGAN PENGANTIAN <ul><li>Satu proses yang eksplisit, iaitu kawalan di...
FAKTOR2 YANG PENGARUHI PENGGANTIAN <ul><li>Tekanan & kepentingan didalam syarikat (inside the business) </li></ul><ul><li...
a)Tekanan & kepentingan didalam syarikat dan diluar syarikat  <ul><li>Tekanan & kepentingan didalam perniagaan keluarga (...
Tekanan & kepentingan didalam perniagaan keluarga (inside the business) <ul><li>Antara masalah2 yg akan wujud ialah; </li>...
Tekanan & kepentingan didalam perniagaan keluarga (inside the business) <ul><li>Pekerja bukan ahli keluarga kadangkala jug...
a)Tekanan & kepentingan didalam syarikat dan diluar syarikat <ul><li>Tekanan dan kepentingan diluar perniagaan keluarga (o...
a)Tekanan & kepentingan didalam syarikat dan diluar syarikat <ul><li>Sementara bagi elemen bukan ahli keluarga (the outsid...
PUNCA-PUNCA/PENYEBAB PENGAMBIL ALIHAN SYARIKAT / PERLUNYA PENGGANTI <ul><li>Kematian Pemilik asal </li></ul><ul><li>Sebab2...
Sumber-sumber Pengantian <ul><li>Penganti keusahawanan – individu yang mempunyai dorongan, kreativiti dan kemahuan yang t...
MEMBANGUNKAN STRATEGI PENGGANTIAN <ul><li>Memahami aspek-aspek konseptual </li></ul><ul><li>Mengenal pasti kualiti-kualit...
1. Memahami Aspek-aspek Konseptual a) Masa - lebih awal seseorang usahawan memulakan rancangan pengantian, kebarangkalian...
b) Jenis usaha teroka - jika seseorang usahawan menceburi dalam operasi yang berteknologi tinggi (hi-tech), akan mengalam...
c) Kebolehan pengurus - kemahiran, kemahuan dan kebolehan calon penganti akan menentukan potensi masa depan dan arah tuj...
d) Visi usahawan - kebanyakkan usahawan mempunyai jangkaan, harapan, dan kemahuan ke atas organisasinya. Jadi, calon pen...
2. Mengenal Pasti Kualiti Pengganti <ul><li>Ciri-ciri yang perlu ada:- </li></ul><ul><li>Pengetahuan yang secukupnya dalam...
<ul><li>Personaliti yang sesuai dengan perniagaan, bersikap bangga dengan firma, pemikiran yang stabil dan matang, bersika...
3. Memahami kuasa-kuasa pengaruh <ul><li>Isu-isu Budaya Perniagaan dan Keluarga </li></ul><ul><li>Persekitaran perniagaan...
<ul><li>Keprihatinan Usahawan </li></ul><ul><li>Menyerahkan kuasa dan kepimpinan firma </li></ul><ul><li>Memastikan keluar...
<ul><li>Keprihatinan Ahli Keluarga </li></ul><ul><li>Memperolehi atau hilang kawalan ke atas aset keluarga </li></ul><ul><...
4. MELAKSANAKAN RANCANGAN PENGGANTIAN <ul><li>Memilih Calon Pengganti  </li></ul><ul><li>Usahawan perlu mengenal pasti ca...
<ul><li>Membangunkan Alatan Bantuan kepada Calon Pengganti </li></ul><ul><li>Menyediakan analisa strategik masa depan. </l...
<ul><li>Membincangkan tentang isu berkaitan nilai-nilai dan prinsip perniagaan. </li></ul><ul><li>Membincangkan tentang su...
c) Mendidik & menyuburkan Potensi Calon Pengganti <ul><li>Bersikap sabar dan merealisasikan pemindahan kuasa secara berper...
d) Mempertimbangkan Bantuan daripada Pihak Luar <ul><li>Bagi mengenal pasti kesilapan dan menjelaskannya di samping menyun...
e) Membangunkan persekitaran hormat & percaya kpd calon pengganti <ul><li>Beri kepercayaan dan rasa hormat kpd pengganti s...
STRATEGI PENUAIAN: MENJUAL FIRMA <ul><li>Bermaksud perniagaan akan dijual. </li></ul><ul><li>Mungkin merupakan keputusan t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 6 perniagaan keluarga

8,021 views
7,731 views

Published on

Keusahawanan

Published in: Business, Technology

Bab 6 perniagaan keluarga

 1. 1. USAHAWAN DAN PERNIAGAAN KELUARGA
 2. 2. PERNIAGAAN KELUARGA <ul><li>Definisi perniagaan keluarga </li></ul><ul><li>Kelebihan dan kelemahan perniagaan keluarga </li></ul><ul><li>Faktor2 yang mempengaruhi penggantian dalam perniagaan keluarga </li></ul><ul><li>Pembinaan dan perlaksanaan pelan penggantian </li></ul>
 3. 3. OBJEKTIF PEMBELAJARAN <ul><li>Mendefinisikan perniagaan keluarga </li></ul><ul><li>Menjelaskan kelebihan & kelemahan perniagaan keluarga </li></ul><ul><li>Menghuraikan faktor2 yang mempengaruhi penggantian </li></ul><ul><li>Membincangkan pembinaan & pelaksanaan pelan penggantian. </li></ul>
 4. 4. DEFINISI PERNIAGAAN KELUARGA <ul><li>Ward (1987) sesuatu perniagaan dianggap perniagaan keluarga apabila terdapat sekurang-kurangnya dua generasi dalam satu keluarga menjalankan sesuatu perniagaan. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Wendy (1989) apabila mereka menyatakan sesebuah perniagaan dikategorikan sebagai perniagaan keluarga apabila perniagaan tersebut dimiliki dan dikawal oleh satu keluarga sahaja atau lebih daripada satu ahli keluarga yang terlibat untuk tempoh masa yang tertentu. </li></ul>
 5. 5. DEFINISI PERNIAGAAN KELUARGA (sambungan) <ul><li>Lea (1991) telah memtakrifkan perniagaan keluarga secara komprehensif iaitu perniagaan yang dimiliki sama ada oleh semua atau majoriti ahli-ahli dalam sesebuah keluarga. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Dollinger (1995), syarikat keluarga boleh didefinisikan sebagai sebuah perniagaan yang dipengaruhi oleh perhubungan kekeluargaan. </li></ul>
 6. 6. BENTUK-BENTUK PERNIAGAAN KELUARGA <ul><li>a.      Pemilikan Perseorangan </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>b.      Perkongsian </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>c.       Persyarikatan </li></ul>
 7. 7. Kelebihan perniagaan keluarga (Kuratko 2004) <ul><li>Orientasi jangka panjang </li></ul><ul><li>Kebebasan bertindak </li></ul><ul><ul><li>- Kurang tekanan dari pemegang saham </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kurang risiko pengambil alihan </li></ul></ul><ul><li>Budaya keluarga sebagai sumber kebanggaan </li></ul><ul><ul><li>- Stabiliti </li></ul></ul><ul><ul><li>- Komitmen, dorongan dan identifikasi yang kuat </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kesinambungan kepimpinan </li></ul></ul><ul><li>Kesediaan untuk berkorban semasa susah </li></ul><ul><ul><li>Bersedia untuk tidak mengambil untung </li></ul></ul>
 8. 8. Kelebihan perniagaan keluarga <ul><li>Kurang birokratik dan ‘impersonal’ </li></ul><ul><ul><li>- Lebih fleksibiliti </li></ul></ul><ul><ul><li>- Membuat keputusan dengan cepat </li></ul></ul><ul><li>Manfaat kewangan </li></ul><ul><ul><li>- Kemungkinan mencapai kejayaan yang besar </li></ul></ul><ul><li>Tahu selok belok perniagaan </li></ul><ul><ul><li>- Latihan awal untuk ahli keluarga </li></ul></ul>
 9. 9. Kelemahan perniagaan keluarga <ul><li>Sukar memperolehi sumber modal </li></ul><ul><li>Syarikat yang celaru </li></ul><ul><ul><li>- Struktur yang celaru </li></ul></ul><ul><ul><li>- Pembahagian kerja yang tidak jelas </li></ul></ul><ul><li>Nepotisme </li></ul><ul><ul><li>- Megutamakan keluarga menjadi pengurus walaupun tidak cekap </li></ul></ul><ul><ul><li>- Sistem ganjaran yang tidak adil </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kesukaran untuk menarik pengurusan profesional </li></ul></ul>
 10. 10. Kelemahan perniagaan keluarga <ul><li>Ketegangan dlm kewangan </li></ul><ul><ul><li>- Ahli keluarga ambil kesempatan atas biz </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ketidak seimbangan di antara sumbangan & ganjaran. </li></ul></ul><ul><li>Permasalahan dlm penggantian </li></ul><ul><li>Paternalistik / autokratik </li></ul><ul><ul><li>- Menentang perubahan </li></ul></ul><ul><ul><li>- Terlalu berahsia </li></ul></ul><ul><ul><li>- Menjadi tumpuan kepada individu yang suka bergantung </li></ul></ul>
 11. 11. DEFINISI PENGURUSAN PENGGANTIAN <ul><li>Proses pemindahan kepimpinan firma kepada orang lain dalam aspek kuasa dan tanggungjawab membuat keputusan terutama berkait dengan survival firma. </li></ul><ul><li>Memerlukan pelaksanaan strategi jangka panjang (Turpin, Joana R,1997). </li></ul>
 12. 12. PERNIAGAAN MILIK KELUARGA DAN KEPERLUAN KEPADA PERANCANGAN PENGANTIAN <ul><li>Satu proses yang eksplisit, iaitu kawalan dipindahkan daripada satu ahli keluarga kepada ahli keluarga lain. </li></ul><ul><li>Amat penting jika terjadinya pemimpin/ ketua mengalami musibah atau tidak layak memimpin perniagaan </li></ul><ul><li>Justeru ini menimbulkan masalah besar terutama dari aspek kuasa, aktiviti dan perwarisan. </li></ul><ul><li>Turut memberi impak yang negatif kepada ekonomi negara. </li></ul>
 13. 13. FAKTOR2 YANG PENGARUHI PENGGANTIAN <ul><li>Tekanan & kepentingan didalam syarikat (inside the business) </li></ul><ul><li>Tekanan & kepentingan diluar syarikat (outside the business) </li></ul><ul><li>Penyebab kepada penggantian berlaku/keadaan memaksa (forcing events) </li></ul><ul><li>Sumber-sumber penggantian </li></ul>
 14. 14. a)Tekanan & kepentingan didalam syarikat dan diluar syarikat <ul><li>Tekanan & kepentingan didalam perniagaan keluarga (inside the business) </li></ul><ul><li>Terdapat 2 jenis tekanan penggantian dari dalam syarikat iaitu dari ahli keluarga (family members) dan pekerja bukan keluarga (nonfamily employees) </li></ul><ul><li>Bila ahli keluarga juga pekerja beberapa masalah boleh timbul. </li></ul>
 15. 15. Tekanan & kepentingan didalam perniagaan keluarga (inside the business) <ul><li>Antara masalah2 yg akan wujud ialah; </li></ul><ul><li>Hanging onto or getting hold of company control </li></ul><ul><li>Selection of family members as managers </li></ul><ul><li>Continuity of family investment & involvement </li></ul><ul><li>Building a dynasty </li></ul><ul><li>Rivalry </li></ul>
 16. 16. Tekanan & kepentingan didalam perniagaan keluarga (inside the business) <ul><li>Pekerja bukan ahli keluarga kadangkala juga akan bawa tekanan kepada pemilik-pengurus dalam usaha utk melindungi kepentingan mereka. Antaranya ialah; </li></ul><ul><li>Reward for loyalty </li></ul><ul><li>Sharing of equity, growth, and success </li></ul><ul><li>Professionalism </li></ul><ul><li>Bridging family transitions </li></ul><ul><li>Stake in company </li></ul>
 17. 17. a)Tekanan & kepentingan didalam syarikat dan diluar syarikat <ul><li>Tekanan dan kepentingan diluar perniagaan keluarga (outside the business) </li></ul><ul><li>Ahli keluarga (relatives) dan elemen bukan ahli keluarga (the outsiders) adalah 2 elemen yang boleh beri tekanan di dalam proses penggantian syarikat. </li></ul><ul><li>Tekanan yg akan diberikan oleh ahli keluarga termasuklah; </li></ul><ul><li>Income & inheritance </li></ul><ul><li>Family conflicts and alliances </li></ul><ul><li>Degree of involvement in the business . </li></ul>
 18. 18. a)Tekanan & kepentingan didalam syarikat dan diluar syarikat <ul><li>Sementara bagi elemen bukan ahli keluarga (the outsiders) sumber tekanan datangnya dari faktor2 persekitaran luaran seperti; </li></ul><ul><li>Competition </li></ul><ul><li>Market, product, Supply, and Technology influence </li></ul><ul><li>Tax laws </li></ul><ul><li>Regulatory agencies. </li></ul>
 19. 19. PUNCA-PUNCA/PENYEBAB PENGAMBIL ALIHAN SYARIKAT / PERLUNYA PENGGANTI <ul><li>Kematian Pemilik asal </li></ul><ul><li>Sebab2 kesihatan </li></ul><ul><li>Ingin bersara </li></ul><ul><li>Masalah perundangan hingga menyebabkan hampir Bankrup / Muflis </li></ul><ul><li>Kejatuhan perniagaan yg teruk </li></ul><ul><li>Kesukaran kewangan </li></ul>
 20. 20. Sumber-sumber Pengantian <ul><li>Penganti keusahawanan – individu yang mempunyai dorongan, kreativiti dan kemahuan yang tinggi. </li></ul><ul><li>Pengganti pengurusan – individu yang mempunyai kemahuan dan kecekapan , kawalan dan keberkesanan dalam penggunaan sumber-sumber. </li></ul>
 21. 21. MEMBANGUNKAN STRATEGI PENGGANTIAN <ul><li>Memahami aspek-aspek konseptual </li></ul><ul><li>Mengenal pasti kualiti-kualiti pengganti </li></ul><ul><li>Memahami kuasa-kuasa pengaruh </li></ul><ul><li>Membangun dan melaksanakan perancangan penggantian </li></ul>
 22. 22. 1. Memahami Aspek-aspek Konseptual a) Masa - lebih awal seseorang usahawan memulakan rancangan pengantian, kebarangkalian untuk mendapatkan calon yang sesuai amatlah tinggi. Masalah utama yang akan dihadapi oleh pemilik ialah jika berlaku sesuatu yang memerlukan tindakan segera dan boleh menyebabkan ketidakcukupan masa untuk memilih calon yang sesuai.
 23. 23. b) Jenis usaha teroka - jika seseorang usahawan menceburi dalam operasi yang berteknologi tinggi (hi-tech), akan mengalami masalah dalam mendapatkan pengantinya. Ini turut dialami oleh perniagaan yang mana memerlukan jaringan perniagaan secara personal sebagai kunci kejayaannya. Masalah ini tidak akan dihadapi oleh perniagaan yang kurang memerlukan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran khusus dalam menjalankan perniagaan. 1. Memahami Aspek-aspek Konseptual
 24. 24. c) Kebolehan pengurus - kemahiran, kemahuan dan kebolehan calon penganti akan menentukan potensi masa depan dan arah tuju perniagaan tersebut. Usahawan yang berkemahiran teknologi ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pemasaran atau berkebolehan untuk membangunkan orentasi kearah tersebut akan lebih bernilai kepada syarikat berbanding dengan usahawan yang ada kemahiran teknologi tetapi tidak mempunyai latarbelakang pemasaran . 1. Memahami Aspek-aspek Konseptual
 25. 25. d) Visi usahawan - kebanyakkan usahawan mempunyai jangkaan, harapan, dan kemahuan ke atas organisasinya. Jadi, calon penganti diharap dapat berkongsi visi dan sanggup menerimanya. Dalam sesetengah kes, apabila rancangan terdahulu sudah ketinggalan zaman yang menyebabkan syarikat mengalami masalah, visi yang baru amat diperlukan. e) Faktor-faktor persekitaran - kadang-kadang penganti diperlukan kerana perubahan dalam persekitaran perniagaan yang menyebabkan syarikat memerlukan penganti baru agar selari dengan perubahan semasa. 1. Memahami Aspek-aspek Konseptual
 26. 26. 2. Mengenal Pasti Kualiti Pengganti <ul><li>Ciri-ciri yang perlu ada:- </li></ul><ul><li>Pengetahuan yang secukupnya dalam bidang perniagaan atau kelayakkan akademik. </li></ul><ul><li>Jujur dan berkebolehan, kesihatan yang baik, bertenaga, peka dan aktif. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Personaliti yang sesuai dengan perniagaan, bersikap bangga dengan firma, pemikiran yang stabil dan matang, bersikap agresif, teliti dalam melakukan kerja </li></ul><ul><li>berkebolehan menyelesaikan masalah, berkebolehan membuat perancangan dan mengorganisasi, berbakat menjadi pemimpin, mempunyai kesamaan fikiran dan pandangan dengan usahawan </li></ul>
 28. 28. 3. Memahami kuasa-kuasa pengaruh <ul><li>Isu-isu Budaya Perniagaan dan Keluarga </li></ul><ul><li>Persekitaran perniagaan </li></ul><ul><li>Tahap pembangunan firma </li></ul><ul><li>Norma-norma dan tradisi perniagaan </li></ul><ul><li>Budaya keluarga, kekuatan dan kuasa pengaruh </li></ul><ul><li>Nilai-nilai dan faktor motivasi usahawan </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Keprihatinan Usahawan </li></ul><ul><li>Menyerahkan kuasa dan kepimpinan firma </li></ul><ul><li>Memastikan keluarga berfungsi sebagai satu unit </li></ul><ul><li>Menjelaskan peranan ahli-ahli keluarga dalam pernigaan pada masa hadapan </li></ul><ul><li>Memastikan bakal pemimpin firma yang kompeten </li></ul><ul><li>Mengekalkan sumber-sumber dari bukan keluarga dalam firma </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Keprihatinan Ahli Keluarga </li></ul><ul><li>Memperolehi atau hilang kawalan ke atas aset keluarga </li></ul><ul><li>Mempertahankan kepentingan apabila pemilikan perniagaan dibahagikan antara ahli-ahli keluarga </li></ul><ul><li>Kuasa membuat keputusan dalam firma </li></ul><ul><li>Bagaimana untuk mengeluarkan wang dari firma, jika perlu </li></ul><ul><li>Memastikan perniagaan terus beroperasi </li></ul>
 31. 31. 4. MELAKSANAKAN RANCANGAN PENGGANTIAN <ul><li>Memilih Calon Pengganti </li></ul><ul><li>Usahawan perlu mengenal pasti calon pengganti yang sesuai atau individu yang mempunyai ciri-ciri atau pengalaman yang diperlukan. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Membangunkan Alatan Bantuan kepada Calon Pengganti </li></ul><ul><li>Menyediakan analisa strategik masa depan. </li></ul><ul><li>Usahawan perlu berkongsi wawasannya dengan calon pengganti berkaitan hala tuju masa depan, menerangkan faktor-faktor utama kejayaan firma terdahulu dan masa depan. </li></ul><ul><li>Bersikap terbuka dan mendengar segala pandangan dan buah fikiran daripada calon pengganti. </li></ul><ul><li>Menerangkan perhubungan strategi-strategi perniagaan dengan faktor-faktor kejayaan firma </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Membincangkan tentang isu berkaitan nilai-nilai dan prinsip perniagaan. </li></ul><ul><li>Membincangkan tentang sumber tenaga dalam firma berkaitan kekuatan dan kelemahan mereka </li></ul><ul><li>Membincangkan pendirian firma mengenai polisi pembayaran pampasan dalam firma. </li></ul><ul><li>Menyenaraikan pelanggan, pembekal, pesaing firma di sampingkan menjelaskan bagaimana perhubungan dengan mereka harus dijalankan . </li></ul>
 34. 34. c) Mendidik & menyuburkan Potensi Calon Pengganti <ul><li>Bersikap sabar dan merealisasikan pemindahan kuasa secara berperingkat-peringkat. </li></ul><ul><li>Sanggup menerima kesilapan yang dilakukan oleh calon pengganti </li></ul><ul><li>Bijak menggunakan kesilapan yang dilakukan oleh calon pengganti sebagai alatan pengajaran </li></ul><ul><li>Berkomunikasilah secara efektif dan menjadi pendengar yang baik kepada calon pengganti </li></ul><ul><li>Mampu meletakkan harapan yang sewajarnya ke atas prestasi calon pengganti </li></ul>
 35. 35. d) Mempertimbangkan Bantuan daripada Pihak Luar <ul><li>Bagi mengenal pasti kesilapan dan menjelaskannya di samping menyunting keperluan dan kemahiran yang diperlukan kepada calon pengganti. </li></ul><ul><li>Memastikan agar kesilapan tidak diulang, operasi boleh digerakkan pada keadaan yang sewajarnya </li></ul><ul><li>Perubahan persekitaran dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. </li></ul>
 36. 36. e) Membangunkan persekitaran hormat & percaya kpd calon pengganti <ul><li>Beri kepercayaan dan rasa hormat kpd pengganti supaya ia merasa dihargai. </li></ul><ul><li>Penting kerana ini akan meningkatkan motivasi calon pengganti disamping menambahkan keyakinan diri. </li></ul><ul><li>Tempoh masa yg sesuai utk bangunkan calon pengganti yg kompeten ialah di antara 5 – 10 tahun. </li></ul>
 37. 37. STRATEGI PENUAIAN: MENJUAL FIRMA <ul><li>Bermaksud perniagaan akan dijual. </li></ul><ul><li>Mungkin merupakan keputusan terbaik jika tiada minat dari ahli keluarga /pekerja2 utama untuk meneruskan perniagaan. </li></ul>

×