AOP

1,141 views

Published on

Styrepresentasjon for Verkstedklubben AOP

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Alltid LO: Gratis kontohald
 • Demokratisk forsikring! :D Ingen reklame Ubegrenset – viktigste unntak – kr 200 000,- hva har du hjemme?
 • INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Tidligare kollektiv heim og toppsikring – nå alt i ein Pris endra på topp frå 213 kr per år til 12 kr per år ” Tabbeforsikring” Forenkla skadeoppgjør Folk er mer ærlig i skadeøyeblikket Mindre utbetalinger
 • På hjemforsikringsområdet har vi imidlertid lyktes på begge områder. Skadenivået på den kollektive hjemforsikringen synes å ligge noe lavere enn det som er normen i hjemforsikring. Dessuten er tradisjonelle salgskostnader eliminert, selv om det ligger noe kostnader til informasjon både på SpB1 og forbundene. Avtale- og inkassokostnadene er sterkt redusert. For kollektiv hjem har vi 25 avtaler - en for hvert forbund. Fra starten var fagforeningsboka forsikringsbevis. Med lønnstrekk av kontingent og skjerpede lovkrav har vi vært nødt til å innføre egne forsikringsbevis, men kostnadene er likevel bare en brøkdel av hva tradisjonell utstedelse av forsikringsbevis og inkasso på 740.000 medlemmer ville. Etter innføringen av LOfavør Medlemskort får medlemmene tilsendt forsikringsbevis én gang i året. Kostnadene på kollektiv hjem knytter seg derfor til skadebehandling og generell administrasjon og er avtalefestet til 13% av (en lav) premie. Tradisjonell hjemforsikring vil ha en administrasjonsprosent på nærmere 40%.
 • Samvirke brøt med den sentrale tarifforganisasjonen, SKAFOR, (pris- og vilkårskartell), i 1957. Norge var da for brannforsikring delt inn i 700 brannsoner med ulike premier, og Samvirke innførte enhetspremier bare differensiert etter byggemåte (mur, brannfast, tre). I 1957 kostet en hjemforsikring i den gamle trehusbebyggelsen i Kragerø 400 kroner, som tilsvarte 70 arbeidstimer på en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Da Samvirke kom med den kollektive hjemforsikringen i 1967 var prisen 30 kroner, dvs. tre timelønner for en industriarbeider. I 2000 er prisen 518 kroner, eller ca. 4,3 timelønner. I tillegg kommer naturskadepremien på 58 kroner som har vært lovpålagt siden 1980.
 • Kollektiv hjem er en bra forsikring både når det gjelder pris og vilkår, men vi må heller ikke glemme den sosiale dimensjon. Den er minst like viktig. Den illustreres med en undersøkelse vi foretok i 1968, basert på 33 totalskader på innbo og løsøre for medlemmer av Jern og Metall og Kjemisk. 24% var uten forsikring og mange hadde betydelig underforsikring. Bare 18% hadde tilstrekkelig forsikrings dekning. Kollektiv hjem er en del av medlemskapet og har ingen forsikringssum (med få unntak). Den fanger derfor også opp de svakeste i medlemsmassen, som ikke selv ville sørge for tilstrekkelig forsikringsdekning.
 • Hvordan forholdet er i dag kan illustreres med "Mossebrannen" 24. september 1990, hvor det brant en boligblokk med 132 leiligheter. 13 var ikke forsikret, dvs. 10%. Men 58 hadde kollektiv hjem, hvor dette problemet er eliminert. Ser vi de 13 i forhold til resten, har ikke forholdet endret seg vesentlig siden 1968. Arbeidsledige medlemmer som går ut representerer imidlertid et problem og et utvalg i fagbevegelsen, hvor SpB1 er representert, arbeider imidlertid nå med dette problemkomplekset.
 • Tall fra SSB
 • Tall fra SSB
 • GRUNNFORSIKRING: Som det står i brosjyren – økonomisk fyrstehjelp For medlem, ektefelle og barn Brosjyre side 5 FRITIDSULYKKE: Kun medlemmet (kan teikne for familie for kr 411 per år) Død / invaliditet tabell side 6 MEN – behandlingsutgifter Eksempel brekke bein i Sirdal – lett kr 2 500,- i utgifter
 • Kva om: Huset brenner ned 0,5%? Ektefellen dør 8-12%? Ufør 40%? Renta ned / Renta opp? Ungen blir ufør? Ungen får slått ut en tann? Kofferten forsvinner på reise? = TA EN TUR I STOLEN HOS OSS! Forsikringer Fabricom: Ulykke: 4,5 G = 327 964,5 Uførhet: 22 – 30G = 1 603 382 – 2 186 430 Død: 15,5G = 1 129 655,5-
 • Takk for seg!
 • AOP

  1. 1. Styreseminar AOP
  2. 2. SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS 100 % SpareBank 1 Livsforsikring AS 100 % Actor Fordringsforvaltning AS 90 % SpareBank 1 Utvikling DA 100 % ODIN Forvaltning AS 100 % First Securities ASA 24,5 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS 100 % Sparebanken Hedmark 12,0 % LO og Fagforbund 10 % Samarbeidende Sparebanker AS 19,5 % SpareBank 1 Nord-Norge 19,5 % SpareBank 1 Midt-Norge 19,5 % SpareBank 1 SR-Bank 19,5 % SpareBank 1 Medlemskort AS 100 % EiendomsMegler 1
  3. 3. Landets største sparebank <ul><li>48 kontorer i Hordaland, Rogaland og Agder </li></ul><ul><li>Konsernresultat før skatt pr. 31.12.2009: 1432 mill. </li></ul><ul><li>Over 200.000 privatkunder (15 000 nye i 2009) </li></ul>
  4. 4. LOfavør bank AOP
  5. 5. Betalingsformidling <ul><li>Alltid LO (brukskonto) </li></ul><ul><ul><li>Månedspris </li></ul></ul><ul><ul><li>Transaksjons-gebyr </li></ul></ul><ul><ul><li>Visakort med bilde </li></ul></ul><ul><li>Kr 0.- </li></ul>
  6. 6. Sparekonto <ul><li>LO Kapitalkonto </li></ul><ul><ul><li>Innskudd 0 – 500.000 Kun for LO-medlemmer </li></ul></ul><ul><ul><li>Innskudd 500.000 For alle kunder (fra første krone) </li></ul></ul>
  7. 7. Kollektiv hjem
  8. 8. Kollektiv hjem <ul><li>LO-forbundenes egen forsikring </li></ul><ul><ul><li>Medlemsfordel </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilkår og pris bestemmes av Fellesutvalget </li></ul></ul><ul><li>Prinsipper: </li></ul><ul><ul><li>Selvfinansierende </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubegrenset forsikringssum </li></ul></ul>
  9. 9. Kollektiv hjem <ul><li>Toppdekning </li></ul><ul><ul><li>Bayer over PCen </li></ul></ul><ul><ul><li>Briller som blir knust ved ytre påvirkning </li></ul></ul><ul><ul><li>TVen som faller </li></ul></ul><ul><li>Forenklet skadeoppgjør: </li></ul><ul><ul><li>Basert på tillit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofte uten papirer </li></ul></ul><ul><ul><li>Penger på bok 2-4 dager etter skade </li></ul></ul>
  10. 10. Hjemforsikring
  11. 11. Beløpsgrenser Kr 25 000,- Tyveri fra bil, båt Kr 15 000,- Barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger Kr 75 000,- Lofts- kjellerbod Kr 20 000,- Fritidsbåt inntil 14 fot / 10 HK Kr 20 000,- Tilhenger Kr 10 000,- Yrkesløsøre i garderobeskap Kr 50 000,- Yrkesløsøre i container Kr 20 000,- Penger og verdipapir BELØP HVA
  12. 12. Beløpsgrenser Kr 200 000,- Medlemmer med fast bosted utenfor Norden Kr 100 000,- Tilpassing til rullestol Kr 100 000,- Utenfor egen bolig Kr 100 000,- Flytteforsikring Kr 20 000,- Fartøy / installasjon til havs Kr 25 000,- Tyveri av/fra veske (bærer på seg) BELØP HVA
  13. 13. Pris på hjemforsikring
  14. 14. Holdning til forsikring Undersøkelse store branner 1968: Norsk Kjemisk/Jern og Metall
  15. 15. Mossebrannen 1990
  16. 16. <ul><li>Når flere i husstanden har Kollektiv hjemforsikring </li></ul><ul><ul><li>Egenandelen ved skade bortfaller </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unntatt egenandel ved rettshjelp og naturskade </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Erstatningsgrensene multipliseres med antall premiebetalere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unntatt ved rettshjelp </li></ul></ul></ul>Kollektiv hjem
  17. 17. <ul><li>Rettshjelpforsikring </li></ul><ul><ul><li>Dekker utgifter til juridisk bistand, maks. kr 100 000 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egenandel kr 3 000 pluss 20% av overskytende </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ta kontakt med SpareBank 1 når du har en sak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dekker utgifter til: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Advokat, rettsforhandlinger, sakkyndige og vitner </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dekker ikke: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tvist i forbindelse med yrke/erverv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tvist som gjelder motorvogn </li></ul></ul></ul>Kollektiv hjem
  18. 18. Når medlemmet dør? <ul><li>1. januar til 30. juni </li></ul><ul><ul><li>Forsikringen utløper 31. desember samme år </li></ul></ul><ul><li>1. juli til 31. desember </li></ul><ul><ul><li>Forsikringen utløper 30. juni påfølgende år </li></ul></ul><ul><li>Gjenlevende ektefelle/samboer </li></ul><ul><ul><li>Tilbud om å fortsette forsikringen </li></ul></ul>
  19. 19. Andre kollektive
  20. 23. Død og ufør <ul><li>Død </li></ul><ul><ul><li>Medlem og ektefelle/samboer på 5G </li></ul></ul><ul><li>Uførekapital </li></ul><ul><ul><li>Medlemmet på kr 170 000,- </li></ul></ul><ul><li>LOfavør Ulykke </li></ul><ul><ul><li>1-14,99% Invaliditet pga. arbeidsulykke </li></ul></ul><ul><ul><li>15%  Invaliditet pga. fritidsulykke </li></ul></ul>
  21. 24. Grunn- og fritidsforsikring <ul><li>Grunnforsikring </li></ul><ul><ul><li>Økonomisk førstehjelp ved død </li></ul></ul><ul><ul><li>Medlemmet og dets familie </li></ul></ul><ul><ul><li>X2 for medlemmer ikke bosatt i Norden </li></ul></ul><ul><li>Fritidsulykke </li></ul><ul><ul><li>I fritiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Utgifter til lege og tannlege * </li></ul></ul><ul><ul><li>Kun medlemmet </li></ul></ul>*= Maks kr 10 000, og forutsetter ulykke
  22. 25. reiseforsikring <ul><li>Hva: </li></ul><ul><ul><li>Fritidsreise med fly eller overnatting </li></ul></ul><ul><li>Hvor: </li></ul><ul><ul><li>Hele verden </li></ul></ul><ul><li>Hvem: </li></ul><ul><ul><li>Medlem </li></ul></ul><ul><ul><li>Ektefelle/samboer </li></ul></ul><ul><ul><li>Barn under 20 år </li></ul></ul>
  23. 26. reiseforsikring <ul><li>Forsikringen omfatter: </li></ul><ul><ul><li>Avbestilling </li></ul></ul><ul><ul><li>Reisegods </li></ul></ul><ul><ul><li>Sykehus og behandlingsutgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport / hjemtransport </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulykke/død dekning </li></ul></ul>
  24. 27. Økonomisk ”helsesjekk”
  25. 30. Økonomisk helsesjekk <ul><li>Rådgivning tilpasset deg </li></ul><ul><li>Få en oversikt over din økonomi </li></ul><ul><li>Finn ut om du er under-/overforsikret </li></ul>Vil du i stolen?
  26. 31. – Den anbefalte banken Bank. Forsikring. Og deg. [email_address] www.sr-bank.no/lofavor www.slideshare.net/vthise

  ×