Presentatie Finale MFM

1,121 views
924 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • INHOUD ONDERZOEK Aanleiding Aanpak Theoretisch kader Conceptuele model onderzoeksmodel Huidige situatie Ontwerp Conclusies Reflectie Aanleiding Onderzoek Behoefte om inkoop te structureren Wetgeving: Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (2005) Speciale procedures voor inkooptrajecten Boven bepaald drempelbedrag Werken (€ 211.000), levering en diensten (€5.278.000) Europees Aanbesteden. Bestuurlijk verantwoordelijkheid bij portefeuillehouder (wethouder) accountantsverklaring
 • Actualiteit: Het verhaal van ABN Amro onderzoek wint hiermee aan relevantie Integer handelen Niet bevoordelen bij het gunnen van inkoopopdrachten Als dat daar speelt, speelt het bij ons ook.
 • inkoop is verdeeld over de gehele organisatie en daardoor niet inzichtelijk bewustzijn creëren voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen rondom inkoopcontracten
 • bedrijfsprocessen binnen de lagere overheid kwalitatief onder de maat inkoopprocessen op elkaar afstemmen uniformiteit bij inkopen van belang. Contractmanagement speelt hierin een grote rol evenals een goede praktische invulling van het ‘BAO’.
 • Beantwoording centrale onderzoeksvraag zijn diverse onderzoeksvragen geformuleerd: Diagnostische fase en ontwerpfase 4 diagnostische vragen te stellen 4 ontwerp vragen te stellen komen in de presentatie terug.
 • Van Weele inkoopproces wordt als leidend gezien binnen de overheid . Inzicht krijgen hoe het inkoopproces bij de gemeente functioneert,  dan pas contractmanagement Inkoop moet transparanter voor de burger om effectieve en efficiënte inzet van middelen waar te maken.
 • Om het inkoopproces van besturing te voorzien Invoer-doorvoer-uitvoermde l van De Leeuw Aangevuld met outcome van Mol. De throughput zijn de uitgevoerde activiteiten (interne werkprocessen)
 • toepassen van raakvlakbeheersing grip op het gehele proces Sturing van het proces geef je door de raakvlakken te beheersen . Toegevoegde waarde aan het inkoopproces. transformatieproces
 • Contractmanagement manifesteert zich al bij het opstellen van de contractvoorwaarden. Dit model zal samen met van Van Weele’s inkoopproces = de basis conceptuele model .
 • Wat heb ik onderzocht en hoe het onderzoek in elkaar zit. Geeft overzicht van gehele onderzoek aan. Objecten ‘Contractmanagement’ en ‘BAO ’ spelen een rol in het tactische en in het operationele inkoopproces. Contractbeheer en leveranciersmanagement : beide onderwerpen geen onderdeel van het onderzoek. De onderlinge relaties tussen de objecten contractmanagement en ‘BAO’ zijn weergegeven
 • Het onderzoeksmodel geeft op detailniveau aan hoe de werkwijze is in het onderzoek . Geeft de presentatie van de inhoud van het verslag. Confrontatie en concluderend. A De bestudering van de bevindingen B Toets van de onderzoeksvragen aan de hand van de interviews C Analyse van de onderzoeksresultaten D De analyse leidt tot inzicht en conclusies Afbakening : de beperking in tijd en doorlooptijd van het onderzoek praktijkonderzoek binnen de gemeentelijke overheid
 • Krachtenveld waarin het onderzoek gedaan is. Invloed op de gemeentelijke organisatie door diverse krachten . Gemeente dienen transparanter te zijn. Stellen zich kwetsbaar op . Schiet soms door.
 • Borging = vastleggen . PDCA = gemeentelijk planning & controlsysteem PDCA inpassen in het conceptuele model
 • Invloed contractspecificaties Manager alert in de eerste fasen van het inkoopproces Goede Contractspecificaties nodig voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering .
 • Contractmanagement bestrijkt het gehele inkoopproces . Afsluiten en beheren
 • Implicaties BAO voor Contractmanagement kenmerken van het ‘BAO’ vertaalt naar de implicaties voor contractmanagement. De lijst van implicaties is i ndicatief en kan naar behoefte van de organisatie aangepast worden.
 • Beïnvloeding van het ‘BAO’ reikt verder dan alleen een toetsing op de drempelbedragen (filter) Kenmerken en implicaties .
 • Eindmodel borgen van het ‘BAO’ in contractmanagement : de implicaties meenemen als elementen in de bestaande planning & controlcyclus (PDCA) De implicaties zijn door contractmanagement onderdeel bestaande sturingsmodel . Momenten van periodieke rapportages en evaluaties . De borging van het ‘BAO’ door contractmanagement als onderdeel in periodieke managementrapportages
 • Handreikingen in het ontwerp van contractmanagement binnen de gemeentelijke overheid De regiefunctie voor contracten hoort bij de inkoopfunctie in de organisatie Verantwoordelijke budgethouders voeren de regie over contractmanagement Reflect ie Het onderzoek heeft aangetoond dat de bedrijfsvoering in een gemeentelijke overheid een complex verhaal is.
 • Presentatie Finale MFM

  1. 1. Contractmanagement bij de gemeentelijke overheid Wie heeft de regie? Walter Hartjes AOG MFM 13
  2. 2. EC waarschuwt Nederland over ABN Amro EC waarschuwt Nederland over ABN Amro BRUSSEL - De Europese Commissie heeft Nederland donderdag gewaarschuwd om open te staan voor alle biedingen op ABN Amro. Dat zei een woordvoerder van eurocommissaris Charlie McCreevy (Interne Markt) donderdag. De commissie reageerde op zorgen van De Nederlandsche Bank (DNB) over de interesse van een consortium, bestaand uit Fortis, Santander en Royal Bank of Scotland, in ABN Amro. Een bod van deze drie banken ziet DNB als ''sterk risicoverhogend''. ABN Amro praat overigens ook nog met de Britse bank Barclays over een samengaan. Ieder bod moeten de Nederlandse autoriteiten beoordelen op ''non-discriminatoire wijze'', zei de woordvoerder van McCreevy. De eurocommissaris zou teleurgesteld zijn als Nederland overgaat tot protectionisme. Het Parool, 20 april 2007
  3. 3. Doelstelling <ul><li>Inzicht geven in de mogelijkheden voor contractmanagement binnen het inkoopproces van de gemeentelijke organisatie. </li></ul>
  4. 4. Centrale onderzoeksvraag <ul><li>Welke eisen worden door het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) gesteld aan contractmanagement? </li></ul>
  5. 5. Diverse onderzoeksvragen <ul><li>Organisatie inkoopproces </li></ul><ul><li>Besturing van het inkoopproces </li></ul><ul><li>Managen contracten </li></ul><ul><li>Toepassing BAO </li></ul><ul><li>Besturing van het inkoopproces </li></ul><ul><li>Kernelementen contractmanagement binnen het inkoopproces </li></ul><ul><li>Implicaties van het BAO voor contractmanagement? </li></ul><ul><li>Borging BAO in contractmanagement? </li></ul>
  6. 6. Het inkoopproces volgens Van Weele, e.a. Klant Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces
  7. 7. Besturing inkoopproces: Invoer-doorvoer-uitvoermodel + outcome Input Invoer Middelen Throughput Doorvoer Transformatie proces Feedback Besturing Organisatie Output Uitvoer Producten Outcome Effecten Resultaten Omgeving Externe Invloed
  8. 8. Inkoopproces als systeem Organisatie Externe Invloed Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6
  9. 9. Inkoopproces in samenhang met contractmanagement Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus Specificaties contracten Contractmanagement BAO
  10. 10. Conceptuele model van het onderzoek Planning & Controlcyclus Specificaties contracten Contractmanagement BAO Klant Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Contractbeheer & Leveranciersmanagement
  11. 11. Onderzoeksmodel Contractmanagement Koninklijk Besluit BAO Interviews respondenten Waargenomen Praktijksituatie Contractmanagement Overwegingen Externe Inkopers Conclusies Inzicht Analyse Resultaten Overwegingen Sleutelfiguren Overwegingen Controllers Analyse Resultaten Analyse Resultaten B C D A Literatuur Contract Management Overwegingen Managers Gemeente Analyse Resultaten Analyse Resultaten Uitgangspunten Gemeente Haaksbergen H 3 H 5 + 6 H 4 Literatuur Theorie Inkoop Literatuur Besturing Processen H 2
  12. 12. Invloed op het inkoopproces binnen de gemeentelijke organisatie Externe Invloed Inkoopplan Inkoopverslag Politieke Invloed Raad Bedrijfsvoering
  13. 13. Inkoopproces en de PDCA-cyclus met Borging-’loop’ en Verbeter-’loop’ Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement BAO Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Contractbeheer & Leveranciersmanagement Borging Loop Borging Loop Verbeter Loop Verbeter Loop P P D D A A C C
  14. 14. Invloed van contractspecificaties op het inkoopresultaat Mate waarin specificaties vastliggen Beïnvloedingsmogelijkheden Tijd Specificeren 1 (wat) Selecteren 2 (wie) Contracteren 3 (hoe) Bewaken 5 Nazorg 6 Bestellen 4 Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces
  15. 15. Contractmanagementmodel Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement Afsluiten van contracten Beheren van contracten BAO
  16. 16. Implicaties van het BAO voor contractmanagement <ul><li>Non-discriminatie </li></ul>complexiteit van aanbestedingsregelgeving <ul><li>Reduceren complexiteit van aanbestedingsregelgeving. </li></ul>Proportionaliteit selectiecriteria C <ul><li>Juridische aspecten (Privaat Recht) </li></ul><ul><li>Eindverantwoordelijkheid bestuurders (de juiste naleving). </li></ul>inachtneming van wet- en regelgeving 3 <ul><li>Toetsing Rechtmatigheid (inbedding in de bedrijfsvoering) </li></ul><ul><li>Verplichting tot aggregatie [ binnen de gemeente. </li></ul><ul><li>Niet uit de balans blijkende verplichtingen (jaarlijks overzicht meerjarige contracten) </li></ul><ul><li>het inventariseren van risico’s </li></ul>bestuurlijke risico’s 2 <ul><li>Formuleren heldere prestaties en voorwaarden </li></ul><ul><li>Inzicht in financiële aspecten, </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van de interne controle </li></ul>transparante manier 1 Toetsing integriteit B <ul><li>Toets van contractuele afspraken op vastgelegde contractspecificaties. </li></ul>professionaliseren (vorm, inhoud en uitvoering van de inkoop) 2 <ul><li>Contracteringsbeleid. </li></ul><ul><li>Beschrijven van risicovolle processen. </li></ul><ul><li>Standaardisatie in contracten. </li></ul>eenduidige manier 1 Uniformiteit in uitvoering A Implicaties BAO voor Contractmanagement Kenmerken BAO § 3.6
  17. 17. Invloedscurve van het BAO in het Contractmanagementmodel Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement BAO Afsluiten van contracten Beheren van contracten
  18. 18. Borging van het BAO in contractmanagement Tactische inkoopproces Operationele inkoopproces Planning & Controlcyclus PDCA Specificaties contracten Contractmanagement BAO Bestellen 4 Bewaken 5 Nazorg 6 Leve-rancier Contractbeheer & Leveranciersmanagement Borging Loop Borging Loop Verbeter Loop Verbeter Loop P P D D A A C C
  19. 19. Evaluatie en reflectie <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Inzicht geven in de mogelijkheden voor contractmanagement binnen het inkoopproces van de gemeentelijke organisatie. </li></ul><ul><li>Onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Welke eisen worden door het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) gesteld aan contractmanagement? </li></ul><ul><li>Conclusies en aanbevelingen </li></ul>

  ×