100322 Fase 2 Fagforbundet

715 views
643 views

Published on

Presentasjon for tillitsvalgte på fase 2 - kurs i Fagforbundet

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Det ville være relativt enkelt for SpB1. og for den saks skyld hvilket som helst annet forsikringsselskap, å tilby fagbevegelsen gunstige forsikringer på kort sikt, som et ledd i "kjøpe seg inn" overfor en stor kundegruppe. Men varige medlemsfordeler, må være basert på økonomiske realiteter. Er de ikke det, blir det hele en flopp, som hverken fagbevegelsen eller SpB1 er tjent med. Varige fordeler må enten baseres på bedre risiko, dvs. mindre skader enn gjennomsnittet for befolkningen, eller på driftskostnadsbesparelser. Kostnadsbesparelser må enten ligge på forenklet distribusjon eller et opplegg som gir andre administrative besparelser. I den normalsituasjon vil skadekostnadene utgjøre 75% av premien og driftskostnadene 25%. Risikosiden er derfor viktigst, men samtidig også vanskeligst å gjøre noe med.
 • På hjemforsikringsområdet har vi imidlertid lyktes på begge områder. Skadenivået på den kollektive hjemforsikringen synes å ligge noe lavere enn det som er normen i hjemforsikring. Dessuten er tradisjonelle salgskostnader eliminert, selv om det ligger noe kostnader til informasjon både på SpB1 og forbundene. Avtale- og inkassokostnadene er sterkt redusert. For kollektiv hjem har vi 25 avtaler - en for hvert forbund. Fra starten var fagforeningsboka forsikringsbevis. Med lønnstrekk av kontingent og skjerpede lovkrav har vi vært nødt til å innføre egne forsikringsbevis, men kostnadene er likevel bare en brøkdel av hva tradisjonell utstedelse av forsikringsbevis og inkasso på 740.000 medlemmer ville. Etter innføringen av LOfavør Medlemskort får medlemmene tilsendt forsikringsbevis én gang i året. Kostnadene på kollektiv hjem knytter seg derfor til skadebehandling og generell administrasjon og er avtalefestet til 13% av (en lav) premie. Tradisjonell hjemforsikring vil ha en administrasjonsprosent på nærmere 40%.
 • Samvirke brøt med den sentrale tarifforganisasjonen, SKAFOR, (pris- og vilkårskartell), i 1957. Norge var da for brannforsikring delt inn i 700 brannsoner med ulike premier, og Samvirke innførte enhetspremier bare differensiert etter byggemåte (mur, brannfast, tre). I 1957 kostet en hjemforsikring i den gamle trehusbebyggelsen i Kragerø 400 kroner, som tilsvarte 70 arbeidstimer på en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Da Samvirke kom med den kollektive hjemforsikringen i 1967 var prisen 30 kroner, dvs. tre timelønner for en industriarbeider. I 2000 er prisen 518 kroner, eller ca. 4,3 timelønner. I tillegg kommer naturskadepremien på 58 kroner som har vært lovpålagt siden 1980.
 • Kollektiv hjem er en bra forsikring både når det gjelder pris og vilkår, men vi må heller ikke glemme den sosiale dimensjon. Den er minst like viktig. Den illustreres med en undersøkelse vi foretok i 1968, basert på 33 totalskader på innbo og løsøre for medlemmer av Jern og Metall og Kjemisk. 24% var uten forsikring og mange hadde betydelig underforsikring. Bare 18% hadde tilstrekkelig forsikrings dekning. Kollektiv hjem er en del av medlemskapet og har ingen forsikringssum (med få unntak). Den fanger derfor også opp de svakeste i medlemsmassen, som ikke selv ville sørge for tilstrekkelig forsikringsdekning.
 • Hvordan forholdet er i dag kan illustreres med "Mossebrannen" 24. september 1990, hvor det brant en boligblokk med 132 leiligheter. 13 var ikke forsikret, dvs. 10%. Men 58 hadde kollektiv hjem, hvor dette problemet er eliminert. Ser vi de 13 i forhold til resten, har ikke forholdet endret seg vesentlig siden 1968.
 • Demokratisk forsikring! :D Ingen reklame Ubegrenset – viktigste unntak – kr 200 000,- hva har du hjemme?
 • INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Tidligare kollektiv heim og toppsikring – nå alt i ein Pris endra på topp frå 213 kr per år til 12 kr per år ” Tabbeforsikring” Forenkla skadeoppgjør Folk er mer ærlig i skadeøyeblikket Mindre utbetalinger
 • Egenandel kr 3000,- eller 0,- Kr 0 dersom man er to eller flere i hustanden som er LO-medlem. Pris kr 62 pr mnd = 744 pr år. LO som bestemmer innhold Ubegrenset forsikringssum Hvem vet hvor mye de har i verdi hjemme? Kva skal eg gjere for å få dekt? Feil spørsmål, det blir om å ta penger fra naboskapet i garderoben  Solidaritet Klagenemd LO i fleirtal
 • Tall fra SSB
 • Tall fra SSB
 • Bruk produktark
 • Produktark
 • Snakk om unntak og mulighet for å ikke få forsikring på et senere tidspunkt. Ingen får brannforsikring når huset brenner!
 • Stønadskassen: Økonomisk fyrstehjelp ved død For medlem Brosjyre side 5
 • Alltid LO: Gratis kontohald
 • Per 1.3.10 – 0,5% altså 1,8% for LO-medlemmer.
 • Bilen koster 350.000,- Nedbetaling på 5 år Per 1.1.2010 0% EK Vanlig Pr mnd: 7 207 0% EK LO pr mnd: 6 949 Besparelse pr år: 3 096 Pr 5 år: 15 480 20% EK Vanlig Pr mnd: 5 622 20% EK LO pr mnd: 5 490 Besparelse pr år: 1 584 Pr 5 år: 7 920 35% EK Vanlig Pr mnd: 4 489 35% EK LO pr mnd: 4 403 Besparelse pr år: 1 032 Pr 5 år: 5 160
 • Etableringsgebyr er da kr 500,-
 • Tall fra SSB
 • Tall fra SSB
 • Viktigste fordeler: Pris Standard – kr 920,- vs kr 1078,- (Rabatt kr 158,-) Topp – kr 1375 vs kr 1496,- (Rabatt kr 121,-)
 • Viktigste fordeler: Startbonus - 30% vs. 20% Bonus for bil to - 70% vs 50% Antall år til topp - 10 vs 15. Egenandel – kr 3000 vs. Kr 4000,- Toppkasko til kaskopris Leiebil – så lang tid det tar å fikse bilen
 • Viktigste fordeler: Sopp, råte og skadedyr i standardvilkår Lavere egenandel kr 3000,- vs kr 4000,- Toppdekning viktigste fordeler: Lavere pris enn topp for ikke-LO kunde Innvendig skade ved vann som trenger inn i huset Skade på andre rom som følge av uttett våtrom PRIS: LOfavør standard hus – samme pris som SB1 Standard hus – men bedre dekning og bedre egenandel LOfavør topp hus – ca. 10% billigere enn SB1 Topp hus – samme dekning men lavere egenandel
 • Mye innsparing tidligare hefte kr 16 000,- per år, Krever sal av hus kvart år… Men andre ting Slide og brosjyre ORG LO 2000
 • Kva om: Huset brenner ned 0,5%? Ektefellen dør 8-12%? Ufør 40%? Renta ned / Renta opp? Ungen blir ufør? Ungen får slått ut en tann? Kofferten forsvinner på reise? = TA EN TUR I STOLEN HOS OSS!
 • Samma kva bank eg brukar? LOfavør konfliktlån LOfavør forskudd på lønnsgaranti LOfavør forskudd på NAV
 • 100322 Fase 2 Fagforbundet

  1. 1. Hvorfor LOfavør?
  2. 2. SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS 100 % SpareBank 1 Livsforsikring AS 100 % Actor Fordringsforvaltning AS 90 % SpareBank 1 Utvikling DA 100 % ODIN Forvaltning AS 100 % First Securities ASA 24,5 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS 100 % Sparebanken Hedmark 12,0 % LO og Fagforbund 10 % Samarbeidende Sparebanker AS 19,5 % SpareBank 1 Nord-Norge 19,5 % SpareBank 1 Midt-Norge 19,5 % SpareBank 1 SR-Bank 19,5 % SpareBank 1 Medlemskort AS 100 % EiendomsMegler 1
  3. 3. Hjemforsikring
  4. 4. Pris på hjemforsikring
  5. 5. Den sosiale dimensjon Undersøkelse store branner 1968: Norsk Kjemisk/Jern og Metall
  6. 6. Mossebrannen 1990
  7. 7. Kollektiv hjem
  8. 8. Assosiasjonsleken
  9. 9. Assosiasjonsleken
  10. 10. Assosiasjonsleken
  11. 11. Kollektiv hjem <ul><li>LO-forbundenes egen forsikring </li></ul><ul><ul><li>Medlemsfordel </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilkår og pris bestemmes av Fellesutvalget </li></ul></ul><ul><li>Prinsipper: </li></ul><ul><ul><li>Selvfinansierende </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubegrenset forsikringssum </li></ul></ul>
  12. 12. Kollektiv hjem <ul><li>Toppdekning </li></ul><ul><ul><li>Juice over PCen </li></ul></ul><ul><ul><li>Briller som blir knust ved ytre påvirkning </li></ul></ul><ul><ul><li>TVen som faller </li></ul></ul><ul><li>Forenklet skadeoppgjør: </li></ul><ul><ul><li>Basert på tillit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofte uten papirer </li></ul></ul><ul><ul><li>Penger på bok 2-4 dager etter skade </li></ul></ul>
  13. 13. <ul><li>Egenandel </li></ul><ul><ul><li>Generell: kr 3 000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>To eller flere i husstanden: Kr 0,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Sykkel i Falck: Kr 1 000,- </li></ul></ul>Kollektiv hjem
  14. 14. Beløpsgrenser Kr 200 000,- Medlemmer med fast bosted utenfor Norden Kr 100 000,- Tilpassing til rullestol Kr 100 000,- Utenfor egen bolig Kr 100 000,- Flytteforsikring Kr 20 000,- Fartøy / installasjon til havs Kr 25 000,- Tyveri av/fra veske (bærer på seg) BELØP HVA
  15. 15. Beløpsgrenser Kr 25 000,- Tyveri fra bil, båt Kr 15 000,- Barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger Kr 75 000,- Lofts- kjellerbod Kr 20 000,- Fritidsbåt inntil 14 fot / 10 HK Kr 20 000,- Tilhenger Kr 10 000,- Yrkesløsøre i garderobeskap Kr 50 000,- Yrkesløsøre i container Kr 20 000,- Penger og verdipapir BELØP HVA
  16. 16. <ul><li>Når flere i husstanden har Kollektiv hjemforsikring </li></ul><ul><ul><li>Egenandelen ved skade bortfaller </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unntatt egenandel ved rettshjelp og naturskade </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Erstatningsgrensene multipliseres med antall premiebetalere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unntatt ved rettshjelp </li></ul></ul></ul>Kollektiv hjem
  17. 17. <ul><li>Rettshjelpforsikring </li></ul><ul><ul><li>Dekker utgifter til juridisk bistand, maks. kr 100 000 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egenandel kr 3 000 pluss 20% av overskytende </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ta kontakt med SpareBank 1 når du har en sak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dekker utgifter til: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Advokat, rettsforhandlinger, sakkyndige og vitner </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dekker ikke: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tvist i forbindelse med yrke/erverv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tvist som gjelder motorvogn </li></ul></ul></ul>Kollektiv hjem
  18. 18. <ul><li>Hva skjer når et medlem dør? </li></ul><ul><ul><li>Hvis dødsfallet skjer mellom 1.1 og 30.6 gjelder forsikringen fram til 31.12 </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvis dødsfallet skjer mellom 1.7 og 31.12 gjelder forsikringen fram til 30.6 året etter </li></ul></ul><ul><ul><li>I løpet av denne tiden vil gjenlevende ektefelle, samboer eller registrerte partner få tilbud om å overta forsikringen mot å betale premie direkte til SpareBank 1 Skadeforsikring </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denne koster i 2009 kr 910 </li></ul></ul></ul>Kollektiv hjem
  19. 19. <ul><li>Gruppeoppgave: </li></ul><ul><ul><li>Hvordan profilerer dere kollektiv hjem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan kan kollektiv hjem bli bedre? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva er det største problemet med kollektiv hjem? </li></ul></ul>Kollektiv hjem
  20. 20. Assosiasjonsleken
  21. 21. Assosiasjonsleken
  22. 22. Assosiasjonsleken
  23. 26. Gruppeforsikringen <ul><li>Dødsfallsforsikring </li></ul><ul><ul><li>Medlemmet </li></ul></ul><ul><ul><li>Engangsbeløp 4G </li></ul></ul><ul><li>Uføreforsikring </li></ul><ul><ul><li>Medlemmet </li></ul></ul><ul><ul><li>Minst 50% varig arbeidsufør </li></ul></ul><ul><ul><li>Avtrapping fra 25 år </li></ul></ul><ul><li>Ulykkesforsikring </li></ul><ul><ul><li>Hele familien </li></ul></ul><ul><ul><li>Inntil 30G </li></ul></ul>Pris kr 283 pr mnd
  24. 27. Gruppeforsikringen <ul><li>Ulykkesforsikring </li></ul><ul><ul><li>15 til 100% varig medisinsk invaliditet </li></ul></ul><ul><li>Generelt </li></ul><ul><ul><li>Karensperioden </li></ul></ul><ul><ul><li>Svært rimelig </li></ul></ul><ul><ul><li>Solidaritetsprinsippet </li></ul></ul>Ingen krav om helseerklæring!
  25. 28. Helseerklæring
  26. 29. <ul><li>Gruppeoppgave: </li></ul><ul><ul><li>Hvordan profilerer dere gruppeforsikringen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva er det største problemet med forsikringen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan forsikringen brukes i verving? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Er den en fordel eller en ulempe? </li></ul></ul></ul>Gruppeforsikringen
  27. 30. Kollektive ordninger <ul><li>Stønadskasse </li></ul><ul><ul><li>1/5 g ved død </li></ul></ul><ul><ul><li>Uansett årsak </li></ul></ul><ul><ul><li>Medlemmet </li></ul></ul>
  28. 31. LOfavør Bank
  29. 32. Betalingsformidling <ul><li>Alltid LOfavør (brukskonto) </li></ul><ul><ul><li>Månedspris </li></ul></ul><ul><ul><li>Transaksjons-gebyr </li></ul></ul><ul><ul><li>Visakort med bilde </li></ul></ul><ul><li>Kr 0.- </li></ul>
  30. 33. Sparekonto <ul><li>LO Kapitalkonto </li></ul><ul><ul><li>Innskudd 0 – 99 999 1,30% rentefordel </li></ul></ul><ul><ul><li>Innskudd 100 000  Samme rente </li></ul></ul>
  31. 34. Finansiering - bil <ul><li>Lavere etableringskostnad </li></ul><ul><li>Lavere termingebyr </li></ul><ul><li>Lavere rente </li></ul>
  32. 35. Finansiering - bil 5160 7920 15480   Besparelse 5 år 1032 1584 3096   Besparelse 1 år           4403 5490 6949 Pr mnd LOfavør 4489 5622 7207 Pr mnd Vanlig billån 35%EK 20%EK 0% EK
  33. 36. Finansiering <ul><li>Etableringsgebyr blir redusert med kr 1500.- </li></ul><ul><li>Dersom banken krever takst, betaler vi utgiftene til takstmann </li></ul>
  34. 37. Individuelle forsikringer
  35. 38. What’s next?
  36. 39. What’s next?
  37. 40. reiseforsikring <ul><li>Familieforsikring </li></ul><ul><li>Inntil 45 dagers varighet </li></ul><ul><li>SOS International alarmsentral </li></ul>
  38. 41. reiseforsikring <ul><li>Hva: </li></ul><ul><ul><li>Fritidsreise med fly eller overnatting </li></ul></ul><ul><li>Hvor: </li></ul><ul><ul><li>Hele verden </li></ul></ul><ul><li>Hvem: </li></ul><ul><ul><li>Medlem </li></ul></ul><ul><ul><li>Ektefelle/samboer </li></ul></ul><ul><ul><li>Barn under 20 år </li></ul></ul>
  39. 42. reiseforsikring <ul><li>Forsikringen omfatter: </li></ul><ul><ul><li>Avbestilling </li></ul></ul><ul><ul><li>Reisegods </li></ul></ul><ul><ul><li>Sykehus og behandlingsutgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport / hjemtransport </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulykke/død dekning </li></ul></ul>
  40. 43. bilforsikring <ul><li>30% startbonus </li></ul><ul><li>Lik bonus for bil nr. 2 (inntil 70%) </li></ul><ul><li>Markedets beste egenandel </li></ul><ul><li>Toppkasko </li></ul><ul><ul><li>- Leiebil </li></ul></ul><ul><ul><li>- Maskinskader </li></ul></ul>
  41. 45. FORDELAKTIGE BONUSREGLER Bonus 70% 3. år Bonusreduserende skade SpB 1: 75% +3 år = 1.skade uten bonustap SpB 1: 75% 1. år Ny bonusreduserende skade SpB 1: 75% +3 år = 1. skade uten bonustap Annet selskap: 75% 1. år Annet selskap: 75% 1. år
  42. 46. husforsikring <ul><li>Sopp, råte og skadedyr inkludert </li></ul><ul><li>Lavere pris på toppdekning </li></ul><ul><li>Innbo og hus på samme sted </li></ul><ul><li>Lavere egenandel </li></ul>
  43. 47. Andre LOfavør-produkter
  44. 48. Kostnad? <ul><li>LOfavør feriereiser </li></ul><ul><ul><li>5% rabatt på charterselskap </li></ul></ul><ul><li>Hotellovernatting </li></ul><ul><ul><li>Choice og Rica </li></ul></ul><ul><li>Eiendomsmegler 1 </li></ul><ul><ul><li>Kr 2 000,- i rabatt </li></ul></ul>Produktene i LO-Favør gjør at du kan spare inn hele kontingenten!
  45. 49. www.lofavor.no
  46. 50. Avslutning
  47. 53. Økonomisk helsesjekk <ul><li>Rådgivning tilpasset deg </li></ul><ul><li>Få en oversikt over din økonomi </li></ul><ul><li>Finn ut om du er under-/overforsikret </li></ul>Vil du i stolen?
  48. 54. – Den anbefalte banken Bank. Forsikring. Og deg. +47 917 24 880 [email_address]

  ×