διδακτικό σενάριο ταξινόμηση φυσαλίδας

2,425 views
2,325 views

Published on

σενάριο, διδακτικό, πληροφορική, ταξινόμηση, επιμόρφωση

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,507
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

διδακτικό σενάριο ταξινόμηση φυσαλίδας

 1. 1. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Ταξινόμηση Φυσαλίδας 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 3 Διδακτικές ώρες 3. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: Οι της Γ’ τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου 4. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ' Λυκείου και σύμφωνα με το ΦΕΚ 345/13-4-1999, στην 3η ενότητα «Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι». Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί τις θεμελιώδεις έννοιες του προγραμματισμού, καθώς και τις βασικές δομές ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης καθώς και τη δομή των μονοδιάστατων πινάκων. Οι έννοιες αυτές διδάσκονται υποχρεωτικά και εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ' Λυκείου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση 5. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι μαθητές θεωρείται ότι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του προγράμματος της «Ψευδογλώσσας» και την προβολή παρουσιάσεων στο Power Point 6. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: Η εκτέλεση του σεναρίου προϋποθέτει την ύπαρξη σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής με 10 τουλάχιστον σταθμούς εργασίας προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν σε ομάδες των 2 ή/και 3 εάν κριθεί αναγκαίο, εγκατεστημένο το περιβάλλον προγραμματισμού της «Ψευδογλώσσας», το πρόγραμμα παρουσιάσεων Power Point και σύνδεση στο διαδίκτυο ή εναλλακτικά εγκατεστημένη την εφαρμογή NetOp προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορεί να διαμοιράσει το εκπαιδευτικό υλικό στους υπολογιστές των ομάδων. Το περιβάλλον της «Ψευδογλώσσας» ενδείκνυται καθώς έχει απλή διεπαφή χρήστη και απλό συντάκτη που διευκολύνει τη συγγραφή κώδικα. Επιτρέπει τη βηματική εκτέλεση αλγορίθμων και επισημαίνει τα λάθη που εμφανίζονται με περιγραφικό και κατανοητό τρόπο. Μπορεί να δράσει συμπληρωματικά με το μάθημα και να υποβοηθήσει τη διεξαγωγή του σεναρίου. 7. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σκοπός του σεναρίου που αναπτύσσεται είναι η αναγνώριση της σημασίας της δομής επανάληψης και η ορθή σύνταξη και χρήση αυτής σε ένα πρόγραμμα. Ο σκοπός του διδακτικού σεναρίου μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε επιμέρους στόχους: [1]
 2. 2. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1. σε επίπεδο γνώσεων: να αναγνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο υλοποίησης της ταξινόμησης φυσαλίδας σε ένα μονοδιάστατο πίνακα 2. σε επίπεδο δεξιοτήτων: να εκτελούν τον αλγόριθμο της ταξινόμησης φυσαλίδας βήμα βήμα 3. σε επίπεδο στάσεων: να τροποποιούν τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας προκειμένου να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι μαθητές αρχικά ενημερώνονται από το διδάσκοντα για την έννοια της ταξινόμησης γενικά και την εφαρμογή της στα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα ειδικότερα. Στη συνέχεια, τους μοιράζεται το 1ο φύλλο εργασίας, όπου καλούνται να παρακολουθήσουν ένα στοχευμένο video στο YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4) όπου γίνεται οπτική αναπαράσταση μέσω χορευτικού, του αλγόριθμου ταξινόμησης φυσαλίδας. Ακολούθως, καλούνται να καταγράψουν στο χαρτί τα συμπεράσματά τους από την παρακολούθηση του video. Εν συνεχεία, οι μαθητές παρακολουθούν μία παρουσίαση στο Power Point (διαθέσιμη και http://www.slideshare.net/vsotiroudas/sort-27129569), στη όπου και διεύθυνση: πάλι γίνεται αναπαράσταση του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας, αυτή τη φορά όμως με εστίαση στην αλγοριθμική υλοποίησή του. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στο φύλλο εργασίας σε ερωτήσεις κατανόησης του τρόπου υλοποίησης του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας. Σκοπός του 1ου φύλου εργασίας είναι η ικανοποίηση του 1ου στόχου του διδακτικού σεναρίου που είναι σε επίπεδο γνώσεων, να αναγνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο υλοποίησης της ταξινόμησης φυσαλίδας σε ένα μονοδιάστατο πίνακα. Για το στάδιο ο αυτό του διδακτικού σεναρίου διατίθεται 1 διδακτική ώρα. Στο 2 φύλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν βήμα βήμα τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας σε δοσμένο μονοδιάστατο πίνακα αρχικά στο χαρτί και στη συνέχεια στο πρόγραμμα της «Ψευδογλώσσας», προκειμένου να ελέγξουν εάν τα αποτελέσματά τους στο χαρτί επιβεβαιώνονται στην πράξη. Σκοπός του 2 ου φύλλου εργασίας είναι η ικανοποίηση του 2 ου στόχου του διδακτικού σεναρίου που είναι σε επίπεδο δεξιοτήτων, να εκτελούν τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας βήμα βήμα. Για το στάδιο αυτό του διδακτικού σεναρίου διατίθεται 1 ο διδακτική ώρα. Στο 3 φύλο εργασίας οι μαθητές θα πρέπει να τροποποιήσουν τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας προκειμένου να μην κάνει περιττά περάσματα εάν ο πίνακας είναι ήδη ή από κάποιο σημείο και μετά ταξινομημένος. Σκοπός του 3 ικανοποίηση του 3 ου ου φύλλου εργασίας είναι η στόχου του διδακτικού σεναρίου που είναι σε επίπεδο στάσεων, να τροποποιούν τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας προκειμένου να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για το στάδιο αυτό του διδακτικού σεναρίου διατίθεται 1 διδακτική ώρα [2]
 3. 3. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Έρευνες έχουν γίνει και αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε έννοιες και δομές όπως οι μεταβλητές (Bayman & Mayer, 1983, Samurcay, 1985, Shneiderman, 1985, Du Boulay, 1986, Joni & Soloway, 1986, Pea, 1986), η δομή επανάληψης (Soloway et al., 1983, Soloway et al, 1986, Pea, 1986, Soloway, Bonar & Ehrilch, 1989), η δομή επιλογής με τον έλεγχο των συνϋηκών και τις λογικές εκφράσεις (Spohrer & Soloway, 1986, Putnam et. al., 1989, Spohrer & Soloway, 1989, Pane& Myers, 2000). Σε επίπεδο δομών δεδομένων και συγκεκριμένα στους πίνακες αναφέρονται αρκετά λιγότερες έρευνες όσον αφορά μαθησιακές δυσκολίες καθώς και προτάσεις αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών. Στις δυσκολίες αυτές αναφέρεται ότι οι μαθητές συχνά συγχέουν τον δείκτη ενός πίνακα με το αντίστοιχο στοιχείο (π.χ i+5 και A[i+5]) δυσκολεύονται να διακρίνουν το δείκτη που αντιστοιχεί σε γραμμές από αυτόν που αντιστοιχεί σε στήλες καθώς και ότι αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην επεξεργασία των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα κατά γραμμές ή κατά στήλες (Du Boulay, 1989). 10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ/ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι διερευνητικού τύπου που στοχεύει στην ανάδειξη των παρανοήσεων και στη διαμόρφωση συνθηκών γνωστικής σύγκρουσης. Βασίζεται στο σχήμα (Πρόβλεψη – Έλεγχος ιδεών – Γνωστική σύγκρουση – Ερμηνεία – Αναδιατύπωση – Συμπέρασμα). Η διδακτική προσέγγιση στηρίζεται στον πειραματισμό με το προγραμματιστικό περιβάλλον και στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών ενώ αξιοποιεί πολλαπλές αναπαραστάσεις. 11. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας γίνονται σε επίπεδο τάξης, ενώ οι δραστηριότητες διδασκαλίας και εμπέδωσης του αντικειμένου καθώς και η αξιολόγηση γίνονται με την ομάδα του κάθε μαθητή να δουλεύει στον υπολογιστή της. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, διαμεσολαβητικός, διευκολυντικός. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ για να σχεδιάσει, να οργανώσει, να επεξεργαστεί και να αναλύσει τα δεδομένα του εξεταζόμενου θέματος μαζί με τους μαθητές του, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και διδακτικής διαδικασίας με στόχο την κατανόηση της εξεταζόμενης κατάστασης. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού ‐ μαθητών δεν εξυπηρετεί τη «μεταφορά» γνώσεων μέσω της τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή, αλλά επιτρέπει τη γνωστική επεξεργασία μέσω των δυνατοτήτων που η ίδια η τεχνολογία παρέχει στην ανάλυση και την κατασκευή νέων εννοιών. Ο υπολογιστής γίνεται εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στα χέρια και στον έλεγχο των μαθητών. [3]
 4. 4. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 12. ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι περισσότεροι μαθητές στο συγκεκριμένο αλγόριθμο ταξινόμησης με τη μέθοδο της φυσαλίδας δυσκολεύονται να αντιληφθούν τόσο την προσπέλαση όλων των στοιχείων του πίνακα, όσο και την αντιμετάθεση των τιμών αν ισχύουν οι συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πως, ενώ μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου σε παραδείγματα μονοδιάστατων πινάκων είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν ως μεθοδολογία, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν γραμμή - γραμμή τον αλγόριθμο και να τυπώσουν το αποτέλεσμα των μεταβλητών, όπως αυτός ορίζεται στη θεωρία. Οι δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι μαθητές, καθώς εφαρμόζουν τον αλγόριθμο εντοπίζονται στην εμφωλευμένη δομή επανάληψης ΓΙΑ j από Ν ΜΕΧΡΙ I με βήμα -1. Η δυσκολία ανάγεται στην κατανόηση τόσο της εμφώλευσης κατά την προσπέλαση των στοιχείων του πίνακα, όσο και στο αρνητικό βήμα, καθώς η προσπέλαση γίνεται από το τέλος προς την αρχή. 13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου γίνεται σε τρία επίπεδα. Αξιολόγηση των μαθητών, αξιολόγηση του σεναρίου και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται εκτιμώντας το τελικό αποτέλεσμα, μέσω των φύλλων εργασίας που μοιράζονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διδακτικού σεναρίου. Η αξιολόγηση του σεναρίου πραγματοποιείται στο τέλος των 3 ωρών που προβλέπει το διδακτικό σενάριο, εκτιμώντας την εφικτότητα του σεναρίου αλλά και το μαθησιακό αποτέλεσμα. Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνίσταται στο εάν οι μαθητές καταφέρουν τελικά να διαπιστώσουν τον τρόπο υλοποίησης του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας, στο εάν μπορέσουν να τον υλοποιήσουν βήμα βήμα και τέλος στο εάν είναι σε θέση να τον τροποποιήσουν κατά περίπτωση. 14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξένη Βιβλιογραφία. Ενδεικτικά: Aho, A. V., Hopcroft, J. E., and Ullman, J. D. The Design and Analysis of Computer Algorithms. Addison-Wesley, 1974. Bell, D. The principles of sorting. The Computer Journal 1 (1958), 71-77. Bose, R. C., and Nelson, R. J. A sorting problem. Journal of the ACM (JACM) 9, 2 (1962), 282296. Demuth, H. Electronic Data Sorting. PhD thesis, Stanford University, 1956. Ελληνική βιβλιογραφία Αντωνάκος, Ν., Βογιατζής, Ν., Κατωπόδης, Ι., Πατριαρχέας, Κ. (1999). «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον». Εκδόσεις Κορυφή Α.Ε. [4]
 5. 5. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Βακάλη, Α., Γιαννόπουλος, Η., Ιωαννίδης, Ν., Κοίλιας, Χ., Μάλαμας, Κ., Μανωλόπουλος, Ι., Πολίτης, Π. (2004). «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον». Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, (2013). ΤΕΥΧΟΣ 6Β: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Νικολαΐδης, Σ., Καθ. Πληροφορικής. (2007). Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γλωσσομάθεια». Ανακτήθηκε στις 19/02/12 από τη διεύθυνση: http://www.spinet.gr/glossomatheia/ ΦΕΚ 345/13-4-1999 15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στο 1ο φύλλο εργασίας, οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα στοχευμένο video στο YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4) όπου γίνεται οπτική αναπαράσταση μέσω χορευτικού, του αλγόριθμου ταξινόμησης φυσαλίδας. Ακολούθως, καλούνται να καταγράψουν στο χαρτί τα συμπεράσματά τους από την παρακολούθηση του video. Εν συνεχεία, οι μαθητές παρακολουθούν μία παρουσίαση στο Power Point (διαθέσιμη και στη διεύθυνση: http://www.slideshare.net/vsotiroudas/sort-27129569), όπου και πάλι γίνεται αναπαράσταση του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας, αυτή τη φορά όμως με εστίαση στην αλγοριθμική υλοποίησή του. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στο φύλλο εργασίας σε ερωτήσεις κατανόησης του τρόπου υλοποίησης του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας. Σκοπός του 1ου φύλου εργασίας είναι η ικανοποίηση του 1ου στόχου του διδακτικού σεναρίου που είναι σε επίπεδο γνώσεων, να αναγνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο υλοποίησης της ταξινόμησης φυσαλίδας σε ένα μονοδιάστατο πίνακα ο Στο 2 φύλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν βήμα βήμα τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας σε δοσμένο μονοδιάστατο πίνακα αρχικά στο χαρτί και στη συνέχεια στο πρόγραμμα της «Ψευδογλώσσας», προκειμένου να ελέγξουν εάν τα αποτελέσματά τους στο χαρτί επιβεβαιώνονται στην πράξη. Σκοπός του 2 ου του 2 ου φύλλου εργασίας είναι η ικανοποίηση στόχου του διδακτικού σεναρίου που είναι σε επίπεδο δεξιοτήτων, να εκτελούν τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας βήμα βήμα ο Στο 3 φύλο εργασίας οι μαθητές θα πρέπει να τροποποιήσουν τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας προκειμένου να μην κάνει περιττά περάσματα εάν ο πίνακας είναι ήδη ή από κάποιο σημείο και μετά ταξινομημένος. Σκοπός του 3 ου του 3 ου φύλλου εργασίας είναι η ικανοποίηση στόχου του διδακτικού σεναρίου που είναι σε επίπεδο στάσεων, να τροποποιούν τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας προκειμένου να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. [5]
 6. 6. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Ο 1 Φύλλο Εργασίας 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4 στο YouTube και παρακολουθήστε προσεκτικά το video. 2. Με ποιον ακριβώς τρόπο υλοποιούν οι χορευτές τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας; Περιγράψτε συνοπτικά τα συμπεράσματά σας. 3. Μπείτε το φάκελο του τμήματός σας και ανοίξτε την παρουσίαση sort.ppt, όπου παρουσιάζεται ο αλγόριθμος υλοποίησης της ταξινόμησης φυσαλίδας. Παρακολουθήστε προσεκτικά την παρουσίαση όπως εξελίσσεται slide by slide. 4. Τι διάστασης είναι ο πίνακας που χρησιμοποιείται στην παρουσίαση; Α. Μονοδιάστατος Β. Δύο Διαστάσεων Γ. Τεσσάρων Διαστάσεων 5. Πόσες τιμές έχει ο πίνακας; ………………………………………………………………… 6. Ποιες είναι οι τιμές του πίνακα;……………………………………………………………… 7. Σε ποια θέση βρίσκεται κάθε τιμή του πίνακα στην αρχή;….…………………………….. 8. Σε ποια θέση βρίσκεται κάθε τιμή του πίνακα στο τέλος;...………………………………. [6]
 7. 7. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Ο 2 Φύλλο Εργασίας 1. Εκτελέστε βήμα – βήμα τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας για τον παρακάτω πίνακα 3 7 2 6 1 2. Πόσες επαναλήψεις εκτελεί ο αλγόριθμός σας; ……………………………………………………. 3. Σχεδιάστε ποια είναι η μορφή του πίνακα σε κάθε επανάληψη 4. Ποια είναι τελική μορφή του πίνακα μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου; 5. Μεταφέρετε τον αλγόριθμό σας στο πρόγραμμα της «Ψευδογλώσσας». 6. Εκτελέστε τον αλγόριθμο για τα δεδομένα του 1 ο ο ου βήματος και ελέγξτε το αποτέλεσμα ο αυτά που βρήκατε στο 2 , 3 και 4 βήμα. 7. Αντιγράψτε τον κώδικα του προγράμματός σας και επικολλήστε τον σε ένα νέο 1 έγγραφο του word . Αποθηκεύστε το αρχείο word με το όνομα sort στο φάκελο του τμήματός σας. 1 Το πρόγραμμα της «Ψευδογλώσσας» είναι μορφής flash και δεν επιτρέπει την αποθήκευση του κώδικα που αναπτύσσεται [7]
 8. 8. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Ο 3 Φύλλο Εργασίας 1. Ανοίξτε το αρχείο word sort.doc που βρίσκεται στο φάκελο του τμήματος σας. Ανοίξτε το πρόγραμμα της «Ψευδογλώσσας». Αντιγράψτε τον κώδικα από το αρχείο word στο πρόγραμμα της «Ψευδογλώσσας». 2. Εκτελέστε τον αλγόριθμο για τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα 8 3 11 15 23 34 3. Τι παρατηρείτε κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου σχετικά με τις αλλαγές των τιμών που πραγματοποιούνται σε κάθε θέση του πίνακα, σε κάθε πέρασμα; 4. Τροποποιήστε τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας ώστε να μην κάνει περιττά περάσματα (δηλ. να σταματάει) εάν ο πίνακας είναι από την αρχή ή μετά από κάποια θέση ταξινομημένος. Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε μία βοηθητική μεταβλητή που θα ελέγχει στο τέλος κάθε επανάληψης του εξωτερικού βρόγχου (Για i από 2 μέχρι n) αν για την τρέχουσα τιμή του i έγιναν αντιμεταθέσεις στοιχείων. ου 5. Δοκιμάστε τον αλγόριθμό σας για τον πίνακα του 2 αποτέλεσμα με την προτεινόμενη λύση που ακολουθεί. [8] βήματος και ελέγξτε το
 9. 9. Βασίλης Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Προτεινόμενη Λύση: Αλγόριθμος Φυσαλίδα2 Δεδομένα // Table // Αρχή_επανάληψης Flag <- ψευδής Για i από 1 μέχρι n-1 Αν Table[i+1] < Table[i] τότε T  Τable[i+1] Table[i+1]  Table[i] Table[i]  T Flag <- Αληθής Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Μέχρις_ότου Flag = Ψευδής Αποτελέσματα // Table // Τέλος Φυσαλίδα2 [9]

×