หู

6,290 views
6,071 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,009
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หู

 1. 1. หู
 2. 2. หูกับการได้ยินหูของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึงรวมถึงมนุษย์เป็นอวัยวะ ่ที่ทาหน้าที่ 2 ประการ ซึงก็คือ ่ 1. การได้ยินหรือการรับฟังเสียง (Phonoreceptor) โดย สามารถแยกความแตกต่างของคลืนเสียงได้ ่2. การทาหน้าที่ทรงตัว รักษาสมดุลของร่างกาย(Statoreceptor)
 3. 3. ส่วนประกอบของหู
 4. 4. หูส่วนนอก (External ear)ใบหู (Pinna) มีหน้าทีในการรวบรวมคลืน ่ ่ เสียงทีมาจากทีตางๆ ส่งเข้าสู่ ่ ่่ รูหู ใบหู มีกระดูกอ่อนอีลาสติก เป็นแกนอยูภายใน ทาให้โค้ง ่ พับงอได้
 5. 5. ช่องหู หรือ รูหู (Auditory canal) เป็นส่วนที่อยู่ถดใบหูเข้ามา ัจนถึงเยื่อแก้วหู ทาหน้าที่เป็นทางเดินของคลื่นเสียงเข้าสู่หูส่วนกลาง รูหูมขนและต่อม ีสร้างขีหู (Cerumious ้gland) ทาหน้าที่สร้างขี้หูไว้ดักฝุนละออง หรือสิ่ง ่แปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในรูหู
 6. 6. แก้วหู หรือ เยื่อแก้วหู (Tympanic membrane หรือ Ear drum)เยือแก้วหู มีลกษณะเป็นเยื่อบางๆ และเป็นเส้นใยทีมีความยาว ่ ั ่ เท่าๆกันจึงสั่นสะเทือน เมื่อมีเสียงมากระทบและแยกคลื่น เสียงทีแตกต่างกันได้โดยมีความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง ่ ความดัน แต่จะไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็ว (คลื่นเสียง จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลแรงดันในช่องหู)
 7. 7. เป็นส่วนทีถัดจากแก้วหูเข้ามา ่ หูส่วนกลางภายในหูตอนกลางจะมี ท่อยูสเทเชียน (Eustachian tube) มี (Middle ear)ลักษณะเป็นท่อกลวงขนาดเล็กเชือมติดระหว่างคอหอยและหูชน ่ ั้กลาง มีหน้าทีปรับความดัน ่ภายในหูให้ภายในหูส่วนกลางมีความดันเท่ากับความดันภายนอกถ้าหากระดับความดันของทังสอง ้แห่งไม่เท่ากัน จะมีผลทาให้รสึก ู้หูออ และถ้าเกิดความแตกต่าง ื้มากจะทาให้รสึกปวดหู ู้
 8. 8. • ภายในหูส่วนกลางนี้มีกระดูก 3 ชิ้น คือ กระดูกค้อน (Malleus) กระดูกทัง (Incus) ่ และกระดูกโกลน (Stapes) เรียงตามลาดับจากด้านนอกเข้า สู้ดานใน มีหน้าทีในการขยาย ้ ่ การสั่นสะเทือนของคลืนเสียงให้ ่ มากขึ้น และจึงส่งต่อการสัง ่ สะเทือน เข้าสู่หูส่วนในเพือแปล ่ เป็นความรูสึกเพือส่งต่อไปยัง ้ ่ สมอง
 9. 9. หูส่วนใน(Inner Ear)ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ชุด คือ ชุดที่ใช้ฟังเสียง• อยูทางด้านหน้าเป็นท่อทีมวนตัวลักษณะคล้ายก้นหอย ประมาณ ่ ่้ สองรอบครึง เรียกว่า Cochlea ภายในมีของเหลวบรรจุอยู่ เมื่อ ่ คลืนเสียงผ่านเข้ามาทาให้ของเหลวใน Cochlea สันสะเทือน ทา ่ ่ หน้าทีเปลียนพลังงานเสียงเป็นกระแสประสาท ผ่านเส้นประสาท ่ ่ สมองคู่ที่ 8 ( Auditory Nerve ) เพือเข้าสู่ Cerebrum แปล ่ ผล
 10. 10. การเดินทางของเสียง
 11. 11. การเดินทางของเสียง ดูในanimation
 12. 12. การทางานของหูในการรับเสียง• ..eyeHow Ear Works.mp4 ดูในanimation
 13. 13. ชุดที่ใช้ในการทรงตัว Statoreceptorอยู่ด้านหลังของหูส่วนในทาหน้าที่รับรู้เกี่ยวกับการเอียงและการหมุนของศีรษะตลอดจนการทรงตัวของร่างกายมีลักษณะเป็นหลอดครึ่งวงกลม 3 หลอดวางตั้งฉากกันเรียกว่า Semicircular Canal
 14. 14. Semicircular Canal
 15. 15. ชุดที่ใช้ในการทรงตัว Statoreceptorภายในหลอดมีของเหลวบรรจุอยู่ ที่โคนหลอดมีส่วนโป่งออกมาเรียกว่าAmpulla ภายในมีเซลล์รับรู้ความรู้สึกที่มีขน(Hair Cell ) ซึ่งไวต่อการไหลของของเหลวภายในหลอดที่เปลี่ยนแปลง ตามตาแหน่งของศีรษะและทิศทางการวางตัวของร่างกาย• ขณะที่ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวจะกระตุ้น Hair Cell และเปลี่ยน พลังงานกลเป็นกระแสประสาท ผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 เพื่อ แปลผลที่สมองส่วน Cerebrum
 16. 16. The End

×