โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ โดย นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อำเ...
ประวัติโดยย่อ <ul><li>ชื่อ – สกุล นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร </li></ul><ul><li>ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งเลขที่ 131520 </li>...
สมรรถนะ 1  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลพัฒนาต่อเน...
<ul><li>1. มีคุณภาพงานครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม </li></ul><ul><li>2. มีความคิดริเริ...
ผลงานดีเด่น <ul><li>พ . ศ . 2551 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง  วิชาการ นานาชาติประจำปี พ . ศ . 2551...
<ul><li>พ . ศ . 2551 ได้รับรางวัล ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น  ระดับเหรียญทองแดง โครงการพัฒนา  บุคลากร ตามเส้นทางสร้างสรรค...
 
 
สมรรถนะ 2 การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง
ตัวบ่งชี้ <ul><li>1. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง <...
 
 
สมรรถนะ 3 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน การพัฒนาการศึกษากับเพื่อนร่วมงาน โรงเรียน และชุมชน มีบทบาทผู้นำ ผู้ตามอย่...
ตัวบ่งชี้ <ul><li>1. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเครือข่าย </li></ul><ul><li>2. มีการให้ความร่วมม...
 
 
สมรรถนะ 4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู การยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และความมีเมตตาธรรม
ตัวบ่งชี้ <ul><li>1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนสมกับความสำคัญของวิชาชีพ </li></ul><ul><li>2. มีหลักการปฏิบัติตนให้ดำรง...
 
 
จบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)

868 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ (นุ่น)

 1. 1. โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ โดย นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 2. 2. ประวัติโดยย่อ <ul><li>ชื่อ – สกุล นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร </li></ul><ul><li>ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งเลขที่ 131520 </li></ul><ul><li>รับเงินเดือนในอันดับ คศ . 1 ขั้น 9,700 บาท </li></ul><ul><li>วันเดือนปีที่บรรจุ 16 กรกฎาคม 2550 </li></ul><ul><li>การศึกษา วท . บ . คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ป . บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม </li></ul><ul><li>กำลังศึกษา กศ . ม . สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม </li></ul>
 3. 3. สมรรถนะ 1 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลพัฒนาต่อเนื่อง
 4. 4. <ul><li>1. มีคุณภาพงานครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม </li></ul><ul><li>2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อการพัฒนางานการสอน </li></ul><ul><li>3. มีความมุ่งมั่นการพัฒนาผลงานวิจัย งานเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ </li></ul><ul><li>4. มีผลงานดีเด่นในรอบ 3 ปี ของครูผู้สอนและนักเรียนที่สอน </li></ul>ตัวบ่งชี้
 5. 5. ผลงานดีเด่น <ul><li>พ . ศ . 2551 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ นานาชาติประจำปี พ . ศ . 2551 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รางวัล ระดับเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 3 </li></ul><ul><li>พ . ศ . 2551 เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ และเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม และส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปี 2551 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>พ . ศ . 2551 ได้รับรางวัล ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง โครงการพัฒนา บุคลากร ตามเส้นทางสร้างสรรค์ ปี 2551 </li></ul><ul><li>พ . ศ . 2551 เป็นครูผู้จัดส่งข้อมูลการเรียนผ่าน โปรแกรมสมุดประเมินผล ( Bookmark ) ถูกต้อง สมบูรณและรวดเร็ว ประจำปี การศึกษา 2551 </li></ul><ul><li>พ . ศ . 2552 เป็นครูที่ปรึกษานักเรียน ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด งานวันต่อต้าน ยาเสพติด ปี 2552 </li></ul>
 7. 9. สมรรถนะ 2 การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง
 8. 10. ตัวบ่งชี้ <ul><li>1. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>2. มีการรวบรวม ประมวลความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>3. ผลการพัฒนางาน เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีให้เสนอผลงานที่ดีมีคุณภาพ </li></ul><ul><li>4. มีหรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสอนหลากหลาย </li></ul>
 9. 13. สมรรถนะ 3 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน การพัฒนาการศึกษากับเพื่อนร่วมงาน โรงเรียน และชุมชน มีบทบาทผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม
 10. 14. ตัวบ่งชี้ <ul><li>1. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเครือข่าย </li></ul><ul><li>2. มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>3. มีบทบาทภาวะผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>4. มีหลักการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว </li></ul>
 11. 17. สมรรถนะ 4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู การยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และความมีเมตตาธรรม
 12. 18. ตัวบ่งชี้ <ul><li>1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนสมกับความสำคัญของวิชาชีพ </li></ul><ul><li>2. มีหลักการปฏิบัติตนให้ดำรงมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>3. ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างของคนทั่วไป </li></ul><ul><li>4. มีเกียรติบัตร รางวัล หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมสม่ำเสมอ </li></ul>
 13. 21. จบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ

×