PN - Zakladani firmy-v-cr

346 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PN - Zakladani firmy-v-cr

 1. 1. Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o.
 2. 2.  Předmět podnikání  Lidé (zakladatelé, investoři, zaměstnanci)  Kapitál (vklad, majetek, know-how, finanční zdroje)  Místo podnikání  Rizika (podnikatelské riziko, forma ručení)
 3. 3.  OSVČ  Sdružení podnikatelů - živnostníků  Obchodní společnosti Komanditní společnost (k.s.)  Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)  Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)  Akciová společnost (a.s.)   Družstva  Nadace a neziskové organizace
 4. 4.  Výhody:    Jednoduché založení a správa Nenáročné na vstupní kapitál Nižší daňové zatížení  Nevýhody:   Ručí celým svým majetkem Obtížný přístup k cizím zdrojům (úvěr, hypotéka)
 5. 5. Sdružení fyzických osob – živnostníků, kteří spolu chtějí navzájem spolupracovat, ale nechtějí zakládat společnost. Může se vytvořit pouze dočasně, kdy třeba s dalším živnostníkem chcete pracovat na společném projektu.  Výhody   Založení možno bez vstupního kapitálu. Společný bankovní účet, daňová evidence, či účetnictví vedeno na jednoho ze členů.  Nevýhody   Nemá právní subjektivitu, každý člen jedná pod vlastním jménem. Ručení celým majetkem všech členů, a to ve stejné výši.
 6. 6.    Komanditní společnost patří mezi osobní obchodní společnosti, skládající se z komanditistů, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu a komplementářů, kteří ručí celým svým majetkem. Komanditní společnost musí být založena minimálně dvěma společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Komplementář musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Společenská smlouva musí obsahovat:      Název a sídlo společnosti Předmět podnikání Uvedení společníků firmy (PO, FO) Určení komplementáře a komanditisty Výši vkladu a podíl na zisku/ztrátě
 7. 7. Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní obchodní společnosti, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.  Společníkem veřejné obchodní společnosti může být fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti.   Společenská smlouva musí obsahovat:    firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání společnosti.
 8. 8. Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní společnosti.  Její základní kapitál je tvořen vklady společníků a jimi společníci ručí za závazky společnosti.  Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost může mít nejvíce padesát společníků.  Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. 
 9. 9. V případě společnosti s jedním společníkem je společnost založena zakladatelskou listinou. V ostatních případech se zakládá společenskou smlouvou.  Ta musí obsahovat především:        název a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání (činnosti), výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, a jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.
 10. 10.  Orgány    společnosti: Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o zásadních otázkách, jako je jmenování a odměňování jednatelů, rozhodování o základním kapitálu či o zániku společnosti. Valná hromada je svolávána minimálně jednou ročně. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Může být jmenováno i více jednatelů. Jednatel musí splňovat podmínky pro provozování živnosti. Přísluší mu obchodní vedení společnosti a je povinen vést firemní účetnictví. Dozorčí rada není povinným orgánem společnosti. Dohlíží například na činnost jednatelů, či přezkoumává účetní uzávěrku.
 11. 11.  Výhody   Ručení do výše nesplaceného vkladu všech společníků. Lepší přístup ke kapitálu (vklady společníků, tichý společník, půjčky…).  Nevýhody    Vyšší daňové zatížení oproti OSVČ (DPPO, DPH, silniční daň, odvody za zaměstnance…). Vyšší náklady na založení společnosti (složení vkladu před zápisem do OR). Podvojné účetnictví, příp. i zveřejňovací povinnost.
 12. 12. Družstvo je stejně jako obchodní společnost právnická osoba. Sestavuje za účelem spolupráce jejích členů, např. může být bytové družstvo, či družstvo malých výrobců.  Pro sestavení družstva je potřeba alespoň 2 právnických osob, nebo 5 členů.  Samotní členové neručí za závazky družstva, ale družstvo ručí jako celek celým svým majetkem.  Každý člen musí vložit počáteční vklad tak, aby základní kapitál tvořil alespoň 50 000 Kč.  Družstvo vzniká zápisem do Obchodního rejstříku, členem může být osoba starší 15ti let s dokončenou povinnu školní docházkou. 
 13. 13. Nadace je právnickou osobou, která se zakládá za účelem dosahování obecně prospěšných cílů. Ty můžou být z oblasti ekologie, lidských práv, sportu, vědy a podobně. Není to tedy organizace založená za účelem podnikání a dosahování zisku.  Příjmy nadace mohou pocházet z majetku zřizovatele, vlastní hospodářské činnosti nebo velice omezené podnikatelské činnosti.  Nadace se zřizuje smlouvou mezi zřizovateli nebo zakládací listinou v případě jednoho zřizovatele. Každá nadace musí mít zřízen nadační fond, který se zapisuje do Obchodního rejstříku. 
 14. 14.  Založení společnosti PROFOUND s.r.o. v červnu 2010 Pavlem Panasjukem.  Sídlo společnosti: Praha 2 – Vinohrady  V říjnu 2010 přistoupení 2. společníka, Pavla Novotného.  Obchod s metalurgickými materiály a slévárenskou keramikou se zaměřením na Střední a Východní Evropu.  Obrat r. 2010 – 2 mil. Kč, r. 2011 – 16,5 mil. Kč, r. 2012 - cca 10 mil. Kč.
 15. 15. Export – slévárenské materiály od ověřených evropských výrobců na trhy Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Import – dovoz materiálů a surovin ověřené kvality z Vých. Evropy a Asie do EU. Prodej koncovým zákazníkům zajistí již zavedené společnosti - distributoři. Opravení vize (od 10/2010): Zajistíme si vlastní prodej v rámci ČR.
 16. 16. Nedostatek vlastního kapitálu:  Vstup na trh (nový dodavatel, nové produkty, budování pověsti, tvorba logistických cest).  Špatná platební morálka zákazníků vs. nepružná legislativa v ČR.  Nedostupnost úvěrů na bankovním trhu.  Začátečnické chyby – podcenění podnikatelského rizika.
 17. 17.  Pověst jednatelů = pověst společnosti.  Volba vhodného portfolia dodavatelů a produktů (pověst nových dodavatelů zahraniční trhy, reference, zkoušky).  Propagace (vizuální styl, webová prezentace, osobní jednání…).  Flexibilita a spolehlivost služeb, kvalita produktu, nižší cena.  Reference).
 18. 18.  UNEX a.s., Uničov (Moravské železárny, Olomouc)  Slévárna Kuřim a.s.  ZPS-Slévárna a.s., Zlín  S+C Alfanametal s.r.o., koncern  FERAMO Metallum International s.r.o., Brno  Pilsen Steel s.r.o.
 19. 19. Praha 2 – sídlo (poštovní schránka) Rájec-Jestřebí (okr. Blansko) – centrální sklad, administrativní kancelář Kyjev, Ukrajina – zahraniční kancelář
 20. 20.  Soudní x mimosoudní vymáhání  Odprodej pohledávky  Postoupení pohledávky  Insolvenční návrh  Odepsání pohledávky
 21. 21.  Výběr       banky: Korunový účet (podnikatelský) Účet v cizí měně – platby do zahraničí Bankovní poplatky Úvěry a půjčky, přečerpání účtu Devizové transakce, zajištění měnových obchodů Služby (Internetbanking, bankomaty, platební karty…)
 22. 22. Psychická a fyzická odolnost zdravý životní styl (stravování, sport)  rodina, přátele, koníčky…  Zdravotní příznaky: - Bolavá záda, zápěstí, krční páteř, zhoršování zraku (práce u PC). - Křečové žíly, hemoroidy, obezita (sedavé zaměstnání). - Vysoký cholesterol, žaludeční vředy, vyčerpání organizmu (stres). Psychické příznaky: - Zkratovité jednání, zapomnětlivost, syndrom vyhoření… - Workoholismus
 23. 23. Pracuji více než 10h denně, o víkendech a dovolených, beru si práci domů…  Jsem neustále ve stresu, „nestíhám“.  Nezvládání mimopracovní komunikaci (vyčlenění z kolektivu).  V noci nespím.  Vypiji 5 šálků kávy denně, ráno nesnídám, na oběd nemám čas.  Stojí Vám více peněz za ztrátu přátel, problémy v rodině anebo za poškozené zdraví?

×