Bài 3: Cài đặt lớp


  Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Huyền
  nguyenthiminhhuyen@hus.edu.vn
        Đỗ Thanh Hà
 ...
Tài liệu tham khảo
  BigJava – chương 3, 4
  2009-2010    http://mim.hus.edu.vn  2
Trừu tượng và đóng gói dữ liệu
  Lập trình hướng đối tượng đòi hỏi thiết kế các
  lớp đối tượng như là những hộp đen (...
Các mức trừu tượng – ví dụ
trong đời sống (1)
2009-2010  http://mim.hus.edu.vn  4
Các mức trừu tượng – ví dụ
  trong đời sống (2)
   Người dùng xe không cần biết các hộp đen hoạt động thế nào bên tro...
Các mức trừu tượng - Thiết kế
phần mềm (1)
2009-2010  http://mim.hus.edu.vn  6
Các mức trừu tượng - Thiết kế
  phần mềm (2)
  Trước kia, người lập trình chỉ làm việc với dữ liệu kiểu
  nguyên thu...
Thiết kế lớp - Ví dụ
  Yêu cầu:
      Thiết kế lớp tài khoản ngân hàng
      (BankAccount) cho một ứng dụng ...
Thiết kế giao diện công khai
(public) của lớp (1)
  Trừu tượng hoá:
      Hành vi của đối tượng tài khoản ngân hàn...
Thiết kế giao diện công khai
  (public) của lớp (2)
  Xác định phương thức
      Các phương thức công khai cần c...
Thiết kế giao diện công khai
    (public) của lớp (3)
  Định nghĩa phương thức
    Cú pháp

accessSpecifier ret...
Thiết kế giao diện công khai
(public) của lớp (4)
  Định nghĩa hàm dựng (constructor)
      Hàm dựng khởi tạo các ...
Giao diện công khai của lớp
BankAccount
public class BankAccount{
  // Constructors
  public BankAccount(){
  // body--...
Định nghĩa lớp
 Cú pháp
accessSpecifier class ClassName {
   constructors
   methods
   fields
}
 Fields: Các t...
Tài liệu chương trình
(documentation)
  Cần cho người sử dụng lớp: API
  documentation
  Nội dung tài liệu được sinh...
Chú thích giao diện công khai
/**
  Withdraws money from the bank account.
  @param amount the amount to withdraw
*/
pub...
Chú thích lớp
/**
 A bank account has a balance that
 can be changed by deposits and
 withdrawals.
*/
public class Bank...
Javadoc – method summary
2009-2010  http://mim.hus.edu.vn  18
Javadoc – method detail
2009-2010  http://mim.hus.edu.vn  19
Các trường dữ liệu (1)
  Các trường dữ liệu là các thuộc tính của các cá thể
  (instance) trong lớp
  Cú pháp khai b...
Các trường dữ liệu (2)  Ví dụ:
  public class BankAccount
  {
    . . .
    private double balance;
  ...
Truy cập trường dữ liệu
  Phương thức deposit của lớp BankAccount có thể truy cập
   trường dữ liệu balance:
   pub...
Cài đặt hàm dựng
  Hàm dựng chứa các lệnh để khởi tạo giá trị các thuộc
  tính của một đối tượng
      Kiểu giá ...
Ví dụ gọi hàm dựng
  BankAccount harrysChecking = new BankAccount(1000);
    Tạo 1 đối tượng mới có kiểu BankAccount...
Cài đặt phương thức
  Phương thức có thể có hoặc không trả lại giá trị
  Ví dụ
   public void withdraw(double amount...
Ví dụ gọi phương thức
  harrysChecking.deposit(500);
    Tham biến amount có giá trị 500

    Biến newBalance của ...
Thử nghiệm 1 lớp
  Lớp BankAccount (BankAccount.java – ch3)
  Lớp thử nghiệm (VD BankAccountTester.java):
  lớp chứa...
Thử nghiệm 1 lớp với BlueJ
  Giá trị trả lại của
  phương thức
  getBalance sau
  khi tạo 1 đối tượng
  với giá ...
Các loại biến
  Có 3 loại biến:
      Biến tương ứng với các trường dữ liệu (VD: balance trong
      BankAcc...
Tham biến ẩn và this
  Nhắc lại: tham biến ẩn của 1 phương thức là đối tượng
  áp dụng phương thức đó
  Từ khoá this...
Biến tĩnh (static)
  Nếu 1 trường dữ liệu (thuộc tính các đối tượng trong
  1 lớp) được khai báo là biến tĩnh thì:
  ...
Nhập dữ liệu
  Dữ liệu từ bàn phím được truyền cho chương trình thông
  qua đối tượng System.in dưới dạng 1 chuỗi các ...
Nhập dữ liệu qua hộp thoại
  Lớp thư viện javax.swing.JOptionPane
      String input =
      JOptionPane.sho...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oop 3

1,198 views

Published on

slide java o lop

Published in: Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oop 3

 1. 1. Bài 3: Cài đặt lớp Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Huyền nguyenthiminhhuyen@hus.edu.vn Đỗ Thanh Hà dothanhha@hus.edu.vn
 2. 2. Tài liệu tham khảo  BigJava – chương 3, 4 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 2
 3. 3. Trừu tượng và đóng gói dữ liệu  Lập trình hướng đối tượng đòi hỏi thiết kế các lớp đối tượng như là những hộp đen (black box):  Giấu đi cách hoạt động bên trong và các chi tiết dữ liệu không quan trọng => đóng gói dữ liệu (encapsulation)  Khái niệm (concept) của mỗi hộp đen là kết quả của quá trình trừu tượng hoá (abstraction)  Mô hình hoá sự vật hiện tượng  Bỏ qua các tiểu tiết, chỉ giữ lại các đặc tính cơ bản của đối tượng 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 3
 4. 4. Các mức trừu tượng – ví dụ trong đời sống (1) 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 4
 5. 5. Các mức trừu tượng – ví dụ trong đời sống (2)  Người dùng xe không cần biết các hộp đen hoạt động thế nào bên trong  Tương tác của hộp đen với thế giới bên ngoài được định nghĩa chính xác  Người lái tương tác với xe bằng cách sử dụng bàn đạp, các nút bấm, v.v.  Thợ cơ khí có thể kiểm tra khối điều khiển động cơ có gửi tín hiệu đúng tới các tiếp xúc không  Đối với nhà sản xuất động cơ, các tụ điện và bóng bán dẫn là các hộp đen sản xuất bởi các nhà máy linh kiện điện tử  Đóng gói là yếu tố mang lại tính hiệu quả  Thợ cơ khí chỉ làm việc với các bộ phận của xe hơi (như khối điều khiển điện tử), mà không làm việc với các bộ cảm biến và bóng bán dẫn  Người lái xe chỉ lo việc tương tác với xe (như đổ xăng vào xe) chứ không cần biết hoạt động bên trong của động cơ hay của bộ điều khiển như thế nào. 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 5
 6. 6. Các mức trừu tượng - Thiết kế phần mềm (1) 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 6
 7. 7. Các mức trừu tượng - Thiết kế phần mềm (2)  Trước kia, người lập trình chỉ làm việc với dữ liệu kiểu nguyên thuỷ: số và kí tự  Thao tác với quá nhiều dữ liệu dễ gây lỗi  Giải pháp: Đóng gói các tính toán thường xuyên thành các hộp đen phần mềm  Trừu tượng hoá: đưa ra các kiểu dữ liệu bậc cao hơn (có cấu trúc)  Lập trình hướng đối tượng: đối tượng là hộp đen  Đóng gói: Người dùng đối tượng chỉ biết các hành vi của nó, không biết cấu trúc hoạt động bên trong thế nào  Thiết kế phần mềm: mô hình hoá (trừu tượng hoá) đối tượng  Định nghĩa các hành vi (behaviour) của lớp đối tượng  Cài đặt lớp 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 7
 8. 8. Thiết kế lớp - Ví dụ  Yêu cầu:  Thiết kế lớp tài khoản ngân hàng (BankAccount) cho một ứng dụng quản lí tài chính 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 8
 9. 9. Thiết kế giao diện công khai (public) của lớp (1)  Trừu tượng hoá:  Hành vi của đối tượng tài khoản ngân hàng  Chuyển một số tiền vào  Rút một số tiền ra  Xem số tiền đang có 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 9
 10. 10. Thiết kế giao diện công khai (public) của lớp (2)  Xác định phương thức  Các phương thức công khai cần có cho lớp BankAccount:  deposit  withdraw  getBalance  Lời gọi các phương thức này có dạng:  harrysChecking.deposit(2000);  harrysChecking.withdraw(500);  System.out.println(harrysChecking.getBalance()); 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 10
 11. 11. Thiết kế giao diện công khai (public) của lớp (3)  Định nghĩa phương thức  Cú pháp accessSpecifier returnType methodName(parameterType parameterName, . . .) { method body }  Ví dụ  public void deposit(double amount) { . . . }  public void withdraw(double amount) { . . . }  public double getBalance() { . . . } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 11
 12. 12. Thiết kế giao diện công khai (public) của lớp (4)  Định nghĩa hàm dựng (constructor)  Hàm dựng khởi tạo các biến (thuộc tính) của một thực thể  Tên hàm dựng trùng tên lớp  Các lệnh trong thân một hàm dựng được thực hiện khi tạo đối tượng mới bằng hàm dựng này (với từ khoá new)  Một lớp có thể có nhiều hàm dựng, các hàm dựng phân biệt được với nhau nhờ danh sách tham biến hiện khác nhau  Cú pháp accessSpecifier ClassName(parameterType parameterName, . . .) { constructor body }  Ví dụ public BankAccount(double initialBalance) { . . . } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 12
 13. 13. Giao diện công khai của lớp BankAccount public class BankAccount{ // Constructors public BankAccount(){ // body--filled in later } public BankAccount(double initialBalance) { // body--filled in later } // Methods public void deposit(double amount) { // body--filled in later } public void withdraw(double amount) { // body--filled in later } public double getBalance() { // body--filled in later } // private fields--filled in later } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 13
 14. 14. Định nghĩa lớp  Cú pháp accessSpecifier class ClassName { constructors methods fields }  Fields: Các trường dữ liệu (thuộc tính đối tượng) 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 14
 15. 15. Tài liệu chương trình (documentation)  Cần cho người sử dụng lớp: API documentation  Nội dung tài liệu được sinh tự động (dùng javadoc) từ các chú thích trong chương trình  Có cú pháp quy định cho các loại chú thích  chú thích cho từng phương thức: mô tả phương thức, danh sách tham biến, giá trị trả lại  chú thích cho lớp: mô tả lớp, thông tin về tác giả, phiên bản phần mềm  Cần làm chú thích tài liệu cho tất cả các lớp, phương thức, tham biến, giá trị trả lại 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 15
 16. 16. Chú thích giao diện công khai /** Withdraws money from the bank account. @param amount the amount to withdraw */ public void withdraw(double amount) { // implementation filled in later }   /** Gets the current balance of the bank account. @return the current balance */ public double getBalance() { // implementation filled in later } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 16
 17. 17. Chú thích lớp /** A bank account has a balance that can be changed by deposits and withdrawals. */ public class BankAccount { . . . } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 17
 18. 18. Javadoc – method summary 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 18
 19. 19. Javadoc – method detail 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 19
 20. 20. Các trường dữ liệu (1)  Các trường dữ liệu là các thuộc tính của các cá thể (instance) trong lớp  Cú pháp khai báo các trường dữ liệu trong lớp như sau: accessSpecifier class ClassName { ... accessSpecifier fieldType fieldName; ... }  Nên đặt quyền truy nhập của tất cả các trường là private (bảo đảm tính vẹn toàn dữ liệu) 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 20
 21. 21. Các trường dữ liệu (2)  Ví dụ: public class BankAccount { . . . private double balance; . . . } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 21
 22. 22. Truy cập trường dữ liệu  Phương thức deposit của lớp BankAccount có thể truy cập trường dữ liệu balance: public void deposit(double amount){    double newBalance = balance + amount;    balance = newBalance; }  Các phương thức thuộc lớp khác không truy cập được public class BankRobber {    public static void main(String[] args){      BankAccount momsSavings = new BankAccount(1000);      . . .      momsSavings.balance = -1000; // ERROR    } }  Đóng gói = Giấu dữ liệu, cung cấp truy cập thông qua các phương thức 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 22
 23. 23. Cài đặt hàm dựng  Hàm dựng chứa các lệnh để khởi tạo giá trị các thuộc tính của một đối tượng  Kiểu giá trị trả lại của hàm dựng là lớp tương ứng, do vậy khai báo hàm dựng không chứa kiểu trả lại  Hàm dựng cũng không có lệnh trả giá trị (return)  Ví dụ public BankAccount() { balance = 0; } public BankAccount(double initialBalance) { balance = initialBalance; } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 23
 24. 24. Ví dụ gọi hàm dựng  BankAccount harrysChecking = new BankAccount(1000);  Tạo 1 đối tượng mới có kiểu BankAccount;  Ở đây, hàm dựng được gọi là hàm dựng thứ 2  Trường balance được gán giá trị của tham biến initialBalance = 1000;  Hàm trả lại tham chiếu tới đối tượng mới tạo (địa chỉ ô nhớ), lưu vào biến harrysChecking 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 24
 25. 25. Cài đặt phương thức  Phương thức có thể có hoặc không trả lại giá trị  Ví dụ public void withdraw(double amount) { double newBalance = balance - amount; balance = newBalance; } public double getBalance() { return balance; } 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 25
 26. 26. Ví dụ gọi phương thức  harrysChecking.deposit(500);  Tham biến amount có giá trị 500  Biến newBalance của phương thức deposit được tính bằng giá trị thuộc tính balance (1000) của đối tượng harrysChecking cộng với giá trị tham biến amount  Thuộc tính balance được gán bằng giá trị biến newBalance (1500). 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 26
 27. 27. Thử nghiệm 1 lớp  Lớp BankAccount (BankAccount.java – ch3)  Lớp thử nghiệm (VD BankAccountTester.java): lớp chứa hàm main, trong đó có chứa các lệnh:  Tạo 1 hoặc nhiều đối tượng của lớp muốn thử  Gọi các phương thức muốn thử  In ra kết quả  Quy trình xây dựng chương trình:  Tạo 1 thư mục con cho chương trình, tạo 2 tệp chứa 2 lớp trong đó  Biên dịch 2 tệp  Chạy lớp thử nghiệm 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 27
 28. 28. Thử nghiệm 1 lớp với BlueJ  Giá trị trả lại của phương thức getBalance sau khi tạo 1 đối tượng với giá trị khởi đầu của thuộc tính balance là 500 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 28
 29. 29. Các loại biến  Có 3 loại biến:  Biến tương ứng với các trường dữ liệu (VD: balance trong BankAccount)  Biến địa phương (VD: newBalance trong phương thức deposit)  Tham biến của các phương thức (VD: amount trong phương thức deposit).  Phạm vi biến:  Trường dữ liệu: thuộc về đối tượng  Biến địa phương: khối lệnh (block) chứa khai báo biến  Tham biến của phương thức: trong toàn bộ phương thức  Tên biến địa phương trong 1 phương thức không được trùng với tên 1 tham biến của phương thức đó 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 29
 30. 30. Tham biến ẩn và this  Nhắc lại: tham biến ẩn của 1 phương thức là đối tượng áp dụng phương thức đó  Từ khoá this dùng để chỉ tham biến ẩn  Trong 1 phương thức, khi dùng 1 trường dữ liệu thực ra là dùng trường dữ liệu của tham biến ẩn (this)  double newBalance = balance - amount; tương đương với  double newBalance = this.balance - amount;  Nếu trong phương thức có biến địa phương hay tham biến trùng tên với trường dữ liệu, muốn tham chiếu tới trường dữ liệu cần viết tường minh tham biến ẩn this 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 30
 31. 31. Biến tĩnh (static)  Nếu 1 trường dữ liệu (thuộc tính các đối tượng trong 1 lớp) được khai báo là biến tĩnh thì:  Tất cả các đối tượng thuộc lớp đó chia sẻ 1 vùng nhớ chung cho biến tĩnh này  Vùng nhớ cho biến tĩnh được cấp phát mà không cần tạo đối tượng mới  Các giá trị hằng của 1 lớp thường được khai báo với bộ từ khoá public static final  Ví dụ:  Các hằng trong lớp bao kiểu số nguyên Integer  CashRegister.java và CashRegisterTester.java (BigJava, ch4) 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 31
 32. 32. Nhập dữ liệu  Dữ liệu từ bàn phím được truyền cho chương trình thông qua đối tượng System.in dưới dạng 1 chuỗi các byte  Từ Java 5.0, có lớp Scanner (gói java.util) cung cấp các phương thức nhập dữ liệu thuận tiện hơn  VD sử dụng: Scanner in = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter quantity: "); int quantity = in.nextInt();  nextDouble cho phép đọc 1 số thực  nextLine cho phép đọc 1 dòng văn bản (tới khi ấn phím Enter)  nextWord cho phép đọc 1 từ (tới khi ấn phím cách)  Chương trình ví dụ: InputTester.java 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 32
 33. 33. Nhập dữ liệu qua hộp thoại  Lớp thư viện javax.swing.JOptionPane  String input = JOptionPane.showInputDialog(prompt);  Đổi xâu sang số nếu cần thiết:  int count = Integer.parseInt(input); 2009-2010 http://mim.hus.edu.vn 33

×