Evaluatiestudie VillaSquare

 • 528 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
528
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.                       FINAL  DRAFT  VERSION     EVALUATIESTUDIE VILLASQUARE NAAR EEN GEDIFFERENTIEERD EN INTERACTIEF AANBOD STUDIE IN OPDRACHT VAN VRT MEDIALAB IBBT-SMIT-VUB KOEN WILLAERT IKE PICONE BRAM LIEVENS      Contact    koen.willaert@vub.ac.be  ike.picone@vub.ac.be  [13  oktober  2011]
 • 2. / 71   3                  INHOUDInleiding  ....................................................................................................................................  3  1.  Hoe  is  deze  studie  aangepakt?  .............................................................................................  5  2.  Wat  is  VillaSquare?  ...............................................................................................................  8  3.  Wie  zijn  de  VillSquare  gebruikers  .......………………………………………………………………………...….11  4.  Gedetailleerde  resultaten  en  analyse………………………………………………………………………........14  4.1  Attitude/mindset  ..……………………………………………………………………………………………..…........14       4.1.1  Visie  interactiviteit………………………………………………………………………………………....15   4.1.2  Participatiemotivaties  …………………………………………………………………………………...18   4.1.3  Doelpubliek  ……………………………………………………………………………………………………20   4.1.4  Identificatie  …………………………………………………………………………………………………...22  4.2  Context  ………………………………………………………………………………………………………………………...25   4.2.1  Sociodemografische  gegevens  ……………………………………………………………………....25   4.2.2  Kijkcontext  ………………………………………………………………………………………………..……27   4.2.3  Omgang  Sociale  netwerksites  ………………………………………………………………………..30  4.3  Gebruik  ……………………………………………………………………………………………………………………..…34   4.3.1  Participatie  VillaSquare  ………………………………………………………………………………...34   4.3.2  Gebruikswijze  VillaSquare  …………………………………………………………………………..…39   4.3.3  Platformkeuze  ………………………………………………………………………………………….......44  4.4  Evaluatie  ……………………………………………………………………………………………………………………...49   4.4.1  Evaluatie  VillaSquare  ………………………………………………………………………………….....49   4.4.2  Evaluatie  VillaSquare  features  …………………………………………………………………….…57   4.4.3.  Gewenste  aanpassingen.............…………..........  .…………........………….................  62  5.Algemeen  besluit  .................................................................................................................  63     5.1  Overzicht:  de  belangrijkste  bevindingen..............................................................  63   5.2  Inzicht:  de  VS-­‐gebruikers  in  vier  segmenten…......................................................65   5.3  Uitzicht:  lessen  voor  de  toekomst…......................................................................67      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 3. / 71   4                   INLEIDING    De  innovaties  binnen  de  technologiesector  blijven  elkaar  in  ijltempo  opvolgen.  Een  belangrijk  gevolg   hiervan   voor   mediagebruikers   is   dat   zij   beroep   kunnen   doen   op   een   steeds   groter  wordend  mediarepertoire  waaronder  televisie,  radio,  computers,  smartphones,  tablets,  etc.  Ze  krijgen  een  divers  palet  aan  devices,  diensten  en  kanalen  ter  beschikking  via  dewelke  zij  media-­‐inhoud  kunnen  consumeren  waar  en  wanneer  ze  dat  wensen.  Meer  nog,  steeds  vaker  laten  deze  nieuwe  media  hun  gebruikers  toe  om  zichzelf  te  uiten  en  zodoende  in  interactie  te  treden  met  mede-­‐gebruikers  en  programmamakers.    Het   is   niet   verwonderlijk   dat   deze   evoluties   een   impact   hebben   om   de   manier   waarop  gebruikers  omgaan  met  traditionele  media.  Gebruikerspraktijken  veranderen  onder  invloed  van   nieuwe   media   en   de   nieuwe   gebruiksmogelijkheden   die   ze   met   zich   meebrengen.  Programmamakers   en   ontwikkelaars   zoeken   hun   weg   in   de   opportuniteiten   die  participatieve  media  bieden  om  in  interactie  te  treden  met  hun  publiek.  Een  band  die  zeker  voor   aanbieders   van   een   lineaire   programmatie   steeds   belangrijker   wordt   in   tijden   van  uitgesteld  en  op  aanvraag  digitaal  kijken.      De  ontwikkeling  van  het  Mediasquare1  platform  binnen  het  VRT  Medialab  past  binnen  deze  zoektocht.    Deze  ‘Second  Screen’  applicatie  helpt  gebruikers  om  te  interageren  met  televisie  programma’s   en   vormt   een   digitaal   lanceerplatform   voor   interactieve   applicaties   rond  bepaalde   programma’s.   Het   platform   werd   voor   de   eerste   maal   geïmplementeerd   rond   de  zomertalk-­‐show  Villa  Vanthilt  onder  de  naam  VillaSquare  (van  29  mei  tot  1  september  2011  op  Een).  Via  de  html5  site  villa.een.be  konden  kijkers  berichten  delen  met  mede-­‐kijkers  en  vragen   richten   naar   de   presentatoren   Marcel   Vanthilt   en   Marijke.   Met   Marijke   kreeg   het  programma  een  tweede  presentator  die  zich  expliciet  kon  richten  op  de  interactie  met  het  publiek   door   reacties   van   gebruikers   te   selecteren   en   in   het   programma   aan   bod   te   laten  komen.                                                                                                                1  Nachtergaele,  L.,  Dacquin,  H.,  Fastenaekerls,  F.,  Jordaens,  K.,  Laukens,  N.,  Strobbe,  I.,  van  Aert,  J.,  Wijnants,  B.,  De  Sutter,  R.  &  Van  Assche,  S.,  2011.  Social  Networking  Platform  for  Second  Screen  Media  Experiences.  Paper  presented  at  the  IBC  2011  conference,  Amsterdam.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 4. / 71   5                      In   dit   rapport   worden   de   resultaten   gepresenteerd   van   de   evaluatiestudie   van   VillaSquare  onder  de   gebruikers  van  de  dienst.  Na  een  korte  toelichting  van  de  opzet  van  het  onderzoek  wordt   eerst   gekeken   naar   wat   VillaSquare   precies   is   voor   de   gebruikers   ervan.   Vervolgens  worden   vier   gebruikersprofielen   geïdentificeerd   en   in   detail   toegelicht   wat   betreft   1)   hun  attitude/mindset   tegenover   Villa   Vanthilt   en   VillaSquare;   2)   verschillende   contextuele  factoren;  3)  hun  kijk-­‐  en  gebruikspatroon;  en  4)  hun  evaluatie  van  VS.  Bij  wijze  van  conclusies  worden  de  belangrijkste  inzichten  en  mogelijke  vooruitzichten  gepresenteerd.        Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 5. / 71   6                   1. HOE IS DEZE STUDIE AANGEPAKT?  Met   deze   studie,   die   liep   van   mei   tot   september   2011,   hebben   we   geen   klassiek  tevredenheidonderzoek   voor   ogen.   Het   doel   is   om   diepgaand   inzicht   te   verwerven   in   de  manier  waarop  VillaSquare  (VS)  gepercipieerd  wordt  door  haar  gebruikers.  Er  wordt  verder  gekeken  dan  gebruikersvriendelijk  en  tevredenheid  om  een  antwoord  te  krijgen  op  hoe  een  interactief  platform  als  VS  wordt  geconcipieerd  binnen  de  televisie-­‐ervaring  van  kijkers.  Voor  de   evaluatiestudie   van   VS   werd   gekozen   voor   een   dubbele   onderzoeksmethodiek:   een  surveyonderzoek   bij   de   uiteindelijk   ongeveer   3.000   geregistreerde   VS-­‐gebruikers  (kwantitatieve  methode)  aangevuld  met  een  reeks  diepte-­‐interviews  en  focusgroepen  onder  gebruikers  en  niet-­‐gebruikers  die  een  diepgaandere  interpretatie  van  de  data  garanderen.        De  survey  De  survey  onder  geregistreerde  VS-­‐gebruikers  werd  in  twee  fasen  uitgevoerd.  Drie  weken  na  de  eerste  uitzending  van  Villa  Vanthilt,  werden  de  geregistreerde  VS-­‐gebruikers  een  eerste  maal   via   mail   uitgenodigd   om   deel   te   nemen   aan   de   survey.   Van   de   toen   ongeveer   1.100  geregistreerde   gebruikers   namen   243   respondenten   deel   aan   de   studie.   Op   basis   van   een  eerste  analyse  van  de  data,  aangevuld  met  inzichten  uit  de  eerste  diepte-­‐interviews,  werden  een  eerste  segmentatie  opgesteld  en  werden  een  aantal  hypothesen  geformuleerd.          Twee   maanden   na   de   eerste   werd   een   tweede   survey   uitgestuurd.   Dit   liet   ons   toe   om  ontbrekende   data   uit   de   eerste   survey   aan   te   vullen   en   de   hypothesen   uit   de   eerste   analyse  te  verifiëren  en  valideren.  Deze  survey  werd  in  twee  varianten  uitgestuurd:  een  uitgebreide  versie   gericht   naar   VS-­‐gebruikers   die   zich   recentelijk   registreerden   op   VS   en   een   beknopte  versie   (enkel   met   bijkomende   vragen)   naar   degenen   die   de   eerste   survey   reeds   hadden  ingevuld.   De   surveys   telden   respectievelijk   x   en   x   respondenten,   wat   het   totaal   aantal  respondenten   brengt   op   444   en   de   algehele   responsratio   op   ongeveer   15%.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 6. / 71   7                      De  diepte-­‐interviews  en  focusgroepen  Om   een   diepgaandere   interpretatie   van   de   surveydata   mogelijk   te   maken   werden   de  surveydata   aangevuld   met   een   reeks   diepte-­‐interviews   en   focusgroepen.   Uit   de  respondenten   van   de   eerste   survey   werd   een   set   van   participanten   geselecteerd   en  gerekruteerd.   Zes   diepte-­‐interviews   werden   afgenomen   bij   VS-­‐gebruikers   die   in   de   survey  aangaven  bereid  te  zijn  verder  mee  te  werken  aan  het  onderzoek.  De  participanten  aan  deze  interviews  komen  uit  de  vier  segmenten  (zie  infra).  Twee  interviews  werden  afgenomen  bij  Villa-­‐Vanthiltkijkers   die   VS   niet   gebruiken,   en   hadden   als   doel   om   meer   zicht   te   krijgen   op  mogelijke  drempels  om  met  VS  te  werken.  Ten  slotte  werd  een  focusgroep  gehouden  met  vier   mannelijke   VS-­‐gebruikers   onder   de   18   jaar   om   te   peilen   naar   mogelijk   gebruiken   en  interpretaties  eigen  aan  deze  groep.      De   vragenlijst   voor   de   surveys   en   topiclijst   voor   interviews   en   focusgroepen   zijn   gestoeld   op  het   analytisch   kader   voor   de   studie   van   gebruikersbijdragen   als   zelfpublicatie   ontwikkeld2.  Dit  kader  brengt  drempelverhogende  en  –verlagende  factoren  voor  deelname  ia  interactieve  media  in  kaart  alsook  wie  het  potentieel  publiek  vormt  waartoe  gebruikers  zich  richten.  Dit  laat  toe  om  dieper  inzicht  te  verwerven  in  de  interactieve  gebruikerservaring  van  VS.  Door  middel   van   statistische   clusteranalyses   werd   uit   de   surveydata   een   segmentatie   van   VS-­‐gebruikers   gedistilleerd.   In   de   interviews   werd   de   laddering-­‐techniek3   gehanteerd   om   de  evaluatie  van  instrumentele  elementen  te  onderscheiden  van  dieperliggende  motivaties.                                                                                                                  2  Picone,  I.  (2011).  Produsage  as  a  form  of  self-­‐publication.  A  qualitative  study  of  casual  news  produsage.  New  Review  of  Hypermedia  and  Multimedia,  17(1),  99  -­‐  120.  3  Reynolds,  T.  J.,  &  Gutman,  J.  (1988).  Laddering  Theory,  Method,  Analysis,  and  Interpretation.  Journal  of  Advertising  Research,  28(1),  11-­‐31.  Grunert,  K.  G.,  &  Grunert,  S.  C.  (1995).  Measuring  subjective  meaning  structures  by  the  laddering  method:  Theoretical  considerations  and  methodological  problems.  International  Journal  of  Research  in  Marketing,  12,  209-­‐225.  Chen,  C.-­‐H.,  Khoo,  L.  P.,  &  Yan,  W.  (2002).  A  strategy  for  acquiring  customer  requirement  patterns  using  laddering  technique  and  ART2  neural  network.  Advanced  Engineering  Informatics,  16,  229-­‐240.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 7. / 71   8                    Twee  kanttekeningen  zijn  op  hun  plaats  bij  deze  aanpak.  Ten  eerste  bevraagt  dit  onderzoek  bewust   enkel   de   ervaringen   van   geregistreerde   VS-­‐gebruikers.   Het   gaat   immers   om   een  evaluatiestudie   van   VS   in   relatie   tot   Villa   Vanthilt,   maar   niet   van   het   programma   op   zich.   De  voorgestelde   segmentatie   heeft   bijgevolg   enkel   betrekking   op   deze   groep   en   houdt   geen  rekening   met   de   Villa-­‐Vanthilt   kijkers   die   VS   niet   gebruiken.   Men   kan   dus   zeker   nog   een  segment   van   niet-­‐gebruikers   onderscheiden   dat   hoogstwaarschijnlijk   zelf   nog   in  verschillende  segmenten  uiteenvalt.  De  reden  dat  deze  groep  hier  zo  goed  als  niet  aan  bod  komt   is   omdat   het   hier   in   de   eerste   plaats   een   evaluatiestudie   van   VS   betreft,   geenszins  omdat  het  om  een  irrelevante  groep  zou  gaan.  Via  de  diepte-­‐interviews  laten  we  deze  groep  dan  ook,  beperkt  weliswaar,  aan  het  woord.      Een  tweede  punt  betreft  het  feit  dat  enkel  geregistreerde  VS-­‐gebruikers  benaderd  zijn  voor  het  onderzoek.  Registratie  is  verplicht  om  berichten  te  kunnen  posten  op  VS,  maar  niet  om  berichten  te  kunnen  lezen.  De  geregistreerde  gebruikers  vormen  dus  niet  de  volledige  groep  gebruikers.   Bovendien   konden   kijkers   ook   via   Facebook   of   Twitter   met   het   programma   in  interactie   treden.   Ook   deze   gebruikers   maken   geen   deel   uit   van   de   doelgroep.   Wederom  vallen   deze   groepen   buiten   de   opzet   van   dit   onderzoek.   Deze   beperking   leert   wel   dat  wanneer  men  een  evaluatie  van  het  interactief  karakter  van  een  programma  voor  ogen  heeft  gebruikers  van  verschillende  platformen  in  rekening  genomen  dienen  te  worden.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 8. / 71   9                   2. WAT IS VILLASQUARE?VillaSquare  is  een  applicatie,  toegankelijk  via  elke  web  browser  (dus  ook  mobiel),  die  kijkers  toelaat   om   op   verschillende   manieren   te   reageren   op   wat   er   in   Villa   Vanthilt   gebeurt   (zie  figuur  onder)4.     7$3"#AB(%$", >"4%$"249, ?#*@"3="="2"(), !"#$%&"()#**+,, C4B),"(,2**#9"B#,, -,./$"#,012$3342,5,12$33424(&$36,, D"3"(, -,74%"8**9,0:$334,:4(&$3;<4=$(46,,  De  reactiemogelijkheden  van  VillaSquare                                                                                                                4  Later  is  hier  de  mogelijkheid  om  deel  ten  nemen  aan  een  poll  toegevoegd.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 9. / 71   10                    Deze  mogelijkheden  laten  verschillende  interacties  toe:   • tussen   kijkers   en   presentatoren:   een   vraag   of   reactie   richten   naar   presentatoren,   Marcel   en   Marijke,   of   de   gasten   van   het   programma.   Dit   wordt   aangemoedigd   doordat   Marijke   op   bepaalde   momenten   in   het   programma   een   aantal   bijdragen   selecteert   en   aan   bod   laat   komen.   Ook   kunnen   ze   aangeven   of   ze   het   programma   leuk  of  niet  leuk  vinden  (knoppen  rechts),   • tussen  redactie  en  kijkers:  de  redactie  van  Villa  Vanthilt  kan  berichtjes  plaatsen  op  VS.   Die   berichtjes   krijgen   een   andere   kleur   zodat   de   kijkers   er   zich   van   kunnen   vergewissen  dat  het  wel  degelijk  om  de  redactie  gaat.  De  redactie  gebruikt  dit  kanaal   om  kijkers  voor  of  tijdens  het  programma  op  te  roepen  om  bepaalde  foto’s,  weetjes   of  links  te  delen  met  de  anderen,   • tussen  kijkers  onderling:  kijkers  kunnen  antwoorden  op  berichtjes  van  mede-­‐  kijkers.   Ze   kunnen   mede-­‐kijkers   bovendien   toevoegen   als   VS-­‐vrienden.   Via   de   filterfunctie   kunnen   ze   enkel   reacties   van   hun   VS-­‐vrienden   in   hun   berichtenstroom   laten   verschijnen,   • tussen   kijkers   en   hun   eigen   online   sociaal   netwerk:   kijkers   kunnen   hun   Facebook-­‐   en/of   Twitter-­‐account   verbinden   aan   VS.   Op   die   manier   kunnen   zij   ook   vanuit   die   platformen   reacties   op   het   programma   delen   met   zowel   hun   sociale   netwerken   als   de  kijkers.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 10. / 71   11                    Op  basis  van  de  surveyresultaten  kunnen  we  achterhalen  welke  van  deze  acties  prioritair  zijn  bij  de  VS-­‐gebruikers  (zoals  geïllustreerd  in  onderstaande  figuur).  Over  alle  segmenten  heen  blijkt   dat   de   interactie   met   de   presentatoren   centraal   staat   in   het   gebruik   van   VS.   Met  andere  woorden,  VS  is  voor  haar  gebruikers  in  de  eerste  plaats  een  interactief  TV  platform  dat   hen   moet   toelaten   om   te   interageren   met   het   programma.   Vragen   kunnen   stellen   aan  Marcel,  Marijke  en/of  de  gasten  vormt  voor  de  VS-­‐gebruikers  de  kern  van  het  platform.  De  andere   interacties   kunnen   gezien   worden   als   bijkomende   lagen   rond   deze   kern   die   afnemen  in  intensiteit.  Berichten  van  mede-­‐kijkers  lezen  is  in  die  zin  belangrijker  dan  echt  discussiëren  met  anderen.  VS  is  dus  veel  minder  een  discussieplatform  dan  een  interactieplatform.     /$3%433$5#"()6,"#)77).")"$8"()("9"#1) /$3%433$5#"()6,"#)77).")."/"01$21"#3) !"#$%&"()*"+"(),-()."/"01$21"#3) !"#$%&()%**%&##&+#",%*-+#"./0%%&123 $#()%& 4%"&5.&)%"#,).%3678*#)32"9    Villa  Square  als  een  gelaagd  concept  bij  haar  gebruikers  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 11. / 71   12                     3. Wie zijn de VillaSquare-gebruikers?    Via   statistische   clusteranalyse   hebben   we   vier   belangrijke   segmenten   van   VS-­‐gebruikes  kunnen   onderscheiden.   We   geven   eerst   een   overzicht   van   deze   profielen   en   hun  belangrijkste  kenmerken  om  in  een  volgend  punt  dieper  in  te  gaan  op  de  verschillen  tussen  de  segmenten  en  wat  we  eruit  kunnen  leren.    Segment  1:  ITV-­‐families  (11%)  ITV-­‐famlies   zijn   fervente   Villa   Vanthilt   kijkers   en   actieve   VillaSquare   gebruikers   met   een   heel  sterke  betrokkenheid  ten  aanzien  van  het  programma  (inclusief  Marcel).  Villa  Vanthilt  krijgt  voor  ITV-­‐families  een  grote  meerwaarde  wanneer  er  in  gezinsverband  naar  gekeken  wordt.  Interesse   in   de   berichten   van   mede-­‐kijkers   is   aanwezig   maar   de   betrokkenheid   op   de  bredere  community  van  mede-­‐kijkers  is  beperkt  en  de  wens  om  in  dialoog  te  treden  met  die  mede-­‐kijkers   is   grotendeels   afwezig.   Ze   vertonen   een   sterke   motivatie   om   als   kijker   in  interactie  te  treden  met  het  programma  en  op  deze  manier  het  programma  gedeeltelijk  te  kunnen   beïnvloeden.   Deze   interactie   verhoogt   hun   betrokkenheid   en   draagt   bij   tot   de  entertainmentwaarde   van   het   programma.   Kijken   wordt   voor   hen   op   die   manier  immersiever,   wat   zich   ook   uit   in   het   feit   dat   zij   sterk   gefocust   blijven   op   het   (eerste)  televisiescherm.    Context   familiekijker  Gebruik   fans  VS   actieve  gebruikers  Community   dicht  netwerk  Interactiviteit   presentatoren  en  gasten  Doel   entertainment  Aandacht   focus  op  eerste  scherm    Kenmerken  van  ITV-­‐families    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 12. / 71   13                    Segment  2:  TV-­‐commentatoren  (31%)  TV-­‐commentatoren  zijn  toegewijde  Villa  Vanthilt  kijkers  en  actieve  VillaSquare  gebruikers  die  plezier  en  genoegen  scheppen  in  de  dialoog  zowel  met  het  programma  als  met  de  bredere  community   van   mede-­‐kijkers.   Bij   deze   VS-­‐   gebruikers   gaat   het   eveneens   om   het   TV  programma,   maar   het   programma   dient   vooral   om   gedeelde   ervaringen   te   creëren   en  themas   aan   te   geven,   waarop   dan   verder   commentaar   wordt   gegeven,   waaraan   kennis  wordt   toegevoegd,   waarover   meningen   worden   geuit,   waarover   grapjes   worden   gemaakt  etc.   Deze   gebruikers   zien   VS   dan   ook   meer   als   een   tweede   scherm   waarop   ze   bijkomende  informatie   kunnen   ontvangen.   Ze   verdelen   hun   aandacht   veel   makkelijker   over   beide  schermen.      Context   divers  Gebruik   toegewijde  kijkers  VS   actieve  gebruikers  Community   dicht  en  open  netwerk  Interactiviteit   presentatoren,  gasten  en  mede-­‐kijkers  Doel   informatie  Aandacht   gedeelde  focus    Kenmerken  van  TV-­‐commentatoren    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 13. / 71   14                  Segment  3:  Verkenners  (40%)  Segment   van   occasionele   VS-­‐gebruikers   met   een   voorzichtige   en/of   zoekende,   maar   wel  positieve  en  nieuwsgierige  houding  tegenover  de  interactiemogelijkheden  op  VS.  Dit  vertaalt  zich  in  een  minder  eenduidig  gebruikspatroon  van  VS.  In  vergelijking  met  segment  1  en  2  is  ofwel   de   betrokkenheid   ten   aanzien   van   het   programma   ofwel   de   vertrouwdheid   met  nieuwe  technologie  beperkter.          Context   divers  Gebruik   occasionele  kijkers  VS   exploratieve  gebruikers  Community   niet  uitgesproken  Interactiviteit   geen  uitgesproken  patroon  Doel   nieuwsgierigheid  Aandacht   geen  uitgesproken  patroon    Kenmerken  van  verkenners    Segment  4:  Anti-­‐fans  (18%)  Segment   van   VS-­‐gebruikers   die   ofwel   hebben   afgehaakt   ofwel   occasioneel   blijven  participeren   vanuit   een   duidelijk   negatief   gemotiveerde   houding.   Deze   gebruikers   hebben  gemeenschappelijk  dat  ze  zich  duidelijk  wensen  te  distantiëren  van  VS  en/of  Villa  Vanthilt  en  zich  zodoende  als  anti-­‐fans  opwerpen.  Wanneer  deze  gebruikers  blijven  participeren  is  dit  bijvoorbeeld   uit   verveling,   om   te   spotten   met   het   lage   niveau   van   reacties   op   VS   of   om  ongenoegen  te  uiten.  Afhaken  gebeurt  om  verschillende  redenen.      Context   divers  Gebruik   niet-­‐kijkers  VS   niet-­‐gebruikers  Community   gedistantieerd  Interactiviteit   presentatoren  en  gasten  Doel   onvrede  uiten  Aandacht   geen  uitgesproken  patroon    Kenmerken  van  anti-­‐fans  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 14. / 71   15                     4. GEDETAILLEERDE RESULTATEN EN ANALYSE4.1 Attitude/mindsetWe  onderscheiden  twee  mindsets  gekoppeld  aan  elk  een  specifieke  visie  op  interactiviteit.  Deze   twee   verschillende   visies   worden   het   best   gerepresenteerd   de   twee   segmenten   I-­‐TV  families   en   TV-­‐commentatoren.   Het   profiel   van   het   segment   Verkenners   ligt   zo   goed   als  volledig   in   lijn   van   dat   van   de   TV-­‐commentatoren.   Wat   betreft   mindset   en   visie   op  interactiviteit   observeren   we   voornamelijk   een   gradueel   verschil   tussen   deze   beide  segmenten.   De   antifans   zijn   beperkt   geïnteresseerd   in   interactie,   hun   visie   is   weinig  uitgesproken   en   eerder   uni-­‐dimensionaal.   In   hetgeen   volgt   focussen   we   ons   vooral   op   het  verschil  in  visie  tussen  de  I-­‐TV  families  en  de  TV  commentatoren.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 15. / 71   16                  4.1.1 Visie interactiviteitA) Context programma !"#$%&(&$)*+&,&$-,./,)00)12$3.4$#&$5&6$&4($7"*+&*$.0$89$6&$/&:,4"(&*;$ *+,-#./01# )!"# 23451.#6789#:4;#<05=>++,?# N44># (!"# 23451.@+A+B3>4# !"# I=+@+#.4=34.# &!"# %!"# C5B34-D=0A=+@@+# H3;J0@.# $!"# !"# E4+,3;F#./01# M3,@# G53B# H;+>K5D#L0@4KF# HD0=;# H0+D# I0J5@4>;+3=4# H4A@4>;+O4#PQ*R#S+@3,34.# H4A@4>;+O4#*RQJ0@@4>;+;0=4># H4A@4>;+O4#R4=-4>>4=.# H4A@4>;+O4#T>OQS+>.#Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 16. / 71   17                   !"#$%&(&$)*+&,&$-,./,)00)12$3.4$#&$5&6$&4($7"*+&*$.0$89$6&$/&:,4"(&*;$ *+,-#./01# )!"# 23451.#6789#:4;#<05=>++,?# N44># (!"# 23451.@+A+B3>4# !"# I=+@+#.4=34.# &!"# %!"# C5B34-D=0A=+@@+# H3;J0@.# $!"# !"# E4+,3;F#./01# M3,@# G53B# H;+>K5D#L0@4KF# HD0=;# H0+D# I0J5@4>;+3=4# H4A@4>;+O4#PQ*R#S+@3,34.# H4A@4>;+O4#*RQJ0@@4>;+;0=4>#Bovenstaande   figuur   laat   toe   om   twee   mindsets   te   onderscheiden:   enerzijds   de  ‘informatieve   mindset’   gerepresenteerd   door   het   segment   van   TV-­‐commentatoren   en  anderzijds   de   ‘entertainment   mindset’   gerepresenteerd   door   het   segment   van   de   I-­‐TV  families.    Binnen   de   ‘informatieve   mindset’   leeft   een   grote   interesse   om   ‘mediasquare’   te   koppelen  aan   een   programma   waar   ofwel   discussie   centraal   staat   zoals   bijvoorbeeld   talkshows   of  programma’s   die   interessante   inhouden   kunnen   aanreiken   waarover   gediscussieerd   kan  worden   (bijvoorbeeld   nieuwsmagazine).   Binnen   de   ‘entertainment   mindset’   gaat   de  voorkeur   eerder   uit   naar   minder   ‘zakelijke’   programma’s   zoals   bijvoorbeeld   quiz   en   reality  show,   muziekprogramma,   stand-­‐up   comedy   alsook   fictie   programma’s   zoals   sitcom,   drama  series  en  film.    Beide   mindsets   kunnen   elkaar   vinden   in   een   beperkt   aantal   programma’s   zoals  muziekprogramma,  reality  show,  quiz  en  sportprogramma’s.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 17. / 71   18                  B) Verwachting ten aanzien van interactief programma !"#$%#&(")*+$,(-.("//"$0(1")2&$%3$4"&$2&$/$%#5&""&$5&6&$-/7778$ ,-./01#20#3204401#..1#50#6-03012.27-01#018 79#/.3201# +!"# *!"# )!"# ,.1#:7;;012.-01#01#<=>5-./01#,.1# (!"# #/001#,.1#<7,0132..150# ;050?=>?0-3#20#40-01# !"# &!"# %!"# $!"# !"# 20#5=3:@33=A-01#;02#;050?=>?0-3## #20#5=3:@33=A-01#;02#,-=01501#01#?01=3301# ;00#20#<06.401#C04?0#=20;3#79#/.3201#..1# ..1#<75#20#?7;01#=1#B02#6-7/-.;;.# <75#?7;01# D0/;012.E0#FGHI#9.;=4=03# D0/;012.E0#HIG:7;;012.27-01#  Bovenstaande   figuur   toont   duidelijk   de   kern   van   het   Villasquare   platform,   namelijk   de  interactie  met  het  programma  in  de  vorm  vragen  stellen  kunnen  aan  de  presentatoren  en/of  gasten.  Deze  kern  is  gemeenschappelijk  voor  de  I-­‐TV  families  en  de  TV  commentatoren.  TV-­‐commentatoren   vertonen   grotere   verwachtingen   ten   aanzien   van   de   communicatie   met  medekijkers,  I-­‐TV  families  verwachten  meer  ‘persoonlijke  impact’  op  het  programma.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 18. / 71   19                  4.1.2 ParticipatiemotivatiesA) ParticipatiemotivatiesRespondenten   werden   gevraagd   hun   persoonlijk   motivaties   om   te   participeren   aan   te  duiden.  Binnen  deze  context  dient  participatie  begrepen  te  worden  al  een  bijdrage  leveren  op   het   Villasquare   platform   in   de   vorm   van   een   bericht   of   vraag   posten.   De   verschillende  antwoordenmogelijkheden   werd   vervolgens   geclusterd   in   vier   categorieën:   mening   uiten,  impact  creëren,  informatie  delen  en  het  ‘het  eens  proberen’.    Bij  de  Tv-­‐commentatoren  primeert  ‘mening  uiten’  boven  ‘impact  ‘  hebben,  bij  de  I-­‐TV  is  dit  andersom.  Merk  op  dat  bij  de  Anti-­‐fans  de  motivatie  om  te  participeren  grotendeels  beperkt  blijft  tot  ‘het  uitproberen’.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 19. / 71   20                  B) Participatie drempelsBovenstaande   grafiek   inventariseert   de   drempels   die   respondenten   ervaren   om   te  participeren.   In   lijn   met   de   voorgaande   resultaten   situeren   de   drempels   voor   de   TV-­‐commentatoren  (en  Verkenners)  zich  binnen  het  domein  van  discussie  en  interactie  met  de  medekijkers.   Wat   de   TV-­‐families   betreft   zijn   de   drempels   ook   verbonden   met   beperkte  vaardigheiden,   vertrouwen   om   op   Villasquare   te   discussiëren,   de   afwezigheid   van   reacties  op   geposte   berichten   en   een   voorkeur   voor   een   ‘first   screen’   beleving   in   plaats   van   een  ‘second   screen’   parallel   gebeuren.   Deze   laatste   bevindingen   worden   verder   in   het   rapport  meer  in  detail  toegelicht.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 20. / 71   21                  4.1.3 DoelpubliekA) Doelpubliek berichten posten !""#$%&$(&)*$+$,#&-./*$+&$)$0"1/$&*$+$#1/$0233/1$,+"2+4$ ,--.#/0.123#-4#/0.5672# +!"# *!"# )!"# ,--.#F29:29#852#57#>007#-H#,5330@IG0.2#J52# ,--.#82#0982.2#75672.:# =2.G?7-F29# (!"# !"# &!"# %!"# $!"# ,--.#5282.229#852#82#;2.51<=29#>-3?=#>50# !"# ,--.#F569#>.529829#-H#,5330@IG0.2# ,@A#B012;--7A#CD5E2.# ,--.#F29:29#852#F2=#F56#59#85:1G::52# ,--.#F29:29#852#F56#>-3?29#-H#CD5E2.# D53329#?009# ,--.#F569#>.529829#-H#B012;--7# @2?F29=0K2#LMC,#40F5352:# @2?F29=0K2#C,M1-FF29=0=-.29# @2?F29=0K2#,2.72992.:# @2?F29=0K2#N9KM409:#Bovenstaande   grafiek   bevestigt   de   primaire   gerichtheid   van   alle   segmenten   op   het  programma.    TV  –Commentatoren  hebben  eveneens  als  doelpubliek  de  bredere  community  van  medekijkers.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 21. / 71   22                  B) Doelpubliek berichten lezen !"#$%&#(()*+#,%-&.%)%//%%)0#1&#0%#$%)123.%&#*&4445# ,-#.-/012-#304#56770#50489678#:;<16=7-# >-.6198-4?# +!"# *!"# )!"# (!"# E-4D-4#/6-#6B#L;-/#B-4#:3.6-4/-4#-4# @77-#A-/-B6CB-.D# !"# I0A676-?# &!"# %!"# $!"# !"# E-/-B6CB-.D#/6-#3--7#F-8-4#;3-.#9-8# E6C4#;4764-#4-8F-.B#:3.6-4/-4#;G# ;4/-.F-.G# J01->;;BK#I;77;F-.DK#-81?# E-/-B6CB-.D#A-8#/-H-7I/-#648-.-DD-D#07D#6B# M-LA-4802-#NOP5#I0A676-D# M-LA-4802-#P5O1;AA-4808;.-4# M-LA-4802-#5-.B-44-.D# M-LA-4802-#@42OI04D#Bovenstaande   grafiek   toont   over   alle   segmenten   heen   de   primaire   interesse   in   de   officiële  berichtgeving   vanuit   het   programma.   TV   –Commentatoren   zijn   eveneens   geïnteresseerd   in  de   berichten   vanuit   de   bredere   community   van   medekijkers   terwijl   de   I-­‐TV   families  voornamelijk  geïnteresseerd  zijn  in  de  berichten  van  vrienden  en  familie.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 22. / 71   23                  4.1.4 IdentificatieA) Fan Villa VanthiltGlobaal  genomen  noemt  de  meerderheid  van  de  respondenten  zich  fan  van  het  programma.  Twee   segmenten   (I-­‐TV   Families   en   TV-­‐commentatoren)   profileren   zich   als   erg   uitsproken  fans.  Binnen  het  segment  Anti-­‐fans  treffen  we  een  groep  respondent  aan  die  zich  niet  als  fan  van  het  programma  identificeren.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 23. / 71   24                  B) Fan MarcelDe  rol  van  de  persoon  Marcel  is  van  belang  binnen  2  segmenten:  I-­‐TV  families  (positief)  en  Anti-­‐fans  (overwegend  negatief).    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 24. / 71   25                  C) Fan VillaSquareEen   mogelijke   Identificatie   met   VillaSquare   (=   het   concept)   laat   toe   twee   types   fans   (I-­‐TV  families   en   TV-­‐Commentatoren)   te   onderscheiden   van   enerzijds   het   onuitgesproken  segment   Verkenners   en   anderzijds   een   segment   dat   zich   als   uitgesproken   ‘Anti-­‐fans’  profileert          Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 25. / 71   26                  4.2 Context4.2.1 Sociodemografische gegevensA) GeslachtDe   verhouding   man/vrouw   is   stabiel   over   de   verschillende   segmenten   heen,   met   in   het  algemeen  70%  mannen  en  30%  vrouwen.   Segmentatie geslacht Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans man 70% 74% 76% 65% 68% vrouw 30% 26% 24% 35% 32%B) Leeftijd Segmentatie leeftijd Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans jonger dan 18j 15% 32% 24% 9% 4% 18-24j 17% 6% 25% 18% 7% 25-34j 14% 12% 12% 18% 11% 35-44j 19% 21% 19% 18% 18% 45-54j 17% 15% 10% 19% 28% 55j of ouder 17% 15% 10% 17% 33%  Onze   sample   is   vrij   heterogeen   wat   betreft   leeftijd.   Jongeren   onder   de   18   jaar   behoren  hoofdzakelijk   tot   de   segmenten   I-­‐TV   families   en   TV-­‐commentatoren.   Opvallend   is   de  ondervertegenwoordiging  van  studenten  (18-­‐24  jaar)  binnen  het  segment  I-­‐TV  families  en  de  ruime   vertegenwoordiging   (25%)   binnen   het   segment   TV-­‐Commentatoren.   Verder   zien   we  een  grote  vertegenwoordiging  van  45+  binnen  het  segment  Anti-­‐fans.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 26. / 71   27                  C) Opleiding Segmentatie opleiding Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans basisonderwijs 11% 29% 16% 5% 3% secundair onderwijs 47% 62% 49% 45% 38% hoger onderwijs 30% 10% 24% 39% 34% universitair onderwijs 8% 0% 10% 7% 14% post-universitair onderwijs 3% 0% 0% 5% 10%D) Tijdsspendering Sociaal netwerksites Segmentatie tijdspendering SNS Algemeen I-TV families TV-commentatoren Verkenners Anti-fans minder dan 25% 34% 32% 15% 35% 76% tussen 25% en 50% 30% 32% 31% 33% 17% tussen 50% en 75% 25% 32% 36% 21% 3% tussen 75% en 100% 12% 5% 18% 11% 3%In  bovenstaande  tabel  toont  ratio  de  tijdsspendering  op  sociale  netwerksites  /  totale  online  tijd.   Globaal   genomen   zijn   de   respondenten   gematigd   tot   sterk   actief   op   sociale  netwerksites.   Een   uitzondering   vormt   het   segment   Anti-­‐fans,   dat   hoofdzakelijk   bestaat   uit  weinig  tot  niet  actieve  sociale  netwerksites  gebruikers.  .  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 27. / 71   28                  4.2.2 KijkcontextA) Aantal medekijkers !"#$##%&#()"*#*&+,-+#*&.#/,00#%0&/#1&-#&/##2& ,#$ !,#$ %,#$ *,#$ (,#$ &,#$ ,#$ ),#$ +,#$ ",#$ !,,#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ (%#$ %&#$ !!#$ *#$ 3456$7819.90:$ %(#$ %)#$ %)#$ %,#$ 564;<1102=8=<>02$ !%#$ (!#$ **#$ !%#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ %&#$ (%#$ %!#$ !,#$ -2@4782:$ %#$ &(#$ !+#$ *#$ $$290182B$ $$002$C0>:<<2$ $$=D00$C0>:<202$ $$B>90$C0>:<202$ $$100>$B82$B>90$C0>:<202$Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 28. / 71   29                  B) Plezier in familiale context !"#$%&%%#(%%)#*&%+,%)#--.#/,&&-#/-.01,&0#2-..%%)#,"#(%0#3),%.4%.#%.#-(,&,%#"-.#",5"%.# !"# $!"# %!"# &!"# !"# (!!"# =%(># ?.%%.@# %%.@# )*+,-,,.# )*+,-,,.# 676# 89:# #;<:# /012#34-5*5,6# %@$# %"# #("# 12078--,.9498:,.# A@B# (B"# #B%"# =,+-,.94<,# 2,:;,..,:6# A@$# $("# #AC"# ).<034.6# $@B# %%"# #$$"# 8.,,.6# ,,:>,:#8.,,.6# .87?#,,.6@#.87?#8.,,.6# ,,:>,:#,,.6# ,,.6# 8.,,.6#Voor  de  ruime  meerderheid  van  de  respondenten  is  Villa  Vanthilt  kijken  beslist  geen  solitaire  aangelegenheid,  bij  de  I-­‐TV  families  is  een  groeps/famile  gebeuren.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 29. / 71   30                  C) Familie gebeuren     !"#$%&&(()*"++(*(&,-"+,"./00)1"#%%&2(1"+"%3%4%5)%& (#$ (#$ &(#$ %(#$ *(#$ !((#$ 3%1< 0&%%&. %%&. -./01002$ -./01002$ !"#$ !(#$ &#$ ""#$ (#$ 678 96: ;6: 3456$7819.90:$ *#$ "#$ %,#$ &D%$ (#$ $,#$ 564;<1102=8=<>02$ %#$ )#$ *#$ "*#$ &#$ "D+$ !!#$ $%#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !&#$ !&#$ )#$ ",#$ ,#$ "D$ *#$ $&*#$ -2@4782:$ "#$ !)#$ +#$ !+#$ !(#$ D%$ &+#$ $+#$ <2002:$ 00>B0>$<2002:$ 2<;C$002:D$2<;C$<2002:$ 00>B0>$002:$ 002:$  Wat   betreft   kijkcontext   observeren   we   een   duidelijk   voorkeur   voor   familiale   kijkcontext  binnen  het  segment  TV-­‐families.  Deze  context  levert  voor  de  I-­‐TV  families  een  meerwaarde  op  wat  betreft  kijkervaring.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 30. / 71   31                  4.2.3 Omgang Sociale netwerksitesA) Plezier sociale netwerksitesDe   drie   segmenten   I-­‐TV   families,   TV-­‐commentatoren   en   Verkenners   beleven   plezier   in   het  actief   zijn   op   sociale   netwerk   sites.   I-­‐TV   families   enerzijds   en   TV   commentatoren   en  Verkenners   anderzijds   gaan   elk   op   een   eigen   manier   (zie   infra)   om   met   sociale   netwerksites.  Vandaar  dat  we  kunnen  aannemen  dat  het  beleefde  plezier  zich  op  een  andere  manier  uit.  Een  belangrijk  deel  van  het  Anti-­‐fans  geven  aan  geen  plezier  te  vinden  in  het  actief  zijn  op  sociale  netwerksites.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 31. / 71   32                  B) Vertrouwdheid sociale netwerksitesVertrouwdheid   met   sociale   netwerksites   laat   toe   I-­‐TV   families   van   TV   commentatoren   te  differentiëren.   I-­‐TV   families   zijn   hoofdzakelijk   vertrouwd   met   ‘friend-­‐based’   sociale  netwerksites  (Facebook)  en  minder  met  open  sociale  netwerksites  (Twitter,  VillaSquare),  zij  ondervinden   drempels   wanneer   de   interactie   op   sociale   netwerksites   niet   langer   beperkt  blijft   tot   (voor   hen   gebruikelijk)   interactie   binnen   een   gesloten   netwerk   voor   vrienden   en  familie.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 32. / 71   33                  C) Discussie TV-programmaDeze   resultaten   geven   aan   dat   vooral   de   twee   ‘fan’   segmenten   (I-­‐TV   families   en   TV-­‐commentatoren)  actief  discussiëren  over  de  TV  programma’s  op  sociale  netwerksites.  Hierbij  kunnen   we   aannemen   dat   TV-­‐commentatoren   zowel   over   het   TV   programma   zelf   als   over  inhouden  en  thema’s  aangereikt  door  het  TV  programma  discussiërenEvaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 33. / 71   34                  D) Beïnvloeding via sociale netwerksitesDeze  resultaten  tonen  aan  dat  globaal  genomen  de  respondenten  vatbaar  zijn  voor  ‘peer  TV  program  review’.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 34. / 71   35                  4.3 Gebruik4.3.1 Participatie VillaSquareA) Frequentie Villa Vanthilt kijken !"#$%#&#()*&$+,-+$-#$.))%$/,)$/).01,02$ "#$ !"#$ &"#$ %"#$ ("#$ "#$ )"#$ *"#$ +"#$ ,"#$ !""#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ &#$ %"#$ %#$ 3456$7819.90:$ !!#$ &&#$ )*#$ 564;<1102=8=<>02$ %#$ !(#$ %%#$ "#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !&#$ %(#$ %%#$ &!#$ -2@4782:$ &#$ %"#$ &%#$ &%#$ $$192B0>$B82$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$E<$F88?$1</0.9G?$ $$B8/0.9G?:$Globaal   genomen   zijn   de   respondenten   (inclusief   de   anti-­‐fans)   regelmatige   Villa   Vanthilt  kijkers.   De   I-­‐TV   families   en   TV-­‐commentatoren   zijn   in   het   algemeen   heel   fervente   Villa  Vanthilt  kijkers.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 35. / 71   36                  B) Frequentie Inloggen VillaSquare – lezen !"#$##%&()#*&+#,&-##.&%")&/#&)#01#%&1*&"+&23&"0&4#,1567#*&7#&%#8#*9& &#$ +&#$ %&#$ &#$ ,&#$ !&#$ *&#$ (&#$ )&#$ "&#$ +&&#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ %#$ +%#$ *#$ 3456$7819.90:$ %&#$ &#$ #$ +)#$ 564;<1102=8=<>02$ !#$ %)#$ %,#$ +#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ ((#$ %+#$ -2@4782:$ )*#$ ++#$ #$ $$192B0>$B82$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$E<$F88?$1</0.9G?$ $$B8/0.9G?:$In  tegenstelling  tot  het  soms  fervente  kijkgedrag  is  het  inloggen  op  VillaSquare  om  berichten  te  lezen  geen  dagelijkse  praktijk,  zelfs  niet  bij  de  twee  ‘fan’  segmenten  (I-­‐TV  families  en  TV  commentatoren).  Het   is   belangrijk   om   op   te   merken   dat   (platform   eigen)   berichten   ook   op   andere   platformen  (Facebook  en  Twitter)  gelezen  konden  worden  alsook  dat  het  niet  noodzakelijk  was  om  op  VillaSquare  in  te  loggen  om  de  berichten  te  kunnen  lezen.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 36. / 71   37                  C) Frequentie Inloggen VillaSquare – berichten posten !"#$##%&()#*&+#,&-##.&%")&/#&)#01#%&1*&"+&23&"0&4#,1567#*&7#&+"87#*9& ,#$ *,#$ +,#$ ",#$ %,#$ ,#$ (,#$ !,#$ &,#$ ),#$ *,,#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ *!#$ &#$ 3456$7819.90:$ %&#$ *&#$ ",#$ #$ 564;<1102=8=<>02$ %#$ +&#$ *%#$ #$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ &(#$ *%#$ -2@4782:$ )%#$ #$ $$192B0>$B82$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$002$C88>$?00>$C0>$D00?$ $$E<$F88?$1</0.9G?$ $$B8/0.9G?:$Inloggen   op   VillaSquare   om   berichten   te   posten   vormt   nog   minder   dan   inloggen   om   te   lezen  een  dagelijkse  activiteit.  Wat  betreft  de  Verkenners  en  de  Anti-­‐fans  gaat  om  een  sporadisch  gebeuren  (minder  dan  wekelijks).        Het   is   belangrijk   om   op   te   merken   dat   om   een   bericht   te   posten   op   VillaSquare   inloggen  noodzakelijk   was.   Verder   was   VillaSquare   slechts   een   van   de   vier   platformen   waarop  berichten  gepost  konden  worden.  De  3  andere  platformen  zijn:  Facebook,  Twitter  en  SMS.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 37. / 71   38                  D) Tijdstip VillaSquare gebruikHet   gebruik   van   VillaSquare   beperkt   zich   sterk   tot   de   momenten   van   uitzending.   De  verschillen  tussen  de  segment  zijn  klein.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 38. / 71   39                  E) Profielgegevens VillaSquareEvaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 39. / 71   40                  4.3.2 Gebruikswijze VillaSquareA) Voorkeur interesse !"#$%%&#$%(%)#*%#+%),-.%/#(0/#()%/*%/#*0/#(0/#"1"%)&#*%#"#/%.#"%/# )#$ &)#$ %)#$ ,)#$ ")#$ !))#$ 7%89# :/%%/&# %%/&# -./01002$ -./01002$ !"#$ !(#$ %&#$ !#$ *#$ 234# 546# #226# 3456$7819.90:$ !%#$ "#$ &*#$ &&#$ +)#$ +D$ &&#$ $&#$ 564;<1102=8=<>02$ &#$ &!#$ +(#$ !%#$ &D$ %,#$ $!,#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !!#$ &)#$ %,#$ !"#$ ,#$ &D($ +!#$ $&%#$ -2@4782:$ &#$ !*#$ %"#$ #$ #$ &D$ %&#$ $!)#$ <2002:$ 00>B0>$<2002:$ 2<;C$002:D$2<;C$<2002:$ 00>B0>$002:$ 002:$De   resultaten   tonen   een   duidelijk   voorkeur   aan   voor   berichten   van   vrienden   bij   de   I-­‐TV  families,   Wat   betreft   de   TV-­‐Commentatoren   is   dit   vrijwel   tegengesteld.   Dit   bevestigt   de  betrokkenheid  van  de  TV-­‐Commentatoren  op  de  bredere  community  van  medekijkers.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 40. / 71   41                  B) Discussie vrienden: voorkeurDe   resultaten   tonen   een   duidelijk   voorkeur   aan   voor   berichten   van   vrienden   bij   de   I-­‐TV  families,   Wat   betreft   de   TV-­‐Commentatoren   is   dit   vrijwel   tegengesteld.   Dit   bevestigt   de  betrokkenheid  van  de  TV-­‐Commentatoren  op  de  bredere  community  van  medekijkers.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 41. / 71   42                  C) Discussie vrienden: plezierIn  lijn  met  voorgaande  resultaten  bevestigt  dit  de  uitgesproken  voorkeur  van  de  I-­‐TV  families  in  interactie  met  vrienden.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 42. / 71   43                  D) Interactie met vrienden niet-kijkers !"#$%&#()*#+),"#-.&&))/#00"#$/%)&)&#%)#&%)*#&../#()*#1/02/.33.#..&#()*#"%4")&#5%4&#/).2)/)&#01#-.*#%"#)/0$)/# 106*### "#$ "#$ &"#$ %"#$ +"#$ !""#$ 2)3=# 0&))&6# ))&6# -./01002$ -./01002$ !"#$ !"#$ &(#$ %#$ !!#$ 789# 9:;# #7<;# 3456$7819.90:$ &#$ (#$ &!#$ &D!$ (#$ $,(#$ 564;<1102=8=<>02$ %#$ (*#$ (,#$ !%#$ (D%$ +#$ $)(#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ %#$ !(#$ )#$ %#$ &#$ (D!$ !*#$ $("#$ -2@4782:$ &#$ !)#$ (+#$ (#$ D!$ ),#$ $&#$ <2002:$ 00>B0>$<2002:$ 2<;C$002:D$2<;C$<2002:$ 00>B0>$002:$ 002:$Interactie  met  (remote)  vrienden  ‘niet  kijkers’  wordt  door  TV-­‐commentatoren  en  vooral  de  I-­‐TV  families  sterk  geapprecieerd.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 43. / 71   44                  E) Second screen activiteitDeze   resultaten   raken   aan   de   discussie   first   screen   versus   second   gebeuren   (zie   infra)   en  tonen   aan   dat   een   second   screen   parallelle   activiteit   vooral   op   het   lijf   van   de   TV-­‐commentatoren  is  geschreven  en  veel  minder  op  het  lijf  van  de  andere  segmenten.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 44. / 71   45                  4.3.3 PlatformkeuzeA) Keuze platform: lezen !"#$%&#()*+%,"-*./$%0"%1"2%#/"342%)+%-"*/512"6%2"%#"7"68% *#$ +*#$ %*#$ !*#$ *#$ (*#$ )*#$ &*#$ "*#$ ,*#$ +**#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ *#$ %%#$ 3456$7819.90:$ %&#$ )*#$ +!#$ 564;<1102=8=<>02$ !#$ !+#$ %)#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !(#$ )#$ +,#$ -2@4782:$ !)#$ !)#$ %&#$ $$69..8ABC8>0$ $$D8;0E<<?$ $$5F9G0>$De   resultaten   tonen   aan   dat   de   3   platformen   (VillaSquare,   Facebook   en   Twitter)   goed  vertegenwoordig  zijn.  Dit  betekent  dat  VillaSquare  een  belangrijk  platform  is  maar  niet  het  ‘hoofdplatform’  vormt.  In  lijn  met  voorgaande  resultaten  blijkt  dat  het  gebruik  van  Facebook  erg  populair  is  bij  I-­‐TV  Families.      Merk  op  dat  de  verschillen  tussen  de  segmenten  wat  betreft  platformkeuze  relatief  beperkt  blijven.   De   twee   ‘fan’   segmenten   (I-­‐TV   families   en   TV   commentatoren)   verkiezen   niet  significant  meer  VillaSquare  als  platform    dan  de  Verkenners  en  de  Anti-­‐fans.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 45. / 71   46                  B) Keuze platform: berichten posten !"#$%&#()*+%,"-*./$%0"%1"2%#/"342%)+%-"*/512"6%2"%&#24"67% (#$ )(#$ %(#$ !(#$ &(#$ "(#$ ,(#$ (#$ *(#$ +(#$ )((#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ !#$ %(#$ *#$ 3456$7819.90:$ %&#$ "!#$ )%#$ )%#$ 564;<1102=8=<>02$ &%#$ !(#$ %"#$ !#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !!#$ &!#$ )*#$ "#$ -2@4782:$ %"#$ %"#$ )+#$ !)#$ $$69..8ABC8>0$ $$D8;0E<<?$ $$5F9G0>$ $$AHA$De   resultaten   liggen   volledig   in   lijn   met   de   voorgaande   resultaten,   met   dat   verschil   SMS   een  vierde  platform  vormt.  Interessant  om  op  te  merken:  I-­‐TV  families  verliezen  beduidend  meer  voor   SMS   dan   TV-­‐Commentatoren.   Anti-­‐fans   verkiezen   in   belangrijke   mate   SMS   (als   enige  niet  sociaal-­‐netwerkplatform).  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 46. / 71   47                  C) Platformvoorkeur en platformverandering !"#$%&(%%&)*+&,, (+#$ (#$ +#$ !(#$ !+#$ %(#$ !#$ %#$ %+#$ !"#$ !)#$ !(#$ !(#$ !!#$ *(#$ %&#$ %&#$ %#$ %(#$ %(#$ %(#$ %%#$ *+#$ *)#$ (#$ +#$ ,-./0//1$ 2345$6708-8/9$ 453:;00/1<7<;=/1$ 5/=>/11/=9$ ,1?36719$ ,-./0//1$ @/.0/1<7?/$ $$58--7@AB7=/$C/D/1$ $$58--79AB7=/$E;9</1$ $$F-7G;=0H/=71I/=81.J$#$5@$./K=B8>/=9$$Bovenstaande  grafiek  herneemt  de  VillaSquare  data  uit  beide  voorgaande  grafieken,  hierbij  toegevoegd   de   VillaSquare   gebruikers   dat   een   ander   platform   opteert   om   te   berichten   te  lezen  dan  wel  berichten  te  posten.  Een  niet  onbelangrijk  groep  (=  22%)  van  de  VillaSquare  gebruikers  verkiest  om  van  platform  te  veranderen.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 47. / 71   48                  D) Motivatie keuze platform per platform !"#$%#&()%*"+,-&./& ,#$ ),#$ ,#$ +,#$ ",#$ *,#$ !,#$ %,#$ (,#$ &,#$ ),,#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ (#$ *#$ #$ 34..5678590$ %&#$ )(#$ +#$ B.5C=91$ :5;0<==>$ ""#$ ""#$ )#$ ?@4A09$ %&#$ )!#$ *#$ DE0;4F0>0$G05H8906$E.5C=91$ I0@==2H0JK09H9=8@LM04L$E.5C=91$ N0H9=>>02M04L$<06H552L$20H@09>$ O@5.4H04H$905;P06$  De  resultaten  tonen  aan  dat  hoofdzakelijk  platform  specifieke  kenmerken  een  rol  spelen  in  de   keuze   voor   een   bepaald   platform.   Een   voorbeeld   is   de   keuze   voor   Facebook   ‘omdat   op  dat   platform   de   berichten   langer   zichtbaar   blijven’   en   de   keuze   voor   Twitter   ‘omdat   de  berichtstroom  sneller  verloopt’.    Voor   VillaSquare   en   Twitter   worden   gekozen   omwille   van   hun   specifieke   eigenschappeen   en  kenmerken,   Facebook   daarentegen   wordt   in   belangrijk   mate   eveneens   gekozen   uit  vertrouwdheid  of  gewoonte.Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 48. / 71   49                  E) Motivatie keuze platform per platform !"#$%#&()%*"+,-&./& +#$ (+#$ )+#$ *+#$ %+#$ "+#$ !+#$ &+#$ +#$ ,+#$ (++#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ )#$ "#$ )#$ 3456$7819.90:$ %%#$ "!#$ 564;<1102=8=<>02$ &#$ (%#$ #$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !(#$ *)#$ "#$ )#$ -2@4782:$ %%#$ %%#$ ((#$ AB0;9C0?0$708=D>0:$B.8E<>1$ F0G<<2=0HI0>=><DGJK09J$B.8E<>1$ L0=><??02K09J$M0:=882J$20=G0>?$ NG8.9=09=$>08;@0:$TV-­‐Commentatoren   en   Verkenners   verkiezen     een   bepaald   platform   in   de   eerste   plaats  omwille  van  het  platforms  specifieke  kenmerken  en  eigenschappen.  I-­‐TV  families  verkiezen  een  platform  in  eerste  plaats  omwille  van  de  gewoonte  en  vertrouwdheid.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 49. / 71   50                  4.4. Evaluatie4.4.1 Evaluatie VillaSquareA) Berichten: meerwaardeIn   lijn   van   de   verwachtingen   wordt   in   het   algemeen   de   meerwaarde   van   de   berichten   van  andere  kijkers  onderschreven.  Een  uitzondering  vormen  de  Anti-­‐fans.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 50. / 71   51                  B) Berichten: interesse  Anti-­‐fans   geven   in   belangrijk   mate   aan   de   berichten   op   VillaSquare   niet   interessant   te  vinden.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 51. / 71   52                  C) Berichten: omgang inhoud  Voornamelijk   de   Anti-­‐fans   geven   aan   zich   te   ergeren   aan   de   berichten   op   VillaSquare.  Interessant  om  vast  te  stellen  is  dat  ook  bij  de  I-­‐TV  families  20%  zich  ergert  terwijl  bij  de  TV  –  commentatoren  dit  percentage  marginaal  klein  is.  Verklaringen  zijn  dat  enerzijds  I-­‐TV  families  minder  vertrouwd  zijn  met  de  omgang  op  open  sociale   netwerksites   en   anderzijds   negatieve   commentaren   deze   I-­‐TV   families   uit   hun  ‘immersieve’  kijkervaring  kunnen  halen.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 52. / 71   53                  D) Berichten: beïnvloeding programmamakers  Interessant  om  op  te  merken  is  dat  bij  een  de  I-­‐TV  families  een  sterk  gevoel  kan  leven  dat  sommige  berichten  door  de  programmamakers  zelf  worden  gestuurd.  Dit  gevoel  wordt  ingegeven  door  het  feit  dat  ze  direct  en  transparante  kijker-­‐programma  interactie  verkiezen.  Hierbij  aansluitend  werd  tijdens  de  interviews  ook  een  zekere  frustratie  geuit  over  de  selectie  van  vragen  van  kijkers  gericht  aan  de  gasten  in  het  programma.  Deze  keuze  van  vragen  werd  gemaakt  door  de  programmamakers  (Marijke),  terwijl  de  I-­‐TV  families  eerder  deze  keuze  door  de  kijkers  laten  bepalen.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 53. / 71   54                  E) Tussenkomst Marijke in programma !"#$%$"&"&#(&#)"#*+%,+-$$-#.--+(&#/-+(01"#2+-,"&#"&#3"+(4)"&#2-&#1(01"+5#--&#3%6#7--#1%$"&8#2(&6#(1# %2"+3%6(,## &"# *&"# &"# ,&"# %&"# )&&"# ,"$=# %&""&5# ""&5# -./01002# -./01002# !!"# *"# )&"# !"# ,"# 98:# ;:<# #99<# 3456#7819.90:# !$"# )"# ))"# ,"# ))"# *D&# $)"# #)$"# 564;<1102=8=<>02# %&"# )$"# +"# )D*# ($"# #&"# A0/102=8@0# 60>?0220>:# ("# +*"# )+"# +"# +"# )D%# %)"# #,"# -2@4782:# )$"# **"# )!"# **"# *"# +D)# +("# #,"# <2002:# 00>B0>#<2002:# 2<;C#002:D#2<;C#<2002:# 00>B0>#002:# 002:#Aansluitend  bij  de  vorige  resultaten  stelt  een  deel  van  de  I-­‐TV  families  de  rol  van  Marijke  (in  concreto  de  selectie  van  de  vragen)  in  twijfel.    TV-­‐Commentatoren  daarentegen  kunnen  zich  volledig  vinden  in  het  huidige  format.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 54. / 71   55                  F) Berichten: aandacht in programmaAnti-­‐fans   geven   in   belangrijke   mate   aan   dat   er   minder   tijd   besteed   moet   worden   aan  berichten  of  vragen  van  de  kijker.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 55. / 71   56                  G) Feedback door programma versus medekijkers  De  resultaten  bevestigen  de  primaire  betrokkenheid  van  de  kijker  op  het  programma  (eerder  dan  de  medekijkers).    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 56. / 71   57                  H) VillaSquare: meerwaarde programma  Uitgezonderd  de  Anti-­‐fans  wordt  in  sterke  mate  onderschreven  VillaSquare  van  Villa  Vanthilt  een  beter  programma  maakt.      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 57. / 71   58                  4.4.3 Evaluatie VillaSquare featuresA) Villa Vanthilt poll !"#$%&($)&$*"$%&$+,--"$+"#.,-#$/0--1$ *"# (*"# +*"# %*"# $*"# ,*"# *"# )*"# !*"# &*"# (**"# -./01002# -./01002# !"# &"# $"# +*"# 3456#7819.90:# $"# &"# )*"# ()"# 564;<1102=8=<>02# %"# "# ))"# ($"# A0/102=8@0# 60>?0220>:# %"# (("# %"# +%"# -2@4782:# %%"# &"# %"# +("# ##<B0>C<D9/# ##290=#<B0>C<D9/# ##.0E?# ##?02#9?#290=#Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 58. / 71   59                  B) ‘Leuk’ en ‘niet leuk’ knop !"#$%&($)&$*"$%&$+,&-(+$./$+0&#$,&-(+$(.12$ +#$ !+#$ *+#$ &+#$ "+#$ (+#$ +#$ %+#$ ,+#$ )+#$ !++#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ !(#$ (*#$ !)#$ 3456$7819.90:$ "#$ !%#$ (#$ !&#$ 564;<1102=8=<>02$ %#$ !)#$ *#$ !*#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !"#$ !!#$ (*#$ *&#$ -2@4782:$ &#$ !(#$ *!#$ *%#$ $$<B0>C<D9/$ $$290=$<B0>C<D9/$ $$.0E?$ $$?02$9?$290=$Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 59. / 71   60                  C) De ‘kijk’ knop !"#$%&($)&$*"$%&$+(,)(+$(-./$ "#$ &"#$ !"#$ *"#$ ("#$ )"#$ +"#$ "#$ ,"#$ %"#$ &""#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ &#$ *#$ !+#$ 3456$7819.90:$ %#$ &#$ +&#$ &*#$ 564;<1102=8=<>02$ &#$ &%#$ ()#$ &%#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ &(#$ &#$ *(#$ *)#$ -2@4782:$ )!#$ &!#$ %#$ !#$ $$<B0>C<D9/$ $$290=$<B0>C<D9/$ $$.0E?$ $$?02$9?$290=$Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 60. / 71   61                  D) De ‘filter’ knop !"#$%&($)&$*"$%&$+,-#&.+$(/01$ +#$ !+#$ +#$ (+#$ &+#$ *+#$ "+#$ )+#$ ,+#$ %+#$ !++#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ !#$ *#$ ()#$ 3456$7819.90:$ %#$ !)#$ *#$ #$ 564;<1102=8=<>02$ !&#$ "#$ (+#$ %#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !#$ !#$ !%#$ &,#$ -2@4782:$ (%#$ !*#$ !#$ ((#$ $$<B0>C<D9/$ $$290=$<B0>C<D9/$ $$.0E?$ $$?02$9?$290=$Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 61. / 71   62                  E) ‘Mensen volgen’ functie !"#$%&($)&$*"$%&$+,&-&$*./0&+$1234&5$ ,#$ %,#$ !,#$ ),#$ ",#$ ,#$ *,#$ &,#$ (,#$ +,#$ %,,#$ -./01002$ -./01002$ !"#$ %(#$ )*#$ !!#$ 3456$7819.90:$ "#$ %&#$ *#$ %)#$ 564;<1102=8=<>02$ %&#$ !)#$ "%#$ %+#$ A0/102=8@0$ 60>?0220>:$ !!#$ %&#$ )"#$ !&#$ -2@4782:$ #$ %!#$ +#$ !"#$ $$<B0>C<D9/$ $$290=$<B0>C<D9/$ $$.0E?$ $$?02$9?$290=$Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 62. / 71   63                  4.4.3 Gewenste aanpassingen  Onderstaande   is   een   oplijsting   van   de   meest   gewenste   aanpassingen   aan   VS   onder   de   VS-­‐gebruikers  (deze  lijst  is  niet  geordend  in  functie  van  belangrijkheid).      1)  Niets!  2)  Feedback  op  participatie  kijkers  verhogen  3)  Interactie  met  kijker  herdenken  (?)  (Sneller,  interactiever  en  verhoogde  impact  kijker)  4)  Extra  features  en  content  op  VS  (live  stream,  webcam  ,  filmpjes)  5)  Interactie  &  (rand)animatie  (poll’s,  stemrondes,  wedstijden  en  games)    6)    Toegewijde  advertentieruimte  (voor  non-­‐profit  organisaties)  7)  Content  en/of  forum  management  (?)    8)  Filtering  berichten  wall  9)  Groter  tekstveld  voor  chatberichtjes  10)  Lay-­‐out  (lay-­‐out  afstemmen  op  programma,  meer  kleur)  11)  Relatie  en  integratie  bestaande  SNS  herdenken  12)  Applicatie  voor  smartphone    13)  Uitbreiding  naar  andere  programma’s  (customizen)  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 63. / 71   64                   5. ALGEMEEN BESLUIT5.1 Overzicht: de belangrijkste bevindingenAttitude/mindset   • Naarmate   kijkers   meer   fan   zijn   van   het   programma   zijn   ze   ook   meer   fan   van   het   concept  en  platform  VS,  het  segment  anti-­‐fans  vormt  de  uitzondering  op  de  regel,   • Zowel  I-­‐TV  families  als  TV-­‐commentatoren  kunnen  beschouwd  worden  als  ‘fans’  van   VS,   maar   vertonen   toch   elk   een   verschillende   mindset   inzake   de   geprefereerde   vorm   van  interactie.    Context   • Kijken  in  familieverband  vormt  de  kern  van  ITV-­‐families,   • TV-­‐commentatoren   zijn   meer   vertrouwd   met   de   concepten   van   VS   als   een   open   netwerk  dat  zich  niet  tot  ‘vrienden’  beperkt.  VS  lijkt  dan  ook  op  maat  gemaakt  voor   deze  groep,   • VS-­‐gebruikers  zijn  vatbaar  voor  wat  andere  over  Tv-­‐programma’s  vertellen  op  sociale   netwerksites.    Gebruik   • De   contextuele   verschillen   tussen   de   verschillende   segmenten   weerspiegelen   zich   ook  in  hun  gebruik  van  VS,   • Onder   VS-­‐gebruikers   vindt   men   een   watervalpatroon   terug   wat   betreft   het   gebruik   van  VS:  ze  kijken  veel  meer  naar  Villa  Vanthilt  dan  dat  ze  op  VS  berichten  lezen;  en  ze   lezen  meer  berichten  dan  dat  ze  er  zelf  delen,   • Er  is  geen  correlatie  tussen  de  mate  waarin  men  fan  is  van  of  in  interactie  treedt  met   Villa   Vanthilt   enerzijds   en   de   voorkeur   voor   een   bepaald   platform   (VS,   Facebook   of   Twitter)  anderzijds,   • Voor   I-­‐TV   families   is   het   minder   evident   om   hun   aandacht   te   verdelen   tussen   verschillende  schermen.  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 64. / 71   65                    Evaluatie   • Met  uitzondering  van  de  anti-­‐fans  vinden  de  VS-­‐gebruikers  dat  het  platform  een   meerwaarde  biedt  voor  Villa  Vanthilt.   • Dat  het  programma  op  het  lijf  geschreven  is  van  TV-­‐commentatoren  uit  zich  in   bepaalde  frustraties  bij  I-­‐TV  families  die  te  wijten  zijn  aan  de  verschillende  mindsets   van  beide  tegenover  interactiviteit.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 65. / 71   66                      5.2 Inzicht: VS-gebruikers in vier segmenten  Aan  de  hand  van  de  kernpunten  die  voor  iedere  segment  werden  geïdentificeerd  geven  we  hier  een  beknopt  overzicht  van  de  vier  segmenten.    De  ITV-­‐families  Context   familiekijker  Gebruik   fans  VS   actieve  gebruikers  Community   dicht  netwerk  Interactiviteit   presentatoren  en  gasten  Doel   entertainment  Aandacht   focus  op  eerste  scherm  De  TV-­‐commentatoren  Context   divers  Gebruik   toegewijde  kijkers  VS   actieve  gebruikers  Community   dicht  en  open  netwerk  Interactiviteit   presentatoren,  gasten  en  mede-­‐kijkers  Doel   informatie  Aandacht   gedeelde  focus  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 66. / 71   67                  De  verkenners  Context   divers  Gebruik   occasionele  kijkers  VS   exploratieve  gebruikers  Community   niet  uitgesproken  Interactiviteit   geen  uitgesproken  patroon  Doel   nieuwsgierigheid  Aandacht   geen  uitgesproken  patroon  De  anti-­‐fans  Context   divers  Gebruik   niet-­‐kijkers  VS   niet-­‐gebruikers  Community   gedistantieerd  Interactiviteit   presentatoren  en  gasten  Doel   onvrede  uiten  Aandacht   geen  uitgesproken  patroon  Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 67. / 71   68                    5.3 Uitzicht: lessen voor de toekomst  1)  Een  overkoepelend  concept,  twee  verschillende  mindsets  en  vier  gebruikers-­‐profielen    Doorheen  deze  evaluatiestudie  is  duidelijk  geworden  hoe  de  gebruikers  van  VS  dit  platform  conceptualiseren.   Dit   is   in   eerste   instantie   als   een   interactief   TV   platform   om   te   interactie  met  het  programma.  De  nood  om  informatie  uit  te  wisselen  en  te  discussiëren  met  mede-­‐kijkers  zijn  veel  minder  prominent  aanwezig  dan  de  wens  om  via  dit  platform  in  interactie  te  kunnen   treden   met   het   programma.   Bij   ITV-­‐families   gaat   dit   zelf   zo   ver   dat   ze   het   verloop  van  het  programma,  de  gasten  die  worden  uitgenodigd  en  de  vragen  die  ze  krijgen  zouden  laten   bepalen   door   de   kijkers.   Een   echt   discussieplatform,   laat   staan   een   online  gemeenschap  of  sociaal  netwerk  hebben  de  VS-­‐gebruikers  niet  voor  ogen  met  dit  platform.      Toch   kan   men   twee   verschillende   mindsets   ontwaren   onder   de   VS-­‐gebruikers,   een  interactieve   mindset   enerzijds   en   een   participerende   mindset   anderzijds.   Die   mindsets  komen   in   grote   mate   overeen   met   de   visies   van   respectievelijk   de   ITV-­‐families   en   de   TV-­‐commentatoren.   Het   gaat   om   twee   diverse   invullingen   van   het   principe   van   interactieve  televisie.   Het   biedt   programmamakers   en   ontwikkelaars   inzicht   in   hoe   gebruikers   die  interactie  genegen  zijn  deze  op  een  verschillende  manier  kunnen  invullen.      Interactief   Participerend  Impact   Discussie    ‘Vrienden’  (persoonlijke  banden)   Mede-­‐kijkers  (gedeelde  interesses)  Entertainment   Informatie  Focus  op  Tv-­‐scherm   Gedeelde  focus  over  schermen  Immersief   Parallel  Kijker-­‐gestuurd   Programma-­‐gestuurd    Twee  verschillende  mindsets  voor  interactieve  televisie    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 68. / 71   69                  Niet   alle   VS-­‐gebruikers   kunnen   een   van   deze   twee   mindsets   toegeschreven   worden.   Het  grootste   segment   van   verkenners   kenmerkt   zich   net   doordat   het   nog   zoekende   is.   Deze  groep   beschouwt   de   kennismaking   met   VS   als   een   vorm   van   experimenteren   met  interactieve   televisie,   second   screens   of   online   netwerken.   Hoewel   de   twee   mindsets   ook  binnen  deze  groep  prominent  aanwezig  zijn,  is  het  belangrijk  om  rekening  te  houden  met  de  specificiteit   van   deze   groep   verkenners.   Hetzelfde   geldt   voor   de   anti-­‐fans.   De   gebruikers  binnen   dit   segment   geven   diverse   redenen   aan   voor   hun   overwegend   negatieve   attitude.  Ook   hier   dienen   programmamakers   en   ontwikkelaars   oog   voor   te   hebben   wanneer   ze  nadenken  over  nieuwe  formats  en  applicaties.      2)  Een  interactief  Tv-­‐programma  is  meer  dan  een  interactief  platform    De  resultaten  geven  ook  aan  dat  de  idee  van  interactieve  televisie  goed  onthaald  wordt  bij  de   VS-­‐gebruikers,   ook   bij   diegenen   die   kritischer   staan   tegenover   VS.   De   ‘interactieve  waarde’  van  een  programma  kan  en  mag  niet  louter  geëvalueerd  worden  op  basis  van  het  platform   dat   voor   die   interactie   wordt   gebruikt.   Zo   staat   de   (al   dan   niet)   appreciatie   van   het  aan   bod   komen   van   gebruikersbijdragen   in   het   programma   tot   op   zekere   hoogte   los   van   het  platform  waarlangs  die  interactie  verloopt.  Dit  brengt  twee  belangrijke  uitdagingen  mee.    Ten  eerste  zal  men  bij  toekomstige  initiatieven  het  gebruik  van  verschillende  platformen  om  te   interageren   sterk   moeten   integreren.   Onder   VS-­‐gebruikers   is   het   gebruik   van   VS,  Facebook   en   Twitter   ongeveer   gelijk   verdeeld.   Hoewel   dit   enerzijds   de  interactiemogelijkheden  voor  kijkers  verhoogt,  zorgt  dit  anderzijds  ook  voor  een  segregatie  van   de   gebruikers   over   verschillende   platformen   heen,   waarbij   bepaalde   aspecten   van   de  interactie  verloren  gaan  voor  wie  op  een  ander  platform  zit.      Ten  tweede  blijft  de  idee  van  een  eigen,  toegewijd  platform  dat  een  programma  begeleidt  een   valabele   piste.   Dit   is   echter   enkel   het   geval   wanneer   dat   platform   voldoende   intrinsieke  eigenschappen   heeft   om   kijkers   te   overtuigen   er   gebruik   van   te   maken.   In   die   zin   leek   VS  voor  sommige  gebruikers  misschien  te  veel  op  Twitter  of  Facebook.  Maar  er  lijkt  dus  zeker      Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 69. / 71   70                  ruimte   voor   eigen   initiatieven   te   zijn.   Deze   dienen   zich   vooral   te   onderscheiden   van  bestaande  platformen  door  een  verregaande  integratie  met  het  TV-­‐format,  de  mogelijkheid  om  deel  te  nemen  aan  (immersie)  en  inbreng  te  hebben  in  (impact)  tv-­‐programma’s.        3)   Generieke   platformen   vragen   om   specifieke   invullingen   in   functie   van   inhoud  en  doelpubliek    Net   omdat   verschillende   gebruikersgroepen   andere   visies   hebben   op   interactiviteit   en  succesvolle   interactieplatformen   sterk   met   het   betreffende   tv-­‐programma   geïntegreerd  moeten  zijn,  wordt  het  moeilijk  om  generieke  platformen  in  te  schakelen  die  als  het  ware  bij  elk   soort   programma   kunnen   ingezet   worden.   Platformen   zoals   MediaSquare   kunnen   de  backbone  vormen  van  een  interactief  platform  zolang  deze  voldoende  mogelijkheden  bieden  om  de  interactieve  eigenschappen  aan  te  passen  op  maat  van  het  programma  en  beoogde  doelpubliek.    Het   wordt   hierbij   ook   een   evenwichtsoefening   om   interactieve   formats   te   ontwikkelen   die  kunnen  rekenen  op  de  appreciatie  van  een  bepaalde  doelgroep  zonder  andere  kijkers  voor  de   borst   stoten.   Het   is   immers   denkbaar   dat   onder   de   kijkers   van   Villa   Vanthilt   een   grote  groep  mensen  terug  te  vinden  zijn  die  geen  boodschap  hebben  aan  gebruikersbijdragen  in  het   programma   of   lak   hebben   aan   het   delen   van   hun   mening.   In   die   zin   biedt   het   evacueren  van   interactie   naar   het   tweede   scherm   wel   opportuniteiten.   Maar   dit   kan   dan   weer   ten  koste   gaan   van   de   doorgedreven   interactiviteit   met   het   programma   die   net   door   de   VS-­‐gebruikers   zeer   werd   geapprecieerd.   Vertrekken   vanuit   de   eigenheid   van   bepaalde  programma’s   en   de   beoogde   doelgroep   lijken   daarom   het   beste   uitgangspunt   voor   de  ontwikkeling  van  interactieve  tv-­‐formats.    Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens
 • 70. / 71   71                   CONTACT Onderzoeksgroep   Auteurs   IBBT-­‐SMIT_VUB   Ike  Picone   Pleinlaan  9,  2de  verdiep   Ike.Picone@vub.ac.be   |  B-­‐1050  Brussel   Koen  Willaert   België   Koen.Willaert@vub.ac.be   Tel:  +32  2  629  16  17     Bram  Lievens   Fax:  +32  2  629  28  61   Bram.Lievens@vub.ac.be                   Evaluatiestudie VilllaSquare – Koen Willaert – Ike Picone - Bram Lievens