De cuong chi tiet

26,106 views

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
26,106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
534
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De cuong chi tiet

  1. 1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương ChiHọ và tên : Vũ Thị NgaLớp :CDKT 13DĐề tài :Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành spĐơn vị thực tập:Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.Địa chỉ :89 Nguyễn Khoái Phường 1 Quận 4 Tp.Hồ Chí Minh.Email :Vuthingaktdn@gmail.comSố điên thoại :0933 094 167 /01656 175 487 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTMở đầu. CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP1.1. Giới thiệu chung về công ty.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. 1.2.1.Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 1.2.1.1.Lịch sử hình thành. 1.2.1.2.Quá trình phát triển. 1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. 1.2.3.Ngành nghề kinh doanh. 1.2.4.Phương hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 1.3.1.Sơ đồ tổ chức. 1.3.2.chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban. 1.3.3.Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiêp.1.4. Đặc điểm và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.4.1.Đặc điểm của sản phẩm. 1.4.2.Tổ chức sản xuất. 1.4.2.1.Sơ đồVũ Thị Nga :kt13D
  2. 2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương Chi 1.4.2.2.Diễn giải. 1.4.3.Quy trình công nghệ. 1.4.3.1.Sơ đồ 1.4.3.2.Diễn giải 1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và chứng từ kế toán. 1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán. 1.5.1.1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 1.5.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. • Chức năng của hệ thống kế toán. • Nhiệm vụ 1.5.1.3.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 1.5.1.4.Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban khác. 1.5.2.Tổ chức vận hành các chế độ, phương pháp kế toán. 1.5.2.1.Hệ thống tài khoản sử dụng. 1.5.2.2.Chứng từ, sổ sách. 1.5.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản. 1.5.4.Hình thức kế toán áp dụng. 1.5.5.Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 1.5.6.phần mềm kế toán sử dụng trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp 1.6. Khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.6.1.Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 1.6.2.phân tích bảng cân đối kế toán. 1.6.3.phân tích các chỉ số tài chính chủ yếu. CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.2.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất. 2.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất 2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 2.1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí. Vũ Thị Nga :kt13D
  3. 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương Chi 2.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng. 2.1.2.3.Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng sản phẩm sản xuất. 2.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ của chi phí sản xuất với đối tượng chịu chi phí. 2.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang.2.3. Vấn đề chung về giá thành. 2.3.1 Khái niệm về giá thành sản phẩm. 2.3.2 Phân loại giá thành 2.3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 2.3.4 Kỳ tính giá thành. 2.3.5 Đối tượng tính giá thành.2.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm2.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm2.6. Kế toán chi phí sản xuất. 2.6.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.6.1.1 Nội dung 2.6.1.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 2.6.1.3 Tài khoản sử dụng 2.6.1.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.6.1.5 Trình tự hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.6.1.5.1 Quy trình hạch toán 2.6.1.5.2 Sơ đồ hạch toán 2.6.1.5.3. Sổ cái tk 621 2.6.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 2.6.2.1 Nội dung 2.6.2.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 2.6.2.3 Tài khoản sử dụng 2.6.2.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 2.6.2.5 Trình tự hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.6.2.5.1 Quy trình hạch toán Vũ Thị Nga :kt13D
  4. 4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương Chi 2.6.2.5.2 Sơ đồ hạch toán 2.6.2.5.3. Sổ cái tk 622 2.6.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 2.6.1.1 Nội dung 2.6.1.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 2.6.1.3 Tài khoản sử dụng 2.6.1.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.6.1.5 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung 2.6.1.5.1 Quy trình hạch toán 2.6.1.5.2 Sơ đồ hạch toán 2.6.1.5.3. Sổ cái tk 6272.7. Kế toán tính giá thành. 2.7.1 Chứng từ, sổ sách. 2.7.2 Tài khoản sử dụng. 2.7.3 Trình tự hạch toán. 2.7.3.1 Quy trình hạch toán 2.7.3.2 Sơ đồ hạch toán. CHƯƠNG III KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. 3.1 kế toán chi phí sản xuất 3.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 3.1.1.1 tổng quan về nguyên vật liệu tại công ty 3.1.1.1.1 Đặc điểm về nguyên vật liệu 3.1.1.1.2 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 3.1.1.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 3.1.1.3 Tài khoản sử dụng 3.1.1.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3.1.1.5 Trình tự hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Vũ Thị Nga :kt13D
  5. 5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương Chi 3.1.1.5.1 Quy trình hạch toán 3.1.1.5.2 Sơ đồ hạch toán 3.1.1.5.3 Sổ cái tk 621 3.1.1.6 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh3.1.2Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 3.1.2.1 Nội dung 3.1.2.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 3.1.2.3 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 3.1.2.4 Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3.1.2.4.1 Quy trình hạch toán 3.1.2.4.2 Sơ đồ hạch toán 3.1.2.4.3 Sổ cái tk 622 3.1.2.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 3.3.3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng 3.3.3.1.1 Nội dung 3.3.3.1.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 3.3.3.1.3 Tài khoản sử dụng 3.3.3.1.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nhân công phân xưởng 3.3.3.1.5 Trình tự hạch toán 3.3.3.1.5.1 Quy trình hạch toán 3.3.3.1.5.2 Sơ đồ hạch toán 3.3.3.1.5.3. Sổ cái tk 6271 3.3.3.1.6 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.3.3.2Chi phí dụng cụ sản xuất 3.3.3.2.1 Nội dung 3.3.3.2.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 3.3.3.2.3 Tài khoản sử dụng 3.3.3.2.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí dụng cụ sản xuất 3.3.3.2.5 Trình tự hạch toán 3.3.3.2.5.1 Quy trình hạch toán 3.3.3.2.5.2 Sơ đồ hạch toánVũ Thị Nga :kt13D
  6. 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương Chi 3.3.3.2.5.3. Sổ cái tk 6273 3.3.3.2.6 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.3.3.3Chi phí khấu hao tài sản cố định 3.3.3.3.1 Nội dung 3.3.3.3.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng. 3.3.3.3.3 Tài khoản sử dụng 3.3.3.3.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định 3.3.3.3.5 Trình tự hạch toán 3.3.3.3.5.1 Quy trình hạch toán 3.3.3.3.5.2 Sơ dồ hạch toán 3.3.3.3.5.3 Sổ cái tk 6274 3.3.3.3.6 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.3.3.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 3.3.3.4.1. Nôi dung 3.3.3.4.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng 3.3.3.4.3 Tài khoản sử dụng 3.3.3.4.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí dịch vụ mua ngoài 3.3.3.4.5 Trình tự hạch toán 3.3.3.4.5.1 Quy trình hạch toán 3.3.3.4.5.2 Sơ đồ hạch toán 3.3.3.4.5.3. Sổ cái tk 6277 3.3.3.4.6 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh3.2 Kế toán tập hơp chi phí và tình giá thành sản phẩm 3.2.1 Đối tượng tính giá thành 3.2.2 kỳ tính giá thành 3.2.3 phương pháp tính giá thành sản phẩm 3.2.4 Thực trạng việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Côngty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn 3.2.4.1 nghiệp vụ minh họa 3.2.4.2 Sơ đồ hạch toán 3.2.4.3. sổ cái tk 154.3.3 kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.Vũ Thị Nga :kt13D
  7. 7. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương ChiMột số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giáthành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn. 1. nhận xét chung các giải pháp hoàn thiện về tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại doanh nghiệp . 1.1 về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.2 về tổ chức công tác kế toán 1.3 về hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 1.4 về hạch toán nhân công trực tiếp. 1.5 Về hạch toán chi phí sản xuất chung 1.6 Phương pháp tính giá thành tại công ty 2. kiến nghị 2.1 kiến nghị về công tác kế toán tại công ty. 2.2 Kiến nghị về tình hình tài chính của công ty. 2.3 Kiến nghị về cách hạch toánVũ Thị Nga :kt13D
  8. 8. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương ChiVũ Thị Nga :kt13D
  9. 9. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD:Cô Thạch Phương ChiVũ Thị Nga :kt13D

×