Bab 2 Sumber Hukum Islam

34,610 views
34,236 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
3 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
 • saya share ye..thank you for the information
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terimakasih.. alhamdullilah sangat membantu dalam penyusunan makalh piqh..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bab 2 Sumber Hukum IslamView more presentations from WanBK Leo.<br /><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bab2-sumberhukumislam-091227173234-phpapp02&stripped_title=bab-2-sumber-hukum-islam&userName=wanbk" width="350" height="288"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bab2-sumberhukumislam-091227173234-phpapp02&stripped_title=bab-2-sumber-hukum-islam&userName=wanbk"></param><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bab2-sumberhukumislam-091227173234-phpapp02&stripped_title=bab-2-sumber-hukum-islam&userName=wanbk" width="350" height="288" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
34,610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
2,260
Comments
3
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 2 Sumber Hukum Islam

 1. 1. SUMBER HUKUM ISLAM
 2. 2. <ul><li>BAGAIMANAKAH HUKUM ISLAM DIBENTUK?? </li></ul><ul><li>Apakah keperluan memahami sumber hukum Islam. </li></ul><ul><li>Apakah sumber utama hukum? </li></ul><ul><li>Apakah sumber hukum tambahan? </li></ul><ul><li>Kaedah-kaedah fiqh utama </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Sumber utama </li></ul><ul><ul><li>Al-quran </li></ul></ul><ul><ul><li>Al-hadis </li></ul></ul><ul><ul><li>Ijma’ ulama </li></ul></ul><ul><ul><li>Qiyas </li></ul></ul><ul><li>Sumber tambahan </li></ul><ul><ul><li>Istihsan </li></ul></ul><ul><ul><li>Masalih mursalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Uruf </li></ul></ul><ul><ul><li>Istshab </li></ul></ul><ul><li>Kaedah fiqh </li></ul><ul><ul><li>Setiap perkara berdasarkan niat </li></ul></ul><ul><ul><li>Keyakinan tidak menghilangkan keraguan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesukaran membawa kemudahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahaya mesti dihapuskan </li></ul></ul><ul><ul><li>Adat menjadi hukum </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>perniagaan- Fardhu kifayah </li></ul><ul><li>Fardhu Kifayah vs fardu ain </li></ul><ul><li>Syarat ibadat – niat ikhlas, menepati kehendak syarak </li></ul><ul><li>Panduan menjalankan perniagaan </li></ul><ul><ul><li>Akal –ilmu perniagaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Syariat Islam/ hukum syarak </li></ul></ul><ul><li>Hukum syarak diperolehi daripada sumber hukum Islam. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Sumber hukum boleh dijadikan asas kepada pemikiran bagi mencari jalan perniagaan yang baik dan menguntungkan serta memberi keadilan kepada semua </li></ul><ul><ul><li>Untuk pastikan aktiviti dijalankan betul dan diredhai Allah. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>DEFINSI SUMBER HUKUM </li></ul><ul><ul><li>Adalah tempat atau bahan yang menjadi rujukan dalam mengetahui sesuatu prinsip atau hukum syarak termasuk perniagaan Islam </li></ul></ul><ul><li>2 jenis sumber hukum Islam </li></ul><ul><ul><li>sumber hukum utama (disepakati) </li></ul></ul><ul><ul><li>sumber hukum tambahan. (Tidak disepakati) </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>AL-QURAN </li></ul><ul><li>HADIS </li></ul><ul><li>IJMA’ </li></ul><ul><li>QIYAS </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Kitab suci ajaran Islam </li></ul><ul><li>Al-Qur’an adalah sumber utama yang berada ditingkat yang paling atas dari segi hierarki sumber pengambilan hukum </li></ul><ul><li>himpunan firman atau kata-kata Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantaraan malaikat Jibril A.S. untuk diajarkan kepada umatnya bagi dijadikan panduan hidup mereka di dunia. </li></ul><ul><li>Membaca dikira ibadat </li></ul>
 9. 9. <ul><li>“ Alif, Laam, Mim, Demikianlah Kitab al-Quran itu yang tidak ada lagi keraguan padanya, ia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman.” </li></ul><ul><ul><li>(Surah al-Baqarah:1) </li></ul></ul><ul><li>Jaminan Allah – keaslian Al-Quran terjamin </li></ul><ul><li>Mu’jizat kerasulan </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Isi kandungan al-Quran </li></ul><ul><ul><li>Hukum dan maklumat Aqidah </li></ul></ul><ul><ul><li>Seruan kepada akhlak mulia </li></ul></ul><ul><ul><li>Peristiwa ghaib </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerita-cerita pengajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Ganjaran dan hukuman/balasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum-hukum amali (ibadat &muamalat) </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Ibadat – hukum yg mengatur hubungan manusia dengan Allah </li></ul><ul><li>Muamalat – hukum yg mengatur hubungan manusia dengan manusia </li></ul><ul><ul><ul><li>Kekeluargaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekonomi, perniagaan, kepimpinan kemasyarakatan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kehakiman, balasan, jenayah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pentadbiran negara </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Sumber hukum diheirarki kedua </li></ul><ul><li>Definisi: segala apa yang datang daripada Nabi Muhammad s.a.w. dari segi perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir. </li></ul><ul><li>“ Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka ambillah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka jauhilah ” (Surah al-Hasyr: 7) </li></ul><ul><li>Hadis – mengutuskan Muaz ke Yaman </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Menyokong hukum dalam al-Quran- hukum menderhaka </li></ul><ul><li>Menjelaskan hukum yg kurang jelas – solat </li></ul><ul><li>Menerangkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran – larangan memadukan anak saudara dan ibu saudara, hukuman penzina muhsan </li></ul>
 14. 14. <ul><li>kesepakatan para ulamak mujtahid sama ada dalam bentuk I’tiqad, kata-kata atau perbuatan untuk mengeluarkan hukum dalam sesuatu perkara yang berlaku selepas wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. </li></ul><ul><li>hasil ijtihad para ulamak mujtahidin </li></ul><ul><li>mujtahid - mempunyai kebolehan mengeluarkan hukum syarak daripada dalil yang terperinci, dan mestilah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sahaja. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>i. Semua ulamak mujtahid sepakat mengenai hukum syarak terhadap masalah yang berkaitan. </li></ul><ul><li>ii. Wujudnya sejumlah ulamak mujtahid pada masa berlakunya sesuatu masalah atau perkara. </li></ul><ul><li>iii. Sepakat semua ulamak mujtahid mengenai hukum terbabit. </li></ul><ul><li>iv. Sepakat ulamak-ulamak mujtahid mengeluarkan pendapat masing-masing secara tegas , samada berupa perkataan atau perbuatan, baik secara bersendirian atau secara berkumpulan. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Kesepakatan para ulama adalah kebenaran yang diakui Allah. </li></ul><ul><li>Al-Baqarah: 143 </li></ul><ul><li>hadis: </li></ul><ul><ul><li>Maksud:“umatku tidak akan bersepakat dalam perkara yang salah” </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksud: “Apa-apa yg menurut umat Islam itu baik, maka ia juga baik di sisi Allah…” </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Definisi: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bandingkan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Qur’an atau hadis atau Ijma’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dengan masalah yang telah dijelaskan hukumnya di dalam salah satu daripada dalil tersebut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kerana ada persamaan pada illah hukumnya. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>1)Sumber asal hukum </li></ul><ul><ul><li>Al-Qur’an, Hadis, Ijma’. Arak sabit hukumnya berdasarkan Al-Qur’an. </li></ul></ul><ul><li>2)Hukum Asal </li></ul><ul><ul><li>hukum yang ditetapkan atau dijelaskan dalam Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’. Hukum arak haram </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>3)  P erkara/masalah baru </li></ul><ul><ul><li>tidak dinyatakan hukumnya dalam Al-Qur’an, hadis dan Ijma’. Contohnya todi, dadah, wain, whisky dan lain-lain seumpamanya. </li></ul></ul><ul><li>4)   Illah/illat/sebab, </li></ul><ul><ul><li>sifat yang menyebabkan lahir hukum asal yang sama dengan hukum furu’ atau baru. Contohnya: Sifat mabuk pada arak. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>SUMBER-SUMBER HUKUM TAMBAHAN </li></ul><ul><ul><li>ISTIHSAN </li></ul></ul><ul><ul><li>MASALIH MURSALAH </li></ul></ul><ul><ul><li>URUF </li></ul></ul><ul><ul><li>ISTISHAB </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Definisi: </li></ul><ul><li>Juga adalah sumber hukum Islam, Cuma ia tidak disepakati oleh ulamak, namun masih digunakan terutamanya dalam muamalat </li></ul><ul><li>Sebab kita hanya inginkan panduan namun mengenai hukum mestilah sumber hukum utama </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Menentukan hukum berdasarkan kepentingan (maslahah) dengan menolak hukum qiyas kerana ia bertetangan dengan kepentingan secara khusus. </li></ul><ul><li>Mengenepikan hukum yang ada dalil dgn mengambil hukumlain yg lbh kukuhberasaskan dalil syarak yg membolehkan tindakan sedemikian. </li></ul><ul><li>“ Apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu baik, maka ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu buruk, maka ia adalah buruk di sisi Allah.” (Riwayat Bukhari) </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Syarak menegah melakukan akad atau jual beli terhadap barangan yang tidak ada pada waktu akad. </li></ul><ul><li>Berdasarkan istihsan, harus akad jual beli bagi barang yang tiada pada waktu akad </li></ul><ul><li>seperti salam, sewa-menyewa, upah-mengupah atau membuat tempahan atau semua bentuk urusan barangan yang tiada pada waktu akad. </li></ul><ul><li>Hujah - manusia memerlukan dan berhajat dan sudah menjadi kebiasaan mereka menjalankan urusan dengan cara tersebut. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Waqaf tanah untuk pertanian </li></ul><ul><li>Qiyas – hanya tanah diwaqafkan </li></ul><ul><li>Istihsan – semua yang perlu untuk membangunkan tanah itu adalah waqaf spt terusan </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Definisi: menentukan hukum secara berasaskan kepentingan apabila tidak ada nas yang menentukannya </li></ul><ul><li>membuat hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar samada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan . </li></ul>
 26. 26. <ul><li>membawa manfaat serta mencegah atau menolak kemudaratan. </li></ul><ul><li>Untuk kemaslahatan manusia berdasarkan kepada asas Islam: </li></ul><ul><ul><li>1.   Daruriyat </li></ul></ul><ul><ul><li>2.   Hajiyat </li></ul></ul><ul><ul><li>3.   Tahsiniyat. </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>lesen memandu kereta motor untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan dan melahirkan pemandu yang mahir serta mengetahui peraturan jalan raya. </li></ul><ul><li>denda terhadap orang-orang yang melintas jalan raya yang tidak menggunakan jejantas sewaktu melintas. Hal tersebut untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan jiwa dan kesesakan lalu lintas. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>1.Kemaslahatan hendaklah jelas bukan sangkaan </li></ul><ul><li>2.Benar-benar bertujuan untuk memberi manfaat serta manolak kemudaratan. </li></ul><ul><li>3.Maslahah bersifat umum, bukan peribadi. </li></ul><ul><li>4.Tidak boleh bertentangan dengan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan oleh nas serta ijmak ulamak. </li></ul><ul><li>5.Maslahat itu utk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Apa sahaja yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia serta diikuti oleh orang lain, samada dalam percakapan atau amalan. </li></ul><ul><li>Uruf tidak dianggap sebagai hujah jika menyalahi dalil-dalil dan hukum syarak yang tetap dan tidak berubah, walaupun suasana dan adat berubah. </li></ul><ul><li>Syarak mengambikira adat masyarakat dalam menentukan hukum </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Sesuatu uruf itu diamalkan secara berterusan </li></ul><ul><li>Uruf itu wujud dan diamalkan semasa melakukan tindakan mengikut uruf tersebut . </li></ul><ul><li>Uruf tidak menyalahi dalil syarak. </li></ul><ul><li>Uruf itu mestilah diterima oleh orang ramai. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>ialah sesuatu perkara atau keadaan yang dihukum pada zaman kedua (zaman sahabat) berdasarkan hukum zaman pertama. (zaman nabi) </li></ul><ul><li>Iaitu menetapkan hukum yang berlaku pada masa kini berdasarkan hukum yang telah berlaku di masa lalu. Kecuali terdapat nas yang mengubahnya atau sesuatu yang dibuat oleh ulamak mujtahid dalam sesuatu perkara yang telah dikaji setelah mereka tidak menemui sesuatu dalil pun yang boleh mengubah hukumnya </li></ul><ul><li>Imam al-Syawkani : sesuatu yang kekal keadaannya selama mana tiada sesuatu yang boleh mengubahnya. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>DEFINISI: bukanlah sumber hukum </li></ul><ul><li>prinsip umum yang boleh dijadikan sebagai satu panduan umum dalam pembinaan hukum-hukum Islam terutamanya apabila terdapat masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum yang cepat. </li></ul><ul><li>Prinsip umum ini membolehkan sesuatu masalah baru yang timbul boleh dicarikan keputusan/hukumnya dengan mudah sebelum dicarikan hukum yang sebenar dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum yang telah dibincangkan </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Kaedah Fiqh ialah perkara yang dipraktikkan daripada perkara pokok terhadap perkara-perkara furu’ atau pecahan. </li></ul><ul><li>Ia juga bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. </li></ul><ul><li>Contohnya, Kaedah: al-Daruratul Yuzal iaitu, bahaya mestilah dihapuskan. Prinsip ini menjelaskan bahawa semua hukum Islam menentang sesuatu yang memberi bahaya kepada manusia. Sesuatu yang merbahaya kepada manusia hendaklah dihapuskan. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat. </li></ul><ul><li>Keyakinan Tidak Hilang Dengan Keraguan. </li></ul><ul><li>Kesukaran Membawa Kemudahan. </li></ul><ul><li>Bahaya Mesti Dihapuskan. </li></ul><ul><li>Adat menjadi Hukum </li></ul>
 35. 35. <ul><li>tiap-tiap perkara itu dikira menurut tujuannya atau setiap perkara diambil kira berdasarkan niatnya. </li></ul><ul><li>amalan ­amalan mukallaf bergantung kepada diniatnya </li></ul><ul><li>Penentu Sah/batal sesuatu perbuatan </li></ul><ul><li>&quot;Sesungguhnya setiap pekerjaan itu pasti ada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap perkara itu bergantung dengan apa yang diniatkannya (HR Bukhari & Muslim) </li></ul>
 36. 36. <ul><li>tiap-tiap perkara itu yang telah diyakini berlaku tidak akan dibatalkan dengan sebarang keraguan yang datang terkemudian. </li></ul><ul><li>&quot;Jika seseorang kamu ragu-ragu ketika sembahyang, ia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dilakukan sama tiga atau empat, maka ketepikan keraguan tersebut dengan keyakinan.” (Riwayat Muslim) </li></ul>
 37. 37. <ul><li>2.1 Sesuatu itu kekal seperti sebelum datangnya keraguan. - wuduk batal/tidak? </li></ul><ul><li>2.2 Secara Asalnya Sesuatu itu Adalah Tiada.- pendakwa mesti dibuktikan pertuduhan mencuri </li></ul><ul><li>2.3 Seseorang itu asalnya bebas daripada tanggungjawab – bila bekerja perlu ikut peraturan syarikat </li></ul><ul><li>2.4 Asal perkataan itu dikira berdasarkan maksudnya yang sebenar – sebutan anak- hanya anaknya shj. Bkn termasuk cucu </li></ul>
 38. 38. <ul><li>2.5 Sesiapa dalam keadaan syak adakah ia telah melakukan atau tidak maka ia patut menganggapnya tidak – syak kunci rumah / tidak? </li></ul><ul><li>2.6 Asal setiap yang berlaku diambil kira yang paling hampir - </li></ul><ul><li>2.7 Asal sesuatu itu adalah harus kecuali ada dalil lain yang mengharamkan ia </li></ul>
 39. 39. <ul><li>apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesukaran (yang diterima syarak) dalam melaksanakan perintah Allah maka dibolehkan dibuat sesuatu yang lebih ringan atau lebih mudah </li></ul><ul><li>&quot;Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran &quot; (Surah Al-Baqarah: 185) </li></ul><ul><li>musafir, sakit, dipaksa, lupa, jahil, perkara yang tidak dapat dielakkan dan kekurangan </li></ul>
 40. 40. <ul><li>tiap-tiap perkara yang boleh mendatangkan bahaya hendaklah dihapuskan. </li></ul><ul><li>Hadis “(Islam itu) tidak boleh bahaya dan membahayakan.” </li></ul><ul><ul><ul><li>(Riwayat Bukhari dan Muslim) </li></ul></ul></ul><ul><li>Ada 5 kaedah pecahan </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Keadaan Dharurat mengharuskan benda yang dilarang –makan bangkai </li></ul><ul><li>Apa yang diharuskan dalam dharurat itu mengikut kadar daruratnya sahaja </li></ul><ul><li>Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaharatan </li></ul><ul><li>Apabila ada dua kemudharatan maka diambil yang lebih ringan dan tinggalkan yang lebih berat.- Hukum penjenayah </li></ul><ul><li>Menolak kemudharatan adalah lebih utama daripada mengambil kebaikan </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Kaedah ini membawa maksud bahawa adat, uruf atau kebiasaan sesuatu tempat itu boleh dijadikan sumber hukum dalam menentukan hukum-hukum tertentu yang tiada dalil sumber hukum Islam yang sedia ada. </li></ul><ul><li>Hadis: &quot;Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka ia dianggap baik disisi Allah sementara apa-apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin itu maka ia dianggap buruk oleh Allah.” </li></ul><ul><li>( HR Bukhari) </li></ul><ul><li>Umur baligh 12-15 thn.bil air elektrik rumah sewa,masuk tandas 20sen </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Sumber hukum dalam Islam adalah untuk membantu kehidupan manusia dengan tertib dan betul </li></ul><ul><li>Setiap perbuatan perlulah berlandaskan syariat untuk mendapat ganjaran pahala dan memenuhi tuntutan ibadat. </li></ul>
 44. 44. http://wanbk.page.tl

×