08 Organisasi & Masyarakat

15,346
-1

Published on

Published in: Spiritual, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
15,346
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
395
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

08 Organisasi & Masyarakat

 1. 1. MASYARAKAT DAN ORGANISASI
 2. 2. RANGKA TOPIK <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>MASYARAKAT </li></ul><ul><ul><li>DEFINISI </li></ul></ul><ul><ul><li>PERSPEKTIF SOSIOLOGI </li></ul></ul><ul><ul><li>PERSPEKTIF ISLAM </li></ul></ul><ul><ul><li>JENIS MASYARAKAT </li></ul></ul><ul><ul><li>EVOLUSI MASYARAKAT </li></ul></ul><ul><li>PERANAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>PENGORGANISASIAN MASYARAKAT </li></ul><ul><li>MASYARAKAT PADA MASA HADAPAN </li></ul><ul><li>KESIMPULAN </li></ul>
 3. 3. OBJEKTIF TOPIK <ul><li>Memahami maksud dan konsep masyarakat dari perspektif Sosiologi dan perspektif Islam </li></ul><ul><li>Membezakan DUA (2) jenis masyarakat </li></ul><ul><li>Membincangkan dan membezakan evolusi masyarakat </li></ul><ul><li>Menjelaskan peranan organisasi kepada masyarakat </li></ul><ul><li>Membincangkan konsep pengorganisasian masyarakat </li></ul><ul><li>Membincangkan pendekatan dan faktor yang mempengaruhi pengorganisasian masyarakat </li></ul>
 4. 4. PENGENALAN <ul><li>Perubahan masyarakat yang wujud </li></ul><ul><li>Masyarakat tradisional (ringkas) </li></ul><ul><li>Masyarakat moden (kompleks) </li></ul><ul><li>Elemen utama masyarakat </li></ul><ul><ul><li>saling bergantungan antara satu sama lain </li></ul></ul><ul><ul><li>berusaha dalam mencapai matlamat bersama </li></ul></ul><ul><ul><li>bersama-sama dalam menyelesaikan masalah </li></ul></ul>
 5. 5. MASYARAKAT <ul><li>MASYARAKAT ialah </li></ul><ul><li>satu kumpulan individu yang mempunyai persamaan dalam beberapa perkara </li></ul><ul><li>Boleh dikelaskan berdasarkan sumber ekonomi – feudal, komunis </li></ul><ul><li>Boleh dikelaskan mengikut agama </li></ul><ul><li>Boleh dikelaskan mengikut bahasa </li></ul>
 6. 6. DEFINISI <ul><li>Kamus Dewan – masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama; pergaulan masyarakat; dan hidup bermasyarakat </li></ul><ul><li>Drs. Sidi Gazalba – perkataan masyarakat dipinjam daripada perkataan Arab iaitu syarika  perhubungan pembentukan suatu kelompok atau kumpulan </li></ul>
 7. 7. PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>Horton dan Hunt (1988) </li></ul><ul><li>“ A society is relatively independent, self-perpetuating human group which occupies a territory, shares a culture, and has most of its associations within this group. A society is an organization of people whose associations are with another” </li></ul><ul><ul><li>Merangkumi individu dan kelompok manusia yang berinteraksi antara satu sama lain, </li></ul></ul><ul><ul><li>berkongsi satu kebudayaan yang sama dalam satu kawasan tertentu, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mereka bersatu dalam kumpulan dan melihat diri mereka berlainan daripada orang atau kumpulan manusia yang lain </li></ul></ul><ul><ul><li>CONTOH : ORANG TIMUR VS ORANG BARAT </li></ul></ul>
 8. 8. PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>DUA (2) KONSEP PENTING TENTANG MASYARAKAT </li></ul><ul><li>DIPERKENALKAN OLEH FERDINAND TONNIES (AHLIS SOSIOLOGI JERMAN) </li></ul><ul><li>MASYARAKAT BERBENTUK GEMEINSCHAFT </li></ul><ul><li>MASYARAKAT BERBENTUK GESSELSCHAFT </li></ul><ul><ul><li>Dihasilkan berdasarkan kepada jenis-jenis masyarakat, susunan sosial (bentuk) dan hubungan-hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat </li></ul></ul>
 9. 9. MASYARAKAT BERBENTUK GEMEINSCHAFT <ul><li>The society of tradition </li></ul><ul><li>Hubungan sosial berasaskan ikatan kekeluargaan dan ikatan persahabatan yang sangat rapat </li></ul><ul><li>Hubungan bersifat primary – hubungan rapat dan bersemuka </li></ul><ul><li>Contoh : hubungan saudara-mara yang tinggal dalam satu kawasan  wujud semangat kekitaan </li></ul>
 10. 10. MASYARAKAT BERBENTUK GESSELSCHAFT <ul><li>A society of contract </li></ul><ul><li>Hubungan berasaskan bentuk perjanjian dan lebih berbentuk formal </li></ul><ul><li>Berlawanan dengan konsep GEMEINSCHAFT </li></ul><ul><li>Hubungan sosial bersifat secondary dan impersonal  interaksi di kalangan anggota adalah bersifat individualistik dan saling tidak percaya </li></ul><ul><li>Anggota sentiasa bersaing </li></ul><ul><li>Pola interaksi: terdapat pembahagian tugasan dan peranan yang khusus </li></ul><ul><li>Tingkah laku dibentuk mengikut peraturan dan undang-undang kawalan sosial </li></ul>
 11. 11. PERSPEKTIF SOSIOLOGI <ul><li>PEMBENTUKAN MASYARAKAT MENGIKUT PANDANGAN TALCOTT PARSON (1902-1979) </li></ul><ul><li>Pembentukan masyarakat adalah dari perspektif struktur fungsional </li></ul><ul><li>Setiap elemen struktur sosial dalam masyarakat membantu mewujudkan kestabilan masyarakat </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Setiap masyarakat perlu memenuhi EMPAT (4) fungsi berikut untuk memastikan masyarakat terus wujud:- </li></ul><ul><li>1. penyesuaian – perlu menyesuaikan dengan alam persekitaran untuk terus hidup </li></ul><ul><ul><li>Tugas utama : pengagihan sumber-sumber material kepada anggota masyarakat </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>2. perlu ada matlamat – berazam untuk menaikkan taraf hidup masyakat berkenaan </li></ul><ul><li>3. perlu ada integrasi dan kerjasama di kalangan semua anggota masyarakat untuk mencapai matlamat yang ditetapkan </li></ul><ul><li>4. perlu ada pengekalan pola – sikap anggota masyarakat mesti bersetuju dan berkongsi nilai-nilai dalam mematuhi segala norma dan kebudayaan masyarakat tersebut </li></ul>
 14. 14. PERSPEKTIF ISLAM <ul><li>Ibnu Khaldun : manusia mempunyai sifat yang lemah maka memerlukan hidup berkelompok  tolong-menolong dalam menyempurnakan keperluan mereka </li></ul><ul><li>Masyarakat wujud bermula daripada kewujudan individu-individu </li></ul><ul><li>Terbentuklah satu organisasi masyarakat yang terikat kepada satu norma yang dipatuhi oleh setiap anggota </li></ul><ul><li>Agama memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang stabil </li></ul><ul><li>CONTOH : Agama Islam (Al-Quran dan Sunnah) </li></ul>
 15. 15. RUMUSAN - MASYARAKAT <ul><li>Pandangan sarjana mengenai MASYARAKAT </li></ul><ul><li>Elemen penting dalam pembentukan masyarakat ialah </li></ul><ul><ul><li>Individu-individu atau anggota masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksi (pergaulan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Peraturan (kebudayaan) </li></ul></ul><ul><li>Masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja bersama sehingga dapat mengorganisasikan diri mereka sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu </li></ul>
 16. 16. JENIS MASYARAKAT <ul><li>Terdapat DUA (2) jenis masyarakat </li></ul><ul><li>MASYARAKAT RINGKAS (MUDAH) </li></ul><ul><ul><li>Simple society </li></ul></ul><ul><li>MASYARAKAT KOMPLEKS </li></ul>
 17. 17. MASYARAKAT (RINGKAS) <ul><li>Mempunyai struktur organisasi yang mudah, jelas dan tidak terlalu mempunyai prosedur yang banyak </li></ul><ul><li>Boleh mendapat persetujuan ahli secara terbuka </li></ul><ul><li>Hubungan masyarakat berasaskan kekeluargaan dan tidak formal </li></ul><ul><li>CONTOH </li></ul>
 18. 18. MASYARAKAT (KOMPLEKS) <ul><li>Tidak unik, dan sukar ditentukan tahap penglibatan individu dalam masyarakat </li></ul><ul><li>Hubungan masyarakat longgar </li></ul><ul><li>Hubungan antara individu lebih formal </li></ul><ul><li>Interaksi yang lebih tersusun dan sistematik </li></ul><ul><li>Peranan individu dalam pembangunan masyarakat diambil alih oleh organisasi lain </li></ul><ul><li>Tahap penggunaan teknologi lebih maju </li></ul><ul><li>CONTOH </li></ul>
 19. 19. EVOLUSI MASYARAKAT <ul><li>Bermaksud peralihan tahap masyarakat dari sesuatu tahap ke tahap yang lebih baik </li></ul><ul><li>Dilihat dari aspek kegiatan ekonomi </li></ul><ul><li>EMPAT (4) tahap </li></ul><ul><ul><li>1. MASYARAKAT MEMBURU </li></ul></ul><ul><ul><li>2. MASYARAKAT BERKEBUN DAN MENTERNAK </li></ul></ul><ul><ul><li>3. MASYARAKAT PERTANIAN </li></ul></ul><ul><ul><li>4. MASYARAKAT INDUSTRI </li></ul></ul>
 20. 20. 1. MASYARAKAT MEMBURU <ul><li>Masyarakat yang menggunakan teknologi mudah untuk memburu binatang dan bercucuk tanam </li></ul><ul><li>Muncul kira-kira 10,000 tahun lampau </li></ul><ul><li>Tinggal dalam kelompok kecil (tidak melebihi 15 orang) </li></ul><ul><li>Mempunyai hubungan persaudaraan </li></ul><ul><li>Hidup berpindah-randah </li></ul><ul><li>Kaum lelaki – memburu (tombak dan panah) </li></ul><ul><li>Kaum wanita - bercucuk tanam </li></ul><ul><li>Sistem politik yang diamalkan </li></ul><ul><ul><li>Mempunyai KETUA yang dilantik berdasarkan peranan untuk memimpin </li></ul></ul><ul><li>Pendidikan tidak formal kepada anak-anak </li></ul><ul><ul><li>Anak lelaki – memburu </li></ul></ul><ul><ul><li>Anak perempuan – bercucuk tanam </li></ul></ul>
 21. 21. 2. MASYARAKAT BERKEBUN DAN MENTERNAK <ul><li>Wujud menggantikan masyarakat pemburu </li></ul><ul><li>Masyarakat horticultural – masyarakat yang bercucuk-tanam sepenuhnya </li></ul><ul><ul><li>mengusahakan ladang menggunakan peralatan tangan yang mudah </li></ul></ul><ul><li>Masyarakat pastoral – kehidupan bersumberkan binatang ternakan </li></ul><ul><li>Saiz masyarakat yang lebih besar (mencapai 1000 orang) </li></ul><ul><li>Mempunyai hubungan persaudaraan </li></ul><ul><li>Hidup berpindah-randah untuk mencari kawasan subur bagi tujuan pertanian dan berternak </li></ul><ul><li>Sistem politik yang diamalkan </li></ul><ul><ul><li>Pemimpin terdiri daripada lelaki yang paling gagah dalam sukunya </li></ul></ul><ul><ul><li>Suku yang yang kuat memimpin dan melindungi suku yang lemah </li></ul></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi utama – berternak dan berkebun </li></ul>
 22. 22. 3. MASYARAKAT PERTANIAN <ul><li>Juga dikenali sebagai agrarian society </li></ul><ul><li>Masyarakat yang terlibat dalam pertanian di kawasan yang luas (ladang), DAN </li></ul><ul><li>Masyarakat ini menggunakan binatang dalam pembajakan </li></ul><ul><li>Tertumpu di satu-satu kawasan atau bandar </li></ul><ul><li>Tinggal dalam bilangan yang ramai (100,000 orang) </li></ul><ul><ul><li>Kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>Punca utama kematian – penyakit (wabak penyakit) dan peperangan </li></ul></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Menjalankan aktiviti pertanian </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan duit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kegiatan perdagangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembahagian buruh (pengkhususan) berlaku akibat wujudnya banyak peluang pekerjaan </li></ul></ul>
 23. 23. 4. MASYARAKAT INDUSTRI <ul><li>Muncul hasil daripada Revolusi Industri (1750an) </li></ul><ul><li>Menggunakan sumber semulajadi dan alatan canggih untuk menghasilkan barangan </li></ul><ul><li>Penggunaan lebih kuasa mesin berbanding tenaga manusia </li></ul><ul><li>Saiz penduduk yang lebih besar dan bentuk pekerjaan yang pelbagai </li></ul><ul><ul><li>Kadar kematian kurang (tahap kesihatan lebih baik) </li></ul></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Kompleks </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengkhususan buruh </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ekonomi yang pelbagai – kapitalis, komunis, campuran </li></ul></ul><ul><li>Sistem politik </li></ul><ul><ul><li>Pemerintah dipilih dalam pilihanraya </li></ul></ul><ul><li>Sistem pendidikan </li></ul><ul><ul><li>Formal dan sistematik </li></ul></ul>
 24. 24. PERSOALAN <ul><li>KENAPA MASYARAKAT PERLU KEPADA SATU BENTUK ORGANISASI? </li></ul><ul><li>KONSEP PENGORGANISASIAN MASYARAKAT </li></ul>
 25. 25. KEPERLUAN ORGANISASI <ul><li>PERANAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>1. Menjadikan struktur masyarakat lebih tersusun dan terarah dalam mencapai misi dan visi yang diingini </li></ul><ul><li>2. menjadi penggerak kepada pembentukan masyarakat yang lebih bertamadun, dan berdaya-saing </li></ul><ul><li>3. menggabungkan fungsi-fungsi individu dalam masyarakat ke arah pencapaian keperluan dan kehendak hidup </li></ul><ul><li>4. organisasi menjadi alat perubahan asas dalam kemajuan dan ketamadunan manusia </li></ul>
 26. 26. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>Satu kaedah atau cara </li></ul><ul><li>bagaimana sesuatu masyarakat dapat diorganisasikan </li></ul><ul><li>dalam memastikan matlamat dan keperluan individu dalam masyarakat secara amnya dapat dipenuhi </li></ul><ul><li>Berkait rapat dengan tindakan dan penyelarasan aktiviti yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut </li></ul>
 27. 27. PENDEKATAN <ul><li>1: SECARA FORMAL </li></ul><ul><ul><li>Perlaksanaan secara terancang </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengandungi prosedur tertentu yang perlu dipatuhi </li></ul></ul><ul><ul><li>CONTOH : pilihanraya yang dilaksanakan oleh Malaysia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peranan Suruhanjaya Pilihanraya (berdasarkan Perlembagaan Persekutuan) </li></ul></ul></ul>
 28. 28. PENDEKATAN <ul><li>2: SECARA TIDAK FORMAL </li></ul><ul><ul><li>Tidak melibatkan kaedah formal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilakukan berdasarkan kepada prinsip kemasyarakatan dan persetujuan ahli masyarakat tanpa melanggar etika </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>CONTOH : aktiviti gotong-royong (tanpa paksaan) </li></ul></ul>
 29. 29. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>FAKTOR PENYUMBANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT </li></ul><ul><li>1. keperluan kepada matlamat yang ingin dicapai bersama </li></ul><ul><li>2 keperluan kepada pentadbiran dan pengkhususan tugas </li></ul><ul><li>3. keperluan kepada tanggungjawab bagi memastikan kehidupan yang lebih sempurna </li></ul>
 30. 30. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT <ul><li>4. keperluan kepada kepemimpinan dalam menerajui masyarakat </li></ul><ul><li>5. keperluan dalam aspek keselamatan, pertahanan, sosioekonomi dan politik </li></ul><ul><li>6. keperluan kepada aspek kawalan dalam masyarakat </li></ul>
 31. 31. MASYARAKAT MASA HADAPAN <ul><li>CUBA ANDA BAYANGKAN MASYARAKAT MASA HADAPAN? </li></ul><ul><li>The Third Wave – struktur masyarakat menjadi semakin kompleks dan rumit </li></ul><ul><li>Perubahan struktur sering berlaku </li></ul><ul><ul><li>Pembentukan organisasi (formal) mewakili kepentingan masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Borderless etc </li></ul></ul>
 32. 32. KESIMPULAN <ul><li>Keperluan masyarakat berubah mengikut perubahan zaman </li></ul><ul><li>Gabungan dan kerjasama ahli dalam masyarakat adalah elemen penting dalam pembentukan struktur organisasi masyarakat yang baik </li></ul><ul><li>Kawalan diperlukan melalui peraturan formal dan tidak formal bagi menjadikan struktur organisasi masyarakat kukuh dan kekal </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×