Entrepreneurship & new venture management(vajiheh zoghiyan)

520 views

Published on

about managing a new venture management and managing team work

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Entrepreneurship & new venture management(vajiheh zoghiyan)

 1. 1. ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫انسان ها همه سخت گیرند،‬ ‫اما انسان بزرگ به خود سخت می گیرد،‬ ‫انسان حقیر به دیگران.‬ ‫مترجم و گردآوری: وجیهه ذوقیان‬ ‫فصل 9 کتاب( ‪)Entrepreneurship & New Venture Management‬‬ ‫تیم مدیریت کارآفرینی‬ ‫و منابع دیگر‬ ‫در تکمیل این فصل شما قادر خواهید بود که:‬ ‫1- نقشهای گوناگونی را که در یک کسب و کار وجود دارد مشخص کنید و مختصری راجع به هر کدام شرح‬ ‫دهید.‬ ‫2- مفهوم رهبری کارآفرینی را در یک کسب و کار درک کنید.‬ ‫3- اهمیت تیم ها را در کسب و کار توضیح دهید.‬ ‫4- نقشهای اصلی تیم ها را که در یک کسب وکار هستند توصیف کنید.‬ ‫5- فرآیند مدیریت کارآفرینی را درک کنید و تحلیل کنید.‬ ‫6- کارهای مدیریتی گوناگون در یک کسب وکار را توضیح دهید و فرآیندهای آن و اهمیت آن برای کارآفرین را‬ ‫شرح دهید.‬ ‫امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از عمومی ترین حوزه های پژوهشی در مطالعات مدیریت تبدیل شده است. از این رو‬ ‫اغراق آمیز نیست اگر بگوییم، کارآفرینی در دهه های اخیر یکی از موضوعات داغ مطرح در جامعه، آموزش و پژوهش‬ ‫های علمی بوده است (7002 ,‪ .)Landstorm‬کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی‬ ‫نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد و در جهان امروز تفکر و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر‬ ‫می باشد )11.‪ . (Thomas, 2000, p‬مساله ی قابل بیان اقدامات انجام شده برای توسعه و رشد کارآفرینی در جامعه و‬ ‫بسترسازی مفهوم کارآفرینی است که از مهمترین جنبه های آن ایجاد فرهنگ کارآفرینی است. فرهنگ کارآفرینی ،‬ ‫مجموعه ی ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و رفتارهایی می باشد که هویت افراد کارافرین را تشکیل می دهد‬ ‫)9991 ,‪ . (Dahlgren‬با توجه به اهمیت این موضوع، نگرش کارآفرینانه میتواند سیاست گذاران را در برنامه ریزی هر‬ ‫چه بهتر به منظور تدوین پرورش فرهنگ کارآفرینی یاری کند. افزون بر این بررسی تاثیر نگرش های کارآفرینانه ی‬ ‫مدیران و عوامل اثرگذار بر آن، می تواند سبب ایجاد معیارهایی برای شناسایی مدیران و مسئوالن واجد شرایط در زمینه‬ ‫کارآفرینی شده و نظام اداری مبتنی بر شایسته ساالری را در نهاد های اداری کشور تقویت کند. از طرفی کشور ما در‬ ‫حال تحول و رو به توسعه بوده و این امر می تواند زمینه های مناسبی را برای فعالیت های کارآفرینانه ایجاد کند. در‬ ‫نهایت می توان گفت که بررسی این عوامل می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع از سمت سیاست گذاران شده و منابع‬ ‫1 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 2. 2. ‫ارائه شده برای فعالیت های کارآفرینان ه (از جمله نوآوری، نوسازی سازمانی و ورود به فعالیت های جدید) به صورتی بهینه‬ ‫انجام شود تا باعث پیشرفت نظام اداری به ویژه در بخش های مدیریتی شود.‬ ‫موضوعات:‬ ‫‪ ‬زمینه های عملکردی مدیریت کسب وکار‬ ‫‪ ‬رهبری کارآفرینانه و تیم های کارآفرینانه در محیط کار‬ ‫‪ ‬فرآیند مدیریت کارآفرینانه‬ ‫‪ ‬کارهای مدیریتی‬ ‫دستورات:‬ ‫‪‬‬ ‫هر شرکت/ کسب وکاری باید فعالیتها و نقش های حتمی (الزم االجرا) داشته باشد تا بتواند به‬ ‫اهدافش برسد.‬ ‫‪‬‬ ‫نقش های مدیریتی گوناگون به وسیله مدیر یا مالک شرکت اجرا می شود.‬ ‫‪‬‬ ‫ارتباط هایی بین مدیریت و رهبری کارآفرینانه موجود است.‬ ‫‪‬‬ ‫ب سیاری از کسب وکارها از تیم ها برای محیط کار بهره می گیرند.‬ ‫‪‬‬ ‫کارآفرین، گسترش و انجام کارهای مدیریتی را بر عهده دارد.‬ ‫در دنیای امروز سازمان ها به منظور دست یابی به رشد وموفقیت می بایست مدیرانی واجد شرایط برای برنامه ریزی،‬ ‫نوآوری، خالقیت و آینده سازی گرد هم آو رند، به کالمی دیگر باید اقدام به پرورش مدیران کارآفرین کرده و آنها را جذب‬ ‫سازمان کنند. و مدیران کارآفرین و خالق جایگزین مدیران منضبط شوند (هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی، 4331،‬ ‫ص66).‬ ‫بین مدیریت و پرورش کارآفرینی، ارتباط مستقیمی وجود دارد. در حقیقت در هر سازمانی کارآفرینان بالقوه وجود دارند‬ ‫اما باید تالش شود تا توانایی های آنها فعلیت یابد و مهم تر از همه این که، ساختارهای موجود سازمانی اجازه دهند که‬ ‫کارآفرین ابراز وجود کند و بتواند توانایی ها و قابلیت هایش را به کار بندد. در اینجا نقش مدیران سازمان اهمیت به‬ ‫سزایی دارد، چرا که مدیران سازمان می توانند با تاکید بر نوآوری و خالقیت در روند های موجود، موجب پرورش و‬ ‫تشویق فعالیت ها در سازمان شوند (پرداختچی، 5331، ص12). مدیریت کارآفرینی وقتی می تواند در یک محیط کاری‬ ‫به وجود آید که بیش تر کارکنان اعم از مدیر و کارمند، فلسفه ی کارآفرینی را پذیرفته و مصمم باشند که واحد کاری‬ ‫آنها به عنوان یک واحد کارآفرین هر روز بهتر از دیروز فعالیت کند(مرادی، 5331). با توجه به نقش محوری مدیران در‬ ‫توسعه ی سازمان ها، مدیران باید تبدیل به کارآفرینان درون سازمانی شوند و از 3 اصل مهم پیروی کنند:‬ ‫1. مبانی مدیریت حرفه ای که شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل، ارتباطات و تصمیم گیری عقالیی است‬ ‫را بیاموزند و به آن عمل کنند.‬ ‫2. خود را با "سبک کارآفرینانه" که فراسوی بوروکراسی بوده و جو نوآورانه را در سازمان موجب می شود،‬ ‫منطبق نمایند.‬ ‫2 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 3. 3. ‫3. به ترغیب و نوآوری و کارآفرینی درون سازمانی)‪ (Intrapreneurship‬در میان کارکنان‬ ‫بپردازند)52.‪.(porkopenko and pavlin, 1991, p‬‬ ‫مدیران در تمام سطوح سازمانی نقش راهبردی و حساسی برای موفقیت سازمان دارند.‬ ‫جدول1. رفتار مدیران در سطوح متفاوت سازمان )4002 ,‪.(Katz‬‬ ‫شرایط سازمانی‬ ‫سطوح مدیران‬ ‫تصمیم گیری اساسی‬ ‫شناسایی‬ ‫ایجاد ذهنیت های کارآفرینی‬ ‫جهت دهی و رهبری‬ ‫فرهنگ سازمانی‬ ‫مدیران عالی‬ ‫رفتارهای کارآفرینان‬ ‫تصدیق کردن‬ ‫سازو کارهای مدیریت اثرگذار‬ ‫حمایت از طرف مدیران عالی‬ ‫مدیران میانی‬ ‫اختصاص زمان کافی برای انجام کار‬ ‫ترکیب و تلفیق‬ ‫داشتن اختیار‬ ‫تسهیل گری‬ ‫تواناسازی اثرگذار‬ ‫اجرا‬ ‫آموزش کارآفرینی‬ ‫توجه به تجربیات‬ ‫طراحی کار‬ ‫تطبیق دادن‬ ‫فرهنگ سازمانی‬ ‫مدیران پایه‬ ‫قهرمان پروری‬ ‫تحکیم بخشیدن‬ ‫مهارت های تیم سازی‬ ‫نقش های کسب وکار:‬ ‫‪‬‬ ‫سطح 1) سطوحی عملکردی که در یک سازمان کسب وکار شناخته شده اند:‬ ‫‪ ‬خرید‬ ‫‪ ‬ساخت‬ ‫‪ ‬بازاریابی‬ ‫‪ ‬مالی‬ ‫‪‬‬ ‫سطح 2 ) سطوح عملکردی دیگری که به عنوان نقش های مدیریتی عمومی دسته بندی می شوند:‬ ‫‪ ‬منابع انسانی‬ ‫3 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 4. 4. ‫‪ ‬بخش اجرایی‬ ‫‪ ‬روابط عمومی‬ ‫رهبری کارافرینانه و تیم ها در محیط کار:‬ ‫3 جزء رهبری کارآفرینانه شامل: نوآوری_ عملکرد_ الهام )‪(inspiration‬‬ ‫تعریف تیم مدیریت:‬ ‫افرادی با مسئولیتهای نظارت و پرسنل غیر نظارتی که نقش کلیدی را در یک تیم مدیریت کسب وکار بازی می کنند.‬ ‫تیم کارآفرینی شامل: --موسسان شرکت‬ ‫-تیم مدیریت‬‫- کارکنان‬‫- مشاوران‬‫تیم ها در محیط کار:‬ ‫یک تیم کارآفرینی به عنوان یک جزء ضروری و مهم برای موفقیت شامل موارد زیر است:‬ ‫‪‬‬ ‫یک رهبری کارآفرینانه (تیم)‬ ‫‪‬‬ ‫کیفیت تیم (شور و اشتیاق و عالقه)‬ ‫عملکرد تیم:‬ ‫گامهایی برای اطمینان از کیفیت تصمیم گیری‬ ‫‪ ‬تصمیم روی فرآیندهایی گرفته شود که به کار گرفته می شوند‬ ‫‪ ‬جمع آوری اطالعات‬ ‫‪ ‬گرفتن تصمیم‬ ‫‪ ‬توسعه یک طرح عملی‬ ‫‪ ‬حسابرسی و ارزیابی یک تصمیم و فرآیند‬ ‫‪ ‬ضبط و سهم آموزش‬ ‫انواع تیم ها:‬ ‫‪ o‬تیم حل مسئله‬ ‫4 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 5. 5. ‫‪ o‬تیم های کاری خود مدیریتی‬ ‫‪ o‬تیم های کارکردی متقابل‬ ‫کارهای/عملکردهای مدیریتی به 3 فاز تقسیم می شوند:‬ ‫1. فرموله کردن طرح ها‬ ‫2. اجرای طرح ها‬ ‫3. ارزیابی طرح ها‬ ‫شکل فرآیند مدیریت کارآفرینی در باال مشاهده می شود.‬ ‫3 فاز در شکل مشاهده می شود:‬ ‫فاز 1: فرموله کردن طرح ها(برنامه ها)‬ ‫فاز 2: اجرای طرح ها‬ ‫فاز 3: ارزیابی طرح ها‬ ‫5 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 6. 6. ‫آفرینش 2 بار اتفاق می افته: 1 بار در ذهن و 1 بار هم در دنیای خارج.‬ ‫آفرینش ذهنی هر چقدر دقیقتر و با جزئیات بیشتری باشد امکان رسیدن به آن بیشتر می شود. برای عینیت بخشیدن به‬ ‫آفرینش ذهنی باید اهداف را روی کاغذ بیاوریم.‬ ‫اهمیت فرموله کردن طرح ها این جاست که معلوم می شود.‬ ‫یک عده شرکت در نظر گرفته می شوند با طرح هایی که در صدد اجرای آنها هستند‬ ‫طرح ها‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫طرح مکتوب‬ ‫طرح دارد‬ ‫بدون طرح‬ ‫79‬ ‫22 سال بعد، بیش از 53% درآمد کل این شرکت ها برای اون 3% بوده و مابقی درآمد برای اون 96% بوده است.‬ ‫توضیحات فاز 1: فرموله کردن طرح ها‬ ‫فعالیتهای فرآیند طرح ریزی‬ ‫1. شناسایی و تدوین و فرموله کردن اهداف‬ ‫2. جمع آوری اطالعات‬ ‫3. آنالیز و تحلیل اطالعات‬ ‫4. توسعه جایگزین و توسعه طرح‬ ‫5. اجرای طرح‬ ‫وقتی شرکت(منظور از شرکت، شخص حقوقی) ما هدفی روشن و مشخص را می نویسد که در زمانی مشخص، به دلیلی‬ ‫مشخص باید به آن بر سد،و معلوم کند که چه گام هایی باید بردارد، و بعد بتواند آن را در ذهن ببیند، شرکت به اهرم‬ ‫هدایتگر کسب وکار تبدیل می شود. در این صورت شرکت هدف دارد. برای رسیدن به هدف، باید تحقیق کرد و از مسیر‬ ‫و مقصد شناخت کامل داشت.‬ ‫انواع طرح ها:‬ ‫1. طرح های بلند مدت _ میانه مدت _ کوتاه مدت‬ ‫2. طرح های جامع و طرح های بخشی‬ ‫6 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 7. 7. ‫3. طرح های شخصی و طرح های جاری‬ ‫طرح های بلند مدت: طرح های استراتژیکی شرکت که خط سیر شرکت را به ما نشان می دهند و چارچوب کار شرکت را‬ ‫مشخص می کنند. به ما نشان می دهند که در آخر چه چیز در انتظار ما هست؟ قراره به کجا برسیم؟ چی کار می‬ ‫خواهیم بکنیم؟‬ ‫اما اگر تمرکز انحصارا روی اهداف بلند مدت باشد معایبی دارد: معموال اهداف بلند مدت 21 ساله یا 22 ساله‬ ‫هستند(البته بنا به کار شرکت متفاوت است) و اهداف خیلی دور از دسترس، خرد کننده هستند. پس باید اهداف میان‬ ‫مدت و کوتاه مدت هم تعریف شود که هم انحراف شرکت از خط سیر اصلی را نشان دهد و هم به شرکت انرژی تازه برای‬ ‫حرکت به بخش بعدی را بدهد.‬ ‫باور حرفه ای ها این است که : کار بزرگی وجود ندارد تا زمانی که می دانیم می توانیم آن را به بخش های کوچکتر‬ ‫تقسیم کنیم.‬ ‫اهداف میان مدت: اهدافی که در راستای اهداف بلند مدت به پیش می روند. اهداف میان مدت مقاطعی هستند که‬ ‫شرکت طی رسیدن به هدف بلند مدت پشت سر می گذارد و جلو می رود. این مقاطع زمانی دارای نتایج مشخصی‬ ‫هستند: اوال گذرا هستند و حذف میشوند، مثل مخازن سوخت موشک قسمت قسمت جدا می شوند و دور می افتند.‬ ‫دوما وقتی مرحله ای طی می شود باید برای مرحله ی بعدی شرکت آماده شود.‬ ‫اهداف کوتاه مدت: دالیلی هستند که پشت کارهای روزانه شرکت قرار دارند.‬ ‫مثال معروف جک کانفیلد: چراغ های ماشینی که در تاریکی حرکت می کنه فقط مسیر جلوی ماشین رو روشن می کنن‬ ‫نه تمام جاده تا انتها رو؛ اما ماشین به مقصد می رسه. موقع هدف گذاری هم فقط باید میان مدت کنونی و میان مدت‬ ‫بعدی رو بشناسی و مقصد نهایی رو. همین.‬ ‫هدف گذاری میان مدت و کوتاه مدت مشکل تر از هدف گذاری بلند مدت است، شیوه مناسب برای کمک در هدف‬ ‫گذاری میان مدت و کوتاه مدت:‬ ‫هرم معکوس(مهندسی معکوس اهداف)‬ ‫مثال: گرفتن مدرک ‪ A‬از موسسه .... و برگشت به کشور(هدف بلند مدت)‬ ‫گامهای فرآیند تصمیم گیری:‬ ‫7 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 8. 8. ‫1. شناسایی و تدوین و فرموله کردن مشکل‬ ‫2. جمع آوری اطالعات مربوطه‬ ‫3. توسعه جایگزین های ممکن‬ ‫4. ارزیابی جایگزین ها‬ ‫5. انتخاب مناسبترین جایگزین‬ ‫6. اطمینان از اینکه تصمیم اجرایی است‬ ‫9. پیگیری و ارزیابی‬ ‫سوال های نمونه جایگزینی:‬ ‫چه چیزی را می توانیم جانشین این کنیم؟‬ ‫چه مواردی را می توانیم به جای موارد فعلی به کار ببریم؟‬ ‫از چه فرآیند دیگری می توانیم استفاده کنیم؟‬ ‫چه نیروی محرک دیگری بهتر کار می کند؟‬ ‫به جای تبلیغ در تلویزیون از چه روش دیگری می توانیم تبلیغ کنیم؟‬ ‫به جای او چه کسی را...؟‬ ‫اجرای طرح ها:‬ ‫سازماندهی‬ ‫کارآفرینان باید به این سواالت پاسخ دهند:‬ ‫← کار را چه کسی انجام میدهد؟‬ ‫← چگونه کار انجام می شود؟‬ ‫← چه منابعی استفاده می شود؟‬ ‫← کی وکجا عملیات انجام می شود؟‬ ‫منابع:‬ ‫4 دسته بندی از منابع:‬ ‫1. منابع عملیاتی‬ ‫2. منابع انسانی‬ ‫3. منابع مالی‬ ‫4. منابع تکنولوژی‬ ‫رهبری:‬ ‫اهمیت رهبری برای کارآفرین:‬ ‫8 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 9. 9. ‫‪‬‬ ‫تسهیل اجرای فعالیتهای کسب وکار‬ ‫‪‬‬ ‫اطمینان از اینکه اجرای کار به طور موثر و کارآمد انجام می گیرد‬ ‫‪‬‬ ‫تاثیر روی روابط دو طرفه کارآفرین با کارکنانش‬ ‫روش های انگیزاننده:‬ ‫نیازهای انسان از دید مازلو(3461) به ترتیب از کف هرم به سمت باالی هرم:‬ ‫1. نیازهای فیزیولوژیکی‬ ‫2. نیاز به امنیت‬ ‫3. نیازهای اجتماعی‬ ‫4. نیازهای نفس‬ ‫5. نیازهای خودشکوفایی‬ ‫ممکن است چندین فرد یک کار را انجام دهند اما با انگیزه های متفاوت:‬ ‫دونده هایی را در نظر بگیرید: او قهرمان دو است و می دود تا درآمد کسب کند (نیاز 1و2)‬ ‫او می دود تا معروف شود و محبوب مردم باشد (نیاز 3)‬ ‫او می دود تا در علم دوندگی تاثیری بگذارد و برای دنیا ی دو کار انجام داده باشد (نیاز 5)‬ ‫منظور آن که یک مدیر کارآفرین باید کارکنان خویش را بشناسد و از نیازهای آنان مطلع باشد تا با توجه به خواسته های‬ ‫آنان، در آنها انگیزش را ایجاد نماید .‬ ‫مدیریت انگیزه های فردی:‬ ‫5 عنصر کلیدی شامل:‬ ‫1. درک شخصی‬ ‫2. تعیین اهداف‬ ‫3. پیشنهاد حمایت و پشتیبانی‬ ‫4. استفاده از تشویق و جوایز‬ ‫5. رویکرد مثبت به تحریم‬ ‫مدیر کارآفرین باید بتواند تک تک کارکنان و پرسنل خویش را روانشناسی کند و به آنها در راستای رسیدن به اهدافشان‬ ‫یاری برساند. اینکه کارکنان درک کنند که اهداف فردی و اهداف شرکت در راستای یکدیگر هستند، شوق و اشتیاق آنان‬ ‫برای موفقیت بیشتر می شود و هم چنین وقتی بدانند ک ه مدیر شرکت از آنان حمایت میکند عزت نفس آنان و نو آوری‬ ‫شان بیشتر می شود و نگرش آنان نیز به مسائل متفاوت می شود.‬ ‫نوئل در سال 5222 نگرش را تمایل به عکس العمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب یا نا مناسب بیان می کند. نگرش‬ ‫عبارت است از حالت روانی و روان شناسانه ی عصبی مبتنی بر تجربه که تاثیری پویا بر فرد اعمال و او را آماده ی‬ ‫واکنش نشان دادن به شیوه ای ویژه در برابر برخی از اشیاء و وضعیت ها می کند. کارآفرینان در مقایسه با غیر‬ ‫9 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 10. 10. ‫کارآفرینان سطح باالتری از ویژگی های زیر را دارند. نگرش های کارآفرینانه به وسیله ی توفیق طلبی، نوآوری، استقالل‬ ‫طلبی، اعتماد به نفس(عزت نفس) و شناسایی فرصت اندازه گیری می شود (5002 ,‪.)Noel‬‬ ‫همچنین مدیر کارآفرین با تشویق های مالی و غیر مالی و جوایز می توادن حمایت و پشتیبانی خود را به کارکنان نشان‬ ‫دهد.‬ ‫درست است که تحریم شرایط خاصی را برای یک شرکت به وجود می آورد اما می توان به جای این پرسش که چرا این‬ ‫مشکل برای ما به وجود آمد سعی در حل آن کرد و با نگاهی جدید به این مشکل از آن در جهت منافع شرکت بهره برد.‬ ‫فاز ارزیابی طرح ها:‬ ‫3 مرحله کنترل:‬ ‫1. پیش کنترل‬ ‫2. کنترل همزمان‬ ‫01 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 11. 11. ‫3. پس کنترل‬ ‫فرآیند کنترل:‬ ‫4 مرحله در فرآیند کنترل:‬ ‫1. طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل‬ ‫2. نظارت و اندازه گیری عملکرد واقعی و گزارش‬ ‫3. ارزیابی عملکرد‬ ‫4. اقدام اصالحی‬ ‫خالصه:‬ ‫‪ ‬توابع مدیریت و وظایف، برای عملکرد شرکت ضروری می باشد.‬ ‫‪ ‬توابع و وظایف، باید با یکدیگر همکاری و هماهنگی در تمام فعالیتهای کسبو کار داشته باشند.‬ ‫‪ ‬رهبری کارآفرینی و تیم ها، ویژگی های کسب وکار با پتانسیل باال می باشند.‬ ‫منابع(‪:)References‬‬ ‫.)‪1. Entrepreneurship and New Venture Management(Oxford University,4 th edition‬‬ ‫2. تاثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی، مجله توسعه کارآفرینی،شماره 61، بهار26.‬ ‫3. کتاب رقص عقابها، امیرحسین مظاهری سیف، موسسه آموزشی و پژوهشی ثروت آفرینان پارس، 6331.‬ ‫11 ‪Page‬‬ ‫‪Gathered By: Vajiheh Zoghiyan‬‬

×