Σεμινάριο: Ερευνητικές Εργασίες Project

1,503 views
1,408 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,166
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Σεμινάριο: Ερευνητικές Εργασίες Project

  1. 1. 1o Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» Ενδοσχολική Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Ενδοσχολική επιµόρφωση εκπαιδευτικών Το 1ο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» σε συνεργασία µε το ΓυµνάσιοΛύκειο Μακρυχωρίου, το 1ο ΓΕΛ ∆ράµας και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ ∆ράµας διοργανώνει διαδικτυακό µάθηµα, διάρκειας 30 ωρών, για τις Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο. Στo µάθηµα αυτό µπορούν να λάβουν µέρος εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, συµπληρώνοντας τη σχετική αίτηση: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?f ormkey=dDhnVHNTYTZydHRRVkU4bXdRNk04 RHc6MA (Αντιγράψτε τον παραπάνω σύνδεσµο στη γραµµή διευθύνσεων του φυλλοµετρητή σας) Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σας είναι η εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, όπου θα διεξαχθεί το µάθηµα. Πληροφορίες: Ιωάννα Κοµνηνού ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr ο 1 Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» Ενδοσχολική επιµόρφωση εκπαιδευτικών Ηπίτου 15, 10557, Πλάκα τηλ.: 2103221687 Fax: 210 3313973, email: mail@1lyk-peir-gennad.att.sch.gr Image courtesy of adamr / FreeDigitalPhotos.net Οι Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο: Από τη θεωρία στην πράξη
  2. 2. ∆ιαδικτυακό µάθηµα «Οι Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο» for you ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σε αυτό το διαδικτυακό µάθηµα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και τα στάδια ανάπτυξης των Ερευνητικών Εργασιών. ΕΓΓΡΑΦΗ Εκτός από την παρουσίαση του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού, προβλέπεται η πρακτική άσκηση σε όλα τα στάδια, µέσα από µια σειρά από συνεργατικές/αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Το περιεχόµενο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκπαιδευόµενοι: • Να µάθουν τι είναι οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) και ποια παιδαγωγική καινοτοµία εισάγουν στην εκπαίδευση. • Να συνειδητοποιήσουν ποια είναι τα θετικά, αλλά και ποια τα τυχόν προβλήµατα στην εφαρµογή των ΕΕ. • Να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για την προώθηση της καινοτοµίας στην εκπαίδευση µέσα από την ανάπτυξη των ΕΕ. • Να ασκηθούν, πρακτικά, στις τεχνολογίες που µπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη των ΕΕ. • Να υιοθετήσουν θετική στάση σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών πρακτικών (διδακτικές προσεγγίσεις, τεχνολογίες κλπ). Προαπαιτούµ ενες γνώσεις ∆εν υπάρχουν προαπαιτούµενες γνώσεις στον τοµέα των ΝΤ προκειµένου να παρακολουθήσετε µε επιτυχία το µάθηµα, ωστόσο οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ και αγγλικών για να µπορούν να: • Περιηγούνται στο ∆ιαδίκτυο και να ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης ΑΙΤΗΣΗΣ: https://docs.google.com/sprea dsheet/viewform?formkey=d DhnVHNTYTZydHRRVkU4 bXdRNk04RHc6MA (ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕ Ν ΤΟΥ • Στέλνουν και να λαµβάνουν email. Η ΤΕ ΧΝΟ ΛΟ ΓΙ Α ΣΤ ΗΝ Υ ΠΗΡ ΕΣΙ Α ΤΗΣ ΕΚ ΠΑΙ∆ ΕΥΣ ΗΣ Ενδοσχολική επιµόρφωση εκπαιδευτικών ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΣ) Το σεµινάριο χωρίζεται σε 5 µέρη: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Το µάθηµα θα πραγµατοποιηθεί στην πλατφόρµα ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ∆ΙΑΡΚΕΣΕΙ moodle της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣ∆ και ΑΠΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ε Σ 12 όσοι επιλεγούν θα λάβουν, 2 µέρες πριν την έναρξη του ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 µαθήµατος, σχετικές οδηγίες για την πρόσβασή τους στον χώρο της τηλεκπαίδευσης. ΕΚΤΙΜ ΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ Για την ανάπτυξη του µαθήµατος έχουµε επιλέξει το ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. επεξεργασίας κειµένου . ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 30 ΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ • Γράφουν κείµενα µε προγράµµατα 1η ενότητα (17- 20 Φεβρουαρίου 2014): Σε αυτή την ενότητα προβλέπεται η γνωριµία µε τους άλλους επιµορφούµενους, µελέτη του υλικού, ατοµική εργασία και ανατροφοδότηση, κουίζ για την παιδαγωγική καινοτοµία των ερευνητικών εργασιών. 2η Ενότητα (21- 25 Φεβρουαρίου 2014): Σε αυτή την ενότητα ξεκινούν οι οµαδικές εργασίες. Η 1η οµαδική εργασία αφορά στον καθορισµό του υπότιτλου της ερευνητικής εργασίας, στα ερευνητικά ερωτήµατα και στον τρόπο χωρισµού σε υπο-οµάδες. 3η Ενότητα (26 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου 2014): Σε αυτή την ενότητα ξεκινάει η επιλογή των πηγών και της µεθοδολογίας, η συγκέντρωση και η επεξεργασία πληροφοριών και, τέλος, η εξαγωγή συµπερασµάτων. µοντέλο συνεργατικής µάθησης Complex Instruction 4η Ενότητα (5 - 10 Μαρτίου 2014): Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το συνολικό αποτέλεσµα της εργασίας, µε τη µορφή µιας ολοκληρωµένης παρουσίασης. Σε αυτό το στάδιο κάθε οµάδα θα αξιολογήσει µια άλλη οµάδα και η αξιολόγηση θα γίνει µε δοσµένα κριτήρια. 5η ενότητα (11 - 12 Μαρτίου 2014): Η τελευταία ηµέρα του µαθήµατος είναι αφιερωµένη στην αξιολόγησή του και σε έναν συνολικό αναστοχασµό/ανατροφοδότηση. ΒΕΒΑΙ Σ ΕΙ Σ Βεβαίωση παρακολούθησης θα λάβουν όσοι: Έκαναν τις εργασίες που απαιτούνται σε κάθε ενότητα και συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις στα forum. ∆Ι∆Α ΚΤ ΡΑ επιµόρφωση προσφέρονται δωρεάν. των εκπαιδευτικών, από αρχεία βίντεο, παρουσιάσεις σε Flash και σε Powerpoint, κείµενα σε ιστοσελίδες και σε pdf, αποσπάσµατα από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, συνεντεύξεις, αρχεία κειµένων, αναρτήσεις σε blogs κ.ά. Τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού ανήκουν στους δηµιουργούς τους, ενώ η ύπαρξή τους στο σεµινάριο και η χρήση από τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόµενους καθορίζεται από τις εκάστοτε άδειες χρήσης. Για τη συµµετοχή στο µάθηµα θα Τα µαθήµατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο δράσης για ενδοσχολική Το υλικό του σεµιναρίου αποτελείται Τεχνικές Απαιτήσεις ΕΡΓ ΑΣΙ ΕΣ - ΑΞ Ι Ο ΛΟ ΓΗ Σ Η την Το υλικό του σεµιναρίου πρέπει να έχετε λογαριασµό στο Οι εργασίες είναι ατοµικές και οµαδικές. Οι ατοµικές περιλαµβάνουν κουίζ και ανάπτυξη πρότασης (κείµενο). Στις οµαδικές θα κριθεί η ατοµική συµµετοχή στις εργασίες της οµάδας. Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) προκειµένου να έχετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρµα της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http:// e-elearning.sch.gr)

×