Vulkaanuitbarstingen met aswolken,   tsunami’s, dijkbreuken …
Drama en tragedies /tragikomedie?
Polak in TPR 2007 : « Boek 10: het  verdriet van Nederland »?Lange voorgeschiedenis, lang verwacht, lang geduurd (tegeno...
Lange tijd discussie:    To codify or not to codify?Aanpak: aanbouwwetgeving (1981-2008)
Boek 10 BW: consolidatie van  Nederlandse regels van toepasselijk         recht•  Aanpak dus: aanbouwwetgeving...
Plaats Boek 10 binnen (Nederlands) ipr  • Principe: Rechtsmacht        Toepasselijk recht            ...
Opgelet wat staat (dus) niet in Boek    10? (en wat toch wel)• Niet:                      Rechtsm...
Boek 10: Much ado about nothing?    Boek 10: behoud    of toch ook vernieuwing?
Vernieuwende elementen Boek 10•  Eerste titel Boek 10: “Algemene bepalingen”   –  Alhoewel ook hier vooral consolidati...
Rome II en artikel 10:159             (alle/niet alle wegen leiden naar Rome II?)• Artikel 159 extrapolatie: a...
Waar verschillen: belang kennen      regels temporele werking•  Inwerkingtreding boek 10: 1 januari 2012 (KB inwerki...
Moet dus mee werken; wanneer mee     werken: gemak?• Punt “wennen” – aan nummers artikelen – aan relatief kleine ver...
Plaats van Boek 10 ten aanzien vansupranationale ipr-regelgeving, die zelf    in volle ontwikkeling isWas aandachtspun...
Boek 10 « onder druk »?Nu Boek 10 in werking: « to codify or not tocodify, that was the question »     (zij het mogeli...
Supranationale ontwikkelingen•  Supranationaal: vooral Europa (meer en meer) en/of Haagse Conferentie   - In concurrent...
Verordeningen:     (gaan voor op nationaal ipr!)             (cfr. Reminder 10:1 )•  Oude verdragen omg...
Uitspraken Hof van Justitie• Uitleg verdragen en verordeningen – Bv. EEX – Bv. EVO (recente uitspraken artikel 6,  int...
Belang besef van voorgaande voor         toepasser Boek 10• Opletten voorrang supranationale regelgeving    - ...
Toespraken hierna, toegespitst op      enkele thema’s:• Waar precies momenteel regelgeving onder supranationale druk...
Zelf:• Wou vooral algemeen oriënteren, schetsen Daarbij tegelijk wijzen op   - « gemak » boek 10   - Waarschuwen, opr...
Besef dynamieken (tsunami’s etc.):tijd om te gaan peddelen in rustiger       wateren?        Of?
Of: surfen op aanrollende golven?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Boek 10 BW en plaats Boek 10 ten aanzien van supranationale ipr-regelgeving die zelf in volle ontwikkeling is

1,607 views

Published on

Congres/College Internationaal Privaatrecht
Academie Voor de Rechtspraktijk
5 april 2012
Inleidend onderdeel "Inleiding, overzicht IPR"
Veerle Van Den Eeckhout

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boek 10 BW en plaats Boek 10 ten aanzien van supranationale ipr-regelgeving die zelf in volle ontwikkeling is

 1. 1. Vulkaanuitbarstingen met aswolken, tsunami’s, dijkbreuken …
 2. 2. Drama en tragedies /tragikomedie?
 3. 3. Polak in TPR 2007 : « Boek 10: het verdriet van Nederland »?Lange voorgeschiedenis, lang verwacht, lang geduurd (tegenover bv. België)
 4. 4. Lange tijd discussie: To codify or not to codify?Aanpak: aanbouwwetgeving (1981-2008)
 5. 5. Boek 10 BW: consolidatie van Nederlandse regels van toepasselijk recht• Aanpak dus: aanbouwwetgeving (1981-2008)• Nadien: wetjes geordend in Boek 10 BW• Boek 10 “ordent en voegt samen”• Boek 10: 165 artikelen (= art. I vaststellings- en invoeringswet 19 mei 2011, Staatsblad 2011, 272)• Transponeringstabel: vergelijking artikelen Boek 10 met (artikelen in) vroegere wetjes http://www.arsaequi.nl/transponeringstabel/Boek_10_BW
 6. 6. Plaats Boek 10 binnen (Nederlands) ipr • Principe: Rechtsmacht Toepasselijk recht Erkenning en tul Supranationaal Supranationaal Supranationaal Nationaal Nationaal: Boek 10 BW NationaalBoek 10 dus in vakje nationaal-Nederlandse regels toepasselijk recht = « Nederlandse ipr-codex » (tegenover bv. Belgische codex: gehele nationaal-Belgische ipr: alle drie ipr-vragen)
 7. 7. Opgelet wat staat (dus) niet in Boek 10? (en wat toch wel)• Niet: Rechtsmacht Toepasselij Erkenning – Regels betreffende k recht en tul interregionale situaties – Aantal specifieke regels Nederlands toepasselijk recht Supra- (bv. 6:247; WFBV; Ned. ipr- uitwerking richtlijnen) nationaal – Procesrechtelijke ipr-regels (behoudens her en der enkele uitzondering - familierecht) Nationaal: Enkele – Supranationale regelgeving Boek 10 bepalingen (meestal wel naar verwezen) Boek 10 (bv. HVV; VOV; Rome I en Rome II; soms ook “extrapolatie” cfr. infra) PLUS elders (in/buiten Dus: BW)
 8. 8. Boek 10: Much ado about nothing? Boek 10: behoud of toch ook vernieuwing?
 9. 9. Vernieuwende elementen Boek 10• Eerste titel Boek 10: “Algemene bepalingen” – Alhoewel ook hier vooral consolidatie • Zie bv. Art. 2 Regel ambtshalve toepassen (D’Oliveira: Boek 10 is dus eigenlijk « Boek 0 ») – Veerle: verplicht openingsnummer in plaats van toetje • Inclusief nog steeds niet-wettelijk regelen wat eerder overgelaten aan rechter (bv. Surrogaatrecht) – Maar zie toch: art. 8 ontsnappingsclausule (tegenover bv. HR Schulte/Deutag over WCOD)• Nieuwe regel toepasselijk recht echtscheiding (artikel 56) – alhoewel de facto niet zo nieuw• Nieuw meer algemeen familierecht: – Her en der andere regels omgang multipatridie (overzicht in artikel Frohn en Ibili) – Paar nieuwe rechtskeuzemogelijkheden (10:35 en 10:65) – (Maar bv. Niet verdere aanpassing regels naar aanleiding van (discussies over) HvJ Garcia Avello)• Vermogensrecht: opvallend artikel 159 betreffende extrapolatie Rome II (als niet verdragen) (“extrapolatie”: cfr. overigens ook betreffende overeenkomsten, 10:154)
 10. 10. Rome II en artikel 10:159 (alle/niet alle wegen leiden naar Rome II?)• Artikel 159 extrapolatie: als Rome II niet toepasselijk, dan toch regels Rome II (1 uitzondering: Nederlands openbaar gezag)• Wanneer is Rome II niet toepasselijk volgens Rome II zelf? – Materieel: vooral smaad (extrapolatie: valt nu dus toch onder regels Rome II) – Temporeel: zie artikel 31/32 Rome II (en recent HvJ). Als nog voordien: WCOD/ook hier extrapolatie? Werp kwestie op: • (bepaalde) doctrine: dan toch nog WCOD • Memorie van toelichting: regels temporeel toepassingsgebied supranationale regels respecteren • maar: bewoordingen artikel 159 zelf “buiten werkingssfeer”?; WCOD opgeheven? (en geen “voorganger” van Rome II - zoals EVO bij Rome I) • Rome II ook hier extrapoleren of niet: kan verschil maken (want her en der toch verschillen WCOD/Rome II, zie regel milieuschade). Bv. In zaak als “Shell Nigeria”
 11. 11. Waar verschillen: belang kennen regels temporele werking• Inwerkingtreding boek 10: 1 januari 2012 (KB inwerkingtreding, Staatsblad 2011, 340) (Tegelijk opheffen (intrekken) afzonderlijke wetjes, zie art. IV vaststellingswet Boek 10 (WFBV nog wel behouden als aparte wet – naar verwezen in 10:124; 2 wetjes « opgeslorpt » door supranationale; WCOD niet geconsolideerd ) evenals opheffen artikel 6 en 10 Wet AB Boek 10, zie art. III vaststellingswet; cfr. « overzichtstabel », Polak: «Though this be madness, yet there is method in ‘t »)• Temporele bepalingen wetjes overgenomen (staan tussendoor in Boek 10)• (En sowieso respect regels supranationaal (bv. Evo/Rome I))• Overigens: gemeend (zie toelichting) niets speciaals nodig (“geen ingrijpende wijzigingen”) – Behoudens echtscheiding: zie nieuw artikel 270 ONBW voor wat betreft artikel 10: 56 (onderscheid verzoekschrift voor/na 1 januari 2012) – Maar daarbuiten: art. II vaststellingswset Boek 10: zie algemene overgangsbepalingen ONBW • Art. 68 a: directe werking • Art. 74: lopende procedures • (Art. 75 wel onder correctiemogelijkheid redelijkheid en billijkheid)
 12. 12. Moet dus mee werken; wanneer mee werken: gemak?• Punt “wennen” – aan nummers artikelen – aan relatief kleine verschillen her en der• Overigens (als gewend/niet “gehinderd” door voorkennis) puur gemak? Ja en neen. – Ja: ordening, voordeel toegankelijkheid – Maar: voorbehoud: • cfr. al supra wat niét in Boek 10 te vinden • En: moet alert zijn voor ontwikkelingen op supranationaal vlak
 13. 13. Plaats van Boek 10 ten aanzien vansupranationale ipr-regelgeving, die zelf in volle ontwikkeling isWas aandachtspunt voor nationale wetgever (marges, speelruimte; plus vraag op gegeven moment of überhaupt wel doorzetten codificatieproject)Is aandachtspunt voor toepasser van Boek 10
 14. 14. Boek 10 « onder druk »?Nu Boek 10 in werking: « to codify or not tocodify, that was the question » (zij het mogelijk al weldranationale wijzigingen op komst, bv.« wetsvoorstel tegengaanhuwelijksdwang)Maar Europa: « to interfere or not tointerfere, that will be the question »
 15. 15. Supranationale ontwikkelingen• Supranationaal: vooral Europa (meer en meer) en/of Haagse Conferentie - In concurrentiepositie met elkaar? Voorstellingen in sommige literatuur als « Beauty and the beast », « Brusselse schaduwen over Den Haag » - Soms in interactie met elkaar (bv. Alimentatieverordening en Haags Protocol alimentatie: Vlas: « Alimentatie uit Brussel met een Haags randje »)• Inmenging Europa: “to interfere or not to interfere”; momenteel bijzonder actief (beeld van tsunami’s etc., Vlas “Brusselse TGV”) - Via verordeningen - Via uitspraken Hof Justitie - uitleg verdragen en verordeningen - toetsen nationaal ipr (conformiteit met Europees recht)• Tot voor kort in sommige literatuur: “Haagse Conferentie bedreigd door “Brussel””; Mr. Magazine maart 2012: “Boek 10 bedreigd door “Brussel””
 16. 16. Verordeningen: (gaan voor op nationaal ipr!) (cfr. Reminder 10:1 )• Oude verdragen omgezet in verordenigen – Bv. EEX-verdrag – EEX-verordening (Brussel I) – Bv. Evo-verdrag – Rome I verordening (art. 28 Rome I voor wat betreft afscheiding)• Nieuwe verordeningen gemaakt - Bv. Rome II, Brussel II bis, Rome III, Alimentatieverordening - op komst verordeningen huwelijksvermogensrecht, vermogensrechtelijke gevolgen gp’s, erfrecht (telkens 3 aspecten ipr geregeld: « traité triple »)• Verordeningen nadien soms weer aangepast - Bv. EEX proces van herschikking aan de gang - Bv. Momenteel wordt gewerkt aan regeling inzake smaad voor Rome II• Opgelet, fenomeen: verordening kan zijn gebaseerd op techniek « nauwere samenwerking » - zie Rome III: slechts beperkt aantal lidstaten (Nederland niet partij bij Rome III; Rome III zal op 21 juni 2012 voor aantal landen in werking treden maar niet voor Nederland )
 17. 17. Uitspraken Hof van Justitie• Uitleg verdragen en verordeningen – Bv. EEX – Bv. EVO (recente uitspraken artikel 6, internationaal arbeidsrecht: Koelzsch, Voogsgeerd)• Toetsen nationaal ipr op conformiteit met Europees recht: nationaal ipr soms « veroordeeld » - met soms discussies over precieze impact
 18. 18. Belang besef van voorgaande voor toepasser Boek 10• Opletten voorrang supranationale regelgeving - weliswaar in Boek 10 vaak naar verwezen - maar risico achterhaald (snelle ontwikkelingen bv. Familierecht, materie kinderbescherming en alimentatie: HKV 1996 (sinds 1 mei 2011 in werking) en alimentatieverordening/protocol (sinds 18 juni 2011 toepassen) – art. 11 Uitvoeringswet internationale inning) - supranationale regels slorpen mogelijk (bijna) alles op, nationale dan niet meer relevant(cfr. Ook Belgische ervaring Codex: « optische effecten »: nationale regels staan er, maar niet/nauwelijks toepassen• Opletten impact uitspraken Hof van Justitie (waarbij nationaal ipr kan zijn « veroordeeld ») - bv. Namenrecht: impact uitspraak Garcia Avello op namenrecht? (Boek 10 niet « pro-actief ») Cfr. Belgische ervaring Codex: regel uit codex niet toepassen zoals wordt geserveerd? voor wat betreft « Europese gevallen » (algemeen: Europese tendens « liberalisering ») - cfr. Belgische ervaring vennootschapsrecht: impact uitspraak Uberseering op vennootschapsrecht (cfr. Nederland destijds impact uitspraak Inspire Art op WFBV)Ook op deze manier mogelijk « optische effecten »? Regels Codex niet toepassen op voorgeschreven manier – voor wat betreft « Europese » situaties?
 19. 19. Toespraken hierna, toegespitst op enkele thema’s:• Waar precies momenteel regelgeving onder supranationale druk (verordeningen/verdragen en/of uitspraken Hof? Hoe deze begrijpen en uitleggen?)• Waar precies in Boek 10 zelf verschillen te ontwaren met vroegere nationale ipr-regelgeving?• Waar nieuwe ontwikkelingen op komst?• Cfr. Sprekers hierna over diverse specifieke thema’s
 20. 20. Zelf:• Wou vooral algemeen oriënteren, schetsen Daarbij tegelijk wijzen op - « gemak » boek 10 - Waarschuwen, oproepen tot alertheid• Beseffen: sowieso nog Europese golven op komst. Daarbij:
 21. 21. Besef dynamieken (tsunami’s etc.):tijd om te gaan peddelen in rustiger wateren? Of?
 22. 22. Of: surfen op aanrollende golven?

×