Sémiotika budoucnosti

507 views

Published on

Přednáška v Pražském lingvistickém kroužku, Praha, 19. listopadu 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sémiotika budoucnosti

 1. 1. SÉMIOTIKA BUDOUCNOSTI VÍT GVOŽDIAK vit.gvozdiak@upol.cz Sémiotická skupina ČSKI semiotickaskupina.cz Katedra obecné lingvistiky FF UP oltk.upol.cz
 2. 2. Current state of semiotics is not very good.[...] Everyone – without any special education– can use semiotics (as a word) ... trying to dosomething.Boris Uspenskij (Rozhovor s Ingou Külmojou),Tartu Summer School of Semiotics 2011.
 3. 3. Everyone is more or less in agreement on theexistence of this process of signifying, andthe nature of the elements on which it isbased. But in the perspective of a generalizedsemiotics, the different types of sign are“more or less significant” so that it becomesdifficult to make out the limits of their field.Pierre Guiraud: Semiology. London – Henley – Boston: Routledge – Kegan Paul 1975.
 4. 4. WHAT DO SEMIOTICIANS DO? 1 collect, document and systematically catalogue semiotic resources – including their history 2 investigate how these resources are used in speci#c historical, cultural and institutional contexts, and how people talk about them in these contexts – plan them, teach them, justify them, critique them, etc. 3 contribute to the discovery and development of new semiotic resources and new uses of existing semiotic resources Theo van Leeuwen: Introducing Social Semiotics. London – New York: Routledge 2005.
 5. 5. SÉMIOTIKA BUDOUCNOSTI (1) institucionální (2) terminologická (znak) Culler, Jonathan: The Pursuit of Signs. London – New York: Rouledge 1981/2001. Bernard, Je$: Signs, Conviviality, and the Future. 10 Theses (příspěvek na 8. kongresu IASS/AIS,Lyon 2004). <http://jgalith.univ-lyon2.fr/Actes/articleAsPDF/BERNARD_Finale_pdf_20061022124150>.
 6. 6. I can assure you confidently that the futurewill be like the past. [...] I must add that while Iam sure the future will be like the past, I amnot sure in just what way it will be like thepast. No matter what happens, the future willbe in some way like the past.Nelson Goodman: Seven Strictures on Similarity. In: Problems and Projects. Indianapolis:Bobs-Merrill 1972.
 7. 7. Lze si tedy představit vědu, která studuje životznaků v životě společnosti. [...] Nazveme jisémiologie [...]. [...] Protože zatím neexistuje,nelze říci, čím bude; má však právo naexistenci a její místo je již předem vytyčené.Ferdinand de Saussure: Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia 1996. [orig. 1916]
 8. 8. DĚJINY SÉMIOTIKY Jakobson, Roman: Coup d´oeil sur le développement de la sémiotique. Bloomington:Indiana University Publications 1975. Eschbach, Achim – Trabant, Jürgen (eds.): History of Semiotics. Amsterdam –Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 1983. Todorov, Tzvetan: Theories of the Symbol. Ithaca: Cornell University Press 1984. Wellbery, David E.: Lessings Laocoon: Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason.Cambridge: Cambridge University Press 1984. Eco, Umberto – Marmo, Constantino (eds.): On the Medieval Theory of Signs.Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 1989. Clarke, D. S.: Sources of Semiotic. Readings with Commentary from Antiquity to thePresent. Carbondale – Edwardsville: Southern Illinois University Press 1990. Deely, John: Four Ages of Understanding. Toronto – London – Bu$alo: TorontoUniversity Press 2001. Rosen#eld, Sophia A.: A Revolution in Language. The Problem of Signs in Late Eighteenth-Century France. Stanford: Stanford University Press 2001. Deely, John: Augustine & Poinsot: The Protosemiotic Development. Scranton: Universityof Scranton Press 2009. [...]
 9. 9. ZÁKLADY MODERNÍ SÉMIOTIKY (1) (proto)historie (2) otcové zakladatelé (Peirce, de Saussure) Univerzalita moderní sémiotikyje založena na univerzalitěretrospekce.
 10. 10. UNIVERZALITA Sémiotika redukuje dějiny ve prospěchstruktury. Ricouer, Paul: Čas a vyprávění II. Kon#gurace ve #ktivním vyprávění. Praha: OIKOYMENH 2002. Generalizace (lingvistického) strukturalismu (deSaussure), univerzální logika (Peirce),syntetičnost (Augustin), univerzální nástroj(Morris)
 11. 11. TRADICE JAKO BUDOUCNOST Sémiotika je/byla postavena na autoritách. Jakmile autority zmizí, zmizí i sémiotika. Danesi, Marcel: Rozhovor s Ingou Külmojou. Tartu Summer School of Semiotics 2011. <http://blog.ut.ee/podpress_trac/web/1232/3/Danesi-interview.mp3> Sémiotika = tradice – autority
 12. 12. TRADICE JAKO BUDOUCNOST Artikulace a procesualizace tradičních konceptů(literární, #lmová, hudební, vizuální ... sémiotika) Sémiotika jako „an instrument of sciences“, Morris, Charles: Foundations of the Theory of Signs [International Encyclopedia of Uni#ed Science1 (2)]. Chicago: University of Chicago Press 1938. tj. sémiotika jako metoda.
 13. 13. META-SÉMIÓZA JAKO KRITÉRIUM „[M]eta-analysis across disciplines is extremelyrare in the sciences, and the role of semioticiansin this respect is crucial.“ Bouissac, Paul: Semiotics and the Science of Memory. Paper presented at the conference onSemiotics and the European Heritage (Dresden, 1999). <http://www.semioticon.com/people/articles/Semiotics%20and%20the%20science%20of%20memory.htm>. Viz též Sonneson, Göran: Semiotics Inside-Out and/or Outside-In. How to UnderstandEverything and (with Luck) In,uence People. Revue Signata 2. Annales des Sémiotiques /Annals of Semiotics. Liège : Presses Universitaires de Liège 2011, s. 315–348.
 14. 14. No forms of semiotics […] can exist other thanas a critique of semiotics.Julia Kristeva: Semiotics: A Critical Science and/or a Critique of Science. In: The KristevaReader. New York: Columbia University Press 1986. [orig. 1969]
 15. 15. BOHUŽEL mezi sémiotiky neexistuje žádná shoda v tom, coa jak mají dělat; neexistuje ani žádný společný(meta)jazyk. Tarasti, Eero: Rozhovor s Ingou Külmojou. Tartu Summer School of Semiotics 2011 <http://blog.ut.ee/podpress_trac/web/1232/2/Tarasti-interview.mp3>.
 16. 16. NA.TĚSTÍ sémiotika nemusí být redukována na univerzálnía koherentní jazyk či metodu. Sémiotika je permanentní procesrekontextualizace, není to meta-analýza, alespí/e transanalýza.
 17. 17. SÉMIOTIKA JAKO VĚDA Kritika univerzality retrospekce – kritikaunverzality sémiotiky: „[W]hether the price paid for the birth ofsemiotics is not too high“? Todorov, Tzvetan: Theories of the Symbol. Ithaca: Cornell University Press 1982, s. 58. „[A] general theory of sign must avoidglottocentrism.“ Petrilli, Susan: Ten theses for the future anterior of semiotics. <http://www.susanpetrilli.com/PDF/Ten%20theses%20for%20the%20future%20anterior%20of%20semiotics.pdf> Srov. Deacon, Terence: The Symbolic Species. The Co-Evolution of Language and the Brain. NewYork: Norton 1997, zejm. s. 52n.
 18. 18. GLOBÁLNÍ SÉMIOTIKA nikoli univerzální a neutrální,Srov. např. Posner, Ronald: Post-modernism, post-structuralism, post-semiotics? Sign theoryat the #n de siècle. Semiotica 183, 2011, s. 9-30.nýbrž síťová. „[T]herʼs magic in the web of it“Othello (akt 3, scéna 4) (1a) The criterial mark of all life is semiosis(1b) Semiosis presupposes life. Sebeok, Thomas A.: Global Semiotics. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 2001, s.10.
 19. 19. GLOBALITA jako kultura?  konvergence sémiotiky a antropologie(a kulturálních studií, médiologie etc.) Kultura je příli/ přeceňovaný koncept. Viz např. Sperber, Dan: Explaining Culture. A Naturalistic Approach. Oxford: BlackwellPublishers 1996. Globální sémiotickou hranicí je prostředí.
 20. 20. GEOSÉMIOTIKA je „the study of the social meaning of thematerial placement of signs in the materialworld“. Scollon, Ron – Scollon, Suzie Wong: Discourses in Place. Language in the Material World.London – New York: Routledge 2003, s. 110. Teorie umístění značek, cedulí a nápisůs ohledem na jejich materiální kvality (velikost,font...) a transkulturnost Viz též Blommaert, Jan – Huang, April: Semiotic and spatial scope: Towards a materialistic semiotic.Working Papers in Urban Language & Literacies 62. London: Kings College London 2010.
 21. 21. UMWELT (1) Sémiotická povaha objektů v prostředí nenítěmto objektům inherentní. (2) Samo toto prostředí není univerzální, nýbržspecies-speci#c, tj. pre-artikulováno percepčnímústrojím. Jakob von Uexküll A Foray into the Worlds of Animals and Humans. Minneapolis – London: University of MinnesotaPress 2010. [orig. 1934] Srov. např. Deely, John: Umwelt. Semiotica 134, 2001, s. 125–135.
 22. 22. SÉMIÓZA je způsob orientace v Umweltu. Sémiotika je nauka o sémiózejakožto orientaci v Umweltu.
 23. 23. UMWELT A INNENWELT Organismus jako subjekt Innenwelt: soubor reprezentací zku/enostís prostředím „The #rst task of research on such environments[Umwelt] consists in seeking out the animalʼsperception signs and, with them, to constructthe animalʼs environment. “ von Uexküll, Jakob 1934/2010, s. 53.
 24. 24. VON NEUMANNOVA SONDA je vesmírné plavidlo interagující s prostředím(kovy, nerosty, těžba) a se svou základnou. Sebe-replikace: (1) přístup k součástkám (2) algoritmus pro vytvoření repliky von Neumann, John: Theory of Self-Reproducing Automata. Urbana – London: University of IllinoisPress 1966.
 25. 25. MEZE GLOBÁLNÍ SÉMIOTIKY prostředí + subjekt Sémióza = von Neumannova sonda jakone-náhodný a rekurentní proces interpretacerozpoznatelných prvků Umweltu „Meaning is the child of physics.“ Wheeler, John Archibald: Bits, quanta, meaning. In: Giovanni, A. et al. (eds.) Problems inTheoretical Physics. Salerno: Salerno University Press 1984, s. 123. Srov. též Kristeva, Julia: Semiotics. A Critical Science and/or a Critique of Science. In: Moi, T. (ed.)The Kristeva Reader. New York: Columbia University Press 1986, s. 75–88. [orig. 1969]
 26. 26. ALIQUID STAT PRO ALIQUO Znak je něco, co může stát za něco úplně jiného(než bychom mohli očekávat). Bernard, Je$: Signs, Conviviality, and the Future. 10 Theses. Strukturální model znaku (formání elegance) vs Dekódovací schopnosti (psychological truth) García, Erica C.: Grasping the Nettle: Variation as Proof of Invariance. In: Waugh, L. R. – Rudy, S.(eds.) New Vistas in Grammar: Invariance and Variation. Amsterdam – Philadelphia: John BenjaminsPublishing Company 1991, s. 33–59.
 27. 27. ČISTÁ, MODERNÍ SÉMIOTIKA Znakové funkcejsou formálně elegantní, imanentní,anti-psychologické a reduktivní, resp. nejsou ani „v“ subjektu, ani v Umweltu.  univerzální strukturální sémiotika,hyperstrukturalismus Znak není reprezentace (Morris, Peirce).
 28. 28. SUBJEKT A ZNAKY (1) Existenciální sémiotika Tarasti, Eero: Existential Semiotics. Indiana: Indiana University Press 2001. Hirsch, Richard: Language as re,ective experience. Semiotica 182, 2010, s. 215–228. Petrilli, Susan - Ponzio, Augusto: Transcendence and alterity: On life, communication, andsubjectivity. Semiotica 184, 2011, s. 229–250. Duits, Rufus: Tarasti’s existential semiotics: Towards a functional model. Semiotica 192, 2012, s.577–603. (2) Kognitivní sémiotika sémióza a kognice?
 29. 29. SÉMIÓZA A KOGNICE 1 Sémiotika studuje znaky. Kognitivní věda studuje reprezentace, resp.procesy, nemá teorii znaku. Srov. Sonneson, Göran: The meaning of meaning in biology and cognitive science: A semioticreconstruction. Sign Systems Studies 34, 2006, s. 135–213. (1) Kognitivní vědu lze podřadit sémiotice. Elmar Holenstein: Interview. In: Benatti, R. (ed.) Scripta Semiotica 1. Frankfurt/M. – Berlin – Bern –New York – Paris – Wien: Peter Lang 1992, s. 133–150. (2) Interdisciplinarizace (sémiotika jako věda) Sonneson, Göran: Here comes the semiotic species: Re,ections on the semiotic turn in thecognitive sciences. In: Wagoner, B. (ed.) Symbolic Transformation. The mind in movement throughculture and society. London - New York: Routledge 2010, s. 38–58.
 30. 30. SÉMIÓZA A KOGNICE 2 Sémióza a kognice jsou procesy spjaté (pokud netotožné). Brandt, Peer Aage: Toward a Cognitive Semiotics. In: Fastrez, P. (ed.) Recherches enCommunication 19. Dossier Cognitive Semiotics. Louvain: Université catholique de Louvain 2004, s.1–13. Daddesio, Thomas C.: On Minds and Symbols. The Relevance of Cognitive Science for Semiotics.Berlin – New York: Mouton de Gruyter 1995. Zlatev, Jordan: What is cognitive semiotics? SemiotiX 6, 2011 <http://www.semioticon.com/semiotix/2011/10/what-is-cognitive-semiotics/>.
 31. 31. ZNAK JAKO SCHÉMA Schéma je abstraktní reprezentace elementárníchčasoprostorových interakcí mezi entitamiderivované z percepce rekurentní napříč doménami (např. inkluze) Thom, René: Mathematical Models of Morphogenesis. Chichester: Ellis Horwood 1983.
 32. 32. KOGNITIVNÍ PERSPEKTIVA Znak není produktem modulárního generátoru,který je imanentní a existuje na nějakémnespeci#kovaném místě vně lidskéhoorganismu. Viz Bundgaard, Peer – Stjernfelt, Frederik: Logic and cognition. In: Cobley, P. (ed.)The Routledge Companion to Semiotics. London - New York: Routledge 2010,s. 57–73.
 33. 33. KOGNITIVNÍ MODEL SÉMIÓZY Terenzi, Graziano: Semiosis in cognitive systems. Semiotica 171, 2008, s. 131–162.
 34. 34. IKÓN, INDEX, SYMBOL Jaké je plausibilita této typologie? Daddesio, Thomas C.: On Minds and Symbols. The Relevance of Cognitive Science for Semiotics.Berlin - New York: Mouton de Gruyter 1995. (1) Ikón (2) Index (předchozí symbolická generalizace) (3) Symbol  schéma
 35. 35. IKÓN, INDEX, SYMBOL Sonneson, Göran: Here comes the semiotic species: Re,ections on the semiotic turn in thecognitive sciences. In: Wagoner, Brady (ed.) Symbolic Transformation. The mind in movementthrough culture and society. London - New York: Routledge 2010, s. 38–58. Podobnost a soumeznost jsou přítomné v/ude vUmweltu, ale neutvářejí znak. FIRSTNESS SECONDNESS THIRDNESS PRINCIPLE Iconicity -- -- GROUND Iconic ground Indexical ground Symbolic ground SIGN Iconic sign Indexical sign Symbolic sign
 36. 36. SÉMIOTIKA (MJ. KOGNITIVNÍ) „Tradiční“ a kognitivní sémiotika nejsoukonkurenční směry, spí/e se opírají jedeno druhý. Kognitivní perspektiva jako impulz proempirické/experimentální ověřování.
 37. 37. RADIKÁLNÍ KOGNITIVISMUS? Není kognitivistická kritika strukturálnícha behaviorálních modelů pouze transpozicítěchto konceptů do kognitivního slovníku? Symbol Grounding Problem Harnad, Stevan: The Symbol Grounding Problem. Physica D 42, 1990, s. 335–346. systematičnost (kognitivní, ani strukturální) nenísama o sobě zárukou úspě/né orientace vUmweltu
 38. 38. KOGNITIVNÍ TYP primární sémióza (percepce) úspě/ná identi#kace prvků Umweltu privátní (kognitivní) návod pro úspě/noureferenci Eco, Umberto: Kant and the Platypus. Essays on Language and Cognition. San Diego – New York –London: Hartcourt 1999, s. 130n.
 39. 39. EVOLUCE KT 9–13 měsíc: znaková funkce (dvojí asymetrie) 14–19 měsíc: intencionalita/komunikace Srov. DeLoache, Judy S. – Burns, Nancy M.: Early Understanding of the representational functionof pictures. Cognition 52, 1994, s. 83–110. 20–27 měsíc: konvencionalita (iconic/indexicalground mizí) od 28 měsíce: systematičnost Zlatev, Jordan - Andrén, Mats: Stages and transitions in children’s semiotic development. In:Zlatev, J. et al. (eds.) Studies in Language and Cognition. Newcastle: Cambridge Scholars 2009, s.380–401.
 40. 40. KT NEJSOU DOSTATEČNÉ  JO Úspě/ná sémióza nemusí být výsledkemprivátních KT Jádrový obsah komunikační homologizace Intersubjektivní, tj. veřejné vyjasnění základníchrysů prvků Umweltu Eco, Umberto: Kant and the Platypus. Essays on Language and Cognition. San Diego – New York –London: Hartcourt 1999, s. 136n.
 41. 41. JO A ÚSPĚ.NÁ SÉMIÓZA Účastnící komunikace kooperují na návodechúspě/né orientace. Znakové funkce jsou interlokuční. Roberts, Gillian L. – Bavelas, Janet Beavin: The Communicative Dictionary: A Collaborative Theoryof Meaning. In: Stewart, J. (ed.) Beyond the Symbol Model. Re&ections on the RepresentationalNature of Language. Albany: State University of New York Press 1996, s. 135–160.
 42. 42. JO A ÚSPĚ.NÁ SÉMIÓZA (1) K nerozporné referenci je v komunikacipotřeba stále méně slov Clark, H. H.: Referring as a colaborative process. Cognition 22, 1986, s. 1–39. (2) Zásadně niž/í schopnost overheareridenti#kovat referent Schober, M. – Clark, H. H.: Understanding by addressees and overhearers. Cognitive Psychology 21,1989, s. 211–232. (3) Arbitrárnost je výsledkem komunikačníkooperace Fay, Nicolas – Garrod, Simon – Roberts, Leo: The #tness and functionality of culturallyevolved communication systems. Philosophical Transactions of the Royal Society B 363, 2008,s. 3553–3561.
 43. 43. JO A ÚSPĚ.NÁ SÉMIÓZA (4) Trvanlivost znaků v médiu nemá vliv nautváření komunikační shody, má ale vliv nakompozicionalitu komunikátů (dvojí artikulace) Galantucci, Bruno - Kroos, Christian - Rhodes, Theo: The e$ects of rapidity of fading oncommunication systems. Interaction Studies 11, 2010, s. 100–111.
 44. 44. A NAPŘ. DAL.Í Slovník vs encyklopedie Marconi, Diego: Lexical Competence. Cambridge – London: MIT Press 1997. Modelling Systems Theory Sebeok, Thomas A. – Danesi, Marcel: The Forms of Meaning. Modeling Systems Theory and SemioticAnalysis. Berlin – New York: Mouton de Gruyter 2000. [...]
 45. 45. SÉMIOTIKA BUDOUCNOSTI JE GLOBÁLNÍ MEDIÁLNÍ EXPERIMENTÁLNÍ
 46. 46. GLOBÁLNÍ a. pokračující artikulace autorit + interdisciplinární b. sémioetika a globalizace c. předpokladová (vs bez-předpokladová) PŘEDPOKLADOVÁ(UMWELT / VON NEUMANNOVA SONDA) a. biosémiotika a metajazyky přírodních věd b. antroposémiotika MEDIÁLNÍ A KOGNITIVNÍ ANTROPOSÉMIOTIKA a. sémiotické modely kognice b. kognitivní modely sémiózy EXPERIMENTÁLNÍ a. dětská sémióza b. Komunikační kooperace
 47. 47. DĚKUJI. vit.gvozdiak@upol.cz

×