Bài 6: Thiết kế lớp


  Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Huyền
  nguyenthiminhhuyen@hus.edu.vn
        Đỗ Thanh Hà
 ...
Tài liệu tham khảo
  BigJava – chương 9
  2009-2010  OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning  2
Lựa chọn các lớp (1)
  Mỗi lớp biểu diễn một khái niệm đơn trong
  lĩnh vực của bài toán
  Tên của lớp nên là 1 danh...
Lựa chọn các lớp (2)
  Nên phân biệt các loại lớp:
      Loại lớp cho các đối tượng thực hiện 1 kiểu công
    ...
Tính gắn kết (1)
  Mỗi lớp nên biểu diễn một khái niệm đơn
  Giao diện công khai của 1 lớp là nhất quán nếu tất cả
  ...
Tính gắn kết (2)
  Thực tế, lớp CashRegister như trên đề cập tới 2 khái niệm:
  quầy thu ngân và tiền xu
  Giải pháp...
Tính móc nối (1)
  1 lớp phụ thuộc vào 1 lớp khác nếu nó sử dụng các
  đối tượng của lớp đó
      Lớp CashRegist...
Tính móc nối (2)
  Quan hệ phụ thuộc
  giữa 2 lớp
  CashRegister và
  Coin
2009-2010   OOP - http://mim.hus....
Tính móc nối cao/thấp
2009-2010  OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning  9
Các lớp không biến đổi
(immutable classes)
  Các lớp không biến đổi là các lớp không có
  phương thức biến đổi (mutato...
Hiệu ứng phụ (1)
  Hiệu ứng phụ của 1 phương thức: biến đổi dữ
   liệu bên ngoài
public void transfer(double amount,
...
Hiệu ứng phụ (2)
  Ví dụ khác: đầu ra của chương trình
public void printBalance() // Not recommended
{
  System.out.pr...
Truyền tham biến
  Các phương thức truyền tham biến: theo giá trị (value)/theo
  địa chỉ (reference)
  Java: truyền ...
Điều kiện trước (1)
  Điều kiện trước (precondition): Yêu cầu mà chương
  trình gọi phương thức phải tuân theo
  Côn...
Điều kiện trước (2)
  Nếu điều kiện trước bị vi phạm, phương thức
  có thể “ném” ngoại lệ (throw exception) – bài
  ...
Điều kiện trước (3)
  Phương thức có thể thực hiện kiểm tra xác nhận
  bằng chỉ thị assert
      Cú pháp: assert...
Điều kiện sau
  Điều kiện sau (postcondition): điều kiện thoả mãn
  sau khi thực hiện phương thức
  Nếu lời gọi phươ...
Phương thức tĩnh - Trường dữ
  liệu tĩnh
  Phương thức tĩnh:
    Mỗi phương thức phải thuộc 1 lớp nào đó
    P...
Tổ chức các lớp liên quan
thành các gói
  Gói (package): Tập các lớp có liên quan
  Để đặt các lớp trong 1 tệp vào 1 g...
Khai báo sử dụng gói (import)
  Có thể sử dụng 1 lớp thuộc 1 gói mà không
  cần lệnh import
      Trong toàn bộ ...
Tên gói và định vị các lớp
  Dùng gói để tránh xung đột tên lớp
      VD: java.util.Timer và javax.swing.Timer
 ...
Thư mục cơ sở và thư mục
con cho các gói
2009-2010  OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning  23
Oop 6
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oop 6

964 views
872 views

Published on

slide java bai giang

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oop 6

 1. 1. Bài 6: Thiết kế lớp Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Huyền nguyenthiminhhuyen@hus.edu.vn Đỗ Thanh Hà dothanhha@hus.edu.vn
 2. 2. Tài liệu tham khảo  BigJava – chương 9 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 2
 3. 3. Lựa chọn các lớp (1)  Mỗi lớp biểu diễn một khái niệm đơn trong lĩnh vực của bài toán  Tên của lớp nên là 1 danh từ mô tả khái niệm đó. VD:  Khái niệm trong toán học:  Điểm (Point)  Hình chữ nhật (Rectangle)  Hình elíp (Ellipse)  Khái niệm trong đời sống:  Tài khoản ngân hàng (BankAccount)  Quầy thu tiền (CashRegister) 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 3
 4. 4. Lựa chọn các lớp (2)  Nên phân biệt các loại lớp:  Loại lớp cho các đối tượng thực hiện 1 kiểu công việc nào đó (vd: Scanner, Random)  Loại lớp tiện ích chỉ chứa các phương thức tĩnh và các hằng (vd: Math)  Lớp khởi động chương trình: chỉ chứa hàm main  Nguyên tắc số 1 khi xác định tên cho các lớp: tìm các danh từ trong mô tả bài toán 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 4
 5. 5. Tính gắn kết (1)  Mỗi lớp nên biểu diễn một khái niệm đơn  Giao diện công khai của 1 lớp là nhất quán nếu tất cả các đặc trưng của nó đều gắn kết với khái niệm mà lớp đó biểu diễn  Chẳng hạn lớp CashRegister (BigJava – ch04) thiếu tính gắn kết public class CashRegister { public void enterPayment(int dollars, int quarters, int dimes, int nickels, int pennies) ... public static final double NICKEL_VALUE = 0.05; public static final double DIME_VALUE = 0.1; public static final double QUARTER_VALUE = 0.25; ... } 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 5
 6. 6. Tính gắn kết (2)  Thực tế, lớp CashRegister như trên đề cập tới 2 khái niệm: quầy thu ngân và tiền xu  Giải pháp: tạo 2 lớp public class Coin { public Coin(double aValue, String aName){ ... } public double getValue(){ ... } ... } public class CashRegister { public void enterPayment(int coinCount, Coin coinType) { ... } ... } 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 6
 7. 7. Tính móc nối (1)  1 lớp phụ thuộc vào 1 lớp khác nếu nó sử dụng các đối tượng của lớp đó  Lớp CashRegister phụ thuộc vào lớp Coin để xác định số tiền trả  Lớp Coin không phụ thuộc vào lớp CashRegister  Tính móc nối cao: nhiều phụ thuộc giữa các lớp  Cần giảm thiểu sự móc nối để hạn chế ảnh hưởng khi có thay đổi về giao diện của mỗi lớp  Vẽ sơ đồ lớp để hiển thị quan hệ giữa các lớp  Sử dụng UML (Unified Modeling Language): kí hiệu dùng cho phân tích, thiết kế hướng đối tượng 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 7
 8. 8. Tính móc nối (2)  Quan hệ phụ thuộc giữa 2 lớp CashRegister và Coin 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 8
 9. 9. Tính móc nối cao/thấp 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 9
 10. 10. Các lớp không biến đổi (immutable classes)  Các lớp không biến đổi là các lớp không có phương thức biến đổi (mutator) thuộc tính đối tượng  VD: String, Double, v.v.  String name = "John Q. Public"; String uppercased = name.toUpperCase(); // name is not changed  Việc xuất ra tham chiếu tới một đối tượng thuộc các lớp này là an toàn, các chương trình khác không thể biến đổi được trạng thái đối tượng đó 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 10
 11. 11. Hiệu ứng phụ (1)  Hiệu ứng phụ của 1 phương thức: biến đổi dữ liệu bên ngoài public void transfer(double amount, BankAccount other) { balance = balance - amount; other.balance = other.balance + amount; // Modifies explicit parameter }  Biến đổi tham biến hiện có thể dẫn đến hiệu ứng ngoài tầm kiểm soát của người lập trình => nếu có thể thì nên tránh 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 11
 12. 12. Hiệu ứng phụ (2)  Ví dụ khác: đầu ra của chương trình public void printBalance() // Not recommended { System.out.println("The balance is now $" + balance); }  Ý tưởng không tốt: Thông báo bằng tiếng Anh, dòng dữ liệu ra là System.out  Tốt nhất là tách biệt được việc nhập/xuất dữ liệu với mục đích chính của lớp cần xây dựng 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 12
 13. 13. Truyền tham biến  Các phương thức truyền tham biến: theo giá trị (value)/theo địa chỉ (reference)  Java: truyền theo giá trị  Một phương thức có thể thay đổi trạng thái của đối tượng làm tham biến, nhưng không thay được địa chỉ của đối tượng đó public class BankAccount { public void transfer(double amount, BankAccount otherAccount) { balance = balance - amount; double newBalance = otherAccount.balance + amount; otherAccount = new BankAccount(newBalance); // Won't work } } VD: harrysChecking.transfer(500, savingsAccount); 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 13
 14. 14. Điều kiện trước (1)  Điều kiện trước (precondition): Yêu cầu mà chương trình gọi phương thức phải tuân theo  Công bố điều kiện trước trong tài liệu hướng dẫn  /** Deposits money into this account. @param amount the amount of money to deposit (Precondition: amount >= 0) */  Nếu điều kiện trước bị vi phạm, phương thức không chịu trách nhiệm về việc tính đúng kết quả mà có thể xử lí theo cách bất kì 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 15
 15. 15. Điều kiện trước (2)  Nếu điều kiện trước bị vi phạm, phương thức có thể “ném” ngoại lệ (throw exception) – bài 12 if (amount < 0) throw new IllegalArgumentException(); balance = balance + amount;  Phương thức không bắt buộc phải kiểm tra điều kiện trước, chương trình gọi phải chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ điều kiện đã đưa ra 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 16
 16. 16. Điều kiện trước (3)  Phương thức có thể thực hiện kiểm tra xác nhận bằng chỉ thị assert  Cú pháp: assert condition;  VD: assert amount >= 0;  Bật chế độ kiểm tra xác nhận khi chạy:  java –enableassertions ClassName  Nếu biểu thức điều kiện có giá trị false, chương trình sẽ ném ngoại lệ  Tránh việc lẳng lặng kết thúc phương thức khi điều kiện trước không thoả mãn: if (amount < 0) return; // Not recommended; hard to debug balance = balance + amount; 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 17
 17. 17. Điều kiện sau  Điều kiện sau (postcondition): điều kiện thoả mãn sau khi thực hiện phương thức  Nếu lời gọi phương thức thoả mãn điều kiện trước thì cũng phải đảm bảo thoả mãn điều kiện sau  Có 2 loại điều kiện sau:  Giá trị trả lại được tính toán đúng  Đối tượng ở trạng thái xác định nào đó khi thực hiện xong phương thức /** Deposits money into this account. (Postcondition: getBalance() >= 0) @param amount the amount of money to deposit (Precondition: amount >= 0) */ 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 18
 18. 18. Phương thức tĩnh - Trường dữ liệu tĩnh  Phương thức tĩnh:  Mỗi phương thức phải thuộc 1 lớp nào đó  Phương thức tĩnh: Không có tham biến ẩn  phương thức dùng cho các tính toán không áp dụng lên đối tượng của lớp  Trường dữ liệu tĩnh  Trường dữ liệu chung cho tất cả các đối tượng trong lớp  Chú ý khởi tạo trường dữ liệu tĩnh public class BankAccount{ . . . private static int lastAssignedNumber = 1000; //Executed once, when class is loaded }  Trừ trường hợp dữ liệu là hằng (final), các trường dữ liệu tĩnh nên có quyền truy nhập private 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 19
 19. 19. Tổ chức các lớp liên quan thành các gói  Gói (package): Tập các lớp có liên quan  Để đặt các lớp trong 1 tệp vào 1 gói, dòng đầu tiên trong tệp mã nguồn cần có chỉ thị:  package packageName;  Tên của gói chứa 1 hay nhiều tên phân cách nhau bằng dấu chấm (.)  VD: package com.horstmann.bigjava;  Gói ngầm định (default package) không có tên 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 20
 20. 20. Khai báo sử dụng gói (import)  Có thể sử dụng 1 lớp thuộc 1 gói mà không cần lệnh import  Trong toàn bộ chương trình phải viết tên đầy đủ của lớp đó java.util.Scanner in = new java.util.Scanner(System.in);  Để không phải khai báo nhiều lần cho các lớp trong cùng 1 gói, dùng kí tự gộp *  import java.util.*; 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 21
 21. 21. Tên gói và định vị các lớp  Dùng gói để tránh xung đột tên lớp  VD: java.util.Timer và javax.swing.Timer  Tên gói không được nhập nhằng  Khuyến cáo: Bắt đầu tên gói với tên miền Internet (com.horstmann.bigjava)  Tên đường dẫn của các lớp trong gói:  phải đúng với tên gói (com/horstman/bigjava)  được bắt đầu với đường dẫn trong biến môi trường CLASSPATH  chứa danh sách các thư mục cơ sở có thể chứa các thư mục của các gói  set CLASSPATH=c:homewalters;. 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 22
 22. 22. Thư mục cơ sở và thư mục con cho các gói 2009-2010 OOP - http://mim.hus.edu.vn/elearning 23

×