01 การคิดเชิงกลยุทธ์ tp university

1,878 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 การคิดเชิงกลยุทธ์ tp university

 1. 1. STRATEGIC MANAGEMENT01 Introduction To Strategic Management 02 Scenario Analysis & Foresight03 Stakeholder Analysis Case : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) http:// www.sritranggroup.com/ vs. บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) http://www.thaiuniongroup.com/04 Industry Analysis & Valuenet 05 Value Chain & Business Model06 Strategic Capability Case :บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) http://www.upoic.co.th vs. บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) http://univanich.com07 Corporate Strategy 08 Competitive Strategy and Cooperative Strategy09 Strategic change Case: Charoen Pokphand Group http:// www.cpthailand.com
 2. 2. IF YOU IS GOING TO GET A เริ่มต้นวัน (class)แต่ละคนด้วยปัญหาการคิดและท้าทายซึ่งกันและกันด้วยปัญหา นักเรียนแต่ละคนอาจมาด้วยวิธีที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหาและคําตอบที่แตกต่างกัน ค้นหาความหมาย, Seeking Logic, ค้นหาเหตุผล หลีกเลี่ยงการมองหาคําตอบที่ง่าย มีหลักฐานพิสูจน์ได้ ใช้มุมมองที่แตกต่างกัน (แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขา) ยอมรับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคําตอบ "ที่ถูกต้อง" คิดว่าทําไมถึงสร้างทางเลือกและตัดสินใจ
 3. 3. นําสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์
 4. 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ SYSTEMS INTENT PERSPECTIVE FOCUS STRATEGIC THINKING INTELLIGENT HYPOTHESIS OPPORTUNISM DRIVEN THINKING IN TIME Liedtka Model"นํามุมมองห้าส่วน เหล่านี้ มารวมกัน อธิบายถึง คิดเชิงกลยุทธ์ที่มีมุมมองกว้าง ที่เห็นรวมทั้งหมดและ สัมพันธ์ระหว่าง{ห้า} ส่วนประกอบ " (Liedtka 1998) 6
 5. 5. Scenario Envisioning Supplement Ideal Strategy Development HIGH Scenario Envisioning Dynamic IndustryIndustry Driver Impact Rapid Discontinuous Change• New entrants• New/substitute Transforming Industry Steady Evolutionary Change products• New markets• M&A activity• Shifting business Traditional Strategy models and Development economics Static Industry Slow Incremental Change Budgetary LOW Planning LOW Environment Driver Impact HIGH • Technology • Regulation • Consumer Disposition
 6. 6. TEACH ME TO THINK Multidimensional Thinking – คิดในมุมมองที่หลากหลาย แล ะ พิจารณาทฤษฎีหลายDialectical Thinking – พิจารณามุมมองตรงข้ามBalanced Thinking – ค้นหาและทําให้พิจารณาอย่างรอบคอบหลักฐาน สนับสนุน และต่อต้านInferential Reasoning – สร้างข้อโต้แย้งและดึงข้อสรุป เริ่มต้นด้วย สมมติฐานและใช้มันในการสรุป หรือก้าวไปสู่ข้อสรุป
 7. 7. กิจกรรมการเรียนรู้: องค์ประกอบของกระบวนการใช้เหตุผลเชิงกลยุทธ์
 8. 8. การคิดวิเคราะห์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา Problem Solution Hypothesis Analysis Facts 12 of 58
 9. 9. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และถอยหลังกลับไปขั้นต้น 1. Start with clearly defined issues or questions How many are large 2. Select the Analytical Tool enough to take on the # of companies in clients business? industry Key Question #1A-a Revenues for last 5 Benchmarking Hypothesis #1A Key Question #1A-b Issue #1 Hypothesis #1B Key Question #1A-c years Hypothesis #2A What analysis needs to Problem Issue #2 Hypothesis #2B be done to answer this question? Hypothesis #3A Key Question #3A-a Issue #3 Hypothesis #3B Key Question #3A-b Age of employees 3. Collect required information per Key Question #3A-c the Analytical Tool selected How many employees Employee interest level are 50 years old or in retiring older and interested in retiring? 4. Once you complete your analysis, move back upstream to answer the key question you started with13 of 58
 10. 10. FALSE DUALITIES นําไปสู่ OVERSIMPLIFICATIONNegative thinking WISDOM Positive thinking อะไรคือความจริงใหญ่ขึ้น?
 11. 11. การตัดสินใจ: ทางเลือกการค้นหาปัญหา
 12. 12. THE SOLUTION See opportunity Induce Reduce Learning RisksOpen thinking Take actions Four Quantum Thinking Tools Energy A or B Energy Energy False Duality Particle/Wave Point of Observation Multiple views of reality All is energy in transition
 13. 13. QUANTUM PHYSICS แบบง่ายๆกระโดดควอนตัมทําให้หยุดอดีต มันเป็นกระโดดต่อเนื่องของอิเล็กตรอนจากวงโคจรหนึ่งไปยังอีกด้วยอนุภาค ลึกลับทิ้งไม่มี ร่องรอยของเส้นทางของมัน มันเป็นความล้มเหลวทันทีของคลื่นของความน่าจะในเหตุการณ์จริงเดียว มันคือการเชื่อมโยงระหว่างตําแหน่งสองตําแหน่งแยก กิจกรรมสองกิจกรรมหรือความคิดสองความคิดว่าช่วงเวลามหัศจรรย์ เมื่อก่อนหน้านี้อธิบายไม่ได้อธิบายได้ฉับพลันและทฤษฎีรากฐานใหม่เกิดมา -—Science Digestดังนั้นในระดับควอนตัมของความเป็นจริง เมื่อเราเลือกที่จะ เห็นสิ่งที่เราเห็น ความเป็นจริงกลายเป็นทั้งความขัดแย้งและสม เหตุสมผลในเวลาเดียวกัน การสังเกตเป็นสิ่งที่เราสัมผัสในชีวิตประจําวัน—FRED ALAN WOLF,Taking the Quantum Leapคุณสามารถสร้างความเป็นจริง คุณตัดสินใจว่าคุณจะมองไปที่บรรทัดและทางเลือกที่คุณจะกําหนดว่าเส้นเว้าหรือนูน ในความเป็นจริงคุณจะสร้างความเป็นจริงตลอดเวลาโดยทางเลือกที่คุณกระทํา
 14. 14. ข้อความสําคัญ ไม่รีบเร่งและเก็บรวบรวมข้อมูลจนกว่าคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณต้องใช้ - เครื่องมือแต่ละต้องการข้อมูลของตนเอง ใช้ร่วมกันของเครื่องมือที่จะครอบคลุมฐานทั้งหมด การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวข้องกับใช้สมมติฐาน- คุณจะไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมด การวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ค้นพบแบบค่อยเป็นค่อยไป - เรียนรู้และปรับไปผ่านซ้ําหลายจนกว่าคุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง; คือตอนนี้คุณ สามารถดําเนินการกับปัญหาหรือปัญหา18 of 58
 15. 15. QUESTIONS & ANSWERS
 16. 16. ASSIGNMENT

×