Professionele social media strategie

313 views

Published on

Hoe zorg je dat Social media

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Professionele social media strategie

 1. 1. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nl SOCIAL ONLINE SUCCES BASIS VOOR EEN GEDEGEN SOCIAL MEDIA AANPAKWanneer organisaties meer interesse krijgen in Marketing via Social Media, ontstaan er inhet begin vaak meer vragen dan inzichten:“Wat heb ik er nou aan om via Twitter te weten wat mensen eten?”“Ik wil wel een weblog, maar weet eigenlijk niet wat ik zou kunnen schrijven”,“Ik wil wel iets schrijven, maar het kost allemaal zoveel tijd en eigenlijk weet ik niet wat iker aan heb! Hoe weet ik wat het me kan opleveren?”“Als ik mensen wil spreken, dan bel ik ze wel.”Stuk voor opmerkingen die zeker een basis van waarheid in zich hebben. Want veelorganisaties die opereren via de Social Media hebben vaak niet een doel voor ogen. Dathoeft natuurlijk ook niet altijd, het gaat om het delen van je ervaring en meningen. Tochmaakt juist dit gegeven het voor organisaties lastig om de vele mogelijkheden, platformen,regels en aanpakken binnen de Social Media platformen tot een efficiënt plan om tezetten. Op welke manier kan een organisatie Social Media als onderdeel van demarketingmix inrichten?Hoewel een compleet marketingcommunicatieplan het totaal aan middelen van uworganisatie dient te beschrijven, richt het voor je liggende stuk zich enkel op de inzet vanSocial Media binnen je middelenmix. Hierbij is het belangrijk om je te realiseren datcommunicatie via Social Media net als elke andere communicatiecampagne gebaseerd isop doelstellingen, richting een bepaalde doelgroep door middel van een heldereboodschap.Met dit E-book bieden we de basis om tot een gedegen Social Media aanpak te komen.Effipreneur.nl 1
 2. 2. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nl InhoudsopgaveStap 1. Doelstellingen bepalen .......................................................................................................... 3Stap 2. Huidige situatie beschrijven .................................................................................................. 3Stap 3. Bepaal of Social Media past binnen de geformuleerde doelstellingen .................................... 4Stap 4. Doelgroep en het bijbehorende gedrag bepalen ..................................................................... 5Stap 5. Ken je speelveld, concurrentie en doelgroep of leer dit goed kennen! .................................... 6Stap 6. Je imago ............................................................................................................................... 6Stap 7. Welke waarde biedt je je klanten en prospects? ..................................................................... 7Stap 8. Budgetbepaling ..................................................................................................................... 8Stap 9. Monitor en creëer je eigen ´dashboard´ ................................................................................. 9Stap 10. Maak je aanwezigheid compleet .......................................................................................... 9Stap 11. Werk planmatig en automatiseer (voor een deel) ................................................................10Stap 12. Bepaal je content strategie en je bronnen ............................................................................11Stap 13. Waarde toevoegen vanuit Facebook: 10 tips .......................................................................13Stap 14. Waarde toevoegen vanuit LinkedIn: 6 tips .........................................................................14Stap 15. Waarde toevoegen vanuit je Blog: 5 tips ............................................................................15Stap 16. Waarde toevoegen vanuit Twitter: 7 tips ............................................................................15Stap 17. Begin met het leggen van waardevolle verbindingen ..........................................................16Stap 18. Je bezoekers tot ACTIE aanzetten ......................................................................................17Stap 19. Meten is weten!..................................................................................................................18Stap 20. Evaluatie en conclusies ......................................................................................................19Stap 21. Geduld en continuïteit ........................................................................................................20Stap 22. Bepaal je ROI ....................................................................................................................20Tot slot ............................................................................................................................................22Effipreneur.nl 2
 3. 3. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 1. Doelstellingen bepalenCommunicatie via Social Media zal veelal niet een losstaande activiteit zijn. Vaak zal dit een onderdeel zijn van de bestaande marketingcommunicatieplannen. Social Media bestaat dan uit een aantal extra kanalen om je doelgroep te bereiken. Soms echter wordt Social Media ook exclusief ingezet. Een keuze hiervoor is gebaseerd op verschillende overwegingen: budget, imago, trial of de aard van de campagne. Welke oorzaak er dan ook bestaat, voor elke activiteit is het verstandig om doelstellingen te formuleren. Hierbij maakt het nietuit of deze doelstellingen vastliggen in een marketingplan, een marketingcommunicatieplanof enkel het Social Media plan. Standaard worden doelstellingen zoveel mogelijk in ‘Kennis –Houding – Gedrag’ geformuleerd. Dit kan een hulpmiddel blijken bij de formulering van dedoelstellingen.Probeer bij de doelstellingen in ieder geval zoveel mogelijk zowel houding en gedrag van jedoelgroep te beschrijven. Bedenk ook zoveel mogelijk welke toegevoegde waarde je aan jedoelgroep geboden wilt hebben. Vanuit deze waarde kun je bepalen wat men van je zoumoeten vinden en welke acties je van je doelgroep zou wensen (sharen – discussie – likes –participatie promotie – etc.).Stap 2. Huidige situatie beschrijvenOp basis van de geformuleerde doelstellingen weet je waar je naartoe wilt. Dit is goed, wantdan is er in ieder geval een stip op de horizon geplaatst. Met deze (1) stip kun je de weg bepalen die je hiernaartoe moet afleggen. Echter voordat je op weg gaat, bepaal dat ook de huidige situatie (2). Want enkel op deze manier kun je zien welk ´gat´(3) nog overbrugd moet worden. Hierdoor kunnen de juiste acties bepaald worden binnen een realistische tijdsperiode. Dus bij de beschrijving van de huidige situatie wordt beschreven welke Social Media platformen binnen jeorganisatie reeds zijn ingevuld. Aanvullend ook de mate van participatie op dit platform,zowel door de eigen organisatie als door de doelgroep. Hoeveel ‘likes’ heeft dit dit platform,en hoeveel keren wordt hier door je organisatie, bedrijf of dienst informatie op geplaatst?Bestaat er ook al een bedrijfspagina op LinkedIn? Wordt er al informatie op You Tubegeplaatst etc.Effipreneur.nl 3
 4. 4. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 3. Bepaal of Social Media past binnen degeformuleerde doelstellingenHoewel de keuze voor participatie op Social Media al gemaakt lijkt, is het toch verstandig omhier nog even naar te kijken. Is dit echt noodzakelijk, is de inzet van Social Media een goedeoverweging voor je organisatie? Na het bepalen van een algemene doelstelling, is het goedeen middelenmix te bepalen. Dit hoeft niet altijd Social Media te zijn, andere middelenkunnen ook bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Dus kijk eerst even in welkemate de inzet van Social Media bijdraagt aan het tot stand komen van deze doelstellingen.Indien dit positief beantwoord kan worden, moet nog bekeken worden welke platformengeschikt zijn voor je organisatie. Want niet elk kanaal is optimaal of geschikt voor elkeorganisatie. Het is goed hier keuzes of in ieder geval prioriteiten in te maken.Effipreneur.nl 4
 5. 5. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlDe keuze om Social Media in te zetten ‘omdat iedereen hier mee bezig is’, is geen argumentdat in je overwegingen mee dient te spelen. Uiteraard is het goed om met jemarketingactiviteiten met de tijd mee te gaan en gebruik te maken van alle beschikbaremiddelen die passen bij deze tijd. Toch is Social Media is niet meer dan een uitgebreid aantalcommunicatiekanalen waarover de communicatie van je organisatie kan verlopen. Natuurlijkbiedt het je een goede mogelijkheid om in gesprek te gaan en blijven met de doelgroepenvan je organisatie. Tegelijk werkt het enkel wanneer je hier consistent en continu inparticipeert.Het inzetten van Social Media, zonder doelstelling (dus een duidelijk resultaat) ofcontinuïteit resulteert in vage communicatie waar je doelgroep niets aan heeft. Je doelgroepheeft dan ook niet de mogelijkheid om kennis over je op te bouwen, waardoor dit soortcommunicatie eerder schadelijk is voor je organisatie, dan dat het waarde toevoegt. Dusafhankelijk van je doelstellingen, kun je bepalen dat Social Media hier een goedetoegevoegde waarde in kan betekenen.Stap 4. Doelgroep en het bijbehorende gedrag bepalenVoordat nu over wordt gegaan tot actie is het nog erg belangrijk om de doelgroep goed teomschrijven. Bij wie wil je je doelstellingen bereiken? Helderheid in deze omschrijving is noodzakelijk, want hier moet je de communicatie van je organisatie qua kanaal, boodschap en tone of voice op afstemmen. Segmentatie van je doelgroepen is in deze fase noodzakelijk. Dus welke doelgroep bereik je met je organisatie het beste via welk kanaal? Let op, dit is geen segmentatie opbijvoorbeeld geografische of demografische factoren zoals bij offline marketing wordttoegepast. Hier wordt gesegmenteerd op activiteiten binnen sociale netwerken en contentsharing platformen (bijvoorbeeld YouTube). Ook de mate waarin men online actief is, is eennoodzakelijke segmentatie variabele.Wanneer je je doelgroep hebt geformuleerd is het ook goed om erachter te komen wat jedoelgroep belangrijk vindt. Want je kunt als organisatie wel van alles willen, maar het isbelangrijker om helder te hebben wat je doelgroep wilt. Om online succesvol te zijn moet jeweten wat je doelgroep bezig houdt. Wat vindt men van de huidige informatievoorzieningvan hun organisatie. Welke wensen hebben ze met betrekking tot hun communicatie ofservice van hun organisatie? Welke processen en informatie op hun website of overigekanalen werken goed en wat is de reden dat dit goed gaat?Effipreneur.nl 5
 6. 6. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 5. Ken je speelveld, concurrentie en doelgroep of leerdit goed kennen!Wanneer je meer hebt geleerd over de voorkeuren en wensen van je doelgroep, is het vanbelang dat je goed bekend bent met het online gedrag van je doelgroep. Zoek ze daarom online op en bekijk welk gedrag ze tonen. Op welke platformen bevinden ze zich en aan welke platformen hebben ze de voorkeur? Op welke wijze en hoe vaak participeren ze? Zorg er ook voor dat je goed op de hoogte bent van je concurrentie. In hoeverre is je concurrentie actief binnen de Social Media? En indien ze actief zijn, op welke wijze zijn ze dan aanwezig, op welke manier positioneren ze zich en welke activiteiten voeren ze uit?Zorg er tegelijk ook voor dat je voldoende op de hoogte bent van datgene wat er binnenSocial Media platformen speelt. Kijk hierbij ook op YouTube, Flickr en Slideshare. Weetwelke discussies er plaatsvinden. Kijk op Facebook fanpagina’s rondom je onderwerp ofaandachtsgebied. Wat speelt er, wat kun je hiervan leren?Stap 6. Je imago Het beeld dat je doelgroep van je heeft, moet overeenkomen met de activiteiten die je ontplooit. Dit werkt echter zo ook de andere kant op. Dus, klopt volgens jou het imago dat je bij je doelgroep hebt? Of zou je liever een ander imago hebben? Veelal kun je ervan uitgaan dat het imago dat je bij je doelgroep hebt overeenkomt met de huidige praktijk. Wanneer dit volgens jou niet klopt, moet je kijken op welke manier je je activiteiten moet wijzigen om te zorgen dat dit wel overeenkomt. Start hiertoe als eerste met onderzoek bij je doelgroep: Wat weet je doelgroep van je? Hoe ziet je doelgroep je? Met deze informatie kun je jevoorbereiden op reacties die je kunt krijgen. Tegelijk is het ook goed rekening te houden methet niveau van voorkennis dat je doelgroep heeft over jou, je organisatie en/of je product ofdienst. Dus, kent men nog niets van je, hebben ze al eens van je gehoord, maar nog nooitactie ondernemen of juist wel? Hebben ze al veel actie naar je ondernomen of opereren zezelfs als je ambassadeurs?Effipreneur.nl 6
 7. 7. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlEen dergelijk onderzoek levert je veel input op. Ben je blij met het beeld dat is ontstaan?Wat kun je hiermee? Wil je het wijzigen of juist versterken? Hoe dan ook, het is hetstartpunt voor het vervolg van je activiteiten.Stap 7. Welke waarde biedt je je klanten en prospects?In de interactie met je prospects en klanten is het essentieel om continu in de waarde diehet hen kan leveren, te denken. Dus wat heb jij aan toegevoegde waarde op de markt tebieden? Dit wordt ook wel een waardpropositie genoemd. De waardepropositie bestaat uitde beschrijving van de waarde die jouw producten of diensten kunnen toevoegen aan jedoelgroep. Wat heeft je doelgroep aan jouw aanwezigheid op Social Media? Aan wie ga jewaarde toevoegen? En op welke manier ga je deze waarde toevoegen? Een heldere en duidelijke waardpropositie is essentieel. Toch is het veelal nog lastig om een concrete propositie te maken. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven nog een te vage waardepropositie hebben om online te kunnen gebruiken. Daarnaast moet de waardepropositieaansluiten bij de belevingswereld van je doelgroep.Formulering dient in dit geval helder, concreet en begrijpelijk te zijn met gebruik van eenherkenbare terminologie.In de praktijk: hoe formuleer je een waardepropositie? Hiertoe kun je onder anderegebruikmaken van het Business Model Canvas. Wil je een verdere toelichting? Kijk dan op deWikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_CanvasEffipreneur.nl 7
 8. 8. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlVragen die je voor jezelf kunt beantwoorden om tot een optimale waarde propositie tekomen:  Wat is onze huidige waarde propositie?  Wat is de waarde propositie van onze belangrijkste concurrenten?  Welke waarde propositie past het beste bij onze missie, roots en kerncompetenties? En waarom?  Wat moeten we nog aanscherpen of veranderen?  Wat is onze beste kernstrategie? En waarom?  Stel op basis van de strategie vast welke waarde propositie je kiest en committeer je hieraan.Stap 8. Budgetbepaling Een van de positieve aspecten van Social Media is dat er veel minder budget (lees: externe kosten) voor nodig is dan bij het voeren van traditionele marketingactiviteiten. Desondanks is het gebruik hiervan een onderdeel van je totale marketingmix. Dit betekent dat ook hiervoor het budget bepaald te worden en de kosten vastgelegd. Redenen waarom inzicht in het budget en het handhaven hiervan essentieel zijn:1. In Social Media kun je jezelf helemaal verliezen. Er is altijd wel iets te doen, ergens op te reageren of iets te lezen. Wanneer je gebruik maak van de juiste slimme tools en afspraken maakt die je ook weer monitort, kun je de bestede tijd hierin conform plan bepalen.2. Een marketingmix zal je op bepaalde momenten evalueren. Dit geldt ook voor de inzet van Social Media. Indien bij deze evaluatie ook je ROI (Return On Investment) wilt bepalen, moet je ook kunnen bepalen wat je ‘Investment’ is geweest.Effipreneur.nl 8
 9. 9. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 9. Monitor en creëer je eigen ´dashboard´Monitor wat er over jou of je organisatie, producten of diensten wordt gezegd. Zijn er nog aanpalende aandachtsgebieden, producten of diensten die je beeld over jouw organisatie en de bijbehorende markt compleet maken? Weet wat er speelt. Het is aan te raden om hiervoor gebruik te maken van een aantal systemen. Zo kun je volgen wat er speelt bij je doelgroepen en kun je op een eenvoudige manier op de hoogte blijven.Systemen waar je gebruik van kunt maken zijn bijvoorbeeld geautomatiseerdezoekopdrachten, RSS feeds (Google Reader of Netvibes) en alerts (Google Alerts) die je bijelkaar op één locatie kunt laten samenkomen. Voor Twitter kun je gebruikmaken van onderandere Tweetbeep. Met deze systemen tezamen kun je een soort ´dashboard´ vormen.Stap 10. Maak je aanwezigheid compleetDe discussie over het wel of niet beschikken van een site steekt met de beschikbaarheid vanalle media soms de kop op. Toch is het tot nu toe nog goed om een goede site te hebbenwaar mensen terecht kunnen voor achtergrondinformatie wanneer ze je opmerken binnenhun Social Media platformen. Zorg er hierbij voor dat je site je waardepropositieondersteunt en verder verduidelijkt. Zorg ervoor dat de teksten op de site duidelijkeverhalen zijn die aansprekend werken en waarde toevoegen aan je reeds aanwezige kennisen expertise.Met de transparantie van alle (Social) Media, is het essentieel om te realiseren dat alles met elkaar samenhangt. Dit betekent dat je dient te borgen dat alle informatie die je over jezelf, je organisatie, producten of diensten plaatst altijd dezelfde waardepropositie ondersteunt en versterkt. Dit geldt voor je profielpagina´s, website en weblog, maar ook voor je comments die je plaatst op andere Social Media websites. Omdat alles met elkaar samenhangt, zorgt het er op die manier ook voor dat alles bij elkaar een geheel vormt over jezelf of jeorganisatie. Er is variatie in vorm of inhoud, maar er is geen variatie in de identiteit en dewaardepropositie.Effipreneur.nl 9
 10. 10. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlHieronder nog even alle media op een rijtje waarin deze consistentie van belang is:  Website  Weblog  Profielpagina’s op alle Social Media  Korte bio’s (2-3 zinnen)  Social Networking sites bv LinkedIn  Content sharing sites zoals bv YouTube, slideshare  Twitter/Hyves/Facebook updates  Commentaren op blogposts van anderenStap 11. Werk planmatig en automatiseer (voor een deel)Zoals in punt 7 aangegeven kun je jezelf in Social Media helemaal verliezen. Er is altijd weliets te doen, ergens op te reageren of iets te lezen. Ook is het niet nodig om continu temelden waar je bent of wat je eet. Dit is een reactie die veel mensen in eerste instantie ophet gebruik van Social Media geven. Eigenlijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat er nietvoldoende planmatig wordt gewerkt. Zoals in punt 7 ook is aangegeven moet de ROI bepaald worden. Dus wanneer je wilt dat de inzet van Social Media veel oplevert (bijvoorbeeld op het gebied van omzet, naamsbekendheid of andere doelstellingen), dan betekent het ook dat er veel tijd in gestoken moet worden. Let wel, er is geen garantie dat je doelstellingen worden behaald. Dus planmatig werken is aan te raden. Dit betekent niet alleen boodschappen en tijdstippen plannen, maar ook gebruikmaken van tools en methodieken die je hierbij kunnen helpen. Dit zijn tools die het je, voor een deel, mogelijk maken om je online aanwezigheid te automatiseren. Dit betekent dat je standaard met een aantal systemen werkt, terwijl hier hiermee meteen distributie naar andere systemen activeert. Enkele voorbeelden waar jegebruik van kunt maken:Effipreneur.nl 10
 11. 11. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nl  Activeer in YouTube de Twitter koppeling; nu worden automatisch aankondigingen verstuurd van nieuwe publicaties op YouTube en video’s die je als ‘favoriet’ hebt gemarkeerd;  Activeer in Hyves en Facebook de Twitter koppeling; nu worden tweets ook doorgestuurd naar deze platforms zodat het lijkt alsof je op ieder individueel platform actief bent;  Gebruik Twitterfeed.com om alle publicaties die je doet en waar een RSS feed aan verbonden is, via Twitter aan te kondigen;  Gebruik een systeem als twitthat.com om snel interessante websites en teksten via Twitter te ontsluiten;  Koppel LinkedIn aan Twitter, slideshare en je blog om voor deze doelgroep je content te ontsluiten.  Maak gebruik van de koppelingen van Pinterest naar Twitter en FacebookStap 12. Bepaal je content strategie en je bronnenIn principe heb je nu de basis voor je Social Media activiteiten gelegd. Je hebt je doelgroepbepaald, je weet dat je doelgroep van je verwacht en hoe ze je nu zien. Je hebt bepaald welke waarde je aan je doelgroep wilt bieden en welke boodschappen hierbij passen. Je hebt een dashboard waarmee je in de gaten kunt houden wat er speelt in jouw markt en bij jouw doelgroep en je kunt je publicaties plannen en automatiseren. De tijd is nu aangebroken om te gaan delen. Met behulp van een content strategie maakt je je planning compleet. In deze strategie bepaal je welke informatie je wilt delen en met welke informatie jij vindt dat je waarde toevoegt aan je doelgroep. Neem hier de tijd voor en tracht je strategie van hoog over, naar steeds concreter toe te beschrijven.Na het bepalen van je content strategie bepaal je de bronnen waarmee je deze strategiekunt invullen. Beschik je zelf over deze kennis, voeg je informatie toe aan content die je in jeeigen netwerk vindt of dragen meerdere mensen bij vanuit je eigen organisatie?Effipreneur.nl 11
 12. 12. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlBij Social Media gaat het om wederkerigheid. Dus wanneer jij iets voor mij doet, dan doe ikook iets voor jou. Hoe kun je dit nu vertalen naar de marketing van Social Media? Hier gaathet erom dat je zorgt dat je eerst een behoorlijke upload aan content hebt verzorgd,ontwikkeld en hebt gepubliceerd. Het is noodzakelijk dat je dit éérst doet voordat je anderengaat actief op je aanwezigheid gaat volgen. Want op die manier biedt jij iets van jezelf (endus waarde) aan op de platformen. Beperkt in deze beginfase tot enkel het zenden vanwaarde. De wederkerigheid komt later wel.Waar plaats je deze goede content? In stap 5 heb je het speelveld van je doelgroep bepaald.Dit zou de locatie moeten zijn waar je doelgroep zich online bevindt. Neem de tijd omgedurende een paar weken tot een maand waarde te uploaden. De tijdsduur is natuurlijkafhankelijk van de hoeveelheid content die je wekelijks produceert. Let op, blijf detoegevoegde waarde van je content in de gaten houden. Het resultaat van je campagne blijftnamelijk medeafhankelijk van de hoeveelheid relevante content die je in deze faseproduceert en publiceert. Het is belangrijk je te realiseren dat je in deze fase aan hetbouwen bent. Jij kunt anderen volgen, maar dat houdt niet in dat anderen ook jou gaanvolgen. Je content is op dit moment dan nog enkel voor een beperkte groep toegankelijk. Ditgeeft niet, het is noodzakelijk om hierbij de lange termijn in de gaten te houden.Bij het opbouwen van je content is het noodzakelijk een aantal regels in acht te nemen:  We kunnen er niet vaak genoeg op terugkomen: blijf waarde toevoegen, want dat is waar het voor je doelgroep om gaat.  Houdt de regels van wederkerigheid in de gaten en ga hier overeen: geef dus meer dan je ontvangt!  Zoals eerder gemeld is de wereld van Social Media enorm transparant. Gedraag je je ergens niet conform de werkelijkheid, dan prikt je doelgroep hier doorheen: gedraag je dus zoals je bent.  Wanneer je waarde toevoegt aan je Social Media platformen, doe dit dan vanuit je eigen authenticiteit. Alleen zo leert je doelgroep de werkelijke waarde van jou of je bedrijf kennen.  Het gaat er niet om dat je in een korte tijd zoveel mogelijk relaties krijgt. Er zijn bedrijven waar je relaties kunt ‘kopen’. Zo kun je in korte tijd een hoog aantal ‘likes’ voor je organisatie hebben. Is dit kwalitatief? Heb je hier iets aan? Weinig, want deze relaties zullen verder niets voor je doen. Bouw dus een kwalitatieve groep met relaties op.  Houdt de normen en waarden van de Social Media platformen in de gaten en handel hiernaar. Wat is wel gewoon en wat wordt niet geaccepteerd?  Blijf altijd naar anderen luisteren en leren. Blijf hier voor open staan. Social Media gaat om het leren van elkaar.  Internet heeft een schat aan informatie beschikbaar op de correcte manier kun je hier natuurlijk gebruik van maken. Wanneer je quotes overneemt, zorg dat je dan altijd een bronvermelding toevoegt.Effipreneur.nl 12
 13. 13. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 13. Waarde toevoegen vanuit Facebook: 10 tips Het aantal profielen op Facebook groeit nog dagelijks. Met een goede Facebook pagina heb je alvast een mooie eerste stap gezet. Toch kost het aantrekken van de juiste klanten tijd en de juiste activiteiten: 1. Prikkel je doelgroep regelmatig met een speciale korting, exclusieve content of iets anders dat waarde voor hen heeft en nergens anders te verkrijgen is. Op die manier zullen ze vaker je Facebook pagina in de gaten houden. Hanteer hierbij een ‘Opt-In’ 2. Bij Facebook gaat het, net als bij alle Social Media, om betrokkenheid. Het aantal fans dat je hebt is hierin minder belangrijk. Gebruik daarom altijd een persoonlijke toon en laat zien wie je in werkelijkheid bent. 3. Betrokkenheid vergroot je ook door gebruik te maken van een call-to-action of door een discussie te starten. Kijk of je (emotionele) reacties kunt genereren. 4. Post berichten zoveel mogelijk tijdens piekuren, want dan zal je post zoveel mogelijk gezien worden. 5. Update je Facebook pagina minstens 1 à 2 keer per dag. Kijk hierbij goed wat wel of niet werkt. 6. Let op je Facebook Insights die je vanaf 30 ‘likes’ beschikbaar hebt. Ontdek waar jouw doelgroep van houdt en waar ze niet op reageren. 7. Zorg dat je aanbevelingen van derden krijgt. Een aanbeveling van iemand anders is zoveel meer waard dan wanneer iemand anders zelf aangeeft de beste te zijn. 8. Houdt offline evenementen en tag deelnemers. Dit is een geweldige manier om mensen bij jouw merk te betrekken en beter te leren kennen. Neem veel foto’s en maak zelfs video’s tijdens het evenement. Tag daarbij zoveel mogelijk bezoekers. Diegene met een Facebook profiel ontvangen een mededeling waardoor ze nog meer bij je merk of organisatie zijn betrokken 9. Wordt Facebook vriend met je klanten. Het zal soms even zoeken zijn, maar je zult ze echt kunnen vinden. 10. Regelmatig een promotie werkt goed. Regelmatig een interactieve promotie werkt nog beter! Bij interactieve promoties gaat het om ‘betrokkenheid’. Dus deel een promotie met vrienden en ontvang aan de hand daarvan een prijs. Dit zal je naamsbekendheid en gevoel van betrokkenheid snel verveelvoudigen.Effipreneur.nl 13
 14. 14. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 14. Waarde toevoegen vanuit LinkedIn: 6 tips LinkedIn groeit elke dag, dus deze lijst is vandaag alweer verouderd en verder verre van compleet. Er zijn diverse tips om zakelijk succesvol gebruik van Linkedin te maken, hier een aantal primair gericht op het delen van waarde: 1. Integreer applicaties. Linkedin biedt je de mogelijkheid om applicaties op je profiel te integreren. Het is mogelijk om je WordPress blog aan je profiel te koppelen zodat je de informatie van je blog kunt delen met je contacten. Ben je een fan van vakliteratuur en wil je dit graag met je doelgroep delen? Integreer de Amazon Reading list. Helaas kan je hiermee (nog) geen Nederlandse boeken vinden, omdat de applicatie naar amazon.com verwijst. 2. Verder kun je je Twitter-account aan Linkedin koppelen. Zo kun je je contacten eenvoudig en snel laten zien wat je aan het doen bent en het laatste nieuws van jouw bedrijf, producten of diensten delen. 3. Neem deel aan discussies in groepen of beter nog: start een discussie! Linkedin heeft groepen voor alle vakgebieden die je je kunt wensen. Ook zijn er duizenden Nederlandse Linkedin-groepen. Door groepen te zoeken die dicht bij jouw vakgebied liggen en hier actief in de discussie participeert, verhoog je je zichtbaarheid en kom je in contact met vakgenoten. 4. Help anderen Je kunt anderen helpen die met specifieke vragen zitten. Onder de ‘answers’-sectie op het tabblad ‘more’ kan je vragen zoeken waarmee jij kunt helpen. Wanneer jouw antwoord als beste wordt beoordeeld, verdien je expertpunten. Die punten zorgen ervoor dat jij als expert wordt gezien op jouw vakgebied en dat verhoogt je zichtbaarheid. Natuurlijk kun je ook vragen stellen om van de kennis van vakgenoten te profiteren. 5. Beveel anderen aan. Je kunt mensen aanbevelen of ‘endorsen’ en dat komt vervolgens op hun profiel te staan. Omgekeerd is dat ook zo. Je kunt ook om een ‘recommendation’ vragen aan mensen met wie je succesvol zaken hebt gedaan. Dit zorgt voor meer betrouwbaarheid. Vergeet niet om hetzelfde te doen voor een persoon die jou heeft aanbevolen! 6. Op je homepage kun je zien wat jouw contacten allemaal doen op LinkedIn. Neem de tijd om dat eens te bekijken. Zo blijf je op de hoogte van wat jouw contacten doen. Als iemand in jouw netwerk bijvoorbeeld een update plaatst over zijn nieuwe bedrijf of nieuwe baan, feliciteer diegene dan en vraag hem of je wat kunt betekenen. Heeft iemand een vraag? Misschien ben jij de aangewezen persoon om die te beantwoorden.Effipreneur.nl 14
 15. 15. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 15. Waarde toevoegen vanuit je Blog: 5 tips 1. Een blog wordt over het algemeen vanuit een persoon geschreven. Dit kan ook een medewerker of de eigenaar van een organisatie zijn. Zorg er altijd voor dat je blog een persoonlijk tintje heeft. Dit kan door onder andere je eigen tone of voice te hanteren of door voorbeelden vanuit de eigen situatie naar voren te brengen. 2. Voor de vindbaarheid van je artikelen en een optimale vindbaarheid van je website binnen de zoekmachines is het goed om goede permalinks aan je blog toe te voegen. Een permalink is een permanente verwijzing naar een ander artikel of pagina op je blog. Via deze link kunnen bezoekers vanaf jouw pagina naar een artikel surfen op een andere locatie binnen je blog.3. De wereld binnen Social Media gaat snel. Het is daarom essentieel om ook snel te reageren wanneer comments op je blog worden geplaatst. Een paar dagen later reageren kan eigenlijk niet.4. Ook een TAG zorgt ervoor dat de vindbaarheid van je artikelen en website wordt verhoogd. Een TAG is een sleutelwoord of een groep van sleutelwoorden, die een korte omschrijving van een tekst geven. Een TAG kan dus een aanduiding zijn om kort aan te geven wat de inhoud van een bericht is, maar kan ook worden gebruikt om een bepaald bericht weer ter te vinden. Denk goed na over de TAGs in je artikelen en plaats ze in categorieën;5. Maak gebruik van plugins voor Twitter, Facebook, LinkedIn etc. Hierdoor maak je het jezelf makkelijker om jouw content binnen de Sociale wereld te delen.Stap 16. Waarde toevoegen vanuit Twitter: 7 tips 1. Ga pas anderen volgen op het moment dat je zelf interessante content hebt opgebouwd en getweet. De kans is groter dat degene die jij volgt jou dan ook gaan terug volgen. ze jou terug gaan volgen. 2. ReTweeten is prima. Zorg er wel voor dat je meer tweet dan enkel retweets. Probeer zelf een waarde aan de RT toe te voegen anders is je waarde beperkt. Probeer een RT niet te beginnen met het @ teken, probeer altijd zelf een commentaar toe te voegen.Effipreneur.nl 15
 16. 16. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nl3. Leg een relatie aan en bedankt anderen die jouw content RT’en;4. Ook hier geldt het credo: geef meer dan je ontvangt;5. Probeer niet elke keer dat je een tweet verstuurd je product, organisatie of dienst te verkopen. Verkoop eerst je kennis, voeg de waarde toe waarvan je weet dat jouw doelgroep waardeert en hierna kan de rest volgen.6. Wanneer je een vraag stelt aan je volgers, kun je er een CTA (Call To Action) aan vast koppelen door achter je tweet de woorden ‘Please RT’ te plaatsen. Hiermee vraag je jouw volgers om jouw vraag in hun netwerk door te plaatsen. Let op! Vergeet ook hier niet te bedanken wanneer ze dit doen;7. Gebruik #hashtags voor specifieke onderwerpen, evenementen, lokaties of acties. Hierdoor is het makkelijker om op dat onderwerp te zoeken.Stap 17. Begin met het leggen van waardevolleverbindingenNu is het echt tijd om de juiste acties met je doelgroep concreter te gaan koppelen. Je hebt inmiddels behoorlijk wat content op diverse platformen en in diverse communities geplaatst. Je hebt getoond dat je waarde aan je netwerk en doelgroepen kunt toevoegen. De tijd is nu gekomen om actief mensen uit te nodigen en met hen in dialoog te treden. Let op, zoals eerder gemeld is het essentieel dat je snel op reacties endiscussies kunt reageren. Zorg er dus voor dat je klaar staat om binnenkomende reacties,aanvragen of feedback snel en adequaat af te handelen. Neem hiervoor ruimte in je planningop. Geef tegelijk een blijk van waardering voor referenties, RT’s, pingbacks etc.Tips voor het leggen van waardevolle verbindingenAls het goed is kun je deze tips toepassen in het systeem waar eerder in dit stuk meldingover is gemaakt.  Twitter: ga actief anderen volgen die je interessant vindt en, of waarvan je vindt dat die bij je doelgroep behoren. Zorg hierin voor een mix van kennis’leveranciers’ en kennis’consumenten’. Ze kunnen nu ook gerust naar je profiel kijken omdat je hier genoeg relevante informatie hebt verzameld waardoor ze je terug gaan volgen. Dit is een manier om je social kapitaal op Twitter op te bouwenEffipreneur.nl 16
 17. 17. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nl  Twitter: Zorg voor een goede afhandeling van RT’s, DM’s, mentions en ook listvermeldingen. Gebruik hierbij eventueel een workflow management systeem zoals CoTweet, SocialEngage of Tweetdeck om binnenkomende verzoeken af te (laten) handelen; Dit zijn vaak betaalde services  Facebook, Hyves, LinkedIn, social networking: kijk actief in discussielijsten, groepen en fora of hier ‘mogelijkheden’ zijn om je stem te laten horen. Reageer, of beter nog, initieer zelf een onderwerp en volg de reacties;  LinkedIn: Zoek in je 2e graads network naar interessante personen aan wie je door iemand in je 1e graads netwerk geïntroduceerd wilt worden. Zoek deze personen ook op andere Social netwerken op;  YouTube, slideshare, content sharing: zorg ervoor dat je tijdig reageert op reacties en comments van anderen, zowel positieve als negatieve;  Weblogs: draag bij aan discussies, blijf je eigen weblog vullen met een bepaalde regelmaat en vraag regelmatig of je ergens gastauteur mag zijn;Stap 18. Je bezoekers tot ACTIE aanzettenAl je activiteiten op de Social Media platformen hebben als doel dat je wilt dat je bezoekers iets gaan doen. Het kan zijn dat je hun attitude wilt aanpassen, je bedrijf wilt promoten, iets kopen of je content wilt delen onder hun netwerk. Hoe krijg je ze nu zover? Wat kun je doen om je doelgroep of bezoekers tot actie aan te zetten? Om je doelgroep of bezoekers tot actie aan te zetten heb je over het algemeen een tekstuele of visuele prikkel nodig. Online is een eerste actie veelal het klikken op een link. De doelstelling hiervan kan divers zijn: het delen van waarde, genereren van traffic naar een website, een mail versturen etc. In het meest optimale geval is je product of content zo goed, dat er geen extra prikkel nodig is en je doelgroepvanzelf tot actie overgaat. Virals zijn hiervan een voorbeeld.Effipreneur.nl 17
 18. 18. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlAndersoortige prikkels waar aan gedacht kan worden: 1. Wederkerigheid: Ik doe wat voor jou, dan doe jij volgende keer wat voor mij is een zeer krachtige prikkel. In Social Media wordt op deze manier veel gedeeld en pas daarna gevraagd. Bijvoorbeeld: je deelt eerst goede content en daarna vraag je aan je doelgroep mee te doen aan een onderzoek(je) 2. Consistentie: Mensen zijn geneigd te handelen in overeenstemming met vorig gedrag. Dus bij Social Media vraag je je doelgroep eerst iets kleins: bijvoorbeeld een marktonderzoek(je), en later iets groters: review van een product of referentie naar een interessante prospect 3. Deskundige: Mensen zijn eerder geneigd te handelen op basis van informatie die door een ‘deskundige’ of ‘expert’ wordt gegeven dan door iemand anders. Zorg er bij Social Media dus voor dat je zelf een expertstatus verkrijgt op een bepaald vakgebied of zorg dat een expert jouw product of dienst aanprijst. 4. Aantrekkingskracht: Mensen zullen eerder iets doen voor anderen die zij aantrekkelijk vinden. Aantrekkelijkheid is hier breed gedefinieerd: fysiek, mentaal, karakter maar ook mensen met wie iemand zich associeert. Zorg er dus voor dat je profielfoto er netjes en aantrekkelijk uitziet. En zorg er ook voor dat je in je Social Netwerk mensen hebt die jouw aantrekkelijkheid verhogen. 5. Sociale bewijskracht: Als veel anderen het doen, zal het wel goed zijn. Een hele krachtige. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je content onder de aandacht brengt waar je veel positieve reacties op krijgt. Enkel het noemen dat veel mensen hebben gereageerd op een post trekt nog meer bezoekers. Doe dit wel op basis van feitelijk gegevens, anders werkt het per direct tegen je. 6. Schaarste: Hoe minder van een product er is, hoe aantrekkelijker het product voor mensen wordt. Deze laatste is zowel offline als online erg goed te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld melden dat je nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebt voor een bepaalde doelgroep. Dit werkt prima via je kanalen als Twitter, Hyves en Facebook.Stap 19. Meten is weten! Hoewel je ‘buikgevoel’ veelal een goede indicator kan blijken, is het toch verstandig om het resultaat van je inspanningen feitelijk vast te leggen. Dit is ook nodig om te weten of je inspanningen voldoende of te beperkt zijn gebleken. Ook hier is het verstandig weer een dashboard in elkaar te zetten. Indicatoren die je hierbij kunt gebruiken:Effipreneur.nl 18
 19. 19. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlTechnisch  Google analytics voor je website: Bezoekersaantallen  Aantal reacties op je posts en het karakter hiervan  Gebruik van hyperlinks die je hebt geplaatst (maak je meetbaar door een bit.ly account aan te maken)  Aantal RT’s op Twitter  Aantal ‘Likes’ op Facebook  Aantal ‘Likes’ op LinkedInCommercieel  Aantal offerte-aanvragen via website/weblog  Besparing in marketingkosten  Aandacht aan je organisatie of dienst via de Social MedianetwerkenStap 20. Evaluatie en conclusies Na het overzicht van je technische en commerciële resultaten kun je de conclusie vormen. Hierin kun je bepalen of de inspanningen het juiste hebben opgeleverd, of dat bijsturing noodzakelijk is. Bij voorkeur zonder je oorspronkelijke doelstellingen te wijzigen. Aspecten waar je verder op kunt evalueren:  Lukt het je om voldoende content te plaatsen?  Ontvang je regelmatig reacties op je content en publicaties? Lukt het je om voldoende in dialoog met je doelgroep te gaan? Is de tijd / kwaliteit verhouding correct of moet er meer geautomatiseerd worden?Bovenstaande vragen zijn behoorlijk subjectief qua beantwoording en dit geeft ook niet. Watvoor de ene organisatie ‘voldoende’ is, is voor een andere verre van genoeg.Effipreneur.nl 19
 20. 20. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlStap 21. Geduld en continuïteitEen essentieel gegeven dat je rondom communicatie en zeker communicatie via SocialMedia in de gaten moet houden is dat het even duurt voordat resultaten zichtbaar worden.Het duurt gewoon tijd om een relatie op te bouwen. Trek hier minimaal een jaar voor uit. Vergelijk het met een schip, dat duurt even voordat het op de juiste koers vaart. Wanneer het dan op de juiste koers vaart, heb je minder power nodig om de koers te handhaven. Toch blijft het opletten en moet je de motor draaiend houden en blijven opletten voor ijsschotsen. Wat betekent dit in Social Media termen? Blijf consistent aanwezig en eerbiedig je content strategie. Blijf opletten, want een misser kun je vergelijken met de spreekwoordelijke ijsschots. Het kost dan veel tijden moeite om weer op koers te komen.Tussentijdse evaluatie is natuurlijk noodzakelijk. Gebruik hiervoor de punten zoals benoemtin stap 19 en bereken je tussentijdse ROI. Wees voorzichtig met het trekken van te snelleconclusies!Stap 22. Bepaal je ROIDe Return On Investment bepalen van reclame, communicatie en daardoor ook Social Mediais lastig. Er zijn marketeers die zeggen dat het onzinnig of zelfs onmogelijk is. Want wanneerje omzet is verhoogd of de traffic op je online media verbeterd, is het de vraag of ditspecifiek is toe te wijzen aan je online activiteiten. Anderen zeggen dat het wel degelijk temeten is. De conversie op je middelen kun je wel meten, maar het daadwerkelijk toekennenvan de waarde daarvan blijft lastig. Want wat is het waard om een ‘mention’ op Twitter tekrijgen, of een fan erbij op je Facebook fanpagina?Effipreneur.nl 20
 21. 21. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlIn ‘Stap 19’ is aangegeven dat je een heel dashboard kunt opzetten om diverse gegevens temeten. Hierin vindt je dan informatie over de mate van bezoek op je diverse Social Mediaplatformen, of op je website. Uiteraard kun je bij promoties of andere acties altijd een vraagopnemen op welke wijze ze bij je platform zijn gekomen. Dit levert natuurlijk nooit eengeheel compleet beeld op, want niet iedereen zal altijd zo’n vraag beantwoorden. Anderemogelijkheden om de succes rate van je activiteiten te meten is door te beoordelen of hetaantal support calls is afgenomen of dat het offerte-aanvragen is toegenomen. Verder kun jeook een overzicht generen van het aantal interessante personen of bedrijven dat je onlinehebt leren kennen waar iets uit voortgevloeid is.Een ander gegeven om te meten is de mate waarop over jouw product, organisatie of dienstwordt gesproken op de diverse online Sociale platformen. Tools die je hiervoor kuntgebruiken zijn o.a. mention maps.Al deze informatie kun je relateren aan de inspanningen die je hebt geleverd op je SocialMedia platformen. Veelal is het verstandig hier een extern bureau voor in te schakelen.Natuurlijk kun je het ook zelf, echter hiervoor is enige kennis noodzakelijk. Een en anderheeft als doel om duidelijk te krijgen hoe effectief je inspanningen zijn geweest en inhoeverre deze hebben bijgedragen aan het totaal van je marketingdoelstellingen.Effipreneur.nl 21
 22. 22. SOCIAL ONLINE SUCCESS effipreneur.nlTot slotMet dit E-book hebben we een eerste overzicht geboden om Social Media tot een professioneel onderdeel van je marketingmix te maken. We realiseren ons dat de beschrijvingen nog behoorlijk abstract kunnen zijn. Toch geven we met dit overzicht aan dat Social Media zeer zeker strategisch en gepland ingezet kan worden. Zie je het niet zitten om meteen een uitgebreid plan op te zetten, neem dan in ieder geval wel een aantal basisstappen. Bepaald je doelgroep, je boodschappen en automatiseer zoveel mogelijk. Werkt dit goed? Kijk dan of je een volgende stap richting de professionalisering van je Social Media kunt zetten. Veel succes!Effipreneur.nl 22

×